Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-07-22T00:40:06+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Tailoring

Základní cena
295178
Očekávaná návratnost
- 27688
Očekávaná koncová cena
267490

1 Mighty Embroidered Sandals - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Sandals - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Wristguards - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Wristguards - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Wristguards - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Wristguards - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Gloves - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Gloves - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Gloves - Prodáváno za 306 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Gloves - Prodáváno za 193 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Gloves - Prodáváno za 168 za pomocí Max Buyout
1 Honed Acolyte Gloves - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Gloves - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Gloves - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Acolyte Gloves - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Acolyte Gloves - Prodáváno za 200 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Mantle - Prodáváno za 430 za pomocí Max Buyout
1 Honed Acolyte Mantle - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Mantle - Prodáváno za 219 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Mantle - Prodáváno za 228 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Acolyte Mantle - Prodáváno za 189 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Acolyte Mantle - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Sandals - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Wristguards - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Gloves - Prodáváno za 205 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mask - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mask - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Mask - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Mask - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Mask - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Mask - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Mantle - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Mantle - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Mantle - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mantle - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Mantle - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Mantle - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Circlet - Prodáváno za 216 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Circlet - Prodáváno za 226 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Circlet - Prodáváno za 236 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Circlet - Prodáváno za 260 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Circlet - Prodáváno za 442 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Mantle - Prodáváno za 216 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Mantle - Prodáváno za 225 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Mantle - Prodáváno za 228 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Mantle - Prodáváno za 252 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Mask - Prodáváno za 152 za pomocí Max Buyout
1 Honed Acolyte Mask - Prodáváno za 227 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Mask - Prodáváno za 230 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Mask - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Acolyte Mask - Prodáváno za 221 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Masquerade Leggings - Prodáváno za 3857 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Headpiece - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Headpiece - Prodáváno za 200 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Headpiece - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Winged Headpiece - Prodáváno za 179 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Gloves - Prodáváno za 251 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Gloves - Prodáváno za 208 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Gloves - Prodáváno za 455 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Winged Gloves - Prodáváno za 160 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Winged Mantle - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Winged Mantle - Prodáváno za 216 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Mantle - Prodáváno za 224 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Mantle - Prodáváno za 201 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Mantle - Prodáváno za 199 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Winged Mantle - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Mantle - Prodáváno za 161 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Mantle - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Mask - Prodáváno za 235 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Circlet - Prodáváno za 252 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Gloves - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Gloves - Prodáváno za 239 za pomocí Max Buyout
2 Minor Rune of the Air - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
4 Major Rune of the Air - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Undead - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Privateer - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Elementalist - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Mesmer - Prodáváno za 444 za pomocí Max Buyout
5 Major Rune of the Mesmer - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Necromancer - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Necromancer - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Scholar - Prodáváno za 686 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Water - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Water - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Masquerade Mantle - Prodáváno za 2551 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Masquerade Mantle - Prodáváno za 518 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Acolyte Mantle - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Student Mantle - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Masquerade Leggings - Prodáváno za 2466 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Acolyte Mask - Prodáváno za 126 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Acolyte Gloves - Prodáváno za 206 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Embroidered Wristguards - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Embroidered Mask - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Embroidered Mantle - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Mantle - Prodáváno za 224 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Winged Mantle - Prodáváno za 165 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Winged Headpiece - Prodáváno za 182 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Circlet - Prodáváno za 264 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Winged Gloves - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Gloves - Prodáváno za 249 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 20 za)
NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 15 za)

