Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-01-17T17:00:05+00:00

NA/EU price data only
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Tailoring

Základní cena
262792
Očekávaná návratnost
- 23406
Očekávaná koncová cena
239386

1 Mighty Embroidered Sandals - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Sandals - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Wristguards - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Wristguards - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Wristguards - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Wristguards - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Pants - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Student Gloves - Prodáváno za 195 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Wristguards - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Gloves - Prodáváno za 246 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Gloves - Prodáváno za 209 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Gloves - Prodáváno za 184 za pomocí Max Buyout
1 Honed Acolyte Gloves - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Gloves - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Gloves - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Acolyte Gloves - Prodáváno za 228 za pomocí Max Buyout
1 Honed Acolyte Mantle - Prodáváno za 272 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Acolyte Mantle - Prodáváno za 195 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Mantle - Prodáváno za 219 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Mantle - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Acolyte Mantle - Prodáváno za 333 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Sandals - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Wristguards - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Gloves - Prodáváno za 198 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mask - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mask - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Mask - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Mask - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Mask - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Mask - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Mask - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mantle - Prodáváno za 414 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Mantle - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 248 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Mantle - Prodáváno za 272 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mantle - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Mantle - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Mantle - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Circlet - Prodáváno za 284 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Circlet - Prodáváno za 190 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Circlet - Prodáváno za 233 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Circlet - Prodáváno za 273 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Student Circlet - Prodáváno za 300 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Student Mantle - Prodáváno za 233 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Mantle - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Mantle - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Mantle - Prodáváno za 207 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Mantle - Prodáváno za 238 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Student Mantle - Prodáváno za 263 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Mask - Prodáváno za 182 za pomocí Max Buyout
1 Honed Acolyte Mask - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Mask - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Acolyte Mask - Prodáváno za 412 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Winged Headpiece - Prodáváno za 200 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Headpiece - Prodáváno za 320 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Headpiece - Prodáváno za 349 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Headpiece - Prodáváno za 184 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Gloves - Prodáváno za 404 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Gloves - Prodáváno za 488 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Gloves - Prodáváno za 476 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Winged Mantle - Prodáváno za 320 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Winged Mantle - Prodáváno za 275 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Mantle - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Mantle - Prodáváno za 334 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Mantle - Prodáváno za 207 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Mantle - Prodáváno za 230 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Mantle - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Mask - Prodáváno za 210 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Circlet - Prodáváno za 223 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Gloves - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Gloves - Prodáváno za 196 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Air - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Air - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Undead - Prodáváno za 117 za pomocí Max Buyout
3 Major Rune of the Privateer - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Elementalist - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
7 Major Rune of the Mesmer - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Necromancer - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Necromancer - Prodáváno za 117 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Water - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Masquerade Mantle - Prodáváno za 610 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Acolyte Mantle - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Student Mantle - Prodáváno za 168 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Acolyte Mask - Prodáváno za 266 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Acolyte Gloves - Prodáváno za 148 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Embroidered Wristguards - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Embroidered Mask - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Embroidered Mantle - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Mantle - Prodáváno za 184 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Mantle - Prodáváno za 214 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Mantle - Prodáváno za 227 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Mantle - Prodáváno za 259 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Winged Mantle - Prodáváno za 210 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Winged Headpiece - Prodáváno za 595 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Mask - Prodáváno za 308 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Circlet - Prodáváno za 639 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Gloves - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Gloves - Prodáváno za 300 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Gloves - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout

KUP U VENDORA (prodejce)

24 Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
15 Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
15 Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
22 Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 10 za)

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

72 Jute Scrap (102 za)
26 Rawhide Leather Section (85 za)
42 Thin Leather Section (259 za)
46 Coarse Leather Section (364 za)
26 Rugged Leather Section (459 za)
98 Wool Scrap (267 za)
98 Cotton Scrap (315 za)
74 Linen Scrap (444 za)
3 Bolt of Silk (109 za)
84 Silk Scrap (38 za)
12 Tiny Venom Sac (5 za)
1 Full Venom Sac (400 za)
8 Potent Venom Sac (42 za)
8 Tiny Totem (12 za)
11 Bone Chip (6 za)
8 Tiny Claw (8 za)
1 Charged Fragment (2674 za)
2 Charged Shard (3596 za)
2 Glacial Shard (3098 za)
8 Glacial Core (136 za)
1 Destroyer Fragment (2366 za)
7 Crystal Core (97 za)
2 Pile of Soiled Essence (329 za)
4 Pile of Filthy Essence (2685 za)
16 Pile of Vile Essence (93 za)
3 Tiny Snowflake (2 za)
9 Glittering Snowflake (18 za)
5 Unique Snowflake (29 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

