Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-05-28T20:00:03+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Armorcrafting

Základní cena
333212
Očekávaná návratnost
- 23351
Očekávaná koncová cena
309861

19 Strong Scale Helm - Prodáváno za 202 za pomocí Max Buyout
19 Honed Splint Helm - Prodáváno za 178 za pomocí Max Buyout
13 Vital Chain Pauldrons - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
13 Malign Chain Boots - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
19 Malign Chain Helm - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
10 Ravaging Scale Helm - Prodáváno za 189 za pomocí Max Buyout
7 Major Rune of the Earth - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Fire - Prodáváno za 6 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Fire - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Krait - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of Svanir - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Brawler - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
7 Giver's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 508 za pomocí Max Buyout
13 Giver's Splint Helm - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
6 Major Rune of Altruism - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
27 Assassin's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout

KUP U VENDORA (prodejce)

34 Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
29 Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
32 Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
34 Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
32 Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
68 Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 15 za)

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

192 Iron Ore (242 za)
60 Mithril Ore (59 za)
136 Platinum Ore (186 za)
102 Jute Scrap (121 za)
154 Wool Scrap (351 za)
192 Cotton Scrap (167 za)
68 Linen Scrap (290 za)
80 Small Venom Sac (38 za)
57 Vial of Thin Blood (102 za)
57 Fang (175 za)
7 Onyx Core (232 za)
1 Molten Sliver (800 za)
1 Molten Core (323 za)
6 Glacial Core (77 za)
2 Crystal Shard (1713 za)
8 Crystal Core (94 za)
8 Pile of Vile Essence (71 za)
1 Corrupted Fragment (913 za)
39 Glittering Snowflake (21 za)
35 Unique Snowflake (41 za)
6 Pristine Snowflake (84 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

19 Bronze Helmet Casing (39 za)
13 Bronze Pauldron Lining (161 za)
13 Bronze Chain Boot Panel (391 za)
13 Bronze Pauldron Casing (86 za)
13 Vital Embroidered Jute Insignia (200 za)
32 Malign Jute Insignia (100 za)
27 Assassin's Linen Insignia (1697 za)
10 Wool Patch (1965 za)
7 Linen Patch (3212 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
19 Bronze Helmet Casing (39 za)
13 Bronze Pauldron Lining (161 za)
13 Bronze Chain Boot Panel (391 za)
13 Bronze Pauldron Casing (86 za)
102 Jute Scrap (121 za)
32 Spool of Jute Thread (8 za)
13 Vital Embroidered Jute Insignia (200 za)
32 Malign Jute Insignia (100 za)

Cena: 27433 (Kumulativní cena: 27433)


Level: 0

Vytvoř: 51 Bolt of Jute
Vytvoř: 13 Bronze Chain Boot Lining
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 12 Malign Chain Boots

Level: 25

Vytvoř: 19 Bronze Helmet Lining
Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 18 Malign Chain Helm

Level: 50

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 12 Vital Chain Pauldrons


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
90 Iron Ore (242 za)
154 Wool Scrap (351 za)
29 Spool of Wool Thread (16 za)
80 Small Venom Sac (38 za)
57 Vial of Thin Blood (102 za)
1 Molten Sliver (800 za)
10 Wool Patch (1965 za)

Cena: 105602 (Kumulativní cena: 133035)


Level: 75

Vytvoř: 77 Bolt of Wool
Vytvoř: 30 Iron Ingot
Vytvoř: 29 Iron Casque Lining
Vytvoř: 29 Iron Casque Casing
Objev:

Iron Ingot (1)
Molten Sliver (1)


Level:100

Vytvoř: 19 Strong Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Scale Helm

Level:125

Vytvoř: 10 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Ravaging Scale Helm


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
99 Iron Ore (242 za)
192 Cotton Scrap (167 za)
33 Lump of Coal (16 za)
32 Spool of Cotton Thread (24 za)
1 Corrupted Fragment (913 za)
57 Fang (175 za)
39 Glittering Snowflake (21 za)

Cena: 69025 (Kumulativní cena: 202060)


Level:150

Vytvoř: 96 Bolt of Cotton
Vytvoř: 34 Steel Ingot
Vytvoř: 32 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 32 Steel Splint Helmet Casing
Vytvoř: 13 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Steel Ingot (1)
Corrupted Fragment (1)


Level:175

Vytvoř: 19 Honed Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Honed Splint Helm

Level:200

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 12 Giver's Splint Helm


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
3 Iron Ore (242 za)
136 Platinum Ore (186 za)
68 Linen Scrap (290 za)
1 Lump of Coal (16 za)
34 Spool of Linen Thread (32 za)
27 Assassin's Linen Insignia (1697 za)
68 Lump of Primordium (48 za)
2 Crystal Shard (1713 za)
35 Unique Snowflake (41 za)
7 Linen Patch (3212 za)

Cena: 123274 (Kumulativní cena: 325334)


Level:225

Vytvoř: 68 Darksteel Ingot
Vytvoř: 34 Bolt of Linen
Vytvoř: 34 Darksteel Pauldron Casing
Vytvoř: 34 Darksteel Pauldron Lining
Objev:

Steel Ingot (1)
Crystal Shard (2)


Level:250

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 26 Assassin's Tempered Scale Pauldrons

Level:275

Vytvoř: 7 Giver's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 6 Giver's Gladiator Pauldrons


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
60 Mithril Ore (59 za)
7 Onyx Core (232 za)
1 Molten Core (323 za)
6 Glacial Core (77 za)
8 Crystal Core (94 za)
8 Pile of Vile Essence (71 za)
6 Pristine Snowflake (84 za)

Cena: 7773 (Kumulativní cena: 333107)


Level:300

Vytvoř: 30 Mithril Ingot
Objev:

Mithril Ingot (1)
Glacial Core (1)
Pristine Snowflake (1)

Vytvoř: 5 Major Rune of Altruism

Level:325

Objev:

Mithril Ingot (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Brawler

Level:350

Objev:

Mithril Ingot (1)
Pile of Vile Essence (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Krait

Level:375

Objev:

Mithril Ingot (1)
Onyx Core (1)

Objev:

Mithril Ingot (1)
Molten Core (1)

Vytvoř: 6 Major Rune of the Earth

Level:400

Nic. Vše hotovo!