Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-07-20T14:20:04+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
162342
Očekávaná návratnost
- 15013
Očekávaná koncová cena
147329

10 Powerful Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
10 Powerful Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 3 za pomocí Max Buyout
430 Powerful Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
3 Multicolored Ooze Tonic - Prodáváno za 3 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Trident - Prodáváno za 4918 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Trident - Prodáváno za 4480 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Trident - Prodáváno za 4696 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
162342

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
162342

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (296 za)
Mithril Ore (30 za)
Orichalcum Ore (136 za)
Ancient Wood Plank (555 za)
Elder Wood Log (144 za)
Hardened Leather Section (1014 za)
Pile of Incandescent Dust (216 za)
Pile of Crystalline Dust (789 za)
Powerful Venom Sac (1699 za)
Glob of Ectoplasm (1278 za)
Omnomberry (15 za)
Head of Lettuce (7 za)
Spinach Leaf (195 za)
Sage Leaf (9 za)
Lotus Root (14 za)
Remaining Cost
162342

Předchystáno (Kup na tržišti)

Elder Focus Casing (1122 za)
Elder Focus Core (801 za)
Unidentified Dye (1887 za)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (15385 za)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (14999 za)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (15624 za)


Vytvoř
Level:<400

Vytvoř: 9 Elder Wood Plank
Vytvoř: 6 Mithril Ingot
Vytvoř: 1 Elder Scepter Rod
Vytvoř: 1 Elder Scepter Core
Vytvoř: 2 Mithril Plated Dowel

Level:400

Vytvoř: 3 Orichalcum Trident Head
Vytvoř: 3 Ancient Trident Shaft
Vytvoř: 2 Ineffable Elder Inscription
Objev:

Jug of Water (1)
Mithril Ore (1)
Orichalcum Ore (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 23 Powerful Potion of Dredge Slaying

Level:425

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Powerful Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Hardened Leather Section (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Lotus Root (1)
Ancient Wood Plank (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Objev:

Omnomberry (1)
Jug of Water (1)
Unidentified Dye (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 19 Powerful Potion of Dredge Slaying
Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Elder Scepter Rod (1)
Elder Scepter Core (1)
Ineffable Elder Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (10)

Objev:

Elder Focus Casing (1)
Elder Focus Core (1)
Ineffable Elder Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (10)


Level:450

Nic. Vše hotovo!