Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-04-21T02:00:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Tailoring

Základní cena
354022
Očekávaná návratnost
- 22237
Očekávaná koncová cena
331785

1 Mighty Embroidered Sandals - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Sandals - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Sandals - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Wristguards - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Wristguards - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Student Gloves - Prodáváno za 172 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Sandals - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Wristguards - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Shoes - Prodáváno za 300 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Gloves - Prodáváno za 245 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Gloves - Prodáváno za 202 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Gloves - Prodáváno za 254 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Leggings - Prodáváno za 918 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Gloves - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Honed Acolyte Gloves - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Acolyte Gloves - Prodáváno za 142 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Gloves - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Gloves - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Acolyte Gloves - Prodáváno za 139 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Mantle - Prodáváno za 325 za pomocí Max Buyout
1 Honed Acolyte Mantle - Prodáváno za 123 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Acolyte Mantle - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Mantle - Prodáváno za 125 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Mantle - Prodáváno za 139 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Acolyte Mantle - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Sandals - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Wristguards - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Gloves - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mask - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mask - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Mask - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Mask - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Mask - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Mask - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mask - Prodáváno za 392 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Mantle - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Mantle - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Mantle - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Mantle - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mantle - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Mantle - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Mantle - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Circlet - Prodáváno za 226 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Circlet - Prodáváno za 189 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Circlet - Prodáváno za 258 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Circlet - Prodáváno za 150 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Student Circlet - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Mantle - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Mantle - Prodáváno za 251 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Mantle - Prodáváno za 256 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Mantle - Prodáváno za 257 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Mantle - Prodáváno za 189 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Mask - Prodáváno za 126 za pomocí Max Buyout
1 Honed Acolyte Mask - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Mask - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Mask - Prodáváno za 249 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Acolyte Mask - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Feathered Pants - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Feathered Pants - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Feathered Pants - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Feathered Pants - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Winged Pants - Prodáváno za 325 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Feathered Headpiece - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Feathered Headpiece - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Feathered Headpiece - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Feathered Headpiece - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Feathered Headpiece - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Feathered Headpiece - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Winged Headpiece - Prodáváno za 309 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Headpiece - Prodáváno za 245 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Headpiece - Prodáváno za 286 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Headpiece - Prodáváno za 310 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Winged Headpiece - Prodáváno za 180 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Feathered Gloves - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Feathered Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Feathered Gloves - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Feathered Gloves - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Feathered Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Feathered Gloves - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Winged Gloves - Prodáváno za 328 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Winged Gloves - Prodáváno za 319 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Gloves - Prodáváno za 248 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Gloves - Prodáváno za 296 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Gloves - Prodáváno za 142 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Winged Gloves - Prodáváno za 198 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Mantle - Prodáváno za 293 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Mantle - Prodáváno za 168 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Winged Mantle - Prodáváno za 324 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Feathered Mantle - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Feathered Mantle - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Feathered Mantle - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Feathered Mantle - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Feathered Mantle - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Feathered Mantle - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Student Mantle - Prodáváno za 190 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Mantle - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Mask - Prodáváno za 121 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Circlet - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Pants - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Gloves - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Gloves - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Water - Prodáváno za 194 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Masquerade Mantle - Prodáváno za 385 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Acolyte Mantle - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Masquerade Leggings - Prodáváno za 881 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Masquerade Mask - Prodáváno za 210 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Acolyte Mask - Prodáváno za 142 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Masquerade Gloves - Prodáváno za 577 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Acolyte Gloves - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Embroidered Mask - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Mantle - Prodáváno za 264 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Mantle - Prodáváno za 177 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Winged Mantle - Prodáváno za 315 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Mantle - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Feathered Headpiece - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Winged Headpiece - Prodáváno za 198 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Circlet - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Feathered Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Winged Gloves - Prodáváno za 227 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Gloves - Prodáváno za 281 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Gloves - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
354022

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
354022

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (70 za)
Rawhide Leather Section (69 za)
Thin Leather Section (268 za)
Thick Leather Section (69 za)
Coarse Leather Section (183 za)
Rugged Leather Section (512 za)
Wool Scrap (263 za)
Cotton Scrap (109 za)
Linen Scrap (273 za)
Silk Scrap (28 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (71 za)
Full Venom Sac (649 za)
Vial of Weak Blood (8 za)
Tiny Totem (6 za)
Totem (590 za)
Bone Chip (6 za)
Heavy Bone (295 za)
Tiny Claw (6 za)
Sharp Claw (718 za)
Large Claw (101 za)
Glacial Shard (2896 za)
Glacial Core (50 za)
Remaining Cost
354022

Předchystáno (Kup na tržišti)

