Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-05-28T20:00:03+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Huntsman

Základní cena
312363
Očekávaná návratnost
- 25941
Očekávaná koncová cena
286422

45 Apprentice Maintenance Oil - Prodáváno za 4 za pomocí Vendor (prodejce)
15 Journeyman Maintenance Oil - Prodáváno za 12 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Quality Maintenance Oil - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Longbow - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Pistol - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Pistol - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
1 Vital Green Wood Torch - Prodáváno za 162 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Torch - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Torch - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Torch - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Vital Green Wood Warhorn - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Warhorn - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Green Wood Warhorn - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Precise Green Wood Warhorn - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Warhorn - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Strong Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 179 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 185 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 188 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Healing Green Wood Torch - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
5 Strong Soft Wood Torch - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Honed Soft Wood Torch - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Soft Wood Torch - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 294 za pomocí Max Buyout
1 Honed Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 221 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 248 za pomocí Max Buyout
1 Strong Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 215 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 217 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 260 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Pistol - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Pistol - Prodáváno za 476 za pomocí Max Buyout
1 Honed Iron Pistol - Prodáváno za 287 za pomocí Max Buyout
1 Honed Steel Pistol - Prodáváno za 165 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Pistol - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Steel Pistol - Prodáváno za 200 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Short Bow - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Warhorn - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Torch - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Malign Green Wood Longbow - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 59 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 167 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 196 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Torch - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Hard Wood Torch - Prodáváno za 205 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Hard Wood Torch - Prodáváno za 126 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Hard Wood Torch - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Torch - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Elder Wood Torch - Prodáváno za 215 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Elder Wood Torch - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Mithril Pistol - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Pistol - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Pistol - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 200 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 165 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Soft Wood Torch - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Pistol - Prodáváno za 215 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Speed - Prodáváno za 2080 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Speed - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Paralyzation - Prodáváno za 139 za pomocí Max Buyout
3 Minor Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Major Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 144 za pomocí Max Buyout
2 Minor Sigil of Celerity - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
8 Major Sigil of Celerity - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Bronze Pistol - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Ogre Flintlock - Prodáváno za 1593 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Ogre Blaster - Prodáváno za 5084 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Green Wood Torch - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
12 Giver's Soft Wood Torch - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Soft Wood Torch - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Ogre Blaze - Prodáváno za 688 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Green Wood Warhorn - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 150 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Ogre Harbinger - Prodáváno za 595 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Hard Wood Torch - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Darksteel Pistol - Prodáváno za 191 za pomocí Max Buyout

KUP U VENDORA (prodejce)

60 Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
6 Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
51 Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
56 Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 193 za)

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

60 Copper Ore (121 za)
207 Iron Ore (242 za)
74 Mithril Ore (59 za)
112 Platinum Ore (186 za)
36 Elder Wood Log (175 za)
120 Green Wood Log (64 za)
150 Hard Wood Log (227 za)
108 Soft Wood Log (207 za)
126 Seasoned Wood Log (288 za)
36 Pile of Glittering Dust (47 za)
12 Pile of Shimmering Dust (144 za)
4 Pile of Incandescent Dust (320 za)
6 Vial of Thick Blood (635 za)
3 Large Bone (71 za)
9 Tiny Claw (5 za)
3 Sharp Claw (667 za)
6 Large Fang (70 za)
1 Charged Fragment (3140 za)
2 Charged Shard (3768 za)
8 Onyx Core (232 za)
2 Pile of Soiled Essence (409 za)
1 Pile of Foul Essence (3360 za)
8 Pile of Vile Essence (71 za)
2 Corrupted Sliver (444 za)
2 Corrupted Fragment (913 za)
2 Corrupted Shard (3809 za)
8 Corrupted Core (72 za)
6 Tiny Snowflake (5 za)
16 Glittering Snowflake (21 za)
32 Unique Snowflake (41 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

