Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-11-17T21:00:04+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
745940
Očekávaná návratnost
- 202628
Očekávaná koncová cena
543312

10 Powerful Potion of Centaur Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Powerful Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
10 Powerful Potion of Inquest Slaying - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout
10 Powerful Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
90 Powerful Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
10 Powerful Potion of Halloween Slaying - Prodáváno za 9 za pomocí Max Buyout
3 Multicolored Ooze Tonic - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Pearl Conch - Prodáváno za 6116 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Pearl Rod - Prodáváno za 7480 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 13203 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Pearl Trident - Prodáváno za 5856 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 13421 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 13922 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 17065 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 12539 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Trident - Prodáváno za 5100 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Trident - Prodáváno za 5930 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Trident - Prodáváno za 6809 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Trident - Prodáváno za 6617 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Pearl Trident - Prodáváno za 4533 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Trident - Prodáváno za 6802 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Trident - Prodáváno za 6698 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Rod - Prodáváno za 6930 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Rod - Prodáváno za 9669 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Rod - Prodáváno za 6419 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Rod - Prodáváno za 6834 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Rod - Prodáváno za 7285 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Conch - Prodáváno za 6696 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Conch - Prodáváno za 4907 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Conch - Prodáváno za 6888 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Conch - Prodáváno za 7986 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Conch - Prodáváno za 6477 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 58 za)

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (220 za)
Iron Ore (192 za)
Mithril Ore (40 za)
Orichalcum Ore (107 za)
Ancient Wood Plank (675 za)
Hardened Leather Section (1590 za)
Pile of Crystalline Dust (1535 za)
Powerful Venom Sac (2925 za)
Glob of Ectoplasm (2677 za)
Ruby Orb (1938 za)
Plastic Fangs (30 za)
Chattering Skull (30 za)
Flawless Snowflake (136 za)
Omnomberry (24 za)
Carrot (86 za)
Head of Lettuce (6 za)
Spinach Leaf (160 za)
Sage Leaf (7 za)
Lotus Root (12 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Orichalcum Plated Dowel (2042 za)
Unidentified Dye (2491 za)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (12019 za)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (12996 za)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (9940 za)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (12172 za)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (12584 za)
Settler's Orichalcum Imbued Inscription (13827 za)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (11717 za)


Vytvoř
Level:<400

Vytvoř: 1 Steel Ingot

Level:400

Vytvoř: 8 Orichalcum Trident Head
Vytvoř: 8 Ancient Trident Shaft
Vytvoř: 7 Ancient Focus Core
Vytvoř: 6 Ancient Focus Casing
Vytvoř: 6 Ancient Scepter Rod
Vytvoř: 6 Ancient Scepter Core
Vytvoř: 5 Ancient Staff Shaft
Vytvoř: 5 Ancient Staff Head
Vytvoř: 4 Giver's Orichalcum Imbued Inscription
Objev:

Jug of Water (1)
Mithril Ore (1)
Orichalcum Ore (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Crystalline Dust (1)
Plastic Fangs (30)
Chattering Skull (30)

Vytvoř: 7 Powerful Potion of Dredge Slaying

Level:425

Objev:

Carrot (1)
Jug of Water (1)
Hardened Leather Section (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Powerful Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Ancient Focus Core (1)
Pile of Crystalline Dust (1)
Ruby Orb (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Hardened Leather Section (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Steel Ingot (1)
Ancient Wood Plank (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Lotus Root (1)
Ancient Wood Plank (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Objev:

Omnomberry (1)
Jug of Water (1)
Unidentified Dye (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 1 Powerful Potion of Dredge Slaying
Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Giver's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Giver's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Giver's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)


Level:450

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Giver's Orichalcum Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)


Level:475

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Settler's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)


Level:500

Nic. Vše hotovo!