Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-03-26T03:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Huntsman

Základní cena
354054
Očekávaná návratnost
- 19870
Očekávaná koncová cena
334184

5 Apprentice Maintenance Oil - Prodáváno za 4 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Journeyman Maintenance Oil - Prodáváno za 12 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Quality Maintenance Oil - Prodáváno za 28 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Green Wood Longbow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Green Wood Longbow - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Short Bow - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Short Bow - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Mighty Green Wood Torch - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Vital Green Wood Torch - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Torch - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Green Wood Torch - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Green Wood Torch - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Soft Wood Torch - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Warhorn - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Vital Green Wood Warhorn - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Green Wood Warhorn - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Resilient Green Wood Warhorn - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Warhorn - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vigorous Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 215 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Short Bow - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Short Bow - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Warhorn - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 215 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 167 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 213 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 156 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 166 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 216 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Torch - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Torch - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Torch - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Torch - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 160 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 172 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Longbow - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Pistol - Prodáváno za 273 za pomocí Max Buyout
1 Honed Iron Pistol - Prodáváno za 146 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Pistol - Prodáváno za 41 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Soft Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 152 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Warhorn - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Warhorn - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 215 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Torch - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Torch - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Torch - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Krait Whelk - Prodáváno za 774 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Whelk - Prodáváno za 765 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Whelk - Prodáváno za 4676 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 157 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Hard Wood Torch - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Torch - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Torch - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Torch - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Elder Wood Torch - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Elder Wood Torch - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Elder Wood Torch - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Elder Wood Torch - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Elder Wood Torch - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Brazier - Prodáváno za 1147 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Pistol - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Mithril Pistol - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Pistol - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Mithril Pistol - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Darksteel Pistol - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 146 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 163 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Torch - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Pistol - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Speed - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Paralyzation - Prodáváno za 122 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
2 Major Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Minor Sigil of Celerity - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
2 Major Sigil of Celerity - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Green Wood Torch - Prodáváno za 23 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Soft Wood Torch - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Giver's Soft Wood Torch - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Bringer's Ogre Blaze - Prodáváno za 268 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Green Wood Warhorn - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 213 za pomocí Max Buyout
1 Bringer's Ogre Harbinger - Prodáváno za 1191 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 213 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Torch - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Torch - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 182 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Hard Wood Torch - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Torch - Prodáváno za 165 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Elder Wood Torch - Prodáváno za 150 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Pistol - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Darksteel Pistol - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
35.040.054.6

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 154 za)
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
35.040.054.6

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (82 za)
Iron Ore (188 za)
Mithril Ore (67 za)
Platinum Ore (107 za)
Elder Wood Log (198 za)
Green Wood Log (22 za)
Hard Wood Log (88 za)
Soft Wood Log (89 za)
Seasoned Wood Log (140 za)
Pile of Glittering Dust (72 za)
Pile of Shimmering Dust (277 za)
Pile of Incandescent Dust (275 za)
Tiny Venom Sac (6 za)
Small Venom Sac (61 za)
Full Venom Sac (702 za)
Potent Venom Sac (86 za)
Tiny Scale (20 za)
Vial of Thick Blood (722 za)
Tiny Totem (8 za)
Large Bone (86 za)
Bone Chip (6 za)
Heavy Bone (301 za)
Tiny Claw (8 za)
Claw (352 za)
Sharp Claw (721 za)
Large Claw (86 za)
Large Fang (86 za)
Charged Shard (1955 za)
Onyx Core (105 za)
Pile of Foul Essence (889 za)
Pile of Filthy Essence (221 za)
Pile of Vile Essence (50 za)
Corrupted Fragment (237 za)
Corrupted Shard (1437 za)
Corrupted Core (50 za)
Remaining Cost
35.040.054.6

