Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-07-22T00:40:06+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
212559
Očekávaná návratnost
- 22802
Očekávaná koncová cena
189757

120 Weak Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
110 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Weak Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Weak Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Minor Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
110 Minor Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Minor Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Minor Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Minor Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Minor Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
70 Minor Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Minor Potion of Krait Slaying - Prodáváno za 3 za pomocí Max Buyout
5 Minor Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Minor Potion of Undead Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
5 Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Strong Potion of Centaur Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Strong Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
110 Strong Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Strong Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Strong Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Strong Potion of Krait Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Strong Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Apprentice Tuning Crystal - Prodáváno za 4 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Journeyman Tuning Crystal - Prodáváno za 12 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Standard Tuning Crystal - Prodáváno za 17 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vital Green Wood Scepter - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Soft Wood Scepter - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Focus - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Vital Green Wood Focus - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Soft Wood Focus - Prodáváno za 151 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Trident - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Vital Green Wood Trident - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Soft Wood Trident - Prodáváno za 150 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 193 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 253 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 259 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Focus - Prodáváno za 234 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Seasoned Wood Focus - Prodáváno za 242 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Trident - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Trident - Prodáváno za 155 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Scepter - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Scepter - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Focus - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Focus - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Hard Wood Scepter - Prodáváno za 180 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Scepter - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Focus - Prodáváno za 122 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Trident - Prodáváno za 2553 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Trident - Prodáváno za 2550 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Trident - Prodáváno za 2637 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Hard Wood Trident - Prodáváno za 268 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Trident - Prodáváno za 184 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Trident - Prodáváno za 287 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Trident - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
3 Major Sigil of Frailty - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
6 Major Sigil of Luck - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Elemental Slaying - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Elemental Slaying - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Major Sigil of Impact - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
30 Ruminant Tonic - Prodáváno za 8 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Giver's Krait Trident - Prodáváno za 2550 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Trident - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 239 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Trident - Prodáváno za 2560 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Focus - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Focus - Prodáváno za 256 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 20 za)
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2688

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (112 za)
Gold Ore (58 za)
Iron Ore (244 za)
Mithril Ore (45 za)
Platinum Ore (239 za)
Silver Ore (14 za)
Elder Wood Log (193 za)
Green Wood Log (60 za)
Hard Wood Log (244 za)
Soft Wood Log (188 za)
Seasoned Wood Log (328 za)
Thin Leather Section (330 za)
Coarse Leather Section (359 za)
Rugged Leather Section (488 za)
Pile of Glittering Dust (64 za)
Pile of Shimmering Dust (177 za)
Pile of Radiant Dust (539 za)
Pile of Luminous Dust (926 za)
Small Venom Sac (30 za)
Venom Sac (78 za)
Full Venom Sac (589 za)
Potent Venom Sac (74 za)
Smooth Scale (402 za)
Vial of Weak Blood (11 za)
Vial of Thin Blood (103 za)
Vial of Thick Blood (607 za)
Tiny Totem (18 za)
Small Totem (128 za)
Large Bone (90 za)
Bone Chip (6 za)
Bone Shard (31 za)
Heavy Bone (348 za)
Tiny Claw (6 za)
Small Claw (39 za)
Large Claw (84 za)
Small Fang (92 za)
Sharp Fang (426 za)
Large Fang (76 za)
Onyx Shard (3800 za)
Onyx Core (346 za)
Glacial Fragment (4378 za)
Glacial Core (78 za)
Crystal Core (71 za)
Pile of Soiled Essence (400 za)
Carnelian Nugget (147 za)
Lapis Nugget (135 za)
Lapis Lump (93 za)
Amethyst Lump (126 za)
Beryl Shard (143 za)
Opal Shard (120 za)
Pristine Snowflake (85 za)
Carrot (60 za)
Mushroom (46 za)
Head of Lettuce (5 za)
Spinach Leaf (239 za)
Sage Leaf (21 za)
Slab of Red Meat (8 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Seasoned Focus Casing (2544 za)
Soft Focus Casing (1091 za)
Bronze Trident Head (30 za)
Darksteel Trident Head (142 za)
Iron Trident Head (607 za)
Green Focus Core (110 za)
Seasoned Focus Core (1573 za)
Soft Focus Core (651 za)
Soft Trident Shaft (440 za)
Green Scepter Core (153 za)
Seasoned Scepter Core (1597 za)
Green Wood Dowel (41 za)
Soft Wood Dowel (94 za)
Mighty Green Inscription (18 za)
Vigorous Soft Inscription (25 za)
Vital Green Inscription (6 za)
Hunter's Seasoned Inscription (140 za)
Hunter's Soft Inscription (32 za)
Ravaging Seasoned Inscription (159 za)
Vigorous Seasoned Inscription (120 za)
Valkyrie Hard Inscription (1493 za)
Carrion Hard Inscription (1398 za)
Malign Green Inscription (6 za)
Ravaging Soft Inscription (30 za)
Adorned Pearl (399 za)
Intricate Sunstone Jewel (86 za)
Gold Doubloon (2619 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Mushroom (46 za)
49 Jug of Water (8 za)
4 Bronze Trident Head (30 za)
3 Green Focus Core (110 za)
2 Green Scepter Core (153 za)
1 Copper Ore (112 za)
1 Lump of Tin (8 za)
69 Green Wood Log (60 za)
2 Green Wood Dowel (41 za)
2 Mighty Green Inscription (18 za)
1 Vital Green Inscription (6 za)
3 Malign Green Inscription (6 za)
55 Pile of Glittering Dust (64 za)
47 Vial of Weak Blood (11 za)
24 Tiny Totem (18 za)
6 Bone Chip (6 za)
1 Tiny Claw (6 za)
24 Slab of Red Meat (8 za)

