Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-11-17T21:00:04+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
160287
Očekávaná návratnost
- 16586
Očekávaná koncová cena
143701

120 Weak Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
125 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Weak Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Minor Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
110 Minor Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Minor Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Minor Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Minor Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Minor Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
70 Minor Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Minor Potion of Krait Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Minor Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Minor Potion of Undead Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
5 Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Strong Potion of Centaur Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Strong Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
70 Strong Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
160 Strong Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
35 Strong Potion of Inquest Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Strong Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Strong Potion of Krait Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Strong Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Apprentice Tuning Crystal - Prodáváno za 4 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vital Green Wood Scepter - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Soft Wood Scepter - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Focus - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Vital Green Wood Focus - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Soft Wood Focus - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Trident - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Vital Green Wood Trident - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Soft Wood Trident - Prodáváno za 151 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 182 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 233 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 259 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Seasoned Wood Focus - Prodáváno za 224 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Trident - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Trident - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Scepter - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Scepter - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Focus - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Focus - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Hard Wood Scepter - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Scepter - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Focus - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Krait Trident - Prodáváno za 1750 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Trident - Prodáváno za 1632 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Trident - Prodáváno za 1700 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Hard Wood Trident - Prodáváno za 154 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Trident - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Trident - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Trident - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
4 Major Sigil of Frailty - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Luck - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Elemental Slaying - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Impact - Prodáváno za 122 za pomocí Max Buyout
30 Ruminant Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Giver's Krait Trident - Prodáváno za 1722 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Trident - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 182 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Trident - Prodáváno za 1737 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Scepter - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Focus - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Focus - Prodáváno za 216 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 73 za)
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2688

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Mithril Ingot (71 za)
Gold Ore (42 za)
Iron Ore (192 za)
Mithril Ore (40 za)
Platinum Ore (128 za)
Silver Ore (10 za)
Elder Wood Log (147 za)
Green Wood Log (36 za)
Hard Wood Log (109 za)
Soft Wood Log (118 za)
Seasoned Wood Log (180 za)
Thin Leather Section (281 za)
Coarse Leather Section (365 za)
Rugged Leather Section (478 za)
Pile of Glittering Dust (44 za)
Pile of Shimmering Dust (241 za)
Pile of Radiant Dust (729 za)
Pile of Luminous Dust (526 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (46 za)
Venom Sac (136 za)
Full Venom Sac (698 za)
Potent Venom Sac (90 za)
Vial of Weak Blood (9 za)
Vial of Thin Blood (98 za)
Vial of Thick Blood (710 za)
Tiny Totem (11 za)
Small Totem (105 za)
Large Bone (103 za)
Bone Chip (6 za)
Bone Shard (52 za)
Heavy Bone (252 za)
Tiny Claw (8 za)
Small Claw (43 za)
Large Claw (103 za)
Small Fang (103 za)
Sharp Fang (491 za)
Large Fang (115 za)
Onyx Core (136 za)
Glacial Core (110 za)
Crystal Core (130 za)
Pile of Soiled Essence (312 za)
Carnelian Nugget (110 za)
Lapis Nugget (83 za)
Lapis Lump (46 za)
Amethyst Lump (55 za)
Beryl Shard (74 za)
Ruby Shard (59 za)
Opal Shard (60 za)
Pristine Snowflake (104 za)
Carrot (86 za)
Mushroom (26 za)
Head of Lettuce (6 za)
Spinach Leaf (160 za)
Sage Leaf (7 za)
Slab of Red Meat (7 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Trident Head (84 za)
Iron Trident Head (634 za)
Green Focus Core (130 za)
Soft Focus Core (291 za)
Green Trident Shaft (153 za)
Soft Trident Shaft (411 za)
Green Scepter Core (144 za)
Green Wood Dowel (12 za)
Mighty Green Inscription (11 za)
Knight's Hard Inscription (1156 za)
Vigorous Soft Inscription (106 za)
Vital Green Inscription (6 za)
Hunter's Seasoned Inscription (216 za)
Hunter's Soft Inscription (99 za)
Ravaging Seasoned Inscription (217 za)
Vigorous Seasoned Inscription (111 za)
Valkyrie Hard Inscription (1050 za)
Carrion Hard Inscription (824 za)
Ravaging Soft Inscription (100 za)
Adorned Pearl (259 za)
Intricate Sunstone Jewel (81 za)
Gold Doubloon (2359 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Mushroom (26 za)
51 Jug of Water (8 za)
4 Bronze Trident Head (84 za)
3 Green Focus Core (130 za)
2 Green Trident Shaft (153 za)
1 Green Scepter Core (144 za)
63 Green Wood Log (36 za)
6 Green Wood Dowel (12 za)
1 Mighty Green Inscription (11 za)
1 Vital Green Inscription (6 za)
57 Pile of Glittering Dust (44 za)
9 Tiny Venom Sac (5 za)
53 Vial of Weak Blood (9 za)
27 Tiny Totem (11 za)
6 Bone Chip (6 za)
1 Tiny Claw (8 za)
24 Slab of Red Meat (7 za)