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Warhorn Mouthpiece (108 za)
Darksteel Warhorn Mouthpiece (200 za)
Darksteel Horn (702 za)
Seasoned Pistol Frame (500 za)
Rawhide String (245 za)
Coarse String (609 za)
Soft Torch Handle (332 za)
Mithril Torch Head (198 za)
Elder Wood Dowel (34 za)
Green Wood Dowel (32 za)
Berserker's Elder Inscription (217 za)
Mighty Green Inscription (18 za)
Knight's Hard Inscription (956 za)
Mighty Bronze Plated Inscription (575 za)
Vigorous Iron Plated Inscription (1996 za)
Strong Seasoned Inscription (1731 za)
Precise Bronze Plated Inscription (570 za)
Knight's Darksteel Plated Inscription (3365 za)
Honed Steel Plated Inscription (4844 za)
Precise Green Inscription (7 za)
Honed Seasoned Inscription (1901 za)
Cleric's Elder Inscription (208 za)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1863 za)
Resilient Green Inscription (7 za)
Healing Green Inscription (7 za)
Honed Iron Plated Inscription (2303 za)
Hunter's Iron Plated Inscription (1999 za)
Strong Soft Inscription (80 za)
Hunter's Soft Inscription (260 za)
Hearty Soft Inscription (123 za)
Honed Soft Inscription (115 za)
Hearty Seasoned Inscription (2054 za)
Ravaging Seasoned Inscription (1240 za)
Ravaging Steel Plated Inscription (5000 za)
Valkyrie Hard Inscription (947 za)
Carrion Hard Inscription (941 za)
Rampager's Hard Inscription (1937 za)
Cleric's Hard Inscription (2218 za)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1893 za)
Assassin's Elder Inscription (159 za)
Malign Green Inscription (11 za)
Healing Bronze Plated Inscription (574 za)
Assassin's Hard Inscription (2064 za)
Rejuvenating Soft Inscription (133 za)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1799 za)
Giver's Green Inscription (17 za)
Giver's Iron-Plated Inscription (2293 za)
Giver's Steel-Plated Inscription (4918 za)
Snowflake (85 za)
Symbol of Control (3699 za)
Lucent Mote (10 za)
Symbol of Pain (3176 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
3 Jug of Water (8 za)
6 Bronze Warhorn Mouthpiece (108 za)
5 Rawhide String (245 za)
80 Copper Ore (82 za)
8 Lump of Tin (8 za)
186 Green Wood Log (22 za)
5 Green Wood Dowel (32 za)
1 Mighty Green Inscription (18 za)
1 Mighty Bronze Plated Inscription (575 za)
2 Precise Bronze Plated Inscription (570 za)
2 Precise Green Inscription (7 za)
3 Resilient Green Inscription (7 za)
1 Healing Green Inscription (7 za)
1 Malign Green Inscription (11 za)
2 Healing Bronze Plated Inscription (574 za)
4 Pile of Glittering Dust (72 za)
8 Tiny Venom Sac (6 za)
3 Tiny Scale (20 za)
6 Tiny Totem (8 za)
16 Bone Chip (6 za)
6 Tiny Claw (8 za)
2 Giver's Green Inscription (17 za)

Cena: 16329 (Kumulativní cena: 16329)


Level: 0

Vytvoř: 62 Green Wood Plank
Vytvoř: 32 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 8 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 9 Green Torch Handle
Vytvoř: 9 Bronze Torch Head
Vytvoř: 9 Bronze Horn
Vytvoř: 3 Bronze Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 3 Green Short-Bow Stave
Vytvoř: 2 Green Longbow Stave
Objev:

Jug of Water (3)
Pile of Glittering Dust (4)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Mighty Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Malign Green Inscription (1)


Level: 25

Vytvoř: 2 Precise Green Inscription
Vytvoř: 2 Healing Green Inscription
Vytvoř: 1 Resilient Green Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Giver's Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Giver's Green Inscription (1)


