Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-02-24T17:20:03+00:00

NA/EU price data only
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Tailoring

Základní cena
547611
Očekávaná návratnost
- 121369
Očekávaná koncová cena
426242

46 Superior Rune of the Undead - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Mantle - Prodáváno za 3163 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Mantle - Prodáváno za 4269 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Mantle - Prodáváno za 3660 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Mantle - Prodáváno za 4952 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Mantle - Prodáváno za 3317 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Mantle - Prodáváno za 2692 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Coat - Prodáváno za 3445 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Coat - Prodáváno za 13213 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Coat - Prodáváno za 3899 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Masque - Prodáváno za 3515 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Masque - Prodáváno za 4689 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Masque - Prodáváno za 13346 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Masque - Prodáváno za 3712 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 3022 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 3881 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Pants - Prodáváno za 3393 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Pants - Prodáváno za 3152 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Exalted Pants - Prodáváno za 3298 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Pants - Prodáváno za 3061 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 1577 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Gloves - Prodáváno za 3347 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Gloves - Prodáváno za 4857 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Gloves - Prodáváno za 17009 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Gloves - Prodáváno za 3910 za pomocí Max Buyout

KUP U VENDORA (prodejce)

44 Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

14 Cured Hardened Leather Square (8811 za)
124 Bolt of Gossamer (112 za)
46 Pile of Putrid Essence (299 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

3 Gossamer Epaulet Panel (6793 za)
5 Shaman's Intricate Gossamer Insignia (14063 za)
2 Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (16364 za)
5 Rabid Intricate Gossamer Insignia (13806 za)
4 Magi's Intricate Gossamer Insignia (16237 za)
5 Soldier's Intricate Gossamer Insignia (15769 za)
1 Settler's Intricate Gossamer Insignia (24576 za)
2 Dire Intricate Gossamer Insignia (16489 za)VytvořLevel:400

Vytvoř: 7 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 7 Gossamer Pants Lining
Vytvoř: 6 Gossamer Epaulet Padding
Vytvoř: 4 Gossamer Helm Strap
Vytvoř: 4 Gossamer Helm Padding
Vytvoř: 4 Gossamer Gloves Panel
Vytvoř: 4 Gossamer Gloves Padding
Vytvoř: 3 Gossamer Epaulet Panel
Vytvoř: 3 Gossamer Coat Panel
Vytvoř: 3 Gossamer Coat Lining
Objev:

Bolt of Gossamer (1)
Pile of Putrid Essence (1)

Vytvoř: 11 Superior Rune of the Undead

Level:425

Vytvoř: 34 Superior Rune of the Undead
Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Coat Panel (1)
Gossamer Coat Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Coat Panel (1)
Gossamer Coat Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Coat Panel (1)
Gossamer Coat Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Gloves Panel (1)
Gossamer Gloves Padding (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!