Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-09-26T18:00:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
903578
Očekávaná návratnost
- 306364
Očekávaná koncová cena
597214

10 Powerful Potion of Centaur Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Powerful Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
10 Powerful Potion of Inquest Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
10 Powerful Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
90 Powerful Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
10 Powerful Potion of Halloween Slaying - Prodáváno za 18 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Pearl Conch - Prodáváno za 9042 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Pearl Rod - Prodáváno za 9218 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 5674 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Pearl Trident - Prodáváno za 8885 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 14462 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 21353 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 26117 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 43010 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 13205 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Trident - Prodáváno za 9182 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Trident - Prodáváno za 8669 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Trident - Prodáváno za 8882 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Trident - Prodáváno za 9361 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Trident - Prodáváno za 9350 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Trident - Prodáváno za 8896 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Rod - Prodáváno za 9894 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Rod - Prodáváno za 17867 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Rod - Prodáváno za 9231 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Rod - Prodáváno za 8993 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Rod - Prodáváno za 9158 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Conch - Prodáváno za 7910 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Conch - Prodáváno za 9083 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Conch - Prodáváno za 9629 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Conch - Prodáváno za 9940 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Conch - Prodáváno za 8913 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Thermocatalytic Reagent (150 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 56 za)

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (225 za)
Copper Ore (81 za)
Iron Ore (236 za)
Mithril Ore (32 za)
Orichalcum Ore (98 za)
Ancient Wood Plank (668 za)
Hardened Leather Section (1497 za)
Pile of Crystalline Dust (1669 za)
Powerful Venom Sac (2679 za)
Glob of Ectoplasm (2999 za)
Ruby Orb (1845 za)
Plastic Fangs (30 za)
Chattering Skull (30 za)
Flawless Snowflake (95 za)
Carrot (62 za)
Head of Lettuce (6 za)
Spinach Leaf (139 za)
Sage Leaf (21 za)
Lotus Root (24 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Orichalcum Plated Dowel (2990 za)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (11900 za)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (22698 za)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (11899 za)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (21907 za)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (21994 za)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (5565 za)


Vytvoř
Level:<400

Vytvoř: 1 Steel Ingot

Level:400

Vytvoř: 7 Ancient Focus Core
Vytvoř: 7 Orichalcum Trident Head
Vytvoř: 7 Ancient Trident Shaft
Vytvoř: 6 Ancient Scepter Rod
Vytvoř: 6 Ancient Scepter Core
Vytvoř: 6 Ancient Focus Casing
Vytvoř: 6 Ancient Staff Shaft
Vytvoř: 6 Ancient Staff Head
Vytvoř: 4 Giver's Orichalcum Imbued Inscription
Objev:

Jug of Water (1)
Mithril Ore (1)
Orichalcum Ore (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Crystalline Dust (1)
Plastic Fangs (30)
Chattering Skull (30)

Vytvoř: 7 Powerful Potion of Dredge Slaying

Level:425

Objev:

Carrot (1)
Jug of Water (1)
Hardened Leather Section (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Powerful Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Ancient Focus Core (1)
Pile of Crystalline Dust (1)
Ruby Orb (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Hardened Leather Section (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Steel Ingot (1)
Ancient Wood Plank (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Lotus Root (1)
Ancient Wood Plank (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 1 Powerful Potion of Dredge Slaying
Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)


Level:450

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Giver's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Giver's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Giver's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)


Level:475

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Giver's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Lump of Coal (10)
Thermocatalytic Reagent (10)
Copper Ore (100)
Iron Ore (100)


Level:500

Nic. Vše hotovo!