Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-04-21T03:00:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
486472
Očekávaná návratnost
- 16281
Očekávaná koncová cena
470191

19 Precise Bronze Axe - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
27 Honed Steel Shield - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
9 Malign Bronze Mace - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Rampager's Darksteel Shield - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Knight's Darksteel Shield - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Carrion Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Krait Shell - Prodáváno za 1615 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Shell - Prodáváno za 1551 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Shell - Prodáváno za 1496 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Bronze Spear - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
27 Rejuvenating Iron Axe - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
13 Minor Sigil of Benevolence - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Benevolence - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Doom - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
9 Giver's Iron Shield - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hunter's Iron Mace - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Shell - Prodáváno za 1555 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
48.064.072.6

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2688
Remaining Cost
48.064.072.6

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (88 za)
Iron Ore (187 za)
Mithril Ore (73 za)
Platinum Ore (112 za)
Elder Wood Log (183 za)
Green Wood Log (24 za)
Hard Wood Log (90 za)
Soft Wood Log (88 za)
Seasoned Wood Log (122 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Full Venom Sac (643 za)
Potent Venom Sac (97 za)
Smooth Scale (294 za)
Large Scale (99 za)
Vial of Weak Blood (8 za)
Large Bone (95 za)
Tiny Claw (7 za)
Large Claw (100 za)
Molten Core (74 za)
Crystal Fragment (1972 za)
Crystal Shard (1005 za)
Remaining Cost
48.064.072.6

Předchystáno (Kup na tržišti)

Small Soft Haft (225 za)
Large Green Haft (115 za)
Elder Wood Dowel (16 za)
Green Wood Dowel (37 za)
Honed Seasoned Inscription (1613 za)
Hunter's Soft Inscription (267 za)
Rejuvenating Soft Inscription (118 za)
Snowflake (86 za)
Lucent Mote (11 za)
Symbol of Enhancement (1385 za)
Symbol of Pain (3697 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Large Green Haft (115 za)
230 Copper Ore (88 za)
22 Lump of Tin (8 za)
222 Green Wood Log (24 za)
19 Green Wood Dowel (37 za)
72 Tiny Venom Sac (5 za)
1 Vial of Weak Blood (8 za)
57 Tiny Claw (7 za)

Cena: 27337 (Kumulativní cena: 27337)


Level: 0

Vytvoř: 74 Green Wood Plank
Vytvoř: 23 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 23 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 28 Small Green Haft
Vytvoř: 19 Bronze Axe Blade
Vytvoř: 9 Bronze Mace Head
Vytvoř: 1 Bronze Spear Head
Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Vial of Weak Blood (1)


Level: 25

Vytvoř: 19 Precise Green Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Precise Bronze Axe

Level: 50

Vytvoř: 9 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 9 Malign Bronze Plated Inscription
Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Malign Bronze Mace


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Small Soft Haft (225 za)
252 Iron Ore (187 za)
108 Soft Wood Log (88 za)
1 Hunter's Soft Inscription (267 za)
27 Rejuvenating Soft Inscription (118 za)
13 Crystal Fragment (1972 za)
130 Lucent Mote (11 za)
13 Symbol of Enhancement (1385 za)

Cena: 105377 (Kumulativní cena: 132714)


Level: 75

Vytvoř: 84 Iron Ingot
Vytvoř: 54 Soft Wood Plank
Vytvoř: 27 Iron Axe Blade
Vytvoř: 27 Small Soft Haft
Vytvoř: 1 Iron Mace Head
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Soft Inscription (1)


Level:100

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Vytvoř: 26 Rejuvenating Iron Axe

Level:125

Objev:

Crystal Fragment (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Vytvoř: 12 Minor Sigil of Benevolence


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
513 Iron Ore (187 za)
54 Seasoned Wood Log (122 za)
171 Lump of Coal (16 za)
27 Honed Seasoned Inscription (1613 za)
315 Snowflake (86 za)

Cena: 175896 (Kumulativní cena: 308610)


Level:150

Vytvoř:171 Steel Ingot
Vytvoř: 18 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 36 Steel Shield Backing
Vytvoř: 36 Steel Shield Boss

Level:175

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 26 Honed Steel Shield

Level:200

Vytvoř: 9 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Giver's Steel-Plated Inscription
Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Giver's Steel-Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Giver's Iron Shield


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
278 Platinum Ore (112 za)
111 Hard Wood Log (90 za)
139 Lump of Primordium (48 za)
57 Full Venom Sac (643 za)
72 Smooth Scale (294 za)
2 Crystal Shard (1005 za)
50 Lucent Mote (11 za)
1 Symbol of Enhancement (1385 za)

Cena: 109562 (Kumulativní cena: 418172)


Level:225

Vytvoř:139 Darksteel Ingot
Vytvoř: 37 Hard Wood Plank
Vytvoř: 19 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 28 Darksteel Shield Backing
Vytvoř: 28 Darksteel Shield Boss
Objev:

Symbol of Enhancement (1)
Crystal Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (5)


Level:250

Vytvoř: 19 Rampager's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Darksteel Shield

Level:275

Vytvoř: 9 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Knight's Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Knight's Darksteel Shield


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
358 Mithril Ore (73 za)
102 Elder Wood Log (183 za)
19 Elder Wood Dowel (16 za)
72 Potent Venom Sac (97 za)
15 Large Scale (99 za)
1 Molten Core (74 za)
87 Large Bone (95 za)
15 Large Claw (100 za)
50 Lucent Mote (11 za)
1 Symbol of Pain (3697 za)

Cena: 67659 (Kumulativní cena: 485831)


Level:300

Vytvoř:179 Mithril Ingot
Vytvoř: 34 Elder Wood Plank
Vytvoř: 32 Mithril Shield Backing
Vytvoř: 32 Mithril Shield Boss

Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Elder Inscription
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Mithril Shield

Level:350

Vytvoř: 17 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 9 Carrion Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Carrion Mithril Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Carrion Mithril Shield

Level:375

Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Molten Core (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!