Cena: 10299 (Kumulativní cena: 10299)


Level: 0

Vytvoř: 23 Green Wood Plank
Vytvoř: 4 Green Trident Shaft
Vytvoř: 3 Green Focus Casing
Vytvoř: 2 Vital Green Inscription
Vytvoř: 2 Green Scepter Rod
Objev:

Pile of Glittering Dust (6)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Vital Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Mighty Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Vital Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Mighty Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Vital Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Vial of Weak Blood (1)


Level: 25

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)
Tiny Claw (1)

Vytvoř: 23 Weak Potion of Outlaw Slaying

Level: 50

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Copper Ore (1)
Lump of Tin (1)
Pile of Glittering Dust (1)

Vytvoř: 21 Weak Potion of Demon Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
14 Mushroom (46 za)
44 Jug of Water (8 za)
22 Head of Lettuce (5 za)
22 Spinach Leaf (239 za)
1 Sage Leaf (21 za)
1 Soft Focus Casing (1091 za)
3 Iron Trident Head (607 za)
1 Soft Focus Core (651 za)
2 Soft Trident Shaft (440 za)
1 Iron Ore (244 za)
1 Silver Ore (14 za)
44 Soft Wood Log (188 za)
1 Thin Leather Section (330 za)
4 Soft Wood Dowel (94 za)
2 Vigorous Soft Inscription (25 za)
1 Hunter's Soft Inscription (32 za)
1 Ravaging Soft Inscription (30 za)
28 Pile of Shimmering Dust (177 za)
28 Small Venom Sac (30 za)
2 Vial of Thin Blood (103 za)
16 Small Totem (128 za)
1 Pile of Soiled Essence (400 za)
4 Bone Shard (31 za)
4 Small Claw (39 za)
1 Small Fang (92 za)
1 Slab of Red Meat (8 za)
1 Carnelian Nugget (147 za)
1 Lapis Nugget (135 za)
1 Adorned Pearl (399 za)

Cena: 29687 (Kumulativní cena: 39986)


Level: 75

Vytvoř: 22 Soft Wood Plank
Vytvoř: 2 Ravaging Soft Inscription
Vytvoř: 2 Soft Scepter Rod
Vytvoř: 2 Soft Scepter Core
Vytvoř: 2 Soft Focus Casing
Vytvoř: 2 Soft Focus Core
Vytvoř: 1 Soft Trident Shaft
Vytvoř: 1 Vigorous Soft Inscription
Vytvoř: 1 Hunter's Soft Inscription
Objev:

Pile of Shimmering Dust (6)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Vigorous Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Vigorous Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Trident Head (1)
Soft Trident Shaft (1)
Vigorous Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Trident Head (1)
Soft Trident Shaft (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Trident Head (1)
Soft Trident Shaft (1)
Hunter's Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Hunter's Soft Inscription (1)


Level:100

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Vial of Thin Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Small Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Totem (1)
Small Claw (1)

Vytvoř: 21 Minor Potion of Nightmare Court Slaying

Level:125

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Carnelian Nugget (1)
Lapis Nugget (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Vial of Thin Blood (1)
Small Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Thin Leather Section (1)
Pile of Shimmering Dust (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Fang (1)
Adorned Pearl (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Iron Ore (1)
Silver Ore (1)
Pile of Shimmering Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Pile of Soiled Essence (1)
Bone Shard (1)

