Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-01-21T10:20:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Tailoring

Základní cena
458864
Očekávaná návratnost
- 29741
Očekávaná koncová cena
429123

8 Mighty Embroidered Wristguards - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
19 Precise Embroidered Wristguards - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
27 Strong Student Gloves - Prodáváno za 189 za pomocí Max Buyout
10 Malign Embroidered Wristguards - Prodáváno za 425 za pomocí Max Buyout
13 Knight's Feathered Pants - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Masquerade Mask - Prodáváno za 877 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Winged Headpiece - Prodáváno za 145 za pomocí Max Buyout
2 Carrion Winged Gloves - Prodáváno za 363 za pomocí Max Buyout
2 Knight's Feathered Mantle - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Rejuvenating Acolyte Mantle - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
7 Major Rune of the Water - Prodáváno za 154 za pomocí Max Buyout
8 Giver's Masquerade Mantle - Prodáváno za 342 za pomocí Max Buyout
13 Giver's Acolyte Mantle - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Mantle - Prodáváno za 227 za pomocí Max Buyout
6 Hunter's Masquerade Mantle - Prodáváno za 770 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Mantle - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Feathered Mantle - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
458864

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

350 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1022
Remaining Cost
458864

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (86 za)
Rawhide Leather Section (73 za)
Thin Leather Section (210 za)
Thick Leather Section (58 za)
Coarse Leather Section (159 za)
Rugged Leather Section (481 za)
Wool Scrap (259 za)
Cotton Scrap (142 za)
Linen Scrap (362 za)
Silk Scrap (21 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Full Venom Sac (550 za)
Large Scale (44 za)
Totem (650 za)
Tiny Claw (7 za)
Small Claw (68 za)
Large Claw (47 za)
Glacial Core (50 za)
Remaining Cost
458864

Předchystáno (Kup na tržišti)

Jute Wristguard Strap (250 za)
Jute Wristguard Padding (65 za)
Wool Epaulet Padding (938 za)
Wool Epaulet Panel (345 za)
Cotton Epaulet Padding (539 za)
Cotton Epaulet Panel (263 za)
Linen Gloves Padding (598 za)
Silk Epaulet Padding (134 za)
Mighty Jute Insignia (128 za)
Hunter's Wool Insignia (590 za)
Strong Wool Insignia (402 za)
Hunter's Cotton Insignia (928 za)
Knight's Embroidered Silk Insignia (2519 za)
Knight's Silk Insignia (30 za)
Carrion Linen Insignia (1270 za)
Giver's Embroidered Linen Insignia (6976 za)
Wool Patch (1344 za)
Jute Patch (272 za)
Silk Patch (810 za)
Snowflake (66 za)
Lucent Mote (10 za)
Charm of Skill (2487 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
18 Jute Wristguard Strap (250 za)
37 Jute Wristguard Padding (65 za)
76 Jute Scrap (86 za)
38 Rawhide Leather Section (73 za)
8 Mighty Jute Insignia (128 za)
80 Tiny Venom Sac (5 za)
57 Tiny Claw (7 za)
10 Jute Patch (272 za)

Cena: 20758 (Kumulativní cena: 20758)


Level: 0

Vytvoř: 38 Bolt of Jute
Vytvoř: 28 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 19 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 19 Jute Wristguard Strap
Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Vytvoř: 7 Mighty Embroidered Wristguards

Level: 25

Vytvoř: 19 Precise Jute Insignia
Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Precise Jute Insignia (1)

Vytvoř: 18 Precise Embroidered Wristguards

Level: 50

Vytvoř: 10 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Malign Embroidered Wristguards


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Wool Epaulet Padding (938 za)
1 Wool Epaulet Panel (345 za)
66 Thin Leather Section (210 za)
132 Wool Scrap (259 za)
33 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Hunter's Wool Insignia (590 za)
27 Strong Wool Insignia (402 za)
90 Small Claw (68 za)
12 Wool Patch (1344 za)

Cena: 83551 (Kumulativní cena: 104309)


Level: 75

Vytvoř: 66 Bolt of Wool
Vytvoř: 33 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 27 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 27 Wool Gloves Padding
Vytvoř: 6 Wool Epaulet Padding
Vytvoř: 6 Wool Epaulet Panel
Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Vytvoř: 26 Strong Student Gloves

Level:125

Vytvoř: 6 Hunter's Intricate Wool Insignia
Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hunter's Intricate Wool Insignia (1)

Vytvoř: 5 Hunter's Masquerade Mantle


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Cotton Epaulet Padding (539 za)
1 Cotton Epaulet Panel (263 za)
64 Coarse Leather Section (159 za)
192 Cotton Scrap (142 za)
32 Spool of Cotton Thread (24 za)
1 Hunter's Cotton Insignia (928 za)
57 Totem (650 za)
455 Snowflake (66 za)

Cena: 107018 (Kumulativní cena: 211327)


Level:150

Vytvoř: 96 Bolt of Cotton
Vytvoř: 32 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 32 Cotton Epaulet Padding
Vytvoř: 32 Cotton Epaulet Panel
Vytvoř: 13 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 19 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Acolyte Mantle

Level:200

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 12 Giver's Acolyte Mantle


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Linen Gloves Padding (598 za)
58 Rugged Leather Section (481 za)
150 Linen Scrap (362 za)
27 Spool of Linen Thread (32 za)
2 Carrion Linen Insignia (1270 za)
57 Full Venom Sac (550 za)
8 Giver's Embroidered Linen Insignia (6976 za)

Cena: 173956 (Kumulativní cena: 385283)


Level:225

Vytvoř: 75 Bolt of Linen
Vytvoř: 29 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 19 Linen Helm Strap
Vytvoř: 19 Linen Helm Padding
Vytvoř: 8 Linen Epaulet Padding
Vytvoř: 8 Linen Epaulet Panel
Vytvoř: 2 Linen Gloves Panel
Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Vytvoř: 1 Carrion Winged Gloves

Level:250

Vytvoř: 19 Rampager's Linen Insignia
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Winged Headpiece

Level:275

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 7 Giver's Masquerade Mantle


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
21 Silk Epaulet Padding (134 za)
88 Thick Leather Section (58 za)
258 Silk Scrap (21 za)
40 Spool of Silk Thread (48 za)
13 Knight's Embroidered Silk Insignia (2519 za)
2 Knight's Silk Insignia (30 za)
15 Large Scale (44 za)
7 Glacial Core (50 za)
57 Large Claw (47 za)
2 Silk Patch (810 za)
280 Lucent Mote (10 za)
7 Charm of Skill (2487 za)

Cena: 73581 (Kumulativní cena: 458864)


Level:300

Vytvoř: 86 Bolt of Silk
Vytvoř: 22 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 21 Silk Epaulet Panel
Vytvoř: 13 Silk Pants Panel
Vytvoř: 13 Silk Pants Lining
Vytvoř: 1 Silk Helm Strap
Vytvoř: 1 Silk Helm Padding
Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Knight's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 1 Knight's Feathered Mantle

Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Feathered Mantle

Level:350

Objev:

Silk Pants Panel (1)
Silk Pants Lining (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 12 Knight's Feathered Pants

Level:375

Vytvoř: 1 Knight's Intricate Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Knight's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Glacial Core (1)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 6 Major Rune of the Water

Level:400

Nic. Vše hotovo!