4 Bronze Pistol Barrel (551 za)
1 Steel Warhorn Mouthpiece (495 za)
4 Green Pistol Frame (196 za)
3 Rawhide String (110 za)
20 Iron Torch Head (683 za)
3 Elder Wood Dowel (32 za)
5 Green Wood Dowel (54 za)
1 Strong Steel Plated Inscription (3812 za)
3 Strong Seasoned Inscription (46 za)
2 Precise Bronze Plated Inscription (418 za)
1 Precise Green Inscription (7 za)
3 Honed Seasoned Inscription (50 za)
2 Vital Bronze Plated Inscription (425 za)
3 Resilient Green Inscription (7 za)
3 Healing Green Inscription (7 za)
7 Strong Soft Inscription (10 za)
2 Hearty Soft Inscription (68 za)
3 Honed Soft Inscription (10 za)
3 Hearty Seasoned Inscription (46 za)
2 Ravaging Steel Plated Inscription (3518 za)
2 Vigorous Steel Plated Inscription (3393 za)
2 Carrion Darksteel Plated Inscription (2175 za)
2 Carrion Hard Inscription (1358 za)
3 Rampager's Hard Inscription (2047 za)
2 Cleric's Hard Inscription (2338 za)
1 Berserker's Hard Inscription (1906 za)
2 Carrion Elder Inscription (75 za)
1 Knight's Elder Inscription (200 za)
4 Malign Bronze Plated Inscription (394 za)
2 Assassin's Hard Inscription (1969 za)
2 Rejuvenating Soft Inscription (68 za)
3 Rejuvenating Seasoned Inscription (307 za)
1 Giver's Green Inscription (7 za)
13 Giver's Iron-Plated Inscription (1016 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
27 Jug of Water (8 za)
4 Bronze Pistol Barrel (551 za)
4 Green Pistol Frame (196 za)
3 Rawhide String (110 za)
60 Copper Ore (121 za)
6 Lump of Tin (8 za)
120 Green Wood Log (64 za)
5 Green Wood Dowel (54 za)
2 Precise Bronze Plated Inscription (418 za)
1 Precise Green Inscription (7 za)
2 Vital Bronze Plated Inscription (425 za)
3 Resilient Green Inscription (7 za)
3 Healing Green Inscription (7 za)
4 Malign Bronze Plated Inscription (394 za)
36 Pile of Glittering Dust (47 za)
2 Corrupted Sliver (444 za)
9 Tiny Claw (5 za)
6 Tiny Snowflake (5 za)
1 Giver's Green Inscription (7 za)

Cena: 24765 (Kumulativní cena: 24765)


Level: 0

Vytvoř: 40 Green Wood Plank
Vytvoř: 6 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 7 Bronze Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 7 Bronze Horn
Vytvoř: 7 Green Torch Handle
Vytvoř: 7 Bronze Torch Head
Vytvoř: 2 Green Longbow Stave
Vytvoř: 1 Green Short-Bow Stave
Objev:

Jug of Water (3)
Pile of Glittering Dust (4)

Vytvoř: 8 Apprentice Maintenance Oil

Level: 25

Vytvoř: 3 Precise Green Inscription
Vytvoř: 2 Giver's Green Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Pistol Barrel (1)
Green Pistol Frame (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Pistol Barrel (1)
Green Pistol Frame (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Pistol Barrel (1)
Green Pistol Frame (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Pistol Barrel (1)
Green Pistol Frame (1)
Giver's Green Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Giver's Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Giver's Green Inscription (1)


Level: 50

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Short-Bow Stave (1)
Rawhide String (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Ingot (1)
Corrupted Sliver (2)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
18 Jug of Water (8 za)
20 Iron Torch Head (683 za)
54 Iron Ore (242 za)
108 Soft Wood Log (207 za)
7 Strong Soft Inscription (10 za)
2 Hearty Soft Inscription (68 za)
3 Honed Soft Inscription (10 za)
2 Rejuvenating Soft Inscription (68 za)
12 Pile of Shimmering Dust (144 za)
1 Charged Fragment (3140 za)
2 Pile of Soiled Essence (409 za)
13 Giver's Iron-Plated Inscription (1016 za)

Cena: 68494 (Kumulativní cena: 93259)


Level: 75

Vytvoř: 54 Soft Wood Plank
Vytvoř: 18 Iron Ingot
Vytvoř: 20 Soft Torch Handle
Vytvoř: 5 Iron Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 5 Iron Horn
Vytvoř: 2 Iron Pistol Barrel
Vytvoř: 2 Soft Pistol Frame
Objev:

Pile of Shimmering Dust (4)
Jug of Water (6)

Objev:

Iron Ingot (1)
Pile of Soiled Essence (2)

Vytvoř: 2 Journeyman Maintenance Oil

Level:100

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Pistol Barrel (1)
Soft Pistol Frame (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Pistol Barrel (1)
Soft Pistol Frame (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Ingot (1)
Charged Fragment (1)

Vytvoř: 4 Strong Soft Wood Torch

Level:125

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Giver's Iron-Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Giver's Iron-Plated Inscription (1)

