Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-06-22T01:00:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Tailoring

Základní cena
322430
Očekávaná návratnost
- 25686
Očekávaná koncová cena
296744

1 Mighty Embroidered Sandals - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Sandals - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Wristguards - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Wristguards - Prodáváno za 24 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Wristguards - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Wristguards - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Sandals - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Wristguards - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Gloves - Prodáváno za 232 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Gloves - Prodáváno za 209 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Gloves - Prodáváno za 245 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Gloves - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Honed Acolyte Gloves - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Gloves - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Gloves - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Honed Acolyte Mantle - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Mantle - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Sandals - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Wristguards - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Gloves - Prodáváno za 221 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mask - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mask - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Mask - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Mask - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Mask - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Mask - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mantle - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Mantle - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Mantle - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Mantle - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Mantle - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mantle - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Mantle - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Mantle - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Circlet - Prodáváno za 263 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Circlet - Prodáváno za 259 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Circlet - Prodáváno za 237 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Circlet - Prodáváno za 222 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Circlet - Prodáváno za 293 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Mantle - Prodáváno za 217 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Mantle - Prodáváno za 184 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Mantle - Prodáváno za 249 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Mantle - Prodáváno za 807 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Mantle - Prodáváno za 239 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Mask - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Honed Acolyte Mask - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Masquerade Leggings - Prodáváno za 4253 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Masquerade Mask - Prodáváno za 580 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Masquerade Mask - Prodáváno za 447 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Winged Headpiece - Prodáváno za 194 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Winged Headpiece - Prodáváno za 287 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Headpiece - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Headpiece - Prodáváno za 182 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Winged Headpiece - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Masquerade Gloves - Prodáváno za 178 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Winged Gloves - Prodáváno za 283 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Gloves - Prodáváno za 258 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Gloves - Prodáváno za 161 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Winged Gloves - Prodáváno za 291 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Winged Mantle - Prodáváno za 292 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Mantle - Prodáváno za 232 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Mantle - Prodáváno za 186 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Winged Mantle - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Masquerade Mantle - Prodáváno za 1065 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Mantle - Prodáváno za 205 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Mantle - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Mask - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Circlet - Prodáváno za 253 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Gloves - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Gloves - Prodáváno za 226 za pomocí Max Buyout
2 Minor Rune of the Air - Prodáváno za 5 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Major Rune of the Air - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Undead - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Privateer - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Elementalist - Prodáváno za 5 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Minor Rune of the Mesmer - Prodáváno za 425 za pomocí Max Buyout
6 Major Rune of the Mesmer - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Necromancer - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Necromancer - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
2 Minor Rune of the Water - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Water - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Masquerade Mantle - Prodáváno za 249 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Acolyte Mantle - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Acolyte Pants - Prodáváno za 182 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Masquerade Mask - Prodáváno za 489 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Acolyte Mask - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Masquerade Gloves - Prodáváno za 544 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Acolyte Gloves - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Masquerade Boots - Prodáváno za 1991 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Acolyte Boots - Prodáváno za 604 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Embroidered Mask - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Mantle - Prodáváno za 168 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Mantle - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Mantle - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Winged Mantle - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Winged Headpiece - Prodáváno za 205 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Mask - Prodáváno za 179 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Mask - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Circlet - Prodáváno za 188 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Winged Gloves - Prodáváno za 172 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Gloves - Prodáváno za 157 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Gloves - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Gloves - Prodáváno za 210 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
322430

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 672
Remaining Cost
322430

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (101 za)
Rawhide Leather Section (85 za)
Bolt of Jute (198 za)
Thin Leather Section (277 za)
Thick Leather Section (55 za)
Coarse Leather Section (149 za)
Rugged Leather Section (400 za)
Wool Scrap (273 za)
Cotton Scrap (163 za)
Linen Scrap (331 za)
Silk Scrap (32 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Full Venom Sac (549 za)
Potent Venom Sac (59 za)
Tiny Scale (13 za)
Smooth Scale (187 za)
Vial of Weak Blood (7 za)
Vial of Blood (618 za)
Vial of Thick Blood (613 za)
Tiny Totem (10 za)
Totem (633 za)
Large Bone (57 za)
Bone Chip (9 za)
Tiny Claw (7 za)
Charged Sliver (1094 za)
Charged Fragment (3705 za)
Charged Core (3234 za)
Glacial Sliver (1095 za)
Glacial Fragment (3867 za)
Glacial Shard (3662 za)
Destroyer Fragment (2687 za)
Crystal Sliver (434 za)
Crystal Shard (2140 za)
Crystal Core (77 za)
Pile of Soiled Essence (328 za)
Pile of Filthy Essence (3092 za)
Pile of Vile Essence (50 za)
Remaining Cost
322430

Předchystáno (Kup na tržišti)

