Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-03-30T02:40:03+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Tailoring

Základní cena
464916
Očekávaná návratnost
- 107769
Očekávaná koncová cena
357147

36 Superior Rune of the Undead - Prodáváno za 65 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rabid Exalted Mantle - Prodáváno za 2863 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Mantle - Prodáváno za 4010 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Mantle - Prodáváno za 2923 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Mantle - Prodáváno za 3723 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Mantle - Prodáváno za 2643 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 2967 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 2134 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Pants - Prodáváno za 2676 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Pants - Prodáváno za 2311 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Pants - Prodáváno za 3831 za pomocí Max Buyout
28 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 2691 za pomocí Max Buyout

KUP U VENDORA (prodejce)

104 Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

211 Bolt of Gossamer (120 za)
36 Pile of Putrid Essence (353 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

5 Gossamer Epaulet Panel (8984 za)
29 Shaman's Intricate Gossamer Insignia (9799 za)
1 Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (10999 za)
2 Rabid Intricate Gossamer Insignia (9986 za)
2 Magi's Intricate Gossamer Insignia (10094 za)
2 Soldier's Intricate Gossamer Insignia (9993 za)
2 Dire Intricate Gossamer Insignia (9998 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 33 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 33 Gossamer Pants Lining
Vytvoř: 5 Gossamer Epaulet Padding
Objev:

Bolt of Gossamer (1)
Pile of Putrid Essence (1)

Vytvoř: 6 Superior Rune of the Undead

Level:425

Vytvoř: 29 Superior Rune of the Undead
Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 16 Shaman's Exalted Pants

Level:475

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 11 Shaman's Exalted Pants

Level:500

Nic. Vše hotovo!