Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-04-20T14:00:04+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Tailoring

Základní cena
290167
Očekávaná návratnost
- 16782
Očekávaná koncová cena
273385

1 Mighty Embroidered Sandals - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Sandals - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Sandals - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Wristguards - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Wristguards - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Wristguards - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Wristguards - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Student Gloves - Prodáváno za 194 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Sandals - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Wristguards - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Gloves - Prodáváno za 214 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Gloves - Prodáváno za 198 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Gloves - Prodáváno za 235 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Student Gloves - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Gloves - Prodáváno za 261 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Gloves - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Honed Acolyte Gloves - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Gloves - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Gloves - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Mantle - Prodáváno za 287 za pomocí Max Buyout
1 Honed Acolyte Mantle - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Strong Acolyte Mantle - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Mantle - Prodáváno za 117 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Sandals - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Wristguards - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mask - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mask - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Mask - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Mask - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Mask - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Embroidered Mask - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Mantle - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Mantle - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Mantle - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Malign Embroidered Mantle - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Healing Embroidered Mantle - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Embroidered Mantle - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Precise Embroidered Mantle - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Vital Embroidered Mantle - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Circlet - Prodáváno za 258 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Circlet - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Student Circlet - Prodáváno za 250 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Circlet - Prodáváno za 193 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Mantle - Prodáváno za 203 za pomocí Max Buyout
1 Honed Student Mantle - Prodáváno za 239 za pomocí Max Buyout
1 Strong Student Mantle - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
1 Honed Acolyte Mask - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Acolyte Mask - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Winged Headpiece - Prodáváno za 168 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Winged Headpiece - Prodáváno za 285 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Headpiece - Prodáváno za 178 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Headpiece - Prodáváno za 154 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Winged Headpiece - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Winged Gloves - Prodáváno za 206 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Winged Gloves - Prodáváno za 275 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Winged Gloves - Prodáváno za 281 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Gloves - Prodáváno za 194 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Gloves - Prodáváno za 152 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Winged Gloves - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Winged Mantle - Prodáváno za 182 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Winged Mantle - Prodáváno za 178 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Mantle - Prodáváno za 200 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Mantle - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Shoes - Prodáváno za 242 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Mask - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Circlet - Prodáváno za 248 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Acolyte Gloves - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Student Gloves - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
2 Minor Rune of the Air - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Air - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Undead - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Privateer - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Elementalist - Prodáváno za 5 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Major Rune of the Elementalist - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Mesmer - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
6 Major Rune of the Mesmer - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Necromancer - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
2 Minor Rune of the Water - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Water - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Masquerade Mantle - Prodáváno za 1105 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Acolyte Mantle - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Acolyte Pants - Prodáváno za 515 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Masquerade Mask - Prodáváno za 484 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Acolyte Mask - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Masquerade Gloves - Prodáváno za 529 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Acolyte Gloves - Prodáváno za 152 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Embroidered Mask - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Mantle - Prodáváno za 194 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Mantle - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Winged Mantle - Prodáváno za 182 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Winged Headpiece - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Mask - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Circlet - Prodáváno za 250 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Winged Gloves - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Acolyte Gloves - Prodáváno za 157 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Gloves - Prodáváno za 260 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Student Gloves - Prodáváno za 258 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
29167

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
29167

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (90 za)
Rawhide Leather Section (70 za)
Thin Leather Section (247 za)
Coarse Leather Section (149 za)
Rugged Leather Section (448 za)
Wool Scrap (285 za)
Cotton Scrap (165 za)
Linen Scrap (308 za)
Silk Scrap (34 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Potent Venom Sac (70 za)
Vial of Weak Blood (9 za)
Vial of Blood (530 za)
Tiny Totem (10 za)
Bone Chip (8 za)
Bone Shard (50 za)
Heavy Bone (263 za)
Tiny Claw (8 za)
Sharp Claw (539 za)
Charged Sliver (1105 za)
Charged Fragment (2636 za)
Charged Shard (3315 za)
Charged Core (2210 za)
Glacial Sliver (1088 za)
Glacial Fragment (2587 za)
Glacial Shard (3301 za)
Destroyer Fragment (2286 za)
Destroyer Shard (2229 za)
Destroyer Core (100 za)
Crystal Fragment (2576 za)
Crystal Shard (1765 za)
Crystal Core (71 za)
Pile of Filthy Essence (2764 za)
Pile of Vile Essence (50 za)
Remaining Cost
29167

Předchystáno (Kup na tržišti)

