Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-01-22T14:00:04+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Tailoring

Základní cena
255360
Očekávaná návratnost
- 17347
Očekávaná koncová cena
238013

1 Mighty Embroidered Sandals - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Sandals - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Sandals - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Sandals - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Wristguards - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Wristguards - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Wristguards - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Wristguards - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Student Gloves - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Wristguards - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Gloves - Prodáváno za 163 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Gloves - Prodáváno za 209 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Gloves - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Gloves - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Acolyte Gloves - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Honed Acolyte Gloves - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Gloves - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Pants - Prodáváno za 446 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Mantle - Prodáváno za 219 za pomocí Max Buyout
1 Honed Acolyte Mantle - Prodáváno za 156 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Acolyte Mantle - Prodáváno za 144 za pomocí Max Buyout
1 Honed Acolyte Mantle - Prodáváno za 183 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Mantle - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Mantle - Prodáváno za 162 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Acolyte Mantle - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Sandals - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Wristguards - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Gloves - Prodáváno za 169 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mask - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mask - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Mask - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Mask - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Mask - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Mask - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mantle - Prodáváno za 117 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Mantle - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Mantle - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Mantle - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Mantle - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mantle - Prodáváno za 149 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Mantle - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Mantle - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Student Circlet - Prodáváno za 325 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Circlet - Prodáváno za 231 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Circlet - Prodáváno za 226 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Circlet - Prodáváno za 222 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Circlet - Prodáváno za 179 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Student Circlet - Prodáváno za 206 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Mantle - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Mantle - Prodáváno za 191 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Mantle - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Student Mantle - Prodáváno za 222 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Mask - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
1 Honed Acolyte Mask - Prodáváno za 162 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Mask - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Mask - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
1 Honed Acolyte Mask - Prodáváno za 276 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Masquerade Mask - Prodáváno za 1190 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Winged Headpiece - Prodáváno za 233 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Winged Headpiece - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Winged Gloves - Prodáváno za 246 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Winged Gloves - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Winged Mantle - Prodáváno za 273 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Winged Mantle - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
2 Mighty Embroidered Wristguards - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Mantle - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Mantle - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Mantle - Prodáváno za 215 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Mask - Prodáváno za 121 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Mask - Prodáváno za 682 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Circlet - Prodáváno za 231 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Gloves - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Gloves - Prodáváno za 206 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Air - Prodáváno za 5 za pomocí Vendor (prodejce)
8 Major Rune of the Air - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
15 Major Rune of the Undead - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Privateer - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Elementalist - Prodáváno za 5 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Minor Rune of the Mesmer - Prodáváno za 436 za pomocí Max Buyout
6 Major Rune of the Mesmer - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Necromancer - Prodáváno za 8 za pomocí Max Buyout
10 Major Rune of the Necromancer - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Water - Prodáváno za 6 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Water - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Masquerade Mantle - Prodáváno za 499 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Masquerade Mask - Prodáváno za 683 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Embroidered Mask - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Embroidered Mantle - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Mantle - Prodáváno za 188 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Mantle - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Circlet - Prodáváno za 270 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Circlet - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Gloves - Prodáváno za 205 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 1999 za)
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 672

