Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-07-20T14:20:04+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Tailoring

Základní cena
433608
Očekávaná návratnost
- 25239
Očekávaná koncová cena
408369

27 Hearty Student Gloves - Prodáváno za 201 za pomocí Max Buyout
9 Malign Embroidered Sandals - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
10 Ravaging Student Gloves - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
15 Precise Embroidered Mask - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
27 Vital Embroidered Mantle - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Masquerade Leggings - Prodáváno za 3303 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Masquerade Mask - Prodáváno za 447 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Mask - Prodáváno za 634 za pomocí Max Buyout
3 Carrion Winged Headpiece - Prodáváno za 206 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Masquerade Gloves - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Masquerade Mantle - Prodáváno za 595 za pomocí Max Buyout
13 Minor Rune of the Air - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Air - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Undead - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
5 Major Rune of the Mesmer - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Necromancer - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Water - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Water - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
13 Giver's Acolyte Mantle - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
3 Hunter's Acolyte Mantle - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
27 Assassin's Winged Mantle - Prodáváno za 191 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
43368

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 672
Remaining Cost
43368

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (97 za)
Rawhide Leather Section (84 za)
Thin Leather Section (293 za)
Thick Leather Section (52 za)
Coarse Leather Section (153 za)
Rugged Leather Section (446 za)
Wool Scrap (288 za)
Cotton Scrap (166 za)
Linen Scrap (364 za)
Silk Scrap (31 za)
Tiny Venom Sac (7 za)
Small Venom Sac (69 za)
Potent Venom Sac (63 za)
Tiny Claw (9 za)
Large Fang (57 za)
Charged Fragment (3536 za)
Charged Core (4177 za)
Glacial Sliver (1140 za)
Glacial Shard (3586 za)
Crystal Core (78 za)
Pile of Vile Essence (50 za)
Remaining Cost
43368

Předchystáno (Kup na tržišti)

Jute Sandal Sole (20 za)
Jute Headpiece Padding (69 za)
Jute Epaulet Padding (262 za)
Jute Epaulet Panel (4 za)
Linen Helm Strap (1442 za)
Linen Helm Padding (578 za)
Vital Jute Insignia (142 za)
Hunter's Cotton Insignia (876 za)
Hearty Wool Insignia (498 za)
Assassin's Linen Insignia (1200 za)
Rampager's Intricate Silk Insignia (4255 za)
Carrion Linen Insignia (1099 za)
Wool Patch (1672 za)
Silk Patch (800 za)
Snowflake (69 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
18 Jute Sandal Sole (20 za)
15 Jute Headpiece Padding (69 za)
27 Jute Epaulet Padding (262 za)
27 Jute Epaulet Panel (4 za)
114 Jute Scrap (97 za)
30 Rawhide Leather Section (84 za)
9 Spool of Jute Thread (8 za)
27 Vital Jute Insignia (142 za)
27 Tiny Venom Sac (7 za)
45 Tiny Claw (9 za)

Cena: 26655 (Kumulativní cena: 26655)


Level: 0

Vytvoř: 57 Bolt of Jute
Vytvoř: 15 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 9 Jute Sandal Upper
Vytvoř: 9 Malign Jute Insignia
Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Malign Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Vytvoř: 8 Malign Embroidered Sandals

Level: 25

Vytvoř: 15 Jute Headpiece Strap
Vytvoř: 15 Precise Jute Insignia
Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Precise Jute Insignia (1)

Vytvoř: 14 Precise Embroidered Mask

Level: 50

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Vytvoř: 26 Vital Embroidered Mantle


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
74 Thin Leather Section (293 za)
150 Wool Scrap (288 za)
37 Spool of Wool Thread (16 za)
27 Hearty Wool Insignia (498 za)
80 Small Venom Sac (69 za)
2 Glacial Sliver (1140 za)
10 Wool Patch (1672 za)

Cena: 103440 (Kumulativní cena: 130095)


Level: 75

Vytvoř: 75 Bolt of Wool
Vytvoř: 37 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 37 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 37 Wool Gloves Padding
Objev:

Bolt of Wool (1)
Glacial Sliver (2)


Level:100

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Vytvoř: 26 Hearty Student Gloves

Level:125

Vytvoř: 10 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Ravaging Student Gloves


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
32 Coarse Leather Section (153 za)
116 Cotton Scrap (166 za)
16 Spool of Cotton Thread (24 za)
3 Hunter's Cotton Insignia (876 za)
13 Charged Fragment (3536 za)
455 Snowflake (69 za)

Cena: 104527 (Kumulativní cena: 234622)


Level:150

Vytvoř: 58 Bolt of Cotton
Vytvoř: 16 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 16 Cotton Epaulet Padding
Vytvoř: 16 Cotton Epaulet Panel
Vytvoř: 13 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 2 Hunter's Acolyte Mantle

Level:175

Objev:

Bolt of Cotton (1)
Charged Fragment (1)

Vytvoř: 12 Minor Rune of the Air

Level:200

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 12 Giver's Acolyte Mantle


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
3 Linen Helm Strap (1442 za)
3 Linen Helm Padding (578 za)
54 Rugged Leather Section (446 za)
124 Linen Scrap (364 za)
27 Spool of Linen Thread (32 za)
27 Assassin's Linen Insignia (1200 za)
3 Carrion Linen Insignia (1099 za)
16 Glacial Shard (3586 za)

Cena: 169217 (Kumulativní cena: 403839)


Level:225

Vytvoř: 62 Bolt of Linen
Vytvoř: 27 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 27 Linen Epaulet Padding
Vytvoř: 27 Linen Epaulet Panel
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Vytvoř: 2 Carrion Winged Headpiece

Level:250

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 26 Assassin's Winged Mantle

Level:275

Objev:

Bolt of Linen (1)
Glacial Shard (2)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Water


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
16 Thick Leather Section (52 za)
105 Silk Scrap (31 za)
7 Spool of Silk Thread (48 za)
4 Rampager's Intricate Silk Insignia (4255 za)
8 Potent Venom Sac (63 za)
1 Charged Core (4177 za)
5 Crystal Core (78 za)
16 Pile of Vile Essence (50 za)
15 Large Fang (57 za)
2 Silk Patch (800 za)

Cena: 29769 (Kumulativní cena: 433608)


Level:300

Vytvoř: 35 Bolt of Silk
Vytvoř: 4 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 2 Silk Helm Strap
Vytvoř: 2 Silk Helm Padding
Vytvoř: 1 Silk Gloves Panel
Vytvoř: 1 Silk Gloves Padding
Vytvoř: 1 Silk Epaulet Padding
Vytvoř: 1 Silk Epaulet Panel
Vytvoř: 1 Silk Pants Panel
Vytvoř: 1 Silk Pants Lining
Objev:

Bolt of Silk (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 4 Major Rune of the Mesmer

Level:325

Objev:

Bolt of Silk (1)
Potent Venom Sac (1)
Pile of Vile Essence (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Necromancer

Level:350

Objev:

Bolt of Silk (1)
Pile of Vile Essence (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Undead

Level:375

Vytvoř: 1 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Objev:

Silk Pants Panel (1)
Silk Pants Lining (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Bolt of Silk (1)
Charged Core (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!