Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-02-22T17:00:03+00:00

NA/EU price data only
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Tailoring

Základní cena
280175
Očekávaná návratnost
- 22597
Očekávaná koncová cena
257578

1 Mighty Embroidered Sandals - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Sandals - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Wristguards - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Wristguards - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Wristguards - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Wristguards - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Student Gloves - Prodáváno za 203 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Wristguards - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Gloves - Prodáváno za 236 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Gloves - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Gloves - Prodáváno za 357 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Gloves - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Gloves - Prodáváno za 225 za pomocí Max Buyout
1 Honed Acolyte Gloves - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Gloves - Prodáváno za 157 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Gloves - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Acolyte Gloves - Prodáváno za 262 za pomocí Max Buyout
1 Honed Acolyte Mantle - Prodáváno za 274 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Mantle - Prodáváno za 238 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Mantle - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Acolyte Mantle - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Sandals - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Wristguards - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mask - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Mask - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Mask - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Mask - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Mask - Prodáváno za 122 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Mantle - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Mantle - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mantle - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Mantle - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Mantle - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Circlet - Prodáváno za 225 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Circlet - Prodáváno za 221 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Circlet - Prodáváno za 248 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Circlet - Prodáváno za 606 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Circlet - Prodáváno za 335 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Mantle - Prodáváno za 190 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Mantle - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Mantle - Prodáváno za 213 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Mantle - Prodáváno za 425 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Acolyte Mask - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Mask - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Honed Acolyte Mask - Prodáváno za 221 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Mask - Prodáváno za 216 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Acolyte Mask - Prodáváno za 336 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Winged Headpiece - Prodáváno za 309 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Winged Headpiece - Prodáváno za 260 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Headpiece - Prodáváno za 319 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Headpiece - Prodáváno za 336 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Gloves - Prodáváno za 403 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Gloves - Prodáváno za 408 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Winged Mantle - Prodáváno za 344 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Mantle - Prodáváno za 260 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Mantle - Prodáváno za 328 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Mantle - Prodáváno za 195 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Mantle - Prodáváno za 221 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Mask - Prodáváno za 240 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Circlet - Prodáváno za 239 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Gloves - Prodáváno za 209 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Gloves - Prodáváno za 193 za pomocí Max Buyout
2 Minor Rune of the Air - Prodáváno za 5 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Major Rune of the Air - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Undead - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Privateer - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Elementalist - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
6 Major Rune of the Mesmer - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Necromancer - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Necromancer - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Water - Prodáváno za 6 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Water - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Masquerade Mantle - Prodáváno za 420 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Acolyte Mantle - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Masquerade Mask - Prodáváno za 581 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Acolyte Mask - Prodáváno za 232 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Acolyte Gloves - Prodáváno za 240 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Embroidered Sandals - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Embroidered Wristguards - Prodáváno za 123 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Embroidered Mask - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Embroidered Mantle - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Mantle - Prodáváno za 208 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Mantle - Prodáváno za 249 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Mantle - Prodáváno za 266 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Winged Mantle - Prodáváno za 211 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Winged Mantle - Prodáváno za 226 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Winged Headpiece - Prodáváno za 334 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Winged Headpiece - Prodáváno za 594 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Mask - Prodáváno za 198 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Mask - Prodáváno za 294 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Circlet - Prodáváno za 386 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Winged Gloves - Prodáváno za 265 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Winged Gloves - Prodáváno za 429 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Gloves - Prodáváno za 302 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Gloves - Prodáváno za 230 za pomocí Max Buyout

KUP U VENDORA (prodejce)

21 Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
15 Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
17 Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
24 Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 10 za)

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

76 Jute Scrap (95 za)
20 Rawhide Leather Section (79 za)
42 Thin Leather Section (255 za)
46 Coarse Leather Section (363 za)
32 Rugged Leather Section (457 za)
92 Wool Scrap (262 za)
104 Cotton Scrap (306 za)
86 Linen Scrap (439 za)
90 Silk Scrap (32 za)
15 Tiny Venom Sac (5 za)
4 Full Venom Sac (462 za)
8 Potent Venom Sac (28 za)
3 Scale (48 za)
8 Vial of Weak Blood (14 za)
8 Tiny Totem (13 za)
14 Bone Chip (6 za)
8 Bone Shard (67 za)
11 Tiny Claw (8 za)
9 Sharp Claw (364 za)
3 Small Fang (115 za)
2 Charged Sliver (1025 za)
1 Charged Fragment (2516 za)
2 Charged Shard (3895 za)
2 Glacial Sliver (1036 za)
2 Glacial Shard (4126 za)
8 Glacial Core (93 za)
1 Destroyer Fragment (2303 za)
6 Crystal Core (105 za)
2 Pile of Soiled Essence (305 za)
4 Pile of Filthy Essence (3089 za)
16 Pile of Vile Essence (75 za)
6 Tiny Snowflake (3 za)
9 Glittering Snowflake (16 za)
5 Unique Snowflake (30 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

