Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-07-22T00:40:06+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Top 5 srdíček

Základní cena
30153
Očekávaná návratnost
- 4286
Očekávaná koncová cena
25867

28 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
14 Cup of Potato Fries - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
6 Deluxe Burger - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
22 Roasted Meaty Sandwich - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
2 Cheeseburger - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
2 Bowl of Tomato Zucchini Soup - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
2 Bowl of Fancy Creamy Mushroom Soup - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Dilled Clam Chowder - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
3 Veggie Burger - Prodáváno za 5 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Filet of Sesame Roasted Meat - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Blueberry Apple Compote - Prodáváno za 11 za pomocí Minimální prodejní cena
20 Bowl of Strawberry Apple Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Griffon Egg Omelet - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
1 Pepper Steak - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout
1 Sage Stuffed Mushroom - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
25 Bowl of Cherry Vanilla Compote - Prodáváno za 7 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Dilled Poultry Piccata - Prodáváno za 8 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
2 Bowl of Meat and Cabbage Stew - Prodáváno za 15 za pomocí Minimální prodejní cena
27 Bowl of Blackberry Pear Compote - Prodáváno za 14 za pomocí Minimální prodejní cena
27 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
25 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 13 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
11 Bowl of Mixed Berry Pie Filling - Prodáváno za 8 za pomocí Minimální prodejní cena
17 Bowl of Winter Vegetable Mix - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Blackberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
1 Slice of Cinnamon Toast - Prodáváno za 10 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Candied Apple - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Salad a la Consortium - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
1 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 5 za pomocí Minimální prodejní cena

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
Apple Jack(16 per) - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Eona - Mabon Market(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
77 za 25
Lieutenant Summers - Nightguard Beach(Harathi Hinterlands 35-45)
Disa - Snowslide Ravine(Dredgehaunt Cliffs 40-50)
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
112 za 25
Braxa Scalehunter - Champion's Shield(Iron Marches 50-60)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

Pochtecatl - Jelako Cliffrise(Bloodtide Coast 45-55) (368 za)

Total : 1022

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (80 za)
Egg (128 za)
Mushroom (46 za)
Turnip (8 za)
Vanilla Bean (36 za)
Head of Lettuce (5 za)
Spinach Leaf (239 za)
Thyme Leaf (198 za)
Walnut (11 za)
Strawberry (79 za)
Raspberry (40 za)
Blueberry (54 za)
Cinnamon Stick (39 za)
Zucchini (10 za)
Chili Pepper (152 za)
Head of Cabbage (7 za)
Rosemary Sprig (45 za)
Dill Sprig (16 za)
Sesame Seed (215 za)
Cayenne Pepper (78 za)
Tarragon Leaves (16 za)
Parsnip (27 za)
Green Onion (8 za)
Rutabaga (84 za)
Blackberry (17 za)
Slab of Red Meat (8 za)
Passion Fruit (11 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bowl of Sage Stuffing (24 za)
Pile of Cinnamon and Sugar (29 za)
Slice of Buttered Toast (14 za)
Poultry Piccata (275 za)
Bottle of Sesame Ginger Sauce (209 za)
Bowl of Tomato Soup (100 za)
Bowl of Clam Chowder (295 za)
Bowl of Creamy Portobello Soup (29 za)
Grape (37 za)
Bowl of Herbed Meat Stock (188 za)
Bowl of Candy Corn Glaze (125 za)
Bottle of Tropical Dressing (49 za)


Vytvoř
Level: 0

Objev:

Apple (1)
Pile of Cinnamon and Sugar (1)

Objev:

Packet of Salt (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Mushroom (3)

Vytvoř: 13 Loaf of Bread
Vytvoř: 20 Pile of Cinnamon and Sugar
Vytvoř: 20 Cinnamon Apple

Level: 25

Objev:

Potato (1)
Packet of Salt (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Cinnamon Apple (1)
Blueberry (1)

Objev:

Apple (1)
Bowl of Candy Corn Glaze (1)

Vytvoř: 13 Cup of Potato Fries

Level: 50

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Basil Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Cheese Wedge (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Pile of Cinnamon and Sugar (1)
Slice of Buttered Toast (1)

Vytvoř: 10 Roasted Meaty Sandwich
Vytvoř: 11 Bowl of Blueberry Pie Filling

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Grilled Mushroom (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Cinnamon Apple (1)
Strawberry (1)

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Sage Stuffing (1)
Mushroom (3)

Vytvoř: 19 Bowl of Strawberry Apple Compote

Level:125

Vytvoř: 28 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Cherry (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 24 Bowl of Cherry Vanilla Compote

Level:175

Vytvoř: 28 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Objev:

Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Sesame Seed Bun (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Tomato Soup (1)
Zucchini (1)
Chili Pepper (1)
Dill Sprig (1)

Objev:

Thyme Leaf (1)
Bowl of Creamy Portobello Soup (1)
Dill Sprig (1)

Objev:

Bowl of Clam Chowder (1)
Dill Sprig (1)

Objev:

Bottle of Sesame Ginger Sauce (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Poultry Piccata (1)
Dill Sprig (1)

Objev:

Head of Cabbage (1)
Bowl of Herbed Meat Stock (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Walnut (1)
Bottle of Tropical Dressing (1)

Vytvoř: 5 Deluxe Burger
Vytvoř: 6 Sesame Seed Bun

Level:225

Vytvoř: 28 Griffon Egg Omelet

Level:250

Objev:

Bag of Sugar (1)
Pear (1)
Blackberry (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Blackberry Pear Compote

Level:275

Vytvoř: 28 Bowl of Blackberry Pie Filling

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 24 Spicier Flank Steak

Level:375

Vytvoř: 11 Bowl of Mixed Berry Pie Filling
Vytvoř: 17 Bowl of Winter Vegetable Mix

Level:400

Nic. Vše hotovo!