Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-05-28T20:20:03+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Tailoring

Základní cena
476255
Očekávaná návratnost
- 130108
Očekávaná koncová cena
346147

37 Superior Rune of the Undead - Prodáváno za 65 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rabid Exalted Mantle - Prodáváno za 3140 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Mantle - Prodáváno za 3693 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Mantle - Prodáváno za 3840 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Mantle - Prodáváno za 4199 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Mantle - Prodáváno za 3904 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Coat - Prodáváno za 4173 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Masque - Prodáváno za 3955 za pomocí Max Buyout
23 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 3381 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 4026 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Pants - Prodáváno za 3473 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Pants - Prodáváno za 3883 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Pants - Prodáváno za 4064 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 3610 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Gloves - Prodáváno za 3980 za pomocí Max Buyout

KUP U VENDORA (prodejce)

94 Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

3 Cured Hardened Leather Square (9499 za)
196 Bolt of Gossamer (101 za)
37 Pile of Putrid Essence (318 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

5 Gossamer Epaulet Panel (7990 za)
2 Shaman's Intricate Gossamer Insignia (11374 za)
2 Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (11500 za)
27 Rabid Intricate Gossamer Insignia (9896 za)
2 Magi's Intricate Gossamer Insignia (11456 za)
1 Soldier's Intricate Gossamer Insignia (11994 za)
2 Dire Intricate Gossamer Insignia (11192 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 28 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 28 Gossamer Pants Lining
Vytvoř: 5 Gossamer Epaulet Padding
Vytvoř: 1 Gossamer Helm Strap
Vytvoř: 1 Gossamer Helm Padding
Vytvoř: 1 Gossamer Gloves Panel
Vytvoř: 1 Gossamer Gloves Padding
Vytvoř: 1 Gossamer Coat Panel
Vytvoř: 1 Gossamer Coat Lining
Objev:

Bolt of Gossamer (1)
Pile of Putrid Essence (1)

Vytvoř: 7 Superior Rune of the Undead

Level:425

Vytvoř: 29 Superior Rune of the Undead
Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 14 Rabid Exalted Pants

Level:475

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Coat Panel (1)
Gossamer Coat Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 8 Rabid Exalted Pants

Level:500

Nic. Vše hotovo!