Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-08-19T19:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Tailoring

Základní cena
307327
Očekávaná návratnost
- 48076
Očekávaná koncová cena
259251

34 Superior Rune of the Undead - Prodáváno za 65 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rabid Exalted Mantle - Prodáváno za 1762 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Mantle - Prodáváno za 1416 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Mantle - Prodáváno za 1793 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Mantle - Prodáváno za 1416 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Coat - Prodáváno za 1905 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Coat - Prodáváno za 1935 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Coat - Prodáváno za 2057 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Coat - Prodáváno za 1915 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Masque - Prodáváno za 1448 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Masque - Prodáváno za 1633 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Masque - Prodáváno za 1912 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Masque - Prodáváno za 1568 za pomocí Max Buyout
6 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 1764 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 1354 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Pants - Prodáváno za 1939 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Pants - Prodáváno za 1534 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Pants - Prodáváno za 1910 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 1565 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Gloves - Prodáváno za 1500 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Gloves - Prodáváno za 1844 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Gloves - Prodáváno za 1424 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Gloves - Prodáváno za 1452 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
307327

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
307327

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (3853 za)
Bolt of Gossamer (34 za)
Pile of Putrid Essence (375 za)
Remaining Cost
307327

Předchystáno (Kup na tržišti)

Shaman's Intricate Gossamer Insignia (7970 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (12001 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (7467 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (9490 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (11553 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (7847 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 11 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 11 Gossamer Pants Lining
Vytvoř: 4 Gossamer Epaulet Padding
Vytvoř: 4 Gossamer Epaulet Panel
Vytvoř: 4 Gossamer Helm Strap
Vytvoř: 4 Gossamer Helm Padding
Vytvoř: 4 Gossamer Gloves Panel
Vytvoř: 4 Gossamer Gloves Padding
Vytvoř: 4 Gossamer Coat Panel
Vytvoř: 4 Gossamer Coat Lining
Objev:

Bolt of Gossamer (1)
Pile of Putrid Essence (1)

Vytvoř: 9 Superior Rune of the Undead

Level:425

Vytvoř: 24 Superior Rune of the Undead
Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Coat Panel (1)
Gossamer Coat Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Coat Panel (1)
Gossamer Coat Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Coat Panel (1)
Gossamer Coat Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Coat Panel (1)
Gossamer Coat Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 5 Rabid Exalted Pants

Level:500

Nic. Vše hotovo!