Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2023-06-03T05:00+00:00

Archive Link(Good for 3 months)

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Všechny srdíčka

Základní cena
32212
Očekávaná návratnost
- 16081
Očekávaná koncová cena
16131

1 Roasted Rutabaga - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
19 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
1 Slice of Garlic Bread - Prodáváno za 216 za pomocí Max Buyout
2 Roasted Meaty Sandwich - Prodáváno za 13 za pomocí Max Buyout
2 Cheeseburger - Prodáváno za 13 za pomocí Max Buyout
26 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 18 za pomocí Max Buyout
22 Bowl of Blueberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
24 Pile of Paprika - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
1 Grilled Portobello Mushroom - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Zucchini Bread - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
2 Pepper Steak Dinner - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
2 Spinach Burger - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
16 Bowl of Cherry Vanilla Compote - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Mushroom Pizza - Prodáváno za 139 za pomocí Max Buyout
2 Stuffed Zucchini - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Yam Fritter - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
17 Bowl of Blackberry Pear Compote - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
2 Orange Coconut Cake - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Fancy Veggie Pizza - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Plate of Citrus Clove Meat - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
25 Bowl of Chickpea Salad - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Cabbage and Chickpea Salad - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
4 Raspberry Peach Bar - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
24 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
2 Tarragon Stuffed Poultry - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Spicy Cheeseburger - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Super Veggie Pizza - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
13 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
1 Plate of Steak and Asparagus Dinner - Prodáváno za 232 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Asparagus and Sage Salad - Prodáváno za 126 za pomocí Max Buyout
24 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Roasted Parsnip - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Mango Salsa - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
25 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
24 Bowl of Winter Vegetable Mix - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
21 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 9 za pomocí Max Buyout
2 Orange Cake - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
25 Bowl of Orange Coconut Frosting - Prodáváno za 10 za pomocí Max Buyout
1 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Grilled Bananas with Passion Fruit Sauce - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permissions for bank items and 'unlocks' for recipes.
You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
32212

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

49 za 25
Deputy Jenks - Giant's Passage (Kessex Hills 15-25)
Sangdo Swiftwing - Cereboth Canyon(Kessex Hills 15-25)
Seraph Soldier Goran - The Wendon Steps(Brisban Wildlands 15-25)
Security Captain Vejj - Almuten Estates(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Sagum Relicseeker - Agnos Gorge(Plains of Ashford 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
77 za 25
Lieutenant Summers - Nightguard Beach(Harathi Hinterlands 35-45)
Disa - Snowslide Ravine(Dredgehaunt Cliffs 40-50)
77 za 25
Fallen Angel Makayla - Stronghold of Ebonhawke(Fields of Ruin 30-40)
112 za 25
Lionscout Tunnira - Archen Foreland(Bloodtide Coast 45-55)
154 za 25
Environmental Activist Jenrys - Judgement Rock(Mount Maelstrom 60-70)
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
112 za 25
Braxa Scalehunter - Champion's Shield(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Naknar - Ebbing Heart Run(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Ichtaca - Hunting Banks(Timberline Falls 50-60)
203 za 25
Agent Crandle - Fort Trinity(Straits of Devastation 70-75)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 2051
Remaining Cost
32212

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (15 za)
Stick of Butter (288 za)
Onion (142 za)
Egg (131 za)
Snow Truffle (30 za)
Mushroom (56 za)
Turnip (9 za)
Head of Garlic (111 za)
Vanilla Bean (83 za)
Black Peppercorn (89 za)
Spinach Leaf (94 za)
Sage Leaf (118 za)
Parsley Leaf (83 za)
Strawberry (114 za)
Raspberry (70 za)
Blueberry (18 za)
Yam (7 za)
Zucchini (9 za)
Chili Pepper (79 za)
Head of Cabbage (7 za)
Portobello Mushroom (16 za)
Rosemary Sprig (91 za)
Sesame Seed (46 za)
Orange (49 za)
Cayenne Pepper (119 za)
Asparagus Spear (18 za)
Tarragon Leaves (90 za)
Parsnip (12 za)
Artichoke (9 za)
Green Onion (8 za)
Clove (29 za)
Rutabaga (115 za)
Blackberry (53 za)
Slab of Red Meat (43 za)
Slab of Poultry Meat (393 za)
Passion Fruit (14 za)
Remaining Cost
32212

