Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-09-26T18:00:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Tailoring

Základní cena
244158
Očekávaná návratnost
- 20016
Očekávaná koncová cena
224142

1 Mighty Embroidered Sandals - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Sandals - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Wristguards - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Wristguards - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Sandals - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Wristguards - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Shoes - Prodáváno za 227 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Shoes - Prodáváno za 263 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Gloves - Prodáváno za 143 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Gloves - Prodáváno za 193 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Gloves - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Gloves - Prodáváno za 296 za pomocí Max Buyout
1 Honed Acolyte Gloves - Prodáváno za 148 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Acolyte Gloves - Prodáváno za 238 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Gloves - Prodáváno za 121 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Gloves - Prodáváno za 145 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Acolyte Gloves - Prodáváno za 199 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Pants - Prodáváno za 198 za pomocí Max Buyout
1 Honed Acolyte Mantle - Prodáváno za 117 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Acolyte Mantle - Prodáváno za 196 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Acolyte Mantle - Prodáváno za 194 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Mantle - Prodáváno za 172 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Mantle - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Acolyte Mantle - Prodáváno za 179 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Acolyte Mantle - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Sandals - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Wristguards - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Gloves - Prodáváno za 194 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Gloves - Prodáváno za 250 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mask - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mask - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Mask - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Mask - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Mask - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Mask - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mantle - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Mantle - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Mantle - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Mantle - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Mantle - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mantle - Prodáváno za 178 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Mantle - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Mantle - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Circlet - Prodáváno za 219 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Circlet - Prodáváno za 226 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Circlet - Prodáváno za 219 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Circlet - Prodáváno za 299 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Circlet - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Circlet - Prodáváno za 293 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Mantle - Prodáváno za 217 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Mantle - Prodáváno za 228 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Mantle - Prodáváno za 193 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Mantle - Prodáváno za 223 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Mantle - Prodáváno za 234 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Mantle - Prodáváno za 215 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Mask - Prodáváno za 117 za pomocí Max Buyout
1 Honed Acolyte Mask - Prodáváno za 167 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Mask - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Acolyte Mask - Prodáváno za 210 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Pants - Prodáváno za 1066 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Winged Headpiece - Prodáváno za 213 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Headpiece - Prodáváno za 166 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Headpiece - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Winged Headpiece - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Winged Gloves - Prodáváno za 233 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Gloves - Prodáváno za 151 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Winged Gloves - Prodáváno za 290 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Winged Mantle - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Winged Mantle - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Mantle - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Acolyte Mantle - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
2 Minor Rune of the Air - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Air - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Undead - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
3 Major Rune of the Privateer - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Elementalist - Prodáváno za 8 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Mesmer - Prodáváno za 447 za pomocí Max Buyout
6 Major Rune of the Mesmer - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Necromancer - Prodáváno za 7 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Necromancer - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Water - Prodáváno za 7 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Water - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Masquerade Mantle - Prodáváno za 530 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Acolyte Mantle - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Masquerade Leggings - Prodáváno za 429 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Acolyte Pants - Prodáváno za 184 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Masquerade Mask - Prodáváno za 678 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Acolyte Mask - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Masquerade Gloves - Prodáváno za 1490 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Acolyte Gloves - Prodáváno za 149 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Embroidered Sandals - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Embroidered Wristguards - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Embroidered Mask - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Embroidered Mantle - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Mantle - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 1998 za)

