Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-09-26T18:00:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Huntsman

Základní cena
314997
Očekávaná návratnost
- 17852
Očekávaná koncová cena
297145

35 Apprentice Maintenance Oil - Prodáváno za 4 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Journeyman Maintenance Oil - Prodáváno za 12 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Standard Maintenance Oil - Prodáváno za 17 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Artisan Maintenance Oil - Prodáváno za 23 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Quality Maintenance Oil - Prodáváno za 28 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Green Wood Longbow - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Longbow - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Vital Green Wood Torch - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Torch - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Torch - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Torch - Prodáváno za 169 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Torch - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Soft Wood Torch - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
1 Vital Green Wood Warhorn - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Warhorn - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Warhorn - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Warhorn - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Warhorn - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Short Bow - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Warhorn - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 186 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 196 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 201 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 218 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 123 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 215 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 188 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 185 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 148 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Torch - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Torch - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Torch - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Torch - Prodáváno za 139 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Torch - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 304 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 222 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 203 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Pistol - Prodáváno za 295 za pomocí Max Buyout
1 Honed Iron Pistol - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Iron Pistol - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Honed Steel Pistol - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Pistol - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Warhorn - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Warhorn - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 216 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Torch - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Torch - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 59 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 166 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Torch - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Torch - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Torch - Prodáváno za 161 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Hard Wood Torch - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Elder Wood Torch - Prodáváno za 260 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Elder Wood Torch - Prodáváno za 160 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Pistol - Prodáváno za 142 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Pistol - Prodáváno za 123 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Rifle - Prodáváno za 203 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 202 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 225 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 161 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Torch - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Torch - Prodáváno za 221 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 237 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Pistol - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Speed - Prodáváno za 685 za pomocí Max Buyout
2 Major Sigil of Speed - Prodáváno za 126 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Paralyzation - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
8 Major Sigil of Paralyzation - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
2 Minor Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Major Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
4 Minor Sigil of Celerity - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
8 Major Sigil of Celerity - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Iron Pistol - Prodáváno za 213 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Ogre Flintlock - Prodáváno za 1601 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Green Wood Torch - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Soft Wood Torch - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Soft Wood Torch - Prodáváno za 172 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Ogre Blaze - Prodáváno za 724 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Green Wood Warhorn - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 144 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 157 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Ogre Harbinger - Prodáváno za 660 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Hard Wood Torch - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Darksteel Pistol - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 199 za)

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Iron Ingot (666 za)
Copper Ore (81 za)
Iron Ore (236 za)
Mithril Ore (32 za)
Platinum Ore (228 za)
Elder Wood Log (128 za)
Green Wood Log (39 za)
Hard Wood Log (242 za)
Soft Wood Log (118 za)
Seasoned Wood Log (329 za)
Pile of Glittering Dust (36 za)
Pile of Shimmering Dust (123 za)
Pile of Radiant Dust (434 za)
Pile of Luminous Dust (550 za)
Pile of Incandescent Dust (186 za)
Full Venom Sac (574 za)
Tiny Scale (14 za)
Vial of Thick Blood (500 za)
Tiny Claw (8 za)
Sharp Claw (583 za)
Small Fang (94 za)
Large Fang (95 za)
Charged Fragment (2818 za)
Charged Shard (3634 za)
Charged Core (1833 za)
Onyx Sliver (411 za)
Onyx Core (199 za)
Pile of Soiled Essence (289 za)
Pile of Foul Essence (3314 za)
Pile of Vile Essence (69 za)
Corrupted Fragment (1295 za)
Corrupted Shard (4098 za)
Corrupted Core (80 za)
Tiny Snowflake (5 za)
Glittering Snowflake (35 za)
Unique Snowflake (60 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Iron Pistol Barrel (1930 za)
Soft Pistol Frame (239 za)
Rawhide String (240 za)
Elder Wood Dowel (28 za)
Green Wood Dowel (31 za)
Soft Wood Dowel (99 za)
Vigorous Iron Plated Inscription (2094 za)
Strong Seasoned Inscription (204 za)
Precise Bronze Plated Inscription (316 za)
Honed Steel Plated Inscription (4024 za)
Precise Green Inscription (7 za)
Honed Seasoned Inscription (215 za)
Vital Bronze Plated Inscription (417 za)
Valkyrie Darksteel Plated Inscription (2152 za)
Resilient Bronze Plated Inscription (440 za)
Valkyrie Elder Inscription (237 za)
Resilient Green Inscription (7 za)
Healing Green Inscription (7 za)
Honed Iron Plated Inscription (2056 za)
Strong Soft Inscription (47 za)
Hearty Soft Inscription (100 za)
Honed Soft Inscription (29 za)
Hearty Seasoned Inscription (217 za)
Vigorous Steel Plated Inscription (3966 za)
Carrion Hard Inscription (1084 za)
Rampager's Hard Inscription (1892 za)
Berserker's Hard Inscription (1883 za)
Carrion Elder Inscription (208 za)
Knight's Elder Inscription (266 za)
Malign Bronze Plated Inscription (420 za)
Healing Bronze Plated Inscription (452 za)
Ravaging Iron Plated Inscription (2089 za)
Rampager's Darksteel Plated Inscription (2195 za)
Rejuvenating Soft Inscription (107 za)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (2053 za)
Rejuvenating Seasoned Inscription (239 za)
Giver's Iron-Plated Inscription (2035 za)
Giver's Steel-Plated Inscription (3375 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
21 Jug of Water (8 za)
3 Rawhide String (240 za)
70 Copper Ore (81 za)
7 Lump of Tin (8 za)
138 Green Wood Log (39 za)
6 Green Wood Dowel (31 za)
2 Precise Bronze Plated Inscription (316 za)
1 Precise Green Inscription (7 za)
2 Vital Bronze Plated Inscription (417 za)
2 Resilient Bronze Plated Inscription (440 za)
1 Resilient Green Inscription (7 za)
3 Healing Green Inscription (7 za)
2 Malign Bronze Plated Inscription (420 za)
1 Healing Bronze Plated Inscription (452 za)
28 Pile of Glittering Dust (36 za)
6 Tiny Scale (14 za)
2 Onyx Sliver (411 za)
6 Tiny Claw (8 za)
6 Tiny Snowflake (5 za)

