Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-02-20T01:20:04+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Bez srdíčka

Základní cena
41602
Očekávaná návratnost
- 1063
Očekávaná koncová cena
40539

20 Roasted Rutabaga - Prodáváno za 8 za pomocí Minimální prodejní cena
2 Bowl of Poultry Noodle Soup - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
11 Deluxe Burger - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
40 Roasted Meaty Sandwich - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
2 Cheeseburger - Prodáváno za 11 za pomocí Minimální prodejní cena
16 Pile of Paprika - Prodáváno za 7 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Spiced Mashed Yams - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Zucchini Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
22 Bowl of Coleslaw - Prodáváno za 2 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Bowl of Dilled Clam Chowder - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
12 Veggie Burger - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Filet of Sesame Roasted Meat - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
2 Pepper Steak Dinner - Prodáváno za 3 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Strawberry Apple Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
3 Grape Pie - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Sage Stuffed Mushroom - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
1 Yam Fritter - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
20 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Chocolate Orange - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
2 Blackberry Cookie - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
2 Orange Coconut Cake - Prodáváno za 2 za pomocí Minimální prodejní cena
3 Plate of Coriander Crusted Meat Dinner - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
1 Slice of Pumpkin Bread - Prodáváno za 3 za pomocí Max Buyout
1 Chocolate Raspberry Cream - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Spicy Cheeseburger - Prodáváno za 19 za pomocí Max Buyout
1 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
25 Loaf of Raspberry Peach Bread - Prodáváno za 8 za pomocí Minimální prodejní cena
27 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 2 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Winter Vegetable Mix - Prodáváno za 4 za pomocí Max Buyout
26 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
24 Jar of Orange Sauce - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
24 Jar of Mint Sauce - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
23 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 658

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (92 za)
Stick of Butter (300 za)
Egg (30 za)
Mushroom (20 za)
Turnip (13 za)
Head of Garlic (313 za)
Chocolate Bar (309 za)
Vanilla Bean (50 za)
Black Peppercorn (258 za)
Head of Lettuce (5 za)
Strawberry (43 za)
Raspberry (30 za)
Yam (39 za)
Zucchini (7 za)
Chili Pepper (82 za)
Head of Cabbage (7 za)
Rosemary Sprig (35 za)
Dill Sprig (7 za)
Sesame Seed (102 za)
Orange (42 za)
Cayenne Pepper (99 za)
Tarragon Leaves (9 za)
Parsnip (22 za)
Coriander Seed (119 za)
Rutabaga (29 za)
Mint Leaf (63 za)
Blackberry (11 za)
Slab of Red Meat (9 za)
Passion Fruit (11 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bowl of Sage Stuffing (31 za)
Slice of Garlic Bread (158 za)
Bowl of Simple Poultry Soup (4 za)
Cinnamon Apple (51 za)
Bowl of Grape Pie Filling (2 za)
Bottle of Sesame Ginger Sauce (109 za)
Bowl of Clam Chowder (126 za)
Bowl of Cauliflower Sautee (13 za)
Raspberry Peach Compote (96 za)
Sesame Seed Bun (89 za)
Bowl of Pumpkin Pie Filling (324 za)
Bowl of Orange Coconut Frosting (78 za)


Vytvoř
Level: 0

Objev:

Packet of Salt (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Mushroom (3)

Vytvoř: 25 Loaf of Bread
Vytvoř: 1 Ball of Dough
Vytvoř: 43 Pile of Salt and Pepper
Vytvoř: 3 Grilled Mushroom

Level: 25

Vytvoř: 22 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Objev:

Pasta Noodles (1)
Bowl of Simple Poultry Soup (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Basil Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Cheese Wedge (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 1 Pasta Noodles
Vytvoř: 19 Roasted Meaty Sandwich
Vytvoř: 1 Ball of Cookie Dough

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Grilled Mushroom (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Cinnamon Apple (1)
Strawberry (1)

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Sage Stuffing (1)
Mushroom (3)

Vytvoř: 16 Pile of Paprika
Vytvoř: 3 Veggie Burger

Level:125

Objev:

Rice Ball (1)
Slice of Garlic Bread (1)
Pepper Steak (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Glass of Buttermilk (1)
Stick of Butter (1)
Yam (1)

Objev:

Egg (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Egg (1)
Packet of Baking Powder (1)
Yam (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 19 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Objev:

Head of Garlic (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Bowl of Mashed Yams (1)
Ginger Root (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Bowl of Sour Cream (1)
Head of Cabbage (1)

Objev:

Ball of Dough (1)
Bowl of Grape Pie Filling (1)

Vytvoř: 21 Bowl of Coleslaw

Level:200

Objev:

Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Sesame Seed Bun (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Clam Chowder (1)
Dill Sprig (1)

Objev:

Bottle of Sesame Ginger Sauce (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 10 Deluxe Burger
Vytvoř: 11 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Rutabaga (1)

Objev:

Chocolate Bar (1)
Orange (1)

Objev:

Ball of Cookie Dough (1)
Blackberry (1)

Objev:

Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Bowl of Pumpkin Pie Filling (1)

Vytvoř: 19 Roasted Rutabaga

Level:250

Objev:

Head of Garlic (1)
Coriander Seed (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Stick of Butter (1)
Egg (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Orange (1)

Vytvoř: 24 Jar of Orange Sauce

Level:275

Objev:

Orange Cake (1)
Bowl of Orange Coconut Frosting (1)

Objev:

Plate of Coriander Crusted Meat (1)
Bowl of Cauliflower Sautee (1)

Vytvoř: 24 Jar of Mint Sauce

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Glass of Buttermilk (1)
Bag of Sugar (1)
Chocolate Bar (1)
Raspberry (1)

Objev:

Egg (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry Peach Compote (1)

Vytvoř: 24 Loaf of Raspberry Peach Bread

Level:350

Objev:

Cheese Wedge (1)
Sesame Seed Bun (1)
Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 22 Raspberry Passion Fruit Compote

Level:375

Vytvoř: 28 Bowl of Winter Vegetable Mix

Level:400

Nic. Vše hotovo!