1 Jute Sandal Upper (344 za)
8 Jute Sandal Sole (63 za)
3 Jute Headpiece Strap (260 za)
3 Jute Headpiece Padding (128 za)
5 Jute Epaulet Padding (288 za)
7 Jute Epaulet Panel (4 za)
1 Cotton Helm Strap (1290 za)
1 Linen Epaulet Panel (697 za)
2 Mighty Jute Insignia (154 za)
2 Precise Jute Insignia (125 za)
1 Resilient Jute Insignia (143 za)
1 Vital Jute Insignia (133 za)
1 Vital Embroidered Jute Insignia (269 za)
2 Healing Jute Insignia (128 za)
3 Hunter's Embroidered Wool Insignia (1805 za)
3 Strong Wool Insignia (498 za)
2 Honed Wool Insignia (516 za)
2 Strong Embroidered Wool Insignia (1898 za)
3 Honed Embroidered Wool Insignia (1868 za)
3 Honed Cotton Insignia (346 za)
3 Strong Cotton Insignia (487 za)
2 Hearty Cotton Insignia (349 za)
2 Hunter's Cotton Insignia (44 za)
3 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (625 za)
3 Vigorous Embroidered Cotton Insignia (697 za)
3 Berserker's Linen Insignia (1890 za)
2 Rampager's Linen Insignia (1999 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (45 za)
1 Malign Jute Insignia (124 za)
3 Hearty Wool Insignia (606 za)
3 Assassin's Embroidered Linen Insignia (4567 za)
2 Carrion Linen Insignia (1135 za)
1 Knight's Linen Insignia (1185 za)
3 Rejuvenating Wool Insignia (601 za)
3 Rejuvenating Cotton Insignia (511 za)
2 Gold Doubloon (2994 za)
2 Giver's Embroidered Jute Insignia (103 za)
1 Giver's Embroidered Linen Insignia (7988 za)
1 Wool Patch (1507 za)
5 Jute Patch (194 za)
1 Linen Patch (3300 za)Vytvoř
Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Jute Sandal Upper (344 za)
8 Jute Sandal Sole (63 za)
3 Jute Headpiece Strap (260 za)
3 Jute Headpiece Padding (128 za)
5 Jute Epaulet Padding (288 za)
7 Jute Epaulet Panel (4 za)
76 Jute Scrap (95 za)
20 Rawhide Leather Section (79 za)
15 Spool of Jute Thread (8 za)
2 Mighty Jute Insignia (154 za)
2 Precise Jute Insignia (125 za)
1 Resilient Jute Insignia (143 za)
1 Vital Jute Insignia (133 za)
1 Vital Embroidered Jute Insignia (269 za)
2 Healing Jute Insignia (128 za)
1 Malign Jute Insignia (124 za)
15 Tiny Venom Sac (5 za)
8 Vial of Weak Blood (14 za)
8 Tiny Totem (13 za)
2 Pile of Soiled Essence (305 za)
14 Bone Chip (6 za)
11 Tiny Claw (8 za)
6 Tiny Snowflake (3 za)
2 Giver's Embroidered Jute Insignia (103 za)
5 Jute Patch (194 za)

Cena: 16150 (Kumulativní cena: 16150)


Level: 0

Vytvoř: 38 Bolt of Jute
Vytvoř: 10 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 7 Jute Wristguard Strap
Vytvoř: 7 Jute Wristguard Padding
Vytvoř: 3 Jute Sandal Upper
Vytvoř: 2 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 2 Vital Jute Insignia
Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Mighty Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Vital Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Malign Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 25

Vytvoř: 3 Jute Headpiece Strap
Vytvoř: 3 Jute Headpiece Padding
Vytvoř: 2 Giver's Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Precise Jute Insignia
Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bolt of Jute (1)
Tiny Venom Sac (1)
Pile of Soiled Essence (2)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 2 Jute Epaulet Padding
Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Vital Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Healing Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Precise Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
42 Thin Leather Section (255 za)
92 Wool Scrap (262 za)
21 Spool of Wool Thread (16 za)
3 Hunter's Embroidered Wool Insignia (1805 za)
3 Strong Wool Insignia (498 za)
2 Honed Wool Insignia (516 za)
2 Strong Embroidered Wool Insignia (1898 za)
3 Honed Embroidered Wool Insignia (1868 za)
3 Hearty Wool Insignia (606 za)
3 Rejuvenating Wool Insignia (601 za)
2 Charged Sliver (1025 za)
2 Glacial Sliver (1036 za)
1 Destroyer Fragment (2303 za)
8 Bone Shard (67 za)
3 Small Fang (115 za)
1 Wool Patch (1507 za)