Jute Wristguard Strap (285 za)
Jute Wristguard Padding (161 za)
Jute Sandal Sole (53 za)
Jute Headpiece Strap (234 za)
Jute Headpiece Padding (93 za)
Jute Epaulet Padding (264 za)
Jute Epaulet Panel (4 za)
Wool Gloves Padding (448 za)
Wool Footwear Sole (314 za)
Wool Footwear Upper (908 za)
Cotton Gloves Padding (241 za)
Cotton Helm Padding (240 za)
Cotton Epaulet Padding (649 za)
Cotton Epaulet Panel (272 za)
Linen Gloves Panel (1242 za)
Linen Gloves Padding (310 za)
Linen Helm Strap (1044 za)
Mighty Jute Insignia (155 za)
Precise Jute Insignia (128 za)
Resilient Jute Insignia (147 za)
Vital Jute Insignia (145 za)
Healing Jute Insignia (135 za)
Hunter's Wool Insignia (460 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1479 za)
Strong Wool Insignia (613 za)
Honed Wool Insignia (615 za)
Strong Embroidered Wool Insignia (1616 za)
Honed Embroidered Wool Insignia (1620 za)
Honed Cotton Insignia (1690 za)
Hearty Cotton Insignia (1790 za)
Strong Embroidered Cotton Insignia (2803 za)
Hunter's Cotton Insignia (469 za)
Berserker's Linen Insignia (1786 za)
Rampager's Linen Insignia (1794 za)
Healing Embroidered Jute Insignia (338 za)
Hearty Wool Insignia (670 za)
Assassin's Linen Insignia (1727 za)
Carrion Linen Insignia (1229 za)
Knight's Linen Insignia (1284 za)
Valkyrie Linen Insignia (1361 za)
Carrion Embroidered Linen Insignia (4195 za)
Rejuvenating Wool Insignia (552 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (1390 za)
Gold Doubloon (2727 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (180 za)
Giver's Embroidered Linen Insignia (5992 za)
Wool Patch (1389 za)
Jute Patch (270 za)
Snowflake (58 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Jute Wristguard Strap (285 za)
1 Jute Wristguard Padding (161 za)
10 Jute Sandal Sole (53 za)
1 Jute Headpiece Strap (234 za)
6 Jute Headpiece Padding (93 za)
7 Jute Epaulet Padding (264 za)
9 Jute Epaulet Panel (4 za)
84 Jute Scrap (90 za)
22 Rawhide Leather Section (70 za)
13 Spool of Jute Thread (8 za)
2 Mighty Jute Insignia (155 za)
2 Precise Jute Insignia (128 za)
2 Resilient Jute Insignia (147 za)
1 Vital Jute Insignia (145 za)
3 Healing Jute Insignia (135 za)
1 Healing Embroidered Jute Insignia (338 za)
20 Tiny Venom Sac (5 za)
11 Vial of Weak Blood (9 za)
3 Tiny Totem (10 za)
17 Bone Chip (8 za)
14 Tiny Claw (8 za)
1 Giver's Embroidered Jute Insignia (180 za)
4 Jute Patch (270 za)

Cena: 16341 (Kumulativní cena: 16341)


Level: 0

Vytvoř: 42 Bolt of Jute
Vytvoř: 11 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 5 Jute Wristguard Strap
Vytvoř: 5 Jute Wristguard Padding
Vytvoř: 5 Jute Sandal Upper
Vytvoř: 4 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 3 Vital Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Jute Insignia
Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Mighty Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Vital Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Malign Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 25

Vytvoř: 6 Jute Headpiece Strap
Vytvoř: 2 Precise Jute Insignia
Vytvoř: 1 Healing Jute Insignia
Vytvoř: 1 Jute Headpiece Padding
Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Precise Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Sandal Upper (1)
Healing Jute Insignia (1)
Jute Sandal Sole (2)

Objev:

Jute Wristguard Strap (1)
Jute Wristguard Padding (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Headpiece Strap (1)
Jute Headpiece Padding (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 2 Jute Epaulet Padding
Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Precise Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Vital Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Embroidered Jute Insignia
Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Jute Epaulet Padding (1)
Jute Epaulet Panel (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Wool Gloves Padding (448 za)
2 Wool Footwear Sole (314 za)
1 Wool Footwear Upper (908 za)
40 Thin Leather Section (247 za)
86 Wool Scrap (285 za)
19 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Hunter's Wool Insignia (460 za)
3 Hunter's Embroidered Wool Insignia (1479 za)
3 Strong Wool Insignia (613 za)
3 Honed Wool Insignia (615 za)
3 Strong Embroidered Wool Insignia (1616 za)
1 Honed Embroidered Wool Insignia (1620 za)
1 Hearty Wool Insignia (670 za)
4 Rejuvenating Wool Insignia (552 za)
2 Charged Sliver (1105 za)
2 Glacial Sliver (1088 za)
1 Destroyer Fragment (2286 za)
1 Crystal Fragment (2576 za)
16 Bone Shard (50 za)
2 Wool Patch (1389 za)

Cena: 67431 (Kumulativní cena: 83772)


Level: 75

Vytvoř: 43 Bolt of Wool
Vytvoř: 20 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 9 Wool Gloves Panel
Vytvoř: 8 Wool Gloves Padding
Vytvoř: 6 Wool Headpiece Strap
Vytvoř: 6 Wool Headpiece Padding
Vytvoř: 5 Wool Epaulet Padding
Vytvoř: 5 Wool Epaulet Panel
Objev:

Bolt of Wool (1)
Charged Sliver (2)

Objev:

Bolt of Wool (1)
Glacial Sliver (2)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Footwear Upper (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)
Wool Footwear Sole (2)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Bolt of Wool (1)
Destroyer Fragment (1)

Objev:

Bolt of Wool (1)
Crystal Fragment (1)


Level:125

Vytvoř: 2 Vigorous Embroidered Wool Insignia
Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Honed Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Epaulet Padding (1)
Wool Epaulet Panel (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Headpiece Strap (1)
Wool Headpiece Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Wool Gloves Panel (1)
Wool Gloves Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Cotton Gloves Padding (241 za)
1 Cotton Helm Padding (240 za)
1 Cotton Epaulet Padding (649 za)
1 Cotton Epaulet Panel (272 za)
36 Coarse Leather Section (149 za)
98 Cotton Scrap (165 za)
19 Spool of Cotton Thread (24 za)
3 Honed Cotton Insignia (1690 za)
3 Hearty Cotton Insignia (1790 za)
2 Strong Embroidered Cotton Insignia (2803 za)
3 Hunter's Cotton Insignia (469 za)
3 Rejuvenating Cotton Insignia (1390 za)
6 Vial of Blood (530 za)
1 Charged Fragment (2636 za)
1 Glacial Fragment (2587 za)
2 Destroyer Shard (2229 za)
2 Crystal Shard (1765 za)
140 Snowflake (58 za)

Cena: 69526 (Kumulativní cena: 153298)


Level:150

Vytvoř: 49 Bolt of Cotton
Vytvoř: 18 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 7 Cotton Gloves Panel
Vytvoř: 6 Cotton Epaulet Padding
Vytvoř: 6 Cotton Epaulet Panel
Vytvoř: 6 Cotton Gloves Padding
Vytvoř: 5 Cotton Helm Strap
Vytvoř: 4 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 4 Cotton Helm Padding
Vytvoř: 1 Cotton Pants Panel
Vytvoř: 1 Cotton Pants Lining
Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 2 Strong Cotton Insignia
Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Bolt of Cotton (1)
Charged Fragment (1)

Objev:

Bolt of Cotton (1)
Glacial Fragment (1)


Level:200

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Bolt of Cotton (1)
Destroyer Shard (2)

Objev:

Bolt of Cotton (1)
Crystal Shard (2)

Objev:

Cotton Epaulet Padding (1)
Cotton Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Pants Panel (1)
Cotton Pants Lining (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Helm Strap (1)
Cotton Helm Padding (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cotton Gloves Panel (1)
Cotton Gloves Padding (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
3 Linen Gloves Panel (1242 za)
3 Linen Gloves Padding (310 za)
2 Linen Helm Strap (1044 za)
28 Rugged Leather Section (448 za)
72 Linen Scrap (308 za)
16 Spool of Linen Thread (32 za)
3 Berserker's Linen Insignia (1786 za)
3 Rampager's Linen Insignia (1794 za)
2 Assassin's Linen Insignia (1727 za)
1 Carrion Linen Insignia (1229 za)
2 Knight's Linen Insignia (1284 za)
1 Valkyrie Linen Insignia (1361 za)
2 Carrion Embroidered Linen Insignia (4195 za)
2 Charged Shard (3315 za)
2 Glacial Shard (3301 za)
2 Pile of Filthy Essence (2764 za)
3 Heavy Bone (263 za)
3 Sharp Claw (539 za)
2 Gold Doubloon (2727 za)
3 Giver's Embroidered Linen Insignia (5992 za)

Cena: 114314 (Kumulativní cena: 267612)


Level:225

Vytvoř: 36 Bolt of Linen
Vytvoř: 14 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 7 Linen Helm Padding
Vytvoř: 5 Linen Helm Strap
Vytvoř: 5 Linen Gloves Panel
Vytvoř: 5 Linen Gloves Padding
Vytvoř: 4 Linen Epaulet Padding
Vytvoř: 4 Linen Epaulet Panel
Vytvoř: 1 Carrion Linen Insignia
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 1 Assassin's Linen Insignia
Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Bolt of Linen (1)
Pile of Filthy Essence (2)

Objev:

Bolt of Linen (1)
Gold Doubloon (2)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Bolt of Linen (1)
Charged Shard (2)

Objev:

Bolt of Linen (1)
Glacial Shard (2)

Objev:

Linen Epaulet Padding (1)
Linen Epaulet Panel (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Helm Strap (1)
Linen Helm Padding (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Linen Gloves Panel (1)
Linen Gloves Padding (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
90 Silk Scrap (34 za)
8 Potent Venom Sac (70 za)
8 Charged Core (2210 za)
1 Destroyer Core (100 za)
5 Crystal Core (71 za)
16 Pile of Vile Essence (50 za)

Cena: 22555 (Kumulativní cena: 290167)


Level:300

Vytvoř: 30 Bolt of Silk
Objev:

Bolt of Silk (1)
Destroyer Core (1)

Objev:

Bolt of Silk (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 4 Major Rune of the Mesmer

Level:325

Objev:

Bolt of Silk (1)
Potent Venom Sac (1)
Pile of Vile Essence (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Necromancer

Level:350

Objev:

Bolt of Silk (1)
Pile of Vile Essence (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Undead

Level:375

Objev:

Bolt of Silk (1)
Charged Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Air

Level:400

Nic. Vše hotovo!