Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-08-19T19:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
183177
Očekávaná návratnost
- 12313
Očekávaná koncová cena
170864

5 Weak Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Weak Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
110 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
110 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Weak Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Weak Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Minor Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
110 Minor Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Minor Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Minor Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Minor Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Minor Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
70 Minor Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Minor Potion of Krait Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Minor Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Minor Potion of Undead Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
5 Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Strong Potion of Centaur Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Strong Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
100 Strong Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
140 Strong Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Strong Potion of Inquest Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Strong Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Strong Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Strong Potion of Krait Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Strong Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Apprentice Tuning Crystal - Prodáváno za 4 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Green Wood Staff - Prodáváno za 312 za pomocí Max Buyout
1 Vital Green Wood Staff - Prodáváno za 23 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Scepter - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Vital Green Wood Scepter - Prodáváno za 18 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Soft Wood Focus - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Trident - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
1 Vital Green Wood Trident - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Soft Wood Trident - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Staff - Prodáváno za 23 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Green Wood Trident - Prodáváno za 23 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Soft Wood Trident - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Scepter - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Scepter - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Focus - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Hard Wood Scepter - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Scepter - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Scepter - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Focus - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Trident - Prodáváno za 1198 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Trident - Prodáváno za 1313 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Trident - Prodáváno za 1020 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Trident - Prodáváno za 1190 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Hard Wood Trident - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Trident - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Trident - Prodáváno za 117 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Trident - Prodáváno za 15 za pomocí Vendor (prodejce)
3 Major Sigil of Frailty - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Luck - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Elemental Slaying - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Minor Sigil of Elemental Slaying - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
8 Major Sigil of Impact - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
30 Ruminant Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Hunter's Soft Wood Trident - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Trident - Prodáváno za 1190 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Scepter - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Focus - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Focus - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
183177

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 3360
Remaining Cost
183177

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Gold Ore (59 za)
Iron Ore (225 za)
Mithril Ore (44 za)
Platinum Ore (209 za)
Silver Ore (12 za)
Rawhide Leather Section (80 za)
Elder Wood Log (139 za)
Green Wood Log (41 za)
Hard Wood Log (159 za)
Soft Wood Log (114 za)
Seasoned Wood Log (230 za)
Thin Leather Section (298 za)
Coarse Leather Section (98 za)
Rugged Leather Section (322 za)
Pile of Glittering Dust (63 za)
Pile of Shimmering Dust (224 za)
Pile of Radiant Dust (799 za)
Pile of Luminous Dust (689 za)
Tiny Venom Sac (7 za)
Small Venom Sac (65 za)
Venom Sac (322 za)
Full Venom Sac (565 za)
Potent Venom Sac (27 za)
Smooth Scale (207 za)
Large Scale (37 za)
Vial of Weak Blood (9 za)
Vial of Thin Blood (122 za)
Vial of Thick Blood (568 za)
Tiny Totem (9 za)
Small Totem (124 za)
Large Bone (36 za)
Bone Shard (73 za)
Heavy Bone (205 za)
Tiny Claw (9 za)
Small Claw (70 za)
Claw (301 za)
Large Claw (38 za)
Small Fang (121 za)
Sharp Fang (233 za)
Large Fang (38 za)
Engraved Totem (713 za)
Onyx Core (126 za)
Glacial Fragment (3323 za)
Glacial Core (68 za)
Crystal Core (64 za)
Pile of Soiled Essence (348 za)
Carnelian Nugget (127 za)
Lapis Nugget (127 za)
Lapis Lump (64 za)
Amethyst Lump (138 za)
Beryl Shard (92 za)
Ruby Shard (72 za)
Opal Shard (70 za)
Carrot (217 za)
Mushroom (16 za)
Head of Lettuce (5 za)
Spinach Leaf (148 za)
Sage Leaf (10 za)
Slab of Red Meat (27 za)
Remaining Cost
183177

Předchystáno (Kup na tržišti)

