Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-04-20T13:20:04+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Tailoring

Základní cena
225895
Očekávaná návratnost
- 58791
Očekávaná koncová cena
167104

28 Superior Rune of the Undead - Prodáváno za 65 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rabid Exalted Mantle - Prodáváno za 2023 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Mantle - Prodáváno za 1863 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Mantle - Prodáváno za 1755 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Coat - Prodáváno za 2285 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Coat - Prodáváno za 1573 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Coat - Prodáváno za 2115 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Masque - Prodáváno za 1981 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Masque - Prodáváno za 1456 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Masque - Prodáváno za 1916 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 1453 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 1968 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Pants - Prodáváno za 2253 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Pants - Prodáváno za 1785 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Pants - Prodáváno za 2151 za pomocí Max Buyout
15 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 1627 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Gloves - Prodáváno za 1879 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Gloves - Prodáváno za 1962 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Gloves - Prodáváno za 2148 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
225895

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
225895

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (3984 za)
Bolt of Gossamer (34 za)
Pile of Putrid Essence (250 za)
Remaining Cost
225895

Předchystáno (Kup na tržišti)

Shaman's Intricate Gossamer Insignia (4747 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (7686 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (4834 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (6207 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (7400 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (4993 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 20 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 20 Gossamer Pants Lining
Vytvoř: 3 Gossamer Epaulet Padding
Vytvoř: 3 Gossamer Epaulet Panel
Vytvoř: 3 Gossamer Helm Strap
Vytvoř: 3 Gossamer Helm Padding
Vytvoř: 3 Gossamer Gloves Panel
Vytvoř: 3 Gossamer Gloves Padding
Vytvoř: 3 Gossamer Coat Panel
Vytvoř: 3 Gossamer Coat Lining
Objev:

Bolt of Gossamer (1)
Pile of Putrid Essence (1)

Vytvoř: 7 Superior Rune of the Undead

Level:425

Vytvoř: 20 Superior Rune of the Undead
Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Coat Panel (1)
Gossamer Coat Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Gossamer Coat Panel (1)
Gossamer Coat Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Coat Panel (1)
Gossamer Coat Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 14 Shaman's Exalted Pants

Level:500

Nic. Vše hotovo!