Jute Wristguard Strap (262 za)
Jute Sandal Sole (54 za)
Jute Headpiece Strap (248 za)
Jute Headpiece Padding (115 za)
Jute Epaulet Padding (293 za)
Jute Epaulet Panel (4 za)
Cotton Gloves Panel (600 za)
Cotton Gloves Padding (300 za)
Cotton Shoe Sole (384 za)
Cotton Helm Padding (299 za)
Linen Shoe Sole (599 za)
Linen Helm Strap (1387 za)
Linen Helm Padding (560 za)
Linen Epaulet Panel (639 za)
Mighty Jute Insignia (150 za)
Precise Jute Insignia (150 za)
Resilient Jute Insignia (150 za)
Vital Jute Insignia (152 za)
Vital Embroidered Jute Insignia (308 za)
Healing Jute Insignia (135 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1670 za)
Strong Wool Insignia (699 za)
Honed Wool Insignia (539 za)
Strong Embroidered Wool Insignia (1824 za)
Honed Cotton Insignia (2127 za)
Hearty Cotton Insignia (2280 za)
Hunter's Cotton Insignia (840 za)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (2540 za)
Berserker's Linen Insignia (2109 za)
Healing Embroidered Jute Insignia (313 za)
Malign Jute Insignia (150 za)
Hearty Wool Insignia (749 za)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1824 za)
Assassin's Linen Insignia (2093 za)
Rampager's Intricate Silk Insignia (4000 za)
Carrion Linen Insignia (1115 za)
Knight's Embroidered Linen Insignia (4598 za)
Rejuvenating Wool Insignia (620 za)
Gold Doubloon (3045 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (198 za)
Giver's Embroidered Linen Insignia (6390 za)
Jute Patch (304 za)
Silk Patch (815 za)
Snowflake (65 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Jute Wristguard Strap (262 za)
8 Jute Sandal Sole (54 za)
4 Jute Headpiece Strap (248 za)
6 Jute Headpiece Padding (115 za)
10 Jute Epaulet Padding (293 za)
10 Jute Epaulet Panel (4 za)
66 Jute Scrap (101 za)
16 Rawhide Leather Section (85 za)
1 Bolt of Jute (198 za)
11 Spool of Jute Thread (8 za)
2 Mighty Jute Insignia (150 za)
2 Precise Jute Insignia (150 za)
2 Resilient Jute Insignia (150 za)
2 Vital Jute Insignia (152 za)
1 Vital Embroidered Jute Insignia (308 za)
3 Healing Jute Insignia (135 za)
1 Healing Embroidered Jute Insignia (313 za)
1 Malign Jute Insignia (150 za)
18 Tiny Venom Sac (5 za)
3 Tiny Scale (13 za)
14 Vial of Weak Blood (7 za)
3 Tiny Totem (10 za)
2 Crystal Sliver (434 za)
2 Pile of Soiled Essence (328 za)
3 Bone Chip (9 za)
11 Tiny Claw (7 za)
1 Giver's Embroidered Jute Insignia (198 za)
3 Jute Patch (304 za)

Cena: 19033 (Kumulativní cena: 19033)


Level: 0

Vytvoř: 33 Bolt of Jute
Vytvoř: 8 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 6 Jute Wristguard Padding
Vytvoř: 5 Jute Wristguard Strap
Vytvoř: 4 Jute Sandal Upper
Vytvoř: 3 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 2 Mighty Jute Insignia
Vytvoř: 1 Vital Jute Insignia
Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Mighty Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Vital Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Malign Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bolt of Jute (1)
Crystal Sliver (2)


Level: 25

Vytvoř: 3 Jute Headpiece Strap
Vytvoř: 1 Precise Jute Insignia
Vytvoř: 1 Healing Jute Insignia
Vytvoř: 1 Resilient Jute Insignia
Vytvoř: 1 Jute Headpiece Padding
Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Healing Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bolt of Jute (1)
Tiny Venom Sac (1)
Pile of Soiled Essence (2)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Precise Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
42 Thin Leather Section (277 za)
90 Wool Scrap (273 za)
21 Spool of Wool Thread (16 za)
3 Hunter's Embroidered Wool Insignia (1670 za)
3 Strong Wool Insignia (699 za)
3 Honed Wool Insignia (539 za)
3 Strong Embroidered Wool Insignia (1824 za)
3 Hearty Wool Insignia (749 za)
3 Hearty Embroidered Wool Insignia (1824 za)
3 Rejuvenating Wool Insignia (620 za)
2 Charged Sliver (1094 za)
2 Glacial Sliver (1095 za)
1 Destroyer Fragment (2687 za)

Cena: 67380 (Kumulativní cena: 86413)


Level: 75

Vytvoř: 45 Bolt of Wool
Vytvoř: 21 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 7 Wool Epaulet Padding
Vytvoř: 7 Wool Epaulet Panel
Vytvoř: 7 Wool Headpiece Strap
Vytvoř: 7 Wool Headpiece Padding
Vytvoř: 7 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 7 Wool Gloves Padding
Objev:

Bolt of Wool (1)
Charged Sliver (2)

Objev:

Bolt of Wool (1)
Glacial Sliver (2)


Level:100

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Bolt of Wool (1)
Destroyer Fragment (1)


