Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-04-21T03:00:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Tailoring

Základní cena
251442
Očekávaná návratnost
- 74400
Očekávaná koncová cena
177042

1 Rabid Exalted Mantle - Prodáváno za 1757 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Mantle - Prodáváno za 1820 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Mantle - Prodáváno za 1646 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Mantle - Prodáváno za 1758 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Coat - Prodáváno za 1696 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Masque - Prodáváno za 1760 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Masque - Prodáváno za 1755 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Masque - Prodáváno za 1866 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 1771 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 1889 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Pants - Prodáváno za 1875 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Pants - Prodáváno za 1928 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Pants - Prodáváno za 1807 za pomocí Max Buyout
25 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 1824 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Gloves - Prodáváno za 1793 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Gloves - Prodáváno za 1887 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Gloves - Prodáváno za 1792 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
251442

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
251442

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (4377 za)
Bolt of Gossamer (32 za)
Remaining Cost
251442

Předchystáno (Kup na tržišti)

Gossamer Pants Panel (84 za)
Gossamer Pants Lining (10 za)
Gossamer Epaulet Panel (3787 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (4541 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (6580 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (4799 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (5272 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (6114 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (4870 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 29 Gossamer Pants Lining
Vytvoř: 27 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 4 Gossamer Epaulet Padding
Vytvoř: 3 Gossamer Helm Strap
Vytvoř: 3 Gossamer Helm Padding
Vytvoř: 3 Gossamer Gloves Panel
Vytvoř: 3 Gossamer Gloves Padding
Vytvoř: 1 Gossamer Epaulet Panel
Vytvoř: 1 Gossamer Coat Panel
Vytvoř: 1 Gossamer Coat Lining
Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 2 Shaman's Exalted Pants

Level:425

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 5 Shaman's Exalted Pants

Level:450

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 10 Shaman's Exalted Pants

Level:475

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Coat Panel (1)
Gossamer Coat Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 7 Shaman's Exalted Pants

Level:500

Nic. Vše hotovo!