Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2021-03-07T05:00:04+00:00 Permalink

NA/EU price data only
Notice: you are following a F2P guide. Click here for a Core account guide.
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Bez srdíčka

Základní cena
36638
Očekávaná návratnost
- 13268
Očekávaná koncová cena
23370

25 Roasted Rutabaga - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 24 za pomocí Max Buyout
2 Roasted Meaty Sandwich - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout
2 Cheeseburger - Prodáváno za 14 za pomocí Max Buyout
26 Pile of Paprika - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Zucchini Bread - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Coleslaw - Prodáváno za 15 za pomocí Max Buyout
3 Veggie Burger - Prodáváno za 18 za pomocí Max Buyout
25 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 18 za pomocí Max Buyout
2 Blackberry Cookie - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
1 Plate of Citrus Clove Meat - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
21 Plate of Coriander Crusted Meat - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Plate of Roast Meat with Mint Sauce - Prodáváno za 23 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Cauliflower Sautee - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Chocolate Raspberry Cream - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
8 Spicy Cheeseburger - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
16 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
25 Plate of Steak and Asparagus - Prodáváno za 234 za pomocí Max Buyout
22 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
4 Roasted Parsnip - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
20 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Winter Vegetable Mix - Prodáváno za 10 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
25 Jar of Mint Sauce - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
18 Chili Pepper Popper - Prodáváno za 7 za pomocí Max Buyout
1 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
36638

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 658
Remaining Cost
36638

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (44 za)
Stick of Butter (237 za)
Egg (39 za)
Mushroom (10 za)
Turnip (8 za)
Head of Garlic (106 za)
Chocolate Bar (304 za)
Vanilla Bean (86 za)
Black Peppercorn (43 za)
Head of Lettuce (10 za)
Strawberry (9 za)
Raspberry (42 za)
Zucchini (7 za)
Chili Pepper (36 za)
Head of Cabbage (7 za)
Rosemary Sprig (18 za)
Sesame Seed (13 za)
Orange (171 za)
Cayenne Pepper (99 za)
Asparagus Spear (10 za)
Tarragon Leaves (58 za)
Parsnip (17 za)
Coriander Seed (8 za)
Head of Cauliflower (8 za)
Clove (8 za)
Rutabaga (104 za)
Mint Leaf (20 za)
Blackberry (14 za)
Slab of Red Meat (42 za)
Passion Fruit (11 za)


Vytvoř
Level: 0

Objev:

Mushroom (3)
Packet of Salt (1)
Jar of Vegetable Oil (1)

Vytvoř: 3 Loaf of Bread
Vytvoř: 83 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Vytvoř: 27 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Basil Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Cheese Wedge (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 1 Ball of Cookie Dough
Vytvoř: 17 Chili Pepper Popper

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Grilled Mushroom (1)

Vytvoř: 26 Pile of Paprika

Level:125

Vytvoř: 28 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Egg (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 24 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Objev:

Bag of Sugar (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Bowl of Sour Cream (1)
Head of Cabbage (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Coleslaw

Level:200

Vytvoř: 28 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Rutabaga (1)

Objev:

Ball of Cookie Dough (1)
Blackberry (1)

Vytvoř: 24 Roasted Rutabaga

Level:250

Objev:

Jar of Orange Sauce (1)
Clove (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Head of Garlic (1)
Coriander Seed (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Stick of Butter (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Head of Cauliflower (1)

Vytvoř: 20 Plate of Coriander Crusted Meat
Vytvoř: 1 Jar of Orange Sauce

Level:275

Objev:

Pile of Salt and Pepper (1)
Jar of Mint Sauce (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Jar of Mint Sauce

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Parsnip (1)

Vytvoř: 21 Loaf of Tarragon Bread
Vytvoř: 3 Roasted Parsnip

Level:325

Objev:

Glass of Buttermilk (1)
Bag of Sugar (1)
Chocolate Bar (1)
Raspberry (1)

Objev:

Stick of Butter (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Asparagus Spear (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 24 Plate of Steak and Asparagus

Level:350

Objev:

Cheese Wedge (1)
Sesame Seed Bun (1)
Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 7 Spicy Cheeseburger
Vytvoř: 15 Spicier Flank Steak

Level:375

Vytvoř: 28 Bowl of Winter Vegetable Mix

Level:400

Nic. Vše hotovo!