Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-10-15T20:00:04+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
668916
Očekávaná návratnost
- 115404
Očekávaná koncová cena
553512

10 Powerful Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
330 Powerful Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
3 Multicolored Ooze Tonic - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 8885 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 9335 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 10179 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 8602 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Trident - Prodáváno za 3512 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Trident - Prodáváno za 3626 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Trident - Prodáváno za 4675 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Trident - Prodáváno za 4537 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Pearl Trident - Prodáváno za 3268 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Trident - Prodáváno za 3990 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Trident - Prodáváno za 2727 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Rod - Prodáváno za 3777 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Rod - Prodáváno za 5038 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Rod - Prodáváno za 4902 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Rod - Prodáváno za 5337 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Rod - Prodáváno za 5106 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Rod - Prodáváno za 4730 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Conch - Prodáváno za 855 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Conch - Prodáváno za 3829 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Conch - Prodáváno za 4747 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Conch - Prodáváno za 5353 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Conch - Prodáváno za 4648 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Conch - Prodáváno za 3051 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
668916

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
668916

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (268 za)
Mithril Ore (48 za)
Orichalcum Ore (106 za)
Ancient Wood Plank (595 za)
Elder Wood Log (170 za)
Pile of Incandescent Dust (276 za)
Pile of Crystalline Dust (821 za)
Powerful Venom Sac (1688 za)
Glob of Ectoplasm (1512 za)
Omnomberry (17 za)
Head of Lettuce (6 za)
Spinach Leaf (143 za)
Lotus Root (14 za)
Remaining Cost
668916

Předchystáno (Kup na tržišti)

Elder Scepter Rod (1412 za)
Elder Scepter Core (946 za)
Unidentified Dye (1987 za)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (14376 za)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (15797 za)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (14693 za)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (14096 za)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (15891 za)
Settler's Orichalcum Imbued Inscription (17243 za)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (14550 za)


Vytvoř
Level:<400

Vytvoř: 9 Elder Wood Plank
Vytvoř: 6 Mithril Ingot
Vytvoř: 1 Elder Focus Casing
Vytvoř: 1 Elder Focus Core
Vytvoř: 2 Mithril Plated Dowel

Level:400

Vytvoř: 7 Orichalcum Trident Head
Vytvoř: 7 Ancient Trident Shaft
Vytvoř: 6 Ancient Scepter Rod
Vytvoř: 6 Ancient Scepter Core
Vytvoř: 6 Ancient Focus Casing
Vytvoř: 6 Ancient Focus Core
Vytvoř: 4 Ancient Staff Shaft
Vytvoř: 4 Ancient Staff Head
Vytvoř: 2 Ineffable Elder Inscription
Objev:

Jug of Water (1)
Mithril Ore (1)
Orichalcum Ore (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 10 Powerful Potion of Dredge Slaying

Level:425

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Powerful Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Lotus Root (1)
Ancient Wood Plank (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Objev:

Omnomberry (1)
Jug of Water (1)
Unidentified Dye (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 22 Powerful Potion of Dredge Slaying
Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)


Level:450

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)


Level:475

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Settler's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Elder Scepter Rod (1)
Elder Scepter Core (1)
Ineffable Elder Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (10)

Objev:

Elder Focus Casing (1)
Elder Focus Core (1)
Ineffable Elder Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (10)


Level:500

Nic. Vše hotovo!