Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-09-22T16:20:06+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Tailoring

Základní cena
413001
Očekávaná návratnost
- 102382
Očekávaná koncová cena
310619

32 Superior Rune of the Undead - Prodáváno za 65 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rabid Exalted Mantle - Prodáváno za 3519 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Mantle - Prodáváno za 3830 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Mantle - Prodáváno za 3757 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Mantle - Prodáváno za 3475 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Mantle - Prodáváno za 3200 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Coat - Prodáváno za 3957 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Coat - Prodáváno za 3400 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Coat - Prodáváno za 3961 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Masque - Prodáváno za 3983 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Masque - Prodáváno za 4687 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Masque - Prodáváno za 3766 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Masque - Prodáváno za 6358 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Masque - Prodáváno za 3525 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Masque - Prodáváno za 3759 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 3592 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 4998 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Pants - Prodáváno za 4256 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Pants - Prodáváno za 4206 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Pants - Prodáváno za 3632 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 4143 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Gloves - Prodáváno za 3715 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Gloves - Prodáváno za 5025 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Gloves - Prodáváno za 3740 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Gloves - Prodáváno za 4078 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Gloves - Prodáváno za 3740 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (3587 za)
Bolt of Gossamer (165 za)
Pile of Putrid Essence (479 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Gossamer Gloves Panel (2295 za)
Gossamer Helm Strap (2205 za)
Gossamer Epaulet Panel (2070 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (11800 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (13800 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (12935 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (10700 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (14800 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (13985 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 6 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 6 Gossamer Pants Lining
Vytvoř: 6 Gossamer Helm Padding
Vytvoř: 5 Gossamer Epaulet Padding
Vytvoř: 5 Gossamer Gloves Padding
Vytvoř: 4 Gossamer Gloves Panel
Vytvoř: 3 Gossamer Epaulet Panel
Vytvoř: 3 Gossamer Helm Strap
Vytvoř: 3 Gossamer Coat Panel
Vytvoř: 3 Gossamer Coat Lining
Objev:

Bolt of Gossamer (1)
Pile of Putrid Essence (1)

Vytvoř: 11 Superior Rune of the Undead

Level:425

Vytvoř: 20 Superior Rune of the Undead
Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Coat Panel (1)
Gossamer Coat Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Coat Panel (1)
Gossamer Coat Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Coat Panel (1)
Gossamer Coat Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!