Cena: 7506 (Kumulativní cena: 7506)


Level: 0

Vytvoř: 21 Green Wood Plank
Vytvoř: 3 Malign Green Inscription
Vytvoř: 3 Green Focus Casing
Vytvoř: 2 Green Trident Shaft
Vytvoř: 2 Vital Green Inscription
Vytvoř: 2 Green Scepter Rod
Vytvoř: 1 Mighty Green Inscription
Vytvoř: 1 Green Scepter Core
Objev:

Pile of Glittering Dust (6)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Vital Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Mighty Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Vital Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Mighty Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Vital Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Vial of Weak Blood (1)


Level: 25

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)
Tiny Claw (1)

Vytvoř: 23 Weak Potion of Outlaw Slaying

Level: 50

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)

Vytvoř: 24 Weak Potion of Demon Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
14 Mushroom (26 za)
44 Jug of Water (8 za)
22 Head of Lettuce (6 za)
22 Spinach Leaf (160 za)
1 Sage Leaf (7 za)
3 Iron Trident Head (634 za)
1 Soft Focus Core (291 za)
2 Soft Trident Shaft (411 za)
1 Iron Ore (192 za)
1 Silver Ore (10 za)
60 Soft Wood Log (118 za)
1 Thin Leather Section (281 za)
3 Vigorous Soft Inscription (106 za)
3 Hunter's Soft Inscription (99 za)
3 Ravaging Soft Inscription (100 za)
22 Pile of Shimmering Dust (241 za)
22 Small Venom Sac (46 za)
2 Vial of Thin Blood (98 za)
16 Small Totem (105 za)
1 Pile of Soiled Essence (312 za)
1 Bone Shard (52 za)
1 Small Claw (43 za)
1 Small Fang (103 za)
1 Slab of Red Meat (7 za)
1 Carnelian Nugget (110 za)
1 Lapis Nugget (83 za)
1 Adorned Pearl (259 za)

Cena: 25027 (Kumulativní cena: 32533)


Level: 75

Vytvoř: 30 Soft Wood Plank
Vytvoř: 3 Soft Focus Casing
Vytvoř: 3 Soft Scepter Rod
Vytvoř: 3 Soft Scepter Core
Vytvoř: 2 Soft Focus Core
Vytvoř: 1 Soft Trident Shaft
Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Vigorous Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Vigorous Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Trident Head (1)
Soft Trident Shaft (1)
Vigorous Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Trident Head (1)
Soft Trident Shaft (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Trident Head (1)
Soft Trident Shaft (1)
Hunter's Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Hunter's Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Hunter's Soft Inscription (1)


Level:100

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Vial of Thin Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Small Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Totem (1)
Small Claw (1)

Vytvoř: 21 Minor Potion of Nightmare Court Slaying

Level:125

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Carnelian Nugget (1)
Lapis Nugget (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Vial of Thin Blood (1)
Small Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Thin Leather Section (1)
Pile of Shimmering Dust (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Fang (1)
Adorned Pearl (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Iron Ore (1)
Silver Ore (1)
Pile of Shimmering Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Pile of Soiled Essence (1)
Bone Shard (1)

Vytvoř: 13 Minor Potion of Grawl Slaying


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
40 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (6 za)
27 Spinach Leaf (160 za)
1 Sage Leaf (7 za)
1 Gold Ore (42 za)
19 Iron Ore (192 za)
93 Seasoned Wood Log (180 za)
1 Coarse Leather Section (365 za)
10 Rugged Leather Section (478 za)
6 Lump of Coal (16 za)
3 Hunter's Seasoned Inscription (216 za)
2 Ravaging Seasoned Inscription (217 za)
3 Vigorous Seasoned Inscription (111 za)
13 Pile of Radiant Dust (729 za)
27 Venom Sac (136 za)
10 Slab of Red Meat (7 za)
1 Lapis Lump (46 za)
1 Amethyst Lump (55 za)

