Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-03-30T02:40:03+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Tailoring

Základní cena
282825
Očekávaná návratnost
- 22657
Očekávaná koncová cena
260168

1 Mighty Embroidered Sandals - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Sandals - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Wristguards - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Wristguards - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Wristguards - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Wristguards - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Wristguards - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Shoes - Prodáváno za 281 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Shoes - Prodáváno za 228 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Gloves - Prodáváno za 196 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Gloves - Prodáváno za 206 za pomocí Max Buyout
1 Honed Acolyte Gloves - Prodáváno za 238 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Gloves - Prodáváno za 225 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Gloves - Prodáváno za 201 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Acolyte Gloves - Prodáváno za 266 za pomocí Max Buyout
1 Honed Acolyte Mantle - Prodáváno za 196 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Acolyte Mantle - Prodáváno za 235 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Mantle - Prodáváno za 243 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Mantle - Prodáváno za 298 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Acolyte Mantle - Prodáváno za 208 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Acolyte Mantle - Prodáváno za 337 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Sandals - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Wristguards - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Gloves - Prodáváno za 215 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Gloves - Prodáváno za 207 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Gloves - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mask - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mask - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Mask - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Mask - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Mask - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Mask - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Mantle - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Mantle - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Mantle - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Mantle - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mantle - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Mantle - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Mantle - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Circlet - Prodáváno za 198 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Circlet - Prodáváno za 238 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Circlet - Prodáváno za 425 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Circlet - Prodáváno za 379 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Mantle - Prodáváno za 150 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Mantle - Prodáváno za 122 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Mantle - Prodáváno za 225 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Mask - Prodáváno za 226 za pomocí Max Buyout
1 Honed Acolyte Mask - Prodáváno za 225 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Mask - Prodáváno za 226 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Acolyte Mask - Prodáváno za 215 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Headpiece - Prodáváno za 341 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Headpiece - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Winged Headpiece - Prodáváno za 532 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Winged Headpiece - Prodáváno za 342 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Gloves - Prodáváno za 359 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Gloves - Prodáváno za 407 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Winged Gloves - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Winged Gloves - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Winged Mantle - Prodáváno za 422 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Winged Mantle - Prodáváno za 383 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Winged Mantle - Prodáváno za 399 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Mantle - Prodáváno za 342 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Winged Mantle - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Mantle - Prodáváno za 196 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Mantle - Prodáváno za 258 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Mantle - Prodáváno za 226 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Shoes - Prodáváno za 254 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Mask - Prodáváno za 239 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Circlet - Prodáváno za 249 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Circlet - Prodáváno za 300 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Gloves - Prodáváno za 209 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Gloves - Prodáváno za 218 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Gloves - Prodáváno za 334 za pomocí Max Buyout
2 Minor Rune of the Air - Prodáváno za 7 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Undead - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
4 Major Rune of the Privateer - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Elementalist - Prodáváno za 8 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Mesmer - Prodáváno za 598 za pomocí Max Buyout
5 Major Rune of the Mesmer - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Necromancer - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Water - Prodáváno za 7 za pomocí Max Buyout
10 Major Rune of the Water - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of Altruism - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Masquerade Mantle - Prodáváno za 482 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Acolyte Mantle - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Acolyte Mask - Prodáváno za 243 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Acolyte Gloves - Prodáváno za 243 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Embroidered Sandals - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Embroidered Wristguards - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Embroidered Mask - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Embroidered Mantle - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Mantle - Prodáváno za 216 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Mantle - Prodáváno za 249 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Mantle - Prodáváno za 259 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Mask - Prodáváno za 294 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Gloves - Prodáváno za 303 za pomocí Max Buyout

KUP U VENDORA (prodejce)

18 Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
11 Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
14 Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
22 Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 11 za)

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

60 Jute Scrap (99 za)
20 Rawhide Leather Section (91 za)
1 Bolt of Jute (170 za)
36 Thin Leather Section (251 za)
44 Coarse Leather Section (363 za)
22 Rugged Leather Section (465 za)
78 Wool Scrap (253 za)
96 Cotton Scrap (345 za)
74 Linen Scrap (424 za)
90 Silk Scrap (86 za)
8 Tiny Venom Sac (5 za)
1 Full Venom Sac (399 za)
8 Potent Venom Sac (21 za)
3 Vial of Weak Blood (11 za)
3 Vial of Blood (85 za)
3 Tiny Totem (13 za)
14 Bone Chip (6 za)
3 Heavy Bone (202 za)
11 Tiny Claw (8 za)
8 Small Claw (41 za)
2 Charged Sliver (789 za)
1 Charged Fragment (3154 za)
2 Glacial Sliver (858 za)
4 Glacial Shard (2765 za)
9 Glacial Core (87 za)
1 Destroyer Fragment (2231 za)
2 Crystal Sliver (539 za)
5 Crystal Core (64 za)
4 Pile of Filthy Essence (2898 za)
16 Pile of Vile Essence (56 za)
6 Glittering Snowflake (16 za)
5 Unique Snowflake (38 za)
1 Pristine Snowflake (72 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