Green Staff Shaft (400 za)
Green Scepter Rod (300 za)
Bronze Trident Head (104 za)
Darksteel Trident Head (345 za)
Iron Trident Head (577 za)
Steel Trident Head (688 za)
Soft Focus Core (323 za)
Soft Trident Shaft (399 za)
Seasoned Trident Shaft (760 za)
Green Scepter Core (173 za)
Green Staff Head (133 za)
Mighty Green Inscription (18 za)
Vigorous Soft Inscription (266 za)
Vital Green Inscription (12 za)
Hunter's Seasoned Inscription (1019 za)
Hunter's Soft Inscription (230 za)
Ravaging Seasoned Inscription (1039 za)
Vigorous Seasoned Inscription (1030 za)
Valkyrie Hard Inscription (1007 za)
Malign Green Inscription (8 za)
Ravaging Soft Inscription (231 za)
Adorned Pearl (387 za)
Intricate Sunstone Jewel (90 za)
Gold Doubloon (2685 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Mushroom (16 za)
48 Jug of Water (8 za)
1 Head of Lettuce (5 za)
1 Spinach Leaf (148 za)
1 Sage Leaf (10 za)
3 Green Staff Shaft (400 za)
1 Green Scepter Rod (300 za)
4 Bronze Trident Head (104 za)
2 Green Scepter Core (173 za)
3 Green Staff Head (133 za)
1 Rawhide Leather Section (80 za)
48 Green Wood Log (41 za)
3 Mighty Green Inscription (18 za)
3 Vital Green Inscription (12 za)
3 Malign Green Inscription (8 za)
53 Pile of Glittering Dust (63 za)
1 Tiny Venom Sac (7 za)
24 Vial of Weak Blood (9 za)
45 Tiny Totem (9 za)
22 Tiny Claw (9 za)
1 Slab of Red Meat (27 za)

Cena: 9578 (Kumulativní cena: 9578)


Level: 0

Vytvoř: 16 Green Wood Plank
Vytvoř: 4 Green Trident Shaft
Vytvoř: 2 Green Scepter Rod
Vytvoř: 1 Green Scepter Core
Objev:

Pile of Glittering Dust (6)

Objev:

Green Staff Shaft (1)
Green Staff Head (1)
Mighty Green Inscription (1)

Objev:

Green Staff Shaft (1)
Green Staff Head (1)
Vital Green Inscription (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Mighty Green Inscription (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Vital Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Mighty Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Vital Green Inscription (1)

Objev:

Green Staff Shaft (1)
Green Staff Head (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Vial of Weak Blood (1)


Level: 25

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Tiny Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)
Tiny Claw (1)

Vytvoř: 21 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying

Level: 50

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Rawhide Leather Section (1)
Pile of Glittering Dust (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)

Vytvoř: 21 Weak Potion of Demon Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
14 Mushroom (16 za)
44 Jug of Water (8 za)
22 Head of Lettuce (5 za)
22 Spinach Leaf (148 za)
1 Sage Leaf (10 za)
3 Iron Trident Head (577 za)
1 Soft Focus Core (323 za)
1 Soft Trident Shaft (399 za)
1 Iron Ore (225 za)
1 Silver Ore (12 za)
60 Soft Wood Log (114 za)
1 Thin Leather Section (298 za)
2 Vigorous Soft Inscription (266 za)
2 Hunter's Soft Inscription (230 za)
1 Ravaging Soft Inscription (231 za)
22 Pile of Shimmering Dust (224 za)
28 Small Venom Sac (65 za)
2 Vial of Thin Blood (122 za)
16 Small Totem (124 za)
1 Pile of Soiled Essence (348 za)
1 Bone Shard (73 za)
4 Small Claw (70 za)
1 Small Fang (121 za)
1 Slab of Red Meat (27 za)
1 Carnelian Nugget (127 za)
1 Lapis Nugget (127 za)
1 Adorned Pearl (387 za)

Cena: 25469 (Kumulativní cena: 35047)


Level: 75

Vytvoř: 30 Soft Wood Plank
Vytvoř: 3 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 3 Soft Focus Casing
Vytvoř: 2 Soft Scepter Rod
Vytvoř: 2 Soft Scepter Core
Vytvoř: 2 Ravaging Soft Inscription
Vytvoř: 2 Soft Focus Core
Vytvoř: 2 Soft Trident Shaft
Vytvoř: 1 Hunter's Soft Inscription
Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Vigorous Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Trident Head (1)
Soft Trident Shaft (1)
Vigorous Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Trident Head (1)
Soft Trident Shaft (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Trident Head (1)
Soft Trident Shaft (1)
Hunter's Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Hunter's Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Hunter's Soft Inscription (1)


Level:100

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Vial of Thin Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Small Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Totem (1)
Small Claw (1)

Vytvoř: 21 Minor Potion of Nightmare Court Slaying

Level:125

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Carnelian Nugget (1)
Lapis Nugget (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Vial of Thin Blood (1)
Small Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Thin Leather Section (1)
Pile of Shimmering Dust (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Fang (1)
Adorned Pearl (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Iron Ore (1)
Silver Ore (1)
Pile of Shimmering Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Pile of Soiled Essence (1)
Bone Shard (1)

