Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-04-27T08:40:03+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Tailoring

Základní cena
374402
Očekávaná návratnost
- 17736
Očekávaná koncová cena
356666

27 Resilient Embroidered Sandals - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
27 Honed Acolyte Gloves - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
10 Malign Embroidered Wristguards - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
10 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
10 Carrion Winged Mantle - Prodáváno za 338 za pomocí Max Buyout
10 Minor Rune of the Air - Prodáváno za 5 za pomocí Vendor (prodejce)
8 Major Rune of the Undead - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Privateer - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
13 Minor Rune of the Elementalist - Prodáváno za 5 za pomocí Vendor (prodejce)
6 Major Rune of the Mesmer - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
13 Minor Rune of the Necromancer - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Necromancer - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Water - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
7 Giver's Masquerade Mantle - Prodáváno za 515 za pomocí Max Buyout
13 Giver's Acolyte Mantle - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout

KUP U VENDORA (prodejce)

10 Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
17 Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
40 Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 14 za)

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

60 Jute Scrap (129 za)
20 Rawhide Leather Section (117 za)
80 Coarse Leather Section (422 za)
14 Rugged Leather Section (556 za)
72 Wool Scrap (343 za)
186 Cotton Scrap (270 za)
84 Linen Scrap (377 za)
90 Silk Scrap (67 za)
110 Tiny Venom Sac (5 za)
13 Small Venom Sac (55 za)
8 Potent Venom Sac (39 za)
20 Charged Sliver (1069 za)
8 Glacial Core (89 za)
13 Destroyer Fragment (2646 za)
6 Crystal Core (79 za)
13 Pile of Foul Essence (2522 za)
16 Pile of Vile Essence (57 za)
39 Glittering Snowflake (15 za)
35 Unique Snowflake (36 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

27 Jute Sandal Upper (344 za)
54 Jute Sandal Sole (87 za)
10 Jute Epaulet Padding (339 za)
10 Jute Epaulet Panel (4 za)
10 Linen Epaulet Panel (555 za)
27 Resilient Jute Insignia (141 za)
27 Honed Cotton Insignia (408 za)
10 Carrion Linen Insignia (1111 za)
16 Gold Doubloon (2498 za)
10 Jute Patch (248 za)
7 Linen Patch (3293 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
27 Jute Sandal Upper (344 za)
54 Jute Sandal Sole (87 za)
10 Jute Epaulet Padding (339 za)
10 Jute Epaulet Panel (4 za)
60 Jute Scrap (129 za)
20 Rawhide Leather Section (117 za)
10 Spool of Jute Thread (8 za)
27 Resilient Jute Insignia (141 za)
110 Tiny Venom Sac (5 za)
10 Jute Patch (248 za)

Cena: 34413 (Kumulativní cena: 34413)


Level: 0

Vytvoř: 30 Bolt of Jute
Vytvoř: 10 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 10 Jute Wristguard Strap
Vytvoř: 10 Jute Wristguard Padding
Vytvoř: 10 Malign Jute Insignia
Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Malign Embroidered Wristguards

Level: 25

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Resilient Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Vytvoř: 26 Resilient Embroidered Sandals

Level: 50

Vytvoř: 10 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Malign Embroidered Mantle


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
72 Wool Scrap (343 za)
13 Small Venom Sac (55 za)
20 Charged Sliver (1069 za)
13 Destroyer Fragment (2646 za)
13 Pile of Foul Essence (2522 za)

Cena: 113975 (Kumulativní cena: 148388)


Level: 75

Vytvoř: 36 Bolt of Wool
Objev:

Bolt of Wool (1)
Charged Sliver (2)

Vytvoř: 9 Minor Rune of the Air

Level:100

Objev:

Bolt of Wool (1)
Destroyer Fragment (1)

Vytvoř: 12 Minor Rune of the Elementalist

Level:125

Objev:

Bolt of Wool (1)
Small Venom Sac (1)
Pile of Foul Essence (1)

Vytvoř: 12 Minor Rune of the Necromancer


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
80 Coarse Leather Section (422 za)
186 Cotton Scrap (270 za)
40 Spool of Cotton Thread (24 za)
27 Honed Cotton Insignia (408 za)
39 Glittering Snowflake (15 za)

Cena: 96541 (Kumulativní cena: 244929)


Level:150

Vytvoř: 93 Bolt of Cotton
Vytvoř: 40 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 27 Cotton Gloves Panel
Vytvoř: 27 Cotton Gloves Padding
Vytvoř: 13 Cotton Epaulet Padding
Vytvoř: 13 Cotton Epaulet Panel
Vytvoř: 13 Giver's Embroidered Cotton Insignia

Level:175

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 26 Honed Acolyte Gloves

Level:200

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 12 Giver's Acolyte Mantle


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
10 Linen Epaulet Panel (555 za)
14 Rugged Leather Section (556 za)
84 Linen Scrap (377 za)
17 Spool of Linen Thread (32 za)
10 Carrion Linen Insignia (1111 za)
16 Gold Doubloon (2498 za)
35 Unique Snowflake (36 za)
7 Linen Patch (3293 za)

Cena: 120935 (Kumulativní cena: 365864)


Level:225

Vytvoř: 42 Bolt of Linen
Vytvoř: 7 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 17 Linen Epaulet Padding
Vytvoř: 7 Linen Epaulet Panel
Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Vytvoř: 9 Carrion Winged Mantle

Level:250

Objev:

Bolt of Linen (1)
Gold Doubloon (2)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Privateer

Level:275

Vytvoř: 7 Giver's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 6 Giver's Masquerade Mantle


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
90 Silk Scrap (67 za)
8 Potent Venom Sac (39 za)
8 Glacial Core (89 za)
6 Crystal Core (79 za)
16 Pile of Vile Essence (57 za)

Cena: 8440 (Kumulativní cena: 374304)


Level:300

Vytvoř: 30 Bolt of Silk
Objev:

Bolt of Silk (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 5 Major Rune of the Mesmer

Level:325

Objev:

Bolt of Silk (1)
Potent Venom Sac (1)
Pile of Vile Essence (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Necromancer

Level:350

Objev:

Bolt of Silk (1)
Pile of Vile Essence (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Undead

Level:375

Objev:

Bolt of Silk (1)
Glacial Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Water

Level:400

Nic. Vše hotovo!