Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-09-26T18:00:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Tailoring

Základní cena
303449
Očekávaná návratnost
- 20848
Očekávaná koncová cena
282601

10 Mighty Embroidered Sandals - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Acolyte Mantle - Prodáváno za 196 za pomocí Max Buyout
19 Strong Acolyte Mantle - Prodáváno za 172 za pomocí Max Buyout
10 Ravaging Student Gloves - Prodáváno za 250 za pomocí Max Buyout
19 Healing Embroidered Mask - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
27 Healing Embroidered Mantle - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
7 Knight's Winged Headpiece - Prodáváno za 213 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Air - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Undead - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Privateer - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
13 Minor Rune of the Elementalist - Prodáváno za 8 za pomocí Max Buyout
6 Major Rune of the Mesmer - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Necromancer - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
6 Minor Rune of the Water - Prodáváno za 7 za pomocí Max Buyout
7 Giver's Masquerade Mantle - Prodáváno za 530 za pomocí Max Buyout
13 Giver's Acolyte Mantle - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 1998 za)

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (103 za)
Rawhide Leather Section (93 za)
Thin Leather Section (305 za)
Coarse Leather Section (333 za)
Rugged Leather Section (501 za)
Wool Scrap (256 za)
Cotton Scrap (134 za)
Linen Scrap (206 za)
Silk Scrap (24 za)
Small Venom Sac (33 za)
Potent Venom Sac (97 za)
Smooth Scale (235 za)
Vial of Weak Blood (7 za)
Vial of Blood (242 za)
Charged Core (1833 za)
Glacial Sliver (926 za)
Destroyer Fragment (2341 za)
Crystal Core (88 za)
Pile of Vile Essence (69 za)
Glittering Snowflake (35 za)
Unique Snowflake (60 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Jute Sandal Sole (54 za)
Jute Headpiece Padding (97 za)
Jute Epaulet Padding (241 za)
Jute Epaulet Panel (4 za)
Cotton Epaulet Padding (519 za)
Cotton Epaulet Panel (599 za)
Healing Jute Insignia (75 za)
Ravaging Cotton Insignia (79 za)
Gold Doubloon (2469 za)
Wool Patch (1379 za)
Linen Patch (2500 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
20 Jute Sandal Sole (54 za)
19 Jute Headpiece Padding (97 za)
27 Jute Epaulet Padding (241 za)
27 Jute Epaulet Panel (4 za)
98 Jute Scrap (103 za)
38 Rawhide Leather Section (93 za)
10 Spool of Jute Thread (8 za)
46 Healing Jute Insignia (75 za)
30 Vial of Weak Blood (7 za)

Cena: 26906 (Kumulativní cena: 26906)


Level: 0

Vytvoř: 49 Bolt of Jute
Vytvoř: 19 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 10 Jute Sandal Upper
Vytvoř: 10 Mighty Jute Insignia
Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Mighty Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Vytvoř: 9 Mighty Embroidered Sandals

Level: 25

Vytvoř: 19 Jute Headpiece Strap
Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Healing Jute Insignia (1)

Vytvoř: 18 Healing Embroidered Mask

Level: 50

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Vytvoř: 26 Healing Embroidered Mantle


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
20 Thin Leather Section (305 za)
78 Wool Scrap (256 za)
10 Spool of Wool Thread (16 za)
80 Small Venom Sac (33 za)
12 Glacial Sliver (926 za)
13 Destroyer Fragment (2341 za)
10 Wool Patch (1379 za)

Cena: 84203 (Kumulativní cena: 111109)


Level: 75

Vytvoř: 39 Bolt of Wool
Vytvoř: 10 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 10 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 10 Wool Gloves Padding
Objev:

Bolt of Wool (1)
Glacial Sliver (2)

Vytvoř: 5 Minor Rune of the Water

Level:100

Objev:

Bolt of Wool (1)
Destroyer Fragment (1)

Vytvoř: 12 Minor Rune of the Elementalist

Level:125

Vytvoř: 10 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Ravaging Student Gloves


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Cotton Epaulet Padding (519 za)
20 Cotton Epaulet Panel (599 za)
26 Coarse Leather Section (333 za)
192 Cotton Scrap (134 za)
32 Spool of Cotton Thread (24 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (79 za)
57 Vial of Blood (242 za)
39 Glittering Snowflake (35 za)

Cena: 62891 (Kumulativní cena: 174000)


Level:150

Vytvoř: 96 Bolt of Cotton
Vytvoř: 13 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 32 Cotton Epaulet Padding
Vytvoř: 13 Cotton Epaulet Panel
Vytvoř: 13 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 19 Strong Cotton Insignia
Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Acolyte Mantle

Level:200

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 12 Giver's Acolyte Mantle


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
28 Rugged Leather Section (501 za)
86 Linen Scrap (206 za)
14 Spool of Linen Thread (32 za)
21 Smooth Scale (235 za)
16 Gold Doubloon (2469 za)
35 Unique Snowflake (60 za)
7 Linen Patch (2500 za)

Cena: 96231 (Kumulativní cena: 270231)


Level:225

Vytvoř: 43 Bolt of Linen
Vytvoř: 14 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 7 Linen Epaulet Padding
Vytvoř: 7 Linen Epaulet Panel
Vytvoř: 7 Linen Helm Strap
Vytvoř: 7 Linen Helm Padding
Vytvoř: 7 Knight's Linen Insignia
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 6 Knight's Winged Headpiece

Level:250

Objev:

Bolt of Linen (1)
Gold Doubloon (2)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Privateer

Level:275

Vytvoř: 7 Giver's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 6 Giver's Masquerade Mantle


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
90 Silk Scrap (24 za)
8 Potent Venom Sac (97 za)
8 Charged Core (1833 za)
6 Crystal Core (88 za)
16 Pile of Vile Essence (69 za)

Cena: 19232 (Kumulativní cena: 289463)


Level:300

Vytvoř: 30 Bolt of Silk
Objev:

Bolt of Silk (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 5 Major Rune of the Mesmer

Level:325

Objev:

Bolt of Silk (1)
Potent Venom Sac (1)
Pile of Vile Essence (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Necromancer

Level:350

Objev:

Bolt of Silk (1)
Pile of Vile Essence (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Undead

Level:375

Objev:

Bolt of Silk (1)
Charged Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Air

Level:400

Nic. Vše hotovo!