Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-10-18T20:00:06+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Bez srdíčka

Základní cena
50713
Očekávaná návratnost
- 2530
Očekávaná koncová cena
48183

1 Roasted Rutabaga - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
1 Cup of Potato Fries - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
9 Deluxe Burger - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
8 Roasted Meaty Sandwich - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
2 Cheeseburger - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
17 Pile of Paprika - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Zucchini Bread - Prodáváno za 5 za pomocí Minimální prodejní cena
23 Bowl of Coleslaw - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
2 Bowl of Tomato Zucchini Soup - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
2 Bowl of Fancy Creamy Mushroom Soup - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Dilled Clam Chowder - Prodáváno za 4 za pomocí Max Buyout
3 Veggie Burger - Prodáváno za 3 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Filet of Sesame Roasted Meat - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Strawberry Apple Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
9 Grape Pie - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
2 Spinach Burger - Prodáváno za 4 za pomocí Max Buyout
1 Pepper Steak - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
1 Sage Stuffed Mushroom - Prodáváno za 7 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Yam Fritter - Prodáváno za 4 za pomocí Max Buyout
22 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Chocolate Orange - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
36 Blackberry Cookie - Prodáváno za 2 za pomocí Minimální prodejní cena
3 Pumpkin Pie - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
4 Orange Coconut Cake - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
1 Plate of Roast Meat with Mint Sauce - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
3 Plate of Coriander Crusted Meat Dinner - Prodáváno za 3 za pomocí Max Buyout
1 Slice of Pumpkin Bread - Prodáváno za 9 za pomocí Max Buyout
1 Chocolate Raspberry Cream - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Spicy Cheeseburger - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
23 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 14 za pomocí Max Buyout
25 Loaf of Raspberry Peach Bread - Prodáváno za 3 za pomocí Minimální prodejní cena
27 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Winter Vegetable Mix - Prodáváno za 4 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
24 Jar of Orange Sauce - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
20 Jar of Mint Sauce - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
1 Slice of Cinnamon Toast - Prodáváno za 10 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 10 za pomocí Minimální prodejní cena

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 462

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (80 za)
Stick of Butter (263 za)
Egg (45 za)
Mushroom (46 za)
Turnip (5 za)
Head of Garlic (526 za)
Chocolate Bar (477 za)
Vanilla Bean (63 za)
Black Peppercorn (295 za)
Head of Lettuce (6 za)
Spinach Leaf (200 za)
Thyme Leaf (125 za)
Strawberry (52 za)
Raspberry (51 za)
Cinnamon Stick (20 za)
Yam (37 za)
Zucchini (7 za)
Chili Pepper (125 za)
Head of Cabbage (7 za)
Rosemary Sprig (55 za)
Dill Sprig (11 za)
Sesame Seed (140 za)
Orange (63 za)
Cayenne Pepper (123 za)
Tarragon Leaves (18 za)
Parsnip (36 za)
Coriander Seed (98 za)
Rutabaga (49 za)
Mint Leaf (74 za)
Blackberry (18 za)
Slab of Red Meat (5 za)
Passion Fruit (11 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bowl of Sage Stuffing (32 za)
Slice of Buttered Toast (10 za)
Cinnamon Apple (73 za)
Bowl of Grape Pie Filling (28 za)
Bottle of Sesame Ginger Sauce (150 za)
Bowl of Tomato Soup (72 za)
Bowl of Clam Chowder (169 za)
Bowl of Creamy Portobello Soup (18 za)
Bowl of Cauliflower Sautee (5 za)
Raspberry Peach Compote (143 za)
Sesame Seed Bun (120 za)
Bowl of Pumpkin Pie Filling (324 za)
Orange Cake (158 za)
Bowl of Orange Coconut Frosting (135 za)


Vytvoř
Level: 0

Objev:

Packet of Salt (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Mushroom (3)

Vytvoř: 7 Loaf of Bread
Vytvoř: 4 Ball of Dough
Vytvoř: 1 Pile of Cinnamon and Sugar
Vytvoř: 25 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Objev:

Potato (1)
Packet of Salt (1)

Vytvoř: 23 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Basil Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Cheese Wedge (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Pile of Cinnamon and Sugar (1)
Slice of Buttered Toast (1)

Vytvoř: 3 Roasted Meaty Sandwich
Vytvoř: 18 Ball of Cookie Dough

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Grilled Mushroom (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Cinnamon Apple (1)
Strawberry (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Spinach Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Sage Stuffing (1)
Mushroom (3)

Vytvoř: 17 Pile of Paprika

Level:125

Vytvoř: 28 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Egg (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Egg (1)
Packet of Baking Powder (1)
Yam (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 21 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Objev:

Bag of Sugar (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Bowl of Sour Cream (1)
Head of Cabbage (1)

Objev:

Ball of Dough (1)
Bowl of Grape Pie Filling (1)

Vytvoř: 22 Bowl of Coleslaw
Vytvoř: 2 Grape Pie

Level:200

Objev:

Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Sesame Seed Bun (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Tomato Soup (1)
Zucchini (1)
Chili Pepper (1)
Dill Sprig (1)

Objev:

Thyme Leaf (1)
Bowl of Creamy Portobello Soup (1)
Dill Sprig (1)

Objev:

Bowl of Clam Chowder (1)
Dill Sprig (1)

Objev:

Bottle of Sesame Ginger Sauce (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 8 Deluxe Burger
Vytvoř: 9 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Rutabaga (1)

Objev:

Chocolate Bar (1)
Orange (1)

Objev:

Ball of Cookie Dough (1)
Blackberry (1)

Objev:

Ball of Dough (1)
Bowl of Pumpkin Pie Filling (1)

Objev:

Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Bowl of Pumpkin Pie Filling (1)

Vytvoř: 17 Blackberry Cookie

Level:250

Objev:

Head of Garlic (1)
Coriander Seed (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Stick of Butter (1)
Egg (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Orange (1)

Vytvoř: 24 Jar of Orange Sauce

Level:275

Objev:

Orange Cake (1)
Bowl of Orange Coconut Frosting (1)

Objev:

Pile of Salt and Pepper (1)
Jar of Mint Sauce (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Plate of Coriander Crusted Meat (1)
Bowl of Cauliflower Sautee (1)

Vytvoř: 1 Orange Coconut Cake
Vytvoř: 21 Jar of Mint Sauce

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Glass of Buttermilk (1)
Bag of Sugar (1)
Chocolate Bar (1)
Raspberry (1)

Objev:

Egg (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry Peach Compote (1)

Vytvoř: 24 Loaf of Raspberry Peach Bread

Level:350

Objev:

Cheese Wedge (1)
Sesame Seed Bun (1)
Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 22 Spicier Flank Steak

Level:375

Vytvoř: 28 Bowl of Winter Vegetable Mix

Level:400

Nic. Vše hotovo!