Cena: 17847 (Kumulativní cena: 17847)


Level: 0

Vytvoř: 46 Green Wood Plank
Vytvoř: 7 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 9 Bronze Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 9 Bronze Horn
Vytvoř: 8 Green Torch Handle
Vytvoř: 8 Bronze Torch Head
Vytvoř: 2 Green Longbow Stave
Vytvoř: 1 Green Short-Bow Stave
Objev:

Jug of Water (3)
Pile of Glittering Dust (4)

Vytvoř: 6 Apprentice Maintenance Oil

Level: 25

Vytvoř: 2 Giver's Green Inscription
Vytvoř: 2 Precise Green Inscription
Vytvoř: 2 Resilient Green Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Ingot (1)
Onyx Sliver (2)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Giver's Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Giver's Green Inscription (1)


Level: 50

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
12 Jug of Water (8 za)
1 Iron Pistol Barrel (1930 za)
4 Soft Pistol Frame (239 za)
1 Iron Ingot (666 za)
132 Iron Ore (236 za)
68 Soft Wood Log (118 za)
1 Soft Wood Dowel (99 za)
1 Vigorous Iron Plated Inscription (2094 za)
2 Honed Iron Plated Inscription (2056 za)
3 Strong Soft Inscription (47 za)
3 Hearty Soft Inscription (100 za)
2 Honed Soft Inscription (29 za)
2 Ravaging Iron Plated Inscription (2089 za)
3 Rejuvenating Soft Inscription (107 za)
2 Rejuvenating Iron Plated Inscription (2053 za)
8 Pile of Shimmering Dust (123 za)
1 Charged Fragment (2818 za)
2 Pile of Soiled Essence (289 za)
3 Small Fang (94 za)
2 Giver's Iron-Plated Inscription (2035 za)

Cena: 66965 (Kumulativní cena: 84812)


Level: 75

Vytvoř: 44 Iron Ingot
Vytvoř: 34 Soft Wood Plank
Vytvoř: 9 Soft Torch Handle
Vytvoř: 9 Iron Torch Head
Vytvoř: 8 Iron Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 8 Iron Horn
Vytvoř: 3 Iron Pistol Barrel
Objev:

Pile of Shimmering Dust (4)
Jug of Water (6)

Objev:

Iron Ingot (1)
Pile of Soiled Essence (2)

Vytvoř: 1 Journeyman Maintenance Oil

Level:100

Vytvoř: 1 Honed Soft Inscription
Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Pistol Barrel (1)
Soft Pistol Frame (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Pistol Barrel (1)
Soft Pistol Frame (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Pistol Barrel (1)
Soft Pistol Frame (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Pistol Barrel (1)
Soft Pistol Frame (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Ingot (1)
Charged Fragment (1)


