Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-01-19T00:00:03+00:00

NA/EU price data only
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Tailoring

Základní cena
315889
Očekávaná návratnost
- 18121
Očekávaná koncová cena
297768

10 Malign Embroidered Sandals - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
10 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 161 za pomocí Max Buyout
13 Minor Rune of the Air - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Undead - Prodáváno za 117 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Privateer - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
13 Minor Rune of the Elementalist - Prodáváno za 5 za pomocí Vendor (prodejce)
6 Major Rune of the Mesmer - Prodáváno za 121 za pomocí Max Buyout
13 Major Rune of the Necromancer - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Water - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
7 Giver's Masquerade Mantle - Prodáváno za 680 za pomocí Max Buyout
13 Giver's Acolyte Mantle - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
6 Giver's Student Mantle - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
13 Giver's Embroidered Mask - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
10 Hunter's Student Mantle - Prodáváno za 214 za pomocí Max Buyout
4 Hunter's Acolyte Mantle - Prodáváno za 224 za pomocí Max Buyout

KUP U VENDORA (prodejce)

16 Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
10 Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
7 Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
17 Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 10 za)

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

112 Jute Scrap (100 za)
26 Rawhide Leather Section (108 za)
32 Thin Leather Section (257 za)
34 Coarse Leather Section (367 za)
14 Rugged Leather Section (459 za)
102 Wool Scrap (262 za)
94 Cotton Scrap (312 za)
13 Bolt of Cotton (489 za)
54 Linen Scrap (459 za)
90 Silk Scrap (37 za)
110 Tiny Venom Sac (5 za)
5 Full Venom Sac (396 za)
8 Potent Venom Sac (46 za)
80 Small Claw (39 za)
13 Charged Fragment (2839 za)
8 Glacial Core (114 za)
13 Destroyer Fragment (2291 za)
6 Crystal Core (90 za)
10 Pile of Filthy Essence (2590 za)
16 Pile of Vile Essence (93 za)
39 Tiny Snowflake (2 za)
18 Delicate Snowflake (8 za)
39 Glittering Snowflake (14 za)
35 Unique Snowflake (29 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

20 Jute Sandal Sole (70 za)
13 Jute Headpiece Padding (99 za)
10 Jute Epaulet Padding (295 za)
10 Jute Epaulet Panel (4 za)
4 Hunter's Cotton Insignia (47 za)
16 Gold Doubloon (2274 za)
10 Wool Patch (1459 za)
10 Jute Patch (202 za)
7 Linen Patch (3000 za)Vytvoř
Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
20 Jute Sandal Sole (70 za)
13 Jute Headpiece Padding (99 za)
10 Jute Epaulet Padding (295 za)
10 Jute Epaulet Panel (4 za)
112 Jute Scrap (100 za)
26 Rawhide Leather Section (108 za)
10 Spool of Jute Thread (8 za)
110 Tiny Venom Sac (5 za)
39 Tiny Snowflake (2 za)
10 Jute Patch (202 za)

Cena: 22413 (Kumulativní cena: 22413)


Level: 0

Vytvoř: 56 Bolt of Jute
Vytvoř: 13 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 10 Jute Sandal Upper
Vytvoř: 10 Malign Jute Insignia
Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Malign Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Vytvoř: 9 Malign Embroidered Sandals

Level: 25

Vytvoř: 13 Jute Headpiece Strap
Vytvoř: 13 Giver's Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 12 Giver's Embroidered Mask

Level: 50

Vytvoř: 10 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Malign Embroidered Mantle


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
32 Thin Leather Section (257 za)
102 Wool Scrap (262 za)
16 Spool of Wool Thread (16 za)
13 Destroyer Fragment (2291 za)
80 Small Claw (39 za)
18 Delicate Snowflake (8 za)
10 Wool Patch (1459 za)

Cena: 82841 (Kumulativní cena: 105254)


Level: 75

Vytvoř: 51 Bolt of Wool
Vytvoř: 16 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 16 Wool Epaulet Padding
Vytvoř: 16 Wool Epaulet Panel
Vytvoř: 6 Giver's Embroidered Wool Insignia
Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 5 Giver's Student Mantle

Level:100

Objev:

Bolt of Wool (1)
Destroyer Fragment (1)

Vytvoř: 12 Minor Rune of the Elementalist

Level:125

Vytvoř: 10 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Hunter's Student Mantle


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
34 Coarse Leather Section (367 za)
94 Cotton Scrap (312 za)
13 Bolt of Cotton (489 za)
17 Spool of Cotton Thread (24 za)
4 Hunter's Cotton Insignia (47 za)
13 Charged Fragment (2839 za)
39 Glittering Snowflake (14 za)

Cena: 86212 (Kumulativní cena: 191466)


Level:150

Vytvoř: 47 Bolt of Cotton
Vytvoř: 17 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 17 Cotton Epaulet Padding
Vytvoř: 17 Cotton Epaulet Panel
Vytvoř: 13 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 3 Hunter's Acolyte Mantle

Level:175

Objev:

Bolt of Cotton (1)
Charged Fragment (1)

Vytvoř: 12 Minor Rune of the Air

Level:200

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 12 Giver's Acolyte Mantle


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
14 Rugged Leather Section (459 za)
54 Linen Scrap (459 za)
7 Spool of Linen Thread (32 za)
5 Full Venom Sac (396 za)
10 Pile of Filthy Essence (2590 za)
16 Gold Doubloon (2274 za)
35 Unique Snowflake (29 za)
7 Linen Patch (3000 za)

Cena: 117715 (Kumulativní cena: 309181)


Level:225

Vytvoř: 27 Bolt of Linen
Vytvoř: 7 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 7 Linen Epaulet Padding
Vytvoř: 7 Linen Epaulet Panel
Objev:

Bolt of Linen (1)
Full Venom Sac (1)
Pile of Filthy Essence (2)

Vytvoř: 4 Major Rune of the Necromancer

Level:250

Objev:

Bolt of Linen (1)
Gold Doubloon (2)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Privateer

Level:275

Vytvoř: 7 Giver's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 6 Giver's Masquerade Mantle


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
90 Silk Scrap (37 za)
8 Potent Venom Sac (46 za)
8 Glacial Core (114 za)
6 Crystal Core (90 za)
16 Pile of Vile Essence (93 za)

Cena: 6638 (Kumulativní cena: 315819)


Level:300

Vytvoř: 30 Bolt of Silk
Objev:

Bolt of Silk (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 5 Major Rune of the Mesmer

Level:325

Objev:

Bolt of Silk (1)
Potent Venom Sac (1)
Pile of Vile Essence (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Necromancer

Level:350

Objev:

Bolt of Silk (1)
Pile of Vile Essence (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Undead

Level:375

Objev:

Bolt of Silk (1)
Glacial Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Water

Level:400

Nic. Vše hotovo!