Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-04-27T08:40:03+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
384131
Očekávaná návratnost
- 21568
Očekávaná koncová cena
362563

13 Vigorous Iron Hammer - Prodáváno za 226 za pomocí Max Buyout
10 Malign Bronze Shield - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
27 Rejuvenating Iron Hammer - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
6 Major Sigil of Strength - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
3 Minor Sigil of Strength - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
12 Major Sigil of Benevolence - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Doom - Prodáváno za 162 za pomocí Max Buyout
4 Minor Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
16 Major Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 156 za pomocí Max Buyout
15 Minor Sigil of Doom - Prodáváno za 58 za pomocí Vendor (prodejce)
6 Giver's Ogre Bulwark - Prodáváno za 640 za pomocí Max Buyout
9 Giver's Iron Shield - Prodáváno za 238 za pomocí Max Buyout
19 Giver's Bronze Shield - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout

KUP U VENDORA (prodejce)

23 Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
80 Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
54 Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 199 za)

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

3 Bronze Ingot (218 za)
240 Copper Ore (115 za)
246 Iron Ore (247 za)
60 Mithril Ore (71 za)
108 Platinum Ore (171 za)
36 Hard Wood Log (214 za)
160 Soft Wood Log (200 za)
54 Seasoned Wood Log (259 za)
80 Tiny Venom Sac (5 za)
6 Onyx Sliver (456 za)
6 Onyx Core (537 za)
4 Molten Sliver (560 za)
13 Molten Fragment (2899 za)
8 Molten Core (350 za)
4 Destroyer Fragment (2646 za)
16 Destroyer Shard (2400 za)
8 Destroyer Core (510 za)
8 Crystal Shard (1362 za)
8 Crystal Core (79 za)
57 Tiny Snowflake (3 za)
72 Glittering Snowflake (15 za)
48 Unique Snowflake (36 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

40 Iron Hammer Head (1525 za)
10 Bronze Plated Dowel (486 za)
19 Green Wood Dowel (60 za)
13 Vigorous Iron Plated Inscription (2180 za)
27 Rejuvenating Soft Inscription (43 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
10 Bronze Plated Dowel (486 za)
3 Bronze Ingot (218 za)
240 Copper Ore (115 za)
23 Lump of Tin (8 za)
19 Green Wood Dowel (60 za)
80 Tiny Venom Sac (5 za)
6 Onyx Sliver (456 za)
57 Tiny Snowflake (3 za)

Cena: 37753 (Kumulativní cena: 37753)


Level: 0

Vytvoř: 24 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 29 Bronze Shield Backing
Vytvoř: 29 Bronze Shield Boss
Objev:

Bronze Ingot (1)
Onyx Sliver (2)

Vytvoř: 2 Minor Sigil of Strength

Level: 25

Vytvoř: 19 Giver's Green Inscription
Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Giver's Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Giver's Bronze Shield

Level: 50

Vytvoř: 10 Malign Bronze Plated Inscription
Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 9 Malign Bronze Shield


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
40 Iron Hammer Head (1525 za)
6 Iron Ore (247 za)
160 Soft Wood Log (200 za)
13 Vigorous Iron Plated Inscription (2180 za)
27 Rejuvenating Soft Inscription (43 za)
4 Molten Sliver (560 za)

Cena: 126223 (Kumulativní cena: 163976)


Level: 75

Vytvoř: 80 Soft Wood Plank
Vytvoř: 2 Iron Ingot
Vytvoř: 40 Large Soft Haft
Objev:

Iron Ingot (1)
Molten Sliver (2)

Vytvoř: 1 Minor Sigil of Doom

Level:100

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Vytvoř: 26 Rejuvenating Iron Hammer

Level:125

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Vigorous Iron Plated Inscription (1)

Vytvoř: 12 Vigorous Iron Hammer


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
240 Iron Ore (247 za)
54 Seasoned Wood Log (259 za)
80 Lump of Coal (16 za)
13 Molten Fragment (2899 za)
4 Destroyer Fragment (2646 za)
72 Glittering Snowflake (15 za)

Cena: 123897 (Kumulativní cena: 287873)


Level:150

Vytvoř: 80 Steel Ingot
Vytvoř: 18 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 9 Steel Shield Backing
Vytvoř: 9 Steel Shield Boss
Objev:

Steel Ingot (1)
Destroyer Fragment (1)

Vytvoř: 3 Minor Sigil of Destroyer Slaying

Level:175

Objev:

Steel Ingot (1)
Molten Fragment (1)

Vytvoř: 12 Minor Sigil of Doom

Level:200

Vytvoř: 9 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Giver's Steel-Plated Inscription
Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Giver's Steel-Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Giver's Iron Shield


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
108 Platinum Ore (171 za)
36 Hard Wood Log (214 za)
54 Lump of Primordium (48 za)
16 Destroyer Shard (2400 za)
8 Crystal Shard (1362 za)
48 Unique Snowflake (36 za)

Cena: 79788 (Kumulativní cena: 367661)


Level:225

Vytvoř: 54 Darksteel Ingot
Vytvoř: 12 Hard Wood Plank
Vytvoř: 6 Darksteel Shield Backing
Vytvoř: 6 Darksteel Shield Boss
Objev:

Darksteel Ingot (1)
Crystal Shard (2)

Vytvoř: 3 Major Sigil of Benevolence

Level:250

Objev:

Darksteel Ingot (1)
Destroyer Shard (2)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Destroyer Slaying

Level:275

Vytvoř: 6 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 6 Giver's Darksteel Imbued Inscription
Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)

Vytvoř: 5 Giver's Ogre Bulwark


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
60 Mithril Ore (71 za)
6 Onyx Core (537 za)
8 Molten Core (350 za)
8 Destroyer Core (510 za)
8 Crystal Core (79 za)

Cena: 14994 (Kumulativní cena: 382655)


Level:300

Vytvoř: 30 Mithril Ingot
Objev:

Mithril Ingot (1)
Onyx Core (1)

Vytvoř: 5 Major Sigil of Strength

Level:325

Objev:

Mithril Ingot (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Benevolence

Level:350

Objev:

Mithril Ingot (1)
Destroyer Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Destroyer Slaying

Level:375

Objev:

Mithril Ingot (1)
Molten Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Doom

Level:400

Nic. Vše hotovo!