Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-06-21T02:20:04+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Top 5 srdíček

Základní cena
23340
Očekávaná návratnost
- 2641
Očekávaná koncová cena
20699

25 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout
2 Cup of Potato Fries - Prodáváno za 9 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Bowl of Simple Salad - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
8 Deluxe Burger - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
2 Roasted Meaty Sandwich - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
19 Pile of Paprika - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Zucchini Bread - Prodáváno za 5 za pomocí Minimální prodejní cena
2 Bowl of Tomato Zucchini Soup - Prodáváno za 13 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Dilled Clam Chowder - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
3 Veggie Burger - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Filet of Sesame Roasted Meat - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
3 Sesame Roasted Dinner - Prodáváno za 7 za pomocí Max Buyout
15 Bowl of Blueberry Apple Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Strawberry Apple Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Griffon Egg Omelet - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Pepper Steak - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
1 Sage Stuffed Mushroom - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
1 Dilled Poultry Piccata - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout
1 Yam Fritter - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
22 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
27 Bowl of Blackberry Pear Compote - Prodáváno za 9 za pomocí Minimální prodejní cena
4 Raspberry Peach Bar - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
26 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 23 za pomocí Max Buyout
40 Tarragon Stuffed Poultry - Prodáváno za 4 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Asparagus and Sage Salad - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
7 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
26 Bowl of Mixed Berry Pie Filling - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Blackberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Candied Apple - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
23340

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
Apple Jack(16 per) - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
112 za 25
Braxa Scalehunter - Champion's Shield(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Ichtaca - Hunting Banks(Timberline Falls 50-60)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

Pochtecatl - Jelako Cliffrise(Bloodtide Coast 45-55) (368 za)

Total : 1162
Remaining Cost
23340

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Piece of Candy Corn (45 za)
Potato (89 za)
Stick of Butter (218 za)
Egg (59 za)
Mushroom (19 za)
Vanilla Bean (76 za)
Black Peppercorn (217 za)
Head of Lettuce (7 za)
Sage Leaf (13 za)
Strawberry (24 za)
Raspberry (35 za)
Blueberry (47 za)
Cinnamon Stick (78 za)
Yam (41 za)
Zucchini (10 za)
Chili Pepper (45 za)
Rosemary Sprig (49 za)
Dill Sprig (13 za)
Sesame Seed (99 za)
Cayenne Pepper (142 za)
Asparagus Spear (13 za)
Tarragon Leaves (22 za)
Green Onion (8 za)
Blackberry (11 za)
Slab of Red Meat (39 za)
Slab of Poultry Meat (126 za)
Passion Fruit (11 za)
Remaining Cost
23340

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bowl of Sage Stuffing (31 za)
Bottle of Simple Dressing (228 za)
Pile of Cinnamon and Sugar (48 za)
Poultry Piccata (175 za)
Bottle of Sesame Ginger Sauce (89 za)
Bowl of Spiced Mashed Yams (88 za)
Bowl of Tomato Soup (115 za)
Bowl of Clam Chowder (145 za)
Grape (22 za)


Vytvoř
Level: 0

Objev:

Apple (1)
Pile of Cinnamon and Sugar (1)

Objev:

Packet of Salt (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Mushroom (3)

Objev:

Jug of Water (1)
Bag of Starch (1)
Piece of Candy Corn (5)

Vytvoř: 2 Loaf of Bread
Vytvoř: 15 Pile of Cinnamon and Sugar
Vytvoř: 1 Pile of Salt and Pepper
Vytvoř: 15 Cinnamon Apple

Level: 25

Objev:

Potato (1)
Packet of Salt (1)

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Head of Lettuce (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Cinnamon Apple (1)
Blueberry (1)

Objev:

Apple (1)
Bowl of Candy Corn Glaze (1)

Vytvoř: 1 Bottle of Simple Dressing
Vytvoř: 1 Cup of Potato Fries
Vytvoř: 14 Bowl of Blueberry Apple Compote

Level: 50

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Basil Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Blueberry Pie Filling

Level: 75

Vytvoř: 27 Bowl of Baker's Dry Ingredients
Vytvoř: 1 Bowl of Baker's Wet Ingredients

Level:100

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Grilled Mushroom (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Cinnamon Apple (1)
Strawberry (1)

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Sage Stuffing (1)
Mushroom (3)

Vytvoř: 19 Pile of Paprika

Level:125

Vytvoř: 28 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Egg (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Egg (1)
Packet of Baking Powder (1)
Yam (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 21 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Vytvoř: 28 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Objev:

Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Sesame Seed Bun (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Tomato Soup (1)
Zucchini (1)
Chili Pepper (1)
Dill Sprig (1)

Objev:

Bowl of Clam Chowder (1)
Dill Sprig (1)

Objev:

Bottle of Sesame Ginger Sauce (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Spiced Mashed Yams (1)
Filet of Sesame Roasted Meat (1)

Objev:

Poultry Piccata (1)
Dill Sprig (1)

Vytvoř: 7 Deluxe Burger
Vytvoř: 1 Filet of Sesame Roasted Meat
Vytvoř: 8 Sesame Seed Bun

Level:225

Vytvoř: 28 Griffon Egg Omelet

Level:250

Objev:

Bag of Sugar (1)
Pear (1)
Blackberry (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Blackberry Pear Compote

Level:275

Vytvoř: 28 Bowl of Blackberry Pie Filling

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Bowl of Baker's Wet Ingredients (1)
Raspberry Peach Compote (1)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Loaf of Tarragon Bread (1)
Shallot (1)
Slab of Poultry Meat (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 19 Tarragon Stuffed Poultry

Level:375

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Sage Leaf (1)
Lemon (1)
Asparagus Spear (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Mixed Berry Pie Filling

Level:400

Nic. Vše hotovo!