Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-07-22T00:20:06+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Tailoring

Základní cena
354913
Očekávaná návratnost
- 30722
Očekávaná koncová cena
324191

10 Vigorous Student Gloves - Prodáváno za 231 za pomocí Max Buyout
19 Strong Acolyte Gloves - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
7 Malign Embroidered Wristguards - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
9 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
27 Strong Student Circlet - Prodáváno za 216 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Acolyte Mask - Prodáváno za 342 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Masquerade Leggings - Prodáváno za 3857 za pomocí Max Buyout
7 Carrion Winged Headpiece - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Air - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
4 Major Rune of the Air - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Undead - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Privateer - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
5 Major Rune of the Mesmer - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Necromancer - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Masquerade Mantle - Prodáváno za 2550 za pomocí Max Buyout
7 Giver's Masquerade Mantle - Prodáváno za 518 za pomocí Max Buyout
13 Giver's Acolyte Mantle - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Masquerade Leggings - Prodáváno za 2466 za pomocí Max Buyout
11 Giver's Embroidered Mask - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 19 za)
NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 15 za)

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (114 za)
Rawhide Leather Section (110 za)
Thin Leather Section (309 za)
Thick Leather Section (208 za)
Coarse Leather Section (350 za)
Rugged Leather Section (483 za)
Wool Scrap (334 za)
Cotton Scrap (200 za)
Linen Scrap (253 za)
Silk Scrap (47 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Potent Venom Sac (75 za)
Vial of Blood (144 za)
Bone Shard (31 za)
Heavy Bone (348 za)
Charged Sliver (1045 za)
Charged Core (4359 za)
Crystal Core (72 za)
Pile of Vile Essence (103 za)
Tiny Snowflake (5 za)
Glittering Snowflake (27 za)
Unique Snowflake (49 za)
Pristine Snowflake (85 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Jute Epaulet Panel (4 za)
Cotton Helm Padding (400 za)
Strong Wool Insignia (454 za)
Vigorous Cotton Insignia (77 za)
Berserker's Intricate Silk Insignia (5331 za)
Gold Doubloon (2615 za)
Wool Patch (1961 za)
Jute Patch (333 za)
Silk Patch (1798 za)
Linen Patch (3029 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
9 Jute Epaulet Panel (4 za)
144 Jute Scrap (114 za)
36 Rawhide Leather Section (110 za)
27 Spool of Jute Thread (8 za)
93 Tiny Venom Sac (5 za)
33 Tiny Snowflake (5 za)
9 Jute Patch (333 za)

Cena: 24255 (Kumulativní cena: 24255)


Level: 0

Vytvoř: 72 Bolt of Jute
Vytvoř: 18 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 7 Jute Wristguard Strap
Vytvoř: 7 Jute Wristguard Padding
Vytvoř: 7 Malign Jute Insignia
Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 6 Malign Embroidered Wristguards

Level: 25

Vytvoř: 11 Jute Headpiece Strap
Vytvoř: 11 Jute Headpiece Padding
Vytvoř: 11 Giver's Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 10 Giver's Embroidered Mask

Level: 50

Vytvoř: 9 Jute Epaulet Padding
Vytvoř: 9 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 8 Malign Embroidered Mantle


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
74 Thin Leather Section (309 za)
150 Wool Scrap (334 za)
37 Spool of Wool Thread (16 za)
27 Strong Wool Insignia (454 za)
2 Charged Sliver (1045 za)
80 Bone Shard (31 za)
10 Wool Patch (1961 za)

Cena: 109996 (Kumulativní cena: 134251)


Level: 75

Vytvoř: 75 Bolt of Wool
Vytvoř: 37 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 27 Wool Headpiece Strap
Vytvoř: 27 Wool Headpiece Padding
Vytvoř: 10 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 10 Wool Gloves Padding
Objev:

Bolt of Wool (1)
Charged Sliver (2)


Level:100

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Vytvoř: 26 Strong Student Circlet

Level:125

Vytvoř: 10 Vigorous Embroidered Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Vigorous Student Gloves


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Cotton Helm Padding (400 za)
66 Coarse Leather Section (350 za)
194 Cotton Scrap (200 za)
32 Spool of Cotton Thread (24 za)
1 Vigorous Cotton Insignia (77 za)
57 Vial of Blood (144 za)
39 Glittering Snowflake (27 za)

Cena: 72406 (Kumulativní cena: 206657)


Level:150

Vytvoř: 97 Bolt of Cotton
Vytvoř: 33 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 19 Cotton Gloves Panel
Vytvoř: 19 Cotton Gloves Padding
Vytvoř: 13 Cotton Epaulet Padding
Vytvoř: 13 Cotton Epaulet Panel
Vytvoř: 13 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Cotton Helm Strap
Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 19 Strong Cotton Insignia
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Acolyte Gloves

Level:200

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 12 Giver's Acolyte Mantle


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
28 Rugged Leather Section (483 za)
86 Linen Scrap (253 za)
14 Spool of Linen Thread (32 za)
21 Heavy Bone (348 za)
16 Gold Doubloon (2615 za)
35 Unique Snowflake (49 za)
7 Linen Patch (3029 za)

Cena: 107796 (Kumulativní cena: 314453)


Level:225

Vytvoř: 43 Bolt of Linen
Vytvoř: 14 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 7 Linen Epaulet Padding
Vytvoř: 7 Linen Epaulet Panel
Vytvoř: 7 Linen Helm Strap
Vytvoř: 7 Linen Helm Padding
Vytvoř: 7 Carrion Linen Insignia
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Vytvoř: 6 Carrion Winged Headpiece

Level:250

Objev:

Bolt of Linen (1)
Gold Doubloon (2)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Privateer

Level:275

Vytvoř: 7 Giver's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 6 Giver's Masquerade Mantle


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
4 Thick Leather Section (208 za)
111 Silk Scrap (47 za)
7 Spool of Silk Thread (48 za)
1 Berserker's Intricate Silk Insignia (5331 za)
8 Potent Venom Sac (75 za)
4 Charged Core (4359 za)
5 Crystal Core (72 za)
16 Pile of Vile Essence (103 za)
16 Pristine Snowflake (85 za)
4 Silk Patch (1798 za)

Cena: 40312 (Kumulativní cena: 354765)


Level:300

Vytvoř: 37 Bolt of Silk
Vytvoř: 1 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 2 Silk Pants Panel
Vytvoř: 2 Silk Pants Lining
Vytvoř: 1 Silk Epaulet Padding
Vytvoř: 1 Silk Epaulet Panel
Objev:

Bolt of Silk (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 4 Major Rune of the Mesmer

Level:325

Objev:

Bolt of Silk (1)
Potent Venom Sac (1)
Pile of Vile Essence (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Necromancer

Level:350

Objev:

Bolt of Silk (1)
Pile of Vile Essence (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Undead

Level:375

Vytvoř: 2 Giver's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Silk Pants Panel (1)
Silk Pants Lining (1)
Berserker's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Bolt of Silk (1)
Charged Core (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Pants Panel (1)
Silk Pants Lining (1)
Giver's Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 3 Major Rune of the Air

Level:400

Nic. Vše hotovo!