Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-07-28T16:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Cooking - Top 5 srdíček

Základní cena
31238
Očekávaná návratnost
- 5676
Očekávaná koncová cena
25562

28 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
22 Cup of Potato Fries - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
14 Deluxe Burger - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
14 Bowl of Blueberry Pie Filling - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Strawberry Apple Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Griffon Egg Omelet - Prodáváno za 14 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Cherry Vanilla Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
27 Bowl of Blackberry Pear Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
42 Mixed Berry Pie - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
27 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
27 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Blackberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
Apple Jack(16 per) - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Eona - Mabon Market(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
77 za 25
Lieutenant Summers - Nightguard Beach(Harathi Hinterlands 35-45)
Disa - Snowslide Ravine(Dredgehaunt Cliffs 40-50)
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
112 za 25
Braxa Scalehunter - Champion's Shield(Iron Marches 50-60)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

Pochtecatl - Jelako Cliffrise(Bloodtide Coast 45-55) (368 za)

Total : 1071

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (65 za)
Stick of Butter (265 za)
Egg (124 za)
Vanilla Bean (35 za)
Head of Lettuce (7 za)
Strawberry (77 za)
Raspberry (35 za)
Blueberry (59 za)
Sesame Seed (214 za)
Cayenne Pepper (77 za)
Tarragon Leaves (13 za)
Green Onion (8 za)
Blackberry (14 za)
Slab of Red Meat (8 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Pile of Cinnamon and Sugar (21 za)
Grape (30 za)


Vytvoř
Level: 0

Objev:

Apple (1)
Pile of Cinnamon and Sugar (1)

Vytvoř: 14 Ball of Dough
Vytvoř: 26 Cinnamon Apple

Level: 25

Objev:

Potato (1)
Packet of Salt (1)

Vytvoř: 21 Cup of Potato Fries

Level: 50

Vytvoř: 28 Bowl of Blueberry Pie Filling

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Bag of Sugar (1)
Cinnamon Apple (1)
Strawberry (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Strawberry Apple Compote

Level:125

Vytvoř: 28 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Cherry (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Cherry Vanilla Compote

Level:175

Vytvoř: 28 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Objev:

Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Sesame Seed Bun (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 13 Deluxe Burger
Vytvoř: 14 Sesame Seed Bun

Level:225

Vytvoř: 28 Griffon Egg Omelet

Level:250

Objev:

Bag of Sugar (1)
Pear (1)
Blackberry (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Blackberry Pear Compote

Level:275

Vytvoř: 28 Bowl of Blackberry Pie Filling

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Spicier Flank Steak

Level:375

Objev:

Ball of Dough (1)
Bowl of Mixed Berry Pie Filling (1)

Vytvoř: 13 Mixed Berry Pie
Vytvoř: 14 Bowl of Mixed Berry Pie Filling

Level:400

Nic. Vše hotovo!