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (98 za)
Rawhide Leather Section (80 za)
Bolt of Jute (170 za)
Thin Leather Section (275 za)
Thick Leather Section (75 za)
Coarse Leather Section (198 za)
Rugged Leather Section (493 za)
Wool Scrap (275 za)
Cotton Scrap (100 za)
Linen Scrap (288 za)
Silk Scrap (40 za)
Tiny Venom Sac (7 za)
Full Venom Sac (498 za)
Potent Venom Sac (75 za)
Vial of Weak Blood (7 za)
Bone Chip (6 za)
Bone Shard (42 za)
Heavy Bone (210 za)
Charged Fragment (3096 za)
Charged Shard (2955 za)
Charged Core (2641 za)
Glacial Sliver (1091 za)
Glacial Shard (2885 za)
Destroyer Fragment (2446 za)
Crystal Sliver (347 za)
Crystal Fragment (2606 za)
Crystal Core (86 za)
Pile of Soiled Essence (293 za)
Pile of Filthy Essence (1798 za)
Pile of Vile Essence (50 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Jute Wristguard Strap (265 za)
Jute Wristguard Padding (123 za)
Jute Sandal Upper (330 za)
Jute Sandal Sole (43 za)
Jute Headpiece Strap (225 za)
Jute Headpiece Padding (101 za)
Jute Epaulet Padding (144 za)
Jute Epaulet Panel (4 za)
Wool Headpiece Padding (450 za)
Cotton Epaulet Panel (341 za)
Linen Epaulet Panel (688 za)
Mighty Jute Insignia (108 za)
Precise Jute Insignia (102 za)
Resilient Jute Insignia (100 za)
Vital Jute Insignia (109 za)
Mighty Embroidered Jute Insignia (293 za)
Precise Embroidered Jute Insignia (228 za)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1300 za)
Vigorous Wool Insignia (403 za)
Healing Jute Insignia (123 za)
Hunter's Wool Insignia (401 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1300 za)
Strong Wool Insignia (564 za)
Honed Wool Insignia (646 za)
Honed Cotton Insignia (1602 za)
Strong Cotton Insignia (1504 za)
Hearty Cotton Insignia (1659 za)
Strong Embroidered Cotton Insignia (905 za)
Honed Embroidered Cotton Insignia (900 za)
Hunter's Cotton Insignia (130 za)
Vigorous Cotton Insignia (132 za)
Ravaging Cotton Insignia (133 za)
Healing Embroidered Jute Insignia (250 za)
Malign Jute Insignia (124 za)
Malign Embroidered Jute Insignia (235 za)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1359 za)
Hearty Wool Insignia (681 za)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (3548 za)
Rejuvenating Wool Insignia (525 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (1738 za)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (904 za)
Gold Doubloon (2412 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (149 za)
Wool Patch (1227 za)
Jute Patch (217 za)
Silk Patch (850 za)
Linen Patch (1745 za)
Snowflake (26 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
4 Jute Wristguard Strap (265 za)
5 Jute Wristguard Padding (123 za)
1 Jute Sandal Upper (330 za)
10 Jute Sandal Sole (43 za)
7 Jute Headpiece Strap (225 za)
4 Jute Headpiece Padding (101 za)
11 Jute Epaulet Padding (144 za)
11 Jute Epaulet Panel (4 za)
42 Jute Scrap (98 za)
8 Rawhide Leather Section (80 za)
1 Bolt of Jute (170 za)
10 Spool of Jute Thread (8 za)
4 Mighty Jute Insignia (108 za)
4 Precise Jute Insignia (102 za)
4 Resilient Jute Insignia (100 za)
3 Vital Jute Insignia (109 za)
1 Mighty Embroidered Jute Insignia (293 za)
1 Precise Embroidered Jute Insignia (228 za)
2 Healing Jute Insignia (123 za)
1 Healing Embroidered Jute Insignia (250 za)
3 Malign Jute Insignia (124 za)
1 Malign Embroidered Jute Insignia (235 za)
4 Tiny Venom Sac (7 za)
2 Vial of Weak Blood (7 za)
2 Crystal Sliver (347 za)
2 Pile of Soiled Essence (293 za)
11 Bone Chip (6 za)
2 Giver's Embroidered Jute Insignia (149 za)
1 Jute Patch (217 za)

Cena: 16142 (Kumulativní cena: 16142)


Level: 0

Vytvoř: 21 Bolt of Jute
Vytvoř: 4 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 4 Jute Wristguard Strap
Vytvoř: 4 Jute Sandal Upper
Vytvoř: 3 Jute Wristguard Padding
Vytvoř: 1 Vital Jute Insignia
Vytvoř: 1 Malign Jute Insignia
Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Mighty Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Vital Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Malign Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bolt of Jute (1)
Crystal Sliver (2)

Vytvoř: 2 Mighty Embroidered Wristguards

Level: 25

Vytvoř: 3 Jute Headpiece Padding
Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Precise Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Resilient Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bolt of Jute (1)
Tiny Venom Sac (1)
Pile of Soiled Essence (2)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 1 Vital Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Wool Headpiece Padding (450 za)
44 Thin Leather Section (275 za)
90 Wool Scrap (275 za)
20 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Vigorous Embroidered Wool Insignia (1300 za)
1 Vigorous Wool Insignia (403 za)
1 Hunter's Wool Insignia (401 za)
3 Hunter's Embroidered Wool Insignia (1300 za)
3 Strong Wool Insignia (564 za)
3 Honed Wool Insignia (646 za)
3 Ravaging Embroidered Wool Insignia (1359 za)
2 Hearty Wool Insignia (681 za)
3 Rejuvenating Wool Insignia (525 za)
2 Glacial Sliver (1091 za)
1 Destroyer Fragment (2446 za)
1 Crystal Fragment (2606 za)
16 Bone Shard (42 za)
2 Wool Patch (1227 za)

Cena: 65078 (Kumulativní cena: 81220)


