Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-10-22T10:00:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
178602
Očekávaná návratnost
- 12298
Očekávaná koncová cena
166304

5 Weak Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Weak Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
110 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
110 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Weak Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Weak Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Minor Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Minor Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Minor Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Minor Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Minor Potion of Ice Brood Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
60 Minor Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Minor Potion of Krait Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Minor Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Minor Potion of Undead Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
5 Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Strong Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
30 Strong Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Strong Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Strong Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Strong Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Strong Potion of Krait Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Strong Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Potent Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
5 Apprentice Tuning Crystal - Prodáváno za 4 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vital Green Wood Staff - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Scepter - Prodáváno za 15 za pomocí Max Buyout
1 Vital Green Wood Scepter - Prodáváno za 19 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Soft Wood Scepter - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Vital Green Wood Focus - Prodáváno za 19 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Soft Wood Focus - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Trident - Prodáváno za 23 za pomocí Max Buyout
1 Vital Green Wood Trident - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Soft Wood Trident - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Focus - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Seasoned Wood Focus - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Trident - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Trident - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Scepter - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Scepter - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Focus - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Hard Wood Scepter - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Scepter - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Scepter - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Focus - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Trident - Prodáváno za 1024 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Trident - Prodáváno za 889 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Trident - Prodáváno za 1020 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Trident - Prodáváno za 1032 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Hard Wood Trident - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Trident - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Trident - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Trident - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
3 Major Sigil of Frailty - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
4 Major Sigil of Luck - Prodáváno za 190 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Elemental Slaying - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Impact - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
30 Ruminant Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Hunter's Soft Wood Trident - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Trident - Prodáváno za 1028 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Scepter - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Focus - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Focus - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
17862

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 3360
Remaining Cost
17862

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Gold Ore (61 za)
Iron Ore (204 za)
Mithril Ore (48 za)
Platinum Ore (218 za)
Silver Ore (11 za)
Rawhide Leather Section (69 za)
Elder Wood Log (167 za)
Green Wood Log (26 za)
Hard Wood Log (142 za)
Soft Wood Log (101 za)
Seasoned Wood Log (237 za)
Thin Leather Section (230 za)
Coarse Leather Section (107 za)
Rugged Leather Section (340 za)
Pile of Glittering Dust (54 za)
Pile of Shimmering Dust (292 za)
Pile of Radiant Dust (919 za)
Pile of Luminous Dust (702 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (68 za)
Venom Sac (261 za)
Full Venom Sac (445 za)
Potent Venom Sac (39 za)
Small Scale (123 za)
Smooth Scale (189 za)
Large Scale (70 za)
Vial of Weak Blood (6 za)
Vial of Thin Blood (104 za)
Vial of Thick Blood (443 za)
Tiny Totem (10 za)
Small Totem (104 za)
Large Bone (38 za)
Bone Shard (71 za)
Bone (259 za)
Heavy Bone (161 za)
Tiny Claw (8 za)
Claw (248 za)
Large Claw (86 za)
Small Fang (108 za)
Sharp Fang (210 za)
Large Fang (67 za)
Engraved Totem (690 za)
Onyx Core (190 za)
Glacial Core (83 za)
Crystal Core (80 za)
Pile of Soiled Essence (338 za)
Corrupted Sliver (387 za)
Carnelian Nugget (139 za)
Lapis Nugget (138 za)
Lapis Lump (87 za)
Amethyst Lump (150 za)
Beryl Shard (114 za)
Opal Shard (113 za)
Mushroom (17 za)
Head of Lettuce (5 za)
Spinach Leaf (117 za)
Sage Leaf (9 za)
Slab of Red Meat (43 za)
Remaining Cost
17862

Předchystáno (Kup na tržišti)

Green Scepter Rod (197 za)
Soft Scepter Rod (509 za)
Seasoned Focus Casing (1992 za)
Soft Focus Casing (550 za)
Bronze Trident Head (187 za)
Darksteel Trident Head (370 za)
Iron Trident Head (516 za)
Steel Trident Head (590 za)
Green Focus Core (135 za)
Seasoned Focus Core (1256 za)
Soft Focus Core (294 za)
Green Trident Shaft (100 za)
Soft Trident Shaft (266 za)
Green Scepter Core (111 za)
Soft Scepter Core (295 za)
Green Staff Head (66 za)
Green Wood Dowel (34 za)
Mighty Green Inscription (18 za)
Vigorous Soft Inscription (309 za)
Vital Green Inscription (6 za)
Hunter's Soft Inscription (224 za)
Ravaging Seasoned Inscription (979 za)
Vigorous Seasoned Inscription (1091 za)
Valkyrie Hard Inscription (869 za)
Malign Green Inscription (9 za)
Ravaging Soft Inscription (200 za)
Adorned Pearl (345 za)
Intricate Sunstone Jewel (86 za)
Gold Doubloon (2664 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Mushroom (17 za)
48 Jug of Water (8 za)
1 Head of Lettuce (5 za)
1 Spinach Leaf (117 za)
1 Sage Leaf (9 za)
1 Green Scepter Rod (197 za)
4 Bronze Trident Head (187 za)
1 Green Focus Core (135 za)
1 Green Trident Shaft (100 za)
1 Green Scepter Core (111 za)
1 Green Staff Head (66 za)
1 Rawhide Leather Section (69 za)
69 Green Wood Log (26 za)
1 Green Wood Dowel (34 za)
2 Mighty Green Inscription (18 za)
4 Vital Green Inscription (6 za)
1 Malign Green Inscription (9 za)
53 Pile of Glittering Dust (54 za)
4 Tiny Venom Sac (5 za)
24 Vial of Weak Blood (6 za)
45 Tiny Totem (10 za)
22 Tiny Claw (8 za)
1 Slab of Red Meat (43 za)

