Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-01-18T05:40:04+00:00

NA/EU price data only
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Armorcrafting

Základní cena
354034
Očekávaná návratnost
- 27358
Očekávaná koncová cena
326676

19 Honed Scale Helm - Prodáváno za 198 za pomocí Max Buyout
19 Strong Splint Helm - Prodáváno za 195 za pomocí Max Buyout
27 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
17 Malign Chain Gauntlets - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
27 Malign Chain Helm - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Earth - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
7 Major Rune of the Earth - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Fire - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Krait - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of Svanir - Prodáváno za 6 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Brawler - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
13 Giver's Splint Helm - Prodáváno za 178 za pomocí Max Buyout
6 Major Rune of Altruism - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
27 Assassin's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 221 za pomocí Max Buyout
10 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 191 za pomocí Max Buyout

KUP U VENDORA (prodejce)

34 Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
29 Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
17 Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
27 Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
32 Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
62 Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

192 Iron Ore (277 za)
60 Mithril Ore (45 za)
124 Platinum Ore (204 za)
34 Jute Scrap (99 za)
154 Wool Scrap (260 za)
154 Cotton Scrap (310 za)
19 Bolt of Cotton (547 za)
54 Linen Scrap (440 za)
57 Vial of Blood (38 za)
80 Small Claw (42 za)
57 Small Fang (96 za)
2 Onyx Sliver (554 za)
7 Onyx Core (490 za)
16 Molten Shard (2661 za)
1 Molten Core (528 za)
6 Glacial Core (143 za)
2 Crystal Shard (1724 za)
8 Crystal Core (101 za)
8 Pile of Vile Essence (96 za)
1 Corrupted Fragment (1197 za)
39 Glittering Snowflake (17 za)
6 Pristine Snowflake (58 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

27 Bronze Helmet Lining (280 za)
27 Bronze Helmet Casing (40 za)
27 Bronze Pauldron Lining (115 za)
27 Bronze Pauldron Casing (91 za)
17 Bronze Chain Glove Panel (445 za)
71 Malign Jute Insignia (49 za)
27 Assassin's Linen Insignia (1301 za)
10 Wool Patch (1470 za)Vytvoř
Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
27 Bronze Helmet Lining (280 za)
27 Bronze Helmet Casing (40 za)
27 Bronze Pauldron Lining (115 za)
27 Bronze Pauldron Casing (91 za)
17 Bronze Chain Glove Panel (445 za)
34 Jute Scrap (99 za)
17 Spool of Jute Thread (8 za)
71 Malign Jute Insignia (49 za)

Cena: 28748 (Kumulativní cena: 28748)


Level: 0

Vytvoř: 17 Bolt of Jute
Vytvoř: 17 Bronze Chain Glove Lining
Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 16 Malign Chain Gauntlets

Level: 25

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 26 Malign Chain Helm

Level: 50

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 26 Malign Chain Pauldrons


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
90 Iron Ore (277 za)
154 Wool Scrap (260 za)
29 Spool of Wool Thread (16 za)
2 Onyx Sliver (554 za)
80 Small Claw (42 za)
57 Small Fang (96 za)
10 Wool Patch (1470 za)

Cena: 90074 (Kumulativní cena: 118822)


Level: 75

Vytvoř: 77 Bolt of Wool
Vytvoř: 30 Iron Ingot
Vytvoř: 29 Iron Casque Lining
Vytvoř: 29 Iron Casque Casing
Objev:

Iron Ingot (1)
Onyx Sliver (2)


Level:100

Vytvoř: 19 Honed Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Honed Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Honed Scale Helm

Level:125

Vytvoř: 10 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Hunter's Scale Helm


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
99 Iron Ore (277 za)
154 Cotton Scrap (310 za)
19 Bolt of Cotton (547 za)
33 Lump of Coal (16 za)
32 Spool of Cotton Thread (24 za)
57 Vial of Blood (38 za)
1 Corrupted Fragment (1197 za)
39 Glittering Snowflake (17 za)

Cena: 90878 (Kumulativní cena: 209700)


Level:150

Vytvoř: 77 Bolt of Cotton
Vytvoř: 34 Steel Ingot
Vytvoř: 32 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 32 Steel Splint Helmet Casing
Vytvoř: 13 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Steel Ingot (1)
Corrupted Fragment (1)


Level:175

Vytvoř: 19 Strong Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Splint Helm

Level:200

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 12 Giver's Splint Helm


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
3 Iron Ore (277 za)
124 Platinum Ore (204 za)
54 Linen Scrap (440 za)
1 Lump of Coal (16 za)
27 Spool of Linen Thread (32 za)
27 Assassin's Linen Insignia (1301 za)
62 Lump of Primordium (48 za)
16 Molten Shard (2661 za)
2 Crystal Shard (1724 za)

Cena: 134894 (Kumulativní cena: 344594)


Level:225

Vytvoř: 62 Darksteel Ingot
Vytvoř: 27 Bolt of Linen
Vytvoř: 27 Darksteel Pauldron Casing
Vytvoř: 27 Darksteel Pauldron Lining
Objev:

Steel Ingot (1)
Crystal Shard (2)


Level:250

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 26 Assassin's Tempered Scale Pauldrons

Level:275

Objev:

Darksteel Ingot (1)
Molten Shard (2)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Fire


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
60 Mithril Ore (45 za)
7 Onyx Core (490 za)
1 Molten Core (528 za)
6 Glacial Core (143 za)
8 Crystal Core (101 za)
8 Pile of Vile Essence (96 za)
6 Pristine Snowflake (58 za)

Cena: 9440 (Kumulativní cena: 354034)


Level:300

Vytvoř: 30 Mithril Ingot
Objev:

Mithril Ingot (1)
Glacial Core (1)
Pristine Snowflake (1)

Vytvoř: 5 Major Rune of Altruism

Level:325

Objev:

Mithril Ingot (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Brawler

Level:350

Objev:

Mithril Ingot (1)
Pile of Vile Essence (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Krait

Level:375

Objev:

Mithril Ingot (1)
Onyx Core (1)

Objev:

Mithril Ingot (1)
Molten Core (1)

Vytvoř: 6 Major Rune of the Earth

Level:400

Nic. Vše hotovo!