Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-04-20T14:00:04+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
170033
Očekávaná návratnost
- 11223
Očekávaná koncová cena
158810

5 Weak Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Weak Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
65 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
100 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Weak Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Weak Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Weak Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Minor Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
125 Minor Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Minor Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Minor Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Minor Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
80 Minor Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Minor Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Minor Potion of Undead Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
5 Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Strong Potion of Centaur Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Strong Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
100 Strong Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
200 Strong Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Strong Potion of Inquest Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Strong Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Strong Potion of Krait Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Strong Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Green Wood Scepter - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Soft Wood Scepter - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Focus - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Vital Green Wood Focus - Prodáváno za 15 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Soft Wood Focus - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Trident - Prodáváno za 23 za pomocí Max Buyout
1 Vital Green Wood Trident - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Trident - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Green Wood Trident - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vigorous Soft Wood Trident - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Trident - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Seasoned Wood Focus - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Trident - Prodáváno za 23 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malign Green Wood Scepter - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Scepter - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Focus - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Focus - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Scepter - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Scepter - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Focus - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Focus - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Trident - Prodáváno za 1031 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Trident - Prodáváno za 874 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Trident - Prodáváno za 990 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Trident - Prodáváno za 952 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Hard Wood Trident - Prodáváno za 125 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Trident - Prodáváno za 125 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Trident - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Trident - Prodáváno za 15 za pomocí Vendor (prodejce)
3 Major Sigil of Frailty - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
8 Major Sigil of Elemental Slaying - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Minor Sigil of Elemental Slaying - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
8 Major Sigil of Impact - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
30 Ruminant Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Giver's Green Wood Trident - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Trident - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 150 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Trident - Prodáváno za 926 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Scepter - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Focus - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Focus - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
17033

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 3360
Remaining Cost
17033

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (101 za)
Gold Ore (64 za)
Iron Ore (195 za)
Mithril Ore (36 za)
Platinum Ore (185 za)
Silver Ore (8 za)
Rawhide Leather Section (70 za)
Elder Wood Log (141 za)
Green Wood Log (24 za)
Hard Wood Log (121 za)
Soft Wood Log (96 za)
Seasoned Wood Log (204 za)
Thin Leather Section (247 za)
Coarse Leather Section (149 za)
Rugged Leather Section (448 za)
Pile of Glittering Dust (94 za)
Pile of Shimmering Dust (318 za)
Pile of Radiant Dust (1056 za)
Pile of Luminous Dust (534 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (53 za)
Venom Sac (283 za)
Full Venom Sac (549 za)
Potent Venom Sac (70 za)
Smooth Scale (309 za)
Large Scale (96 za)
Vial of Weak Blood (9 za)
Vial of Thin Blood (123 za)
Vial of Thick Blood (566 za)
Tiny Totem (10 za)
Small Totem (127 za)
Large Bone (85 za)
Bone Shard (50 za)
Heavy Bone (263 za)
Tiny Claw (8 za)
Large Claw (81 za)
Sharp Fang (307 za)
Large Fang (72 za)
Onyx Core (79 za)
Glacial Fragment (2587 za)
Glacial Core (59 za)
Crystal Core (71 za)
Pile of Soiled Essence (393 za)
Carnelian Nugget (128 za)
Lapis Nugget (116 za)
Lapis Lump (79 za)
Amethyst Lump (132 za)
Beryl Shard (93 za)
Ruby Shard (63 za)
Opal Shard (62 za)
Carrot (228 za)
Mushroom (10 za)
Head of Lettuce (6 za)
Spinach Leaf (176 za)
Sage Leaf (14 za)
Slab of Red Meat (24 za)
Remaining Cost
17033

