Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-06-21T02:00:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Bez srdíčka

Základní cena
42428
Očekávaná návratnost
- 834
Očekávaná koncová cena
41594

18 Roasted Rutabaga - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
3 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout
1 Cup of Potato Fries - Prodáváno za 9 za pomocí Minimální prodejní cena
2 Bowl of Poultry Noodle Soup - Prodáváno za 11 za pomocí Minimální prodejní cena
8 Deluxe Burger - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
2 Roasted Meaty Sandwich - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
2 Cheeseburger - Prodáváno za 3 za pomocí Max Buyout
21 Pile of Paprika - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Spiced Mashed Yams - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Zucchini Bread - Prodáváno za 5 za pomocí Minimální prodejní cena
22 Bowl of Coleslaw - Prodáváno za 4 za pomocí Minimální prodejní cena
2 Bowl of Tomato Zucchini Soup - Prodáváno za 13 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Dilled Clam Chowder - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
3 Veggie Burger - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Filet of Sesame Roasted Meat - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
3 Sesame Roasted Dinner - Prodáváno za 7 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Strawberry Apple Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
3 Grape Pie - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Simple Meat Chili - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
1 Pepper Steak - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
1 Dilled Poultry Piccata - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout
1 Yam Fritter - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
20 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 3 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Chocolate Orange - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
2 Blackberry Cookie - Prodáváno za 9 za pomocí Minimální prodejní cena
2 Orange Coconut Cake - Prodáváno za 2 za pomocí Minimální prodejní cena
3 Plate of Coriander Crusted Meat Dinner - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Slice of Pumpkin Bread - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
1 Slice of Spiced Bread - Prodáváno za 4 za pomocí Max Buyout
1 Chocolate Raspberry Cream - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
3 Mixed Berry Pie - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
1 Spicy Cheeseburger - Prodáváno za 10 za pomocí Max Buyout
1 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
23 Loaf of Raspberry Peach Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
27 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
1 Spicy Stuffed Mushroom - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
25 Bowl of Chocolate Raspberry Frosting - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
26 Jar of Orange Sauce - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
24 Jar of Mint Sauce - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
15 Chili Pepper Popper - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
1 Slice of Cinnamon Toast - Prodáváno za 11 za pomocí Minimální prodejní cena
23 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
42428

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 539
Remaining Cost
42428

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (91 za)
Stick of Butter (276 za)
Egg (60 za)
Mushroom (22 za)
Head of Garlic (208 za)
Chocolate Bar (251 za)
Vanilla Bean (75 za)
Black Peppercorn (217 za)
Head of Lettuce (7 za)
Strawberry (17 za)
Raspberry (32 za)
Yam (41 za)
Zucchini (10 za)
Chili Pepper (46 za)
Head of Cabbage (7 za)
Portobello Mushroom (28 za)
Rosemary Sprig (49 za)
Dill Sprig (13 za)
Sesame Seed (99 za)
Orange (43 za)
Cayenne Pepper (142 za)
Tarragon Leaves (20 za)
Coriander Seed (109 za)
Rutabaga (76 za)
Mint Leaf (81 za)
Blackberry (10 za)
Slab of Red Meat (37 za)
Passion Fruit (11 za)
Remaining Cost
42428

Předchystáno (Kup na tržišti)

Pasta Noodles (40 za)
Pile of Cinnamon and Sugar (48 za)
Slice of Buttered Toast (14 za)
Bowl of Simple Poultry Soup (23 za)
Poultry Piccata (175 za)
Cinnamon Apple (57 za)
Bowl of Grape Pie Filling (2 za)
Bowl of Blueberry Pie Filling (146 za)
Bowl of Chocolate Frosting (171 za)
Bottle of Sesame Ginger Sauce (89 za)
Bowl of Spiced Mashed Yams (89 za)
Bowl of Tomato Soup (115 za)
Bowl of Clam Chowder (145 za)
Bowl of Cauliflower Sautee (17 za)
Raspberry Peach Compote (61 za)
Sesame Seed Bun (68 za)
Pile of Pumpkin Pie Spice (499 za)
Bowl of Pumpkin Pie Filling (297 za)
Orange Cake (180 za)
Bowl of Orange Coconut Frosting (74 za)
Bowl of Eztlitl Stuffing (229 za)


Vytvoř
Level: 0

Objev:

Packet of Salt (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Mushroom (3)

Vytvoř: 3 Loaf of Bread
Vytvoř: 2 Ball of Dough
Vytvoř: 41 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Objev:

Potato (1)
Packet of Salt (1)

Vytvoř: 22 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Objev:

Pasta Noodles (1)
Bowl of Simple Poultry Soup (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Basil Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Cheese Wedge (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Tomato (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Chili Pepper (1)

Objev:

Pile of Cinnamon and Sugar (1)
Slice of Buttered Toast (1)

Vytvoř: 1 Ball of Cookie Dough
Vytvoř: 14 Chili Pepper Popper

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Grilled Mushroom (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Cinnamon Apple (1)
Strawberry (1)

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 21 Pile of Paprika

Level:125

Vytvoř: 28 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Glass of Buttermilk (1)
Stick of Butter (1)
Yam (1)

Objev:

Egg (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Egg (1)
Packet of Baking Powder (1)
Yam (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 19 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Objev:

Head of Garlic (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Bowl of Mashed Yams (1)
Ginger Root (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Bowl of Sour Cream (1)
Head of Cabbage (1)

Objev:

Ball of Dough (1)
Bowl of Grape Pie Filling (1)

Vytvoř: 21 Bowl of Coleslaw

Level:200

Objev:

Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Sesame Seed Bun (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Tomato Soup (1)
Zucchini (1)
Chili Pepper (1)
Dill Sprig (1)

Objev:

Bowl of Clam Chowder (1)
Dill Sprig (1)

Objev:

Bottle of Sesame Ginger Sauce (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Spiced Mashed Yams (1)
Filet of Sesame Roasted Meat (1)

Objev:

Poultry Piccata (1)
Dill Sprig (1)

Vytvoř: 7 Deluxe Burger
Vytvoř: 1 Filet of Sesame Roasted Meat
Vytvoř: 8 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Rutabaga (1)

Objev:

Chocolate Bar (1)
Orange (1)

Objev:

Ball of Cookie Dough (1)
Blackberry (1)

Objev:

Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Bowl of Pumpkin Pie Filling (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Pile of Pumpkin Pie Spice (1)

Vytvoř: 17 Roasted Rutabaga

Level:250

Objev:

Head of Garlic (1)
Coriander Seed (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Jar of Orange Sauce

Level:275

Objev:

Orange Cake (1)
Bowl of Orange Coconut Frosting (1)

Objev:

Plate of Coriander Crusted Meat (1)
Bowl of Cauliflower Sautee (1)

Vytvoř: 24 Jar of Mint Sauce

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Glass of Buttermilk (1)
Bag of Sugar (1)
Chocolate Bar (1)
Raspberry (1)

Objev:

Egg (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry Peach Compote (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Bowl of Eztlitl Stuffing (1)
Portobello Mushroom (2)

Vytvoř: 22 Loaf of Raspberry Peach Bread

Level:350

Objev:

Cheese Wedge (1)
Sesame Seed Bun (1)
Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 22 Raspberry Passion Fruit Compote

Level:375

Objev:

Ball of Dough (1)
Bowl of Mixed Berry Pie Filling (1)

Vytvoř: 25 Bowl of Chocolate Raspberry Frosting
Vytvoř: 1 Bowl of Mixed Berry Pie Filling

Level:400

Nic. Vše hotovo!