Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2022-05-20T14:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Všechny srdíčka

Základní cena
28275
Očekávaná návratnost
- 13983
Očekávaná koncová cena
14292

1 Roasted Rutabaga - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
25 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
21 Pile of Ascalonian Herbs - Prodáváno za 7 za pomocí Max Buyout
1 Cup of Potato Fries - Prodáváno za 8 za pomocí Max Buyout
26 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 14 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Blueberry Pie Filling - Prodáváno za 5 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Grilled Portobello Mushroom - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
3 Veggie Burger - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
2 Spinach Burger - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Pepper Steak - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
22 Bowl of Cherry Vanilla Compote - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Mushroom Pizza - Prodáváno za 177 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
25 Bowl of Blackberry Pear Compote - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Fancy Veggie Pizza - Prodáváno za 172 za pomocí Max Buyout
25 Bowl of Chickpea Salad - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
27 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
2 Tarragon Stuffed Poultry - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Spicy Cheeseburger - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Super Veggie Pizza - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 139 za pomocí Max Buyout
24 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Roasted Parsnip - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
25 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Winter Vegetable Mix - Prodáváno za 4 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Blackberry Pie Filling - Prodáváno za 10 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Bottle of Tropical Dressing - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
18 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
14 Fried Banana Chips - Prodáváno za 6 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
28275

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

49 za 25
Deputy Jenks - Giant's Passage (Kessex Hills 15-25)
Sangdo Swiftwing - Cereboth Canyon(Kessex Hills 15-25)
Seraph Soldier Goran - The Wendon Steps(Brisban Wildlands 15-25)
Security Captain Vejj - Almuten Estates(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Sagum Relicseeker - Agnos Gorge(Plains of Ashford 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
77 za 25
Lieutenant Summers - Nightguard Beach(Harathi Hinterlands 35-45)
Disa - Snowslide Ravine(Dredgehaunt Cliffs 40-50)
154 za 25
Environmental Activist Jenrys - Judgement Rock(Mount Maelstrom 60-70)
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
112 za 25
Braxa Scalehunter - Champion's Shield(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Naknar - Ebbing Heart Run(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Ichtaca - Hunting Banks(Timberline Falls 50-60)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 1547
Remaining Cost
28275

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (11 za)
Stick of Butter (213 za)
Onion (205 za)
Mushroom (39 za)
Turnip (5 za)
Head of Garlic (205 za)
Vanilla Bean (67 za)
Black Peppercorn (93 za)
Head of Lettuce (168 za)
Spinach Leaf (108 za)
Oregano Leaf (5 za)
Parsley Leaf (36 za)
Thyme Leaf (125 za)
Raspberry (53 za)
Blueberry (27 za)
Chili Pepper (189 za)
Portobello Mushroom (45 za)
Rosemary Sprig (67 za)
Dill Sprig (9 za)
Sesame Seed (50 za)
Cayenne Pepper (108 za)
Tarragon Leaves (57 za)
Parsnip (11 za)
Artichoke (9 za)
Green Onion (8 za)
Rutabaga (110 za)
Blackberry (33 za)
Slab of Red Meat (88 za)
Slab of Poultry Meat (393 za)
Passion Fruit (15 za)
Remaining Cost
28275

Předchystáno (Kup na tržišti)

Grape (8 za)


Vytvoř
Level: 0

Objev:

Mushroom (3)
Packet of Salt (1)
Jar of Vegetable Oil (1)

Vytvoř: 2 Loaf of Bread
Vytvoř: 1 Ball of Dough
Vytvoř: 29 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Objev:

Potato (1)
Packet of Salt (1)

Vytvoř: 26 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Vytvoř: 28 Bowl of Blueberry Pie Filling

Level: 75

Objev:

Cheese Wedge (1)
Ball of Dough (1)
Jar of Tomato Sauce (1)

Vytvoř: 25 Bowl of Baker's Dry Ingredients
Vytvoř: 1 Jar of Tomato Sauce

Level:100

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Grilled Mushroom (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Spinach Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 21 Pile of Ascalonian Herbs

Level:125

Vytvoř: 14 Fried Banana Chips

Level:150

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Portobello Mushroom (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Cherry (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 21 Bowl of Cherry Vanilla Compote

Level:175

Objev:

Mushroom (1)
Cheese Pizza (1)
Portobello Mushroom (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Ginger Root (1)
Dill Sprig (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 26 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Rutabaga (1)

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Cumin (1)
Chickpea (1)
Green Onion (1)

Vytvoř: 24 Bowl of Chickpea Salad

Level:250

Objev:

Bag of Sugar (1)
Pear (1)
Blackberry (1)

Objev:

Bell Pepper (1)
Spinach Leaf (1)
Mushroom Pizza (1)
Shallot (1)

Vytvoř: 24 Bowl of Blackberry Pear Compote

Level:275

Vytvoř: 28 Bowl of Blackberry Pie Filling

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Parsnip (1)

Vytvoř: 24 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Cheese Wedge (1)
Loaf of Tarragon Bread (1)
Shallot (1)
Slab of Poultry Meat (1)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Sesame Seed Bun (1)
Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Fancy Veggie Pizza (1)
Eggplant (1)
Artichoke (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 17 Raspberry Passion Fruit Compote

Level:375

Vytvoř: 28 Bowl of Winter Vegetable Mix

Level:400

Nic. Vše hotovo!