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Trident Head (85 za)
Iron Trident Head (599 za)
Steel Trident Head (727 za)
Green Focus Core (100 za)
Seasoned Focus Core (1060 za)
Soft Focus Core (214 za)
Green Wood Dowel (21 za)
Mighty Green Inscription (19 za)
Knight's Hard Inscription (1068 za)
Vigorous Soft Inscription (152 za)
Precise Green Inscription (7 za)
Vital Green Inscription (13 za)
Resilient Green Inscription (55 za)
Hunter's Seasoned Inscription (315 za)
Healing Green Inscription (7 za)
Hunter's Soft Inscription (125 za)
Ravaging Seasoned Inscription (317 za)
Vigorous Seasoned Inscription (314 za)
Malign Green Inscription (8 za)
Ravaging Soft Inscription (161 za)
Intricate Sunstone Jewel (57 za)
Giver's Green Inscription (7 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Mushroom (10 za)
38 Jug of Water (8 za)
1 Head of Lettuce (6 za)
1 Spinach Leaf (176 za)
1 Sage Leaf (14 za)
8 Bronze Trident Head (85 za)
2 Green Focus Core (100 za)
1 Copper Ore (101 za)
1 Lump of Tin (8 za)
1 Rawhide Leather Section (70 za)
111 Green Wood Log (24 za)
1 Green Wood Dowel (21 za)
2 Mighty Green Inscription (19 za)
2 Precise Green Inscription (7 za)
2 Vital Green Inscription (13 za)
1 Resilient Green Inscription (55 za)
1 Healing Green Inscription (7 za)
2 Malign Green Inscription (8 za)
37 Pile of Glittering Dust (94 za)
4 Tiny Venom Sac (5 za)
22 Vial of Weak Blood (9 za)
34 Tiny Totem (10 za)
13 Tiny Claw (8 za)
1 Slab of Red Meat (24 za)
1 Giver's Green Inscription (7 za)

Cena: 8581 (Kumulativní cena: 8581)


Level: 0

Vytvoř: 37 Green Wood Plank
Vytvoř: 8 Green Trident Shaft
Vytvoř: 3 Green Focus Casing
Vytvoř: 2 Green Scepter Rod
Vytvoř: 2 Green Scepter Core
Vytvoř: 1 Malign Green Inscription
Vytvoř: 1 Green Focus Core
Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Mighty Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Vital Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Mighty Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Vital Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Green Focus Casing (1)
Green Focus Core (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Vial of Weak Blood (1)


Level: 25

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Tiny Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)
Tiny Claw (1)

Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Giver's Green Inscription (1)

Vytvoř: 12 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying

Level: 50

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Rawhide Leather Section (1)
Pile of Glittering Dust (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Copper Ore (1)
Lump of Tin (1)
Pile of Glittering Dust (1)

Vytvoř: 19 Weak Potion of Demon Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
16 Mushroom (10 za)
47 Jug of Water (8 za)
25 Head of Lettuce (6 za)
25 Spinach Leaf (176 za)
1 Sage Leaf (14 za)
2 Iron Trident Head (599 za)
1 Soft Focus Core (214 za)
1 Iron Ore (195 za)
1 Silver Ore (8 za)
64 Soft Wood Log (96 za)
1 Thin Leather Section (247 za)
3 Vigorous Soft Inscription (152 za)
3 Hunter's Soft Inscription (125 za)
2 Ravaging Soft Inscription (161 za)
22 Pile of Shimmering Dust (318 za)
25 Small Venom Sac (53 za)
2 Vial of Thin Blood (123 za)
17 Small Totem (127 za)
1 Pile of Soiled Essence (393 za)
1 Bone Shard (50 za)
1 Slab of Red Meat (24 za)
1 Carnelian Nugget (128 za)
1 Lapis Nugget (116 za)

Cena: 25696 (Kumulativní cena: 34277)


Level: 75

Vytvoř: 32 Soft Wood Plank
Vytvoř: 3 Soft Focus Casing
Vytvoř: 3 Soft Scepter Rod
Vytvoř: 3 Soft Scepter Core
Vytvoř: 2 Soft Focus Core
Vytvoř: 2 Soft Trident Shaft
Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Vigorous Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Vigorous Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Trident Head (1)
Soft Trident Shaft (1)
Vigorous Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Trident Head (1)
Soft Trident Shaft (1)
Hunter's Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Hunter's Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Hunter's Soft Inscription (1)


Level:100

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Vial of Thin Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Small Venom Sac (1)

Vytvoř: 24 Minor Potion of Nightmare Court Slaying

Level:125

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Carnelian Nugget (1)
Lapis Nugget (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Vial of Thin Blood (1)
Small Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Thin Leather Section (1)
Pile of Shimmering Dust (1)

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Totem (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Iron Ore (1)
Silver Ore (1)
Pile of Shimmering Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Pile of Soiled Essence (1)
Bone Shard (1)

