Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-01-22T13:40:04+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Tailoring

Základní cena
252753
Očekávaná návratnost
- 57422
Očekávaná koncová cena
195331

33 Superior Rune of the Undead - Prodáváno za 65 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rabid Exalted Mantle - Prodáváno za 1966 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Mantle - Prodáváno za 2115 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Mantle - Prodáváno za 2219 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Mantle - Prodáváno za 2205 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Coat - Prodáváno za 2504 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Coat - Prodáváno za 3967 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Coat - Prodáváno za 2599 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Masque - Prodáváno za 1954 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Masque - Prodáváno za 2288 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Masque - Prodáváno za 1875 za pomocí Max Buyout
11 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 1019 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 2112 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Pants - Prodáváno za 2228 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Pants - Prodáváno za 2380 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Pants - Prodáváno za 2329 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 2318 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Gloves - Prodáváno za 2060 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Gloves - Prodáváno za 2714 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Gloves - Prodáváno za 2124 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Gloves - Prodáváno za 2111 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (4468 za)
Bolt of Gossamer (32 za)
Pile of Putrid Essence (271 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Gossamer Gloves Panel (3876 za)
Gossamer Epaulet Panel (3493 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (5613 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (7086 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (5498 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (6457 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (7088 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (5925 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 16 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 16 Gossamer Pants Lining
Vytvoř: 4 Gossamer Epaulet Padding
Vytvoř: 4 Gossamer Gloves Padding
Vytvoř: 3 Gossamer Epaulet Panel
Vytvoř: 3 Gossamer Helm Strap
Vytvoř: 3 Gossamer Helm Padding
Vytvoř: 3 Gossamer Gloves Panel
Vytvoř: 3 Gossamer Coat Panel
Vytvoř: 3 Gossamer Coat Lining
Objev:

Bolt of Gossamer (1)
Pile of Putrid Essence (1)

Vytvoř: 8 Superior Rune of the Undead

Level:425

Vytvoř: 24 Superior Rune of the Undead
Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Coat Panel (1)
Gossamer Coat Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Coat Panel (1)
Gossamer Coat Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Coat Panel (1)
Gossamer Coat Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 10 Rabid Exalted Pants

Level:500

Nic. Vše hotovo!