Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-07-28T16:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Tailoring

Základní cena
389214
Očekávaná návratnost
- 108085
Očekávaná koncová cena
281129

40 Superior Rune of the Undead - Prodáváno za 65 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rabid Exalted Mantle - Prodáváno za 3452 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Mantle - Prodáváno za 3772 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Mantle - Prodáváno za 2903 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Mantle - Prodáváno za 3884 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Mantle - Prodáváno za 3659 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Coat - Prodáváno za 4210 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Coat - Prodáváno za 7498 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Coat - Prodáváno za 5015 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Coat - Prodáváno za 3556 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Masque - Prodáváno za 3819 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Masque - Prodáváno za 5956 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Masque - Prodáváno za 3325 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Masque - Prodáváno za 3328 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Masque - Prodáváno za 3799 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 4442 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 4932 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Pants - Prodáváno za 3640 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Pants - Prodáváno za 4476 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Pants - Prodáváno za 3765 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 4336 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Gloves - Prodáváno za 3678 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Gloves - Prodáváno za 7706 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Gloves - Prodáváno za 3536 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Gloves - Prodáváno za 3161 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Gloves - Prodáváno za 3637 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (4719 za)
Bolt of Gossamer (108 za)
Pile of Putrid Essence (324 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Shaman's Intricate Gossamer Insignia (9898 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (13619 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (9516 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (11680 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (13837 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (9394 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 6 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 6 Gossamer Pants Lining
Vytvoř: 5 Gossamer Epaulet Padding
Vytvoř: 5 Gossamer Epaulet Panel
Vytvoř: 5 Gossamer Helm Strap
Vytvoř: 5 Gossamer Helm Padding
Vytvoř: 5 Gossamer Gloves Panel
Vytvoř: 5 Gossamer Gloves Padding
Vytvoř: 4 Gossamer Coat Panel
Vytvoř: 4 Gossamer Coat Lining
Objev:

Bolt of Gossamer (1)
Pile of Putrid Essence (1)

Vytvoř: 10 Superior Rune of the Undead

Level:425

Vytvoř: 29 Superior Rune of the Undead
Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Coat Panel (1)
Gossamer Coat Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Coat Panel (1)
Gossamer Coat Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Coat Panel (1)
Gossamer Coat Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Coat Panel (1)
Gossamer Coat Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!