Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-12-12T19:20:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Bez srdíčka

Základní cena
32381
Očekávaná návratnost
- 602
Očekávaná koncová cena
31779

20 Roasted Rutabaga - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Deluxe Burger - Prodáváno za 6 za pomocí Minimální prodejní cena
2 Roasted Meaty Sandwich - Prodáváno za 3 za pomocí Minimální prodejní cena
2 Cheeseburger - Prodáváno za 17 za pomocí Minimální prodejní cena
26 Pile of Paprika - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Loaf of Zucchini Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
25 Bowl of Coleslaw - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
2 Bowl of Tomato Zucchini Soup - Prodáváno za 19 za pomocí Max Buyout
2 Bowl of Fancy Creamy Mushroom Soup - Prodáváno za 3 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Dilled Clam Chowder - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
1 Filet of Sesame Roasted Meat - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout
3 Sesame Roasted Dinner - Prodáváno za 8 za pomocí Max Buyout
1 Filet of Rosemary Roasted Meat - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
2 Pepper Steak Dinner - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Simple Meat Chili - Prodáváno za 7 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Dilled Poultry Piccata - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
2 Stuffed Zucchini - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
1 Yam Fritter - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
20 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Chocolate Orange - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
2 Orange Coconut Cake - Prodáváno za 3 za pomocí Minimální prodejní cena
3 Plate of Coriander Crusted Meat Dinner - Prodáváno za 4 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Slice of Pumpkin Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
1 Slice of Spiced Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
1 Chocolate Raspberry Cream - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
1 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
25 Loaf of Raspberry Peach Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
27 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
9 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Chocolate Raspberry Frosting - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
26 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
26 Jar of Orange Sauce - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
24 Jar of Mint Sauce - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
17 Chili Pepper Popper - Prodáváno za 3 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Slice of Cinnamon Toast - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Salad a la Consortium - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
25 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
32381

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 560
Remaining Cost
32381

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Onion (128 za)
Egg (49 za)
Head of Garlic (127 za)
Chocolate Bar (280 za)
Vanilla Bean (65 za)
Black Peppercorn (147 za)
Head of Lettuce (6 za)
Spinach Leaf (109 za)
Thyme Leaf (71 za)
Walnut (18 za)
Strawberry (19 za)
Raspberry (15 za)
Yam (25 za)
Zucchini (8 za)
Chili Pepper (38 za)
Head of Cabbage (7 za)
Rosemary Sprig (60 za)
Dill Sprig (8 za)
Sesame Seed (56 za)
Orange (18 za)
Cayenne Pepper (159 za)
Tarragon Leaves (14 za)
Coriander Seed (41 za)
Rutabaga (98 za)
Mint Leaf (45 za)
Slab of Red Meat (33 za)
Passion Fruit (11 za)
Remaining Cost
32381

Předchystáno (Kup na tržišti)

Pile of Cinnamon and Sugar (48 za)
Slice of Buttered Toast (24 za)
Slice of Garlic Bread (84 za)
Poultry Piccata (128 za)
Bowl of Chocolate Frosting (52 za)
Bottle of Sesame Ginger Sauce (75 za)
Bowl of Spiced Mashed Yams (61 za)
Bowl of Tomato Soup (76 za)
Bowl of Clam Chowder (128 za)
Bowl of Creamy Portobello Soup (18 za)
Bowl of Cauliflower Sautee (22 za)
Raspberry Peach Compote (61 za)
Pile of Pumpkin Pie Spice (402 za)
Bowl of Pumpkin Pie Filling (269 za)
Orange Cake (149 za)
Bowl of Orange Coconut Frosting (23 za)
Bottle of Tropical Dressing (10 za)


Vytvoř
Level: 0

Vytvoř: 2 Loaf of Bread
Vytvoř: 45 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Vytvoř: 25 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Basil Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Cheese Wedge (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Tomato (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Chili Pepper (1)

Objev:

Pile of Cinnamon and Sugar (1)
Slice of Buttered Toast (1)

Vytvoř: 16 Chili Pepper Popper

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Pile of Paprika

Level:125

Objev:

Rice Ball (1)
Slice of Garlic Bread (1)
Pepper Steak (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Egg (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Zucchini (1)

Objev:

Tomato (1)
Onion (1)
Rice Ball (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Egg (1)
Packet of Baking Powder (1)
Yam (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 19 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Objev:

Bag of Sugar (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Bowl of Sour Cream (1)
Head of Cabbage (1)

Objev:

Head of Garlic (1)
Thyme Leaf (1)
Rosemary Sprig (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 24 Bowl of Coleslaw

Level:200

Objev:

Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Sesame Seed Bun (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Tomato Soup (1)
Zucchini (1)
Chili Pepper (1)
Dill Sprig (1)

Objev:

Thyme Leaf (1)
Bowl of Creamy Portobello Soup (1)
Dill Sprig (1)

Objev:

Bowl of Clam Chowder (1)
Dill Sprig (1)

Objev:

Bottle of Sesame Ginger Sauce (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Spiced Mashed Yams (1)
Filet of Sesame Roasted Meat (1)

Objev:

Poultry Piccata (1)
Dill Sprig (1)

Objev:

Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Walnut (1)
Bottle of Tropical Dressing (1)

Vytvoř: 1 Filet of Sesame Roasted Meat
Vytvoř: 10 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Rutabaga (1)

Objev:

Chocolate Bar (1)
Orange (1)

Objev:

Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Bowl of Pumpkin Pie Filling (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Pile of Pumpkin Pie Spice (1)

Vytvoř: 19 Roasted Rutabaga

Level:250

Objev:

Head of Garlic (1)
Coriander Seed (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Jar of Orange Sauce

Level:275

Objev:

Orange Cake (1)
Bowl of Orange Coconut Frosting (1)

Objev:

Plate of Coriander Crusted Meat (1)
Bowl of Cauliflower Sautee (1)

Vytvoř: 24 Jar of Mint Sauce

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Glass of Buttermilk (1)
Bag of Sugar (1)
Chocolate Bar (1)
Raspberry (1)

Objev:

Egg (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry Peach Compote (1)

Vytvoř: 24 Loaf of Raspberry Peach Bread

Level:350

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 24 Raspberry Passion Fruit Compote

Level:375

Vytvoř: 28 Bowl of Chocolate Raspberry Frosting

Level:400

Nic. Vše hotovo!