Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-09-26T18:00:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
432894
Očekávaná návratnost
- 22776
Očekávaná koncová cena
410118

25 Rough Sharpening Stone - Prodáváno za 9 za pomocí Max Buyout
13 Precise Bronze Shield - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
27 Strong Steel Shield - Prodáváno za 220 za pomocí Max Buyout
19 Berserker's Darksteel Shield - Prodáváno za 162 za pomocí Max Buyout
27 Rejuvenating Iron Hammer - Prodáváno za 138 za pomocí Max Buyout
14 Major Sigil of Strength - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
13 Minor Sigil of Benevolence - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Major Sigil of Benevolence - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Doom - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
8 Major Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 125 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Doom - Prodáváno za 58 za pomocí Vendor (prodejce)
6 Giver's Ogre Bulwark - Prodáváno za 510 za pomocí Max Buyout
19 Giver's Bronze Shield - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 199 za)

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Iron Ingot (666 za)
Copper Ore (81 za)
Iron Ore (236 za)
Mithril Ore (32 za)
Platinum Ore (228 za)
Hard Wood Log (242 za)
Soft Wood Log (118 za)
Pile of Glittering Dust (36 za)
Vial of Thick Blood (500 za)
Onyx Shard (3687 za)
Onyx Core (199 za)
Molten Sliver (742 za)
Molten Core (80 za)
Destroyer Fragment (2341 za)
Destroyer Core (227 za)
Crystal Fragment (3199 za)
Crystal Shard (2048 za)
Crystal Core (88 za)
Tiny Snowflake (5 za)
Unique Snowflake (60 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Green Wood Dowel (31 za)
Strong Seasoned Inscription (204 za)
Precise Bronze Plated Inscription (316 za)
Rejuvenating Soft Inscription (107 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
290 Copper Ore (81 za)
28 Lump of Tin (8 za)
19 Green Wood Dowel (31 za)
13 Precise Bronze Plated Inscription (316 za)
15 Pile of Glittering Dust (36 za)
57 Tiny Snowflake (5 za)

Cena: 29244 (Kumulativní cena: 29244)


Level: 0

Vytvoř: 29 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 32 Bronze Shield Backing
Vytvoř: 32 Bronze Shield Boss
Objev:

Bronze Ingot (3)
Pile of Glittering Dust (3)

Vytvoř: 4 Rough Sharpening Stone

Level: 25

Vytvoř: 19 Giver's Green Inscription
Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Giver's Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Giver's Bronze Shield

Level: 50

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 12 Precise Bronze Shield


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Iron Ingot (666 za)
282 Iron Ore (236 za)
108 Soft Wood Log (118 za)
27 Rejuvenating Soft Inscription (107 za)
2 Molten Sliver (742 za)
13 Crystal Fragment (3199 za)

Cena: 125922 (Kumulativní cena: 155166)


Level: 75

Vytvoř: 94 Iron Ingot
Vytvoř: 54 Soft Wood Plank
Vytvoř: 27 Iron Hammer Head
Vytvoř: 27 Large Soft Haft
Objev:

Iron Ingot (1)
Molten Sliver (2)


Level:100

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Vytvoř: 26 Rejuvenating Iron Hammer

Level:125

Objev:

Iron Ingot (1)
Crystal Fragment (1)

Vytvoř: 12 Minor Sigil of Benevolence


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
351 Iron Ore (236 za)
117 Lump of Coal (16 za)
27 Strong Seasoned Inscription (204 za)
16 Onyx Shard (3687 za)
1 Destroyer Fragment (2341 za)

Cena: 151549 (Kumulativní cena: 306715)


Level:150

Vytvoř:117 Steel Ingot
Vytvoř: 27 Steel Shield Backing
Vytvoř: 27 Steel Shield Boss
Objev:

Steel Ingot (1)
Destroyer Fragment (1)


Level:175

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 26 Strong Steel Shield

Level:200

Objev:

Steel Ingot (1)
Onyx Shard (2)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Strength


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
238 Platinum Ore (228 za)
93 Hard Wood Log (242 za)
119 Lump of Primordium (48 za)
57 Vial of Thick Blood (500 za)
2 Crystal Shard (2048 za)
48 Unique Snowflake (60 za)

Cena: 117958 (Kumulativní cena: 424673)


Level:225

Vytvoř:119 Darksteel Ingot
Vytvoř: 31 Hard Wood Plank
Vytvoř: 19 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 25 Darksteel Shield Backing
Vytvoř: 25 Darksteel Shield Boss
Objev:

Darksteel Ingot (1)
Crystal Shard (2)


Level:250

Vytvoř: 19 Berserker's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 18 Berserker's Darksteel Shield

Level:275

Vytvoř: 6 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 6 Giver's Darksteel Imbued Inscription
Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)

Vytvoř: 5 Giver's Ogre Bulwark


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
60 Mithril Ore (32 za)
6 Onyx Core (199 za)
8 Molten Core (80 za)
8 Destroyer Core (227 za)
8 Crystal Core (88 za)

Cena: 6274 (Kumulativní cena: 430947)


Level:300

Vytvoř: 30 Mithril Ingot
Objev:

Mithril Ingot (1)
Onyx Core (1)

Vytvoř: 5 Major Sigil of Strength

Level:325

Objev:

Mithril Ingot (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Benevolence

Level:350

Objev:

Mithril Ingot (1)
Destroyer Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Destroyer Slaying

Level:375

Objev:

Mithril Ingot (1)
Molten Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Doom

Level:400

Nic. Vše hotovo!