1 Jute Breeches Lining (4 za)
6 Jute Sandal Sole (70 za)
2 Jute Headpiece Strap (278 za)
6 Jute Headpiece Padding (108 za)
8 Jute Epaulet Padding (291 za)
8 Jute Epaulet Panel (4 za)
3 Wool Epaulet Panel (366 za)
1 Cotton Gloves Padding (584 za)
1 Cotton Epaulet Padding (1246 za)
1 Cotton Epaulet Panel (695 za)
2 Linen Epaulet Panel (614 za)
4 Mighty Jute Insignia (121 za)
2 Precise Jute Insignia (118 za)
3 Resilient Jute Insignia (123 za)
3 Vital Jute Insignia (120 za)
1 Mighty Embroidered Jute Insignia (265 za)
1 Vital Embroidered Jute Insignia (254 za)
3 Vigorous Embroidered Wool Insignia (1448 za)
1 Vigorous Wool Insignia (424 za)
2 Healing Jute Insignia (119 za)
1 Hunter's Wool Insignia (423 za)
3 Hunter's Embroidered Wool Insignia (1477 za)
3 Strong Wool Insignia (445 za)
3 Honed Wool Insignia (429 za)
3 Honed Cotton Insignia (197 za)
3 Strong Cotton Insignia (209 za)
3 Hearty Cotton Insignia (295 za)
2 Hunter's Cotton Insignia (45 za)
3 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (548 za)
3 Vigorous Embroidered Cotton Insignia (580 za)
3 Berserker's Embroidered Linen Insignia (4097 za)
3 Berserker's Linen Insignia (638 za)
3 Rampager's Linen Insignia (1097 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (48 za)
2 Malign Jute Insignia (122 za)
3 Ravaging Embroidered Wool Insignia (1334 za)
3 Hearty Wool Insignia (449 za)
2 Assassin's Embroidered Linen Insignia (4359 za)
1 Carrion Linen Insignia (809 za)
2 Knight's Linen Insignia (806 za)
3 Rejuvenating Wool Insignia (519 za)
3 Rejuvenating Cotton Insignia (473 za)
6 Gold Doubloon (2223 za)
1 Giver's Embroidered Wool Insignia (406 za)
2 Giver's Embroidered Jute Insignia (109 za)
4 Jute Patch (210 za)
1 Linen Patch (3413 za)Vytvoř
Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Jute Breeches Lining (4 za)
6 Jute Sandal Sole (70 za)
2 Jute Headpiece Strap (278 za)
6 Jute Headpiece Padding (108 za)
8 Jute Epaulet Padding (291 za)
8 Jute Epaulet Panel (4 za)
72 Jute Scrap (102 za)
26 Rawhide Leather Section (85 za)
15 Spool of Jute Thread (8 za)
4 Mighty Jute Insignia (121 za)
2 Precise Jute Insignia (118 za)
3 Resilient Jute Insignia (123 za)
3 Vital Jute Insignia (120 za)
1 Mighty Embroidered Jute Insignia (265 za)
1 Vital Embroidered Jute Insignia (254 za)
2 Healing Jute Insignia (119 za)
2 Malign Jute Insignia (122 za)
12 Tiny Venom Sac (5 za)
8 Tiny Totem (12 za)
2 Pile of Soiled Essence (329 za)
11 Bone Chip (6 za)
8 Tiny Claw (8 za)
3 Tiny Snowflake (2 za)
2 Giver's Embroidered Jute Insignia (109 za)
4 Jute Patch (210 za)

Cena: 18120 (Kumulativní cena: 18120)


Level: 0

Vytvoř: 36 Bolt of Jute
Vytvoř: 13 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 7 Jute Wristguard Strap
Vytvoř: 7 Jute Wristguard Padding
Vytvoř: 3 Jute Sandal Upper
Vytvoř: 1 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 1 Vital Jute Insignia
Vytvoř: 1 Jute Breeches Panel
Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Mighty Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Vital Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Breeches Panel (1)
Jute Breeches Lining (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Malign Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 25

Vytvoř: 6 Jute Headpiece Strap
Vytvoř: 2 Jute Headpiece Padding
Vytvoř: 1 Giver's Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bolt of Jute (1)
Tiny Venom Sac (1)
Pile of Soiled Essence (2)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Vital Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Precise Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Healing Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
3 Wool Epaulet Panel (366 za)
42 Thin Leather Section (259 za)
98 Wool Scrap (267 za)
24 Spool of Wool Thread (16 za)
3 Vigorous Embroidered Wool Insignia (1448 za)
1 Vigorous Wool Insignia (424 za)
1 Hunter's Wool Insignia (423 za)
3 Hunter's Embroidered Wool Insignia (1477 za)
3 Strong Wool Insignia (445 za)
3 Honed Wool Insignia (429 za)
3 Ravaging Embroidered Wool Insignia (1334 za)
3 Hearty Wool Insignia (449 za)
3 Rejuvenating Wool Insignia (519 za)
1 Destroyer Fragment (2366 za)
1 Giver's Embroidered Wool Insignia (406 za)