2 Jute Wristguard Strap (297 za)
8 Jute Sandal Sole (57 za)
2 Jute Headpiece Strap (276 za)
7 Jute Headpiece Padding (99 za)
10 Jute Epaulet Padding (200 za)
10 Jute Epaulet Panel (4 za)
1 Wool Gloves Panel (871 za)
1 Wool Gloves Padding (385 za)
6 Wool Footwear Sole (308 za)
3 Wool Footwear Upper (701 za)
2 Cotton Epaulet Padding (1256 za)
2 Cotton Epaulet Panel (665 za)
3 Linen Epaulet Panel (400 za)
2 Mighty Jute Insignia (140 za)
2 Precise Jute Insignia (133 za)
2 Resilient Jute Insignia (135 za)
2 Vital Jute Insignia (135 za)
1 Mighty Embroidered Jute Insignia (288 za)
2 Healing Jute Insignia (137 za)
4 Strong Wool Insignia (544 za)
4 Honed Wool Insignia (400 za)
3 Honed Cotton Insignia (491 za)
2 Strong Cotton Insignia (550 za)
3 Hearty Cotton Insignia (486 za)
1 Hunter's Cotton Insignia (33 za)
1 Vigorous Cotton Insignia (34 za)
3 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (618 za)
3 Vigorous Embroidered Cotton Insignia (620 za)
3 Berserker's Linen Insignia (1570 za)
2 Rampager's Linen Insignia (1610 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (34 za)
1 Healing Embroidered Jute Insignia (271 za)
4 Malign Jute Insignia (68 za)
1 Ravaging Wool Insignia (240 za)
2 Ravaging Embroidered Wool Insignia (2529 za)
3 Hearty Embroidered Wool Insignia (2500 za)
1 Knight's Linen Insignia (1404 za)
1 Valkyrie Linen Insignia (1325 za)
2 Carrion Embroidered Linen Insignia (4016 za)
3 Valkyrie Embroidered Linen Insignia (4001 za)
4 Rejuvenating Wool Insignia (400 za)
3 Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (2511 za)
3 Rejuvenating Cotton Insignia (663 za)
8 Gold Doubloon (2498 za)
1 Giver's Embroidered Cotton Insignia (511 za)
4 Giver's Embroidered Jute Insignia (100 za)
1 Wool Patch (1629 za)
3 Jute Patch (244 za)
1 Linen Patch (3251 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Jute Wristguard Strap (297 za)
8 Jute Sandal Sole (57 za)
2 Jute Headpiece Strap (276 za)
7 Jute Headpiece Padding (99 za)
10 Jute Epaulet Padding (200 za)
10 Jute Epaulet Panel (4 za)
60 Jute Scrap (99 za)
20 Rawhide Leather Section (91 za)
1 Bolt of Jute (170 za)
11 Spool of Jute Thread (8 za)
2 Mighty Jute Insignia (140 za)
2 Precise Jute Insignia (133 za)
2 Resilient Jute Insignia (135 za)
2 Vital Jute Insignia (135 za)
1 Mighty Embroidered Jute Insignia (288 za)
2 Healing Jute Insignia (137 za)
1 Healing Embroidered Jute Insignia (271 za)
4 Malign Jute Insignia (68 za)
8 Tiny Venom Sac (5 za)
3 Vial of Weak Blood (11 za)
3 Tiny Totem (13 za)
2 Crystal Sliver (539 za)
14 Bone Chip (6 za)
11 Tiny Claw (8 za)
4 Giver's Embroidered Jute Insignia (100 za)
3 Jute Patch (244 za)

Cena: 17038 (Kumulativní cena: 17038)


Level: 0

Vytvoř: 30 Bolt of Jute
Vytvoř: 10 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 7 Jute Wristguard Padding
Vytvoř: 5 Jute Wristguard Strap
Vytvoř: 4 Jute Sandal Upper
Vytvoř: 2 Vital Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Jute Insignia
Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Mighty Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Vital Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Malign Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bolt of Jute (1)
Crystal Sliver (2)


Level: 25

Vytvoř: 5 Jute Headpiece Strap
Vytvoř: 1 Precise Jute Insignia
Vytvoř: 1 Healing Jute Insignia
Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Vital Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Precise Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Wool Gloves Panel (871 za)
1 Wool Gloves Padding (385 za)
6 Wool Footwear Sole (308 za)
3 Wool Footwear Upper (701 za)
36 Thin Leather Section (251 za)
78 Wool Scrap (253 za)
18 Spool of Wool Thread (16 za)
4 Strong Wool Insignia (544 za)
4 Honed Wool Insignia (400 za)
1 Ravaging Wool Insignia (240 za)
2 Ravaging Embroidered Wool Insignia (2529 za)
3 Hearty Embroidered Wool Insignia (2500 za)
4 Rejuvenating Wool Insignia (400 za)
3 Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (2511 za)
2 Charged Sliver (789 za)
2 Glacial Sliver (858 za)
1 Destroyer Fragment (2231 za)
8 Small Claw (41 za)
1 Wool Patch (1629 za)

