Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-01-17T17:00:05+00:00

NA/EU price data only
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
445713
Očekávaná návratnost
- 17250
Očekávaná koncová cena
428463

10 Malign Bronze Shield - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
13 Carrion Mithril Shield - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
3 Major Sigil of Strength - Prodáváno za 152 za pomocí Max Buyout
16 Minor Sigil of Strength - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
13 Minor Sigil of Benevolence - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Major Sigil of Benevolence - Prodáváno za 142 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Doom - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
4 Minor Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
23 Minor Sigil of Doom - Prodáváno za 58 za pomocí Vendor (prodejce)
6 Giver's Ogre Bulwark - Prodáváno za 663 za pomocí Max Buyout
19 Giver's Bronze Shield - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
9 Hunter's Steel Shield - Prodáváno za 215 za pomocí Max Buyout
27 Assassin's Darksteel Shield - Prodáváno za 126 za pomocí Max Buyout

KUP U VENDORA (prodejce)

23 Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
80 Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
151 Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 38 za)

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

3 Bronze Ingot (283 za)
240 Copper Ore (149 za)
348 Iron Ore (274 za)
142 Mithril Ore (38 za)
302 Platinum Ore (229 za)
36 Hard Wood Log (303 za)
54 Seasoned Wood Log (298 za)
80 Tiny Venom Sac (5 za)
72 Claw (10 za)
6 Onyx Sliver (577 za)
13 Onyx Fragment (2844 za)
3 Onyx Core (589 za)
20 Molten Sliver (1126 za)
13 Molten Fragment (3430 za)
8 Molten Core (502 za)
4 Destroyer Fragment (2366 za)
13 Crystal Fragment (3225 za)
2 Crystal Shard (1726 za)
8 Crystal Core (97 za)
57 Tiny Snowflake (2 za)
48 Unique Snowflake (29 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

10 Bronze Plated Dowel (397 za)
19 Green Wood Dowel (42 za)
13 Carrion Mithril Plated Inscription (90 za)
27 Assassin's Hard Inscription (948 za)Vytvoř
Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
10 Bronze Plated Dowel (397 za)
3 Bronze Ingot (283 za)
240 Copper Ore (149 za)
23 Lump of Tin (8 za)
19 Green Wood Dowel (42 za)
80 Tiny Venom Sac (5 za)
6 Onyx Sliver (577 za)
57 Tiny Snowflake (2 za)

Cena: 45545 (Kumulativní cena: 45545)


Level: 0

Vytvoř: 24 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 29 Bronze Shield Backing
Vytvoř: 29 Bronze Shield Boss
Objev:

Bronze Ingot (1)
Onyx Sliver (2)

Vytvoř: 2 Minor Sigil of Strength

Level: 25

Vytvoř: 19 Giver's Green Inscription
Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Giver's Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Giver's Bronze Shield

Level: 50

Vytvoř: 10 Malign Bronze Plated Inscription
Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 9 Malign Bronze Shield


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
108 Iron Ore (274 za)
13 Onyx Fragment (2844 za)
20 Molten Sliver (1126 za)
13 Crystal Fragment (3225 za)

Cena: 131009 (Kumulativní cena: 176554)


Level: 75

Vytvoř: 36 Iron Ingot
Objev:

Iron Ingot (1)
Molten Sliver (2)

Vytvoř: 9 Minor Sigil of Doom

Level:100

Objev:

Iron Ingot (1)
Onyx Fragment (1)

Vytvoř: 12 Minor Sigil of Strength

Level:125

Objev:

Iron Ingot (1)
Crystal Fragment (1)

Vytvoř: 12 Minor Sigil of Benevolence


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
240 Iron Ore (274 za)
54 Seasoned Wood Log (298 za)
80 Lump of Coal (16 za)
13 Molten Fragment (3430 za)
4 Destroyer Fragment (2366 za)
72 Claw (10 za)

Cena: 137906 (Kumulativní cena: 314460)


Level:150

Vytvoř: 80 Steel Ingot
Vytvoř: 18 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 9 Steel Shield Backing
Vytvoř: 9 Steel Shield Boss
Objev:

Steel Ingot (1)
Destroyer Fragment (1)

Vytvoř: 3 Minor Sigil of Destroyer Slaying

Level:175

Objev:

Steel Ingot (1)
Molten Fragment (1)

Vytvoř: 12 Minor Sigil of Doom

Level:200

Vytvoř: 9 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Hunter's Steel Plated Inscription
Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Hunter's Steel Shield


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
302 Platinum Ore (229 za)
36 Hard Wood Log (303 za)
27 Assassin's Hard Inscription (948 za)
151 Lump of Primordium (48 za)
2 Crystal Shard (1726 za)
48 Unique Snowflake (29 za)

Cena: 117754 (Kumulativní cena: 432214)


Level:225

Vytvoř:151 Darksteel Ingot
Vytvoř: 12 Hard Wood Plank
Vytvoř: 33 Darksteel Shield Backing
Vytvoř: 33 Darksteel Shield Boss
Objev:

Darksteel Ingot (1)
Crystal Shard (2)


Level:250

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 26 Assassin's Darksteel Shield

Level:275

Vytvoř: 6 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 6 Giver's Darksteel Imbued Inscription
Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)

Vytvoř: 5 Giver's Ogre Bulwark


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
142 Mithril Ore (38 za)
13 Carrion Mithril Plated Inscription (90 za)
3 Onyx Core (589 za)
8 Molten Core (502 za)
8 Crystal Core (97 za)

Cena: 13125 (Kumulativní cena: 445339)


Level:300

Vytvoř: 71 Mithril Ingot
Vytvoř: 13 Mithril Shield Backing
Vytvoř: 13 Mithril Shield Boss
Objev:

Mithril Ingot (1)
Onyx Core (1)

Vytvoř: 2 Major Sigil of Strength

Level:325

Objev:

Mithril Ingot (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Benevolence

Level:350

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Carrion Mithril Plated Inscription (1)

Vytvoř: 12 Carrion Mithril Shield

Level:375

Objev:

Mithril Ingot (1)
Molten Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Doom

Level:400

Nic. Vše hotovo!