Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-11-17T21:00:04+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Huntsman

Základní cena
243739
Očekávaná návratnost
- 19191
Očekávaná koncová cena
224548

35 Apprentice Maintenance Oil - Prodáváno za 4 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Journeyman Maintenance Oil - Prodáváno za 12 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Quality Maintenance Oil - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Longbow - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Longbow - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Short Bow - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Short Bow - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Vital Green Wood Torch - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Torch - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Torch - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Torch - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Soft Wood Torch - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
1 Vital Green Wood Warhorn - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Warhorn - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Warhorn - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Warhorn - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 236 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Short Bow - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Warhorn - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 31 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 41 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 122 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 168 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Torch - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Torch - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Torch - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Torch - Prodáváno za 125 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 182 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Pistol - Prodáváno za 266 za pomocí Max Buyout
1 Honed Iron Pistol - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Steel Pistol - Prodáváno za 265 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 274 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 184 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 267 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 872 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Warhorn - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Warhorn - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 209 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 197 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Torch - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Torch - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Soft Wood Torch - Prodáváno za 121 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 59 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 59 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 159 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Torch - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Hard Wood Torch - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Torch - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Torch - Prodáváno za 159 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Elder Wood Torch - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Elder Wood Torch - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Elder Wood Torch - Prodáváno za 160 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Pistol - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Pistol - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Rifle - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Rifle - Prodáváno za 425 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 37 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 41 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Soft Wood Torch - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 41 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Iron Pistol - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 191 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Harpoon Gun - Prodáváno za 818 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Speed - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Paralyzation - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
4 Minor Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Major Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 138 za pomocí Max Buyout
2 Minor Sigil of Celerity - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
8 Major Sigil of Celerity - Prodáváno za 138 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Ogre Flintlock - Prodáváno za 862 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Ogre Blaster - Prodáváno za 1904 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Green Wood Torch - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Soft Wood Torch - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Soft Wood Torch - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Ogre Blaze - Prodáváno za 420 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Green Wood Warhorn - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Ogre Harbinger - Prodáváno za 510 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Torch - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Hard Wood Torch - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Darksteel Pistol - Prodáváno za 154 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 199 za)

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (172 za)
Iron Ingot (555 za)
Mithril Ingot (71 za)
Iron Ore (192 za)
Mithril Ore (40 za)
Platinum Ore (128 za)
Elder Wood Log (147 za)
Green Wood Log (36 za)
Hard Wood Log (109 za)
Soft Wood Log (118 za)
Seasoned Wood Log (180 za)
Pile of Glittering Dust (44 za)
Pile of Shimmering Dust (241 za)
Pile of Incandescent Dust (257 za)
Tiny Totem (11 za)
Large Bone (103 za)
Tiny Claw (8 za)
Charged Core (2485 za)
Onyx Core (136 za)
Pile of Soiled Essence (312 za)
Pile of Foul Essence (3083 za)
Pile of Vile Essence (55 za)
Corrupted Sliver (391 za)
Corrupted Fragment (862 za)
Corrupted Shard (2768 za)
Corrupted Core (66 za)
Tiny Snowflake (8 za)
Unique Snowflake (70 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Darksteel Warhorn Mouthpiece (246 za)
Rawhide String (195 za)
Seasoned Harpoon (1003 za)
Soft Harpoon (1406 za)
Iron Torch Head (969 za)
Elder Wood Dowel (25 za)
Green Wood Dowel (12 za)
Vigorous Iron Plated Inscription (1897 za)
Strong Seasoned Inscription (349 za)
Precise Bronze Plated Inscription (460 za)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1711 za)
Precise Green Inscription (7 za)
Honed Seasoned Inscription (396 za)
Vital Bronze Plated Inscription (454 za)
Valkyrie Elder Inscription (197 za)
Resilient Green Inscription (7 za)
Healing Green Inscription (7 za)
Hunter's Iron Plated Inscription (1887 za)
Strong Soft Inscription (50 za)
Hearty Soft Inscription (197 za)
Honed Soft Inscription (74 za)
Hearty Seasoned Inscription (373 za)
Ravaging Steel Plated Inscription (2019 za)
Hunter's Steel Plated Inscription (2392 za)
Vigorous Steel Plated Inscription (2169 za)
Carrion Hard Inscription (824 za)
Rampager's Hard Inscription (1297 za)
Berserker's Hard Inscription (1687 za)
Carrion Elder Inscription (165 za)
Knight's Elder Inscription (217 za)
Malign Bronze Plated Inscription (518 za)
Healing Bronze Plated Inscription (499 za)
Ravaging Iron Plated Inscription (1904 za)
Hearty Iron Plated Inscription (1922 za)
Assassin's Hard Inscription (1694 za)
Rejuvenating Soft Inscription (69 za)
Rejuvenating Seasoned Inscription (398 za)
Giver's Iron-Plated Inscription (1748 za)
Giver's Steel-Plated Inscription (2693 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
21 Jug of Water (8 za)
5 Rawhide String (195 za)
33 Bronze Ingot (172 za)
156 Green Wood Log (36 za)
6 Green Wood Dowel (12 za)
2 Precise Bronze Plated Inscription (460 za)
2 Precise Green Inscription (7 za)
2 Vital Bronze Plated Inscription (454 za)
4 Resilient Green Inscription (7 za)
1 Healing Green Inscription (7 za)
2 Malign Bronze Plated Inscription (518 za)
2 Healing Bronze Plated Inscription (499 za)
28 Pile of Glittering Dust (44 za)
6 Tiny Totem (11 za)
2 Corrupted Sliver (391 za)
6 Tiny Claw (8 za)
6 Tiny Snowflake (8 za)