Cena: 45215 (Kumulativní cena: 77748)


Level:150

Vytvoř: 31 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 6 Steel Ingot
Vytvoř: 3 Steel Trident Head
Vytvoř: 3 Seasoned Trident Shaft
Vytvoř: 3 Seasoned Scepter Rod
Vytvoř: 3 Seasoned Scepter Core
Vytvoř: 2 Seasoned Focus Casing
Vytvoř: 2 Seasoned Focus Core
Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Vigorous Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Vigorous Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Focus Casing (1)
Seasoned Focus Core (1)
Vigorous Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Focus Casing (1)
Seasoned Focus Core (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)


Level:175

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potion of Nightmare Court Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Lapis Lump (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Coarse Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Gold Ore (1)
Iron Ore (1)
Pile of Radiant Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 9 Ruminant Tonic


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Carrot (86 za)
42 Jug of Water (8 za)
14 Head of Lettuce (6 za)
14 Spinach Leaf (160 za)
1 Sage Leaf (7 za)
1 Gold Ore (42 za)
15 Platinum Ore (128 za)
111 Hard Wood Log (109 za)
2 Rugged Leather Section (478 za)
1 Knight's Hard Inscription (1156 za)
2 Valkyrie Hard Inscription (1050 za)
1 Carrion Hard Inscription (824 za)
7 Lump of Primordium (48 za)
28 Pile of Luminous Dust (526 za)
14 Full Venom Sac (698 za)
1 Vial of Thick Blood (710 za)
6 Heavy Bone (252 za)
1 Sharp Fang (491 za)
1 Slab of Red Meat (7 za)
1 Intricate Sunstone Jewel (81 za)
1 Gold Doubloon (2359 za)
16 Beryl Shard (74 za)
7 Ruby Shard (59 za)
16 Opal Shard (60 za)

Cena: 54403 (Kumulativní cena: 132151)


Level:225

Vytvoř: 37 Hard Wood Plank
Vytvoř: 7 Darksteel Ingot
Vytvoř: 2 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 8 Hard Focus Core
Vytvoř: 3 Darksteel Trident Head
Vytvoř: 3 Hard Trident Shaft
Vytvoř: 2 Carrion Hard Inscription
Vytvoř: 2 Hard Scepter Rod
Vytvoř: 2 Hard Scepter Core
Vytvoř: 1 Hard Focus Casing
Objev:

Hard Scepter Rod (1)
Hard Scepter Core (1)
Valkyrie Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Scepter Rod (1)
Hard Scepter Core (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Focus Casing (1)
Hard Focus Core (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Valkyrie Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Knight's Hard Inscription (1)


Level:250

Objev:

Carrot (1)
Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Vial of Thick Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Full Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Hard Focus Core (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Ruby Shard (1)

Vytvoř: 13 Strong Potion of Nightmare Court Slaying
Vytvoř: 6 Strong Potion of Inquest Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Beryl Shard (1)
Opal Shard (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Sharp Fang (1)
Intricate Sunstone Jewel (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Gold Ore (1)
Platinum Ore (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Objev:

Darksteel Ingot (1)
Gold Doubloon (1)

Vytvoř: 15 Strong Potion of Elemental Slaying


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
20 Mithril Ingot (71 za)
80 Mithril Ore (40 za)
90 Elder Wood Log (147 za)
15 Potent Venom Sac (90 za)
8 Onyx Core (136 za)
8 Glacial Core (110 za)
4 Crystal Core (130 za)
15 Large Bone (103 za)
15 Large Claw (103 za)
15 Large Fang (115 za)
15 Pristine Snowflake (104 za)

Cena: 28063 (Kumulativní cena: 160214)


Level:300

Vytvoř: 40 Mithril Ingot
Vytvoř: 30 Elder Wood Plank
Vytvoř: 5 Mithril Trident Head
Vytvoř: 5 Elder Trident Shaft
Objev:

Mithril Ingot (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 3 Major Sigil of Frailty

Level:325

Objev:

Mithril Ingot (1)
Onyx Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Impact

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Mithril Ingot (1)
Glacial Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Elemental Slaying

Level:375

Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Giver's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Giver's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!