Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-03-30T02:40:03+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Huntsman

Základní cena
321726
Očekávaná návratnost
- 28552
Očekávaná koncová cena
293174

35 Apprentice Maintenance Oil - Prodáváno za 4 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Journeyman Maintenance Oil - Prodáváno za 12 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Standard Maintenance Oil - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
5 Artisan Maintenance Oil - Prodáváno za 24 za pomocí Max Buyout
5 Quality Maintenance Oil - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Longbow - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Pistol - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Pistol - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Vital Green Wood Torch - Prodáváno za 195 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Torch - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Torch - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Torch - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Soft Wood Torch - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Green Wood Warhorn - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vital Green Wood Warhorn - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Warhorn - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Warhorn - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Warhorn - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 374 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Warhorn - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 182 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 217 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 176 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 193 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 199 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 225 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 199 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Torch - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Torch - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Torch - Prodáváno za 229 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Torch - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Torch - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 213 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 252 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 304 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 198 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 281 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Longbow - Prodáváno za 232 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Longbow - Prodáváno za 179 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Pistol - Prodáváno za 565 za pomocí Max Buyout
1 Honed Iron Pistol - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Honed Steel Pistol - Prodáváno za 188 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Pistol - Prodáváno za 236 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Steel Pistol - Prodáváno za 226 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Warhorn - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Warhorn - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Torch - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Torch - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 59 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 169 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 329 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 195 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 160 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Torch - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Torch - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Hard Wood Torch - Prodáváno za 234 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Elder Wood Torch - Prodáváno za 220 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Elder Wood Torch - Prodáváno za 345 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Elder Wood Torch - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Pistol - Prodáváno za 126 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Pistol - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 196 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 213 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Torch - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 272 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Pistol - Prodáváno za 250 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Speed - Prodáváno za 1453 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Speed - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Paralyzation - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
8 Major Sigil of Paralyzation - Prodáváno za 146 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Major Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 148 za pomocí Max Buyout
2 Minor Sigil of Celerity - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
8 Major Sigil of Celerity - Prodáváno za 148 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Green Wood Longbow - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Ogre Flintlock - Prodáváno za 2292 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Ogre Blaster - Prodáváno za 5526 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Green Wood Short Bow - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Green Wood Torch - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Soft Wood Torch - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Soft Wood Torch - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Ogre Blaze - Prodáváno za 685 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Green Wood Warhorn - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 203 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Ogre Harbinger - Prodáváno za 770 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 188 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Soft Wood Torch - Prodáváno za 189 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Hard Wood Torch - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Darksteel Pistol - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout

KUP U VENDORA (prodejce)

69 Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
7 Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
51 Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
51 Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 199 za)

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

70 Copper Ore (115 za)
276 Iron Ore (235 za)
68 Mithril Ore (58 za)
102 Platinum Ore (174 za)
36 Elder Wood Log (181 za)
138 Green Wood Log (62 za)
150 Hard Wood Log (261 za)
72 Soft Wood Log (204 za)
126 Seasoned Wood Log (311 za)
12 Thin Leather Section (251 za)
28 Pile of Glittering Dust (38 za)
8 Pile of Shimmering Dust (149 za)
4 Pile of Radiant Dust (422 za)
4 Pile of Luminous Dust (711 za)
4 Pile of Incandescent Dust (282 za)
6 Full Venom Sac (399 za)
6 Large Scale (22 za)
9 Vial of Thick Blood (416 za)
3 Large Bone (32 za)
8 Bone (19 za)
6 Tiny Claw (8 za)
6 Sharp Claw (415 za)
6 Large Fang (23 za)
1 Charged Fragment (3154 za)
2 Charged Shard (3784 za)
1 Onyx Fragment (3300 za)
8 Onyx Core (513 za)
2 Pile of Soiled Essence (331 za)
1 Pile of Foul Essence (3665 za)
8 Pile of Vile Essence (56 za)
1 Corrupted Fragment (1055 za)
2 Corrupted Shard (3641 za)
8 Corrupted Core (58 za)
12 Tiny Snowflake (3 za)
8 Glittering Snowflake (16 za)
32 Unique Snowflake (38 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