Cena: 18594 (Kumulativní cena: 18594)


Level: 0

Vytvoř: 52 Green Wood Plank
Vytvoř: 8 Green Torch Handle
Vytvoř: 8 Bronze Torch Head
Vytvoř: 8 Bronze Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 8 Bronze Horn
Vytvoř: 3 Green Short-Bow Stave
Vytvoř: 2 Green Longbow Stave
Objev:

Jug of Water (3)
Pile of Glittering Dust (4)

Vytvoř: 6 Apprentice Maintenance Oil

Level: 25

Vytvoř: 2 Precise Green Inscription
Vytvoř: 2 Giver's Green Inscription
Vytvoř: 2 Healing Green Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Giver's Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Giver's Green Inscription (1)


Level: 50

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Ingot (1)
Corrupted Sliver (2)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
6 Jug of Water (8 za)
1 Soft Harpoon (1406 za)
4 Iron Torch Head (969 za)
1 Iron Ingot (555 za)
117 Iron Ore (192 za)
106 Soft Wood Log (118 za)
2 Vigorous Iron Plated Inscription (1897 za)
2 Hunter's Iron Plated Inscription (1887 za)
4 Strong Soft Inscription (50 za)
2 Hearty Soft Inscription (197 za)
4 Honed Soft Inscription (74 za)
2 Ravaging Iron Plated Inscription (1904 za)
1 Hearty Iron Plated Inscription (1922 za)
4 Rejuvenating Soft Inscription (69 za)
4 Pile of Shimmering Dust (241 za)
2 Pile of Soiled Essence (312 za)
2 Giver's Iron-Plated Inscription (1748 za)

Cena: 60405 (Kumulativní cena: 78999)


Level: 75

Vytvoř: 53 Soft Wood Plank
Vytvoř: 39 Iron Ingot
Vytvoř: 9 Iron Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 9 Iron Horn
Vytvoř: 8 Soft Torch Handle
Vytvoř: 4 Iron Torch Head
Vytvoř: 3 Iron Pistol Barrel
Vytvoř: 3 Soft Pistol Frame
Vytvoř: 3 Soft Rifle Stock
Vytvoř: 2 Soft Harpoon
Objev:

Pile of Shimmering Dust (4)
Jug of Water (6)

Objev:

Iron Ingot (1)
Pile of Soiled Essence (2)


Level:100

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Pistol Barrel (1)
Soft Pistol Frame (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Pistol Barrel (1)
Soft Pistol Frame (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Rifle Stock (1)
Soft Harpoon (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Rifle Stock (1)
Soft Harpoon (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Pistol Barrel (1)
Soft Pistol Frame (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Rifle Stock (1)
Soft Harpoon (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)


Level:125

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Vigorous Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Vigorous Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Hearty Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Giver's Iron-Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Giver's Iron-Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
5 Seasoned Harpoon (1003 za)
111 Iron Ore (192 za)
141 Seasoned Wood Log (180 za)
37 Lump of Coal (16 za)
3 Strong Seasoned Inscription (349 za)
3 Honed Seasoned Inscription (396 za)
3 Hearty Seasoned Inscription (373 za)
4 Ravaging Steel Plated Inscription (2019 za)
2 Hunter's Steel Plated Inscription (2392 za)
2 Vigorous Steel Plated Inscription (2169 za)
3 Rejuvenating Seasoned Inscription (398 za)
1 Pile of Foul Essence (3083 za)
3 Corrupted Fragment (862 za)
1 Giver's Steel-Plated Inscription (2693 za)

