Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-01-22T14:00:04+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
149988
Očekávaná návratnost
- 13062
Očekávaná koncová cena
136926

20 Weak Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Weak Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
100 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Weak Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Weak Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Weak Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Minor Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
95 Minor Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Minor Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Minor Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Minor Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Minor Potion of Inquest Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Minor Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
70 Minor Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Minor Potion of Krait Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Minor Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Minor Potion of Undead Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
5 Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Strong Potion of Centaur Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Strong Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
100 Strong Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
200 Strong Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Strong Potion of Inquest Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Strong Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Strong Potion of Krait Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Strong Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vital Green Wood Scepter - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Scepter - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Scepter - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Soft Wood Scepter - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Focus - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Focus - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Soft Wood Focus - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Trident - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Vital Green Wood Trident - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Trident - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Trident - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Trident - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 152 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Scepter - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Scepter - Prodáváno za 202 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Focus - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Seasoned Wood Focus - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Trident - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Scepter - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Scepter - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Focus - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Hard Wood Scepter - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Scepter - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Hard Wood Focus - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Focus - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Krait Trident - Prodáváno za 1419 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Trident - Prodáváno za 1368 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Trident - Prodáváno za 1368 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Trident - Prodáváno za 1386 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Hard Wood Trident - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Trident - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Hard Wood Trident - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Trident - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
3 Major Sigil of Frailty - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Elemental Slaying - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Impact - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
30 Ruminant Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Giver's Green Wood Trident - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Trident - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 57 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Krait Trident - Prodáváno za 1377 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Scepter - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Focus - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Focus - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 3360

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Mithril Ingot (84 za)
Copper Ore (87 za)
Gold Ore (34 za)
Iron Ore (202 za)
Mithril Ore (44 za)
Platinum Ore (141 za)
Silver Ore (7 za)
Rawhide Leather Section (80 za)
Elder Wood Log (152 za)
Green Wood Log (16 za)
Hard Wood Log (97 za)
Soft Wood Log (55 za)
Seasoned Wood Log (174 za)
Thin Leather Section (275 za)
Coarse Leather Section (198 za)
Rugged Leather Section (493 za)
Pile of Glittering Dust (69 za)
Pile of Shimmering Dust (226 za)
Pile of Radiant Dust (761 za)
Pile of Luminous Dust (500 za)
Tiny Venom Sac (7 za)
Small Venom Sac (44 za)
Venom Sac (185 za)
Full Venom Sac (498 za)
Potent Venom Sac (75 za)
Smooth Scale (335 za)
Large Scale (77 za)
Vial of Weak Blood (7 za)
Vial of Thin Blood (127 za)
Vial of Thick Blood (399 za)
Tiny Totem (8 za)
Small Totem (141 za)
Large Bone (88 za)
Bone Shard (42 za)
Heavy Bone (210 za)
Tiny Claw (8 za)
Small Claw (45 za)
Large Claw (77 za)
Small Fang (144 za)
Sharp Fang (241 za)
Large Fang (77 za)
Onyx Core (233 za)
Glacial Core (70 za)
Crystal Core (86 za)
Pile of Soiled Essence (293 za)
Peridot Nugget (84 za)
Carnelian Nugget (85 za)
Lapis Nugget (77 za)
Lapis Lump (45 za)
Amethyst Lump (54 za)
Beryl Shard (60 za)
Ruby Shard (54 za)
Opal Shard (54 za)
Carrot (119 za)
Mushroom (20 za)
Head of Lettuce (4 za)
Spinach Leaf (157 za)
Sage Leaf (10 za)
Slab of Red Meat (8 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Seasoned Focus Casing (1440 za)
Bronze Trident Head (85 za)
Darksteel Trident Head (209 za)
Iron Trident Head (321 za)
Seasoned Focus Core (797 za)
Green Scepter Core (83 za)
Seasoned Scepter Core (968 za)
Mighty Green Inscription (15 za)
Vigorous Soft Inscription (128 za)
Precise Green Inscription (7 za)
Vital Green Inscription (13 za)
Resilient Green Inscription (7 za)
Hunter's Seasoned Inscription (258 za)
Healing Green Inscription (7 za)
Strong Soft Inscription (129 za)
Hunter's Soft Inscription (121 za)
Ravaging Seasoned Inscription (278 za)
Vigorous Seasoned Inscription (269 za)
Valkyrie Hard Inscription (875 za)
Malign Green Inscription (6 za)
Ravaging Soft Inscription (145 za)
Adorned Pearl (274 za)
Intricate Sunstone Jewel (65 za)
Giver's Green Inscription (7 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Mushroom (20 za)
29 Jug of Water (8 za)
1 Head of Lettuce (4 za)
1 Spinach Leaf (157 za)
1 Sage Leaf (10 za)
8 Bronze Trident Head (85 za)
1 Green Scepter Core (83 za)
1 Copper Ore (87 za)
1 Lump of Tin (8 za)
1 Rawhide Leather Section (80 za)
147 Green Wood Log (16 za)
1 Mighty Green Inscription (15 za)
3 Precise Green Inscription (7 za)
2 Vital Green Inscription (13 za)
3 Resilient Green Inscription (7 za)
2 Healing Green Inscription (7 za)
2 Malign Green Inscription (6 za)
28 Pile of Glittering Dust (69 za)
1 Tiny Venom Sac (7 za)
25 Vial of Weak Blood (7 za)
22 Tiny Totem (8 za)
1 Tiny Claw (8 za)
4 Slab of Red Meat (8 za)
1 Giver's Green Inscription (7 za)