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (103 za)
Rawhide Leather Section (93 za)
Bolt of Jute (195 za)
Thin Leather Section (305 za)
Coarse Leather Section (333 za)
Rugged Leather Section (501 za)
Wool Scrap (256 za)
Cotton Scrap (134 za)
Linen Scrap (206 za)
Silk Scrap (24 za)
Tiny Venom Sac (8 za)
Small Venom Sac (33 za)
Full Venom Sac (574 za)
Potent Venom Sac (97 za)
Tiny Scale (14 za)
Smooth Scale (235 za)
Vial of Weak Blood (7 za)
Vial of Thin Blood (97 za)
Vial of Blood (242 za)
Vial of Thick Blood (500 za)
Bone Chip (7 za)
Heavy Bone (300 za)
Tiny Claw (8 za)
Small Fang (94 za)
Fang (274 za)
Charged Sliver (983 za)
Charged Fragment (2818 za)
Charged Core (1833 za)
Glacial Sliver (926 za)
Glacial Shard (2813 za)
Destroyer Fragment (2341 za)
Crystal Sliver (435 za)
Crystal Core (88 za)
Pile of Soiled Essence (289 za)
Pile of Filthy Essence (2755 za)
Pile of Vile Essence (69 za)
Glittering Snowflake (35 za)
Unique Snowflake (60 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Jute Wristguard Strap (333 za)
Jute Wristguard Padding (190 za)
Jute Sandal Sole (54 za)
Jute Headpiece Strap (283 za)
Jute Headpiece Padding (97 za)
Jute Epaulet Padding (241 za)
Jute Epaulet Panel (4 za)
Wool Footwear Sole (333 za)
Wool Epaulet Panel (519 za)
Cotton Epaulet Padding (519 za)
Cotton Epaulet Panel (599 za)
Linen Epaulet Padding (672 za)
Linen Epaulet Panel (878 za)
Mighty Jute Insignia (130 za)
Precise Jute Insignia (130 za)
Resilient Jute Insignia (146 za)
Vital Jute Insignia (149 za)
Precise Embroidered Jute Insignia (340 za)
Vital Embroidered Jute Insignia (298 za)
Healing Jute Insignia (75 za)
Strong Wool Insignia (485 za)
Honed Wool Insignia (488 za)
Honed Embroidered Wool Insignia (1497 za)
Hearty Cotton Insignia (1092 za)
Hunter's Cotton Insignia (91 za)
Vigorous Cotton Insignia (92 za)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (349 za)
Ravaging Cotton Insignia (79 za)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (487 za)
Malign Jute Insignia (156 za)
Malign Embroidered Jute Insignia (301 za)
Ravaging Wool Insignia (198 za)
Hearty Wool Insignia (550 za)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1495 za)
Knight's Embroidered Linen Insignia (4395 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (1196 za)
Gold Doubloon (2469 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (121 za)
Giver's Embroidered Linen Insignia (6339 za)
Wool Patch (1379 za)
Jute Patch (306 za)
Linen Patch (2500 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Jute Wristguard Strap (333 za)
1 Jute Wristguard Padding (190 za)
10 Jute Sandal Sole (54 za)
4 Jute Headpiece Strap (283 za)
7 Jute Headpiece Padding (97 za)
11 Jute Epaulet Padding (241 za)
11 Jute Epaulet Panel (4 za)
62 Jute Scrap (103 za)
14 Rawhide Leather Section (93 za)
1 Bolt of Jute (195 za)
9 Spool of Jute Thread (8 za)
2 Mighty Jute Insignia (130 za)
1 Precise Jute Insignia (130 za)
1 Resilient Jute Insignia (146 za)
1 Vital Jute Insignia (149 za)
1 Precise Embroidered Jute Insignia (340 za)
1 Vital Embroidered Jute Insignia (298 za)
4 Healing Jute Insignia (75 za)
2 Malign Jute Insignia (156 za)
1 Malign Embroidered Jute Insignia (301 za)
7 Tiny Venom Sac (8 za)
3 Tiny Scale (14 za)
14 Vial of Weak Blood (7 za)
2 Crystal Sliver (435 za)
2 Pile of Soiled Essence (289 za)
9 Bone Chip (7 za)
3 Tiny Claw (8 za)
4 Giver's Embroidered Jute Insignia (121 za)
1 Jute Patch (306 za)

Cena: 18281 (Kumulativní cena: 18281)


Level: 0

Vytvoř: 31 Bolt of Jute
Vytvoř: 7 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 5 Jute Sandal Upper
Vytvoř: 4 Jute Wristguard Strap
Vytvoř: 4 Jute Wristguard Padding
Vytvoř: 3 Vital Jute Insignia
Vytvoř: 2 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 2 Mighty Jute Insignia
Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Mighty Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Vital Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Malign Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bolt of Jute (1)
Crystal Sliver (2)


Level: 25

Vytvoř: 3 Jute Headpiece Strap
Vytvoř: 1 Precise Jute Insignia
Vytvoř: 1 Resilient Jute Insignia
Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Healing Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bolt of Jute (1)
Tiny Venom Sac (1)
Pile of Soiled Essence (2)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 1 Mighty Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
4 Wool Footwear Sole (333 za)
1 Wool Epaulet Panel (519 za)
34 Thin Leather Section (305 za)
94 Wool Scrap (256 za)
20 Spool of Wool Thread (16 za)
3 Strong Wool Insignia (485 za)
1 Honed Wool Insignia (488 za)
2 Honed Embroidered Wool Insignia (1497 za)
1 Ravaging Wool Insignia (198 za)
3 Hearty Wool Insignia (550 za)
3 Hearty Embroidered Wool Insignia (1495 za)
24 Small Venom Sac (33 za)
3 Vial of Thin Blood (97 za)
2 Charged Sliver (983 za)
2 Glacial Sliver (926 za)
1 Destroyer Fragment (2341 za)
9 Small Fang (94 za)
3 Wool Patch (1379 za)

Cena: 60100 (Kumulativní cena: 78381)


