Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-09-22T16:20:06+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
362823
Očekávaná návratnost
- 46672
Očekávaná koncová cena
316151

10 Powerful Potion of Centaur Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Powerful Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
10 Powerful Potion of Inquest Slaying - Prodáváno za 4 za pomocí Max Buyout
10 Powerful Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Powerful Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
10 Powerful Potion of Halloween Slaying - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
39 Multicolored Ooze Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Pearl Trident - Prodáváno za 9350 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Trident - Prodáváno za 9091 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Trident - Prodáváno za 10118 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Trident - Prodáváno za 9052 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Trident - Prodáváno za 8732 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Thermocatalytic Reagent (150 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 56 za)

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (500 za)
Copper Ore (122 za)
Iron Ore (259 za)
Mithril Ore (81 za)
Orichalcum Ore (222 za)
Ancient Wood Plank (1397 za)
Hardened Leather Section (1140 za)
Pile of Crystalline Dust (2196 za)
Powerful Venom Sac (2710 za)
Glob of Ectoplasm (3875 za)
Ruby Orb (2850 za)
Plastic Fangs (30 za)
Chattering Skull (30 za)
Flawless Snowflake (97 za)
Omnomberry (61 za)
Carrot (99 za)
Head of Lettuce (9 za)
Spinach Leaf (268 za)
Sage Leaf (21 za)
Lotus Root (42 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Orichalcum Plated Dowel (5095 za)
Unidentified Dye (2589 za)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (20041 za)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (20777 za)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (22000 za)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (22598 za)


Vytvoř
Level:<400

Vytvoř: 1 Steel Ingot

Level:400

Vytvoř: 5 Orichalcum Trident Head
Vytvoř: 5 Ancient Trident Shaft
Vytvoř: 1 Ancient Focus Core
Vytvoř: 1 Giver's Orichalcum Imbued Inscription
Objev:

Omnomberry (1)
Jug of Water (1)
Unidentified Dye (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 10 Multicolored Ooze Tonic

Level:425

Objev:

Carrot (1)
Jug of Water (1)
Hardened Leather Section (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Powerful Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Ancient Focus Core (1)
Pile of Crystalline Dust (1)
Ruby Orb (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Hardened Leather Section (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Mithril Ore (1)
Orichalcum Ore (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Steel Ingot (1)
Ancient Wood Plank (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Lotus Root (1)
Ancient Wood Plank (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Crystalline Dust (1)
Plastic Fangs (30)
Chattering Skull (30)

Vytvoř: 2 Multicolored Ooze Tonic
Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Giver's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Lump of Coal (10)
Thermocatalytic Reagent (10)
Copper Ore (100)
Iron Ore (100)


Level:450

Nic. Vše hotovo!