Cena: 6159 (Kumulativní cena: 6159)


Level: 0

Vytvoř: 49 Green Wood Plank
Vytvoř: 8 Green Trident Shaft
Vytvoř: 5 Green Scepter Rod
Vytvoř: 4 Green Scepter Core
Vytvoř: 2 Green Focus Casing
Vytvoř: 2 Green Focus Core
Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Vital Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Mighty Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Vital Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Vial of Weak Blood (1)


Level: 25

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Tiny Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)
Tiny Claw (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Giver's Green Inscription (1)

Vytvoř: 3 Weak Potion of Outlaw Slaying

Level: 50

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Rawhide Leather Section (1)
Pile of Glittering Dust (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Copper Ore (1)
Lump of Tin (1)
Pile of Glittering Dust (1)

Vytvoř: 19 Weak Potion of Demon Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
14 Mushroom (20 za)
42 Jug of Water (8 za)
19 Head of Lettuce (4 za)
19 Spinach Leaf (157 za)
1 Sage Leaf (10 za)
1 Iron Trident Head (321 za)
1 Iron Ore (202 za)
1 Silver Ore (7 za)
80 Soft Wood Log (55 za)
1 Thin Leather Section (275 za)
1 Vigorous Soft Inscription (128 za)
1 Strong Soft Inscription (129 za)
3 Hunter's Soft Inscription (121 za)
2 Ravaging Soft Inscription (145 za)
23 Pile of Shimmering Dust (226 za)
19 Small Venom Sac (44 za)
2 Vial of Thin Blood (127 za)
16 Small Totem (141 za)
1 Pile of Soiled Essence (293 za)
4 Bone Shard (42 za)
1 Small Claw (45 za)
1 Small Fang (144 za)
1 Slab of Red Meat (8 za)
1 Peridot Nugget (84 za)
1 Carnelian Nugget (85 za)
1 Lapis Nugget (77 za)
1 Adorned Pearl (274 za)

Cena: 19522 (Kumulativní cena: 25681)


Level: 75

Vytvoř: 40 Soft Wood Plank
Vytvoř: 1 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 4 Soft Focus Core
Vytvoř: 4 Soft Scepter Rod
Vytvoř: 4 Soft Scepter Core
Vytvoř: 3 Soft Focus Casing
Vytvoř: 1 Vigorous Soft Inscription
Vytvoř: 1 Soft Trident Shaft
Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Vigorous Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Vigorous Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Trident Head (1)
Soft Trident Shaft (1)
Hunter's Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Hunter's Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Hunter's Soft Inscription (1)


Level:100

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Vial of Thin Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Small Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Totem (1)
Small Claw (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Soft Focus Core (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Peridot Nugget (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Strong Soft Inscription (1)

Vytvoř: 18 Minor Potion of Nightmare Court Slaying

Level:125

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Carnelian Nugget (1)
Lapis Nugget (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Vial of Thin Blood (1)
Small Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Thin Leather Section (1)
Pile of Shimmering Dust (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Fang (1)
Adorned Pearl (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Iron Ore (1)
Silver Ore (1)
Pile of Shimmering Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Pile of Soiled Essence (1)
Bone Shard (1)

Vytvoř: 13 Minor Potion of Grawl Slaying


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
40 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (4 za)
27 Spinach Leaf (157 za)
1 Sage Leaf (10 za)
1 Seasoned Focus Casing (1440 za)
2 Seasoned Focus Core (797 za)
1 Seasoned Scepter Core (968 za)
1 Gold Ore (34 za)
19 Iron Ore (202 za)
81 Seasoned Wood Log (174 za)
1 Coarse Leather Section (198 za)
10 Rugged Leather Section (493 za)
6 Lump of Coal (16 za)
3 Hunter's Seasoned Inscription (258 za)
3 Ravaging Seasoned Inscription (278 za)
3 Vigorous Seasoned Inscription (269 za)
13 Pile of Radiant Dust (761 za)
27 Venom Sac (185 za)
10 Slab of Red Meat (8 za)
1 Lapis Lump (45 za)
1 Amethyst Lump (54 za)