Cena: 60448 (Kumulativní cena: 78568)


Level: 75

Vytvoř: 49 Bolt of Wool
Vytvoř: 21 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 10 Wool Epaulet Padding
Vytvoř: 7 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 7 Wool Gloves Padding
Vytvoř: 7 Wool Headpiece Strap
Vytvoř: 7 Wool Headpiece Padding
Vytvoř: 7 Wool Epaulet Panel
Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Vigorous Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Bolt of Wool (1)
Destroyer Fragment (1)


Level:125

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Cotton Gloves Padding (584 za)
1 Cotton Epaulet Padding (1246 za)
1 Cotton Epaulet Panel (695 za)
46 Coarse Leather Section (364 za)
98 Cotton Scrap (315 za)
22 Spool of Cotton Thread (24 za)
3 Honed Cotton Insignia (197 za)
3 Strong Cotton Insignia (209 za)
3 Hearty Cotton Insignia (295 za)
2 Hunter's Cotton Insignia (45 za)
3 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (548 za)
3 Vigorous Embroidered Cotton Insignia (580 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (48 za)
3 Rejuvenating Cotton Insignia (473 za)
1 Charged Fragment (2674 za)
9 Glittering Snowflake (18 za)

Cena: 60547 (Kumulativní cena: 139115)


Level:150

Vytvoř: 49 Bolt of Cotton
Vytvoř: 23 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 8 Cotton Epaulet Padding
Vytvoř: 8 Cotton Epaulet Panel
Vytvoř: 8 Cotton Gloves Panel
Vytvoř: 7 Cotton Helm Strap
Vytvoř: 7 Cotton Helm Padding
Vytvoř: 7 Cotton Gloves Padding
Vytvoř: 3 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Bolt of Cotton (1)
Charged Fragment (1)


Level:200

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Linen Epaulet Panel (614 za)
26 Rugged Leather Section (459 za)
74 Linen Scrap (444 za)
15 Spool of Linen Thread (32 za)
3 Berserker's Embroidered Linen Insignia (4097 za)
3 Berserker's Linen Insignia (638 za)
3 Rampager's Linen Insignia (1097 za)
2 Assassin's Embroidered Linen Insignia (4359 za)
1 Carrion Linen Insignia (809 za)
2 Knight's Linen Insignia (806 za)
1 Full Venom Sac (400 za)
2 Charged Shard (3596 za)
2 Glacial Shard (3098 za)
4 Pile of Filthy Essence (2685 za)
6 Gold Doubloon (2223 za)
5 Unique Snowflake (29 za)
1 Linen Patch (3413 za)

Cena: 116557 (Kumulativní cena: 255672)


Level:225

Vytvoř: 37 Bolt of Linen
Vytvoř: 13 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 7 Linen Epaulet Padding
Vytvoř: 5 Linen Epaulet Panel
Vytvoř: 5 Linen Helm Strap
Vytvoř: 5 Linen Helm Padding
Vytvoř: 3 Linen Gloves Panel
Vytvoř: 3 Linen Gloves Padding
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Objev:

Bolt of Linen (1)
Full Venom Sac (1)
Pile of Filthy Essence (2)


Level:250

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Bolt of Linen (1)
Pile of Filthy Essence (2)

Objev:

Bolt of Linen (1)
Gold Doubloon (2)

Vytvoř: 2 Major Rune of the Privateer

Level:275

Vytvoř: 1 Giver's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Bolt of Linen (1)
Charged Shard (2)

Objev:

Bolt of Linen (1)
Glacial Shard (2)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
3 Bolt of Silk (109 za)
84 Silk Scrap (38 za)
8 Potent Venom Sac (42 za)
8 Glacial Core (136 za)
7 Crystal Core (97 za)
16 Pile of Vile Essence (93 za)

Cena: 7110 (Kumulativní cena: 262782)


Level:300

Vytvoř: 28 Bolt of Silk
Objev:

Bolt of Silk (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 6 Major Rune of the Mesmer

Level:325

Objev:

Bolt of Silk (1)
Potent Venom Sac (1)
Pile of Vile Essence (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Necromancer

Level:350

Objev:

Bolt of Silk (1)
Pile of Vile Essence (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Undead

Level:375

Objev:

Bolt of Silk (1)
Glacial Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Water

Level:400

Nic. Vše hotovo!