Level: 50

Vytvoř: 3 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 2 Vital Bronze Plated Inscription
Vytvoř: 1 Malign Bronze Plated Inscription
Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
6 Jug of Water (8 za)
1 Soft Torch Handle (332 za)
168 Iron Ore (188 za)
124 Soft Wood Log (89 za)
2 Vigorous Iron Plated Inscription (1996 za)
1 Honed Iron Plated Inscription (2303 za)
2 Hunter's Iron Plated Inscription (1999 za)
4 Strong Soft Inscription (80 za)
1 Hunter's Soft Inscription (260 za)
3 Hearty Soft Inscription (123 za)
4 Honed Soft Inscription (115 za)
3 Rejuvenating Soft Inscription (133 za)
4 Pile of Shimmering Dust (277 za)
16 Small Venom Sac (61 za)
2 Giver's Iron-Plated Inscription (2293 za)

Cena: 61771 (Kumulativní cena: 78100)


Level: 75

Vytvoř: 62 Soft Wood Plank
Vytvoř: 56 Iron Ingot
Vytvoř: 9 Iron Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 9 Iron Horn
Vytvoř: 9 Iron Torch Head
Vytvoř: 8 Soft Torch Handle
Vytvoř: 4 Soft Rifle Stock
Vytvoř: 4 Soft Harpoon
Vytvoř: 2 Iron Pistol Barrel
Vytvoř: 2 Soft Pistol Frame
Objev:

Pile of Shimmering Dust (4)
Jug of Water (6)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Hunter's Soft Inscription (1)


Level:100

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Pistol Barrel (1)
Soft Pistol Frame (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Pistol Barrel (1)
Soft Pistol Frame (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Rifle Stock (1)
Soft Harpoon (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Rifle Stock (1)
Soft Harpoon (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Rifle Stock (1)
Soft Harpoon (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Rifle Stock (1)
Soft Harpoon (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)


Level:125

Vytvoř: 2 Iron Plated Dowel
Vytvoř: 2 Ravaging Iron Plated Inscription
Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Vigorous Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Vigorous Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Honed Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Giver's Iron-Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Giver's Iron-Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Seasoned Pistol Frame (500 za)
2 Coarse String (609 za)
132 Iron Ore (188 za)
138 Seasoned Wood Log (140 za)
44 Lump of Coal (16 za)
5 Strong Seasoned Inscription (1731 za)
2 Honed Steel Plated Inscription (4844 za)
2 Honed Seasoned Inscription (1901 za)
2 Hearty Seasoned Inscription (2054 za)
1 Ravaging Seasoned Inscription (1240 za)
2 Ravaging Steel Plated Inscription (5000 za)
3 Rejuvenating Seasoned Inscription (1799 za)
2 Charged Shard (1955 za)
1 Pile of Foul Essence (889 za)
1 Corrupted Fragment (237 za)
16 Claw (352 za)
1 Giver's Steel-Plated Inscription (4918 za)
2 Symbol of Control (3699 za)
70 Lucent Mote (10 za)
1 Symbol of Pain (3176 za)

Cena: 116308 (Kumulativní cena: 194408)


Level:150

Vytvoř: 46 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 44 Steel Ingot
Vytvoř: 8 Steel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 8 Steel Horn
Vytvoř: 8 Seasoned Torch Handle
Vytvoř: 8 Steel Torch Head
Vytvoř: 2 Steel Pistol Barrel
Vytvoř: 1 Seasoned Longbow Stave
Vytvoř: 1 Seasoned Pistol Frame
Vytvoř: 1 Seasoned Short-Bow Stave
Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Objev:

Corrupted Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:175

Objev:

Seasoned Short-Bow Stave (1)
Coarse String (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Longbow Stave (1)
Coarse String (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Pile of Foul Essence (1)
Symbol of Control (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:200

