Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-12-16T07:00:04+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
588710
Očekávaná návratnost
- 152400
Očekávaná koncová cena
436310

10 Powerful Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
180 Powerful Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
3 Multicolored Ooze Tonic - Prodáváno za 27 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Rabid Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 8897 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 9411 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 12792 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 9914 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 9208 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 9015 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Trident - Prodáváno za 4647 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Trident - Prodáváno za 5177 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Trident - Prodáváno za 6438 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Trident - Prodáváno za 4839 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Pearl Trident - Prodáváno za 5349 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Trident - Prodáváno za 4522 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Trident - Prodáváno za 4789 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Rod - Prodáváno za 4629 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Rod - Prodáváno za 4679 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Rod - Prodáváno za 4692 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Rod - Prodáváno za 5083 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Rod - Prodáváno za 4845 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Rod - Prodáváno za 5209 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Conch - Prodáváno za 3581 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Conch - Prodáváno za 4396 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Conch - Prodáváno za 6438 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Conch - Prodáváno za 4567 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Conch - Prodáváno za 4890 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Conch - Prodáváno za 3932 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
588710

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
588710

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (202 za)
Iron Ore (199 za)
Mithril Ore (49 za)
Orichalcum Ore (85 za)
Ancient Wood Plank (420 za)
Pile of Crystalline Dust (1054 za)
Powerful Venom Sac (1749 za)
Glob of Ectoplasm (1825 za)
Omnomberry (17 za)
Head of Lettuce (7 za)
Spinach Leaf (145 za)
Lotus Root (13 za)
Remaining Cost
588710

Předchystáno (Kup na tržišti)

Unidentified Dye (1355 za)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (11975 za)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (12997 za)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (10100 za)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (11955 za)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (11971 za)
Settler's Orichalcum Imbued Inscription (14108 za)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (7999 za)


Vytvoř
Level:<400

Vytvoř: 1 Steel Ingot

Level:400

Vytvoř: 7 Orichalcum Trident Head
Vytvoř: 7 Ancient Trident Shaft
Vytvoř: 6 Ancient Scepter Rod
Vytvoř: 6 Ancient Scepter Core
Vytvoř: 6 Ancient Focus Casing
Vytvoř: 6 Ancient Focus Core
Vytvoř: 6 Ancient Staff Shaft
Vytvoř: 6 Ancient Staff Head
Objev:

Jug of Water (1)
Mithril Ore (1)
Orichalcum Ore (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 10 Powerful Potion of Dredge Slaying

Level:425

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Powerful Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Steel Ingot (1)
Ancient Wood Plank (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Lotus Root (1)
Ancient Wood Plank (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Objev:

Omnomberry (1)
Jug of Water (1)
Unidentified Dye (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 7 Powerful Potion of Dredge Slaying
Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)


Level:450

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)


Level:475

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Settler's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)


Level:500

Nic. Vše hotovo!