Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-11-15T08:00:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
133040
Očekávaná návratnost
- 26359
Očekávaná koncová cena
106681

27 Tiger's Eye Copper Stud - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
5 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
13 Lapis Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Amber Copper Stud - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
6 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
9 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
8 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 2064 za pomocí Max Buyout
1 Coral Mithril Earring - Prodáváno za 3214 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 3323 za pomocí Max Buyout
13 Spinel Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
11 Brilliant Chrysocola Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Ornate Emerald Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Embellished Ornate Emerald Jewel - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
11 Adorned Snowflake - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Brilliant Snowflake - Prodáváno za 562 za pomocí Max Buyout
1 Azurite Mithril Earring - Prodáváno za 1620 za pomocí Max Buyout
1 Azurite Mithril Ring - Prodáváno za 3390 za pomocí Max Buyout
13 Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 532 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 231
Remaining Cost
133040

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ingot (134 za)
Silver Ingot (17 za)
Copper Ore (100 za)
Gold Ore (57 za)
Mithril Ore (50 za)
Platinum Ore (200 za)
Silver Ore (12 za)
Glob of Ectoplasm (1805 za)
Tiger's Eye Pebble (110 za)
Topaz Lump (72 za)
Lapis Lump (71 za)
Chrysocola Crystal (379 za)
Amber Pebble (89 za)
Topaz Nugget (124 za)
Emerald Shard (89 za)
Spinel Nugget (118 za)
Remaining Cost
133040

Předchystáno (Kup na tržišti)

Copper Hook (290 za)
Copper Setting (295 za)
Mithril Filigree (129 za)
Embellished Brilliant Chrysocola Jewel (1514 za)
Embellished Brilliant Coral Jewel (1519 za)
Embellished Brilliant Emerald Jewel (1525 za)
Azurite Crystal (379 za)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (1513 za)
Snowflake (71 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Copper Hook (290 za)
2 Copper Setting (295 za)
22 Copper Ingot (134 za)
216 Copper Ore (100 za)
27 Tiger's Eye Pebble (110 za)
2 Amber Pebble (89 za)
11 Snowflake (71 za)

Cena: 29647 (Kumulativní cena: 29647)


Level: 0

Vytvoř:108 Copper Ingot
Vytvoř: 27 Copper Hook
Vytvoř: 27 Copper Setting
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Amber Pebble (1)

Vytvoř: 1 Amber Copper Stud

Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Vytvoř: 26 Tiger's Eye Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 11 Copper Filigree
Objev:

Copper Filigree (1)
Snowflake (1)

Vytvoř: 10 Adorned Snowflake


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
26 Silver Ingot (17 za)
152 Silver Ore (12 za)
6 Topaz Nugget (124 za)
13 Spinel Nugget (118 za)

Cena: 4544 (Kumulativní cena: 34191)


Level: 75

Vytvoř: 76 Silver Ingot
Vytvoř: 19 Silver Hook
Vytvoř: 19 Silver Setting
Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Topaz Nugget (1)

Vytvoř: 5 Topaz Silver Earring

Level:100

Vytvoř: 13 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Spinel Nugget (1)

Vytvoř: 12 Intricate Spinel Jewel

Level:125

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Spinel Jewel (1)

Vytvoř: 12 Spinel Silver Earring


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
196 Gold Ore (57 za)
5 Topaz Lump (72 za)
13 Lapis Lump (71 za)

Cena: 12455 (Kumulativní cena: 46646)


Level:150

Vytvoř: 98 Gold Ingot
Vytvoř: 18 Gold Hook
Vytvoř: 18 Gold Setting
Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Vytvoř: 4 Topaz Gold Earring

Level:175

Vytvoř: 13 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Lapis Lump (1)

Vytvoř: 12 Gilded Lapis Jewel

Level:200

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Lapis Jewel (1)

Vytvoř: 12 Lapis Gold Earring


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
148 Platinum Ore (200 za)
64 Emerald Shard (89 za)

Cena: 35296 (Kumulativní cena: 81942)


Level:225

Vytvoř: 74 Platinum Ingot
Vytvoř: 9 Platinum Hook
Vytvoř: 9 Platinum Setting
Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Vytvoř: 8 Emerald Platinum Earring

Level:250

Vytvoř: 19 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Emerald Shard (1)

Vytvoř: 9 Ornate Emerald Jewel

Level:275

Vytvoř: 9 Embellished Ornate Emerald Jewel


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
13 Mithril Filigree (129 za)
158 Mithril Ore (50 za)
2 Glob of Ectoplasm (1805 za)
19 Chrysocola Crystal (379 za)
3 Embellished Brilliant Chrysocola Jewel (1514 za)
3 Embellished Brilliant Coral Jewel (1519 za)
3 Embellished Brilliant Emerald Jewel (1525 za)
18 Azurite Crystal (379 za)
6 Embellished Brilliant Azurite Jewel (1513 za)
16 Snowflake (71 za)

Cena: 51098 (Kumulativní cena: 133040)


Level:300

Vytvoř: 79 Mithril Ingot
Vytvoř: 13 Mithril Setting
Vytvoř: 12 Mithril Hook
Vytvoř: 1 Mithril Band
Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Chrysocola Crystal (1)

Vytvoř: 7 Chrysocola Mithril Earring

Level:325

Vytvoř: 13 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Chrysocola Crystal (1)

Vytvoř: 10 Brilliant Chrysocola Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Filigree (1)
Azurite Crystal (1)

Vytvoř: 12 Brilliant Azurite Jewel

Level:375

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Chrysocola Jewel (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Coral Jewel (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Emerald Jewel (3)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Snowflake (16)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (3)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (3)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)


Level:400

Nic. Vše hotovo!