Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-09-21T19:00:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
127019
Očekávaná návratnost
- 18654
Očekávaná koncová cena
108365

27 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
5 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
13 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
7 Amber Copper Stud - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
13 Lapis Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Chrysocola Platinum Earring - Prodáváno za 126 za pomocí Max Buyout
7 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 117 za pomocí Max Buyout
8 Brilliant Opal Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Ornate Ruby Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Embellished Ornate Ruby Jewel - Prodáváno za 374 za pomocí Max Buyout
11 Adorned Snowflake - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Brilliant Snowflake - Prodáváno za 525 za pomocí Max Buyout
1 Snowflake Mithril Earring - Prodáváno za 684 za pomocí Max Buyout
1 Snowflake Mithril Ring - Prodáváno za 1040 za pomocí Max Buyout
13 Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 450 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 231
Remaining Cost
127019

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ingot (118 za)
Gold Ore (56 za)
Mithril Ore (77 za)
Platinum Ore (197 za)
Silver Ore (12 za)
Glob of Ectoplasm (1688 za)
Malachite Pebble (114 za)
Lapis Nugget (125 za)
Amethyst Nugget (137 za)
Topaz Lump (65 za)
Beryl Crystal (374 za)
Opal Crystal (367 za)
Amber Pebble (114 za)
Chrysocola Shard (83 za)
Ruby Shard (80 za)
Remaining Cost
127019

Předchystáno (Kup na tržišti)

Brilliant Snowflake (1418 za)
Azurite Crystal (347 za)
Snowflake (74 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
158 Copper Ingot (118 za)
27 Malachite Pebble (114 za)
7 Amber Pebble (114 za)
11 Snowflake (74 za)

Cena: 23334 (Kumulativní cena: 23334)


Level: 0

Vytvoř: 34 Copper Hook
Vytvoř: 34 Copper Setting
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Amber Pebble (1)

Vytvoř: 6 Amber Copper Stud

Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Vytvoř: 26 Malachite Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 11 Copper Filigree
Objev:

Copper Filigree (1)
Snowflake (1)

Vytvoř: 10 Adorned Snowflake


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
196 Silver Ore (12 za)
13 Lapis Nugget (125 za)
5 Amethyst Nugget (137 za)

Cena: 4662 (Kumulativní cena: 27996)


Level: 75

Vytvoř: 98 Silver Ingot
Vytvoř: 18 Silver Hook
Vytvoř: 18 Silver Setting
Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Amethyst Nugget (1)

Vytvoř: 4 Amethyst Silver Earring

Level:100

Vytvoř: 13 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Lapis Nugget (1)

Vytvoř: 12 Intricate Lapis Jewel

Level:125

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Vytvoř: 12 Lapis Silver Earring


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
196 Gold Ore (56 za)
18 Topaz Lump (65 za)

Cena: 12146 (Kumulativní cena: 40142)


Level:150

Vytvoř: 98 Gold Ingot
Vytvoř: 18 Gold Hook
Vytvoř: 18 Gold Setting
Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Vytvoř: 4 Topaz Gold Earring

Level:175

Vytvoř: 13 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Topaz Lump (1)

Vytvoř: 12 Gilded Topaz Jewel

Level:200

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Topaz Jewel (1)

Vytvoř: 12 Topaz Gold Earring


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
148 Platinum Ore (197 za)
9 Chrysocola Shard (83 za)
55 Ruby Shard (80 za)

Cena: 34303 (Kumulativní cena: 74445)


Level:225

Vytvoř: 74 Platinum Ingot
Vytvoř: 9 Platinum Hook
Vytvoř: 9 Platinum Setting
Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Chrysocola Shard (1)

Vytvoř: 8 Chrysocola Platinum Earring

Level:250

Vytvoř: 19 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Ruby Shard (1)

Vytvoř: 9 Ornate Ruby Jewel

Level:275

Vytvoř: 9 Embellished Ornate Ruby Jewel


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
182 Mithril Ore (77 za)
6 Glob of Ectoplasm (1688 za)
7 Beryl Crystal (374 za)
8 Opal Crystal (367 za)
6 Brilliant Snowflake (1418 za)
38 Azurite Crystal (347 za)
16 Snowflake (74 za)

Cena: 52574 (Kumulativní cena: 127019)


Level:300

Vytvoř: 91 Mithril Ingot
Vytvoř: 9 Mithril Setting
Vytvoř: 8 Mithril Hook
Vytvoř: 1 Mithril Band
Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Beryl Crystal (1)

Vytvoř: 6 Beryl Mithril Earring

Level:325

Vytvoř: 27 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Opal Crystal (1)

Vytvoř: 7 Brilliant Opal Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Filigree (1)
Azurite Crystal (1)

Vytvoř: 12 Brilliant Azurite Jewel

Level:375

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Snowflake (16)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Snowflake (3)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Brilliant Snowflake (3)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)

Vytvoř: 4 Embellished Brilliant Azurite Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!