Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-07-28T16:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
170914
Očekávaná návratnost
- 36057
Očekávaná koncová cena
134857

2 Turquoise Copper Ring - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
27 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
13 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 309 za pomocí Max Buyout
5 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Ring - Prodáváno za 2663 za pomocí Max Buyout
9 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
9 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 2921 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 4468 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Amulet - Prodáváno za 3565 za pomocí Max Buyout
13 Brilliant Emerald Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Ornate Ruby Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Embellished Gilded Amethyst Jewel - Prodáváno za 500 za pomocí Max Buyout
1 Embellished Brilliant Emerald Jewel - Prodáváno za 1132 za pomocí Max Buyout
11 Adorned Snowflake - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Gilded Snowflake - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
13 Ornate Snowflake - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Brilliant Snowflake - Prodáváno za 946 za pomocí Max Buyout
13 Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 1210 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor
231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 462

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ingot (152 za)
Copper Ore (113 za)
Gold Ore (93 za)
Mithril Ore (100 za)
Platinum Ore (280 za)
Silver Ore (18 za)
Glob of Ectoplasm (3619 za)
Turquoise Pebble (130 za)
Malachite Pebble (169 za)
Emerald Crystal (290 za)
Amethyst Nugget (136 za)
Amethyst Lump (86 za)
Emerald Shard (108 za)
Ruby Shard (107 za)
Tiny Snowflake (5 za)
Glittering Snowflake (28 za)
Unique Snowflake (51 za)
Pristine Snowflake (84 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Copper Band (421 za)
Mithril Filigree (200 za)
Embellished Brilliant Beryl Jewel (2115 za)
Embellished Brilliant Chrysocola Jewel (1844 za)
Azurite Crystal (298 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Copper Band (421 za)
22 Copper Ingot (152 za)
224 Copper Ore (113 za)
2 Turquoise Pebble (130 za)
27 Malachite Pebble (169 za)
11 Tiny Snowflake (5 za)

Cena: 34376 (Kumulativní cena: 34376)


Level: 0

Vytvoř:112 Copper Ingot
Vytvoř: 29 Copper Setting
Vytvoř: 27 Copper Hook
Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Turquoise Pebble (1)

Vytvoř: 1 Turquoise Copper Ring

Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Vytvoř: 26 Malachite Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 11 Copper Filigree
Objev:

Copper Filigree (1)
Tiny Snowflake (1)

Vytvoř: 10 Adorned Snowflake


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
196 Silver Ore (18 za)
18 Amethyst Nugget (136 za)

Cena: 5976 (Kumulativní cena: 40352)


Level: 75

Vytvoř: 98 Silver Ingot
Vytvoř: 18 Silver Hook
Vytvoř: 18 Silver Setting
Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Amethyst Nugget (1)

Vytvoř: 4 Amethyst Silver Earring

Level:100

Vytvoř: 13 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Amethyst Nugget (1)

Vytvoř: 12 Intricate Amethyst Jewel

Level:125

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Vytvoř: 12 Amethyst Silver Earring


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
148 Gold Ore (93 za)
54 Amethyst Lump (86 za)
10 Glittering Snowflake (28 za)

Cena: 18688 (Kumulativní cena: 59040)


Level:150

Vytvoř: 74 Gold Ingot
Vytvoř: 9 Gold Hook
Vytvoř: 9 Gold Setting
Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Amethyst Lump (1)

Vytvoř: 8 Amethyst Gold Earring

Level:175

Vytvoř: 19 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Glittering Snowflake (1)

Vytvoř: 9 Gilded Snowflake

Level:200

Vytvoř: 9 Embellished Gilded Amethyst Jewel


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
160 Platinum Ore (280 za)
9 Emerald Shard (108 za)
9 Ruby Shard (107 za)
13 Unique Snowflake (51 za)

Cena: 47398 (Kumulativní cena: 106438)


Level:225

Vytvoř: 80 Platinum Ingot
Vytvoř: 9 Platinum Hook
Vytvoř: 9 Platinum Setting
Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Vytvoř: 8 Emerald Platinum Earring

Level:250

Vytvoř: 22 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Ruby Shard (1)

Vytvoř: 8 Ornate Ruby Jewel

Level:275

Objev:

Platinum Filigree (1)
Unique Snowflake (1)

Vytvoř: 12 Ornate Snowflake


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
26 Mithril Filigree (200 za)
122 Mithril Ore (100 za)
3 Glob of Ectoplasm (3619 za)
27 Emerald Crystal (290 za)
3 Embellished Brilliant Beryl Jewel (2115 za)
9 Embellished Brilliant Chrysocola Jewel (1844 za)
1 Pristine Snowflake (84 za)
18 Azurite Crystal (298 za)

Cena: 64476 (Kumulativní cena: 170914)


Level:300

Vytvoř: 61 Mithril Ingot
Vytvoř: 13 Mithril Setting
Vytvoř: 11 Mithril Hook
Vytvoř: 1 Mithril Band
Vytvoř: 1 Mithril Chain
Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Emerald Crystal (1)

Vytvoř: 8 Emerald Mithril Earring

Level:325

Vytvoř: 3 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Emerald Crystal (1)

Vytvoř: 12 Brilliant Emerald Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Filigree (1)
Azurite Crystal (1)

Vytvoř: 12 Brilliant Azurite Jewel

Level:375

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Embellished Brilliant Chrysocola Jewel (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Chrysocola Jewel (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Beryl Jewel (3)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Embellished Brilliant Chrysocola Jewel (3)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Pristine Snowflake (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)

Vytvoř: 1 Embellished Brilliant Emerald Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!