Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-03-24T21:40:03+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Huntsman

Základní cena
1058339
Očekávaná návratnost
- 288276
Očekávaná koncová cena
770063

5 Master Maintenance Oil - Prodáváno za 1108 za pomocí Max Buyout
14 Superior Sigil of Celerity - Prodáváno za 216 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Siren - Prodáváno za 9928 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Siren - Prodáváno za 9990 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Siren - Prodáváno za 9833 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Siren - Prodáváno za 10532 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Pearl Siren - Prodáváno za 11061 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Siren - Prodáváno za 9946 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Brazier - Prodáváno za 10687 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Brazier - Prodáváno za 10567 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Brazier - Prodáváno za 10096 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Brazier - Prodáváno za 10730 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Pearl Brazier - Prodáváno za 10765 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Brazier - Prodáváno za 9832 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Handcannon - Prodáváno za 9366 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Handcannon - Prodáváno za 10358 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Handcannon - Prodáváno za 10188 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Handcannon - Prodáváno za 10502 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Pearl Handcannon - Prodáváno za 11300 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Handcannon - Prodáváno za 9389 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 10540 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 9470 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 10432 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 9542 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Pearl Blunderbuss - Prodáváno za 10982 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Pearl Speargun - Prodáváno za 10416 za pomocí Max Buyout
1 Dire Pearl Speargun - Prodáváno za 10741 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Pearl Speargun - Prodáváno za 9690 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Pearl Speargun - Prodáváno za 12829 za pomocí Max Buyout

KUP U VENDORA (prodejce)

20 Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

71 Orichalcum Ingot (528 za)
39 Ancient Wood Plank (2149 za)
3 Pile of Crystalline Dust (1999 za)
149 Glob of Ectoplasm (3299 za)
14 Pile of Putrid Essence (331 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

8 Ancient Rifle Stock (2989 za)
4 Ancient Harpoon (1940 za)
4 Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (15996 za)
5 Rabid Orichalcum Imbued Inscription (12995 za)
5 Magi's Orichalcum Imbued Inscription (14254 za)
5 Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (14400 za)
3 Settler's Orichalcum Imbued Inscription (18609 za)
5 Dire Orichalcum Imbued Inscription (14994 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 6 Orichalcum Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 6 Orichalcum Horn
Vytvoř: 6 Ancient Torch Handle
Vytvoř: 6 Orichalcum Torch Head
Vytvoř: 6 Orichalcum Pistol Barrel
Vytvoř: 6 Ancient Pistol Frame
Vytvoř: 5 Orichalcum Rifle Barrel
Vytvoř: 1 Ancient Rifle Stock
Objev:

Orichalcum Ingot (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Pile of Putrid Essence (1)

Vytvoř: 12 Superior Sigil of Celerity

Level:425

Objev:

Pile of Crystalline Dust (3)
Jug of Water (20)

Vytvoř: 1 Superior Sigil of Celerity
Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)


Level:450

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)


Level:475

Objev:

Orichalcum Warhorn Mouthpiece (1)
Orichalcum Horn (1)
Settler's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Torch Handle (1)
Orichalcum Torch Head (1)
Settler's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Settler's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Pistol Barrel (1)
Ancient Pistol Frame (1)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Orichalcum Rifle Barrel (1)
Ancient Rifle Stock (1)
Shaman's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Rabid Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Dire Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Magi's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Ancient Rifle Stock (1)
Ancient Harpoon (1)
Soldier's Orichalcum Imbued Inscription (1)
Glob of Ectoplasm (5)


Level:500

Nic. Vše hotovo!