Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-09-21T20:20:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Tailoring

Základní cena
385753
Očekávaná návratnost
- 25356
Očekávaná koncová cena
360397

6 Vital Embroidered Wristguards - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
19 Strong Student Gloves - Prodáváno za 172 za pomocí Max Buyout
3 Ravaging Acolyte Gloves - Prodáváno za 139 za pomocí Max Buyout
13 Precise Embroidered Mask - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
8 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Masquerade Leggings - Prodáváno za 4257 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Masquerade Mask - Prodáváno za 1026 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Mask - Prodáváno za 935 za pomocí Max Buyout
7 Knight's Winged Headpiece - Prodáváno za 229 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Masquerade Gloves - Prodáváno za 272 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Masquerade Mantle - Prodáváno za 1025 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Acolyte Mantle - Prodáváno za 122 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Air - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
16 Major Rune of the Undead - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
13 Major Rune of the Mesmer - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Necromancer - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
13 Minor Rune of the Scholar - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
8 Giver's Masquerade Mantle - Prodáváno za 294 za pomocí Max Buyout
4 Hunter's Student Shoes - Prodáváno za 281 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
385753

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 672
Remaining Cost
385753

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (84 za)
Rawhide Leather Section (67 za)
Thin Leather Section (213 za)
Thick Leather Section (64 za)
Coarse Leather Section (98 za)
Rugged Leather Section (337 za)
Wool Scrap (298 za)
Cotton Scrap (189 za)
Linen Scrap (355 za)
Silk Scrap (31 za)
Tiny Venom Sac (8 za)
Potent Venom Sac (54 za)
Smooth Scale (150 za)
Vial of Thin Blood (109 za)
Small Totem (115 za)
Totem (427 za)
Bone Chip (8 za)
Tiny Claw (9 za)
Charged Fragment (3436 za)
Charged Core (3825 za)
Crystal Shard (2035 za)
Crystal Core (59 za)
Pile of Filthy Essence (2608 za)
Pile of Vile Essence (50 za)
Remaining Cost
385753

Předchystáno (Kup na tržišti)

Wool Footwear Sole (220 za)
Wool Footwear Upper (984 za)
Hunter's Wool Insignia (301 za)
Ravaging Cotton Insignia (940 za)
Rampager's Intricate Silk Insignia (3851 za)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (3979 za)
Giver's Embroidered Linen Insignia (6198 za)
Jute Patch (344 za)
Silk Patch (897 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
146 Jute Scrap (84 za)
54 Rawhide Leather Section (67 za)
27 Spool of Jute Thread (8 za)
64 Tiny Venom Sac (8 za)
18 Bone Chip (8 za)
39 Tiny Claw (9 za)
8 Jute Patch (344 za)

Cena: 19857 (Kumulativní cena: 19857)


Level: 0

Vytvoř: 73 Bolt of Jute
Vytvoř: 27 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 6 Jute Wristguard Strap
Vytvoř: 6 Jute Wristguard Padding
Vytvoř: 6 Vital Jute Insignia
Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Vital Jute Insignia (1)

Vytvoř: 5 Vital Embroidered Wristguards

Level: 25

Vytvoř: 13 Jute Headpiece Strap
Vytvoř: 13 Jute Headpiece Padding
Vytvoř: 13 Precise Jute Insignia
Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Precise Jute Insignia (1)

Vytvoř: 12 Precise Embroidered Mask

Level: 50

Vytvoř: 8 Jute Epaulet Padding
Vytvoř: 8 Jute Epaulet Panel
Vytvoř: 8 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 7 Malign Embroidered Mantle


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
8 Wool Footwear Sole (220 za)
4 Wool Footwear Upper (984 za)
38 Thin Leather Section (213 za)
140 Wool Scrap (298 za)
19 Spool of Wool Thread (16 za)
4 Hunter's Wool Insignia (301 za)
57 Vial of Thin Blood (109 za)
13 Small Totem (115 za)
13 Charged Fragment (3436 za)