Cena: 82407 (Kumulativní cena: 161406)


Level:150

Vytvoř: 47 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 37 Steel Ingot
Vytvoř: 8 Seasoned Torch Handle
Vytvoř: 8 Steel Torch Head
Vytvoř: 7 Steel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 7 Steel Horn
Vytvoř: 5 Seasoned Rifle Stock
Vytvoř: 1 Steel Pistol Barrel
Vytvoř: 1 Seasoned Pistol Frame
Objev:

Steel Ingot (1)
Corrupted Fragment (1)

Vytvoř: 2 Minor Sigil of Icebrood Slaying

Level:175

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Rifle Stock (1)
Seasoned Harpoon (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Rifle Stock (1)
Seasoned Harpoon (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Rifle Stock (1)
Seasoned Harpoon (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Rifle Stock (1)
Seasoned Harpoon (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Ingot (1)
Pile of Foul Essence (1)


Level:200

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Vigorous Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Vigorous Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Rifle Stock (1)
Seasoned Harpoon (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Giver's Steel-Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Darksteel Warhorn Mouthpiece (246 za)
118 Platinum Ore (128 za)
162 Hard Wood Log (109 za)
2 Knight's Darksteel Plated Inscription (1711 za)
2 Carrion Hard Inscription (824 za)
5 Rampager's Hard Inscription (1297 za)
4 Berserker's Hard Inscription (1687 za)
3 Assassin's Hard Inscription (1694 za)
59 Lump of Primordium (48 za)
2 Corrupted Shard (2768 za)
32 Unique Snowflake (70 za)

Cena: 67001 (Kumulativní cena: 228407)


Level:225

Vytvoř: 59 Darksteel Ingot
Vytvoř: 54 Hard Wood Plank
Vytvoř: 6 Darksteel Horn
Vytvoř: 6 Hard Torch Handle
Vytvoř: 6 Darksteel Torch Head
Vytvoř: 5 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 4 Darksteel Pistol Barrel
Vytvoř: 4 Hard Pistol Frame
Vytvoř: 4 Hard Rifle Stock
Vytvoř: 3 Darksteel Rifle Barrel
Vytvoř: 1 Hard Harpoon
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Carrion Hard Inscription (1)


Level:250

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Rifle Barrel (1)
Hard Rifle Stock (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Rifle Barrel (1)
Hard Rifle Stock (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Rifle Stock (1)
Hard Harpoon (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Ingot (1)
Corrupted Shard (2)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Assassin's Hard Inscription (1)


Level:275

Vytvoř: 4 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 4 Giver's Darksteel Imbued Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)

Objev:

Darksteel Rifle Barrel (1)
Hard Rifle Stock (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
15 Jug of Water (8 za)
15 Mithril Ingot (71 za)
44 Mithril Ore (40 za)
36 Elder Wood Log (147 za)
1 Elder Wood Dowel (25 za)
2 Valkyrie Elder Inscription (197 za)
1 Carrion Elder Inscription (165 za)
2 Knight's Elder Inscription (217 za)
4 Pile of Incandescent Dust (257 za)
1 Charged Core (2485 za)
8 Onyx Core (136 za)
8 Pile of Vile Essence (55 za)
8 Corrupted Core (66 za)
3 Large Bone (103 za)

Cena: 15133 (Kumulativní cena: 243540)


Level:300

Vytvoř: 22 Mithril Ingot
Vytvoř: 12 Elder Wood Plank
Vytvoř: 3 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 3 Mithril Horn
Vytvoř: 3 Elder Torch Handle
Vytvoř: 3 Mithril Torch Head
Vytvoř: 1 Carrion Elder Inscription
Objev:

Pile of Incandescent Dust (4)
Jug of Water (15)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Carrion Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Knight's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Carrion Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Knight's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Ingot (1)
Charged Core (1)


Level:325

Objev:

Mithril Ingot (1)
Onyx Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Paralyzation

Level:350

Objev:

Mithril Ingot (1)
Corrupted Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Icebrood Slaying

Level:375

Objev:

Mithril Ingot (1)
Pile of Vile Essence (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Celerity

Level:400

Nic. Vše hotovo!