Předchystáno (Kup na tržišti)

Grape (8 za)


Vytvoř
Level: 0

Objev:

Loaf of Bread (1)
Stick of Butter (1)

Vytvoř: 4 Loaf of Bread
Vytvoř: 1 Ball of Dough
Vytvoř: 31 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Objev:

Tomato (1)
Onion (1)
Lemon (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 27 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Basil Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Cheese Wedge (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 22 Bowl of Blueberry Pie Filling

Level: 75

Objev:

Head of Garlic (2)
Slice of Buttered Toast (1)
Parsley Leaf (2)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Ball of Dough (1)
Jar of Tomato Sauce (1)

Vytvoř: 22 Bowl of Baker's Dry Ingredients
Vytvoř: 1 Bowl of Baker's Wet Ingredients
Vytvoř: 1 Jar of Tomato Sauce

Level:100

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Spinach Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 24 Pile of Paprika

Level:125

Objev:

Rice Ball (1)
Slice of Garlic Bread (1)
Pepper Steak (1)

Objev:

Stick of Butter (1)
Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Passion Fruit (1)

Objev:

Banana (1)
Bottle of Passion Fruit Sauce (1)

Vytvoř: 21 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Portobello Mushroom (1)

Objev:

Egg (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Cherry (1)

Objev:

Tomato (1)
Onion (1)
Rice Ball (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Egg (1)
Packet of Baking Powder (1)
Yam (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 15 Bowl of Cherry Vanilla Compote

Level:175

Objev:

Mushroom (1)
Cheese Pizza (1)
Portobello Mushroom (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Objev:

Bowl of Salsa (1)
Avocado (1)

Vytvoř: 26 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Rutabaga (1)

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Cumin (1)
Chickpea (1)
Green Onion (1)

Vytvoř: 24 Bowl of Chickpea Salad

Level:250

Objev:

Bag of Sugar (1)
Pear (1)
Blackberry (1)

Objev:

Bell Pepper (1)
Spinach Leaf (1)
Mushroom Pizza (1)
Shallot (1)

Objev:

Jar of Orange Sauce (1)
Clove (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Tomato (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Head of Cabbage (1)
Chickpea (1)

Objev:

Stick of Butter (1)
Egg (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Orange (1)

Vytvoř: 16 Bowl of Blackberry Pear Compote
Vytvoř: 1 Jar of Orange Sauce

Level:275

Objev:

Orange Cake (1)
Bowl of Orange Coconut Frosting (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Orange Coconut Frosting

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Parsnip (1)

Vytvoř: 24 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Objev:

Stick of Butter (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Asparagus Spear (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 24 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Bowl of Baker's Wet Ingredients (1)
Raspberry Peach Compote (1)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Loaf of Tarragon Bread (1)
Shallot (1)
Slab of Poultry Meat (1)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Sesame Seed Bun (1)
Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Fancy Veggie Pizza (1)
Eggplant (1)
Artichoke (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Avocado Salsa (1)
Mango (1)

Objev:

Onion (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Head of Garlic (1)
Eggplant (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 12 Spicier Flank Steak

Level:375

Objev:

Snow Truffle (1)
Plate of Steak and Asparagus (1)
Bowl of Eggplant Sautee (1)

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Sage Leaf (1)
Lemon (1)
Asparagus Spear (1)

Vytvoř: 24 Bowl of Winter Vegetable Mix

Level:400

Nic. Vše hotovo!