Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-02-22T17:20:03+00:00

NA/EU price data only
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
407922
Očekávaná návratnost
- 17194
Očekávaná koncová cena
390728

13 Mighty Bronze Shield - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
19 Honed Iron Shield - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
9 Vigorous Steel Shield - Prodáváno za 206 za pomocí Max Buyout
6 Major Sigil of Strength - Prodáváno za 172 za pomocí Max Buyout
7 Minor Sigil of Strength - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
26 Minor Sigil of Benevolence - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
12 Major Sigil of Benevolence - Prodáváno za 155 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Doom - Prodáváno za 157 za pomocí Max Buyout
4 Minor Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
16 Major Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 148 za pomocí Max Buyout
15 Minor Sigil of Doom - Prodáváno za 58 za pomocí Vendor (prodejce)
6 Giver's Ogre Bulwark - Prodáváno za 682 za pomocí Max Buyout

KUP U VENDORA (prodejce)

14 Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
80 Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
54 Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 198 za)

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

150 Copper Ore (128 za)
513 Iron Ore (228 za)
60 Mithril Ore (56 za)
108 Platinum Ore (198 za)
36 Hard Wood Log (331 za)
54 Seasoned Wood Log (308 za)
72 Bone (12 za)
57 Small Fang (118 za)
14 Onyx Sliver (515 za)
6 Onyx Core (556 za)
4 Molten Sliver (1195 za)
13 Molten Fragment (3246 za)
8 Molten Core (483 za)
4 Destroyer Fragment (2303 za)
16 Destroyer Shard (3202 za)
8 Destroyer Core (379 za)
26 Crystal Sliver (554 za)
13 Crystal Fragment (3469 za)
8 Crystal Shard (1580 za)
8 Crystal Core (109 za)
48 Unique Snowflake (30 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

19 Soft Wood Dowel (69 za)
13 Mighty Bronze Plated Inscription (384 za)Vytvoř
Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
150 Copper Ore (128 za)
14 Lump of Tin (8 za)
13 Mighty Bronze Plated Inscription (384 za)
14 Onyx Sliver (515 za)
26 Crystal Sliver (554 za)

Cena: 45926 (Kumulativní cena: 45926)


Level: 0

Vytvoř: 15 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 13 Bronze Shield Backing
Vytvoř: 13 Bronze Shield Boss
Objev:

Bronze Ingot (1)
Onyx Sliver (2)

Vytvoř: 6 Minor Sigil of Strength

Level: 25

Objev:

Bronze Ingot (1)
Crystal Sliver (2)

Vytvoř: 12 Minor Sigil of Benevolence

Level: 50

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 12 Mighty Bronze Shield


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
273 Iron Ore (228 za)
19 Soft Wood Dowel (69 za)
4 Molten Sliver (1195 za)
13 Crystal Fragment (3469 za)
57 Small Fang (118 za)

Cena: 120158 (Kumulativní cena: 166084)


Level: 75

Vytvoř: 91 Iron Ingot
Vytvoř: 19 Iron Shield Backing
Vytvoř: 19 Iron Shield Boss
Objev:

Iron Ingot (1)
Molten Sliver (2)

Vytvoř: 1 Minor Sigil of Doom

Level:100

Vytvoř: 19 Honed Soft Inscription
Objev:

Iron Shield Backing (1)
Iron Shield Boss (1)
Honed Soft Inscription (1)

Vytvoř: 18 Honed Iron Shield

Level:125

Objev:

Iron Ingot (1)
Crystal Fragment (1)

Vytvoř: 12 Minor Sigil of Benevolence


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
240 Iron Ore (228 za)
54 Seasoned Wood Log (308 za)
80 Lump of Coal (16 za)
13 Molten Fragment (3246 za)
4 Destroyer Fragment (2303 za)
72 Bone (12 za)

Cena: 124906 (Kumulativní cena: 290990)


Level:150

Vytvoř: 80 Steel Ingot
Vytvoř: 18 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 9 Steel Shield Backing
Vytvoř: 9 Steel Shield Boss
Objev:

Steel Ingot (1)
Destroyer Fragment (1)

Vytvoř: 3 Minor Sigil of Destroyer Slaying

Level:175

Objev:

Steel Ingot (1)
Molten Fragment (1)

Vytvoř: 12 Minor Sigil of Doom

Level:200

Vytvoř: 9 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Vigorous Steel Plated Inscription
Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Vigorous Steel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Vigorous Steel Shield


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
108 Platinum Ore (198 za)
36 Hard Wood Log (331 za)
54 Lump of Primordium (48 za)
16 Destroyer Shard (3202 za)
8 Crystal Shard (1580 za)
48 Unique Snowflake (30 za)

Cena: 101204 (Kumulativní cena: 392194)


Level:225

Vytvoř: 54 Darksteel Ingot
Vytvoř: 12 Hard Wood Plank
Vytvoř: 6 Darksteel Shield Backing
Vytvoř: 6 Darksteel Shield Boss
Objev:

Darksteel Ingot (1)
Crystal Shard (2)

Vytvoř: 3 Major Sigil of Benevolence

Level:250

Objev:

Darksteel Ingot (1)
Destroyer Shard (2)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Destroyer Slaying

Level:275

Vytvoř: 6 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 6 Giver's Darksteel Imbued Inscription
Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)

Vytvoř: 5 Giver's Ogre Bulwark


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
60 Mithril Ore (56 za)
6 Onyx Core (556 za)
8 Molten Core (483 za)
8 Destroyer Core (379 za)
8 Crystal Core (109 za)

Cena: 14464 (Kumulativní cena: 406658)


Level:300

Vytvoř: 30 Mithril Ingot
Objev:

Mithril Ingot (1)
Onyx Core (1)

Vytvoř: 5 Major Sigil of Strength

Level:325

Objev:

Mithril Ingot (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Benevolence

Level:350

Objev:

Mithril Ingot (1)
Destroyer Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Destroyer Slaying

Level:375

Objev:

Mithril Ingot (1)
Molten Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Doom

Level:400

Nic. Vše hotovo!