Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-02-21T12:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Tailoring

Základní cena
204777
Očekávaná návratnost
- 70713
Očekávaná koncová cena
134064

46 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 1365 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 1493 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Pants - Prodáváno za 1278 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Pants - Prodáváno za 1953 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Pants - Prodáváno za 1828 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 1371 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
204777

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
204777

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bolt of Gossamer (35 za)
Remaining Cost
204777

Předchystáno (Kup na tržišti)

Gossamer Pants Panel (149 za)
Gossamer Pants Lining (10 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (3986 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (6468 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (3538 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (4360 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (5996 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (4357 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 50 Gossamer Pants Lining
Vytvoř: 41 Gossamer Pants Panel
Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 1 Rabid Exalted Pants

Level:425

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 5 Rabid Exalted Pants

Level:450

Vytvoř: 18 Rabid Exalted Pants

Level:475

Vytvoř: 21 Rabid Exalted Pants

Level:500

Nic. Vše hotovo!