Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-10-22T09:20:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Tailoring

Základní cena
291443
Očekávaná návratnost
- 21584
Očekávaná koncová cena
269859

1 Mighty Embroidered Sandals - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Sandals - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Sandals - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Wristguards - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Wristguards - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Wristguards - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Wristguards - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Student Gloves - Prodáváno za 186 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Sandals - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Wristguards - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Gloves - Prodáváno za 309 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Gloves - Prodáváno za 169 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Gloves - Prodáváno za 317 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Gloves - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Honed Acolyte Gloves - Prodáváno za 165 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Acolyte Gloves - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Acolyte Gloves - Prodáváno za 180 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Gloves - Prodáváno za 143 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Gloves - Prodáváno za 168 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Acolyte Gloves - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
1 Honed Acolyte Mantle - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Acolyte Mantle - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Acolyte Mantle - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Mantle - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Mantle - Prodáváno za 138 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Acolyte Mantle - Prodáváno za 160 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Sandals - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Wristguards - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Gloves - Prodáváno za 241 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mask - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mask - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Mask - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Mask - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Mask - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Mask - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mantle - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Mantle - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Mantle - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Mantle - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Mantle - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Mantle - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mantle - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Mantle - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Mantle - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Circlet - Prodáváno za 311 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Circlet - Prodáváno za 249 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Circlet - Prodáváno za 267 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Student Circlet - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Circlet - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Circlet - Prodáváno za 290 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Mantle - Prodáváno za 278 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Mantle - Prodáváno za 209 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Mantle - Prodáváno za 291 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Student Mantle - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Mantle - Prodáváno za 275 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Acolyte Mask - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Mask - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Mask - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Acolyte Mask - Prodáváno za 260 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Winged Boots - Prodáváno za 199 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Masquerade Leggings - Prodáváno za 433 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Leggings - Prodáváno za 1534 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Masquerade Mask - Prodáváno za 770 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Mask - Prodáváno za 724 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Winged Headpiece - Prodáváno za 343 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Headpiece - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Headpiece - Prodáváno za 209 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Winged Headpiece - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Masquerade Gloves - Prodáváno za 614 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Winged Gloves - Prodáváno za 294 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Gloves - Prodáváno za 249 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Gloves - Prodáváno za 189 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Winged Gloves - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Winged Mantle - Prodáváno za 260 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Winged Mantle - Prodáváno za 276 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Mantle - Prodáváno za 197 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Mantle - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Winged Mantle - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Mantle - Prodáváno za 203 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Mantle - Prodáváno za 125 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Mask - Prodáváno za 154 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Circlet - Prodáváno za 232 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Gloves - Prodáváno za 169 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Gloves - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
2 Minor Rune of the Air - Prodáváno za 5 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Major Rune of the Air - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Undead - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Privateer - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Elementalist - Prodáváno za 5 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Minor Rune of the Mesmer - Prodáváno za 430 za pomocí Max Buyout
6 Major Rune of the Mesmer - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Necromancer - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Scholar - Prodáváno za 198 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Water - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Water - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Masquerade Mantle - Prodáváno za 294 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Acolyte Mantle - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Masquerade Mask - Prodáváno za 208 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Acolyte Mask - Prodáváno za 145 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Masquerade Gloves - Prodáváno za 538 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Acolyte Gloves - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Embroidered Mask - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Winged Mantle - Prodáváno za 143 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Winged Headpiece - Prodáváno za 257 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Winged Gloves - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
291443

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 672
Remaining Cost
291443

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (100 za)
Rawhide Leather Section (69 za)
Bolt of Jute (190 za)
Thin Leather Section (231 za)
Thick Leather Section (77 za)
Coarse Leather Section (110 za)
Rugged Leather Section (340 za)
Wool Scrap (237 za)
Cotton Scrap (165 za)
Linen Scrap (359 za)
Silk Scrap (27 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Potent Venom Sac (39 za)
Tiny Scale (14 za)
Vial of Weak Blood (8 za)
Vial of Thin Blood (104 za)
Vial of Blood (406 za)
Small Totem (105 za)
Totem (417 za)
Large Bone (36 za)
Bone Chip (6 za)
Heavy Bone (163 za)
Charged Sliver (994 za)
Charged Fragment (2845 za)
Charged Core (3579 za)
Glacial Sliver (970 za)
Glacial Shard (3495 za)
Destroyer Fragment (2436 za)
Crystal Sliver (410 za)
Crystal Shard (2065 za)
Crystal Core (80 za)
Pile of Filthy Essence (2709 za)
Pile of Vile Essence (50 za)
Remaining Cost
291443

Předchystáno (Kup na tržišti)