2 Bronze Pistol Barrel (496 za)
2 Darksteel Warhorn Mouthpiece (259 za)
1 Darksteel Horn (1838 za)
2 Soft Longbow Stave (1300 za)
2 Green Pistol Frame (279 za)
3 Rawhide String (94 za)
1 Mithril Torch Head (133 za)
5 Elder Wood Dowel (29 za)
6 Green Wood Dowel (37 za)
1 Knight's Hard Inscription (1269 za)
1 Mighty Bronze Plated Inscription (434 za)
2 Vigorous Iron Plated Inscription (2440 za)
3 Strong Seasoned Inscription (13 za)
2 Precise Bronze Plated Inscription (418 za)
2 Honed Steel Plated Inscription (3618 za)
2 Precise Green Inscription (7 za)
3 Honed Seasoned Inscription (14 za)
2 Vital Bronze Plated Inscription (418 za)
2 Valkyrie Darksteel Plated Inscription (2458 za)
3 Resilient Green Inscription (7 za)
2 Healing Green Inscription (7 za)
2 Strong Iron Plated Inscription (2378 za)
2 Hunter's Iron Plated Inscription (2439 za)
4 Strong Soft Inscription (12 za)
2 Hearty Soft Inscription (60 za)
4 Honed Soft Inscription (10 za)
3 Hearty Seasoned Inscription (13 za)
1 Ravaging Steel Plated Inscription (3542 za)
1 Vigorous Steel Plated Inscription (3243 za)
1 Carrion Hard Inscription (1243 za)
1 Rampager's Hard Inscription (1542 za)
1 Cleric's Hard Inscription (2526 za)
1 Carrion Elder Inscription (68 za)
2 Malign Bronze Plated Inscription (433 za)
2 Healing Bronze Plated Inscription (433 za)
1 Assassin's Hard Inscription (1483 za)
2 Rejuvenating Soft Inscription (19 za)
3 Rejuvenating Seasoned Inscription (316 za)
2 Giver's Iron-Plated Inscription (2280 za)
1 Giver's Steel-Plated Inscription (3020 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
21 Jug of Water (8 za)
2 Bronze Pistol Barrel (496 za)
2 Green Pistol Frame (279 za)
3 Rawhide String (94 za)
70 Copper Ore (115 za)
7 Lump of Tin (8 za)
138 Green Wood Log (62 za)
6 Green Wood Dowel (37 za)
1 Mighty Bronze Plated Inscription (434 za)
2 Precise Bronze Plated Inscription (418 za)
2 Precise Green Inscription (7 za)
2 Vital Bronze Plated Inscription (418 za)
3 Resilient Green Inscription (7 za)
2 Healing Green Inscription (7 za)
2 Malign Bronze Plated Inscription (433 za)
2 Healing Bronze Plated Inscription (433 za)
28 Pile of Glittering Dust (38 za)
6 Tiny Claw (8 za)
12 Tiny Snowflake (3 za)

Cena: 23919 (Kumulativní cena: 23919)


Level: 0

Vytvoř: 46 Green Wood Plank
Vytvoř: 7 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 9 Bronze Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 9 Bronze Horn
Vytvoř: 8 Green Torch Handle
Vytvoř: 8 Bronze Torch Head
Vytvoř: 2 Green Longbow Stave
Vytvoř: 1 Green Short-Bow Stave
Objev:

Jug of Water (3)
Pile of Glittering Dust (4)

Vytvoř: 6 Apprentice Maintenance Oil

Level: 25

Vytvoř: 4 Giver's Green Inscription
Vytvoř: 2 Precise Green Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Pistol Barrel (1)
Green Pistol Frame (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Pistol Barrel (1)
Green Pistol Frame (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Giver's Green Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Giver's Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Giver's Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Giver's Green Inscription (1)


Level: 50

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
12 Jug of Water (8 za)
2 Soft Longbow Stave (1300 za)
123 Iron Ore (235 za)
72 Soft Wood Log (204 za)
12 Thin Leather Section (251 za)
2 Vigorous Iron Plated Inscription (2440 za)
2 Strong Iron Plated Inscription (2378 za)
2 Hunter's Iron Plated Inscription (2439 za)
4 Strong Soft Inscription (12 za)
2 Hearty Soft Inscription (60 za)
4 Honed Soft Inscription (10 za)
2 Rejuvenating Soft Inscription (19 za)
8 Pile of Shimmering Dust (149 za)
1 Charged Fragment (3154 za)
1 Onyx Fragment (3300 za)
2 Pile of Soiled Essence (331 za)
2 Giver's Iron-Plated Inscription (2280 za)

Cena: 76929 (Kumulativní cena: 100848)


Level: 75

Vytvoř: 41 Iron Ingot
Vytvoř: 36 Soft Wood Plank
Vytvoř: 6 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 8 Iron Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 8 Iron Horn
Vytvoř: 8 Soft Torch Handle
Vytvoř: 8 Iron Torch Head
Vytvoř: 2 Iron Pistol Barrel
Vytvoř: 2 Soft Pistol Frame
Vytvoř: 2 Thin String
Objev:

Pile of Shimmering Dust (4)
Jug of Water (6)

Objev:

Iron Ingot (1)
Pile of Soiled Essence (2)

Vytvoř: 1 Journeyman Maintenance Oil

Level:100

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Longbow Stave (1)
Thin String (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Pistol Barrel (1)
Soft Pistol Frame (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Pistol Barrel (1)
Soft Pistol Frame (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Ingot (1)
Charged Fragment (1)