Jute Wristguard Strap (255 za)
Jute Wristguard Padding (147 za)
Jute Sandal Sole (45 za)
Jute Headpiece Strap (216 za)
Jute Headpiece Padding (92 za)
Jute Epaulet Padding (200 za)
Jute Epaulet Panel (33 za)
Wool Gloves Panel (1006 za)
Wool Gloves Padding (465 za)
Wool Trouser Lining (5 za)
Wool Footwear Sole (510 za)
Wool Epaulet Panel (368 za)
Cotton Epaulet Panel (311 za)
Linen Gloves Panel (1560 za)
Linen Gloves Padding (545 za)
Resilient Jute Insignia (133 za)
Vital Jute Insignia (135 za)
Mighty Embroidered Jute Insignia (249 za)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1657 za)
Healing Jute Insignia (114 za)
Hunter's Wool Insignia (618 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1650 za)
Strong Wool Insignia (560 za)
Honed Wool Insignia (312 za)
Honed Cotton Insignia (1995 za)
Strong Cotton Insignia (1916 za)
Hearty Cotton Insignia (2169 za)
Strong Embroidered Cotton Insignia (3242 za)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (3232 za)
Berserker's Linen Insignia (2213 za)
Cleric's Linen Insignia (2780 za)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (3171 za)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (3151 za)
Carrion Embroidered Silk Insignia (3130 za)
Berserker's Silk Insignia (331 za)
Rampager's Silk Insignia (72 za)
Knight's Silk Insignia (176 za)
Cleric's Silk Insignia (329 za)
Ravaging Cotton Insignia (1034 za)
Malign Jute Insignia (135 za)
Hearty Wool Insignia (648 za)
Valkyrie Linen Insignia (1341 za)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (5257 za)
Rejuvenating Wool Insignia (575 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (145 za)
Giver's Embroidered Linen Insignia (6994 za)
Wool Patch (1228 za)
Jute Patch (234 za)
Snowflake (86 za)
Lucent Mote (10 za)
Charm of Skill (2395 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Jute Wristguard Strap (255 za)
1 Jute Wristguard Padding (147 za)
10 Jute Sandal Sole (45 za)
3 Jute Headpiece Strap (216 za)
4 Jute Headpiece Padding (92 za)
9 Jute Epaulet Padding (200 za)
9 Jute Epaulet Panel (33 za)
78 Jute Scrap (70 za)
14 Rawhide Leather Section (69 za)
12 Spool of Jute Thread (8 za)
1 Resilient Jute Insignia (133 za)
1 Vital Jute Insignia (135 za)
2 Mighty Embroidered Jute Insignia (249 za)
1 Healing Jute Insignia (114 za)
1 Malign Jute Insignia (135 za)
17 Tiny Venom Sac (5 za)
6 Vial of Weak Blood (8 za)
17 Tiny Totem (6 za)
17 Bone Chip (6 za)
20 Tiny Claw (6 za)
1 Giver's Embroidered Jute Insignia (145 za)
4 Jute Patch (234 za)

Cena: 13295 (Kumulativní cena: 13295)


Level: 0

Vytvoř: 39 Bolt of Jute
Vytvoř: 36 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 7 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 5 Jute Sandal Upper
Vytvoř: 3 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 3 Vital Jute Insignia
Vytvoř: 3 Jute Wristguard Padding
Vytvoř: 2 Jute Wristguard Strap
Vytvoř: 2 Mighty Jute Insignia
Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Mighty Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Vital Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Malign Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 25

Vytvoř: 5 Jute Headpiece Strap
Vytvoř: 4 Precise Jute Insignia
Vytvoř: 4 Jute Headpiece Padding
Vytvoř: 3 Healing Jute Insignia
Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Precise Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Healing Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 1 Vital Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Healing Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Precise Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Wool Gloves Panel (1006 za)
1 Wool Gloves Padding (465 za)
1 Wool Trouser Lining (5 za)
2 Wool Footwear Sole (510 za)
3 Wool Epaulet Panel (368 za)
38 Thin Leather Section (268 za)
102 Wool Scrap (263 za)
26 Spool of Wool Thread (16 za)
2 Vigorous Embroidered Wool Insignia (1657 za)
2 Hunter's Wool Insignia (618 za)
3 Hunter's Embroidered Wool Insignia (1650 za)
3 Strong Wool Insignia (560 za)
5 Honed Wool Insignia (312 za)
3 Hearty Wool Insignia (648 za)
3 Rejuvenating Wool Insignia (575 za)
27 Small Venom Sac (71 za)
3 Wool Patch (1228 za)

Cena: 63036 (Kumulativní cena: 76331)