Cena: 7550 (Kumulativní cena: 7550)


Level: 0

Vytvoř: 23 Green Wood Plank
Vytvoř: 3 Green Trident Shaft
Vytvoř: 2 Green Scepter Rod
Vytvoř: 2 Green Scepter Core
Vytvoř: 1 Malign Green Inscription
Vytvoř: 1 Green Staff Shaft
Vytvoř: 1 Green Focus Casing
Objev:

Pile of Glittering Dust (6)

Objev:

Green Staff Shaft (1)
Green Staff Head (1)
Vital Green Inscription (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Mighty Green Inscription (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Vital Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Vital Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Mighty Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Vital Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Vial of Weak Blood (1)


Level: 25

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Tiny Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)
Tiny Claw (1)

Vytvoř: 21 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying

Level: 50

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Rawhide Leather Section (1)
Pile of Glittering Dust (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)

Vytvoř: 21 Weak Potion of Demon Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
12 Mushroom (17 za)
46 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (5 za)
27 Spinach Leaf (117 za)
1 Sage Leaf (9 za)
1 Soft Scepter Rod (509 za)
1 Soft Focus Casing (550 za)
3 Iron Trident Head (516 za)
1 Soft Focus Core (294 za)
2 Soft Trident Shaft (266 za)
1 Soft Scepter Core (295 za)
1 Iron Ore (204 za)
1 Silver Ore (11 za)
48 Soft Wood Log (101 za)
1 Thin Leather Section (230 za)
3 Vigorous Soft Inscription (309 za)
3 Hunter's Soft Inscription (224 za)
1 Ravaging Soft Inscription (200 za)
19 Pile of Shimmering Dust (292 za)
33 Small Venom Sac (68 za)
1 Small Scale (123 za)
1 Vial of Thin Blood (104 za)
13 Small Totem (104 za)
1 Pile of Soiled Essence (338 za)
1 Corrupted Sliver (387 za)
1 Bone Shard (71 za)
1 Small Fang (108 za)
1 Carnelian Nugget (139 za)
1 Lapis Nugget (138 za)
1 Adorned Pearl (345 za)

Cena: 25592 (Kumulativní cena: 33142)


Level: 75

Vytvoř: 24 Soft Wood Plank
Vytvoř: 2 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 2 Soft Scepter Rod
Vytvoř: 2 Soft Scepter Core
Vytvoř: 2 Ravaging Soft Inscription
Vytvoř: 2 Soft Focus Casing
Vytvoř: 2 Soft Focus Core
Vytvoř: 1 Soft Trident Shaft
Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Vigorous Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Vigorous Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Trident Head (1)
Soft Trident Shaft (1)
Vigorous Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Trident Head (1)
Soft Trident Shaft (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Trident Head (1)
Soft Trident Shaft (1)
Hunter's Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Hunter's Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Hunter's Soft Inscription (1)


Level:100

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Small Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Nightmare Court Slaying

Level:125

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Carnelian Nugget (1)
Lapis Nugget (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Vial of Thin Blood (1)
Small Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Thin Leather Section (1)
Pile of Shimmering Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Scale (1)
Corrupted Sliver (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Fang (1)
Adorned Pearl (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Iron Ore (1)
Silver Ore (1)
Pile of Shimmering Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Pile of Soiled Essence (1)
Bone Shard (1)

