Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-08-24T10:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Bez srdíčka

Základní cena
54288
Očekávaná návratnost
- 2244
Očekávaná koncová cena
52044

1 Roasted Rutabaga - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
6 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 24 za pomocí Max Buyout
16 Cup of Potato Fries - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
6 Deluxe Burger - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
14 Roasted Meaty Sandwich - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
2 Cheeseburger - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
18 Pile of Paprika - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Spiced Mashed Yams - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
3 Bowl of Coleslaw - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
2 Bowl of Tomato Zucchini Soup - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
2 Bowl of Fancy Creamy Mushroom Soup - Prodáváno za 37 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Bowl of Dilled Clam Chowder - Prodáváno za 3 za pomocí Max Buyout
6 Veggie Burger - Prodáváno za 5 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Filet of Sesame Roasted Meat - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
3 Sesame Roasted Dinner - Prodáváno za 7 za pomocí Max Buyout
2 Pepper Steak Dinner - Prodáváno za 10 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Blueberry Apple Compote - Prodáváno za 9 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Bowl of Strawberry Apple Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
2 Cherry Pie - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
63 Grape Pie - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
1 Sage Stuffed Mushroom - Prodáváno za 6 za pomocí Minimální prodejní cena
25 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
2 Bowl of Meat and Cabbage Stew - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
1 Chocolate Orange - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
36 Blackberry Cookie - Prodáváno za 8 za pomocí Minimální prodejní cena
3 Pumpkin Pie - Prodáváno za 4 za pomocí Max Buyout
2 Orange Coconut Cake - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
3 Plate of Coriander Crusted Meat Dinner - Prodáváno za 3 za pomocí Max Buyout
1 Slice of Pumpkin Bread - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
1 Chocolate Raspberry Cream - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
3 Mixed Berry Pie - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
25 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 12 za pomocí Max Buyout
1 Plate of Steak and Asparagus - Prodáváno za 432 za pomocí Max Buyout
20 Loaf of Raspberry Peach Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
1 Spicy Stuffed Mushroom - Prodáváno za 18 za pomocí Max Buyout
25 Bowl of Winter Vegetable Mix - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
26 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
24 Jar of Orange Sauce - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
24 Jar of Mint Sauce - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
1 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 588

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (92 za)
Stick of Butter (210 za)
Egg (101 za)
Mushroom (45 za)
Turnip (9 za)
Head of Garlic (512 za)
Chocolate Bar (336 za)
Vanilla Bean (47 za)
Black Peppercorn (346 za)
Head of Lettuce (6 za)
Thyme Leaf (198 za)
Strawberry (62 za)
Raspberry (36 za)
Blueberry (50 za)
Yam (64 za)
Zucchini (8 za)
Chili Pepper (131 za)
Head of Cabbage (7 za)
Portobello Mushroom (9 za)
Rosemary Sprig (45 za)
Dill Sprig (11 za)
Sesame Seed (198 za)
Orange (68 za)
Cayenne Pepper (96 za)
Asparagus Spear (11 za)
Tarragon Leaves (16 za)
Parsnip (29 za)
Coriander Seed (128 za)
Rutabaga (46 za)
Mint Leaf (59 za)
Blackberry (20 za)
Slab of Red Meat (6 za)
Passion Fruit (11 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bowl of Sage Stuffing (20 za)
Slice of Garlic Bread (176 za)
Cinnamon Apple (79 za)
Bowl of Cherry Pie Filling (5 za)
Bowl of Grape Pie Filling (100 za)
Bowl of Blueberry Pie Filling (89 za)
Bottle of Sesame Ginger Sauce (197 za)
Bowl of Spiced Mashed Yams (165 za)
Bowl of Tomato Soup (99 za)
Bowl of Clam Chowder (269 za)
Bowl of Creamy Portobello Soup (16 za)
Bowl of Cauliflower Sautee (11 za)
Raspberry Peach Compote (146 za)
Bowl of Herbed Meat Stock (223 za)
Bowl of Pumpkin Pie Filling (428 za)
Bowl of Orange Coconut Frosting (194 za)
Bowl of Eztlitl Stuffing (474 za)


