Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-01-18T05:40:04+00:00

NA/EU price data only
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
295550
Očekávaná návratnost
- 63665
Očekávaná koncová cena
231885

10 Powerful Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
260 Powerful Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
10 Powerful Potion of Halloween Slaying - Prodáváno za 9 za pomocí Max Buyout
3 Multicolored Ooze Tonic - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Trident - Prodáváno za 9344 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Trident - Prodáváno za 8778 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Trident - Prodáváno za 7738 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Trident - Prodáváno za 7957 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Trident - Prodáváno za 9433 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Rod - Prodáváno za 9507 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Conch - Prodáváno za 9717 za pomocí Max Buyout

KUP U VENDORA (prodejce)

30 Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

10 Orichalcum Ingot (624 za)
26 Mithril Ore (45 za)
26 Orichalcum Ore (311 za)
21 Ancient Wood Plank (1845 za)
29 Pile of Crystalline Dust (1771 za)
1 Powerful Venom Sac (2393 za)
35 Glob of Ectoplasm (2984 za)
30 Plastic Fangs (30 za)
30 Chattering Skull (30 za)
1 Omnomberry (95 za)
1 Head of Lettuce (8 za)
1 Spinach Leaf (217 za)
1 Lotus Root (15 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

1 Unidentified Dye (4500 za)
1 Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (12965 za)
3 Rabid Orichalcum Imbued Inscription (8540 za)
1 Magi's Orichalcum Imbued Inscription (13855 za)
1 Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (13804 za)
1 Dire Orichalcum Imbued Inscription (9998 za)VytvořLevel:400

Vytvoř: 5 Orichalcum Trident Head
Vytvoř: 5 Ancient Trident Shaft
Vytvoř: 1 Ancient Scepter Rod
Vytvoř: 1 Ancient Scepter Core
Vytvoř: 1 Ancient Focus Casing
Vytvoř: 1 Ancient Focus Core
Objev:

Jug of Water (1)
Mithril Ore (1)
Orichalcum Ore (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 21 Powerful Potion of Dredge Slaying

Level:425

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Powerful Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Lotus Root (1)
Ancient Wood Plank (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Crystalline Dust (1)
Plastic Fangs (30)
Chattering Skull (30)

Objev:

Omnomberry (1)
Jug of Water (1)
Unidentified Dye (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 4 Powerful Potion of Dredge Slaying
Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)


Level:450

Nic. Vše hotovo!