Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-07-28T16:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
330080
Očekávaná návratnost
- 46374
Očekávaná koncová cena
283706

10 Powerful Potion of Centaur Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Powerful Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
10 Powerful Potion of Inquest Slaying - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
10 Powerful Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Powerful Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
10 Powerful Potion of Halloween Slaying - Prodáváno za 12 za pomocí Max Buyout
39 Multicolored Ooze Tonic - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Trident - Prodáváno za 9160 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Trident - Prodáváno za 10290 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Trident - Prodáváno za 8953 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Trident - Prodáváno za 8458 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Trident - Prodáváno za 9015 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Thermocatalytic Reagent (150 za from Vendor (prodejce))

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (423 za)
Copper Ore (113 za)
Iron Ore (218 za)
Mithril Ore (100 za)
Orichalcum Ore (177 za)
Ancient Wood Plank (1235 za)
Hardened Leather Section (1473 za)
Pile of Crystalline Dust (2180 za)
Powerful Venom Sac (3307 za)
Glob of Ectoplasm (3619 za)
Ruby Orb (2648 za)
Plastic Fangs (30 za)
Chattering Skull (30 za)
Omnomberry (45 za)
Carrot (44 za)
Head of Lettuce (7 za)
Spinach Leaf (239 za)
Sage Leaf (21 za)
Lotus Root (18 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Unidentified Dye (2222 za)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (20031 za)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (18516 za)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (20466 za)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (20463 za)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (18633 za)


Vytvoř
Level:<400

Vytvoř: 1 Steel Ingot

Level:400

Vytvoř: 5 Orichalcum Trident Head
Vytvoř: 5 Ancient Trident Shaft
Vytvoř: 1 Ancient Focus Core
Objev:

Omnomberry (1)
Jug of Water (1)
Unidentified Dye (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 10 Multicolored Ooze Tonic

Level:425

Objev:

Carrot (1)
Jug of Water (1)
Hardened Leather Section (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Powerful Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Ancient Focus Core (1)
Pile of Crystalline Dust (1)
Ruby Orb (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Hardened Leather Section (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Mithril Ore (1)
Orichalcum Ore (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Steel Ingot (1)
Ancient Wood Plank (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Lotus Root (1)
Ancient Wood Plank (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Crystalline Dust (1)
Plastic Fangs (30)
Chattering Skull (30)

Vytvoř: 2 Multicolored Ooze Tonic
Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Lump of Coal (10)
Thermocatalytic Reagent (10)
Copper Ore (100)
Iron Ore (100)


Level:450

Nic. Vše hotovo!