Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-03-26T03:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
111495
Očekávaná návratnost
- 26495
Očekávaná koncová cena
85000

27 Tiger's Eye Copper Stud - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
13 Peridot Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
13 Lapis Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
11 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Stud - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
7 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
4 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 156 za pomocí Max Buyout
13 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 1784 za pomocí Max Buyout
1 Coral Mithril Earring - Prodáváno za 4339 za pomocí Max Buyout
10 Brilliant Sapphire Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
11 Ornate Opal Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Embellished Brilliant Sapphire Jewel - Prodáváno za 699 za pomocí Max Buyout
11 Adorned Snowflake - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
8 Snowflake Platinum Earring - Prodáváno za 510 za pomocí Max Buyout
1 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 783 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 231
Remaining Cost
111495

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Mithril Ingot (115 za)
Silver Ingot (17 za)
Copper Ore (82 za)
Gold Ore (21 za)
Mithril Ore (67 za)
Platinum Ore (107 za)
Glob of Ectoplasm (2020 za)
Tiger's Eye Pebble (200 za)
Peridot Nugget (200 za)
Sapphire Crystal (300 za)
Amethyst Nugget (201 za)
Topaz Lump (53 za)
Lapis Lump (51 za)
Chrysocola Crystal (301 za)
Amber Pebble (189 za)
Emerald Shard (93 za)
Opal Shard (91 za)
Remaining Cost
111495

Předchystáno (Kup na tržišti)

Copper Hook (300 za)
Copper Setting (298 za)
Brilliant Chrysocola Jewel (130 za)
Embellished Brilliant Chrysocola Jewel (1471 za)
Embellished Brilliant Coral Jewel (1485 za)
Ornate Snowflake (150 za)
Azurite Crystal (450 za)
Snowflake (85 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Copper Hook (300 za)
1 Copper Setting (298 za)
260 Copper Ore (82 za)
27 Tiger's Eye Pebble (200 za)
1 Amber Pebble (189 za)
11 Snowflake (85 za)

Cena: 28442 (Kumulativní cena: 28442)


Level: 0

Vytvoř:130 Copper Ingot
Vytvoř: 27 Copper Hook
Vytvoř: 27 Copper Setting
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Amber Pebble (1)


Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Vytvoř: 26 Tiger's Eye Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 11 Copper Filigree
Objev:

Copper Filigree (1)
Snowflake (1)

Vytvoř: 10 Adorned Snowflake


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
122 Silver Ingot (17 za)
13 Peridot Nugget (200 za)
11 Amethyst Nugget (201 za)

Cena: 6885 (Kumulativní cena: 35327)


Level: 75

Vytvoř: 24 Silver Hook
Vytvoř: 24 Silver Setting
Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Amethyst Nugget (1)

Vytvoř: 10 Amethyst Silver Earring

Level:100

Vytvoř: 13 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Peridot Nugget (1)

Vytvoř: 12 Intricate Peridot Jewel

Level:125

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Peridot Jewel (1)

Vytvoř: 12 Peridot Silver Earring


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
196 Gold Ore (21 za)
5 Topaz Lump (53 za)
13 Lapis Lump (51 za)

Cena: 5044 (Kumulativní cena: 40371)


Level:150

Vytvoř: 98 Gold Ingot
Vytvoř: 18 Gold Hook
Vytvoř: 18 Gold Setting
Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Vytvoř: 4 Topaz Gold Earring

Level:175

Vytvoř: 13 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Lapis Lump (1)

Vytvoř: 12 Gilded Lapis Jewel

Level:200

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Lapis Jewel (1)

Vytvoř: 12 Lapis Gold Earring


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
164 Platinum Ore (107 za)
7 Emerald Shard (93 za)
11 Opal Shard (91 za)
8 Ornate Snowflake (150 za)

Cena: 20400 (Kumulativní cena: 60771)


Level:225

Vytvoř: 82 Platinum Ingot
Vytvoř: 15 Platinum Hook
Vytvoř: 15 Platinum Setting
Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Vytvoř: 6 Emerald Platinum Earring

Level:250

Vytvoř: 11 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Opal Shard (1)

Vytvoř: 10 Ornate Opal Jewel

Level:275

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Snowflake (1)

Vytvoř: 7 Snowflake Platinum Earring


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
20 Mithril Ingot (115 za)
176 Mithril Ore (67 za)
6 Glob of Ectoplasm (2020 za)
35 Sapphire Crystal (300 za)
13 Brilliant Chrysocola Jewel (130 za)
4 Chrysocola Crystal (301 za)
3 Embellished Brilliant Chrysocola Jewel (1471 za)
3 Embellished Brilliant Coral Jewel (1485 za)
5 Azurite Crystal (450 za)

Cena: 50724 (Kumulativní cena: 111495)


Level:300

Vytvoř: 88 Mithril Ingot
Vytvoř: 19 Mithril Hook
Vytvoř: 19 Mithril Setting
Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Chrysocola Crystal (1)

Vytvoř: 3 Chrysocola Mithril Earring

Level:325

Vytvoř: 16 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Sapphire Crystal (1)

Vytvoř: 9 Brilliant Sapphire Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Chrysocola Jewel (1)

Vytvoř: 12 Chrysocola Mithril Earring

Level:375

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Chrysocola Jewel (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Coral Jewel (3)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)

Vytvoř: 5 Embellished Brilliant Sapphire Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!