Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-05-28T20:00:03+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
349689
Očekávaná návratnost
- 46624
Očekávaná koncová cena
303065

10 Powerful Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
10 Powerful Potion of Inquest Slaying - Prodáváno za 23 za pomocí Max Buyout
340 Powerful Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
10 Powerful Potion of Halloween Slaying - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout
3 Multicolored Ooze Tonic - Prodáváno za 144 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Trident - Prodáváno za 9186 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Trident - Prodáváno za 8840 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Trident - Prodáváno za 9463 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Trident - Prodáváno za 9328 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Trident - Prodáváno za 8335 za pomocí Max Buyout

KUP U VENDORA (prodejce)

39 Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
10 Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
10 Thermocatalytic Reagent (150 za from Vendor (prodejce))

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

10 Orichalcum Ingot (498 za)
100 Copper Ore (121 za)
100 Iron Ore (242 za)
34 Mithril Ore (59 za)
34 Orichalcum Ore (233 za)
13 Ancient Wood Plank (1850 za)
38 Pile of Crystalline Dust (1983 za)
1 Powerful Venom Sac (2793 za)
25 Glob of Ectoplasm (3300 za)
1 Ruby Orb (2208 za)
30 Plastic Fangs (30 za)
30 Chattering Skull (30 za)
1 Omnomberry (69 za)
1 Head of Lettuce (8 za)
1 Spinach Leaf (264 za)
1 Lotus Root (14 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

1 Unidentified Dye (2994 za)
1 Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (21495 za)
1 Rabid Orichalcum Imbued Inscription (19715 za)
1 Magi's Orichalcum Imbued Inscription (21673 za)
1 Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (21358 za)
1 Dire Orichalcum Imbued Inscription (20214 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 5 Orichalcum Trident Head
Vytvoř: 5 Ancient Trident Shaft
Vytvoř: 1 Ancient Focus Core
Objev:

Jug of Water (1)
Mithril Ore (1)
Orichalcum Ore (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 22 Powerful Potion of Dredge Slaying

Level:425

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Powerful Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Ancient Focus Core (1)
Pile of Crystalline Dust (1)
Ruby Orb (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Lotus Root (1)
Ancient Wood Plank (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Crystalline Dust (1)
Plastic Fangs (30)
Chattering Skull (30)

Objev:

Omnomberry (1)
Jug of Water (1)
Unidentified Dye (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 11 Powerful Potion of Dredge Slaying
Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Lump of Coal (10)
Thermocatalytic Reagent (10)
Copper Ore (100)
Iron Ore (100)


Level:450

Nic. Vše hotovo!