Vytvoř
Level: 0

Objev:

Packet of Salt (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Mushroom (3)

Vytvoř: 10 Loaf of Bread
Vytvoř: 24 Ball of Dough
Vytvoř: 6 Pile of Salt and Pepper
Vytvoř: 1 Grilled Mushroom

Level: 25

Objev:

Potato (1)
Packet of Salt (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Cinnamon Apple (1)
Blueberry (1)

Vytvoř: 3 Bottle of Simple Dressing
Vytvoř: 15 Cup of Potato Fries

Level: 50

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Basil Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Cheese Wedge (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 6 Roasted Meaty Sandwich
Vytvoř: 18 Ball of Cookie Dough

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Grilled Mushroom (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Cinnamon Apple (1)
Strawberry (1)

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Sage Stuffing (1)
Mushroom (3)

Vytvoř: 18 Pile of Paprika
Vytvoř: 1 Veggie Burger

Level:125

Objev:

Rice Ball (1)
Slice of Garlic Bread (1)
Pepper Steak (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Glass of Buttermilk (1)
Stick of Butter (1)
Yam (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 24 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Objev:

Head of Garlic (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Bowl of Mashed Yams (1)
Ginger Root (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Bowl of Sour Cream (1)
Head of Cabbage (1)

Objev:

Ball of Dough (1)
Bowl of Grape Pie Filling (1)

Vytvoř: 2 Bowl of Coleslaw
Vytvoř: 20 Grape Pie

Level:200

Objev:

Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Sesame Seed Bun (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Tomato Soup (1)
Zucchini (1)
Chili Pepper (1)
Dill Sprig (1)

Objev:

Thyme Leaf (1)
Bowl of Creamy Portobello Soup (1)
Dill Sprig (1)

Objev:

Bowl of Clam Chowder (1)
Dill Sprig (1)

Objev:

Bottle of Sesame Ginger Sauce (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Spiced Mashed Yams (1)
Filet of Sesame Roasted Meat (1)

Objev:

Ball of Dough (1)
Bowl of Cherry Pie Filling (1)

Objev:

Head of Cabbage (1)
Bowl of Herbed Meat Stock (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 5 Deluxe Burger
Vytvoř: 1 Filet of Sesame Roasted Meat
Vytvoř: 6 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Rutabaga (1)

Objev:

Chocolate Bar (1)
Orange (1)

Objev:

Ball of Cookie Dough (1)
Blackberry (1)

Objev:

Ball of Dough (1)
Bowl of Pumpkin Pie Filling (1)

Objev:

Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Bowl of Pumpkin Pie Filling (1)

Vytvoř: 17 Blackberry Cookie

Level:250

Objev:

Head of Garlic (1)
Coriander Seed (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Stick of Butter (1)
Egg (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Orange (1)

Vytvoř: 24 Jar of Orange Sauce

Level:275

Objev:

Orange Cake (1)
Bowl of Orange Coconut Frosting (1)

Objev:

Plate of Coriander Crusted Meat (1)
Bowl of Cauliflower Sautee (1)

Vytvoř: 24 Jar of Mint Sauce

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Glass of Buttermilk (1)
Bag of Sugar (1)
Chocolate Bar (1)
Raspberry (1)

Objev:

Stick of Butter (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Asparagus Spear (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Egg (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry Peach Compote (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Bowl of Eztlitl Stuffing (1)
Portobello Mushroom (2)

Vytvoř: 19 Loaf of Raspberry Peach Bread

Level:350

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 24 Spicier Flank Steak

Level:375

Objev:

Ball of Dough (1)
Bowl of Mixed Berry Pie Filling (1)

Vytvoř: 1 Bowl of Mixed Berry Pie Filling
Vytvoř: 25 Bowl of Winter Vegetable Mix

Level:400

Nic. Vše hotovo!