Vytvoř: 13 Minor Potion of Grawl Slaying


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
40 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (5 za)
27 Spinach Leaf (148 za)
1 Sage Leaf (10 za)
2 Steel Trident Head (688 za)
1 Seasoned Trident Shaft (760 za)
1 Gold Ore (59 za)
22 Iron Ore (225 za)
45 Seasoned Wood Log (230 za)
1 Coarse Leather Section (98 za)
10 Rugged Leather Section (322 za)
7 Lump of Coal (16 za)
2 Hunter's Seasoned Inscription (1019 za)
1 Ravaging Seasoned Inscription (1039 za)
1 Vigorous Seasoned Inscription (1030 za)
13 Pile of Radiant Dust (799 za)
27 Venom Sac (322 za)
5 Glacial Fragment (3323 za)
3 Claw (301 za)
10 Slab of Red Meat (27 za)
1 Lapis Lump (64 za)
1 Amethyst Lump (138 za)

Cena: 66564 (Kumulativní cena: 101611)


Level:150

Vytvoř: 15 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 7 Steel Ingot
Vytvoř: 1 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 2 Seasoned Trident Shaft
Vytvoř: 1 Steel Trident Head
Vytvoř: 1 Seasoned Scepter Rod
Vytvoř: 1 Seasoned Scepter Core
Vytvoř: 1 Hunter's Seasoned Inscription
Vytvoř: 1 Seasoned Focus Casing
Vytvoř: 1 Seasoned Focus Core
Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Vigorous Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Ingot (1)
Glacial Fragment (1)

Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Focus Casing (1)
Seasoned Focus Core (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 4 Minor Sigil of Elemental Slaying

Level:175

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potion of Nightmare Court Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Lapis Lump (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Coarse Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Gold Ore (1)
Iron Ore (1)
Pile of Radiant Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 9 Ruminant Tonic


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Carrot (217 za)
1 Mushroom (16 za)
41 Jug of Water (8 za)
20 Head of Lettuce (5 za)
20 Spinach Leaf (148 za)
1 Sage Leaf (10 za)
3 Darksteel Trident Head (345 za)
1 Gold Ore (59 za)
3 Platinum Ore (209 za)
102 Hard Wood Log (159 za)
2 Rugged Leather Section (322 za)
1 Valkyrie Hard Inscription (1007 za)
1 Lump of Primordium (48 za)
21 Pile of Luminous Dust (689 za)
20 Full Venom Sac (565 za)
6 Smooth Scale (207 za)
1 Vial of Thick Blood (568 za)
9 Heavy Bone (205 za)
4 Sharp Fang (233 za)
1 Slab of Red Meat (27 za)
1 Engraved Totem (713 za)
1 Intricate Sunstone Jewel (90 za)
1 Gold Doubloon (2685 za)
14 Beryl Shard (92 za)
1 Ruby Shard (72 za)
14 Opal Shard (70 za)

Cena: 59480 (Kumulativní cena: 161091)


Level:225

Vytvoř: 34 Hard Wood Plank
Vytvoř: 6 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 1 Darksteel Ingot
Vytvoř: 3 Hard Trident Shaft
Vytvoř: 3 Carrion Hard Inscription
Vytvoř: 3 Hard Scepter Rod
Vytvoř: 3 Hard Scepter Core
Vytvoř: 2 Hard Focus Core
Vytvoř: 2 Knight's Hard Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Hard Inscription
Vytvoř: 1 Hard Focus Casing
Objev:

Hard Scepter Rod (1)
Hard Scepter Core (1)
Valkyrie Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Scepter Rod (1)
Hard Scepter Core (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Scepter Rod (1)
Hard Scepter Core (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Focus Casing (1)
Hard Focus Core (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Valkyrie Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Knight's Hard Inscription (1)


Level:250

Objev:

Carrot (1)
Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Vial of Thick Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Full Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Hard Focus Core (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Ruby Shard (1)

Vytvoř: 19 Strong Potion of Nightmare Court Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Beryl Shard (1)
Opal Shard (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Engraved Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Sharp Fang (1)
Intricate Sunstone Jewel (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Gold Ore (1)
Platinum Ore (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Objev:

Darksteel Ingot (1)
Gold Doubloon (1)

Vytvoř: 13 Strong Potion of Elemental Slaying


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
118 Mithril Ore (44 za)
90 Elder Wood Log (139 za)
15 Potent Venom Sac (27 za)
15 Large Scale (37 za)
8 Onyx Core (126 za)
8 Glacial Core (68 za)
3 Crystal Core (64 za)
15 Large Bone (36 za)
15 Large Claw (38 za)
15 Large Fang (38 za)

Cena: 22086 (Kumulativní cena: 183177)


Level:300

Vytvoř: 59 Mithril Ingot
Vytvoř: 30 Elder Wood Plank
Vytvoř: 5 Mithril Trident Head
Vytvoř: 5 Elder Trident Shaft
Objev:

Mithril Ingot (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 2 Major Sigil of Frailty

Level:325

Objev:

Mithril Ingot (1)
Onyx Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Impact

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Mithril Ingot (1)
Glacial Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Elemental Slaying

Level:375

Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!