Level: 75

Vytvoř: 47 Bolt of Wool
Vytvoř: 17 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 6 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 6 Wool Gloves Padding
Vytvoř: 6 Wool Headpiece Strap
Vytvoř: 6 Wool Headpiece Padding
Vytvoř: 6 Wool Epaulet Padding
Vytvoř: 5 Wool Epaulet Panel
Vytvoř: 2 Wool Footwear Upper
Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Bolt of Wool (1)
Charged Sliver (2)

Objev:

Bolt of Wool (1)
Glacial Sliver (2)


Level:100

Vytvoř: 3 Honed Wool Insignia
Vytvoř: 1 Strong Wool Insignia
Objev:

Wool Footwear Upper (1)
Honed Wool Insignia (1)
Wool Footwear Sole (2)

Objev:

Wool Footwear Upper (1)
Strong Wool Insignia (1)
Wool Footwear Sole (2)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Bolt of Wool (1)
Destroyer Fragment (1)


Level:125

Vytvoř: 3 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Honed Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Honed Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Cotton Epaulet Padding (519 za)
3 Cotton Epaulet Panel (599 za)
36 Coarse Leather Section (333 za)
120 Cotton Scrap (134 za)
25 Spool of Cotton Thread (24 za)
3 Hearty Cotton Insignia (1092 za)
1 Hunter's Cotton Insignia (91 za)
1 Vigorous Cotton Insignia (92 za)
3 Vigorous Embroidered Cotton Insignia (349 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (79 za)
2 Ravaging Embroidered Cotton Insignia (487 za)
1 Rejuvenating Cotton Insignia (1196 za)
12 Vial of Blood (242 za)
1 Charged Fragment (2818 za)
9 Fang (274 za)
12 Glittering Snowflake (35 za)

Cena: 46866 (Kumulativní cena: 125247)


Level:150

Vytvoř: 60 Bolt of Cotton
Vytvoř: 18 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 8 Cotton Epaulet Padding
Vytvoř: 7 Cotton Epaulet Panel
Vytvoř: 6 Cotton Gloves Panel
Vytvoř: 6 Cotton Gloves Padding
Vytvoř: 5 Cotton Helm Strap
Vytvoř: 5 Cotton Helm Padding
Vytvoř: 4 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 2 Cotton Pants Panel
Vytvoř: 2 Cotton Pants Lining
Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 4 Strong Cotton Insignia
Vytvoř: 3 Honed Cotton Insignia
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Bolt of Cotton (1)
Charged Fragment (1)


Level:200

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Linen Epaulet Padding (672 za)
1 Linen Epaulet Panel (878 za)
24 Rugged Leather Section (501 za)
96 Linen Scrap (206 za)
18 Spool of Linen Thread (32 za)
2 Knight's Embroidered Linen Insignia (4395 za)
3 Full Venom Sac (574 za)
9 Smooth Scale (235 za)
12 Vial of Thick Blood (500 za)
2 Glacial Shard (2813 za)
2 Pile of Filthy Essence (2755 za)
3 Heavy Bone (300 za)
6 Gold Doubloon (2469 za)
10 Unique Snowflake (60 za)
2 Giver's Embroidered Linen Insignia (6339 za)
2 Linen Patch (2500 za)

Cena: 97681 (Kumulativní cena: 222928)


Level:225

Vytvoř: 48 Bolt of Linen
Vytvoř: 12 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 5 Linen Helm Strap
Vytvoř: 5 Linen Helm Padding
Vytvoř: 4 Linen Gloves Panel
Vytvoř: 4 Linen Gloves Padding
Vytvoř: 3 Linen Epaulet Padding
Vytvoř: 3 Linen Epaulet Panel
Vytvoř: 3 Knight's Linen Insignia
Vytvoř: 2 Linen Pants Panel
Vytvoř: 2 Linen Pants Lining
Vytvoř: 1 Carrion Linen Insignia
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 4 Berserker's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Linen Insignia
Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Bolt of Linen (1)
Pile of Filthy Essence (2)

Objev:

Bolt of Linen (1)
Gold Doubloon (2)

Vytvoř: 2 Major Rune of the Privateer

Level:275

Vytvoř: 2 Giver's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Bolt of Linen (1)
Glacial Shard (2)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Pants Panel (1)
Linen Pants Lining (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
90 Silk Scrap (24 za)
8 Potent Venom Sac (97 za)
8 Charged Core (1833 za)
6 Crystal Core (88 za)
16 Pile of Vile Essence (69 za)

Cena: 19232 (Kumulativní cena: 242160)


Level:300

Vytvoř: 30 Bolt of Silk
Objev:

Bolt of Silk (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 5 Major Rune of the Mesmer

Level:325

Objev:

Bolt of Silk (1)
Potent Venom Sac (1)
Pile of Vile Essence (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Necromancer

Level:350

Objev:

Bolt of Silk (1)
Pile of Vile Essence (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Undead

Level:375

Objev:

Bolt of Silk (1)
Charged Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Air

Level:400

Nic. Vše hotovo!