Jute Wristguard Padding (130 za)
Jute Sandal Upper (341 za)
Jute Sandal Sole (48 za)
Jute Headpiece Strap (246 za)
Jute Headpiece Padding (106 za)
Jute Epaulet Padding (218 za)
Jute Epaulet Panel (36 za)
Cotton Helm Strap (549 za)
Cotton Helm Padding (323 za)
Linen Gloves Padding (499 za)
Linen Shoe Sole (690 za)
Linen Epaulet Padding (1250 za)
Linen Epaulet Panel (450 za)
Mighty Jute Insignia (144 za)
Precise Jute Insignia (126 za)
Resilient Jute Insignia (144 za)
Vital Jute Insignia (139 za)
Resilient Embroidered Jute Insignia (395 za)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (2471 za)
Healing Jute Insignia (131 za)
Honed Wool Insignia (497 za)
Honed Embroidered Wool Insignia (2487 za)
Honed Cotton Insignia (1487 za)
Hearty Cotton Insignia (1484 za)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (2689 za)
Berserker's Linen Insignia (1635 za)
Rampager's Linen Insignia (1515 za)
Ravaging Cotton Insignia (687 za)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (2795 za)
Healing Embroidered Jute Insignia (385 za)
Malign Jute Insignia (137 za)
Hearty Wool Insignia (539 za)
Hearty Embroidered Wool Insignia (2490 za)
Assassin's Linen Insignia (1569 za)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (3969 za)
Knight's Linen Insignia (1147 za)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (3115 za)
Rejuvenating Wool Insignia (546 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (1284 za)
Gold Doubloon (2664 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (201 za)
Giver's Embroidered Linen Insignia (5979 za)
Jute Patch (326 za)
Silk Patch (1010 za)
Snowflake (70 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Jute Wristguard Padding (130 za)
3 Jute Sandal Upper (341 za)
10 Jute Sandal Sole (48 za)
2 Jute Headpiece Strap (246 za)
6 Jute Headpiece Padding (106 za)
11 Jute Epaulet Padding (218 za)
11 Jute Epaulet Panel (36 za)
56 Jute Scrap (100 za)
22 Rawhide Leather Section (69 za)
1 Bolt of Jute (190 za)
7 Spool of Jute Thread (8 za)
2 Mighty Jute Insignia (144 za)
4 Precise Jute Insignia (126 za)
2 Resilient Jute Insignia (144 za)
2 Vital Jute Insignia (139 za)
1 Resilient Embroidered Jute Insignia (395 za)
4 Healing Jute Insignia (131 za)
1 Healing Embroidered Jute Insignia (385 za)
1 Malign Jute Insignia (137 za)
17 Tiny Venom Sac (5 za)
3 Tiny Scale (14 za)
14 Vial of Weak Blood (8 za)
2 Crystal Sliver (410 za)
14 Bone Chip (6 za)
1 Giver's Embroidered Jute Insignia (201 za)
3 Jute Patch (326 za)

Cena: 18170 (Kumulativní cena: 18170)


Level: 0

Vytvoř: 28 Bolt of Jute
Vytvoř: 11 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 6 Jute Wristguard Strap
Vytvoř: 4 Jute Wristguard Padding
Vytvoř: 3 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 2 Vital Jute Insignia
Vytvoř: 2 Mighty Jute Insignia
Vytvoř: 2 Jute Sandal Upper
Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Mighty Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Vital Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Malign Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bolt of Jute (1)
Crystal Sliver (2)


Level: 25

Vytvoř: 5 Jute Headpiece Strap
Vytvoř: 1 Resilient Jute Insignia
Vytvoř: 1 Jute Headpiece Padding
Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Precise Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Healing Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Vital Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Resilient Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
40 Thin Leather Section (231 za)
96 Wool Scrap (237 za)
20 Spool of Wool Thread (16 za)
3 Vigorous Embroidered Wool Insignia (2471 za)
3 Honed Wool Insignia (497 za)
3 Honed Embroidered Wool Insignia (2487 za)
3 Hearty Wool Insignia (539 za)
2 Hearty Embroidered Wool Insignia (2490 za)
2 Rejuvenating Wool Insignia (546 za)
9 Vial of Thin Blood (104 za)
4 Small Totem (105 za)
2 Charged Sliver (994 za)
1 Charged Fragment (2845 za)
2 Glacial Sliver (970 za)
1 Destroyer Fragment (2436 za)

Cena: 66931 (Kumulativní cena: 85101)


Level: 75

Vytvoř: 48 Bolt of Wool
Vytvoř: 20 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 7 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 7 Wool Gloves Padding
Vytvoř: 7 Wool Headpiece Strap
Vytvoř: 7 Wool Headpiece Padding
Vytvoř: 6 Wool Epaulet Padding
Vytvoř: 6 Wool Epaulet Panel
Objev:

Bolt of Wool (1)
Charged Sliver (2)

Objev:

Bolt of Wool (1)
Glacial Sliver (2)


