Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-03-30T02:40:03+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Cooking - Top 5 srdíček

Základní cena
35901
Očekávaná návratnost
- 6216
Očekávaná koncová cena
29685

28 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 23 za pomocí Max Buyout
54 Roasted Meaty Sandwich - Prodáváno za 2 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
54 Bowl of Fancy Creamy Mushroom Soup - Prodáváno za 8 za pomocí Minimální prodejní cena
13 Bowl of Blueberry Apple Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
27 Bowl of Strawberry Apple Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Griffon Egg Omelet - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Blackberry Pear Compote - Prodáváno za 11 za pomocí Minimální prodejní cena
42 Peach Pie - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
26 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
54 Tarragon Stuffed Poultry - Prodáváno za 4 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Blackberry Pie Filling - Prodáváno za 6 za pomocí Minimální prodejní cena

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

40
35 za 25
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
Apple Jack(16 per) - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
56
35 za 25
Eona - Mabon Market(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
40
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
27
112 za 25
Braxa Scalehunter - Champion's Shield(Iron Marches 50-60)
27
112 za 25
Ichtaca - Hunting Banks(Timberline Falls 50-60)
27
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
81
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
55
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
27
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
165 Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
28 Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
28 Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
259 Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
123 Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
56 Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

Pochtecatl - Jelako Cliffrise(Bloodtide Coast 45-55) (368 za)

Total : 1344

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

28 Stick of Butter (182 za)
28 Egg (127 za)
27 Thyme Leaf (220 za)
55 Strawberry (79 za)
26 Raspberry (53 za)
13 Blueberry (74 za)
40 Cinnamon Stick (15 za)
27 Rosemary Sprig (53 za)
27 Dill Sprig (21 za)
27 Tarragon Leaves (15 za)
28 Green Onion (8 za)
55 Blackberry (24 za)
27 Slab of Red Meat (10 za)
27 Slab of Poultry Meat (59 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

27 Bowl of Creamy Portobello Soup (54 za)
28 Grape (53 za)


Vytvoř
Level: 0

Objev:

Apple (1)
Pile of Cinnamon and Sugar (1)

Vytvoř: 27 Loaf of Bread
Vytvoř: 14 Ball of Dough
Vytvoř: 40 Pile of Cinnamon and Sugar
Vytvoř: 39 Cinnamon Apple

Level: 25

Objev:

Bag of Sugar (1)
Cinnamon Apple (1)
Blueberry (1)

Vytvoř: 12 Bowl of Blueberry Apple Compote

Level: 50

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Basil Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Roasted Meaty Sandwich

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Bag of Sugar (1)
Cinnamon Apple (1)
Strawberry (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Strawberry Apple Compote

Level:125

Vytvoř: 28 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Vytvoř: 28 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Objev:

Thyme Leaf (1)
Bowl of Creamy Portobello Soup (1)
Dill Sprig (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Fancy Creamy Mushroom Soup

Level:225

Vytvoř: 28 Griffon Egg Omelet

Level:250

Objev:

Bag of Sugar (1)
Pear (1)
Blackberry (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Blackberry Pear Compote

Level:275

Vytvoř: 28 Bowl of Blackberry Pie Filling

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Vytvoř: 25 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Cheese Wedge (1)
Loaf of Tarragon Bread (1)
Shallot (1)
Slab of Poultry Meat (1)

Vytvoř: 26 Tarragon Stuffed Poultry

Level:375

Objev:

Ball of Dough (1)
Bowl of Peach Pie Filling (1)

Vytvoř: 13 Peach Pie
Vytvoř: 14 Bowl of Peach Pie Filling

Level:400

Nic. Vše hotovo!