Vytvoř: 2 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 2 Hunter's Steel Plated Inscription
Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Honed Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Honed Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Symbol of Control (1)
Charged Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Giver's Steel-Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Darksteel Warhorn Mouthpiece (200 za)
2 Darksteel Horn (702 za)
92 Platinum Ore (107 za)
138 Hard Wood Log (88 za)
1 Knight's Hard Inscription (956 za)
1 Knight's Darksteel Plated Inscription (3365 za)
1 Valkyrie Hard Inscription (947 za)
1 Carrion Hard Inscription (941 za)
1 Rampager's Hard Inscription (1937 za)
2 Cleric's Hard Inscription (2218 za)
1 Assassin's Hard Inscription (2064 za)
46 Lump of Primordium (48 za)
6 Full Venom Sac (702 za)
6 Vial of Thick Blood (722 za)
2 Pile of Filthy Essence (221 za)
2 Corrupted Shard (1437 za)
16 Heavy Bone (301 za)
6 Sharp Claw (721 za)
90 Snowflake (85 za)
1 Symbol of Control (3699 za)
100 Lucent Mote (10 za)
1 Symbol of Pain (3176 za)

Cena: 77173 (Kumulativní cena: 271581)


Level:225

Vytvoř: 46 Darksteel Ingot
Vytvoř: 46 Hard Wood Plank
Vytvoř: 6 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 8 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 8 Darksteel Horn
Vytvoř: 6 Hard Torch Handle
Vytvoř: 6 Darksteel Torch Head
Vytvoř: 2 Darksteel Pistol Barrel
Vytvoř: 2 Hard Pistol Frame
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Valkyrie Hard Inscription (1)


Level:250

Vytvoř: 2 Rampager's Hard Inscription
Vytvoř: 2 Assassin's Hard Inscription
Vytvoř: 2 Berserker's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Symbol of Pain (1)
Corrupted Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Assassin's Hard Inscription (1)


Level:275

Vytvoř: 4 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 2 Carrion Darksteel Plated Inscription
Vytvoř: 2 Giver's Darksteel Imbued Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Symbol of Control (1)
Pile of Filthy Essence (2)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
15 Jug of Water (8 za)
3 Mithril Torch Head (198 za)
150 Mithril Ore (67 za)
198 Elder Wood Log (198 za)
5 Elder Wood Dowel (34 za)
3 Berserker's Elder Inscription (217 za)
3 Cleric's Elder Inscription (208 za)
3 Valkyrie Mithril Plated Inscription (1863 za)
2 Assassin's Mithril Plated Inscription (1893 za)
1 Assassin's Elder Inscription (159 za)
4 Pile of Incandescent Dust (275 za)
24 Potent Venom Sac (86 za)
1 Onyx Core (105 za)
1 Pile of Vile Essence (50 za)
1 Corrupted Core (50 za)
46 Large Bone (86 za)
6 Large Claw (86 za)
15 Large Fang (86 za)
2 Symbol of Control (3699 za)
150 Lucent Mote (10 za)
1 Symbol of Pain (3176 za)

Cena: 82152 (Kumulativní cena: 353733)


Level:300

Vytvoř: 75 Mithril Ingot
Vytvoř: 66 Elder Wood Plank
Vytvoř: 10 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 10 Mithril Horn
Vytvoř: 8 Elder Torch Handle
Vytvoř: 5 Mithril Torch Head
Vytvoř: 5 Mithril Pistol Barrel
Vytvoř: 5 Elder Pistol Frame
Objev:

Pile of Incandescent Dust (4)
Jug of Water (15)


Level:325

Vytvoř: 3 Rampager's Elder Inscription
Vytvoř: 2 Assassin's Elder Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Onyx Core (1)
Symbol of Control (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Assassin's Elder Inscription (1)


Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 2 Carrion Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Carrion Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Carrion Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Corrupted Core (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)


Level:375

Vytvoř: 2 Carrion Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Pile of Vile Essence (1)
Symbol of Control (1)
Pile of Lucent Crystal (5)


Level:400

Nic. Vše hotovo!