Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-10-15T20:00:04+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
407987
Očekávaná návratnost
- 11540
Očekávaná koncová cena
396447

19 Precise Bronze Axe - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
13 Healing Bronze Mace - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Knight's Darksteel Shield - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Rejuvenating Iron Mace - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
14 Major Sigil of Strength - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Strength - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
13 Minor Sigil of Benevolence - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
11 Major Sigil of Benevolence - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Doom - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
10 Minor Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
16 Major Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
14 Minor Sigil of Doom - Prodáváno za 58 za pomocí Vendor (prodejce)

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
40.079.087.4

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
40.079.087.4

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (193 za)
Iron Ingot (581 za)
Copper Ore (94 za)
Iron Ore (201 za)
Mithril Ore (48 za)
Platinum Ore (200 za)
Green Wood Log (26 za)
Hard Wood Log (114 za)
Soft Wood Log (100 za)
Smooth Scale (207 za)
Small Totem (105 za)
Tiny Claw (7 za)
Onyx Sliver (395 za)
Onyx Shard (3800 za)
Onyx Core (174 za)
Molten Sliver (694 za)
Molten Fragment (3890 za)
Molten Core (71 za)
Destroyer Fragment (2497 za)
Destroyer Shard (2700 za)
Destroyer Core (143 za)
Crystal Fragment (3180 za)
Crystal Shard (2084 za)
Crystal Core (81 za)
Remaining Cost
40.079.087.4

Předchystáno (Kup na tržišti)

Green Wood Dowel (36 za)
Healing Bronze Plated Inscription (546 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Bronze Ingot (193 za)
200 Copper Ore (94 za)
19 Lump of Tin (8 za)
192 Green Wood Log (26 za)
19 Green Wood Dowel (36 za)
13 Healing Bronze Plated Inscription (546 za)
2 Onyx Sliver (395 za)
57 Tiny Claw (7 za)

Cena: 33116 (Kumulativní cena: 33116)


Level: 0

Vytvoř: 64 Green Wood Plank
Vytvoř: 20 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 32 Small Green Haft
Vytvoř: 19 Bronze Axe Blade
Vytvoř: 13 Bronze Mace Head
Objev:

Bronze Ingot (1)
Onyx Sliver (2)


Level: 25

Vytvoř: 19 Precise Green Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Precise Bronze Axe

Level: 50

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 12 Healing Bronze Mace


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Iron Ingot (581 za)
210 Iron Ore (201 za)
114 Soft Wood Log (100 za)
57 Small Totem (105 za)
2 Molten Sliver (694 za)
13 Crystal Fragment (3180 za)

Cena: 102904 (Kumulativní cena: 136020)


Level: 75

Vytvoř: 70 Iron Ingot
Vytvoř: 57 Soft Wood Plank
Vytvoř: 19 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 19 Iron Mace Head
Vytvoř: 19 Small Soft Haft
Objev:

Iron Ingot (1)
Molten Sliver (2)


Level:100

Vytvoř: 19 Rejuvenating Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Iron Mace

Level:125

Objev:

Iron Ingot (1)
Crystal Fragment (1)

Vytvoř: 12 Minor Sigil of Benevolence


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
93 Iron Ore (201 za)
31 Lump of Coal (16 za)
16 Onyx Shard (3800 za)
13 Molten Fragment (3890 za)
10 Destroyer Fragment (2497 za)

Cena: 155529 (Kumulativní cena: 291549)


Level:150

Vytvoř: 31 Steel Ingot
Objev:

Steel Ingot (1)
Destroyer Fragment (1)

Vytvoř: 9 Minor Sigil of Destroyer Slaying

Level:175

Objev:

Steel Ingot (1)
Molten Fragment (1)

Vytvoř: 12 Minor Sigil of Doom

Level:200

Objev:

Steel Ingot (1)
Onyx Shard (2)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Strength


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
148 Platinum Ore (200 za)
54 Hard Wood Log (114 za)
74 Lump of Primordium (48 za)
72 Smooth Scale (207 za)
16 Destroyer Shard (2700 za)
6 Crystal Shard (2084 za)

Cena: 109916 (Kumulativní cena: 401465)


Level:225

Vytvoř: 74 Darksteel Ingot
Vytvoř: 18 Hard Wood Plank
Vytvoř: 9 Darksteel Shield Backing
Vytvoř: 9 Darksteel Shield Boss
Objev:

Darksteel Ingot (1)
Crystal Shard (2)

Vytvoř: 2 Major Sigil of Benevolence

Level:250

Objev:

Darksteel Ingot (1)
Destroyer Shard (2)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Destroyer Slaying

Level:275

Vytvoř: 9 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Knight's Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Knight's Darksteel Shield


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
60 Mithril Ore (48 za)
6 Onyx Core (174 za)
8 Molten Core (71 za)
8 Destroyer Core (143 za)
8 Crystal Core (81 za)

Cena: 6284 (Kumulativní cena: 407749)


Level:300

Vytvoř: 30 Mithril Ingot
Objev:

Mithril Ingot (1)
Onyx Core (1)

Vytvoř: 5 Major Sigil of Strength

Level:325

Objev:

Mithril Ingot (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Benevolence

Level:350

Objev:

Mithril Ingot (1)
Destroyer Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Destroyer Slaying

Level:375

Objev:

Mithril Ingot (1)
Molten Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Doom

Level:400

Nic. Vše hotovo!