Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-01-22T14:00:04+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Artificing

Základní cena
682395
Očekávaná návratnost
- 155869
Očekávaná koncová cena
526526

10 Powerful Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
10 Powerful Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
230 Powerful Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
1 Bringer's Pearl Conch - Prodáváno za 6201 za pomocí Max Buyout
1 Bringer's Pearl Rod - Prodáváno za 5889 za pomocí Max Buyout
1 Bringer's Pearl Trident - Prodáváno za 5969 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 10382 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 10076 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Quarterstaff - Prodáváno za 10562 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Trident - Prodáváno za 5737 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Trident - Prodáváno za 3835 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Trident - Prodáváno za 6175 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Trident - Prodáváno za 5385 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Pearl Trident - Prodáváno za 5963 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Trident - Prodáváno za 5293 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Trident - Prodáváno za 5921 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Rod - Prodáváno za 6954 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Rod - Prodáváno za 7404 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Rod - Prodáváno za 4539 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Rod - Prodáváno za 6133 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Rod - Prodáváno za 5054 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Conch - Prodáváno za 6186 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Conch - Prodáváno za 5902 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Conch - Prodáváno za 6286 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Conch - Prodáváno za 6681 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Pearl Conch - Prodáváno za 3821 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Conch - Prodáváno za 2921 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Conch - Prodáváno za 6100 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 56 za)

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (209 za)
Iron Ore (202 za)
Mithril Ore (44 za)
Orichalcum Ore (90 za)
Ancient Wood Plank (746 za)
Hardened Leather Section (1400 za)
Pile of Crystalline Dust (1167 za)
Powerful Venom Sac (2283 za)
Glob of Ectoplasm (1998 za)
Head of Lettuce (4 za)
Spinach Leaf (157 za)
Sage Leaf (10 za)
Lotus Root (13 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Ancient Focus Casing (357 za)
Orichalcum Plated Dowel (2408 za)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (12938 za)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (13788 za)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (10766 za)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (13393 za)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (13347 za)
Settler's Orichalcum Imbued Inscription (14497 za)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (10069 za)
Snowflake (26 za)


Vytvoř
Level:<400

Vytvoř: 1 Steel Ingot

Level:400

Vytvoř: 8 Orichalcum Trident Head
Vytvoř: 8 Ancient Trident Shaft
Vytvoř: 8 Ancient Focus Core
Vytvoř: 6 Ancient Scepter Rod
Vytvoř: 6 Ancient Scepter Core
Vytvoř: 6 Ancient Focus Casing
Vytvoř: 3 Ancient Staff Shaft
Vytvoř: 3 Ancient Staff Head
Vytvoř: 3 Bringer's Orichalcum-Imbued Inscription
Objev:

Jug of Water (1)
Mithril Ore (1)
Orichalcum Ore (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 10 Powerful Potion of Dredge Slaying

Level:425

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Powerful Venom Sac (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Hardened Leather Section (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Steel Ingot (1)
Ancient Wood Plank (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Lotus Root (1)
Ancient Wood Plank (1)
Pile of Crystalline Dust (1)

Vytvoř: 12 Powerful Potion of Dredge Slaying
Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)


Level:450

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Bringer's Orichalcum-Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Settler's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Trident Head (1)
Ancient Trident Shaft (1)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)


Level:475

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Bringer's Orichalcum-Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Bringer's Orichalcum-Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Staff Shaft (1)
Ancient Staff Head (1)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Scepter Rod (1)
Ancient Scepter Core (1)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Settler's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Focus Casing (1)
Ancient Focus Core (1)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)


Level:500

Nic. Vše hotovo!