Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-05-28T20:00:03+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
216031
Očekávaná návratnost
- 22054
Očekávaná koncová cena
193977

120 Weak Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
125 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Weak Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
110 Minor Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Minor Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Minor Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Minor Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Minor Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Minor Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
80 Minor Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Minor Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Minor Potion of Undead Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
5 Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Strong Potion of Centaur Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Strong Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
110 Strong Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Strong Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Strong Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Strong Potion of Krait Slaying - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
5 Strong Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
75 Apprentice Tuning Crystal - Prodáváno za 4 za pomocí Vendor (prodejce)
65 Journeyman Tuning Crystal - Prodáváno za 12 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Standard Tuning Crystal - Prodáváno za 17 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Green Wood Trident - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Vital Green Wood Trident - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Soft Wood Trident - Prodáváno za 182 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 246 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 395 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 253 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Trident - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Trident - Prodáváno za 151 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Scepter - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Scepter - Prodáváno za 283 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Scepter - Prodáváno za 283 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Focus - Prodáváno za 222 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Trident - Prodáváno za 2303 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Krait Trident - Prodáváno za 2404 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Trident - Prodáváno za 2397 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Trident - Prodáváno za 2232 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Hard Wood Trident - Prodáváno za 270 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Trident - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Trident - Prodáváno za 289 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Trident - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
3 Major Sigil of Frailty - Prodáváno za 152 za pomocí Max Buyout
6 Major Sigil of Luck - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Elemental Slaying - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Elemental Slaying - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Major Sigil of Impact - Prodáváno za 125 za pomocí Max Buyout
30 Ruminant Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Trident - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 249 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Trident - Prodáváno za 2249 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Focus - Prodáváno za 251 za pomocí Max Buyout

KUP U VENDORA (prodejce)

164 Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
7 Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
13 Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 3360

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

2 Gold Ore (65 za)
23 Iron Ore (242 za)
118 Mithril Ore (59 za)
27 Platinum Ore (186 za)
1 Silver Ore (17 za)
90 Elder Wood Log (175 za)
24 Green Wood Log (64 za)
75 Hard Wood Log (227 za)
22 Soft Wood Log (207 za)
63 Seasoned Wood Log (288 za)
1 Thin Leather Section (395 za)
1 Coarse Leather Section (480 za)
12 Rugged Leather Section (559 za)
141 Pile of Glittering Dust (47 za)
122 Pile of Shimmering Dust (144 za)
19 Pile of Radiant Dust (689 za)
6 Pile of Luminous Dust (992 za)
7 Small Venom Sac (38 za)
27 Venom Sac (99 za)
22 Full Venom Sac (673 za)
15 Potent Venom Sac (50 za)
3 Smooth Scale (427 za)
50 Vial of Weak Blood (12 za)
23 Vial of Thin Blood (102 za)
1 Vial of Thick Blood (635 za)
27 Tiny Totem (17 za)
18 Small Totem (136 za)
15 Intricate Totem (76 za)
15 Large Bone (71 za)
4 Bone Shard (40 za)
9 Heavy Bone (339 za)
1 Tiny Claw (5 za)
1 Small Claw (42 za)
15 Large Claw (70 za)
1 Sharp Fang (554 za)
15 Large Fang (70 za)
2 Onyx Shard (4481 za)
8 Onyx Core (232 za)
1 Glacial Fragment (3455 za)
8 Glacial Core (77 za)
3 Crystal Core (94 za)
1 Pile of Soiled Essence (409 za)
1 Carnelian Nugget (163 za)
1 Lapis Nugget (150 za)
1 Lapis Lump (107 za)
1 Amethyst Lump (124 za)
1 Beryl Shard (130 za)
1 Opal Shard (119 za)
1 Carrot (38 za)
17 Mushroom (42 za)
50 Head of Lettuce (8 za)
50 Spinach Leaf (264 za)
3 Sage Leaf (18 za)
57 Slab of Red Meat (6 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