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (114 za)
Rawhide Leather Section (113 za)
Bolt of Jute (220 za)
Thin Leather Section (330 za)
Thick Leather Section (207 za)
Coarse Leather Section (359 za)
Rugged Leather Section (488 za)
Wool Scrap (299 za)
Cotton Scrap (197 za)
Bolt of Cotton (307 za)
Linen Scrap (259 za)
Silk Scrap (44 za)
Tiny Venom Sac (8 za)
Small Venom Sac (30 za)
Full Venom Sac (589 za)
Potent Venom Sac (74 za)
Vial of Weak Blood (11 za)
Vial of Blood (145 za)
Small Totem (128 za)
Bone Chip (6 za)
Heavy Bone (348 za)
Tiny Claw (6 za)
Small Fang (92 za)
Charged Sliver (1045 za)
Charged Fragment (2830 za)
Charged Core (4356 za)
Glacial Sliver (1084 za)
Glacial Shard (3295 za)
Destroyer Fragment (2794 za)
Crystal Sliver (506 za)
Crystal Core (71 za)
Pile of Soiled Essence (400 za)
Pile of Filthy Essence (2625 za)
Pile of Vile Essence (101 za)
Tiny Snowflake (6 za)
Glittering Snowflake (27 za)
Unique Snowflake (50 za)
Pristine Snowflake (85 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Jute Wristguard Strap (357 za)
Jute Wristguard Padding (168 za)
Jute Sandal Sole (75 za)
Jute Headpiece Strap (317 za)
Jute Headpiece Padding (130 za)
Jute Epaulet Padding (349 za)
Jute Epaulet Panel (4 za)
Wool Epaulet Panel (563 za)
Linen Epaulet Panel (653 za)
Mighty Jute Insignia (167 za)
Precise Jute Insignia (162 za)
Resilient Jute Insignia (170 za)
Vital Jute Insignia (155 za)
Healing Jute Insignia (173 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (2000 za)
Strong Wool Insignia (454 za)
Honed Wool Insignia (490 za)
Strong Embroidered Wool Insignia (2100 za)
Honed Cotton Insignia (600 za)
Hearty Cotton Insignia (685 za)
Strong Embroidered Cotton Insignia (600 za)
Vigorous Cotton Insignia (77 za)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (467 za)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (3759 za)
Berserker's Linen Insignia (1903 za)
Rampager's Linen Insignia (1768 za)
Healing Embroidered Jute Insignia (398 za)
Malign Jute Insignia (161 za)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (2039 za)
Hearty Wool Insignia (592 za)
Assassin's Linen Insignia (1799 za)
Berserker's Intricate Silk Insignia (5331 za)
Knight's Linen Insignia (1570 za)
Carrion Embroidered Linen Insignia (3753 za)
Rejuvenating Wool Insignia (709 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (669 za)
Gold Doubloon (2619 za)
Giver's Embroidered Wool Insignia (150 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (159 za)
Wool Patch (1961 za)
Jute Patch (333 za)
Silk Patch (1798 za)
Linen Patch (3028 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
3 Jute Wristguard Strap (357 za)
3 Jute Wristguard Padding (168 za)
6 Jute Sandal Sole (75 za)
3 Jute Headpiece Strap (317 za)
5 Jute Headpiece Padding (130 za)
6 Jute Epaulet Padding (349 za)
9 Jute Epaulet Panel (4 za)
72 Jute Scrap (114 za)
14 Rawhide Leather Section (113 za)
1 Bolt of Jute (220 za)
11 Spool of Jute Thread (8 za)
2 Mighty Jute Insignia (167 za)
1 Precise Jute Insignia (162 za)
2 Resilient Jute Insignia (170 za)
1 Vital Jute Insignia (155 za)
1 Healing Jute Insignia (173 za)
1 Healing Embroidered Jute Insignia (398 za)
1 Malign Jute Insignia (161 za)
18 Tiny Venom Sac (8 za)
11 Vial of Weak Blood (11 za)
2 Crystal Sliver (506 za)
2 Pile of Soiled Essence (400 za)
17 Bone Chip (6 za)
14 Tiny Claw (6 za)
6 Tiny Snowflake (6 za)
1 Giver's Embroidered Jute Insignia (159 za)
4 Jute Patch (333 za)

Cena: 21367 (Kumulativní cena: 21367)


Level: 0

Vytvoř: 36 Bolt of Jute
Vytvoř: 7 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 3 Vital Jute Insignia
Vytvoř: 3 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 3 Jute Wristguard Strap
Vytvoř: 3 Jute Wristguard Padding
Vytvoř: 3 Jute Sandal Upper
Vytvoř: 1 Mighty Jute Insignia
Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Mighty Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Vital Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Malign Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bolt of Jute (1)
Crystal Sliver (2)


Level: 25

Vytvoř: 4 Jute Headpiece Strap
Vytvoř: 2 Precise Jute Insignia
Vytvoř: 2 Giver's Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 2 Jute Headpiece Padding
Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bolt of Jute (1)
Tiny Venom Sac (1)
Pile of Soiled Essence (2)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 3 Jute Epaulet Padding
Vytvoř: 1 Precise Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Vital Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Wool Epaulet Panel (563 za)
40 Thin Leather Section (330 za)
96 Wool Scrap (299 za)
21 Spool of Wool Thread (16 za)
3 Hunter's Embroidered Wool Insignia (2000 za)
3 Strong Wool Insignia (454 za)
1 Honed Wool Insignia (490 za)
2 Strong Embroidered Wool Insignia (2100 za)
1 Ravaging Embroidered Wool Insignia (2039 za)
3 Hearty Wool Insignia (592 za)
3 Rejuvenating Wool Insignia (709 za)
16 Small Venom Sac (30 za)
1 Small Totem (128 za)
2 Charged Sliver (1045 za)
1 Charged Fragment (2830 za)
2 Glacial Sliver (1084 za)
1 Destroyer Fragment (2794 za)
6 Small Fang (92 za)
1 Giver's Embroidered Wool Insignia (150 za)
2 Wool Patch (1961 za)

Cena: 75911 (Kumulativní cena: 97278)


