Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-05-26T09:40:04+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Tailoring

Základní cena
350892
Očekávaná návratnost
- 25378
Očekávaná koncová cena
325514

13 Strong Student Gloves - Prodáváno za 243 za pomocí Max Buyout
11 Ravaging Acolyte Gloves - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
8 Malign Embroidered Wristguards - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
15 Resilient Embroidered Mask - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
9 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
19 Honed Student Mantle - Prodáváno za 247 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Masquerade Leggings - Prodáváno za 3454 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Masquerade Mask - Prodáváno za 524 za pomocí Max Buyout
6 Carrion Winged Headpiece - Prodáváno za 177 za pomocí Max Buyout
10 Carrion Winged Headpiece - Prodáváno za 172 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Masquerade Gloves - Prodáváno za 3777 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Masquerade Mantle - Prodáváno za 605 za pomocí Max Buyout
13 Minor Rune of the Air - Prodáváno za 5 za pomocí Vendor (prodejce)
3 Major Rune of the Air - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Undead - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Privateer - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
14 Major Rune of the Mesmer - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Necromancer - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
2 Minor Rune of the Water - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
35892

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
35892

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (93 za)
Rawhide Leather Section (73 za)
Thin Leather Section (260 za)
Thick Leather Section (48 za)
Coarse Leather Section (150 za)
Rugged Leather Section (465 za)
Wool Scrap (267 za)
Cotton Scrap (143 za)
Linen Scrap (329 za)
Bolt of Silk (115 za)
Silk Scrap (40 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Potent Venom Sac (62 za)
Heavy Bone (221 za)
Small Fang (134 za)
Charged Fragment (3143 za)
Charged Core (2599 za)
Glacial Sliver (914 za)
Crystal Shard (1698 za)
Crystal Core (68 za)
Pile of Vile Essence (50 za)
Remaining Cost
35892

Předchystáno (Kup na tržišti)

Jute Epaulet Panel (4 za)
Wool Epaulet Panel (365 za)
Resilient Jute Insignia (100 za)
Strong Embroidered Wool Insignia (1000 za)
Ravaging Cotton Insignia (699 za)
Malign Jute Insignia (120 za)
Carrion Intricate Silk Insignia (3067 za)
Gold Doubloon (2559 za)
Jute Patch (286 za)
Linen Patch (1930 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
9 Jute Epaulet Panel (4 za)
128 Jute Scrap (93 za)
46 Rawhide Leather Section (73 za)
32 Spool of Jute Thread (8 za)
15 Resilient Jute Insignia (100 za)
8 Malign Jute Insignia (120 za)
72 Tiny Venom Sac (5 za)
9 Jute Patch (286 za)

Cena: 20948 (Kumulativní cena: 20948)


Level: 0

Vytvoř: 64 Bolt of Jute
Vytvoř: 23 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 8 Jute Wristguard Strap
Vytvoř: 8 Jute Wristguard Padding
Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 7 Malign Embroidered Wristguards

Level: 25

Vytvoř: 15 Jute Headpiece Strap
Vytvoř: 15 Jute Headpiece Padding
Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Vytvoř: 14 Resilient Embroidered Mask

Level: 50

Vytvoř: 9 Jute Epaulet Padding
Vytvoř: 9 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 8 Malign Embroidered Mantle


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
19 Wool Epaulet Panel (365 za)
26 Thin Leather Section (260 za)
170 Wool Scrap (267 za)
32 Spool of Wool Thread (16 za)
13 Strong Embroidered Wool Insignia (1000 za)
4 Glacial Sliver (914 za)
57 Small Fang (134 za)

Cena: 83891 (Kumulativní cena: 104839)


Level: 75

Vytvoř: 85 Bolt of Wool
Vytvoř: 13 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 19 Wool Epaulet Padding
Vytvoř: 13 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 13 Wool Gloves Padding
Objev:

Bolt of Wool (1)
Glacial Sliver (2)

Vytvoř: 1 Minor Rune of the Water

Level:100

Vytvoř: 19 Honed Wool Insignia
Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Honed Student Mantle

Level:125

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 12 Strong Student Gloves


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
22 Coarse Leather Section (150 za)
86 Cotton Scrap (143 za)
11 Spool of Cotton Thread (24 za)
11 Ravaging Cotton Insignia (699 za)
13 Charged Fragment (3143 za)
16 Crystal Shard (1698 za)

Cena: 91578 (Kumulativní cena: 196417)


Level:150

Vytvoř: 43 Bolt of Cotton
Vytvoř: 11 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 11 Cotton Gloves Panel
Vytvoř: 11 Cotton Gloves Padding
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 10 Ravaging Acolyte Gloves

Level:175

Objev:

Bolt of Cotton (1)
Charged Fragment (1)

Vytvoř: 12 Minor Rune of the Air

Level:200

Objev:

Bolt of Cotton (1)
Crystal Shard (2)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Mesmer


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
32 Rugged Leather Section (465 za)
92 Linen Scrap (329 za)
16 Spool of Linen Thread (32 za)
98 Heavy Bone (221 za)
16 Gold Doubloon (2559 za)
10 Linen Patch (1930 za)

Cena: 127562 (Kumulativní cena: 323979)


Level:225

Vytvoř: 46 Bolt of Linen
Vytvoř: 16 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 16 Linen Helm Strap
Vytvoř: 16 Linen Helm Padding
Vytvoř: 6 Carrion Linen Insignia
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Vytvoř: 5 Carrion Winged Headpiece

Level:250

Objev:

Bolt of Linen (1)
Gold Doubloon (2)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Privateer

Level:275

Vytvoř: 10 Carrion Embroidered Linen Insignia
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 9 Carrion Winged Headpiece


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
12 Thick Leather Section (48 za)
8 Bolt of Silk (115 za)
84 Silk Scrap (40 za)
6 Spool of Silk Thread (48 za)
4 Carrion Intricate Silk Insignia (3067 za)
8 Potent Venom Sac (62 za)
3 Charged Core (2599 za)
6 Crystal Core (68 za)
16 Pile of Vile Essence (50 za)

Cena: 26913 (Kumulativní cena: 350892)


Level:300

Vytvoř: 28 Bolt of Silk
Vytvoř: 3 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 1 Silk Helm Strap
Vytvoř: 1 Silk Helm Padding
Vytvoř: 1 Silk Gloves Panel
Vytvoř: 1 Silk Gloves Padding
Vytvoř: 1 Silk Epaulet Padding
Vytvoř: 1 Silk Epaulet Panel
Vytvoř: 1 Silk Pants Panel
Vytvoř: 1 Silk Pants Lining
Objev:

Bolt of Silk (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 5 Major Rune of the Mesmer

Level:325

Objev:

Bolt of Silk (1)
Potent Venom Sac (1)
Pile of Vile Essence (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Necromancer

Level:350

Objev:

Bolt of Silk (1)
Pile of Vile Essence (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Undead

Level:375

Objev:

Silk Pants Panel (1)
Silk Pants Lining (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Bolt of Silk (1)
Charged Core (1)

Vytvoř: 2 Major Rune of the Air

Level:400

Nic. Vše hotovo!