4 Bronze Trident Head (20 za)
3 Iron Trident Head (511 za)
3 Soft Wood Dowel (91 za)
1 Mighty Green Inscription (16 za)
1 Knight's Hard Inscription (1500 za)
1 Vital Green Inscription (10 za)
3 Hunter's Seasoned Inscription (23 za)
1 Hunter's Soft Inscription (51 za)
2 Ravaging Seasoned Inscription (24 za)
1 Vigorous Seasoned Inscription (25 za)
1 Valkyrie Hard Inscription (1720 za)
1 Malign Green Inscription (6 za)
1 Intricate Sunstone Jewel (91 za)
6 Gold Doubloon (2922 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Mushroom (42 za)
51 Jug of Water (8 za)
4 Bronze Trident Head (20 za)
24 Green Wood Log (64 za)
1 Mighty Green Inscription (16 za)
1 Vital Green Inscription (10 za)
1 Malign Green Inscription (6 za)
141 Pile of Glittering Dust (47 za)
50 Vial of Weak Blood (12 za)
27 Tiny Totem (17 za)
1 Tiny Claw (5 za)
24 Slab of Red Meat (6 za)

Cena: 9933 (Kumulativní cena: 9933)


Level: 0

Vytvoř: 8 Green Wood Plank
Vytvoř: 4 Green Trident Shaft
Objev:

Pile of Glittering Dust (6)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Mighty Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Vital Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Vial of Weak Blood (1)

Vytvoř: 14 Apprentice Tuning Crystal

Level: 25

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)
Tiny Claw (1)

Vytvoř: 23 Weak Potion of Outlaw Slaying

Level: 50

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)

Vytvoř: 24 Weak Potion of Demon Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
16 Mushroom (42 za)
45 Jug of Water (8 za)
1 Head of Lettuce (8 za)
1 Spinach Leaf (264 za)
1 Sage Leaf (18 za)
3 Iron Trident Head (511 za)
1 Iron Ore (242 za)
1 Silver Ore (17 za)
22 Soft Wood Log (207 za)
1 Thin Leather Section (395 za)
3 Soft Wood Dowel (91 za)
1 Hunter's Soft Inscription (51 za)
122 Pile of Shimmering Dust (144 za)
7 Small Venom Sac (38 za)
23 Vial of Thin Blood (102 za)
18 Small Totem (136 za)
1 Pile of Soiled Essence (409 za)
4 Bone Shard (40 za)
1 Small Claw (42 za)
22 Slab of Red Meat (6 za)
1 Carnelian Nugget (163 za)
1 Lapis Nugget (150 za)

Cena: 32071 (Kumulativní cena: 42004)


Level: 75

Vytvoř: 11 Soft Wood Plank
Vytvoř: 3 Soft Trident Shaft
Vytvoř: 2 Ravaging Soft Inscription
Vytvoř: 1 Vigorous Soft Inscription
Vytvoř: 1 Soft Scepter Rod
Vytvoř: 1 Soft Scepter Core
Objev:

Pile of Shimmering Dust (6)

Objev:

Iron Trident Head (1)
Soft Trident Shaft (1)
Vigorous Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Trident Head (1)
Soft Trident Shaft (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Trident Head (1)
Soft Trident Shaft (1)
Hunter's Soft Inscription (1)

Vytvoř: 12 Journeyman Tuning Crystal

Level:100

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Vial of Thin Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Small Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Totem (1)
Small Claw (1)

Vytvoř: 21 Minor Potion of Outlaw Slaying

Level:125

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Carnelian Nugget (1)
Lapis Nugget (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Vial of Thin Blood (1)
Small Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Thin Leather Section (1)
Pile of Shimmering Dust (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Iron Ore (1)
Silver Ore (1)
Pile of Shimmering Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Pile of Soiled Essence (1)
Bone Shard (1)

Vytvoř: 15 Minor Potion of Grawl Slaying


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
40 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (8 za)
27 Spinach Leaf (264 za)
1 Sage Leaf (18 za)
1 Gold Ore (65 za)
22 Iron Ore (242 za)
63 Seasoned Wood Log (288 za)
1 Coarse Leather Section (480 za)
10 Rugged Leather Section (559 za)
7 Lump of Coal (16 za)
3 Hunter's Seasoned Inscription (23 za)
2 Ravaging Seasoned Inscription (24 za)
1 Vigorous Seasoned Inscription (25 za)
19 Pile of Radiant Dust (689 za)
27 Venom Sac (99 za)
1 Glacial Fragment (3455 za)
10 Slab of Red Meat (6 za)
1 Lapis Lump (107 za)
1 Amethyst Lump (124 za)

