Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-11-17T20:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Tailoring

Základní cena
267770
Očekávaná návratnost
- 17215
Očekávaná koncová cena
250555

1 Mighty Embroidered Sandals - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Sandals - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Sandals - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Wristguards - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Wristguards - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Wristguards - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Sandals - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Gloves - Prodáváno za 199 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Gloves - Prodáváno za 220 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Gloves - Prodáváno za 219 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Gloves - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
1 Honed Acolyte Gloves - Prodáváno za 138 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Acolyte Gloves - Prodáváno za 117 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Acolyte Gloves - Prodáváno za 224 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Gloves - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Gloves - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Acolyte Gloves - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Acolyte Gloves - Prodáváno za 213 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Pants - Prodáváno za 207 za pomocí Max Buyout
1 Honed Acolyte Mantle - Prodáváno za 151 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Acolyte Mantle - Prodáváno za 166 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Mantle - Prodáváno za 173 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Mantle - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Acolyte Mantle - Prodáváno za 180 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Sandals - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Wristguards - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Gloves - Prodáváno za 227 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mask - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mask - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Mask - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Mask - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Mask - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Mask - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Mantle - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Mantle - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Mantle - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Mantle - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mantle - Prodáváno za 148 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Mantle - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Mantle - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Circlet - Prodáváno za 222 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Circlet - Prodáváno za 221 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Circlet - Prodáváno za 211 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Circlet - Prodáváno za 260 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Circlet - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Student Mantle - Prodáváno za 237 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Student Mantle - Prodáváno za 254 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Mantle - Prodáváno za 265 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Mantle - Prodáváno za 189 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Mantle - Prodáváno za 235 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Mantle - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Mask - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Mask - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Acolyte Mask - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Acolyte Mask - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Winged Headpiece - Prodáváno za 233 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Headpiece - Prodáváno za 169 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Headpiece - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Winged Headpiece - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Winged Gloves - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Gloves - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Gloves - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Winged Gloves - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Winged Mantle - Prodáváno za 243 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Mantle - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Mantle - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Mantle - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Mantle - Prodáváno za 150 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Mask - Prodáváno za 123 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Circlet - Prodáváno za 227 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Gloves - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Gloves - Prodáváno za 202 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Air - Prodáváno za 5 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Major Rune of the Air - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Undead - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
3 Major Rune of the Privateer - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Elementalist - Prodáváno za 5 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Major Rune of the Elementalist - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Mesmer - Prodáváno za 447 za pomocí Max Buyout
4 Major Rune of the Mesmer - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Necromancer - Prodáváno za 7 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Necromancer - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Water - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of Altruism - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Masquerade Mantle - Prodáváno za 382 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Acolyte Mantle - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Student Mantle - Prodáváno za 156 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Masquerade Mask - Prodáváno za 684 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Acolyte Mask - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Masquerade Gloves - Prodáváno za 512 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Acolyte Gloves - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Embroidered Sandals - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Embroidered Mask - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Embroidered Mantle - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Mantle - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Circlet - Prodáváno za 215 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Gloves - Prodáváno za 166 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Gloves - Prodáváno za 179 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 1895 za)

