Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-01-21T09:00:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
127230
Očekávaná návratnost
- 21573
Očekávaná koncová cena
105657

2 Garnet Copper Stud - Prodáváno za 363 za pomocí Max Buyout
27 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
5 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
13 Lapis Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
6 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
13 Lapis Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 148 za pomocí Max Buyout
8 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 117 za pomocí Max Buyout
1 Sapphire Mithril Earring - Prodáváno za 1368 za pomocí Max Buyout
1 Coral Mithril Earring - Prodáváno za 4265 za pomocí Max Buyout
11 Brilliant Coral Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Ornate Emerald Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Embellished Ornate Emerald Jewel - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Embellished Brilliant Coral Jewel - Prodáváno za 557 za pomocí Max Buyout
11 Adorned Snowflake - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Brilliant Snowflake - Prodáváno za 630 za pomocí Max Buyout
1 Snowflake Mithril Earring - Prodáváno za 838 za pomocí Max Buyout
13 Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 666 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor
231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 462
Remaining Cost
127230

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ingot (132 za)
Silver Ingot (16 za)
Copper Ore (98 za)
Gold Ore (39 za)
Mithril Ore (83 za)
Platinum Ore (149 za)
Silver Ore (12 za)
Glob of Ectoplasm (1707 za)
Garnet Pebble (104 za)
Malachite Pebble (119 za)
Lapis Nugget (133 za)
Amethyst Nugget (134 za)
Topaz Lump (48 za)
Lapis Lump (47 za)
Coral Tentacle (404 za)
Beryl Crystal (416 za)
Emerald Shard (96 za)
Remaining Cost
127230

Předchystáno (Kup na tržišti)

Copper Hook (276 za)
Copper Setting (290 za)
Mithril Filigree (225 za)
Embellished Brilliant Coral Jewel (1551 za)
Embellished Brilliant Sapphire Jewel (1567 za)
Brilliant Snowflake (1544 za)
Azurite Crystal (415 za)
Snowflake (68 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Copper Hook (276 za)
2 Copper Setting (290 za)
22 Copper Ingot (132 za)
216 Copper Ore (98 za)
2 Garnet Pebble (104 za)
27 Malachite Pebble (119 za)
11 Snowflake (68 za)

Cena: 29373 (Kumulativní cena: 29373)


Level: 0

Vytvoř:108 Copper Ingot
Vytvoř: 27 Copper Hook
Vytvoř: 27 Copper Setting
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Garnet Pebble (1)

Vytvoř: 1 Garnet Copper Stud

Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Vytvoř: 26 Malachite Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 11 Copper Filigree
Objev:

Copper Filigree (1)
Snowflake (1)

Vytvoř: 10 Adorned Snowflake


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
26 Silver Ingot (16 za)
152 Silver Ore (12 za)
13 Lapis Nugget (133 za)
6 Amethyst Nugget (134 za)

Cena: 4773 (Kumulativní cena: 34146)


Level: 75

Vytvoř: 76 Silver Ingot
Vytvoř: 19 Silver Hook
Vytvoř: 19 Silver Setting
Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Amethyst Nugget (1)

Vytvoř: 5 Amethyst Silver Earring

Level:100

Vytvoř: 13 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Lapis Nugget (1)

Vytvoř: 12 Intricate Lapis Jewel

Level:125

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Vytvoř: 12 Lapis Silver Earring


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
196 Gold Ore (39 za)
5 Topaz Lump (48 za)
13 Lapis Lump (47 za)

Cena: 8495 (Kumulativní cena: 42641)


Level:150

Vytvoř: 98 Gold Ingot
Vytvoř: 18 Gold Hook
Vytvoř: 18 Gold Setting
Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Vytvoř: 4 Topaz Gold Earring

Level:175

Vytvoř: 13 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Lapis Lump (1)

Vytvoř: 12 Gilded Lapis Jewel

Level:200

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Lapis Jewel (1)

Vytvoř: 12 Lapis Gold Earring


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
148 Platinum Ore (149 za)
64 Emerald Shard (96 za)

Cena: 28196 (Kumulativní cena: 70837)


Level:225

Vytvoř: 74 Platinum Ingot
Vytvoř: 9 Platinum Hook
Vytvoř: 9 Platinum Setting
Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Vytvoř: 8 Emerald Platinum Earring

Level:250

Vytvoř: 19 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Emerald Shard (1)

Vytvoř: 9 Ornate Emerald Jewel

Level:275

Vytvoř: 9 Embellished Ornate Emerald Jewel


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
13 Mithril Filigree (225 za)
148 Mithril Ore (83 za)
4 Glob of Ectoplasm (1707 za)
21 Coral Tentacle (404 za)
8 Beryl Crystal (416 za)
3 Embellished Brilliant Coral Jewel (1551 za)
3 Embellished Brilliant Sapphire Jewel (1567 za)
3 Brilliant Snowflake (1544 za)
18 Azurite Crystal (415 za)
16 Snowflake (68 za)

Cena: 56393 (Kumulativní cena: 127230)


Level:300

Vytvoř: 74 Mithril Ingot
Vytvoř: 11 Mithril Hook
Vytvoř: 11 Mithril Setting
Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Beryl Crystal (1)

Vytvoř: 7 Beryl Mithril Earring

Level:325

Vytvoř: 15 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Coral Tentacle (1)

Vytvoř: 10 Brilliant Coral Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Filigree (1)
Azurite Crystal (1)

Vytvoř: 12 Brilliant Azurite Jewel

Level:375

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Sapphire Jewel (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Coral Jewel (3)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Snowflake (16)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Snowflake (3)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)

Vytvoř: 2 Embellished Brilliant Coral Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!