Cena: 57049 (Kumulativní cena: 99053)


Level:150

Vytvoř: 21 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 7 Steel Ingot
Vytvoř: 3 Steel Trident Head
Vytvoř: 3 Seasoned Trident Shaft
Vytvoř: 2 Seasoned Scepter Rod
Vytvoř: 2 Seasoned Scepter Core
Vytvoř: 1 Seasoned Focus Casing
Vytvoř: 1 Seasoned Focus Core
Objev:

Pile of Radiant Dust (6)

Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Vigorous Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Ingot (1)
Glacial Fragment (1)

Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Focus Casing (1)
Seasoned Focus Core (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)


Level:175

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potion of Nightmare Court Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Lapis Lump (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Coarse Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Gold Ore (1)
Iron Ore (1)
Pile of Radiant Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 9 Ruminant Tonic


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Carrot (38 za)
28 Jug of Water (8 za)
22 Head of Lettuce (8 za)
22 Spinach Leaf (264 za)
1 Sage Leaf (18 za)
1 Gold Ore (65 za)
27 Platinum Ore (186 za)
75 Hard Wood Log (227 za)
2 Rugged Leather Section (559 za)
1 Knight's Hard Inscription (1500 za)
1 Valkyrie Hard Inscription (1720 za)
13 Lump of Primordium (48 za)
6 Pile of Luminous Dust (992 za)
22 Full Venom Sac (673 za)
3 Smooth Scale (427 za)
1 Vial of Thick Blood (635 za)
2 Onyx Shard (4481 za)
9 Heavy Bone (339 za)
1 Sharp Fang (554 za)
1 Slab of Red Meat (6 za)
1 Intricate Sunstone Jewel (91 za)
6 Gold Doubloon (2922 za)
1 Beryl Shard (130 za)
1 Opal Shard (119 za)

Cena: 86457 (Kumulativní cena: 185510)


Level:225

Vytvoř: 25 Hard Wood Plank
Vytvoř: 13 Darksteel Ingot
Vytvoř: 4 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 3 Darksteel Trident Head
Vytvoř: 3 Hard Trident Shaft
Vytvoř: 3 Carrion Hard Inscription
Vytvoř: 2 Hard Scepter Rod
Vytvoř: 2 Hard Scepter Core
Vytvoř: 1 Knight's Hard Inscription
Vytvoř: 1 Hard Focus Casing
Vytvoř: 1 Hard Focus Core
Objev:

Hard Scepter Rod (1)
Hard Scepter Core (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Scepter Rod (1)
Hard Scepter Core (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Focus Casing (1)
Hard Focus Core (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Valkyrie Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Ingot (1)
Onyx Shard (2)


Level:250

Objev:

Carrot (1)
Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Vial of Thick Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Full Venom Sac (1)

Vytvoř: 21 Strong Potion of Nightmare Court Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Beryl Shard (1)
Opal Shard (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Sharp Fang (1)
Intricate Sunstone Jewel (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Gold Ore (1)
Platinum Ore (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Objev:

Darksteel Ingot (1)
Gold Doubloon (1)

Vytvoř: 5 Major Sigil of Luck


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
118 Mithril Ore (59 za)
90 Elder Wood Log (175 za)
15 Potent Venom Sac (50 za)
15 Intricate Totem (76 za)
8 Onyx Core (232 za)
8 Glacial Core (77 za)
3 Crystal Core (94 za)
15 Large Bone (71 za)
15 Large Claw (70 za)
15 Large Fang (70 za)

Cena: 30521 (Kumulativní cena: 216031)


Level:300

Vytvoř: 59 Mithril Ingot
Vytvoř: 30 Elder Wood Plank
Vytvoř: 5 Mithril Trident Head
Vytvoř: 5 Elder Trident Shaft
Objev:

Mithril Ingot (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 2 Major Sigil of Frailty

Level:325

Objev:

Mithril Ingot (1)
Onyx Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Impact

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Mithril Ingot (1)
Glacial Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Elemental Slaying

Level:375

Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Cleric's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Cleric's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!