Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-07-21T13:00:04+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
127057
Očekávaná návratnost
- 21274
Očekávaná koncová cena
105783

7 Turquoise Copper Stud - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
27 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
13 Peridot Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
4 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
13 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Max Buyout
13 Spinel Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Brilliant Emerald Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Ornate Ruby Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Embellished Ornate Emerald Jewel - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
11 Adorned Snowflake - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Brilliant Snowflake - Prodáváno za 557 za pomocí Max Buyout
7 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 616 za pomocí Max Buyout
11 Sunstone Silver Earring - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
5 Sunstone Gold Earring - Prodáváno za 768 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 231
Remaining Cost
127057

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ingot (145 za)
Silver Ingot (25 za)
Gold Ore (70 za)
Mithril Ore (34 za)
Platinum Ore (233 za)
Glob of Ectoplasm (1350 za)
Turquoise Pebble (75 za)
Malachite Pebble (106 za)
Sunstone Nugget (125 za)
Emerald Crystal (420 za)
Sunstone Lump (77 za)
Peridot Lump (77 za)
Emerald Shard (71 za)
Ruby Shard (71 za)
Spinel Nugget (121 za)
Remaining Cost
127057

Předchystáno (Kup na tržišti)

Brilliant Chrysocola Jewel (191 za)
Azurite Crystal (358 za)
Snowflake (69 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
158 Copper Ingot (145 za)
7 Turquoise Pebble (75 za)
27 Malachite Pebble (106 za)
11 Snowflake (69 za)

Cena: 27056 (Kumulativní cena: 27056)


Level: 0

Vytvoř: 34 Copper Hook
Vytvoř: 34 Copper Setting
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Turquoise Pebble (1)

Vytvoř: 6 Turquoise Copper Stud

Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Vytvoř: 26 Malachite Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 11 Copper Filigree
Objev:

Copper Filigree (1)
Snowflake (1)

Vytvoř: 10 Adorned Snowflake


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
122 Silver Ingot (25 za)
11 Sunstone Nugget (125 za)
13 Spinel Nugget (121 za)

Cena: 5998 (Kumulativní cena: 33054)


Level: 75

Vytvoř: 24 Silver Hook
Vytvoř: 24 Silver Setting
Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Sunstone Nugget (1)

Vytvoř: 10 Sunstone Silver Earring

Level:100

Vytvoř: 13 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Spinel Nugget (1)

Vytvoř: 12 Intricate Spinel Jewel

Level:125

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Spinel Jewel (1)

Vytvoř: 12 Spinel Silver Earring


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
196 Gold Ore (70 za)
5 Sunstone Lump (77 za)
13 Peridot Lump (77 za)

Cena: 15106 (Kumulativní cena: 48160)


Level:150

Vytvoř: 98 Gold Ingot
Vytvoř: 18 Gold Hook
Vytvoř: 18 Gold Setting
Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Sunstone Lump (1)

Vytvoř: 4 Sunstone Gold Earring

Level:175

Vytvoř: 13 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Peridot Lump (1)

Vytvoř: 12 Gilded Peridot Jewel

Level:200

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Vytvoř: 12 Peridot Gold Earring


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
148 Platinum Ore (233 za)
54 Emerald Shard (71 za)
10 Ruby Shard (71 za)

Cena: 39028 (Kumulativní cena: 87188)


Level:225

Vytvoř: 74 Platinum Ingot
Vytvoř: 9 Platinum Hook
Vytvoř: 9 Platinum Setting
Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Vytvoř: 8 Emerald Platinum Earring

Level:250

Vytvoř: 19 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Ruby Shard (1)

Vytvoř: 9 Ornate Ruby Jewel

Level:275

Vytvoř: 9 Embellished Ornate Emerald Jewel


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
208 Mithril Ore (34 za)
8 Glob of Ectoplasm (1350 za)
14 Emerald Crystal (420 za)
13 Brilliant Chrysocola Jewel (191 za)
35 Azurite Crystal (358 za)
16 Snowflake (69 za)

Cena: 39869 (Kumulativní cena: 127057)


Level:300

Vytvoř:104 Mithril Ingot
Vytvoř: 17 Mithril Hook
Vytvoř: 17 Mithril Setting
Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Emerald Crystal (1)

Vytvoř: 3 Emerald Mithril Earring

Level:325

Vytvoř: 18 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Emerald Crystal (1)

Vytvoř: 9 Brilliant Emerald Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Chrysocola Jewel (1)

Vytvoř: 12 Chrysocola Mithril Earring

Level:375

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Snowflake (16)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)

Vytvoř: 6 Embellished Brilliant Azurite Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!