Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-02-21T12:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
474233
Očekávaná návratnost
- 20270
Očekávaná koncová cena
453963

13 Precise Bronze Axe - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
6 Vigorous Iron Axe - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
19 Healing Bronze Mace - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Ripper - Prodáváno za 1139 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Ripper - Prodáváno za 1196 za pomocí Max Buyout
9 Carrion Darksteel Shield - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Krait Shell - Prodáváno za 1033 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Shell - Prodáváno za 1022 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Shell - Prodáváno za 4291 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Bronze Spear - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Steel Shield - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
13 Minor Sigil of Strength - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Benevolence - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Minor Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
9 Giver's Iron Shield - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
8 Hunter's Bandit Mallet - Prodáváno za 178 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Darksteel Shield - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
27 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
47.042.033.6

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
47.042.033.6

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (99 za)
Iron Ore (203 za)
Mithril Ore (72 za)
Platinum Ore (134 za)
Elder Wood Log (190 za)
Green Wood Log (26 za)
Hard Wood Log (89 za)
Soft Wood Log (98 za)
Seasoned Wood Log (170 za)
Potent Venom Sac (65 za)
Vial of Weak Blood (7 za)
Tiny Totem (7 za)
Totem (630 za)
Large Bone (69 za)
Bone Shard (77 za)
Heavy Bone (271 za)
Sharp Claw (568 za)
Large Fang (66 za)
Onyx Fragment (1034 za)
Destroyer Fragment (357 za)
Crystal Shard (825 za)
Remaining Cost
47.042.033.6

Předchystáno (Kup na tržišti)

Mithril Shield Backing (245 za)
Green Wood Dowel (24 za)
Seasoned Wood Dowel (173 za)
Precise Bronze Plated Inscription (569 za)
Assassin's Elder Inscription (98 za)
Hunter's Iron Imbued Inscription (3774 za)
Snowflake (86 za)
Lucent Mote (11 za)
Symbol of Enhancement (1600 za)
Symbol of Pain (3698 za)
Pile of Lucent Crystal (98 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
200 Copper Ore (99 za)
19 Lump of Tin (8 za)
198 Green Wood Log (26 za)
19 Green Wood Dowel (24 za)
13 Precise Bronze Plated Inscription (569 za)
1 Vial of Weak Blood (7 za)
57 Tiny Totem (7 za)

Cena: 33367 (Kumulativní cena: 33367)


Level: 0

Vytvoř: 66 Green Wood Plank
Vytvoř: 20 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 14 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 32 Small Green Haft
Vytvoř: 19 Bronze Mace Head
Vytvoř: 13 Bronze Axe Blade
Vytvoř: 1 Large Green Haft
Vytvoř: 1 Bronze Spear Head
Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Vial of Weak Blood (1)


Level: 25

Vytvoř: 19 Healing Green Inscription
Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Healing Bronze Mace

Level: 50

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 12 Precise Bronze Axe


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
126 Iron Ore (203 za)
68 Soft Wood Log (98 za)
8 Hunter's Iron Imbued Inscription (3774 za)
13 Onyx Fragment (1034 za)
18 Bone Shard (77 za)
130 Lucent Mote (11 za)
13 Symbol of Enhancement (1600 za)

Cena: 99492 (Kumulativní cena: 132859)


Level: 75

Vytvoř: 42 Iron Ingot
Vytvoř: 34 Soft Wood Plank
Vytvoř: 6 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 14 Small Soft Haft
Vytvoř: 8 Iron Mace Head
Vytvoř: 6 Iron Axe Blade
Vytvoř: 6 Vigorous Soft Inscription
Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Vigorous Soft Inscription (1)

Vytvoř: 5 Vigorous Iron Axe

Level:100

Objev:

Onyx Fragment (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Vytvoř: 12 Minor Sigil of Strength

Level:125

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Iron Imbued Inscription (1)

Vytvoř: 7 Hunter's Bandit Mallet


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
417 Iron Ore (203 za)
54 Seasoned Wood Log (170 za)
139 Lump of Coal (16 za)
19 Seasoned Wood Dowel (173 za)
57 Totem (630 za)
1 Destroyer Fragment (357 za)
315 Snowflake (86 za)
10 Lucent Mote (11 za)
1 Symbol of Pain (3698 za)

Cena: 166507 (Kumulativní cena: 299366)


Level:150

Vytvoř:139 Steel Ingot
Vytvoř: 18 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 28 Steel Shield Backing
Vytvoř: 28 Steel Shield Boss
Objev:

Destroyer Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:175

Vytvoř: 19 Rejuvenating Seasoned Inscription
Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Steel Shield

Level:200

Vytvoř: 9 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Giver's Steel-Plated Inscription
Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Giver's Steel-Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Giver's Iron Shield


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
278 Platinum Ore (134 za)
111 Hard Wood Log (89 za)
139 Lump of Primordium (48 za)
2 Crystal Shard (825 za)
72 Heavy Bone (271 za)
57 Sharp Claw (568 za)
1 Symbol of Enhancement (1600 za)
5 Pile of Lucent Crystal (98 za)

Cena: 109431 (Kumulativní cena: 408797)


Level:225

Vytvoř:139 Darksteel Ingot
Vytvoř: 37 Hard Wood Plank
Vytvoř: 19 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 28 Darksteel Shield Backing
Vytvoř: 28 Darksteel Shield Boss
Objev:

Symbol of Enhancement (1)
Crystal Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (5)


Level:250

Vytvoř: 19 Assassin's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Darksteel Shield

Level:275

Vytvoř: 9 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Carrion Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Carrion Darksteel Shield


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
27 Mithril Shield Backing (245 za)
338 Mithril Ore (72 za)
114 Elder Wood Log (190 za)
27 Assassin's Elder Inscription (98 za)
102 Potent Venom Sac (65 za)
15 Large Bone (69 za)
30 Large Fang (66 za)

Cena: 64902 (Kumulativní cena: 473699)


Level:300

Vytvoř:169 Mithril Ingot
Vytvoř: 38 Elder Wood Plank
Vytvoř: 39 Mithril Shield Boss
Vytvoř: 12 Mithril Shield Backing
Vytvoř: 2 Mithril Dagger Blade
Vytvoř: 2 Mithril Dagger Hilt

Level:325

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 26 Assassin's Mithril Shield

Level:350

Vytvoř: 19 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 9 Rampager's Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Rampager's Mithril Shield

Level:375

Vytvoř: 2 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!