Vytvoř: 11 Minor Potion of Grawl Slaying


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
40 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (5 za)
27 Spinach Leaf (117 za)
1 Sage Leaf (9 za)
1 Seasoned Focus Casing (1992 za)
1 Steel Trident Head (590 za)
2 Seasoned Focus Core (1256 za)
1 Gold Ore (61 za)
13 Iron Ore (204 za)
84 Seasoned Wood Log (237 za)
1 Coarse Leather Section (107 za)
10 Rugged Leather Section (340 za)
4 Lump of Coal (16 za)
3 Ravaging Seasoned Inscription (979 za)
1 Vigorous Seasoned Inscription (1091 za)
13 Pile of Radiant Dust (919 za)
27 Venom Sac (261 za)
3 Bone (259 za)
9 Claw (248 za)
10 Slab of Red Meat (43 za)
1 Lapis Lump (87 za)
1 Amethyst Lump (150 za)

Cena: 61607 (Kumulativní cena: 94749)


Level:150

Vytvoř: 28 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 4 Steel Ingot
Vytvoř: 4 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 3 Seasoned Trident Shaft
Vytvoř: 3 Hunter's Seasoned Inscription
Vytvoř: 2 Steel Trident Head
Vytvoř: 2 Seasoned Scepter Rod
Vytvoř: 2 Seasoned Scepter Core
Vytvoř: 2 Seasoned Focus Casing
Vytvoř: 1 Vigorous Seasoned Inscription
Vytvoř: 1 Seasoned Focus Core
Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Vigorous Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Focus Casing (1)
Seasoned Focus Core (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Focus Casing (1)
Seasoned Focus Core (1)
Vigorous Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Focus Casing (1)
Seasoned Focus Core (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)


Level:175

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potion of Nightmare Court Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Lapis Lump (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Coarse Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Gold Ore (1)
Iron Ore (1)
Pile of Radiant Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 9 Ruminant Tonic


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Mushroom (17 za)
35 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (5 za)
27 Spinach Leaf (117 za)
1 Sage Leaf (9 za)
3 Darksteel Trident Head (370 za)
1 Gold Ore (61 za)
9 Platinum Ore (218 za)
96 Hard Wood Log (142 za)
1 Rugged Leather Section (340 za)
1 Valkyrie Hard Inscription (869 za)
4 Lump of Primordium (48 za)
8 Pile of Luminous Dust (702 za)
27 Full Venom Sac (445 za)
6 Smooth Scale (189 za)
1 Vial of Thick Blood (443 za)
9 Heavy Bone (161 za)
4 Sharp Fang (210 za)
2 Engraved Totem (690 za)
1 Intricate Sunstone Jewel (86 za)
4 Gold Doubloon (2664 za)
3 Beryl Shard (114 za)
3 Opal Shard (113 za)

Cena: 56066 (Kumulativní cena: 150815)


Level:225

Vytvoř: 32 Hard Wood Plank
Vytvoř: 6 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 4 Darksteel Ingot
Vytvoř: 3 Hard Trident Shaft
Vytvoř: 3 Carrion Hard Inscription
Vytvoř: 3 Hard Scepter Rod
Vytvoř: 3 Hard Scepter Core
Vytvoř: 2 Knight's Hard Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Hard Inscription
Vytvoř: 1 Hard Focus Casing
Vytvoř: 1 Hard Focus Core
Objev:

Hard Scepter Rod (1)
Hard Scepter Core (1)
Valkyrie Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Scepter Rod (1)
Hard Scepter Core (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Scepter Rod (1)
Hard Scepter Core (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Focus Casing (1)
Hard Focus Core (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Valkyrie Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Knight's Hard Inscription (1)


Level:250

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Full Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Nightmare Court Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Beryl Shard (1)
Opal Shard (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Vial of Thick Blood (1)
Engraved Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Engraved Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Sharp Fang (1)
Intricate Sunstone Jewel (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Gold Ore (1)
Platinum Ore (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Objev:

Darksteel Ingot (1)
Gold Doubloon (1)

Vytvoř: 2 Strong Potion of Elemental Slaying
Vytvoř: 3 Major Sigil of Luck


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Jug of Water (8 za)
1 Head of Lettuce (5 za)
1 Spinach Leaf (117 za)
118 Mithril Ore (48 za)
90 Elder Wood Log (167 za)
16 Potent Venom Sac (39 za)
15 Large Scale (70 za)
8 Onyx Core (190 za)
8 Glacial Core (83 za)
3 Crystal Core (80 za)
15 Large Bone (38 za)
15 Large Claw (86 za)
15 Large Fang (67 za)

Cena: 27787 (Kumulativní cena: 178602)


Level:300

Vytvoř: 59 Mithril Ingot
Vytvoř: 30 Elder Wood Plank
Vytvoř: 5 Mithril Trident Head
Vytvoř: 5 Elder Trident Shaft
Objev:

Mithril Ingot (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 2 Major Sigil of Frailty

Level:325

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Potent Venom Sac (1)

Objev:

Mithril Ingot (1)
Onyx Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Impact

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Mithril Ingot (1)
Glacial Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Elemental Slaying

Level:375

Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!