Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-03-30T02:40:03+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
131606
Očekávaná návratnost
- 21597
Očekávaná koncová cena
110009

27 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
13 Peridot Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
13 Peridot Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
5 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Stud - Prodáváno za 203 za pomocí Max Buyout
9 Chrysocola Platinum Earring - Prodáváno za 176 za pomocí Max Buyout
7 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
8 Brilliant Sapphire Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Ornate Chrysocola Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
11 Adorned Snowflake - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
13 Ornate Snowflake - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Brilliant Snowflake - Prodáváno za 874 za pomocí Max Buyout
1 Snowflake Mithril Earring - Prodáváno za 2577 za pomocí Max Buyout
1 Snowflake Mithril Ring - Prodáváno za 2577 za pomocí Max Buyout
13 Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 2050 za pomocí Max Buyout

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

260 Copper Ore (115 za)
196 Gold Ore (47 za)
190 Mithril Ore (58 za)
160 Platinum Ore (174 za)
196 Silver Ore (15 za)
8 Glob of Ectoplasm (3012 za)
27 Malachite Pebble (240 za)
13 Peridot Nugget (190 za)
7 Emerald Crystal (307 za)
8 Sapphire Crystal (305 za)
5 Amethyst Nugget (195 za)
13 Peridot Lump (100 za)
5 Topaz Lump (120 za)
1 Amber Pebble (209 za)
18 Chrysocola Shard (150 za)
11 Tiny Snowflake (3 za)
13 Unique Snowflake (38 za)
7 Pristine Snowflake (72 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

1 Copper Hook (298 za)
1 Copper Setting (402 za)
18 Azurite Crystal (308 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Copper Hook (298 za)
1 Copper Setting (402 za)
260 Copper Ore (115 za)
27 Malachite Pebble (240 za)
1 Amber Pebble (209 za)
11 Tiny Snowflake (3 za)

Cena: 37322 (Kumulativní cena: 37322)


Level: 0

Vytvoř:130 Copper Ingot
Vytvoř: 27 Copper Hook
Vytvoř: 27 Copper Setting
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Amber Pebble (1)


Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Vytvoř: 26 Malachite Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 11 Copper Filigree
Objev:

Copper Filigree (1)
Tiny Snowflake (1)

Vytvoř: 10 Adorned Snowflake


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
196 Silver Ore (15 za)
13 Peridot Nugget (190 za)
5 Amethyst Nugget (195 za)

Cena: 6385 (Kumulativní cena: 43707)


Level: 75

Vytvoř: 98 Silver Ingot
Vytvoř: 18 Silver Hook
Vytvoř: 18 Silver Setting
Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Amethyst Nugget (1)

Vytvoř: 4 Amethyst Silver Earring

Level:100

Vytvoř: 13 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Peridot Nugget (1)

Vytvoř: 12 Intricate Peridot Jewel

Level:125

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Peridot Jewel (1)

Vytvoř: 12 Peridot Silver Earring


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
196 Gold Ore (47 za)
13 Peridot Lump (100 za)
5 Topaz Lump (120 za)

Cena: 11112 (Kumulativní cena: 54819)


Level:150

Vytvoř: 98 Gold Ingot
Vytvoř: 18 Gold Hook
Vytvoř: 18 Gold Setting
Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Vytvoř: 4 Topaz Gold Earring

Level:175

Vytvoř: 13 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Peridot Lump (1)

Vytvoř: 12 Gilded Peridot Jewel

Level:200

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Vytvoř: 12 Peridot Gold Earring


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
160 Platinum Ore (174 za)
18 Chrysocola Shard (150 za)
13 Unique Snowflake (38 za)

Cena: 31034 (Kumulativní cena: 85853)


Level:225

Vytvoř: 80 Platinum Ingot
Vytvoř: 9 Platinum Hook
Vytvoř: 9 Platinum Setting
Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Chrysocola Shard (1)

Vytvoř: 8 Chrysocola Platinum Earring

Level:250

Vytvoř: 22 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Chrysocola Shard (1)

Vytvoř: 8 Ornate Chrysocola Jewel

Level:275

Objev:

Platinum Filigree (1)
Unique Snowflake (1)

Vytvoř: 12 Ornate Snowflake


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
190 Mithril Ore (58 za)
8 Glob of Ectoplasm (3012 za)
7 Emerald Crystal (307 za)
8 Sapphire Crystal (305 za)
7 Pristine Snowflake (72 za)
18 Azurite Crystal (308 za)

Cena: 45753 (Kumulativní cena: 131606)


Level:300

Vytvoř: 95 Mithril Ingot
Vytvoř: 9 Mithril Setting
Vytvoř: 8 Mithril Hook
Vytvoř: 1 Mithril Band
Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Emerald Crystal (1)

Vytvoř: 6 Emerald Mithril Earring

Level:325

Vytvoř: 29 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Sapphire Crystal (1)

Vytvoř: 7 Brilliant Sapphire Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Filigree (1)
Azurite Crystal (1)

Vytvoř: 12 Brilliant Azurite Jewel

Level:375

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Pristine Snowflake (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Snowflake (3)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Brilliant Snowflake (3)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)

Vytvoř: 6 Brilliant Snowflake

Level:400

Nic. Vše hotovo!