Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-03-30T02:40:03+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Armorcrafting

Základní cena
341197
Očekávaná návratnost
- 21848
Očekávaná koncová cena
319349

27 Honed Scale Helm - Prodáváno za 179 za pomocí Max Buyout
27 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
27 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
11 Malign Chain Boots - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
19 Malign Chain Helm - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Fire - Prodáváno za 6 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Fire - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
16 Major Rune of the Krait - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of Svanir - Prodáváno za 6 za pomocí Max Buyout
13 Major Rune of the Brawler - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
7 Giver's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 426 za pomocí Max Buyout
13 Giver's Splint Helm - Prodáváno za 188 za pomocí Max Buyout
6 Major Rune of Altruism - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
10 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 191 za pomocí Max Buyout

KUP U VENDORA (prodejce)

5 Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
46 Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
37 Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
30 Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
7 Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
40 Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
22 Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 11 za)

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

50 Copper Ore (115 za)
252 Iron Ore (235 za)
60 Mithril Ore (58 za)
44 Platinum Ore (174 za)
98 Jute Scrap (99 za)
148 Wool Scrap (253 za)
160 Cotton Scrap (345 za)
14 Linen Scrap (424 za)
80 Small Claw (41 za)
1 Molten Sliver (749 za)
8 Molten Core (318 za)
6 Glacial Core (87 za)
10 Crystal Shard (1644 za)
8 Crystal Core (64 za)
16 Pile of Filthy Essence (2898 za)
8 Pile of Vile Essence (56 za)
1 Corrupted Fragment (1055 za)
35 Unique Snowflake (38 za)
6 Pristine Snowflake (72 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

19 Bronze Helmet Casing (26 za)
27 Bronze Pauldron Lining (123 za)
27 Bronze Pauldron Casing (78 za)
27 Honed Wool Insignia (400 za)
27 Hearty Cotton Insignia (486 za)
57 Malign Jute Insignia (68 za)
13 Giver's Embroidered Cotton Insignia (511 za)
10 Wool Patch (1629 za)
7 Linen Patch (3251 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
19 Bronze Helmet Casing (26 za)
27 Bronze Pauldron Lining (123 za)
27 Bronze Pauldron Casing (78 za)
50 Copper Ore (115 za)
5 Lump of Tin (8 za)
98 Jute Scrap (99 za)
30 Spool of Jute Thread (8 za)
57 Malign Jute Insignia (68 za)

Cena: 25529 (Kumulativní cena: 25529)


Level: 0

Vytvoř: 49 Bolt of Jute
Vytvoř: 5 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 11 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 11 Bronze Chain Boot Panel
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 10 Malign Chain Boots

Level: 25

Vytvoř: 19 Bronze Helmet Lining
Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 18 Malign Chain Helm

Level: 50

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 26 Malign Chain Pauldrons


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
114 Iron Ore (235 za)
148 Wool Scrap (253 za)
37 Spool of Wool Thread (16 za)
27 Honed Wool Insignia (400 za)
1 Molten Sliver (749 za)
80 Small Claw (41 za)
10 Wool Patch (1629 za)

Cena: 95945 (Kumulativní cena: 121474)


Level: 75

Vytvoř: 74 Bolt of Wool
Vytvoř: 38 Iron Ingot
Vytvoř: 37 Iron Casque Lining
Vytvoř: 37 Iron Casque Casing
Objev:

Iron Ingot (1)
Molten Sliver (1)


Level:100

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Honed Wool Insignia (1)

Vytvoř: 26 Honed Scale Helm

Level:125

Vytvoř: 10 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Hunter's Scale Helm


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
123 Iron Ore (235 za)
160 Cotton Scrap (345 za)
41 Lump of Coal (16 za)
40 Spool of Cotton Thread (24 za)
27 Hearty Cotton Insignia (486 za)
1 Corrupted Fragment (1055 za)
13 Giver's Embroidered Cotton Insignia (511 za)

Cena: 106541 (Kumulativní cena: 228015)


Level:150

Vytvoř: 80 Bolt of Cotton
Vytvoř: 46 Steel Ingot
Vytvoř: 40 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 40 Steel Splint Helmet Casing
Objev:

Steel Ingot (1)
Corrupted Fragment (1)


Level:175

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 26 Hearty Splint Helm

Level:200

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 12 Giver's Splint Helm


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
15 Iron Ore (235 za)
44 Platinum Ore (174 za)
14 Linen Scrap (424 za)
5 Lump of Coal (16 za)
7 Spool of Linen Thread (32 za)
22 Lump of Primordium (48 za)
10 Crystal Shard (1644 za)
16 Pile of Filthy Essence (2898 za)
35 Unique Snowflake (38 za)
7 Linen Patch (3251 za)

Cena: 105372 (Kumulativní cena: 333387)


Level:225

Vytvoř: 22 Darksteel Ingot
Vytvoř: 7 Bolt of Linen
Vytvoř: 7 Darksteel Pauldron Casing
Vytvoř: 7 Darksteel Pauldron Lining
Objev:

Steel Ingot (1)
Crystal Shard (2)

Vytvoř: 4 Major Rune of the Brawler

Level:250

Objev:

Darksteel Ingot (1)
Pile of Filthy Essence (2)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Krait

Level:275

Vytvoř: 7 Giver's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 6 Giver's Gladiator Pauldrons


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
60 Mithril Ore (58 za)
8 Molten Core (318 za)
6 Glacial Core (87 za)
8 Crystal Core (64 za)
8 Pile of Vile Essence (56 za)
6 Pristine Snowflake (72 za)

Cena: 7938 (Kumulativní cena: 341325)


Level:300

Vytvoř: 30 Mithril Ingot
Objev:

Mithril Ingot (1)
Glacial Core (1)
Pristine Snowflake (1)

Vytvoř: 5 Major Rune of Altruism

Level:325

Objev:

Mithril Ingot (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Brawler

Level:350

Objev:

Mithril Ingot (1)
Pile of Vile Essence (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Krait

Level:375

Objev:

Mithril Ingot (1)
Molten Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Fire

Level:400

Nic. Vše hotovo!