Level:125

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Vigorous Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Honed Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Honed Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Giver's Iron-Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Giver's Iron-Plated Inscription (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
9 Jug of Water (8 za)
147 Iron Ore (236 za)
114 Seasoned Wood Log (329 za)
49 Lump of Coal (16 za)
3 Strong Seasoned Inscription (204 za)
2 Honed Steel Plated Inscription (4024 za)
3 Honed Seasoned Inscription (215 za)
2 Hearty Seasoned Inscription (217 za)
2 Vigorous Steel Plated Inscription (3966 za)
2 Rejuvenating Seasoned Inscription (239 za)
4 Pile of Radiant Dust (434 za)
2 Charged Shard (3634 za)
3 Pile of Foul Essence (3314 za)
2 Corrupted Fragment (1295 za)
16 Glittering Snowflake (35 za)
1 Giver's Steel-Plated Inscription (3375 za)

Cena: 116674 (Kumulativní cena: 201486)


Level:150

Vytvoř: 49 Steel Ingot
Vytvoř: 38 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 7 Seasoned Torch Handle
Vytvoř: 7 Steel Torch Head
Vytvoř: 7 Steel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 7 Steel Horn
Vytvoř: 3 Steel Pistol Barrel
Vytvoř: 3 Seasoned Pistol Frame
Objev:

Pile of Radiant Dust (4)
Jug of Water (9)

Objev:

Steel Ingot (1)
Corrupted Fragment (1)

Vytvoř: 1 Minor Sigil of Icebrood Slaying

Level:175

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Ingot (1)
Pile of Foul Essence (1)

Vytvoř: 2 Minor Sigil of Celerity

Level:200

Vytvoř: 2 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 2 Giver's Steel-Plated Inscription
Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Honed Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Vigorous Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Honed Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Vigorous Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Ingot (1)
Charged Shard (2)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Giver's Steel-Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Giver's Steel-Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Giver's Steel-Plated Inscription (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
12 Jug of Water (8 za)
102 Platinum Ore (228 za)
153 Hard Wood Log (242 za)
2 Valkyrie Darksteel Plated Inscription (2152 za)
2 Carrion Hard Inscription (1084 za)
1 Rampager's Hard Inscription (1892 za)
1 Berserker's Hard Inscription (1883 za)
1 Rampager's Darksteel Plated Inscription (2195 za)
51 Lump of Primordium (48 za)
4 Pile of Luminous Dust (550 za)
6 Full Venom Sac (574 za)
9 Vial of Thick Blood (500 za)
2 Corrupted Shard (4098 za)
9 Sharp Claw (583 za)
24 Unique Snowflake (60 za)

Cena: 100295 (Kumulativní cena: 301781)


Level:225

Vytvoř: 51 Hard Wood Plank
Vytvoř: 51 Darksteel Ingot
Vytvoř: 8 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 7 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 7 Darksteel Horn
Vytvoř: 6 Hard Torch Handle
Vytvoř: 6 Darksteel Torch Head
Vytvoř: 4 Darksteel Pistol Barrel
Vytvoř: 4 Hard Pistol Frame
Vytvoř: 1 Darksteel Rifle Barrel
Vytvoř: 1 Hard Rifle Stock
Objev:

Pile of Luminous Dust (4)
Jug of Water (12)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Carrion Hard Inscription (1)


Level:250

Vytvoř: 3 Berserker's Hard Inscription
Vytvoř: 3 Assassin's Hard Inscription
Vytvoř: 2 Rampager's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Rifle Barrel (1)
Hard Rifle Stock (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Ingot (1)
Corrupted Shard (2)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Assassin's Hard Inscription (1)


Level:275

Vytvoř: 3 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 3 Giver's Darksteel Imbued Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Rampager's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Valkyrie Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Valkyrie Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
15 Jug of Water (8 za)
70 Mithril Ore (32 za)
30 Elder Wood Log (128 za)
1 Elder Wood Dowel (28 za)
1 Valkyrie Elder Inscription (237 za)
2 Carrion Elder Inscription (208 za)
1 Knight's Elder Inscription (266 za)
4 Pile of Incandescent Dust (186 za)
1 Charged Core (1833 za)
8 Onyx Core (199 za)
8 Pile of Vile Essence (69 za)
8 Corrupted Core (80 za)
3 Large Fang (95 za)

Cena: 12793 (Kumulativní cena: 314574)


Level:300

Vytvoř: 35 Mithril Ingot
Vytvoř: 10 Elder Wood Plank
Vytvoř: 3 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 3 Mithril Horn
Vytvoř: 2 Elder Torch Handle
Vytvoř: 2 Mithril Torch Head
Vytvoř: 1 Valkyrie Elder Inscription
Objev:

Pile of Incandescent Dust (4)
Jug of Water (15)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Carrion Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Knight's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Carrion Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Ingot (1)
Charged Core (1)


Level:325

Objev:

Mithril Ingot (1)
Onyx Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Paralyzation

Level:350

Objev:

Mithril Ingot (1)
Corrupted Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Icebrood Slaying

Level:375

Objev:

Mithril Ingot (1)
Pile of Vile Essence (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Celerity

Level:400

Nic. Vše hotovo!