Vytvoř: 13 Minor Potion of Grawl Slaying


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
40 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (5 za)
27 Spinach Leaf (239 za)
1 Sage Leaf (21 za)
1 Seasoned Focus Casing (2544 za)
1 Seasoned Focus Core (1573 za)
1 Seasoned Scepter Core (1597 za)
1 Gold Ore (58 za)
22 Iron Ore (244 za)
57 Seasoned Wood Log (328 za)
1 Coarse Leather Section (359 za)
10 Rugged Leather Section (488 za)
7 Lump of Coal (16 za)
2 Hunter's Seasoned Inscription (140 za)
2 Ravaging Seasoned Inscription (159 za)
3 Vigorous Seasoned Inscription (120 za)
19 Pile of Radiant Dust (539 za)
27 Venom Sac (78 za)
1 Glacial Fragment (4378 za)
10 Slab of Red Meat (8 za)
1 Lapis Lump (93 za)
1 Amethyst Lump (126 za)

Cena: 60098 (Kumulativní cena: 100084)


Level:150

Vytvoř: 19 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 7 Steel Ingot
Vytvoř: 3 Steel Trident Head
Vytvoř: 3 Seasoned Trident Shaft
Vytvoř: 2 Seasoned Focus Casing
Vytvoř: 2 Seasoned Focus Core
Vytvoř: 1 Seasoned Scepter Rod
Objev:

Pile of Radiant Dust (6)

Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Vigorous Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Vigorous Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Focus Casing (1)
Seasoned Focus Core (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Focus Casing (1)
Seasoned Focus Core (1)
Vigorous Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Ingot (1)
Glacial Fragment (1)

Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Focus Casing (1)
Seasoned Focus Core (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)


Level:175

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potion of Nightmare Court Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Lapis Lump (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Coarse Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Gold Ore (1)
Iron Ore (1)
Pile of Radiant Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 9 Ruminant Tonic


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Carrot (60 za)
28 Jug of Water (8 za)
22 Head of Lettuce (5 za)
22 Spinach Leaf (239 za)
1 Sage Leaf (21 za)
3 Darksteel Trident Head (142 za)
1 Gold Ore (58 za)
15 Platinum Ore (239 za)
75 Hard Wood Log (244 za)
2 Rugged Leather Section (488 za)
1 Valkyrie Hard Inscription (1493 za)
1 Carrion Hard Inscription (1398 za)
7 Lump of Primordium (48 za)
6 Pile of Luminous Dust (926 za)
22 Full Venom Sac (589 za)
3 Smooth Scale (402 za)
1 Vial of Thick Blood (607 za)
2 Onyx Shard (3800 za)
6 Heavy Bone (348 za)
4 Sharp Fang (426 za)
1 Slab of Red Meat (8 za)
1 Intricate Sunstone Jewel (86 za)
6 Gold Doubloon (2619 za)
1 Beryl Shard (143 za)
1 Opal Shard (120 za)

Cena: 80035 (Kumulativní cena: 180119)


Level:225

Vytvoř: 25 Hard Wood Plank
Vytvoř: 7 Darksteel Ingot
Vytvoř: 4 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 3 Hard Trident Shaft
Vytvoř: 2 Carrion Hard Inscription
Vytvoř: 2 Hard Scepter Rod
Vytvoř: 2 Hard Scepter Core
Vytvoř: 1 Knight's Hard Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Hard Inscription
Vytvoř: 1 Hard Focus Casing
Vytvoř: 1 Hard Focus Core
Objev:

Hard Scepter Rod (1)
Hard Scepter Core (1)
Valkyrie Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Scepter Rod (1)
Hard Scepter Core (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Focus Casing (1)
Hard Focus Core (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Valkyrie Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Ingot (1)
Onyx Shard (2)


Level:250

Objev:

Carrot (1)
Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Vial of Thick Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Full Venom Sac (1)

Vytvoř: 21 Strong Potion of Nightmare Court Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Beryl Shard (1)
Opal Shard (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Sharp Fang (1)
Intricate Sunstone Jewel (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Gold Ore (1)
Platinum Ore (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Objev:

Darksteel Ingot (1)
Gold Doubloon (1)

Vytvoř: 5 Major Sigil of Luck


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
118 Mithril Ore (45 za)
90 Elder Wood Log (193 za)
15 Potent Venom Sac (74 za)
8 Onyx Core (346 za)
8 Glacial Core (78 za)
3 Crystal Core (71 za)
15 Large Bone (90 za)
15 Large Claw (84 za)
15 Large Fang (76 za)
15 Pristine Snowflake (85 za)

Cena: 32420 (Kumulativní cena: 212539)


Level:300

Vytvoř: 59 Mithril Ingot
Vytvoř: 30 Elder Wood Plank
Vytvoř: 5 Mithril Trident Head
Vytvoř: 5 Elder Trident Shaft
Objev:

Mithril Ingot (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 2 Major Sigil of Frailty

Level:325

Objev:

Mithril Ingot (1)
Onyx Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Impact

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Mithril Ingot (1)
Glacial Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Elemental Slaying

Level:375

Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Giver's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Giver's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!