Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-03-26T04:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Armorcrafting

Základní cena
431039
Očekávaná návratnost
- 24484
Očekávaná koncová cena
406555

7 Vital Chain Boots - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
19 Strong Scale Helm - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Helm - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
19 Honed Splint Helm - Prodáváno za 148 za pomocí Max Buyout
10 Vital Chain Pauldrons - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
19 Malign Chain Helm - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
10 Ravaging Scale Helm - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
3 Knight's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
10 Knight's Barbaric Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Barbaric Helm - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1241 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Gladiator Helm - Prodáváno za 987 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Gladiator Helm - Prodáváno za 968 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Fire - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
13 Giver's Splint Helm - Prodáváno za 163 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1326 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Gladiator Boots - Prodáváno za 1025 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Gladiator Gauntlets - Prodáváno za 911 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Gladiator Helm - Prodáváno za 860 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
43.010.039.6

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
43.010.039.6

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (88 za)
Iron Ore (197 za)
Mithril Ore (72 za)
Platinum Ore (108 za)
Jute Scrap (87 za)
Wool Scrap (254 za)
Cotton Scrap (133 za)
Linen Scrap (269 za)
Silk Scrap (26 za)
Small Venom Sac (62 za)
Full Venom Sac (692 za)
Potent Venom Sac (85 za)
Smooth Scale (298 za)
Large Scale (84 za)
Vial of Thin Blood (138 za)
Bone Chip (6 za)
Fang (695 za)
Molten Shard (1099 za)
Remaining Cost
43.010.039.6

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Helmet Casing (79 za)
Bronze Pauldron Lining (88 za)
Bronze Pauldron Casing (196 za)
Iron Casque Casing (468 za)
Steel Splint Helmet Casing (580 za)
Vigorous Wool Insignia (640 za)
Hunter's Cotton Insignia (700 za)
Valkyrie Silk Insignia (115 za)
Malign Jute Insignia (120 za)
Carrion Intricate Silk Insignia (4466 za)
Assassin's Intricate Silk Insignia (4348 za)
Knight's Intricate Silk Insignia (4404 za)
Wool Patch (1264 za)
Jute Patch (260 za)
Silk Patch (962 za)
Snowflake (87 za)
Lucent Mote (10 za)
Charm of Potence (4089 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
19 Bronze Helmet Casing (79 za)
10 Bronze Pauldron Lining (88 za)
10 Bronze Pauldron Casing (196 za)
30 Copper Ore (88 za)
3 Lump of Tin (8 za)
104 Jute Scrap (87 za)
26 Spool of Jute Thread (8 za)
19 Malign Jute Insignia (120 za)
101 Bone Chip (6 za)
10 Jute Patch (260 za)

Cena: 21747 (Kumulativní cena: 21747)


Level: 0

Vytvoř: 52 Bolt of Jute
Vytvoř: 32 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 3 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 7 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 7 Bronze Chain Boot Panel
Vytvoř: 7 Vital Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Vytvoř: 6 Vital Chain Boots

Level: 25

Vytvoř: 19 Bronze Helmet Lining
Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 18 Malign Chain Helm

Level: 50

Vytvoř: 10 Vital Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Vital Chain Pauldrons


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Iron Casque Casing (468 za)
87 Iron Ore (197 za)
158 Wool Scrap (254 za)
30 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Vigorous Wool Insignia (640 za)
80 Small Venom Sac (62 za)
57 Vial of Thin Blood (138 za)
10 Wool Patch (1264 za)

Cena: 84325 (Kumulativní cena: 106072)


Level: 75

Vytvoř: 79 Bolt of Wool
Vytvoř: 29 Iron Ingot
Vytvoř: 30 Iron Casque Lining
Vytvoř: 29 Iron Casque Casing
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Vigorous Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 19 Strong Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Scale Helm

Level:125

Vytvoř: 10 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Ravaging Scale Helm


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Steel Splint Helmet Casing (580 za)
96 Iron Ore (197 za)
196 Cotton Scrap (133 za)
32 Lump of Coal (16 za)
33 Spool of Cotton Thread (24 za)
1 Hunter's Cotton Insignia (700 za)
57 Fang (695 za)
455 Snowflake (87 za)

Cena: 126764 (Kumulativní cena: 232836)


Level:150

Vytvoř: 98 Bolt of Cotton
Vytvoř: 32 Steel Ingot
Vytvoř: 33 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 32 Steel Splint Helmet Casing
Vytvoř: 13 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 19 Honed Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Honed Splint Helm

Level:200

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 12 Giver's Splint Helm


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
88 Platinum Ore (108 za)
88 Linen Scrap (269 za)
22 Spool of Linen Thread (32 za)
44 Lump of Primordium (48 za)
57 Full Venom Sac (692 za)
9 Smooth Scale (298 za)
16 Molten Shard (1099 za)
320 Lucent Mote (10 za)
8 Charm of Potence (4089 za)

Cena: 131614 (Kumulativní cena: 364450)


Level:225

Vytvoř: 44 Darksteel Ingot
Vytvoř: 44 Bolt of Linen
Vytvoř: 22 Darksteel Pauldron Casing
Vytvoř: 22 Darksteel Pauldron Lining
Vytvoř: 3 Knight's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 2 Knight's Tempered Scale Pauldrons

Level:250

Vytvoř: 19 Rampager's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Tempered Scale Pauldrons

Level:275

Objev:

Charm of Potence (1)
Molten Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Fire


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
82 Mithril Ore (72 za)
267 Silk Scrap (26 za)
37 Spool of Silk Thread (48 za)
1 Valkyrie Silk Insignia (115 za)
1 Carrion Intricate Silk Insignia (4466 za)
4 Assassin's Intricate Silk Insignia (4348 za)
2 Knight's Intricate Silk Insignia (4404 za)
57 Potent Venom Sac (85 za)
80 Large Scale (84 za)
10 Silk Patch (962 za)

Cena: 66588 (Kumulativní cena: 431038)


Level:300

Vytvoř: 89 Bolt of Silk
Vytvoř: 41 Mithril Ingot
Vytvoř: 33 Mithril Helmet Lining
Vytvoř: 33 Mithril Helmet Casing
Vytvoř: 2 Mithril Pauldron Casing
Vytvoř: 2 Mithril Pauldron Lining
Vytvoř: 1 Mithril Boot Casing
Vytvoř: 1 Mithril Boot Lining
Vytvoř: 1 Mithril Gauntlet Lining
Vytvoř: 1 Mithril Gauntlet Plates
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Barbaric Helm

Level:350

Vytvoř: 10 Knight's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 9 Knight's Barbaric Helm

Level:375

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Knight's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Knight's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!