Vytvoř: 15 Minor Potion of Grawl Slaying


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
40 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (6 za)
27 Spinach Leaf (176 za)
1 Sage Leaf (14 za)
1 Steel Trident Head (727 za)
1 Seasoned Focus Core (1060 za)
1 Gold Ore (64 za)
16 Iron Ore (195 za)
72 Seasoned Wood Log (204 za)
1 Coarse Leather Section (149 za)
10 Rugged Leather Section (448 za)
5 Lump of Coal (16 za)
3 Hunter's Seasoned Inscription (315 za)
1 Ravaging Seasoned Inscription (317 za)
3 Vigorous Seasoned Inscription (314 za)
13 Pile of Radiant Dust (1056 za)
27 Venom Sac (283 za)
1 Glacial Fragment (2587 za)
10 Slab of Red Meat (24 za)
1 Lapis Lump (79 za)
1 Amethyst Lump (132 za)

Cena: 56227 (Kumulativní cena: 90504)


Level:150

Vytvoř: 24 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 5 Steel Ingot
Vytvoř: 3 Seasoned Trident Shaft
Vytvoř: 2 Steel Trident Head
Vytvoř: 2 Seasoned Scepter Rod
Vytvoř: 2 Seasoned Scepter Core
Vytvoř: 2 Seasoned Focus Casing
Vytvoř: 1 Seasoned Focus Core
Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Vigorous Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Vigorous Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Focus Casing (1)
Seasoned Focus Core (1)
Vigorous Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Ingot (1)
Glacial Fragment (1)

Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Focus Casing (1)
Seasoned Focus Core (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)


Level:175

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potion of Nightmare Court Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Lapis Lump (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Coarse Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Gold Ore (1)
Iron Ore (1)
Pile of Radiant Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 9 Ruminant Tonic


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Carrot (228 za)
46 Jug of Water (8 za)
20 Head of Lettuce (6 za)
20 Spinach Leaf (176 za)
1 Sage Leaf (14 za)
1 Gold Ore (64 za)
13 Platinum Ore (185 za)
99 Hard Wood Log (121 za)
2 Rugged Leather Section (448 za)
2 Knight's Hard Inscription (1068 za)
6 Lump of Primordium (48 za)
26 Pile of Luminous Dust (534 za)
20 Full Venom Sac (549 za)
3 Smooth Scale (309 za)
1 Vial of Thick Blood (566 za)
9 Heavy Bone (263 za)
4 Sharp Fang (307 za)
1 Slab of Red Meat (24 za)
1 Intricate Sunstone Jewel (57 za)
20 Beryl Shard (93 za)
1 Ruby Shard (63 za)
20 Opal Shard (62 za)

Cena: 55214 (Kumulativní cena: 145718)


Level:225

Vytvoř: 33 Hard Wood Plank
Vytvoř: 6 Darksteel Ingot
Vytvoř: 5 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 3 Hard Focus Core
Vytvoř: 3 Darksteel Trident Head
Vytvoř: 3 Hard Trident Shaft
Vytvoř: 3 Carrion Hard Inscription
Vytvoř: 2 Hard Scepter Rod
Vytvoř: 2 Hard Scepter Core
Vytvoř: 2 Hard Focus Casing
Vytvoř: 1 Valkyrie Hard Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Hard Inscription
Objev:

Hard Scepter Rod (1)
Hard Scepter Core (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Scepter Rod (1)
Hard Scepter Core (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Focus Casing (1)
Hard Focus Core (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Focus Casing (1)
Hard Focus Core (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Valkyrie Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Knight's Hard Inscription (1)


Level:250

Objev:

Carrot (1)
Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Vial of Thick Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Full Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Hard Focus Core (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Ruby Shard (1)

Vytvoř: 19 Strong Potion of Nightmare Court Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Beryl Shard (1)
Opal Shard (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Sharp Fang (1)
Intricate Sunstone Jewel (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Gold Ore (1)
Platinum Ore (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Vytvoř: 19 Strong Potion of Elemental Slaying


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
118 Mithril Ore (36 za)
90 Elder Wood Log (141 za)
15 Potent Venom Sac (70 za)
15 Large Scale (96 za)
8 Onyx Core (79 za)
8 Glacial Core (59 za)
3 Crystal Core (71 za)
15 Large Bone (85 za)
15 Large Claw (81 za)
15 Large Fang (72 za)

Cena: 24315 (Kumulativní cena: 170033)


Level:300

Vytvoř: 59 Mithril Ingot
Vytvoř: 30 Elder Wood Plank
Vytvoř: 5 Mithril Trident Head
Vytvoř: 5 Elder Trident Shaft
Objev:

Mithril Ingot (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 2 Major Sigil of Frailty

Level:325

Objev:

Mithril Ingot (1)
Onyx Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Impact

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Mithril Ingot (1)
Glacial Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Elemental Slaying

Level:375

Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!