Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-02-24T17:20:03+00:00

NA/EU price data only
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
154723
Očekávaná návratnost
- 34158
Očekávaná koncová cena
120565

2 Turquoise Copper Stud - Prodáváno za 197 za pomocí Max Buyout
27 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
5 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
13 Peridot Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
5 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Ring - Prodáváno za 3273 za pomocí Max Buyout
9 Chrysocola Platinum Earring - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
7 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 3269 za pomocí Max Buyout
1 Sapphire Mithril Earring - Prodáváno za 3349 za pomocí Max Buyout
13 Spinel Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Brilliant Opal Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Ornate Chrysocola Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Embellished Brilliant Opal Jewel - Prodáváno za 2975 za pomocí Max Buyout
13 Adorned Snowflake - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
13 Ornate Snowflake - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Brilliant Snowflake - Prodáváno za 777 za pomocí Max Buyout
13 Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 2128 za pomocí Max Buyout

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 231

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

216 Copper Ore (134 za)
196 Gold Ore (58 za)
186 Mithril Ore (49 za)
160 Platinum Ore (215 za)
196 Silver Ore (13 za)
4 Glob of Ectoplasm (3391 za)
2 Turquoise Pebble (185 za)
27 Malachite Pebble (214 za)
5 Amethyst Nugget (186 za)
13 Peridot Lump (128 za)
5 Topaz Lump (135 za)
7 Chrysocola Crystal (294 za)
19 Opal Crystal (285 za)
18 Chrysocola Shard (194 za)
13 Spinel Nugget (173 za)
13 Tiny Snowflake (3 za)
13 Unique Snowflake (40 za)
1 Pristine Snowflake (85 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

2 Copper Hook (410 za)
2 Copper Setting (410 za)
13 Copper Filigree (446 za)
6 Embellished Brilliant Chrysocola Jewel (2060 za)
3 Embellished Brilliant Sapphire Jewel (2080 za)
18 Azurite Crystal (304 za)Vytvoř
Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Copper Hook (410 za)
2 Copper Setting (410 za)
13 Copper Filigree (446 za)
216 Copper Ore (134 za)
2 Turquoise Pebble (185 za)
27 Malachite Pebble (214 za)
13 Tiny Snowflake (3 za)

Cena: 42569 (Kumulativní cena: 42569)


Level: 0

Vytvoř:108 Copper Ingot
Vytvoř: 27 Copper Hook
Vytvoř: 27 Copper Setting
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Turquoise Pebble (1)

Vytvoř: 1 Turquoise Copper Stud

Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Vytvoř: 26 Malachite Copper Stud

Level: 50

Objev:

Copper Filigree (1)
Tiny Snowflake (1)

Vytvoř: 12 Adorned Snowflake


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
196 Silver Ore (13 za)
5 Amethyst Nugget (186 za)
13 Spinel Nugget (173 za)

Cena: 5727 (Kumulativní cena: 48296)


Level: 75

Vytvoř: 98 Silver Ingot
Vytvoř: 18 Silver Hook
Vytvoř: 18 Silver Setting
Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Amethyst Nugget (1)

Vytvoř: 4 Amethyst Silver Earring

Level:100

Vytvoř: 13 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Spinel Nugget (1)

Vytvoř: 12 Intricate Spinel Jewel

Level:125

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Spinel Jewel (1)

Vytvoř: 12 Spinel Silver Earring


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
196 Gold Ore (58 za)
13 Peridot Lump (128 za)
5 Topaz Lump (135 za)

Cena: 13707 (Kumulativní cena: 62003)


Level:150

Vytvoř: 98 Gold Ingot
Vytvoř: 18 Gold Hook
Vytvoř: 18 Gold Setting
Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Vytvoř: 4 Topaz Gold Earring

Level:175

Vytvoř: 13 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Peridot Lump (1)

Vytvoř: 12 Gilded Peridot Jewel

Level:200

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Vytvoř: 12 Peridot Gold Earring


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
160 Platinum Ore (215 za)
18 Chrysocola Shard (194 za)
13 Unique Snowflake (40 za)

Cena: 38412 (Kumulativní cena: 100415)


Level:225

Vytvoř: 80 Platinum Ingot
Vytvoř: 9 Platinum Hook
Vytvoř: 9 Platinum Setting
Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Chrysocola Shard (1)

Vytvoř: 8 Chrysocola Platinum Earring

Level:250

Vytvoř: 22 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Chrysocola Shard (1)

Vytvoř: 8 Ornate Chrysocola Jewel

Level:275

Objev:

Platinum Filigree (1)
Unique Snowflake (1)

Vytvoř: 12 Ornate Snowflake


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
186 Mithril Ore (49 za)
4 Glob of Ectoplasm (3391 za)
7 Chrysocola Crystal (294 za)
19 Opal Crystal (285 za)
6 Embellished Brilliant Chrysocola Jewel (2060 za)
3 Embellished Brilliant Sapphire Jewel (2080 za)
1 Pristine Snowflake (85 za)
18 Azurite Crystal (304 za)

Cena: 54308 (Kumulativní cena: 154723)


Level:300

Vytvoř: 93 Mithril Ingot
Vytvoř: 10 Mithril Setting
Vytvoř: 9 Mithril Hook
Vytvoř: 1 Mithril Band
Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Chrysocola Crystal (1)

Vytvoř: 6 Chrysocola Mithril Earring

Level:325

Vytvoř: 26 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Opal Crystal (1)

Vytvoř: 8 Brilliant Opal Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Filigree (1)
Azurite Crystal (1)

Vytvoř: 12 Brilliant Azurite Jewel

Level:375

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Embellished Brilliant Chrysocola Jewel (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Chrysocola Jewel (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Sapphire Jewel (3)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Pristine Snowflake (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)

Vytvoř: 2 Embellished Brilliant Opal Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!