Level: 75

Vytvoř: 48 Bolt of Wool
Vytvoř: 20 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 7 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 7 Wool Gloves Padding
Vytvoř: 7 Wool Headpiece Strap
Vytvoř: 7 Wool Headpiece Padding
Vytvoř: 7 Wool Epaulet Padding
Vytvoř: 6 Wool Epaulet Panel
Objev:

Bolt of Wool (1)
Charged Sliver (2)

Objev:

Bolt of Wool (1)
Glacial Sliver (2)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 2 Honed Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Bolt of Wool (1)
Destroyer Fragment (1)


Level:125

Vytvoř: 2 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Bolt of Wool (1)
Small Totem (1)
Charged Fragment (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
46 Coarse Leather Section (359 za)
104 Cotton Scrap (197 za)
1 Bolt of Cotton (307 za)
23 Spool of Cotton Thread (24 za)
3 Honed Cotton Insignia (600 za)
3 Hearty Cotton Insignia (685 za)
3 Strong Embroidered Cotton Insignia (600 za)
2 Vigorous Cotton Insignia (77 za)
3 Vigorous Embroidered Cotton Insignia (467 za)
3 Rejuvenating Cotton Insignia (669 za)
9 Vial of Blood (145 za)
1 Charged Fragment (2830 za)
9 Glittering Snowflake (27 za)

Cena: 51456 (Kumulativní cena: 148734)


Level:150

Vytvoř: 52 Bolt of Cotton
Vytvoř: 23 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 8 Cotton Epaulet Padding
Vytvoř: 8 Cotton Epaulet Panel
Vytvoř: 8 Cotton Gloves Panel
Vytvoř: 8 Cotton Gloves Padding
Vytvoř: 7 Cotton Helm Strap
Vytvoř: 7 Cotton Helm Padding
Vytvoř: 3 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 3 Strong Cotton Insignia
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Bolt of Cotton (1)
Charged Fragment (1)


Level:200

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Linen Epaulet Panel (653 za)
32 Rugged Leather Section (488 za)
82 Linen Scrap (259 za)
18 Spool of Linen Thread (32 za)
3 Berserker's Embroidered Linen Insignia (3759 za)
3 Berserker's Linen Insignia (1903 za)
3 Rampager's Linen Insignia (1768 za)
3 Assassin's Linen Insignia (1799 za)
1 Knight's Linen Insignia (1570 za)
3 Carrion Embroidered Linen Insignia (3753 za)
1 Full Venom Sac (589 za)
2 Glacial Shard (3295 za)
4 Pile of Filthy Essence (2625 za)
3 Heavy Bone (348 za)
2 Gold Doubloon (2619 za)
5 Unique Snowflake (50 za)
1 Linen Patch (3028 za)

Cena: 106491 (Kumulativní cena: 255225)


Level:225

Vytvoř: 41 Bolt of Linen
Vytvoř: 16 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 8 Linen Epaulet Padding
Vytvoř: 6 Linen Epaulet Panel
Vytvoř: 5 Linen Helm Strap
Vytvoř: 5 Linen Helm Padding
Vytvoř: 5 Linen Gloves Panel
Vytvoř: 5 Linen Gloves Padding
Vytvoř: 1 Carrion Linen Insignia
Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Objev:

Bolt of Linen (1)
Full Venom Sac (1)
Pile of Filthy Essence (2)


Level:250

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Bolt of Linen (1)
Pile of Filthy Essence (2)

Objev:

Bolt of Linen (1)
Gold Doubloon (2)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Vytvoř: 1 Giver's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Bolt of Linen (1)
Glacial Shard (2)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
4 Thick Leather Section (207 za)
111 Silk Scrap (44 za)
7 Spool of Silk Thread (48 za)
1 Berserker's Intricate Silk Insignia (5331 za)
8 Potent Venom Sac (74 za)
4 Charged Core (4356 za)
5 Crystal Core (71 za)
16 Pile of Vile Essence (101 za)
16 Pristine Snowflake (85 za)
4 Silk Patch (1798 za)

Cena: 39918 (Kumulativní cena: 295143)


Level:300

Vytvoř: 37 Bolt of Silk
Vytvoř: 1 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 2 Silk Pants Panel
Vytvoř: 2 Silk Pants Lining
Vytvoř: 1 Silk Epaulet Padding
Vytvoř: 1 Silk Epaulet Panel
Objev:

Bolt of Silk (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 4 Major Rune of the Mesmer

Level:325

Objev:

Bolt of Silk (1)
Potent Venom Sac (1)
Pile of Vile Essence (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Necromancer

Level:350

Objev:

Bolt of Silk (1)
Pile of Vile Essence (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Undead

Level:375

Vytvoř: 2 Giver's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Silk Pants Panel (1)
Silk Pants Lining (1)
Berserker's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Bolt of Silk (1)
Charged Core (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Pants Panel (1)
Silk Pants Lining (1)
Giver's Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 3 Major Rune of the Air

Level:400

Nic. Vše hotovo!