Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-03-07T06:00:03+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Všechny srdíčka

Základní cena
16864
Očekávaná návratnost
- 10126
Očekávaná koncová cena
6738

22 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 24 za pomocí Max Buyout
2 Roasted Meaty Sandwich - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout
2 Cheeseburger - Prodáváno za 14 za pomocí Max Buyout
26 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
26 Pile of Paprika - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Zucchini Bread - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
3 Veggie Burger - Prodáváno za 18 za pomocí Max Buyout
26 Griffon Egg Omelet - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
1 Mushroom Pizza - Prodáváno za 121 za pomocí Max Buyout
25 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 18 za pomocí Max Buyout
25 Bowl of Blackberry Pear Compote - Prodáváno za 18 za pomocí Max Buyout
1 Fancy Veggie Pizza - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Chickpea Salad - Prodáváno za 19 za pomocí Max Buyout
4 Raspberry Peach Bar - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
26 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Spicy Cheeseburger - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Super Veggie Pizza - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Asparagus and Sage Salad - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Eggplant Fritter - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
23 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Roasted Parsnip - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
14 Bowl of Mango Salsa - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Eggplant Sautee - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
12 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Blackberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
17 Chili Pepper Popper - Prodáváno za 7 za pomocí Max Buyout
1 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
16864

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Sagum Relicseeker - Agnos Gorge(Plains of Ashford 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
77 za 25
Fallen Angel Makayla - Stronghold of Ebonhawke(Fields of Ruin 30-40)
154 za 25
Environmental Activist Jenrys - Judgement Rock(Mount Maelstrom 60-70)
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
112 za 25
Braxa Scalehunter - Champion's Shield(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Naknar - Ebbing Heart Run(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Ichtaca - Hunting Banks(Timberline Falls 50-60)
203 za 25
Agent Crandle - Fort Trinity(Straits of Devastation 70-75)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

Pochtecatl - Jelako Cliffrise(Bloodtide Coast 45-55) (368 za)

Total : 1645
Remaining Cost
16864

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Stick of Butter (235 za)
Onion (102 za)
Egg (34 za)
Mushroom (10 za)
Head of Garlic (108 za)
Vanilla Bean (88 za)
Black Peppercorn (42 za)
Head of Lettuce (10 za)
Spinach Leaf (82 za)
Sage Leaf (16 za)
Strawberry (7 za)
Raspberry (43 za)
Zucchini (7 za)
Chili Pepper (34 za)
Portobello Mushroom (22 za)
Rosemary Sprig (18 za)
Sesame Seed (10 za)
Cayenne Pepper (98 za)
Asparagus Spear (10 za)
Tarragon Leaves (54 za)
Parsnip (15 za)
Artichoke (9 za)
Green Onion (8 za)
Blackberry (14 za)
Slab of Red Meat (39 za)
Passion Fruit (11 za)
Remaining Cost
16864

Předchystáno (Kup na tržišti)

Grape (10 za)


Vytvoř
Level: 0

Objev:

Mushroom (3)
Packet of Salt (1)
Jar of Vegetable Oil (1)

Vytvoř: 3 Loaf of Bread
Vytvoř: 1 Ball of Dough
Vytvoř: 29 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Objev:

Tomato (1)
Onion (1)
Lemon (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 28 Bottle of Simple Dressing
Vytvoř: 13 Bowl of Salsa

Level: 50

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Basil Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Cheese Wedge (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 16 Chili Pepper Popper

Level: 75

Objev:

Cheese Wedge (1)
Ball of Dough (1)
Jar of Tomato Sauce (1)

Vytvoř: 24 Bowl of Baker's Dry Ingredients
Vytvoř: 1 Bowl of Baker's Wet Ingredients
Vytvoř: 1 Jar of Tomato Sauce

Level:100

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Grilled Mushroom (1)

Vytvoř: 26 Pile of Paprika

Level:125

Vytvoř: 28 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Egg (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 24 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Objev:

Mushroom (1)
Cheese Pizza (1)
Portobello Mushroom (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Objev:

Bowl of Salsa (1)
Avocado (1)

Vytvoř: 13 Bowl of Avocado Salsa
Vytvoř: 13 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Cumin (1)
Chickpea (1)
Green Onion (1)

Vytvoř: 26 Griffon Egg Omelet

Level:250

Objev:

Bag of Sugar (1)
Pear (1)
Blackberry (1)

Objev:

Bell Pepper (1)
Spinach Leaf (1)
Mushroom Pizza (1)
Shallot (1)

Vytvoř: 24 Bowl of Blackberry Pear Compote

Level:275

Vytvoř: 28 Bowl of Blackberry Pie Filling

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Egg (1)
Black Peppercorn (1)
Eggplant (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Parsnip (1)

Vytvoř: 22 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Bowl of Baker's Wet Ingredients (1)
Raspberry Peach Compote (1)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Sesame Seed Bun (1)
Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Fancy Veggie Pizza (1)
Eggplant (1)
Artichoke (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Avocado Salsa (1)
Mango (1)

Objev:

Onion (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Head of Garlic (1)
Eggplant (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 13 Bowl of Mango Salsa

Level:375

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Sage Leaf (1)
Lemon (1)
Asparagus Spear (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Asparagus and Sage Salad

Level:400

Nic. Vše hotovo!