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (98 za)
Rawhide Leather Section (98 za)
Bolt of Jute (183 za)
Thin Leather Section (282 za)
Coarse Leather Section (319 za)
Rugged Leather Section (478 za)
Wool Scrap (294 za)
Cotton Scrap (149 za)
Linen Scrap (258 za)
Bolt of Silk (150 za)
Silk Scrap (51 za)
Tiny Venom Sac (8 za)
Full Venom Sac (700 za)
Potent Venom Sac (91 za)
Vial of Weak Blood (8 za)
Vial of Blood (368 za)
Tiny Totem (11 za)
Bone Chip (6 za)
Heavy Bone (254 za)
Tiny Claw (8 za)
Small Claw (42 za)
Charged Fragment (3048 za)
Charged Shard (2825 za)
Charged Core (2488 za)
Glacial Shard (2993 za)
Glacial Core (111 za)
Destroyer Fragment (2364 za)
Destroyer Core (177 za)
Crystal Sliver (428 za)
Crystal Core (130 za)
Pile of Soiled Essence (312 za)
Pile of Filthy Essence (2466 za)
Pile of Vile Essence (55 za)
Tiny Snowflake (8 za)
Glittering Snowflake (36 za)
Unique Snowflake (70 za)
Pristine Snowflake (103 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Jute Wristguard Strap (345 za)
Jute Sandal Sole (48 za)
Jute Headpiece Strap (250 za)
Jute Headpiece Padding (103 za)
Jute Epaulet Padding (308 za)
Jute Epaulet Panel (4 za)
Wool Epaulet Panel (398 za)
Cotton Gloves Padding (284 za)
Linen Epaulet Panel (754 za)
Mighty Jute Insignia (147 za)
Precise Jute Insignia (127 za)
Resilient Jute Insignia (150 za)
Vital Jute Insignia (160 za)
Mighty Embroidered Jute Insignia (300 za)
Vigorous Wool Insignia (208 za)
Healing Jute Insignia (137 za)
Strong Wool Insignia (463 za)
Honed Wool Insignia (475 za)
Strong Embroidered Wool Insignia (1677 za)
Honed Cotton Insignia (1353 za)
Strong Cotton Insignia (964 za)
Hearty Cotton Insignia (1168 za)
Hunter's Cotton Insignia (103 za)
Vigorous Cotton Insignia (100 za)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (361 za)
Berserker's Linen Insignia (1741 za)
Rampager's Linen Insignia (1699 za)
Ravaging Cotton Insignia (102 za)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (429 za)
Healing Embroidered Jute Insignia (293 za)
Malign Jute Insignia (130 za)
Ravaging Wool Insignia (208 za)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1690 za)
Hearty Wool Insignia (585 za)
Carrion Linen Insignia (1067 za)
Carrion Embroidered Linen Insignia (4136 za)
Rejuvenating Wool Insignia (510 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (1150 za)
Gold Doubloon (2360 za)
Giver's Embroidered Wool Insignia (208 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (133 za)
Giver's Embroidered Linen Insignia (5848 za)
Wool Patch (1514 za)
Jute Patch (291 za)
Linen Patch (2694 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Jute Wristguard Strap (345 za)
12 Jute Sandal Sole (48 za)
7 Jute Headpiece Strap (250 za)
5 Jute Headpiece Padding (103 za)
5 Jute Epaulet Padding (308 za)
9 Jute Epaulet Panel (4 za)
78 Jute Scrap (98 za)
6 Rawhide Leather Section (98 za)
1 Bolt of Jute (183 za)
16 Spool of Jute Thread (8 za)
1 Mighty Jute Insignia (147 za)
2 Precise Jute Insignia (127 za)
1 Resilient Jute Insignia (150 za)
1 Vital Jute Insignia (160 za)
1 Mighty Embroidered Jute Insignia (300 za)
2 Healing Jute Insignia (137 za)
1 Healing Embroidered Jute Insignia (293 za)
3 Malign Jute Insignia (130 za)
9 Tiny Venom Sac (8 za)
6 Vial of Weak Blood (8 za)
3 Tiny Totem (11 za)
2 Crystal Sliver (428 za)
2 Pile of Soiled Essence (312 za)
17 Bone Chip (6 za)
14 Tiny Claw (8 za)
3 Tiny Snowflake (8 za)
2 Giver's Embroidered Jute Insignia (133 za)
3 Jute Patch (291 za)

Cena: 18283 (Kumulativní cena: 18283)


Level: 0

Vytvoř: 39 Bolt of Jute
Vytvoř: 3 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 6 Jute Sandal Upper
Vytvoř: 4 Jute Wristguard Padding
Vytvoř: 3 Vital Jute Insignia
Vytvoř: 3 Jute Wristguard Strap
Vytvoř: 2 Mighty Jute Insignia
Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Mighty Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Vital Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Malign Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bolt of Jute (1)
Crystal Sliver (2)


Level: 25

Vytvoř: 2 Precise Jute Insignia
Vytvoř: 2 Jute Headpiece Padding
Vytvoř: 1 Giver's Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Healing Jute Insignia
Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Precise Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Healing Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bolt of Jute (1)
Tiny Venom Sac (1)
Pile of Soiled Essence (2)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 4 Jute Epaulet Padding
Vytvoř: 1 Vital Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Precise Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
3 Wool Epaulet Panel (398 za)
40 Thin Leather Section (282 za)
94 Wool Scrap (294 za)
23 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Vigorous Wool Insignia (208 za)
3 Strong Wool Insignia (463 za)
3 Honed Wool Insignia (475 za)
3 Strong Embroidered Wool Insignia (1677 za)
1 Ravaging Wool Insignia (208 za)
2 Ravaging Embroidered Wool Insignia (1690 za)
3 Hearty Wool Insignia (585 za)
3 Rejuvenating Wool Insignia (510 za)
1 Destroyer Fragment (2364 za)
24 Small Claw (42 za)
1 Giver's Embroidered Wool Insignia (208 za)
3 Wool Patch (1514 za)

Cena: 63526 (Kumulativní cena: 81809)


