Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-05-27T13:00:04+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
119058
Očekávaná návratnost
- 23813
Očekávaná koncová cena
95245

27 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
13 Carnelian Silver Stud - Prodáváno za 151 za pomocí Max Buyout
9 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
2 Amber Copper Stud - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Ring - Prodáváno za 2295 za pomocí Max Buyout
9 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
8 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 2571 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Amulet - Prodáváno za 958 za pomocí Max Buyout
11 Brilliant Sapphire Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Ornate Opal Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Gilded Spinel Jewel - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Embellished Gilded Spinel Jewel - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Embellished Ornate Opal Jewel - Prodáváno za 338 za pomocí Max Buyout
13 Adorned Snowflake - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Brilliant Snowflake - Prodáváno za 522 za pomocí Max Buyout
13 Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
3 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 513 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor
231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 462
Remaining Cost
119058

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (85 za)
Gold Ore (53 za)
Mithril Ore (38 za)
Platinum Ore (208 za)
Silver Ore (6 za)
Glob of Ectoplasm (1549 za)
Malachite Pebble (136 za)
Carnelian Nugget (109 za)
Sapphire Crystal (336 za)
Amethyst Nugget (112 za)
Topaz Lump (75 za)
Chrysocola Crystal (343 za)
Spinel Lump (56 za)
Amber Pebble (90 za)
Emerald Shard (66 za)
Opal Shard (63 za)
Remaining Cost
119058

Předchystáno (Kup na tržišti)

Copper Hook (264 za)
Copper Setting (290 za)
Copper Filigree (268 za)
Mithril Filigree (93 za)
Embellished Brilliant Chrysocola Jewel (1334 za)
Azurite Crystal (325 za)
Snowflake (64 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Copper Hook (264 za)
2 Copper Setting (290 za)
13 Copper Filigree (268 za)
216 Copper Ore (85 za)
27 Malachite Pebble (136 za)
2 Amber Pebble (90 za)
13 Snowflake (64 za)

Cena: 27636 (Kumulativní cena: 27636)


Level: 0

Vytvoř:108 Copper Ingot
Vytvoř: 27 Copper Hook
Vytvoř: 27 Copper Setting
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Amber Pebble (1)

Vytvoř: 1 Amber Copper Stud

Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Vytvoř: 26 Malachite Copper Stud

Level: 50

Objev:

Copper Filigree (1)
Snowflake (1)

Vytvoř: 12 Adorned Snowflake


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
196 Silver Ore (6 za)
13 Carnelian Nugget (109 za)
5 Amethyst Nugget (112 za)

Cena: 3153 (Kumulativní cena: 30789)


Level: 75

Vytvoř: 98 Silver Ingot
Vytvoř: 18 Silver Hook
Vytvoř: 18 Silver Setting
Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Amethyst Nugget (1)

Vytvoř: 4 Amethyst Silver Earring

Level:100

Vytvoř: 13 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Carnelian Nugget (1)

Vytvoř: 12 Intricate Carnelian Jewel

Level:125

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Carnelian Jewel (1)

Vytvoř: 12 Carnelian Silver Stud


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
148 Gold Ore (53 za)
9 Topaz Lump (75 za)
55 Spinel Lump (56 za)

Cena: 11599 (Kumulativní cena: 42388)


Level:150

Vytvoř: 74 Gold Ingot
Vytvoř: 9 Gold Hook
Vytvoř: 9 Gold Setting
Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Vytvoř: 8 Topaz Gold Earring

Level:175

Vytvoř: 19 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Spinel Lump (1)

Vytvoř: 9 Gilded Spinel Jewel

Level:200

Vytvoř: 9 Embellished Gilded Spinel Jewel


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
148 Platinum Ore (208 za)
9 Emerald Shard (66 za)
55 Opal Shard (63 za)

Cena: 34843 (Kumulativní cena: 77231)


Level:225

Vytvoř: 74 Platinum Ingot
Vytvoř: 9 Platinum Hook
Vytvoř: 9 Platinum Setting
Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Vytvoř: 8 Emerald Platinum Earring

Level:250

Vytvoř: 19 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Opal Shard (1)

Vytvoř: 9 Ornate Opal Jewel

Level:275

Vytvoř: 9 Embellished Ornate Opal Jewel


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
13 Mithril Filigree (93 za)
154 Mithril Ore (38 za)
4 Glob of Ectoplasm (1549 za)
11 Sapphire Crystal (336 za)
8 Chrysocola Crystal (343 za)
9 Embellished Brilliant Chrysocola Jewel (1334 za)
28 Azurite Crystal (325 za)
16 Snowflake (64 za)

Cena: 41827 (Kumulativní cena: 119058)


Level:300

Vytvoř: 77 Mithril Ingot
Vytvoř: 11 Mithril Setting
Vytvoř: 9 Mithril Hook
Vytvoř: 1 Mithril Band
Vytvoř: 1 Mithril Chain
Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Chrysocola Crystal (1)

Vytvoř: 7 Chrysocola Mithril Earring

Level:325

Vytvoř: 15 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Sapphire Crystal (1)

Vytvoř: 10 Brilliant Sapphire Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Filigree (1)
Azurite Crystal (1)

Vytvoř: 12 Brilliant Azurite Jewel

Level:375

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Embellished Brilliant Chrysocola Jewel (3)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Chrysocola Jewel (3)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Embellished Brilliant Chrysocola Jewel (3)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Snowflake (16)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)

Vytvoř: 2 Embellished Brilliant Azurite Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!