Level: 75

Vytvoř: 45 Bolt of Wool
Vytvoř: 22 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 9 Wool Headpiece Strap
Vytvoř: 7 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 7 Wool Gloves Padding
Vytvoř: 7 Wool Headpiece Padding
Vytvoř: 6 Wool Epaulet Padding
Vytvoř: 6 Wool Epaulet Panel
Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Vigorous Wool Insignia (1)

Objev:

Bolt of Wool (1)
Glacial Sliver (2)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Bolt of Wool (1)
Destroyer Fragment (1)

Objev:

Bolt of Wool (1)
Crystal Fragment (1)


Level:125

Vytvoř: 2 Vigorous Embroidered Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Cotton Epaulet Panel (341 za)
42 Coarse Leather Section (198 za)
104 Cotton Scrap (100 za)
26 Spool of Cotton Thread (24 za)
3 Honed Cotton Insignia (1602 za)
4 Strong Cotton Insignia (1504 za)
3 Hearty Cotton Insignia (1659 za)
3 Strong Embroidered Cotton Insignia (905 za)
3 Honed Embroidered Cotton Insignia (900 za)
1 Hunter's Cotton Insignia (130 za)
1 Vigorous Cotton Insignia (132 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (133 za)
2 Rejuvenating Cotton Insignia (1738 za)
3 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (904 za)
1 Charged Fragment (3096 za)

Cena: 50915 (Kumulativní cena: 132135)


Level:150

Vytvoř: 52 Bolt of Cotton
Vytvoř: 21 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 10 Cotton Epaulet Padding
Vytvoř: 8 Cotton Epaulet Panel
Vytvoř: 7 Cotton Helm Strap
Vytvoř: 7 Cotton Helm Padding
Vytvoř: 6 Cotton Gloves Panel
Vytvoř: 6 Cotton Gloves Padding
Vytvoř: 1 Cotton Pants Panel
Vytvoř: 1 Cotton Pants Lining
Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Bolt of Cotton (1)
Charged Fragment (1)


Level:200

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Honed Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Honed Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Honed Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Linen Epaulet Panel (688 za)
14 Rugged Leather Section (493 za)
62 Linen Scrap (288 za)
8 Spool of Linen Thread (32 za)
3 Valkyrie Embroidered Linen Insignia (3548 za)
2 Full Venom Sac (498 za)
2 Charged Shard (2955 za)
2 Glacial Shard (2885 za)
18 Pile of Filthy Essence (1798 za)
9 Heavy Bone (210 za)
2 Gold Doubloon (2412 za)
2 Linen Patch (1745 za)
90 Snowflake (26 za)

Cena: 93930 (Kumulativní cena: 226065)


Level:225

Vytvoř: 31 Bolt of Linen
Vytvoř: 7 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 3 Linen Epaulet Padding
Vytvoř: 3 Linen Helm Strap
Vytvoř: 3 Linen Helm Padding
Vytvoř: 3 Carrion Linen Insignia
Vytvoř: 2 Linen Epaulet Panel
Vytvoř: 2 Linen Gloves Panel
Vytvoř: 2 Linen Gloves Padding
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Bolt of Linen (1)
Full Venom Sac (1)
Pile of Filthy Essence (2)

Vytvoř: 1 Major Rune of the Necromancer

Level:250

Objev:

Bolt of Linen (1)
Pile of Filthy Essence (2)

Objev:

Bolt of Linen (1)
Gold Doubloon (2)

Vytvoř: 6 Major Rune of the Undead

Level:275

Vytvoř: 2 Giver's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Bolt of Linen (1)
Charged Shard (2)

Objev:

Bolt of Linen (1)
Glacial Shard (2)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
4 Thick Leather Section (75 za)
93 Silk Scrap (40 za)
1 Spool of Silk Thread (48 za)
23 Potent Venom Sac (75 za)
7 Charged Core (2641 za)
6 Crystal Core (86 za)
16 Pile of Vile Essence (50 za)
2 Silk Patch (850 za)

Cena: 27296 (Kumulativní cena: 253361)


Level:300

Vytvoř: 31 Bolt of Silk
Vytvoř: 1 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 1 Silk Helm Strap
Vytvoř: 1 Silk Helm Padding
Objev:

Bolt of Silk (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 5 Major Rune of the Mesmer

Level:325

Objev:

Bolt of Silk (1)
Potent Venom Sac (1)
Pile of Vile Essence (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Necromancer

Level:350

Objev:

Bolt of Silk (1)
Pile of Vile Essence (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Undead

Level:375

Vytvoř: 1 Rampager's Intricate Silk Insignia
Objev:

Silk Helm Strap (1)
Silk Helm Padding (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Bolt of Silk (1)
Charged Core (1)

Vytvoř: 6 Major Rune of the Air

Level:400

Nic. Vše hotovo!