Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-10-22T10:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Top 5 srdíček

Základní cena
19959
Očekávaná návratnost
- 2665
Očekávaná koncová cena
17294

5 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
12 Cup of Potato Fries - Prodáváno za 7 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Bowl of Simple Salad - Prodáváno za 12 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Deluxe Burger - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
21 Pile of Paprika - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
22 Loaf of Zucchini Bread - Prodáváno za 11 za pomocí Minimální prodejní cena
2 Bowl of Fancy Creamy Mushroom Soup - Prodáváno za 6 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Bowl of Dilled Clam Chowder - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
3 Veggie Burger - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Filet of Sesame Roasted Meat - Prodáváno za 21 za pomocí Max Buyout
3 Sesame Roasted Dinner - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Apple Sauce - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
8 Bowl of Blueberry Apple Compote - Prodáváno za 11 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Bowl of Strawberry Apple Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Griffon Egg Omelet - Prodáváno za 21 za pomocí Max Buyout
1 Pepper Steak - Prodáváno za 28 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Dilled Poultry Piccata - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
1 Yam Fritter - Prodáváno za 2 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
27 Bowl of Blackberry Pear Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
27 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
40 Tarragon Stuffed Poultry - Prodáváno za 2 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Spicy Cheeseburger - Prodáváno za 4 za pomocí Max Buyout
1 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
7 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
13 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 15 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Mixed Berry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Blackberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Candied Apple - Prodáváno za 359 za pomocí Max Buyout
1 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
19959

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
Apple Jack(16 per) - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
112 za 25
Braxa Scalehunter - Champion's Shield(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Ichtaca - Hunting Banks(Timberline Falls 50-60)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

Pochtecatl - Jelako Cliffrise(Bloodtide Coast 45-55) (368 za)

Total : 1043
Remaining Cost
19959

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Piece of Candy Corn (40 za)
Potato (68 za)
Egg (52 za)
Mushroom (17 za)
Vanilla Bean (88 za)
Black Peppercorn (172 za)
Head of Lettuce (5 za)
Thyme Leaf (89 za)
Strawberry (19 za)
Raspberry (22 za)
Blueberry (35 za)
Cinnamon Stick (79 za)
Yam (22 za)
Zucchini (7 za)
Chili Pepper (41 za)
Rosemary Sprig (71 za)
Dill Sprig (7 za)
Sesame Seed (56 za)
Cayenne Pepper (83 za)
Tarragon Leaves (27 za)
Green Onion (8 za)
Blackberry (9 za)
Slab of Red Meat (39 za)
Slab of Poultry Meat (104 za)
Passion Fruit (11 za)
Remaining Cost
19959

Předchystáno (Kup na tržišti)

Pile of Cinnamon and Sugar (46 za)
Poultry Piccata (129 za)
Bottle of Sesame Ginger Sauce (68 za)
Bowl of Spiced Mashed Yams (68 za)
Bowl of Clam Chowder (119 za)
Bowl of Creamy Portobello Soup (17 za)
Grape (16 za)
Sesame Seed Bun (41 za)


Vytvoř
Level: 0

Objev:

Apple (1)
Pile of Cinnamon and Sugar (1)

Objev:

Packet of Salt (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Mushroom (3)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Jug of Water (1)
Apple (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Bag of Starch (1)
Piece of Candy Corn (5)

Vytvoř: 2 Loaf of Bread
Vytvoř: 8 Pile of Cinnamon and Sugar
Vytvoř: 1 Pile of Salt and Pepper
Vytvoř: 8 Cinnamon Apple

Level: 25

Objev:

Potato (1)
Packet of Salt (1)

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Head of Lettuce (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Cinnamon Apple (1)
Blueberry (1)

Objev:

Apple (1)
Bowl of Candy Corn Glaze (1)

Vytvoř: 1 Bottle of Simple Dressing
Vytvoř: 11 Cup of Potato Fries
Vytvoř: 7 Bowl of Blueberry Apple Compote

Level: 50

Vytvoř: 28 Bowl of Blueberry Pie Filling

Level: 75

Vytvoř: 27 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Grilled Mushroom (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Cinnamon Apple (1)
Strawberry (1)

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 21 Pile of Paprika

Level:125

Vytvoř: 28 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Egg (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Egg (1)
Packet of Baking Powder (1)
Yam (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 21 Loaf of Zucchini Bread

Level:175

Vytvoř: 28 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Objev:

Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Sesame Seed Bun (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Thyme Leaf (1)
Bowl of Creamy Portobello Soup (1)
Dill Sprig (1)

Objev:

Bowl of Clam Chowder (1)
Dill Sprig (1)

Objev:

Bottle of Sesame Ginger Sauce (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Spiced Mashed Yams (1)
Filet of Sesame Roasted Meat (1)

Objev:

Poultry Piccata (1)
Dill Sprig (1)

Vytvoř: 1 Filet of Sesame Roasted Meat
Vytvoř: 14 Sesame Seed Bun

Level:225

Vytvoř: 28 Griffon Egg Omelet

Level:250

Objev:

Bag of Sugar (1)
Pear (1)
Blackberry (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Blackberry Pear Compote

Level:275

Vytvoř: 28 Bowl of Blackberry Pie Filling

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Cheese Wedge (1)
Loaf of Tarragon Bread (1)
Shallot (1)
Slab of Poultry Meat (1)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Sesame Seed Bun (1)
Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 19 Tarragon Stuffed Poultry

Level:375

Vytvoř: 28 Bowl of Mixed Berry Pie Filling

Level:400

Nic. Vše hotovo!