Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-02-21T00:20:03+00:00

NA/EU price data only
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Tailoring

Základní cena
349859
Očekávaná návratnost
- 18602
Očekávaná koncová cena
331257

19 Strong Student Gloves - Prodáváno za 236 za pomocí Max Buyout
3 Vigorous Acolyte Gloves - Prodáváno za 144 za pomocí Max Buyout
11 Malign Embroidered Sandals - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
10 Ravaging Student Gloves - Prodáváno za 184 za pomocí Max Buyout
10 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
9 Carrion Winged Headpiece - Prodáváno za 309 za pomocí Max Buyout
13 Minor Rune of the Air - Prodáváno za 5 za pomocí Vendor (prodejce)
8 Major Rune of the Air - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Undead - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Privateer - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
6 Major Rune of the Mesmer - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Necromancer - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Water - Prodáváno za 6 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Water - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
13 Giver's Acolyte Mantle - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
13 Giver's Embroidered Mask - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout

KUP U VENDORA (prodejce)

29 Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
24 Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
9 Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
16 Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

118 Jute Scrap (91 za)
58 Thin Leather Section (255 za)
32 Coarse Leather Section (392 za)
18 Rugged Leather Section (457 za)
156 Wool Scrap (260 za)
116 Cotton Scrap (297 za)
86 Linen Scrap (374 za)
90 Silk Scrap (38 za)
113 Tiny Venom Sac (5 za)
80 Small Venom Sac (42 za)
8 Potent Venom Sac (29 za)
57 Vial of Thin Blood (99 za)
27 Heavy Bone (210 za)
13 Charged Fragment (2837 za)
16 Charged Shard (3992 za)
2 Glacial Sliver (1079 za)
8 Glacial Core (92 za)
6 Crystal Core (99 za)
16 Pile of Vile Essence (57 za)
39 Tiny Snowflake (3 za)
39 Glittering Snowflake (14 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

22 Jute Sandal Sole (57 za)
13 Jute Headpiece Strap (202 za)
10 Jute Epaulet Padding (257 za)
10 Jute Epaulet Panel (4 za)
3 Vigorous Cotton Insignia (43 za)
16 Gold Doubloon (2902 za)
10 Wool Patch (1500 za)
10 Jute Patch (230 za)Vytvoř
Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
22 Jute Sandal Sole (57 za)
13 Jute Headpiece Strap (202 za)
10 Jute Epaulet Padding (257 za)
10 Jute Epaulet Panel (4 za)
118 Jute Scrap (91 za)
24 Spool of Jute Thread (8 za)
113 Tiny Venom Sac (5 za)
39 Tiny Snowflake (3 za)
10 Jute Patch (230 za)

Cena: 20402 (Kumulativní cena: 20402)


Level: 0

Vytvoř: 59 Bolt of Jute
Vytvoř: 11 Jute Sandal Upper
Vytvoř: 11 Malign Jute Insignia
Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Malign Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Vytvoř: 10 Malign Embroidered Sandals

Level: 25

Vytvoř: 13 Jute Headpiece Padding
Vytvoř: 13 Giver's Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 12 Giver's Embroidered Mask

Level: 50

Vytvoř: 10 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Malign Embroidered Mantle


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
58 Thin Leather Section (255 za)
156 Wool Scrap (260 za)
29 Spool of Wool Thread (16 za)
80 Small Venom Sac (42 za)
57 Vial of Thin Blood (99 za)
2 Glacial Sliver (1079 za)
10 Wool Patch (1500 za)

Cena: 81975 (Kumulativní cena: 102377)


Level: 75

Vytvoř: 78 Bolt of Wool
Vytvoř: 29 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 29 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 29 Wool Gloves Padding
Objev:

Bolt of Wool (1)
Glacial Sliver (2)


Level:100

Vytvoř: 19 Strong Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Student Gloves

Level:125

Vytvoř: 10 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Ravaging Student Gloves


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
32 Coarse Leather Section (392 za)
116 Cotton Scrap (297 za)
16 Spool of Cotton Thread (24 za)
3 Vigorous Cotton Insignia (43 za)
13 Charged Fragment (2837 za)
39 Glittering Snowflake (14 za)

Cena: 84936 (Kumulativní cena: 187313)


Level:150

Vytvoř: 58 Bolt of Cotton
Vytvoř: 16 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 13 Cotton Epaulet Padding
Vytvoř: 13 Cotton Epaulet Panel
Vytvoř: 13 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 3 Cotton Gloves Panel
Vytvoř: 3 Cotton Gloves Padding
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 2 Vigorous Acolyte Gloves

Level:175

Objev:

Bolt of Cotton (1)
Charged Fragment (1)

Vytvoř: 12 Minor Rune of the Air

Level:200

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 12 Giver's Acolyte Mantle


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
18 Rugged Leather Section (457 za)
86 Linen Scrap (374 za)
9 Spool of Linen Thread (32 za)
16 Charged Shard (3992 za)
27 Heavy Bone (210 za)
16 Gold Doubloon (2902 za)

Cena: 156652 (Kumulativní cena: 343965)


Level:225

Vytvoř: 43 Bolt of Linen
Vytvoř: 9 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 9 Linen Helm Strap
Vytvoř: 9 Linen Helm Padding
Vytvoř: 9 Carrion Linen Insignia
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Vytvoř: 8 Carrion Winged Headpiece

Level:250

Objev:

Bolt of Linen (1)
Gold Doubloon (2)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Privateer

Level:275

Objev:

Bolt of Linen (1)
Charged Shard (2)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Air


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
90 Silk Scrap (38 za)
8 Potent Venom Sac (29 za)
8 Glacial Core (92 za)
6 Crystal Core (99 za)
16 Pile of Vile Essence (57 za)

Cena: 5894 (Kumulativní cena: 349859)


Level:300

Vytvoř: 30 Bolt of Silk
Objev:

Bolt of Silk (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 5 Major Rune of the Mesmer

Level:325

Objev:

Bolt of Silk (1)
Potent Venom Sac (1)
Pile of Vile Essence (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Necromancer

Level:350

Objev:

Bolt of Silk (1)
Pile of Vile Essence (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Undead

Level:375

Objev:

Bolt of Silk (1)
Glacial Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Water

Level:400

Nic. Vše hotovo!