Level: 75

Vytvoř: 51 Bolt of Wool
Vytvoř: 19 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 8 Wool Epaulet Padding
Vytvoř: 7 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 7 Wool Gloves Padding
Vytvoř: 7 Wool Headpiece Strap
Vytvoř: 7 Wool Headpiece Padding
Vytvoř: 5 Wool Epaulet Panel
Vytvoř: 1 Wool Footwear Upper
Vytvoř: 1 Wool Trouser Panel
Vytvoř: 1 Ravaging Wool Insignia
Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hunter's Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Objev:

Wool Footwear Upper (1)
Honed Wool Insignia (1)
Wool Footwear Sole (2)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Trouser Panel (1)
Wool Trouser Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Vytvoř: 3 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Cotton Epaulet Panel (311 za)
44 Coarse Leather Section (183 za)
116 Cotton Scrap (109 za)
26 Spool of Cotton Thread (24 za)
3 Honed Cotton Insignia (1995 za)
3 Strong Cotton Insignia (1916 za)
3 Hearty Cotton Insignia (2169 za)
3 Strong Embroidered Cotton Insignia (3242 za)
3 Vigorous Embroidered Cotton Insignia (3232 za)
2 Ravaging Cotton Insignia (1034 za)
12 Totem (590 za)
105 Snowflake (86 za)

Cena: 77471 (Kumulativní cena: 153802)


Level:150

Vytvoř: 58 Bolt of Cotton
Vytvoř: 22 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 8 Cotton Epaulet Padding
Vytvoř: 8 Cotton Gloves Panel
Vytvoř: 8 Cotton Gloves Padding
Vytvoř: 7 Cotton Epaulet Panel
Vytvoř: 7 Cotton Helm Strap
Vytvoř: 7 Cotton Helm Padding
Vytvoř: 3 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Cotton Pants Panel
Vytvoř: 1 Cotton Pants Lining
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 4 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Linen Gloves Panel (1560 za)
1 Linen Gloves Padding (545 za)
38 Rugged Leather Section (512 za)
112 Linen Scrap (273 za)
25 Spool of Linen Thread (32 za)
4 Berserker's Linen Insignia (2213 za)
3 Cleric's Linen Insignia (2780 za)
1 Valkyrie Linen Insignia (1341 za)
2 Valkyrie Embroidered Linen Insignia (5257 za)
9 Full Venom Sac (649 za)
2 Glacial Shard (2896 za)
6 Heavy Bone (295 za)
9 Sharp Claw (718 za)
4 Giver's Embroidered Linen Insignia (6994 za)
40 Lucent Mote (10 za)
1 Charm of Skill (2395 za)

Cena: 132620 (Kumulativní cena: 286422)


Level:225

Vytvoř: 56 Bolt of Linen
Vytvoř: 19 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 7 Linen Helm Strap
Vytvoř: 7 Linen Helm Padding
Vytvoř: 7 Linen Gloves Panel
Vytvoř: 7 Linen Gloves Padding
Vytvoř: 5 Linen Epaulet Padding
Vytvoř: 5 Linen Epaulet Panel
Vytvoř: 2 Linen Pants Panel
Vytvoř: 2 Linen Pants Lining
Vytvoř: 2 Carrion Linen Insignia
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Carrion Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 3 Rampager's Linen Insignia
Vytvoř: 3 Assassin's Linen Insignia
Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Charm of Skill (1)
Glacial Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
84 Thick Leather Section (69 za)
195 Silk Scrap (28 za)
33 Spool of Silk Thread (48 za)
1 Valkyrie Embroidered Silk Insignia (3171 za)
4 Rampager's Embroidered Silk Insignia (3151 za)
4 Carrion Embroidered Silk Insignia (3130 za)
3 Berserker's Silk Insignia (331 za)
4 Rampager's Silk Insignia (72 za)
3 Knight's Silk Insignia (176 za)
3 Cleric's Silk Insignia (329 za)
8 Glacial Core (50 za)
9 Large Claw (101 za)
320 Lucent Mote (10 za)
8 Charm of Skill (2395 za)

Cena: 67600 (Kumulativní cena: 354022)


Level:300

Vytvoř: 65 Bolt of Silk
Vytvoř: 21 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 7 Silk Helm Strap
Vytvoř: 7 Silk Helm Padding
Vytvoř: 7 Silk Gloves Panel
Vytvoř: 7 Silk Gloves Padding
Vytvoř: 7 Silk Epaulet Padding
Vytvoř: 7 Silk Epaulet Panel
Vytvoř: 4 Silk Pants Panel
Vytvoř: 4 Silk Pants Lining
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Knight's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Knight's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Knight's Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 3 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Silk Pants Panel (1)
Silk Pants Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Objev:

Silk Pants Panel (1)
Silk Pants Lining (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Pants Panel (1)
Silk Pants Lining (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Pants Panel (1)
Silk Pants Lining (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)


Level:375

Objev:

Glacial Core (1)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Water

Level:400

Nic. Vše hotovo!