Level:100

Vytvoř: 3 Strong Wool Insignia
Vytvoř: 1 Rejuvenating Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Bolt of Wool (1)
Destroyer Fragment (1)


Level:125

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Honed Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Honed Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Honed Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Bolt of Wool (1)
Small Totem (1)
Charged Fragment (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Cotton Helm Strap (549 za)
1 Cotton Helm Padding (323 za)
42 Coarse Leather Section (110 za)
104 Cotton Scrap (165 za)
21 Spool of Cotton Thread (24 za)
2 Honed Cotton Insignia (1487 za)
3 Hearty Cotton Insignia (1484 za)
3 Vigorous Embroidered Cotton Insignia (2689 za)
3 Ravaging Cotton Insignia (687 za)
2 Ravaging Embroidered Cotton Insignia (2795 za)
1 Rejuvenating Cotton Insignia (1284 za)
9 Vial of Blood (406 za)
6 Totem (417 za)
1 Charged Fragment (2845 za)
2 Crystal Shard (2065 za)
105 Snowflake (70 za)

Cena: 68065 (Kumulativní cena: 153166)


Level:150

Vytvoř: 52 Bolt of Cotton
Vytvoř: 21 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 8 Cotton Epaulet Padding
Vytvoř: 8 Cotton Epaulet Panel
Vytvoř: 8 Cotton Gloves Panel
Vytvoř: 8 Cotton Gloves Padding
Vytvoř: 5 Cotton Helm Strap
Vytvoř: 5 Cotton Helm Padding
Vytvoř: 3 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 3 Strong Cotton Insignia
Vytvoř: 2 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Bolt of Cotton (1)
Charged Fragment (1)


Level:200

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Bolt of Cotton (1)
Crystal Shard (2)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Linen Gloves Padding (499 za)
2 Linen Shoe Sole (690 za)
2 Linen Epaulet Padding (1250 za)
2 Linen Epaulet Panel (450 za)
34 Rugged Leather Section (340 za)
82 Linen Scrap (359 za)
17 Spool of Linen Thread (32 za)
3 Berserker's Linen Insignia (1635 za)
3 Rampager's Linen Insignia (1515 za)
3 Assassin's Linen Insignia (1569 za)
1 Knight's Linen Insignia (1147 za)
4 Valkyrie Embroidered Linen Insignia (3115 za)
2 Glacial Shard (3495 za)
2 Pile of Filthy Essence (2709 za)
9 Heavy Bone (163 za)
2 Gold Doubloon (2664 za)
3 Giver's Embroidered Linen Insignia (5979 za)

Cena: 111725 (Kumulativní cena: 264891)


Level:225

Vytvoř: 41 Bolt of Linen
Vytvoř: 17 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 6 Linen Helm Strap
Vytvoř: 6 Linen Helm Padding
Vytvoř: 6 Linen Gloves Panel
Vytvoř: 5 Linen Gloves Padding
Vytvoř: 5 Linen Epaulet Padding
Vytvoř: 5 Linen Epaulet Panel
Vytvoř: 3 Carrion Linen Insignia
Vytvoř: 1 Linen Shoe Upper
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Bolt of Linen (1)
Pile of Filthy Essence (2)

Objev:

Bolt of Linen (1)
Gold Doubloon (2)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Objev:

Linen Shoe Upper (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)
Linen Shoe Sole (2)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Bolt of Linen (1)
Glacial Shard (2)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
12 Thick Leather Section (77 za)
114 Silk Scrap (27 za)
9 Spool of Silk Thread (48 za)
3 Valkyrie Intricate Silk Insignia (3969 za)
8 Potent Venom Sac (39 za)
1 Charged Core (3579 za)
5 Crystal Core (80 za)
16 Pile of Vile Essence (50 za)
30 Large Bone (36 za)
4 Silk Patch (1010 za)

Cena: 26552 (Kumulativní cena: 291443)


Level:300

Vytvoř: 38 Bolt of Silk
Vytvoř: 3 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 2 Silk Pants Panel
Vytvoř: 2 Silk Pants Lining
Vytvoř: 2 Silk Helm Strap
Vytvoř: 2 Silk Helm Padding
Vytvoř: 1 Silk Gloves Panel
Vytvoř: 1 Silk Gloves Padding
Objev:

Bolt of Silk (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 4 Major Rune of the Mesmer

Level:325

Objev:

Bolt of Silk (1)
Potent Venom Sac (1)
Pile of Vile Essence (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Necromancer

Level:350

Objev:

Bolt of Silk (1)
Pile of Vile Essence (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Undead

Level:375

Vytvoř: 2 Carrion Intricate Silk Insignia
Objev:

Silk Pants Panel (1)
Silk Pants Lining (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Pants Panel (1)
Silk Pants Lining (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Bolt of Silk (1)
Charged Core (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!