Cena: 109394 (Kumulativní cena: 129251)


Level: 75

Vytvoř: 70 Bolt of Wool
Vytvoř: 19 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 19 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 19 Wool Gloves Padding
Objev:

Wool Footwear Upper (1)
Hunter's Wool Insignia (1)
Wool Footwear Sole (2)

Vytvoř: 3 Hunter's Student Shoes

Level:100

Vytvoř: 19 Strong Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Student Gloves

Level:125

Objev:

Bolt of Wool (1)
Small Totem (1)
Charged Fragment (1)

Vytvoř: 12 Minor Rune of the Scholar


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
44 Coarse Leather Section (98 za)
142 Cotton Scrap (189 za)
22 Spool of Cotton Thread (24 za)
3 Ravaging Cotton Insignia (940 za)
57 Totem (427 za)
16 Crystal Shard (2035 za)

Cena: 91397 (Kumulativní cena: 220648)


Level:150

Vytvoř: 71 Bolt of Cotton
Vytvoř: 22 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 19 Cotton Epaulet Padding
Vytvoř: 19 Cotton Epaulet Panel
Vytvoř: 3 Cotton Gloves Panel
Vytvoř: 3 Cotton Gloves Padding
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 2 Ravaging Acolyte Gloves

Level:175

Vytvoř: 19 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Acolyte Mantle

Level:200

Objev:

Bolt of Cotton (1)
Crystal Shard (2)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Mesmer


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
30 Rugged Leather Section (337 za)
90 Linen Scrap (355 za)
15 Spool of Linen Thread (32 za)
21 Smooth Scale (150 za)
16 Pile of Filthy Essence (2608 za)
8 Giver's Embroidered Linen Insignia (6198 za)

Cena: 137002 (Kumulativní cena: 357650)


Level:225

Vytvoř: 45 Bolt of Linen
Vytvoř: 15 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 8 Linen Epaulet Padding
Vytvoř: 8 Linen Epaulet Panel
Vytvoř: 7 Linen Helm Strap
Vytvoř: 7 Linen Helm Padding
Vytvoř: 7 Knight's Linen Insignia
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 6 Knight's Winged Headpiece

Level:250

Objev:

Bolt of Linen (1)
Pile of Filthy Essence (2)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Undead

Level:275

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 7 Giver's Masquerade Mantle


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
16 Thick Leather Section (64 za)
105 Silk Scrap (31 za)
7 Spool of Silk Thread (48 za)
3 Rampager's Intricate Silk Insignia (3851 za)
1 Valkyrie Intricate Silk Insignia (3979 za)
23 Potent Venom Sac (54 za)
1 Charged Core (3825 za)
5 Crystal Core (59 za)
16 Pile of Vile Essence (50 za)
2 Silk Patch (897 za)

Cena: 28103 (Kumulativní cena: 385753)


Level:300

Vytvoř: 35 Bolt of Silk
Vytvoř: 4 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 2 Silk Helm Strap
Vytvoř: 2 Silk Helm Padding
Vytvoř: 1 Silk Gloves Panel
Vytvoř: 1 Silk Gloves Padding
Vytvoř: 1 Silk Epaulet Padding
Vytvoř: 1 Silk Epaulet Panel
Vytvoř: 1 Silk Pants Panel
Vytvoř: 1 Silk Pants Lining
Objev:

Bolt of Silk (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 4 Major Rune of the Mesmer

Level:325

Objev:

Bolt of Silk (1)
Potent Venom Sac (1)
Pile of Vile Essence (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Necromancer

Level:350

Objev:

Bolt of Silk (1)
Pile of Vile Essence (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Undead

Level:375

Vytvoř: 1 Rampager's Intricate Silk Insignia
Objev:

Silk Pants Panel (1)
Silk Pants Lining (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Bolt of Silk (1)
Charged Core (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!