Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-05-19T16:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Cooking - Všechny srdíčka

Základní cena
31950
Očekávaná návratnost
- 17703
Očekávaná koncová cena
14247

28 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
19 Bowl of Blueberry Pie Filling - Prodáváno za 5 za pomocí Minimální prodejní cena
54 Spinach Burger - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Blackberry Pear Compote - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Chickpea Salad - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
27 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Winter Vegetable Mix - Prodáváno za 4 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Blackberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
27 Bottle of Tropical Dressing - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
27 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
14 Fried Banana Chips - Prodáváno za 6 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
31950

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

49 za 25
Deputy Jenks - Giant's Passage (Kessex Hills 15-25)
Sangdo Swiftwing - Cereboth Canyon(Kessex Hills 15-25)
Seraph Soldier Goran - The Wendon Steps(Brisban Wildlands 15-25)
Security Captain Vejj - Almuten Estates(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Sagum Relicseeker - Agnos Gorge(Plains of Ashford 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
112 za 25
Braxa Scalehunter - Champion's Shield(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Naknar - Ebbing Heart Run(Iron Marches 50-60)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 1442
Remaining Cost
31950

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (11 za)
Turnip (8 za)
Vanilla Bean (76 za)
Black Peppercorn (96 za)
Spinach Leaf (110 za)
Raspberry (51 za)
Blueberry (29 za)
Rosemary Sprig (65 za)
Dill Sprig (14 za)
Tarragon Leaves (55 za)
Parsnip (9 za)
Green Onion (8 za)
Rutabaga (118 za)
Blackberry (33 za)
Slab of Red Meat (76 za)
Passion Fruit (15 za)
Remaining Cost
31950

Předchystáno (Kup na tržišti)

Grape (10 za)


Vytvoř
Level: 0

Vytvoř: 27 Loaf of Bread
Vytvoř: 54 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Vytvoř: 54 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Vytvoř: 19 Bowl of Blueberry Pie Filling

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Spinach Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Spinach Burger

Level:125

Vytvoř: 14 Fried Banana Chips

Level:150

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Vytvoř: 28 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Ginger Root (1)
Dill Sprig (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 26 Bottle of Tropical Dressing

Level:225

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Cumin (1)
Chickpea (1)
Green Onion (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Chickpea Salad

Level:250

Objev:

Bag of Sugar (1)
Pear (1)
Blackberry (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Blackberry Pear Compote

Level:275

Vytvoř: 28 Bowl of Blackberry Pie Filling

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Passion Fruit Compote

Level:375

Vytvoř: 28 Bowl of Winter Vegetable Mix

Level:400

Nic. Vše hotovo!