Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-05-30T05:20:03+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Tailoring

Základní cena
336296
Očekávaná návratnost
- 20908
Očekávaná koncová cena
315388

9 Mighty Embroidered Sandals - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
10 Vigorous Student Gloves - Prodáváno za 225 za pomocí Max Buyout
19 Strong Student Gloves - Prodáváno za 214 za pomocí Max Buyout
3 Vigorous Acolyte Gloves - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
10 Malign Embroidered Mask - Prodáváno za 235 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Circlet - Prodáváno za 269 za pomocí Max Buyout
7 Carrion Winged Headpiece - Prodáváno za 225 za pomocí Max Buyout
13 Minor Rune of the Air - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
16 Major Rune of the Undead - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
7 Major Rune of the Mesmer - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Necromancer - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Water - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
7 Giver's Masquerade Mantle - Prodáváno za 406 za pomocí Max Buyout
13 Giver's Acolyte Mantle - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
15 Giver's Embroidered Sandals - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout

KUP U VENDORA (prodejce)

29 Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
24 Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
14 Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
16 Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 16 za)

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

126 Jute Scrap (120 za)
60 Thin Leather Section (317 za)
32 Coarse Leather Section (473 za)
28 Rugged Leather Section (579 za)
156 Wool Scrap (341 za)
116 Cotton Scrap (210 za)
86 Linen Scrap (307 za)
9 Bolt of Silk (120 za)
66 Silk Scrap (42 za)
80 Tiny Venom Sac (5 za)
8 Potent Venom Sac (50 za)
57 Vial of Thin Blood (88 za)
80 Bone Shard (40 za)
21 Heavy Bone (325 za)
13 Charged Fragment (3135 za)
8 Glacial Core (77 za)
7 Crystal Core (94 za)
16 Pile of Filthy Essence (2906 za)
16 Pile of Vile Essence (61 za)
45 Tiny Snowflake (6 za)
39 Glittering Snowflake (20 za)
35 Unique Snowflake (41 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

48 Jute Sandal Sole (24 za)
10 Jute Headpiece Strap (314 za)
10 Jute Headpiece Padding (107 za)
1 Wool Headpiece Padding (486 za)
9 Mighty Jute Insignia (170 za)
3 Vigorous Cotton Insignia (50 za)
1 Ravaging Wool Insignia (110 za)
10 Wool Patch (1967 za)
10 Jute Patch (275 za)
7 Linen Patch (3359 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
48 Jute Sandal Sole (24 za)
10 Jute Headpiece Strap (314 za)
10 Jute Headpiece Padding (107 za)
126 Jute Scrap (120 za)
24 Spool of Jute Thread (8 za)
9 Mighty Jute Insignia (170 za)
80 Tiny Venom Sac (5 za)
45 Tiny Snowflake (6 za)
10 Jute Patch (275 za)

Cena: 25624 (Kumulativní cena: 25624)


Level: 0

Vytvoř: 63 Bolt of Jute
Vytvoř: 24 Jute Sandal Upper
Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Mighty Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Vytvoř: 8 Mighty Embroidered Sandals

Level: 25

Vytvoř: 15 Giver's Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Vytvoř: 14 Giver's Embroidered Sandals

Level: 50

Vytvoř: 10 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Malign Embroidered Mask


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Wool Headpiece Padding (486 za)
60 Thin Leather Section (317 za)
156 Wool Scrap (341 za)
29 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Ravaging Wool Insignia (110 za)
57 Vial of Thin Blood (88 za)
80 Bone Shard (40 za)
10 Wool Patch (1967 za)

Cena: 101162 (Kumulativní cena: 126786)


Level: 75

Vytvoř: 78 Bolt of Wool
Vytvoř: 30 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 29 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 29 Wool Gloves Padding
Vytvoř: 1 Wool Headpiece Strap
Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Ravaging Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 19 Strong Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Student Gloves

Level:125

Vytvoř: 10 Vigorous Embroidered Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Vigorous Student Gloves


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
32 Coarse Leather Section (473 za)
116 Cotton Scrap (210 za)
16 Spool of Cotton Thread (24 za)
3 Vigorous Cotton Insignia (50 za)
13 Charged Fragment (3135 za)
39 Glittering Snowflake (20 za)

Cena: 81565 (Kumulativní cena: 208351)


Level:150

Vytvoř: 58 Bolt of Cotton
Vytvoř: 16 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 13 Cotton Epaulet Padding
Vytvoř: 13 Cotton Epaulet Panel
Vytvoř: 13 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 3 Cotton Gloves Panel
Vytvoř: 3 Cotton Gloves Padding
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 2 Vigorous Acolyte Gloves

Level:175

Objev:

Bolt of Cotton (1)
Charged Fragment (1)

Vytvoř: 12 Minor Rune of the Air

Level:200

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 12 Giver's Acolyte Mantle


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
28 Rugged Leather Section (579 za)
86 Linen Scrap (307 za)
14 Spool of Linen Thread (32 za)
16 Pile of Filthy Essence (2906 za)
21 Heavy Bone (325 za)
35 Unique Snowflake (41 za)
7 Linen Patch (3359 za)

Cena: 121331 (Kumulativní cena: 329682)


Level:225

Vytvoř: 43 Bolt of Linen
Vytvoř: 14 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 7 Linen Epaulet Padding
Vytvoř: 7 Linen Epaulet Panel
Vytvoř: 7 Linen Helm Strap
Vytvoř: 7 Linen Helm Padding
Vytvoř: 7 Carrion Linen Insignia
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Vytvoř: 6 Carrion Winged Headpiece

Level:250

Objev:

Bolt of Linen (1)
Pile of Filthy Essence (2)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Undead

Level:275

Vytvoř: 7 Giver's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 6 Giver's Masquerade Mantle


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
9 Bolt of Silk (120 za)
66 Silk Scrap (42 za)
8 Potent Venom Sac (50 za)
8 Glacial Core (77 za)
7 Crystal Core (94 za)
16 Pile of Vile Essence (61 za)

Cena: 6502 (Kumulativní cena: 336184)


Level:300

Vytvoř: 22 Bolt of Silk
Objev:

Bolt of Silk (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 6 Major Rune of the Mesmer

Level:325

Objev:

Bolt of Silk (1)
Potent Venom Sac (1)
Pile of Vile Essence (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Necromancer

Level:350

Objev:

Bolt of Silk (1)
Pile of Vile Essence (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Undead

Level:375

Objev:

Bolt of Silk (1)
Glacial Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Water

Level:400

Nic. Vše hotovo!