Cena: 64925 (Kumulativní cena: 81075)


Level: 75

Vytvoř: 46 Bolt of Wool
Vytvoř: 21 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 8 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 8 Wool Gloves Padding
Vytvoř: 7 Wool Headpiece Strap
Vytvoř: 7 Wool Headpiece Padding
Vytvoř: 6 Wool Epaulet Padding
Vytvoř: 6 Wool Epaulet Panel
Objev:

Bolt of Wool (1)
Charged Sliver (2)

Objev:

Bolt of Wool (1)
Glacial Sliver (2)


Level:100

Vytvoř: 1 Honed Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Bolt of Wool (1)
Destroyer Fragment (1)


Level:125

Vytvoř: 1 Vigorous Embroidered Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Honed Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Honed Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Honed Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Cotton Helm Strap (1290 za)
46 Coarse Leather Section (363 za)
104 Cotton Scrap (306 za)
24 Spool of Cotton Thread (24 za)
3 Honed Cotton Insignia (346 za)
3 Strong Cotton Insignia (487 za)
2 Hearty Cotton Insignia (349 za)
2 Hunter's Cotton Insignia (44 za)
3 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (625 za)
3 Vigorous Embroidered Cotton Insignia (697 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (45 za)
3 Rejuvenating Cotton Insignia (511 za)
3 Scale (48 za)
1 Charged Fragment (2516 za)
9 Glittering Snowflake (16 za)

Cena: 62021 (Kumulativní cena: 143096)


Level:150

Vytvoř: 52 Bolt of Cotton
Vytvoř: 23 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 9 Cotton Helm Padding
Vytvoř: 8 Cotton Epaulet Padding
Vytvoř: 8 Cotton Epaulet Panel
Vytvoř: 8 Cotton Helm Strap
Vytvoř: 7 Cotton Gloves Panel
Vytvoř: 7 Cotton Gloves Padding
Vytvoř: 3 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 1 Hearty Cotton Insignia
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Bolt of Cotton (1)
Charged Fragment (1)


Level:200

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Linen Epaulet Panel (697 za)
32 Rugged Leather Section (457 za)
86 Linen Scrap (439 za)
17 Spool of Linen Thread (32 za)
3 Berserker's Linen Insignia (1890 za)
2 Rampager's Linen Insignia (1999 za)
3 Assassin's Embroidered Linen Insignia (4567 za)
2 Carrion Linen Insignia (1135 za)
1 Knight's Linen Insignia (1185 za)
4 Full Venom Sac (462 za)
2 Charged Shard (3895 za)
2 Glacial Shard (4126 za)
4 Pile of Filthy Essence (3089 za)
9 Sharp Claw (364 za)
2 Gold Doubloon (2994 za)
5 Unique Snowflake (30 za)
1 Giver's Embroidered Linen Insignia (7988 za)
1 Linen Patch (3300 za)

Cena: 131391 (Kumulativní cena: 274487)


Level:225

Vytvoř: 43 Bolt of Linen
Vytvoř: 16 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 7 Linen Helm Strap
Vytvoř: 7 Linen Helm Padding
Vytvoř: 6 Linen Epaulet Padding
Vytvoř: 5 Linen Epaulet Panel
Vytvoř: 4 Linen Gloves Panel
Vytvoř: 4 Linen Gloves Padding
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Bolt of Linen (1)
Full Venom Sac (1)
Pile of Filthy Essence (2)


Level:250

Vytvoř: 3 Assassin's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Linen Insignia
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Bolt of Linen (1)
Pile of Filthy Essence (2)

Objev:

Bolt of Linen (1)
Gold Doubloon (2)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Vytvoř: 1 Giver's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Bolt of Linen (1)
Charged Shard (2)

Objev:

Bolt of Linen (1)
Glacial Shard (2)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
90 Silk Scrap (32 za)
8 Potent Venom Sac (28 za)
8 Glacial Core (93 za)
6 Crystal Core (105 za)
16 Pile of Vile Essence (75 za)

Cena: 5678 (Kumulativní cena: 280165)


Level:300

Vytvoř: 30 Bolt of Silk
Objev:

Bolt of Silk (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 5 Major Rune of the Mesmer

Level:325

Objev:

Bolt of Silk (1)
Potent Venom Sac (1)
Pile of Vile Essence (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Necromancer

Level:350

Objev:

Bolt of Silk (1)
Pile of Vile Essence (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Undead

Level:375

Objev:

Bolt of Silk (1)
Glacial Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Water

Level:400

Nic. Vše hotovo!