Cena: 49351 (Kumulativní cena: 75032)


Level:150

Vytvoř: 27 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 6 Steel Ingot
Vytvoř: 3 Steel Trident Head
Vytvoř: 3 Seasoned Trident Shaft
Vytvoř: 3 Seasoned Scepter Rod
Vytvoř: 2 Seasoned Scepter Core
Vytvoř: 2 Seasoned Focus Casing
Vytvoř: 1 Seasoned Focus Core
Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Vigorous Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Vigorous Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Focus Casing (1)
Seasoned Focus Core (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Focus Casing (1)
Seasoned Focus Core (1)
Vigorous Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Focus Casing (1)
Seasoned Focus Core (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)


Level:175

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potion of Nightmare Court Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Lapis Lump (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Coarse Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Gold Ore (1)
Iron Ore (1)
Pile of Radiant Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 9 Ruminant Tonic


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Carrot (119 za)
46 Jug of Water (8 za)
20 Head of Lettuce (4 za)
20 Spinach Leaf (157 za)
1 Sage Leaf (10 za)
1 Darksteel Trident Head (209 za)
1 Gold Ore (34 za)
9 Platinum Ore (141 za)
102 Hard Wood Log (97 za)
2 Rugged Leather Section (493 za)
1 Valkyrie Hard Inscription (875 za)
4 Lump of Primordium (48 za)
26 Pile of Luminous Dust (500 za)
20 Full Venom Sac (498 za)
3 Smooth Scale (335 za)
1 Vial of Thick Blood (399 za)
9 Heavy Bone (210 za)
7 Sharp Fang (241 za)
1 Slab of Red Meat (8 za)
1 Intricate Sunstone Jewel (65 za)
20 Beryl Shard (60 za)
1 Ruby Shard (54 za)
20 Opal Shard (54 za)

Cena: 47524 (Kumulativní cena: 122556)


Level:225

Vytvoř: 34 Hard Wood Plank
Vytvoř: 6 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 4 Darksteel Ingot
Vytvoř: 3 Hard Focus Core
Vytvoř: 3 Hard Trident Shaft
Vytvoř: 3 Carrion Hard Inscription
Vytvoř: 2 Darksteel Trident Head
Vytvoř: 2 Valkyrie Hard Inscription
Vytvoř: 2 Hard Scepter Rod
Vytvoř: 2 Hard Scepter Core
Vytvoř: 2 Hard Focus Casing
Vytvoř: 1 Knight's Hard Inscription
Objev:

Hard Scepter Rod (1)
Hard Scepter Core (1)
Valkyrie Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Scepter Rod (1)
Hard Scepter Core (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Focus Casing (1)
Hard Focus Core (1)
Valkyrie Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Focus Casing (1)
Hard Focus Core (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Valkyrie Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Knight's Hard Inscription (1)


Level:250

Objev:

Carrot (1)
Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Vial of Thick Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Full Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Hard Focus Core (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Ruby Shard (1)

Vytvoř: 19 Strong Potion of Nightmare Court Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Beryl Shard (1)
Opal Shard (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Sharp Fang (1)
Intricate Sunstone Jewel (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Gold Ore (1)
Platinum Ore (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Vytvoř: 19 Strong Potion of Elemental Slaying


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
8 Mithril Ingot (84 za)
102 Mithril Ore (44 za)
90 Elder Wood Log (152 za)
15 Potent Venom Sac (75 za)
15 Large Scale (77 za)
8 Onyx Core (233 za)
8 Glacial Core (70 za)
3 Crystal Core (86 za)
15 Large Bone (88 za)
15 Large Claw (77 za)
15 Large Fang (77 za)

Cena: 27432 (Kumulativní cena: 149988)


Level:300

Vytvoř: 51 Mithril Ingot
Vytvoř: 30 Elder Wood Plank
Vytvoř: 5 Mithril Trident Head
Vytvoř: 5 Elder Trident Shaft
Objev:

Mithril Ingot (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 2 Major Sigil of Frailty

Level:325

Objev:

Mithril Ingot (1)
Onyx Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Impact

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Mithril Ingot (1)
Glacial Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Elemental Slaying

Level:375

Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!