Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-05-28T20:00:03+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Top 5 srdíček

Základní cena
30107
Očekávaná návratnost
- 5471
Očekávaná koncová cena
24636

28 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 24 za pomocí Max Buyout
1 Cup of Potato Fries - Prodáváno za 10 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Deluxe Burger - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
50 Roasted Meaty Sandwich - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
2 Cheeseburger - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
2 Bowl of Fancy Creamy Mushroom Soup - Prodáváno za 3 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Bowl of Dilled Clam Chowder - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
3 Veggie Burger - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Filet of Sesame Roasted Meat - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
2 Pepper Steak Dinner - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Blueberry Apple Compote - Prodáváno za 11 za pomocí Minimální prodejní cena
20 Bowl of Strawberry Apple Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
2 Cherry Pie - Prodáváno za 2 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Griffon Egg Omelet - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Sage Stuffed Mushroom - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
25 Bowl of Cherry Vanilla Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
2 Bowl of Meat and Cabbage Stew - Prodáváno za 8 za pomocí Minimální prodejní cena
27 Bowl of Blackberry Pear Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
27 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
25 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
10 Bowl of Chocolate Cherry Frosting - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Winter Vegetable Mix - Prodáváno za 4 za pomocí Max Buyout
26 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Blackberry Pie Filling - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
11 Candied Apple - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Bottle of Tropical Dressing - Prodáváno za 21 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Salad a la Consortium - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
1 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

32
35 za 25
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
Apple Jack(16 per) - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
56
35 za 25
Eona - Mabon Market(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
35
77 za 25
Lieutenant Summers - Nightguard Beach(Harathi Hinterlands 35-45)
Disa - Snowslide Ravine(Dredgehaunt Cliffs 40-50)
27
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
27
112 za 25
Braxa Scalehunter - Champion's Shield(Iron Marches 50-60)
27
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
1
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
56
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
29
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
1
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
25
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
1
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
113 Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
28 Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
31 Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
232 Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
83 Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
1 Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
2 Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
54 Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

Pochtecatl - Jelako Cliffrise(Bloodtide Coast 45-55) (368 za)

Total : 1330

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

29 Potato (105 za)
1 Stick of Butter (248 za)
28 Egg (120 za)
6 Mushroom (42 za)
28 Turnip (11 za)
26 Vanilla Bean (37 za)
1 Black Peppercorn (356 za)
3 Head of Lettuce (8 za)
1 Spinach Leaf (264 za)
1 Thyme Leaf (225 za)
1 Walnut (9 za)
46 Strawberry (89 za)
28 Raspberry (41 za)
1 Blueberry (75 za)
21 Cinnamon Stick (19 za)
1 Chili Pepper (147 za)
1 Head of Cabbage (7 za)
1 Rosemary Sprig (40 za)
3 Dill Sprig (15 za)
1 Sesame Seed (282 za)
25 Cayenne Pepper (80 za)
27 Tarragon Leaves (15 za)
28 Parsnip (21 za)
28 Green Onion (8 za)
28 Rutabaga (18 za)
55 Blackberry (11 za)
55 Slab of Red Meat (6 za)
2 Passion Fruit (11 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

1 Bowl of Sage Stuffing (33 za)
1 Slice of Garlic Bread (257 za)
1 Bowl of Cherry Pie Filling (88 za)
10 Bowl of Chocolate Frosting (178 za)
1 Bottle of Sesame Ginger Sauce (250 za)
1 Bowl of Clam Chowder (320 za)
1 Bowl of Creamy Portobello Soup (62 za)
28 Grape (56 za)
1 Bowl of Herbed Meat Stock (284 za)
11 Bowl of Candy Corn Glaze (100 za)
1 Bottle of Tropical Dressing (45 za)


Vytvoř
Level: 0

Objev:

Apple (1)
Pile of Cinnamon and Sugar (1)

Objev:

Packet of Salt (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Mushroom (3)

Vytvoř: 27 Loaf of Bread
Vytvoř: 1 Ball of Dough
Vytvoř: 21 Pile of Cinnamon and Sugar
Vytvoř: 1 Pile of Salt and Pepper
Vytvoř: 20 Cinnamon Apple

Level: 25

Objev:

Potato (1)
Packet of Salt (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Cinnamon Apple (1)
Blueberry (1)

Objev:

Apple (1)
Bowl of Candy Corn Glaze (1)

Vytvoř: 1 Bottle of Simple Dressing
Vytvoř: 10 Candied Apple

Level: 50

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Basil Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Cheese Wedge (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 24 Roasted Meaty Sandwich

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Grilled Mushroom (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Cinnamon Apple (1)
Strawberry (1)

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Sage Stuffing (1)
Mushroom (3)

Vytvoř: 19 Bowl of Strawberry Apple Compote

Level:125

Objev:

Rice Ball (1)
Slice of Garlic Bread (1)
Pepper Steak (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Cherry (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 24 Bowl of Cherry Vanilla Compote

Level:175

Vytvoř: 28 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Objev:

Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Sesame Seed Bun (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Thyme Leaf (1)
Bowl of Creamy Portobello Soup (1)
Dill Sprig (1)

Objev:

Bowl of Clam Chowder (1)
Dill Sprig (1)

Objev:

Bottle of Sesame Ginger Sauce (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Ball of Dough (1)
Bowl of Cherry Pie Filling (1)

Objev:

Head of Cabbage (1)
Bowl of Herbed Meat Stock (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Ginger Root (1)
Dill Sprig (1)
Passion Fruit (1)

Objev:

Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Walnut (1)
Bottle of Tropical Dressing (1)

Vytvoř: 1 Sesame Seed Bun
Vytvoř: 10 Bowl of Chocolate Cherry Frosting

Level:225

Vytvoř: 28 Griffon Egg Omelet

Level:250

Objev:

Bag of Sugar (1)
Pear (1)
Blackberry (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Blackberry Pear Compote

Level:275

Vytvoř: 28 Bowl of Blackberry Pie Filling

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 24 Spicier Flank Steak

Level:375

Vytvoř: 28 Bowl of Winter Vegetable Mix

Level:400

Nic. Vše hotovo!