Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-03-20T00:00:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
134006
Očekávaná návratnost
- 18195
Očekávaná koncová cena
115811

27 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
10 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Amber Copper Stud - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
5 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
13 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
13 Emerald Mithril Ring - Prodáváno za 200 za pomocí Max Buyout
12 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
7 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
11 Gilded Lapis Jewel - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Brilliant Opal Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
13 Ornate Emerald Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Embellished Gilded Lapis Jewel - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Embellished Ornate Emerald Jewel - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
11 Adorned Snowflake - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Brilliant Snowflake - Prodáváno za 599 za pomocí Max Buyout
7 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 567 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor
231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 462

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ingot (143 za)
Copper Ore (105 za)
Gold Ore (73 za)
Mithril Ore (41 za)
Platinum Ore (232 za)
Silver Ore (8 za)
Glob of Ectoplasm (1508 za)
Malachite Pebble (124 za)
Emerald Crystal (473 za)
Topaz Lump (73 za)
Lapis Lump (71 za)
Opal Crystal (466 za)
Amber Pebble (100 za)
Topaz Nugget (87 za)
Emerald Shard (60 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Copper Hook (274 za)
Copper Setting (304 za)
Mithril Band (126 za)
Gold Filigree (220 za)
Platinum Filigree (625 za)
Brilliant Emerald Jewel (130 za)
Azurite Crystal (356 za)
Snowflake (49 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Copper Hook (274 za)
2 Copper Setting (304 za)
22 Copper Ingot (143 za)
216 Copper Ore (105 za)
27 Malachite Pebble (124 za)
2 Amber Pebble (100 za)
11 Snowflake (49 za)

Cena: 31069 (Kumulativní cena: 31069)


Level: 0

Vytvoř:108 Copper Ingot
Vytvoř: 27 Copper Hook
Vytvoř: 27 Copper Setting
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Amber Pebble (1)

Vytvoř: 1 Amber Copper Stud

Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Vytvoř: 26 Malachite Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 11 Copper Filigree
Objev:

Copper Filigree (1)
Snowflake (1)

Vytvoř: 10 Adorned Snowflake


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
196 Silver Ore (8 za)
18 Topaz Nugget (87 za)

Cena: 3134 (Kumulativní cena: 34203)


Level: 75

Vytvoř: 98 Silver Ingot
Vytvoř: 18 Silver Hook
Vytvoř: 18 Silver Setting
Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Topaz Nugget (1)

Vytvoř: 4 Topaz Silver Earring

Level:100

Vytvoř: 13 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Topaz Nugget (1)

Vytvoř: 12 Intricate Topaz Jewel

Level:125

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Topaz Jewel (1)

Vytvoř: 12 Topaz Silver Earring


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
11 Gold Filigree (220 za)
116 Gold Ore (73 za)
10 Topaz Lump (73 za)
56 Lapis Lump (71 za)

Cena: 15594 (Kumulativní cena: 49797)


Level:150

Vytvoř: 58 Gold Ingot
Vytvoř: 10 Gold Hook
Vytvoř: 10 Gold Setting
Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Vytvoř: 9 Topaz Gold Earring

Level:175

Vytvoř: 9 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Lapis Lump (1)

Vytvoř: 10 Gilded Lapis Jewel

Level:200

Vytvoř: 9 Embellished Gilded Lapis Jewel


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
22 Platinum Filigree (625 za)
96 Platinum Ore (232 za)
70 Emerald Shard (60 za)

Cena: 40222 (Kumulativní cena: 90019)


Level:225

Vytvoř: 48 Platinum Ingot
Vytvoř: 12 Platinum Hook
Vytvoř: 12 Platinum Setting
Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Vytvoř: 11 Emerald Platinum Earring

Level:250

Objev:

Platinum Filigree (1)
Emerald Shard (1)

Vytvoř: 12 Ornate Emerald Jewel

Level:275

Vytvoř: 9 Embellished Ornate Emerald Jewel


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
13 Mithril Band (126 za)
180 Mithril Ore (41 za)
8 Glob of Ectoplasm (1508 za)
7 Emerald Crystal (473 za)
13 Brilliant Emerald Jewel (130 za)
10 Opal Crystal (466 za)
35 Azurite Crystal (356 za)
16 Snowflake (49 za)

Cena: 43987 (Kumulativní cena: 134006)


Level:300

Vytvoř: 90 Mithril Ingot
Vytvoř: 20 Mithril Setting
Vytvoř: 7 Mithril Hook
Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Emerald Crystal (1)

Vytvoř: 6 Emerald Mithril Earring

Level:325

Vytvoř: 18 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Opal Crystal (1)

Vytvoř: 9 Brilliant Opal Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Brilliant Emerald Jewel (1)

Vytvoř: 12 Emerald Mithril Ring

Level:375

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Snowflake (16)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)

Vytvoř: 6 Embellished Brilliant Azurite Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!