Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-03-26T04:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Tailoring

Základní cena
467096
Očekávaná návratnost
- 23282
Očekávaná koncová cena
443814

7 Vital Embroidered Wristguards - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
19 Strong Student Gloves - Prodáváno za 218 za pomocí Max Buyout
19 Honed Acolyte Gloves - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
10 Ravaging Student Gloves - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
19 Precise Embroidered Mask - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
10 Vital Embroidered Mantle - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Student Mantle - Prodáváno za 277 za pomocí Max Buyout
13 Carrion Feathered Pants - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Rampager's Feathered Headpiece - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Rampager's Winged Headpiece - Prodáváno za 155 za pomocí Max Buyout
2 Knight's Winged Mantle - Prodáváno za 341 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Feathered Mantle - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
8 Major Rune of the Water - Prodáváno za 198 za pomocí Max Buyout
8 Giver's Masquerade Mantle - Prodáváno za 425 za pomocí Max Buyout
13 Giver's Acolyte Mantle - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Gloves - Prodáváno za 144 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
467096

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
467096

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (87 za)
Rawhide Leather Section (70 za)
Thin Leather Section (240 za)
Thick Leather Section (69 za)
Coarse Leather Section (179 za)
Rugged Leather Section (517 za)
Wool Scrap (254 za)
Cotton Scrap (133 za)
Linen Scrap (269 za)
Silk Scrap (26 za)
Small Venom Sac (62 za)
Full Venom Sac (692 za)
Potent Venom Sac (85 za)
Smooth Scale (298 za)
Vial of Thin Blood (138 za)
Bone Chip (6 za)
Fang (695 za)
Glacial Core (50 za)
Remaining Cost
467096

Předchystáno (Kup na tržišti)

Jute Headpiece Padding (80 za)
Jute Epaulet Padding (255 za)
Jute Epaulet Panel (26 za)
Wool Epaulet Panel (401 za)
Cotton Gloves Panel (580 za)
Cotton Gloves Padding (242 za)
Linen Epaulet Panel (920 za)
Silk Epaulet Padding (195 za)
Silk Epaulet Panel (264 za)
Precise Jute Insignia (105 za)
Vigorous Wool Insignia (640 za)
Hunter's Cotton Insignia (700 za)
Carrion Embroidered Silk Insignia (2521 za)
Valkyrie Silk Insignia (115 za)
Giver's Embroidered Linen Insignia (6985 za)
Wool Patch (1264 za)
Jute Patch (260 za)
Snowflake (87 za)
Lucent Mote (10 za)
Charm of Skill (2219 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
19 Jute Headpiece Padding (80 za)
10 Jute Epaulet Padding (255 za)
10 Jute Epaulet Panel (26 za)
80 Jute Scrap (87 za)
52 Rawhide Leather Section (70 za)
7 Spool of Jute Thread (8 za)
19 Precise Jute Insignia (105 za)
101 Bone Chip (6 za)
10 Jute Patch (260 za)

Cena: 20187 (Kumulativní cena: 20187)


Level: 0

Vytvoř: 40 Bolt of Jute
Vytvoř: 32 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 26 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 7 Jute Wristguard Strap
Vytvoř: 7 Jute Wristguard Padding
Vytvoř: 7 Vital Jute Insignia
Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Vital Jute Insignia (1)

Vytvoř: 6 Vital Embroidered Wristguards

Level: 25

Vytvoř: 19 Jute Headpiece Strap
Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Precise Jute Insignia (1)

Vytvoř: 18 Precise Embroidered Mask

Level: 50

Vytvoř: 10 Vital Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Vital Embroidered Mantle


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Wool Epaulet Panel (401 za)
58 Thin Leather Section (240 za)
158 Wool Scrap (254 za)
30 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Vigorous Wool Insignia (640 za)
80 Small Venom Sac (62 za)
57 Vial of Thin Blood (138 za)
10 Wool Patch (1264 za)

Cena: 81039 (Kumulativní cena: 101226)


Level: 75

Vytvoř: 79 Bolt of Wool
Vytvoř: 29 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 29 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 29 Wool Gloves Padding
Vytvoř: 1 Wool Epaulet Padding
Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Vigorous Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 19 Strong Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Student Gloves

Level:125

Vytvoř: 10 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Ravaging Student Gloves


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Cotton Gloves Panel (580 za)
1 Cotton Gloves Padding (242 za)
64 Coarse Leather Section (179 za)
192 Cotton Scrap (133 za)
32 Spool of Cotton Thread (24 za)
1 Hunter's Cotton Insignia (700 za)
57 Fang (695 za)
455 Snowflake (87 za)

Cena: 118482 (Kumulativní cena: 219708)


Level:150

Vytvoř: 96 Bolt of Cotton
Vytvoř: 32 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 19 Cotton Gloves Panel
Vytvoř: 19 Cotton Gloves Padding
Vytvoř: 13 Cotton Epaulet Padding
Vytvoř: 13 Cotton Epaulet Panel
Vytvoř: 13 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 19 Honed Cotton Insignia
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Honed Acolyte Gloves

Level:200

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 12 Giver's Acolyte Mantle


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Linen Epaulet Panel (920 za)
54 Rugged Leather Section (517 za)
158 Linen Scrap (269 za)
29 Spool of Linen Thread (32 za)
57 Full Venom Sac (692 za)
6 Smooth Scale (298 za)
8 Giver's Embroidered Linen Insignia (6985 za)

Cena: 170300 (Kumulativní cena: 390008)


Level:225

Vytvoř: 79 Bolt of Linen
Vytvoř: 27 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 19 Linen Helm Strap
Vytvoř: 19 Linen Helm Padding
Vytvoř: 10 Linen Epaulet Padding
Vytvoř: 8 Linen Epaulet Panel
Vytvoř: 2 Knight's Linen Insignia
Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 1 Knight's Winged Mantle

Level:250

Vytvoř: 19 Rampager's Linen Insignia
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Winged Headpiece

Level:275

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 7 Giver's Masquerade Mantle


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Silk Epaulet Padding (195 za)
1 Silk Epaulet Panel (264 za)
76 Thick Leather Section (69 za)
366 Silk Scrap (26 za)
58 Spool of Silk Thread (48 za)
13 Carrion Embroidered Silk Insignia (2521 za)
1 Valkyrie Silk Insignia (115 za)
57 Potent Venom Sac (85 za)
8 Glacial Core (50 za)
320 Lucent Mote (10 za)
8 Charm of Skill (2219 za)

Cena: 77088 (Kumulativní cena: 467096)


Level:300

Vytvoř:122 Bolt of Silk
Vytvoř: 19 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 19 Silk Helm Strap
Vytvoř: 19 Silk Helm Padding
Vytvoř: 13 Silk Pants Panel
Vytvoř: 13 Silk Pants Lining
Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Feathered Headpiece

Level:350

Objev:

Silk Pants Panel (1)
Silk Pants Lining (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 12 Carrion Feathered Pants

Level:375

Objev:

Glacial Core (1)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Water

Level:400

Nic. Vše hotovo!