Vytvoř: 11 Giver's Soft Wood Torch


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Steel Warhorn Mouthpiece (495 za)
153 Iron Ore (242 za)
126 Seasoned Wood Log (288 za)
51 Lump of Coal (16 za)
1 Strong Steel Plated Inscription (3812 za)
3 Strong Seasoned Inscription (46 za)
3 Honed Seasoned Inscription (50 za)
3 Hearty Seasoned Inscription (46 za)
2 Ravaging Steel Plated Inscription (3518 za)
2 Vigorous Steel Plated Inscription (3393 za)
3 Rejuvenating Seasoned Inscription (307 za)
2 Charged Shard (3768 za)
1 Pile of Foul Essence (3360 za)
2 Corrupted Fragment (913 za)
16 Glittering Snowflake (21 za)

Cena: 106664 (Kumulativní cena: 199923)


Level:150

Vytvoř: 51 Steel Ingot
Vytvoř: 42 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 8 Seasoned Torch Handle
Vytvoř: 8 Steel Torch Head
Vytvoř: 7 Steel Horn
Vytvoř: 6 Steel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 4 Steel Pistol Barrel
Vytvoř: 4 Seasoned Pistol Frame
Objev:

Steel Ingot (1)
Corrupted Fragment (1)

Vytvoř: 1 Minor Sigil of Icebrood Slaying

Level:175

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Pistol Barrel (1)
Seasoned Pistol Frame (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Ingot (1)
Pile of Foul Essence (1)


Level:200

Vytvoř: 2 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 2 Giver's Steel-Plated Inscription
Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Vigorous Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Strong Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Vigorous Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Ingot (1)
Charged Shard (2)

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Giver's Steel-Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Giver's Steel-Plated Inscription (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
112 Platinum Ore (186 za)
150 Hard Wood Log (227 za)
2 Carrion Darksteel Plated Inscription (2175 za)
2 Carrion Hard Inscription (1358 za)
3 Rampager's Hard Inscription (2047 za)
2 Cleric's Hard Inscription (2338 za)
1 Berserker's Hard Inscription (1906 za)
2 Assassin's Hard Inscription (1969 za)
56 Lump of Primordium (48 za)
6 Vial of Thick Blood (635 za)
2 Corrupted Shard (3809 za)
3 Sharp Claw (667 za)
32 Unique Snowflake (41 za)

Cena: 96038 (Kumulativní cena: 295961)


Level:225

Vytvoř: 56 Darksteel Ingot
Vytvoř: 50 Hard Wood Plank
Vytvoř: 3 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 7 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 7 Darksteel Horn
Vytvoř: 7 Hard Torch Handle
Vytvoř: 7 Darksteel Torch Head
Vytvoř: 4 Darksteel Pistol Barrel
Vytvoř: 4 Hard Pistol Frame
Vytvoř: 1 Darksteel Rifle Barrel
Vytvoř: 1 Hard Rifle Stock
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Carrion Hard Inscription (1)


Level:250

Vytvoř: 2 Berserker's Hard Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Ingot (1)
Corrupted Shard (2)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Assassin's Hard Inscription (1)


Level:275

Vytvoř: 4 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 4 Giver's Darksteel Imbued Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Pistol Barrel (1)
Hard Pistol Frame (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)

Objev:

Darksteel Rifle Barrel (1)
Hard Rifle Stock (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)

Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
15 Jug of Water (8 za)
74 Mithril Ore (59 za)
36 Elder Wood Log (175 za)
3 Elder Wood Dowel (32 za)
2 Carrion Elder Inscription (75 za)
1 Knight's Elder Inscription (200 za)
4 Pile of Incandescent Dust (320 za)
8 Onyx Core (232 za)
8 Pile of Vile Essence (71 za)
8 Corrupted Core (72 za)
3 Large Bone (71 za)
6 Large Fang (70 za)

Cena: 16145 (Kumulativní cena: 312106)


Level:300

Vytvoř: 37 Mithril Ingot
Vytvoř: 12 Elder Wood Plank
Vytvoř: 3 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 3 Mithril Horn
Vytvoř: 2 Valkyrie Elder Inscription
Vytvoř: 2 Elder Torch Handle
Vytvoř: 2 Mithril Torch Head
Vytvoř: 1 Carrion Elder Inscription
Vytvoř: 1 Mithril Pistol Barrel
Vytvoř: 1 Elder Pistol Frame
Objev:

Pile of Incandescent Dust (4)
Jug of Water (15)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Carrion Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Knight's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Carrion Elder Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Valkyrie Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Carrion Elder Inscription (1)


Level:325

Objev:

Mithril Ingot (1)
Onyx Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Paralyzation

Level:350

Objev:

Mithril Ingot (1)
Corrupted Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Icebrood Slaying

Level:375

Objev:

Mithril Ingot (1)
Pile of Vile Essence (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Celerity

Level:400

Nic. Vše hotovo!