Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-12-12T19:40:04+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Top 5 srdíček

Základní cena
18676
Očekávaná návratnost
- 3145
Očekávaná koncová cena
15531

10 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Cup of Potato Fries - Prodáváno za 4 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Bowl of Simple Salad - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
1 Deluxe Burger - Prodáváno za 3 za pomocí Minimální prodejní cena
36 Roasted Meaty Sandwich - Prodáváno za 3 za pomocí Minimální prodejní cena
2 Cheeseburger - Prodáváno za 17 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
21 Pile of Paprika - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
18 Loaf of Zucchini Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Bowl of Salsa - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
2 Bowl of Fancy Creamy Mushroom Soup - Prodáváno za 3 za pomocí Max Buyout
3 Veggie Burger - Prodáváno za 3 za pomocí Minimální prodejní cena
2 Pepper Steak Dinner - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
11 Bowl of Blueberry Apple Compote - Prodáváno za 7 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Bowl of Strawberry Apple Compote - Prodáváno za 11 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Griffon Egg Omelet - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Simple Meat Chili - Prodáváno za 7 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Bowl of Cherry Vanilla Compote - Prodáváno za 8 za pomocí Minimální prodejní cena
2 Stuffed Zucchini - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
1 Yam Fritter - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
27 Bowl of Blackberry Pear Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
27 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
23 Bowl of Chocolate Cherry Frosting - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Chocolate Raspberry Frosting - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
26 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Blackberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Chili Pepper Popper - Prodáváno za 3 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Slice of Cinnamon Toast - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
1 Candied Apple - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
25 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
18676

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
Apple Jack(16 per) - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
77 za 25
Lieutenant Summers - Nightguard Beach(Harathi Hinterlands 35-45)
Disa - Snowslide Ravine(Dredgehaunt Cliffs 40-50)
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
112 za 25
Braxa Scalehunter - Champion's Shield(Iron Marches 50-60)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

Pochtecatl - Jelako Cliffrise(Bloodtide Coast 45-55) (368 za)

Total : 1071
Remaining Cost
18676

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Piece of Candy Corn (33 za)
Potato (90 za)
Onion (128 za)
Egg (50 za)
Mushroom (17 za)
Vanilla Bean (66 za)
Black Peppercorn (148 za)
Head of Lettuce (7 za)
Thyme Leaf (69 za)
Strawberry (19 za)
Raspberry (13 za)
Blueberry (33 za)
Cinnamon Stick (75 za)
Yam (25 za)
Zucchini (8 za)
Chili Pepper (39 za)
Rosemary Sprig (59 za)
Dill Sprig (8 za)
Sesame Seed (55 za)
Cayenne Pepper (160 za)
Tarragon Leaves (14 za)
Green Onion (8 za)
Blackberry (9 za)
Slab of Red Meat (35 za)
Passion Fruit (11 za)
Remaining Cost
18676

Předchystáno (Kup na tržišti)

Pile of Cinnamon and Sugar (48 za)
Slice of Buttered Toast (24 za)
Slice of Garlic Bread (84 za)
Bowl of Chocolate Frosting (52 za)
Bowl of Creamy Portobello Soup (18 za)
Grape (12 za)


Vytvoř
Level: 0

Objev:

Apple (1)
Pile of Cinnamon and Sugar (1)

Objev:

Packet of Salt (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Mushroom (3)

Objev:

Jug of Water (1)
Bag of Starch (1)
Piece of Candy Corn (5)

Vytvoř: 20 Loaf of Bread
Vytvoř: 11 Pile of Cinnamon and Sugar
Vytvoř: 1 Pile of Salt and Pepper
Vytvoř: 11 Cinnamon Apple

Level: 25

Objev:

Potato (1)
Packet of Salt (1)

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Head of Lettuce (1)

Objev:

Tomato (1)
Onion (1)
Lemon (1)
Chili Pepper (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Cinnamon Apple (1)
Blueberry (1)

Objev:

Apple (1)
Bowl of Candy Corn Glaze (1)

Vytvoř: 1 Bottle of Simple Dressing
Vytvoř: 10 Bowl of Blueberry Apple Compote

Level: 50

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Basil Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Cheese Wedge (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Tomato (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Chili Pepper (1)

Objev:

Pile of Cinnamon and Sugar (1)
Slice of Buttered Toast (1)

Vytvoř: 17 Roasted Meaty Sandwich

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Grilled Mushroom (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Cinnamon Apple (1)
Strawberry (1)

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 21 Pile of Paprika

Level:125

Objev:

Rice Ball (1)
Slice of Garlic Bread (1)
Pepper Steak (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Egg (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Cherry (1)

Objev:

Tomato (1)
Onion (1)
Rice Ball (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Egg (1)
Packet of Baking Powder (1)
Yam (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 17 Loaf of Zucchini Bread

Level:175

Vytvoř: 28 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Objev:

Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Sesame Seed Bun (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Thyme Leaf (1)
Bowl of Creamy Portobello Soup (1)
Dill Sprig (1)

Vytvoř: 1 Sesame Seed Bun
Vytvoř: 23 Bowl of Chocolate Cherry Frosting

Level:225

Vytvoř: 28 Griffon Egg Omelet

Level:250

Objev:

Bag of Sugar (1)
Pear (1)
Blackberry (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Blackberry Pear Compote

Level:275

Vytvoř: 28 Bowl of Blackberry Pie Filling

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 24 Raspberry Passion Fruit Compote

Level:375

Vytvoř: 28 Bowl of Chocolate Raspberry Frosting

Level:400

Nic. Vše hotovo!