Level:125

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Cotton Gloves Panel (600 za)
1 Cotton Gloves Padding (300 za)
2 Cotton Shoe Sole (384 za)
1 Cotton Helm Padding (299 za)
36 Coarse Leather Section (149 za)
112 Cotton Scrap (163 za)
21 Spool of Cotton Thread (24 za)
3 Honed Cotton Insignia (2127 za)
1 Hearty Cotton Insignia (2280 za)
3 Hunter's Cotton Insignia (840 za)
3 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (2540 za)
9 Vial of Blood (618 za)
9 Totem (633 za)
1 Charged Fragment (3705 za)
1 Glacial Fragment (3867 za)
2 Crystal Shard (2140 za)
175 Snowflake (65 za)

Cena: 79378 (Kumulativní cena: 165791)


Level:150

Vytvoř: 56 Bolt of Cotton
Vytvoř: 18 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 6 Cotton Epaulet Padding
Vytvoř: 6 Cotton Epaulet Panel
Vytvoř: 6 Cotton Helm Strap
Vytvoř: 6 Cotton Gloves Panel
Vytvoř: 6 Cotton Gloves Padding
Vytvoř: 5 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 5 Cotton Helm Padding
Vytvoř: 1 Cotton Pants Panel
Vytvoř: 1 Cotton Pants Lining
Vytvoř: 1 Cotton Shoe Upper
Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 3 Strong Cotton Insignia
Vytvoř: 3 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Bolt of Cotton (1)
Charged Fragment (1)

Objev:

Bolt of Cotton (1)
Glacial Fragment (1)


Level:200

Objev:

Bolt of Cotton (1)
Crystal Shard (2)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Shoe Upper (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)
Cotton Shoe Sole (2)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Linen Shoe Sole (599 za)
1 Linen Helm Strap (1387 za)
1 Linen Helm Padding (560 za)
1 Linen Epaulet Panel (639 za)
34 Rugged Leather Section (400 za)
94 Linen Scrap (331 za)
19 Spool of Linen Thread (32 za)
2 Berserker's Linen Insignia (2109 za)
3 Assassin's Linen Insignia (2093 za)
2 Carrion Linen Insignia (1115 za)
3 Knight's Embroidered Linen Insignia (4598 za)
9 Full Venom Sac (549 za)
6 Smooth Scale (187 za)
3 Vial of Thick Blood (613 za)
2 Glacial Shard (3662 za)
2 Pile of Filthy Essence (3092 za)
2 Gold Doubloon (3045 za)
4 Giver's Embroidered Linen Insignia (6390 za)

Cena: 128687 (Kumulativní cena: 294478)


Level:225

Vytvoř: 47 Bolt of Linen
Vytvoř: 17 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 6 Linen Epaulet Padding
Vytvoř: 6 Linen Helm Strap
Vytvoř: 6 Linen Helm Padding
Vytvoř: 6 Linen Gloves Panel
Vytvoř: 6 Linen Gloves Padding
Vytvoř: 5 Linen Epaulet Panel
Vytvoř: 2 Knight's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Linen Shoe Upper
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Carrion Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 3 Rampager's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Berserker's Linen Insignia
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Bolt of Linen (1)
Pile of Filthy Essence (2)

Objev:

Bolt of Linen (1)
Gold Doubloon (2)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Bolt of Linen (1)
Glacial Shard (2)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Shoe Upper (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)
Linen Shoe Sole (2)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
16 Thick Leather Section (55 za)
105 Silk Scrap (32 za)
7 Spool of Silk Thread (48 za)
4 Rampager's Intricate Silk Insignia (4000 za)
8 Potent Venom Sac (59 za)
1 Charged Core (3234 za)
5 Crystal Core (77 za)
16 Pile of Vile Essence (50 za)
15 Large Bone (57 za)
2 Silk Patch (815 za)

Cena: 27952 (Kumulativní cena: 322430)


Level:300

Vytvoř: 35 Bolt of Silk
Vytvoř: 4 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 2 Silk Helm Strap
Vytvoř: 2 Silk Helm Padding
Vytvoř: 1 Silk Gloves Panel
Vytvoř: 1 Silk Gloves Padding
Vytvoř: 1 Silk Epaulet Padding
Vytvoř: 1 Silk Epaulet Panel
Vytvoř: 1 Silk Pants Panel
Vytvoř: 1 Silk Pants Lining
Objev:

Bolt of Silk (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 4 Major Rune of the Mesmer

Level:325

Objev:

Bolt of Silk (1)
Potent Venom Sac (1)
Pile of Vile Essence (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Necromancer

Level:350

Objev:

Bolt of Silk (1)
Pile of Vile Essence (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Undead

Level:375

Vytvoř: 1 Carrion Intricate Silk Insignia
Objev:

Silk Pants Panel (1)
Silk Pants Lining (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Gloves Panel (1)
Silk Gloves Padding (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Silk Epaulet Padding (1)
Silk Epaulet Panel (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Bolt of Silk (1)
Charged Core (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!