Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-10-22T10:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Tailoring

Základní cena
238096
Očekávaná návratnost
- 44803
Očekávaná koncová cena
193293

23 Superior Rune of the Undead - Prodáváno za 65 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rabid Exalted Mantle - Prodáváno za 1504 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Mantle - Prodáváno za 1421 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Mantle - Prodáváno za 1343 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Masque - Prodáváno za 1345 za pomocí Max Buyout
29 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 963 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 1137 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Pants - Prodáváno za 1643 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Pants - Prodáváno za 1558 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Pants - Prodáváno za 1476 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 992 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Gloves - Prodáváno za 1374 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Gloves - Prodáváno za 1588 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
238096

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
238096

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bolt of Gossamer (51 za)
Pile of Putrid Essence (275 za)
Remaining Cost
238096

Předchystáno (Kup na tržišti)

Gossamer Gloves Panel (4304 za)
Gossamer Helm Strap (4619 za)
Gossamer Epaulet Panel (3408 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (4869 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (7750 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (4492 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (7667 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (7666 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (4847 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 34 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 34 Gossamer Pants Lining
Vytvoř: 3 Gossamer Epaulet Padding
Vytvoř: 2 Gossamer Gloves Padding
Vytvoř: 1 Gossamer Helm Padding
Objev:

Bolt of Gossamer (1)
Pile of Putrid Essence (1)

Vytvoř: 6 Superior Rune of the Undead

Level:425

Vytvoř: 16 Superior Rune of the Undead
Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 12 Rabid Exalted Pants

Level:475

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 16 Rabid Exalted Pants

Level:500

Nic. Vše hotovo!