Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-09-22T16:20:06+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Cooking - Top 5 srdíček

Základní cena
39994
Očekávaná návratnost
- 1592
Očekávaná koncová cena
38402

2 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
14 Deluxe Burger - Prodáváno za 5 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Handful of Trail Mix - Prodáváno za 2 za pomocí Minimální prodejní cena
14 Bowl of Blueberry Pie Filling - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
14 Bowl of Blueberry Apple Compote - Prodáváno za 3 za pomocí Minimální prodejní cena
27 Bowl of Strawberry Apple Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
28 Griffon Egg Omelet - Prodáváno za 19 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
42 Mixed Berry Pie - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
54 Tarragon Stuffed Poultry - Prodáváno za 3 za pomocí Minimální prodejní cena
26 Loaf of Raspberry Peach Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Jar of Orange Sauce - Prodáváno za 3 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Blackberry Pie Filling - Prodáváno za 3 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
Apple Jack(16 per) - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Eona - Mabon Market(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
77 za 25
Lieutenant Pickins - Greystone Rise(Harathi Hinterlands 35-45)
Disa - Snowslide Ravine(Dredgehaunt Cliffs 40-50)
77 za 25
Lieutenant Summers - Nightguard Beach(Harathi Hinterlands 35-45)
Disa - Snowslide Ravine(Dredgehaunt Cliffs 40-50)
112 za 25
Ichtaca - Hunting Banks(Timberline Falls 50-60)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

154 , Scholar Tholin - Krongar Pass(Timberline Falls 50-60)
Pochtecatl - Jelako Cliffrise(Bloodtide Coast 45-55) (368 za)

Total : 1106

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Stick of Butter (201 za)
Egg (110 za)
Vanilla Bean (66 za)
Head of Lettuce (9 za)
Walnut (9 za)
Strawberry (63 za)
Raspberry (50 za)
Blueberry (43 za)
Cinnamon Stick (41 za)
Rosemary Sprig (57 za)
Sesame Seed (161 za)
Orange (64 za)
Tarragon Leaves (18 za)
Green Onion (9 za)
Blackberry (29 za)
Slab of Red Meat (10 za)
Slab of Poultry Meat (123 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Raspberry Peach Compote (127 za)


Vytvoř
Level: 0

Objev:

Apple (1)
Pile of Cinnamon and Sugar (1)

Vytvoř: 14 Ball of Dough
Vytvoř: 41 Pile of Cinnamon and Sugar
Vytvoř: 40 Cinnamon Apple

Level: 25

Objev:

Bag of Sugar (1)
Cinnamon Apple (1)
Blueberry (1)

Vytvoř: 13 Bowl of Blueberry Apple Compote

Level: 50

Vytvoř: 28 Bowl of Blueberry Pie Filling

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Bag of Sugar (1)
Cinnamon Apple (1)
Strawberry (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Strawberry Apple Compote

Level:125

Vytvoř: 28 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Vytvoř: 28 Handful of Trail Mix

Level:200

Objev:

Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Sesame Seed Bun (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 13 Deluxe Burger
Vytvoř: 14 Sesame Seed Bun

Level:225

Vytvoř: 28 Griffon Egg Omelet

Level:250

Vytvoř: 28 Jar of Orange Sauce

Level:275

Vytvoř: 28 Bowl of Blackberry Pie Filling

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Egg (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry Peach Compote (1)

Vytvoř: 25 Loaf of Raspberry Peach Bread

Level:350

Objev:

Cheese Wedge (1)
Loaf of Tarragon Bread (1)
Shallot (1)
Slab of Poultry Meat (1)

Vytvoř: 26 Tarragon Stuffed Poultry

Level:375

Objev:

Ball of Dough (1)
Bowl of Mixed Berry Pie Filling (1)

Vytvoř: 13 Mixed Berry Pie
Vytvoř: 14 Bowl of Mixed Berry Pie Filling

Level:400

Nic. Vše hotovo!