Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-06-21T02:20:04+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
467930
Očekávaná návratnost
- 11939
Očekávaná koncová cena
455991

19 Healing Bronze Mace - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
27 Honed Iron Mace - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
9 Malign Bronze Mace - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
14 Major Sigil of Strength - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Minor Sigil of Strength - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
13 Minor Sigil of Benevolence - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
12 Major Sigil of Benevolence - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
8 Major Sigil of Doom - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Minor Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
16 Major Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
14 Minor Sigil of Doom - Prodáváno za 58 za pomocí Vendor (prodejce)
6 Bringer's Ogre Bulwark - Prodáváno za 425 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
46.079.030.4

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 199 za)
Remaining Cost
46.079.030.4

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (205 za)
Iron Ingot (636 za)
Copper Ore (102 za)
Iron Ore (232 za)
Mithril Ore (35 za)
Platinum Ore (213 za)
Green Wood Log (23 za)
Hard Wood Log (199 za)
Soft Wood Log (109 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Tiny Totem (8 za)
Onyx Sliver (388 za)
Onyx Shard (4256 za)
Onyx Core (110 za)
Molten Sliver (725 za)
Molten Fragment (4999 za)
Molten Core (70 za)
Destroyer Fragment (2695 za)
Destroyer Shard (3375 za)
Destroyer Core (356 za)
Crystal Fragment (3147 za)
Crystal Shard (2109 za)
Crystal Core (84 za)
Remaining Cost
46.079.030.4

Předchystáno (Kup na tržišti)

Green Wood Dowel (23 za)
Honed Soft Inscription (170 za)
Snowflake (67 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Bronze Ingot (205 za)
230 Copper Ore (102 za)
22 Lump of Tin (8 za)
222 Green Wood Log (23 za)
19 Green Wood Dowel (23 za)
72 Tiny Venom Sac (5 za)
57 Tiny Totem (8 za)
2 Onyx Sliver (388 za)

Cena: 30984 (Kumulativní cena: 30984)


Level: 0

Vytvoř: 74 Green Wood Plank
Vytvoř: 23 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 28 Bronze Mace Head
Vytvoř: 28 Small Green Haft
Objev:

Bronze Ingot (1)
Onyx Sliver (2)


Level: 25

Vytvoř: 19 Healing Green Inscription
Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Healing Bronze Mace

Level: 50

Vytvoř: 9 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 9 Malign Bronze Plated Inscription
Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Malign Bronze Mace


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Iron Ingot (636 za)
282 Iron Ore (232 za)
108 Soft Wood Log (109 za)
27 Honed Soft Inscription (170 za)
2 Molten Sliver (725 za)
13 Crystal Fragment (3147 za)

Cena: 124783 (Kumulativní cena: 155767)


Level: 75

Vytvoř: 94 Iron Ingot
Vytvoř: 54 Soft Wood Plank
Vytvoř: 27 Iron Mace Head
Vytvoř: 27 Small Soft Haft
Objev:

Iron Ingot (1)
Molten Sliver (2)


Level:100

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Honed Soft Inscription (1)

Vytvoř: 26 Honed Iron Mace

Level:125

Objev:

Iron Ingot (1)
Crystal Fragment (1)

Vytvoř: 12 Minor Sigil of Benevolence


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
93 Iron Ore (232 za)
31 Lump of Coal (16 za)
16 Onyx Shard (4256 za)
13 Molten Fragment (4999 za)
10 Destroyer Fragment (2695 za)

Cena: 182105 (Kumulativní cena: 337872)


Level:150

Vytvoř: 31 Steel Ingot
Objev:

Steel Ingot (1)
Destroyer Fragment (1)

Vytvoř: 9 Minor Sigil of Destroyer Slaying

Level:175

Objev:

Steel Ingot (1)
Molten Fragment (1)

Vytvoř: 12 Minor Sigil of Doom

Level:200

Objev:

Steel Ingot (1)
Onyx Shard (2)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Strength


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
108 Platinum Ore (213 za)
36 Hard Wood Log (199 za)
54 Lump of Primordium (48 za)
16 Destroyer Shard (3375 za)
8 Crystal Shard (2109 za)
270 Snowflake (67 za)

Cena: 121722 (Kumulativní cena: 459594)


Level:225

Vytvoř: 54 Darksteel Ingot
Vytvoř: 12 Hard Wood Plank
Vytvoř: 6 Darksteel Shield Backing
Vytvoř: 6 Darksteel Shield Boss
Objev:

Darksteel Ingot (1)
Crystal Shard (2)

Vytvoř: 3 Major Sigil of Benevolence

Level:250

Objev:

Darksteel Ingot (1)
Destroyer Shard (2)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Destroyer Slaying

Level:275

Vytvoř: 6 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 6 Giver's Darksteel Imbued Inscription
Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)

Vytvoř: 5 Bringer's Ogre Bulwark


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
60 Mithril Ore (35 za)
6 Onyx Core (110 za)
8 Molten Core (70 za)
8 Destroyer Core (356 za)
8 Crystal Core (84 za)

Cena: 6840 (Kumulativní cena: 466434)


Level:300

Vytvoř: 30 Mithril Ingot
Objev:

Mithril Ingot (1)
Onyx Core (1)

Vytvoř: 5 Major Sigil of Strength

Level:325

Objev:

Mithril Ingot (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Benevolence

Level:350

Objev:

Mithril Ingot (1)
Destroyer Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Destroyer Slaying

Level:375

Objev:

Mithril Ingot (1)
Molten Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Doom

Level:400

Nic. Vše hotovo!