Level: 75

Vytvoř: 47 Bolt of Wool
Vytvoř: 20 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 9 Wool Epaulet Padding
Vytvoř: 7 Wool Headpiece Strap
Vytvoř: 7 Wool Headpiece Padding
Vytvoř: 7 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 7 Wool Gloves Padding
Vytvoř: 6 Wool Epaulet Panel
Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Vigorous Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Wool Insignia (1)


Level:100

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Bolt of Wool (1)
Destroyer Fragment (1)


Level:125

Vytvoř: 3 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Cotton Gloves Padding (284 za)
46 Coarse Leather Section (319 za)
110 Cotton Scrap (149 za)
24 Spool of Cotton Thread (24 za)
2 Honed Cotton Insignia (1353 za)
2 Strong Cotton Insignia (964 za)
3 Hearty Cotton Insignia (1168 za)
1 Hunter's Cotton Insignia (103 za)
1 Vigorous Cotton Insignia (100 za)
3 Vigorous Embroidered Cotton Insignia (361 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (102 za)
3 Ravaging Embroidered Cotton Insignia (429 za)
3 Rejuvenating Cotton Insignia (1150 za)
6 Vial of Blood (368 za)
1 Charged Fragment (3048 za)
9 Glittering Snowflake (36 za)

Cena: 52051 (Kumulativní cena: 133860)


Level:150

Vytvoř: 55 Bolt of Cotton
Vytvoř: 23 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 10 Cotton Gloves Panel
Vytvoř: 8 Cotton Gloves Padding
Vytvoř: 7 Cotton Epaulet Padding
Vytvoř: 7 Cotton Epaulet Panel
Vytvoř: 6 Cotton Helm Strap
Vytvoř: 6 Cotton Helm Padding
Vytvoř: 3 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Cotton Pants Panel
Vytvoř: 1 Cotton Pants Lining
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 2 Strong Cotton Insignia
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Bolt of Cotton (1)
Charged Fragment (1)


Level:200

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Linen Epaulet Panel (754 za)
26 Rugged Leather Section (478 za)
74 Linen Scrap (258 za)
14 Spool of Linen Thread (32 za)
3 Berserker's Linen Insignia (1741 za)
3 Rampager's Linen Insignia (1699 za)
1 Carrion Linen Insignia (1067 za)
2 Carrion Embroidered Linen Insignia (4136 za)
1 Full Venom Sac (700 za)
2 Charged Shard (2825 za)
2 Glacial Shard (2993 za)
4 Pile of Filthy Essence (2466 za)
6 Heavy Bone (254 za)
6 Gold Doubloon (2360 za)
5 Unique Snowflake (70 za)
2 Giver's Embroidered Linen Insignia (5848 za)
1 Linen Patch (2694 za)

Cena: 105005 (Kumulativní cena: 238865)


Level:225

Vytvoř: 37 Bolt of Linen
Vytvoř: 13 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 5 Linen Helm Strap
Vytvoř: 5 Linen Helm Padding
Vytvoř: 5 Linen Gloves Panel
Vytvoř: 5 Linen Gloves Padding
Vytvoř: 4 Linen Epaulet Padding
Vytvoř: 3 Linen Epaulet Panel
Vytvoř: 2 Carrion Linen Insignia
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Bolt of Linen (1)
Full Venom Sac (1)
Pile of Filthy Essence (2)


Level:250

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Bolt of Linen (1)
Pile of Filthy Essence (2)

Objev:

Bolt of Linen (1)
Gold Doubloon (2)

Vytvoř: 2 Major Rune of the Privateer

Level:275

Vytvoř: 1 Giver's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Bolt of Linen (1)
Charged Shard (2)

Objev:

Bolt of Linen (1)
Glacial Shard (2)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Bolt of Silk (150 za)
87 Silk Scrap (51 za)
8 Potent Venom Sac (91 za)
8 Charged Core (2488 za)
1 Glacial Core (111 za)
1 Destroyer Core (177 za)
4 Crystal Core (130 za)
16 Pile of Vile Essence (55 za)
1 Pristine Snowflake (103 za)

Cena: 27010 (Kumulativní cena: 265875)


Level:300

Vytvoř: 29 Bolt of Silk
Objev:

Bolt of Silk (1)
Destroyer Core (1)

Objev:

Bolt of Silk (1)
Crystal Core (1)

Objev:

Bolt of Silk (1)
Glacial Core (1)
Pristine Snowflake (1)

Vytvoř: 3 Major Rune of the Mesmer

Level:325

Objev:

Bolt of Silk (1)
Potent Venom Sac (1)
Pile of Vile Essence (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Necromancer

Level:350

Objev:

Bolt of Silk (1)
Pile of Vile Essence (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Undead

Level:375

Objev:

Bolt of Silk (1)
Charged Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Air

Level:400

Nic. Vše hotovo!