Cena: 67454 (Kumulativní cena: 84492)


Level: 75

Vytvoř: 39 Bolt of Wool
Vytvoř: 18 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 6 Wool Epaulet Padding
Vytvoř: 6 Wool Epaulet Panel
Vytvoř: 6 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 6 Wool Gloves Padding
Vytvoř: 6 Wool Headpiece Strap
Vytvoř: 6 Wool Headpiece Padding
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Bolt of Wool (1)
Charged Sliver (2)

Objev:

Bolt of Wool (1)
Glacial Sliver (2)


Level:100

Objev:

Wool Footwear Upper (1)
Honed Wool Insignia (1)
Wool Footwear Sole (2)

Objev:

Wool Footwear Upper (1)
Strong Wool Insignia (1)
Wool Footwear Sole (2)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Footwear Upper (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)
Wool Footwear Sole (2)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Bolt of Wool (1)
Destroyer Fragment (1)


Level:125

Vytvoř: 1 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Cotton Epaulet Padding (1256 za)
2 Cotton Epaulet Panel (665 za)
44 Coarse Leather Section (363 za)
96 Cotton Scrap (345 za)
22 Spool of Cotton Thread (24 za)
3 Honed Cotton Insignia (491 za)
2 Strong Cotton Insignia (550 za)
3 Hearty Cotton Insignia (486 za)
1 Hunter's Cotton Insignia (33 za)
1 Vigorous Cotton Insignia (34 za)
3 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (618 za)
3 Vigorous Embroidered Cotton Insignia (620 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (34 za)
3 Rejuvenating Cotton Insignia (663 za)
3 Vial of Blood (85 za)
1 Charged Fragment (3154 za)
6 Glittering Snowflake (16 za)
1 Giver's Embroidered Cotton Insignia (511 za)

Cena: 67313 (Kumulativní cena: 151805)


Level:150

Vytvoř: 48 Bolt of Cotton
Vytvoř: 22 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 8 Cotton Epaulet Padding
Vytvoř: 8 Cotton Epaulet Panel
Vytvoř: 7 Cotton Helm Strap
Vytvoř: 7 Cotton Helm Padding
Vytvoř: 7 Cotton Gloves Panel
Vytvoř: 7 Cotton Gloves Padding
Vytvoř: 2 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 1 Strong Cotton Insignia
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Bolt of Cotton (1)
Charged Fragment (1)


Level:200

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
3 Linen Epaulet Panel (400 za)
22 Rugged Leather Section (465 za)
74 Linen Scrap (424 za)
14 Spool of Linen Thread (32 za)
3 Berserker's Linen Insignia (1570 za)
2 Rampager's Linen Insignia (1610 za)
1 Knight's Linen Insignia (1404 za)
1 Valkyrie Linen Insignia (1325 za)
2 Carrion Embroidered Linen Insignia (4016 za)
3 Valkyrie Embroidered Linen Insignia (4001 za)
1 Full Venom Sac (399 za)
4 Glacial Shard (2765 za)
4 Pile of Filthy Essence (2898 za)
3 Heavy Bone (202 za)
8 Gold Doubloon (2498 za)
5 Unique Snowflake (38 za)
1 Linen Patch (3251 za)

Cena: 121030 (Kumulativní cena: 272835)


Level:225

Vytvoř: 37 Bolt of Linen
Vytvoř: 11 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 6 Linen Epaulet Padding
Vytvoř: 4 Linen Helm Strap
Vytvoř: 4 Linen Helm Padding
Vytvoř: 4 Linen Gloves Panel
Vytvoř: 4 Linen Gloves Padding
Vytvoř: 3 Linen Epaulet Panel
Vytvoř: 1 Carrion Linen Insignia
Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Objev:

Bolt of Linen (1)
Full Venom Sac (1)
Pile of Filthy Essence (2)


Level:250

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Bolt of Linen (1)
Pile of Filthy Essence (2)

Objev:

Bolt of Linen (1)
Gold Doubloon (2)

Vytvoř: 3 Major Rune of the Privateer

Level:275

Vytvoř: 1 Giver's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Bolt of Linen (1)
Glacial Shard (2)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 1 Major Rune of the Water


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
90 Silk Scrap (86 za)
8 Potent Venom Sac (21 za)
9 Glacial Core (87 za)
5 Crystal Core (64 za)
16 Pile of Vile Essence (56 za)
1 Pristine Snowflake (72 za)

Cena: 9979 (Kumulativní cena: 282814)


Level:300

Vytvoř: 30 Bolt of Silk
Objev:

Bolt of Silk (1)
Crystal Core (1)

Objev:

Bolt of Silk (1)
Glacial Core (1)
Pristine Snowflake (1)

Vytvoř: 4 Major Rune of the Mesmer

Level:325

Objev:

Bolt of Silk (1)
Potent Venom Sac (1)
Pile of Vile Essence (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Necromancer

Level:350

Objev:

Bolt of Silk (1)
Pile of Vile Essence (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Undead

Level:375

Objev:

Bolt of Silk (1)
Glacial Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Water

Level:400

Nic. Vše hotovo!