Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-08-19T19:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Huntsman

Základní cena
778563
Očekávaná návratnost
- 118912
Očekávaná koncová cena
659651

5 Master Maintenance Oil - Prodáváno za 691 za pomocí Max Buyout
17 Superior Sigil of Celerity - Prodáváno za 216 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rabid Pearl Siren - Prodáváno za 4066 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Siren - Prodáváno za 5179 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Siren - Prodáváno za 4910 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Siren - Prodáváno za 4755 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Siren - Prodáváno za 3445 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Siren - Prodáváno za 3791 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Brazier - Prodáváno za 4595 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Brazier - Prodáváno za 5754 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Brazier - Prodáváno za 4304 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Brazier - Prodáváno za 5252 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Brazier - Prodáváno za 4997 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Brazier - Prodáváno za 4084 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Handcannon - Prodáváno za 4874 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Handcannon - Prodáváno za 3694 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Handcannon - Prodáváno za 4824 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Handcannon - Prodáváno za 4626 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Handcannon - Prodáváno za 6711 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Handcannon - Prodáváno za 4822 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 5370 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 5005 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 6029 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 5664 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Speargun - Prodáváno za 5034 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
778563

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
778563

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (309 za)
Mithril Ore (44 za)
Ancient Wood Plank (701 za)
Elder Wood Log (139 za)
Pile of Incandescent Dust (204 za)
Pile of Crystalline Dust (1158 za)
Glob of Ectoplasm (1890 za)
Pile of Putrid Essence (375 za)
Remaining Cost
778563

Předchystáno (Kup na tržišti)

Elder Torch Handle (802 za)
Mithril Torch Head (137 za)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (15991 za)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (17292 za)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (15793 za)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (16249 za)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (16944 za)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (15946 za)


Vytvoř
Level:<400

Vytvoř: 10 Elder Wood Plank
Vytvoř: 14 Mithril Ingot
Vytvoř: 1 Mithril Pistol Barrel
Vytvoř: 1 Elder Pistol Frame
Vytvoř: 1 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 1 Mithril Horn
Vytvoř: 3 Mithril Plated Dowel

Level:400

Vytvoř: 6 Orichalcum Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 6 Orichalcum Horn
Vytvoř: 6 Ancient Torch Handle
Vytvoř: 6 Orichalcum Torch Head
Vytvoř: 6 Orichalcum Pistol Barrel
Vytvoř: 6 Ancient Pistol Frame
Vytvoř: 5 Ancient Rifle Stock
Vytvoř: 4 Orichalcum Rifle Barrel
Vytvoř: 3 Ineffable Elder Inscription
Vytvoř: 1 Ancient Harpoon
Objev:

Orichalcum Ingot (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Pile of Putrid Essence (1)

Vytvoř: 10 Superior Sigil of Celerity

Level:425

Objev:

Pile of Crystalline Dust (3)
Jug of Water (20)

Vytvoř: 6 Superior Sigil of Celerity
Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)


Level:450

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)


Level:475

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Ineffable Elder Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (10)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Ineffable Elder Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (10)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Ineffable Elder Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (10)


Level:500

Nic. Vše hotovo!