Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-04-20T14:00:04+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Huntsman

Základní cena
676874
Očekávaná návratnost
- 140686
Očekávaná koncová cena
536188

5 Master Maintenance Oil - Prodáváno za 455 za pomocí Max Buyout
18 Superior Sigil of Celerity - Prodáváno za 216 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Bringer's Pearl Handcannon - Prodáváno za 4381 za pomocí Max Buyout
1 Bringer's Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 6873 za pomocí Max Buyout
1 Bringer's Pearl Brazier - Prodáváno za 5489 za pomocí Max Buyout
1 Bringer's Pearl Siren - Prodáváno za 3979 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Siren - Prodáváno za 4299 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Siren - Prodáváno za 5802 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Siren - Prodáváno za 4869 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Siren - Prodáváno za 5490 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Siren - Prodáváno za 6368 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Siren - Prodáváno za 5348 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Brazier - Prodáváno za 5257 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Brazier - Prodáváno za 6023 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Brazier - Prodáváno za 5659 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Brazier - Prodáváno za 5757 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Brazier - Prodáváno za 4886 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Brazier - Prodáváno za 5332 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Handcannon - Prodáváno za 4881 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Handcannon - Prodáváno za 5760 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Handcannon - Prodáváno za 4846 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Pearl Handcannon - Prodáváno za 8216 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Handcannon - Prodáváno za 4946 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 6568 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 7217 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 6277 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
676874

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 69 za)
Remaining Cost
676874

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (197 za)
Mithril Ore (36 za)
Ancient Wood Plank (550 za)
Elder Wood Log (141 za)
Pile of Incandescent Dust (281 za)
Pile of Crystalline Dust (864 za)
Glob of Ectoplasm (1546 za)
Pile of Putrid Essence (250 za)
Remaining Cost
676874

Předchystáno (Kup na tržišti)

Mithril Warhorn Mouthpiece (66 za)
Mithril Horn (904 za)
Orichalcum Plated Dowel (1934 za)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (15458 za)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (15499 za)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (14369 za)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (15025 za)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (15929 za)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (14900 za)
Snowflake (58 za)


Vytvoř
Level:<400

Vytvoř: 6 Elder Wood Plank
Vytvoř: 9 Mithril Ingot
Vytvoř: 1 Mithril Pistol Barrel
Vytvoř: 1 Elder Pistol Frame
Vytvoř: 2 Mithril Plated Dowel

Level:400

Vytvoř: 7 Ancient Torch Handle
Vytvoř: 7 Orichalcum Torch Head
Vytvoř: 7 Orichalcum Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 7 Orichalcum Horn
Vytvoř: 6 Orichalcum Pistol Barrel
Vytvoř: 6 Ancient Pistol Frame
Vytvoř: 4 Bringer's Orichalcum-Imbued Inscription
Vytvoř: 4 Orichalcum Rifle Barrel
Vytvoř: 4 Ancient Rifle Stock
Vytvoř: 2 Ineffable Elder Inscription
Objev:

Orichalcum Ingot (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Pile of Putrid Essence (1)

Vytvoř: 9 Superior Sigil of Celerity

Level:425

Objev:

Pile of Crystalline Dust (3)
Jug of Water (20)

Vytvoř: 8 Superior Sigil of Celerity
Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Bringer's Orichalcum-Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Bringer's Orichalcum-Imbued Inscription (1)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Bringer's Orichalcum-Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Bringer's Orichalcum-Imbued Inscription (1)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)


Level:450

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)


Level:475

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Cavalier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Mithril Pistol Barrel (1)
Elder Pistol Frame (1)
Ineffable Elder Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (10)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Ineffable Elder Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (10)


Level:500

Nic. Vše hotovo!