Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-01-18T05:40:04+00:00

NA/EU price data only
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
149405
Očekávaná návratnost
- 23717
Očekávaná koncová cena
125688

2 Garnet Copper Stud - Prodáváno za 699 za pomocí Max Buyout
27 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
13 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
13 Lapis Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
9 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
8 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
8 Brilliant Chrysocola Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Ornate Sapphire Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
6 Embellished Brilliant Chrysocola Jewel - Prodáváno za 903 za pomocí Max Buyout
11 Adorned Snowflake - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
13 Ornate Snowflake - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Brilliant Snowflake - Prodáváno za 1218 za pomocí Max Buyout
13 Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 2132 za pomocí Max Buyout

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 231

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

22 Copper Ingot (220 za)
216 Copper Ore (148 za)
196 Gold Ore (69 za)
180 Mithril Ore (45 za)
160 Platinum Ore (204 za)
196 Silver Ore (16 za)
8 Glob of Ectoplasm (2984 za)
2 Garnet Pebble (244 za)
27 Malachite Pebble (250 za)
18 Amethyst Nugget (175 za)
5 Topaz Lump (87 za)
13 Lapis Lump (84 za)
46 Chrysocola Crystal (239 za)
9 Emerald Shard (106 za)
9 Sapphire Shard (97 za)
11 Tiny Snowflake (2 za)
13 Unique Snowflake (29 za)
1 Pristine Snowflake (58 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

2 Copper Hook (360 za)
2 Copper Setting (429 za)
18 Azurite Crystal (253 za)Vytvoř
Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Copper Hook (360 za)
2 Copper Setting (429 za)
22 Copper Ingot (220 za)
216 Copper Ore (148 za)
2 Garnet Pebble (244 za)
27 Malachite Pebble (250 za)
11 Tiny Snowflake (2 za)

Cena: 45646 (Kumulativní cena: 45646)


Level: 0

Vytvoř:108 Copper Ingot
Vytvoř: 27 Copper Hook
Vytvoř: 27 Copper Setting
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Garnet Pebble (1)

Vytvoř: 1 Garnet Copper Stud

Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Vytvoř: 26 Malachite Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 11 Copper Filigree
Objev:

Copper Filigree (1)
Tiny Snowflake (1)

Vytvoř: 10 Adorned Snowflake


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
196 Silver Ore (16 za)
18 Amethyst Nugget (175 za)

Cena: 6286 (Kumulativní cena: 51932)


Level: 75

Vytvoř: 98 Silver Ingot
Vytvoř: 18 Silver Hook
Vytvoř: 18 Silver Setting
Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Amethyst Nugget (1)

Vytvoř: 4 Amethyst Silver Earring

Level:100

Vytvoř: 13 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Amethyst Nugget (1)

Vytvoř: 12 Intricate Amethyst Jewel

Level:125

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Vytvoř: 12 Amethyst Silver Earring


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
196 Gold Ore (69 za)
5 Topaz Lump (87 za)
13 Lapis Lump (84 za)

Cena: 15051 (Kumulativní cena: 66983)


Level:150

Vytvoř: 98 Gold Ingot
Vytvoř: 18 Gold Hook
Vytvoř: 18 Gold Setting
Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Vytvoř: 4 Topaz Gold Earring

Level:175

Vytvoř: 13 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Lapis Lump (1)

Vytvoř: 12 Gilded Lapis Jewel

Level:200

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Lapis Jewel (1)

Vytvoř: 12 Lapis Gold Earring


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
160 Platinum Ore (204 za)
9 Emerald Shard (106 za)
9 Sapphire Shard (97 za)
13 Unique Snowflake (29 za)

Cena: 34844 (Kumulativní cena: 101827)


Level:225

Vytvoř: 80 Platinum Ingot
Vytvoř: 9 Platinum Hook
Vytvoř: 9 Platinum Setting
Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Vytvoř: 8 Emerald Platinum Earring

Level:250

Vytvoř: 22 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Sapphire Shard (1)

Vytvoř: 8 Ornate Sapphire Jewel

Level:275

Objev:

Platinum Filigree (1)
Unique Snowflake (1)

Vytvoř: 12 Ornate Snowflake


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
180 Mithril Ore (45 za)
8 Glob of Ectoplasm (2984 za)
46 Chrysocola Crystal (239 za)
1 Pristine Snowflake (58 za)
18 Azurite Crystal (253 za)

Cena: 47578 (Kumulativní cena: 149405)


Level:300

Vytvoř: 90 Mithril Ingot
Vytvoř: 8 Mithril Hook
Vytvoř: 8 Mithril Setting
Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Chrysocola Crystal (1)

Vytvoř: 7 Chrysocola Mithril Earring

Level:325

Vytvoř: 29 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Chrysocola Crystal (1)

Vytvoř: 7 Brilliant Chrysocola Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Filigree (1)
Azurite Crystal (1)

Vytvoř: 12 Brilliant Azurite Jewel

Level:375

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Pristine Snowflake (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)

Vytvoř: 6 Embellished Brilliant Chrysocola Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!