Level:125

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Vigorous Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Vigorous Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Ingot (1)
Onyx Fragment (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Giver's Iron-Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Giver's Iron-Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
9 Jug of Water (8 za)
153 Iron Ore (235 za)
126 Seasoned Wood Log (311 za)
51 Lump of Coal (16 za)
3 Strong Seasoned Inscription (13 za)
2 Honed Steel Plated Inscription (3618 za)
3 Honed Seasoned Inscription (14 za)
3 Hearty Seasoned Inscription (13 za)
1 Ravaging Steel Plated Inscription (3542 za)
1 Vigorous Steel Plated Inscription (3243 za)
3 Rejuvenating Seasoned Inscription (316 za)
4 Pile of Radiant Dust (422 za)
2 Charged Shard (3784 za)
1 Pile of Foul Essence (3665 za)
1 Corrupted Fragment (1055 za)
8 Bone (19 za)
8 Glittering Snowflake (16 za)
1 Giver's Steel-Plated Inscription (3020 za)

Cena: 108394 (Kumulativní cena: 209242)


Level:150

Vytvoř: 51 Steel Ingot
Vytvoř: 42 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 8 Seasoned Torch Handle
Vytvoř: 8 Steel Torch Head
Vytvoř: 7 Steel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 7 Steel Horn
Vytvoř: 4 Steel Pistol Barrel
Vytvoř: 4 Seasoned Pistol Frame
Objev:

Pile of Radiant Dust (4)
Jug of Water (9)

Objev:

Steel Ingot (1)
Corrupted Fragment (1)


Level:175

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Ingot (1)
Pile of Foul Essence (1)


Level:200

Vytvoř: 2 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 1 Giver's Steel-Plated Inscription
Vytvoř: 1 Vigorous Steel Plated Inscription
Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Honed Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Vigorous Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Honed Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Vigorous Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Ingot (1)
Charged Shard (2)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Giver's Steel-Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Giver's Steel-Plated Inscription (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
12 Jug of Water (8 za)
2 Darksteel Warhorn Mouthpiece (259 za)
1 Darksteel Horn (1838 za)
102 Platinum Ore (174 za)
150 Hard Wood Log (261 za)
1 Knight's Hard Inscription (1269 za)
2 Valkyrie Darksteel Plated Inscription (2458 za)
1 Carrion Hard Inscription (1243 za)
1 Rampager's Hard Inscription (1542 za)
1 Cleric's Hard Inscription (2526 za)
1 Assassin's Hard Inscription (1483 za)
51 Lump of Primordium (48 za)
4 Pile of Luminous Dust (711 za)
6 Full Venom Sac (399 za)
9 Vial of Thick Blood (416 za)
2 Corrupted Shard (3641 za)
6 Sharp Claw (415 za)
32 Unique Snowflake (38 za)

Cena: 94747 (Kumulativní cena: 303989)


Level:225

Vytvoř: 51 Darksteel Ingot
Vytvoř: 50 Hard Wood Plank
Vytvoř: 7 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 7 Darksteel Horn
Vytvoř: 6 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 5 Hard Torch Handle
Vytvoř: 5 Darksteel Torch Head
Vytvoř: 4 Darksteel Pistol Barrel
Vytvoř: 4 Hard Pistol Frame
Vytvoř: 1 Darksteel Rifle Barrel
Vytvoř: 1 Hard Rifle Stock
Objev:

Pile of Luminous Dust (4)
Jug of Water (12)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Knight's Hard Inscription (1)


Level:250

Vytvoř: 3 Berserker's Hard Inscription
Vytvoř: 2 Rampager's Hard Inscription
Vytvoř: 2 Assassin's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Ingot (1)
Corrupted Shard (2)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Assassin's Hard Inscription (1)


Level:275

Vytvoř: 4 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 4 Giver's Darksteel Imbued Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Valkyrie Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Valkyrie Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)

Objev:

Darksteel Rifle Barrel (1)
Hard Rifle Stock (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
15 Jug of Water (8 za)
1 Mithril Torch Head (133 za)
68 Mithril Ore (58 za)
36 Elder Wood Log (181 za)
5 Elder Wood Dowel (29 za)
1 Carrion Elder Inscription (68 za)
4 Pile of Incandescent Dust (282 za)
6 Large Scale (22 za)
8 Onyx Core (513 za)
8 Pile of Vile Essence (56 za)
8 Corrupted Core (58 za)
3 Large Bone (32 za)
6 Large Fang (23 za)

Cena: 17436 (Kumulativní cena: 321425)


Level:300

Vytvoř: 34 Mithril Ingot
Vytvoř: 12 Elder Wood Plank
Vytvoř: 3 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 3 Mithril Horn
Vytvoř: 3 Elder Torch Handle
Vytvoř: 2 Knight's Elder Inscription
Vytvoř: 2 Mithril Torch Head
Vytvoř: 2 Valkyrie Elder Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Elder Inscription
Objev:

Pile of Incandescent Dust (4)
Jug of Water (15)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Carrion Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Knight's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Carrion Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Knight's Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Elder Inscription (1)


Level:325

Objev:

Mithril Ingot (1)
Onyx Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Paralyzation

Level:350

Objev:

Mithril Ingot (1)
Corrupted Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Icebrood Slaying

Level:375

Objev:

Mithril Ingot (1)
Pile of Vile Essence (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Celerity

Level:400

Nic. Vše hotovo!