Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-01-18T05:40:04+00:00

NA/EU price data only
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Leatherworking

Základní cena
388530
Očekávaná návratnost
- 29440
Očekávaná koncová cena
359090

27 Hearty Outlaw Gloves - Prodáváno za 188 za pomocí Max Buyout
19 Strong Leather Mask - Prodáváno za 251 za pomocí Max Buyout
12 Malign Seeker Gloves - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
10 Malign Seeker Shoulders - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
27 Malign Seeker Mask - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
3 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 374 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
16 Major Rune of the Ice - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Wurm - Prodáváno za 6 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Wurm - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Ranger - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
6 Major Rune of the Thief - Prodáváno za 117 za pomocí Max Buyout
13 Giver's Leather Mask - Prodáváno za 269 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Outlaw Gloves - Prodáváno za 144 za pomocí Max Buyout
10 Hunter's Outlaw Gloves - Prodáváno za 198 za pomocí Max Buyout

KUP U VENDORA (prodejce)

37 Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
12 Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
22 Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
32 Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

24 Jute Scrap (99 za)
48 Rawhide Leather Section (102 za)
152 Thin Leather Section (251 za)
120 Thick Leather Section (184 za)
66 Coarse Leather Section (355 za)
60 Rugged Leather Section (447 za)
74 Wool Scrap (260 za)
154 Cotton Scrap (310 za)
19 Bolt of Cotton (547 za)
126 Linen Scrap (440 za)
80 Tiny Venom Sac (5 za)
57 Full Venom Sac (312 za)
57 Vial of Blood (38 za)
80 Small Claw (42 za)
8 Large Fang (43 za)
8 Onyx Core (490 za)
16 Glacial Shard (3298 za)
8 Glacial Core (143 za)
6 Crystal Core (101 za)
1 Corrupted Fragment (1197 za)
8 Corrupted Core (109 za)
39 Glittering Snowflake (17 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

1 Thin Glove Lining (465 za)
27 Rawhide Mask Padding (94 za)
27 Rawhide Mask Strap (270 za)
10 Rawhide Shoulderguard Padding (30 za)
10 Rawhide Shoulderguard Panel (290 za)
39 Malign Jute Insignia (49 za)
27 Hearty Wool Insignia (564 za)
3 Carrion Linen Insignia (910 za)
1 Giver's Embroidered Wool Insignia (407 za)
10 Wool Patch (1470 za)
10 Jute Patch (211 za)Vytvoř
Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
27 Rawhide Mask Padding (94 za)
27 Rawhide Mask Strap (270 za)
10 Rawhide Shoulderguard Padding (30 za)
10 Rawhide Shoulderguard Panel (290 za)
24 Jute Scrap (99 za)
48 Rawhide Leather Section (102 za)
12 Spool of Jute Thread (8 za)
39 Malign Jute Insignia (49 za)
80 Tiny Venom Sac (5 za)
10 Jute Patch (211 za)

Cena: 24817 (Kumulativní cena: 24817)


Level: 0

Vytvoř: 24 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 12 Bolt of Jute
Vytvoř: 12 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 12 Rawhide Glove Strap
Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 11 Malign Seeker Gloves

Level: 25

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 26 Malign Seeker Mask

Level: 50

Vytvoř: 10 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Malign Seeker Shoulders


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Thin Glove Lining (465 za)
152 Thin Leather Section (251 za)
74 Wool Scrap (260 za)
37 Spool of Wool Thread (16 za)
27 Hearty Wool Insignia (564 za)
80 Small Claw (42 za)
1 Giver's Embroidered Wool Insignia (407 za)
10 Wool Patch (1470 za)

Cena: 92144 (Kumulativní cena: 116961)


Level: 75

Vytvoř: 76 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 37 Bolt of Wool
Vytvoř: 38 Thin Glove Strap
Vytvoř: 37 Thin Glove Lining
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Giver's Embroidered Wool Insignia (1)


Level:100

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Vytvoř: 26 Hearty Outlaw Gloves

Level:125

Vytvoř: 10 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Hunter's Outlaw Gloves


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
66 Coarse Leather Section (355 za)
154 Cotton Scrap (310 za)
19 Bolt of Cotton (547 za)
32 Spool of Cotton Thread (24 za)
57 Vial of Blood (38 za)
1 Corrupted Fragment (1197 za)
39 Glittering Snowflake (17 za)

Cena: 86357 (Kumulativní cena: 203318)


Level:150

Vytvoř: 77 Bolt of Cotton
Vytvoř: 33 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 32 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 32 Coarse Goggle Strap
Vytvoř: 13 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Cured Coarse Leather Square (1)
Corrupted Fragment (1)


Level:175

Vytvoř: 19 Strong Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Leather Mask

Level:200

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 12 Giver's Leather Mask


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
60 Rugged Leather Section (447 za)
126 Linen Scrap (440 za)
22 Spool of Linen Thread (32 za)
3 Carrion Linen Insignia (910 za)
57 Full Venom Sac (312 za)
16 Glacial Shard (3298 za)

Cena: 156246 (Kumulativní cena: 359564)


Level:225

Vytvoř: 63 Bolt of Linen
Vytvoř: 30 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 22 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 22 Rugged Goggle Strap
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Vytvoř: 2 Carrion Rascal Mask

Level:250

Vytvoř: 19 Rampager's Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Rascal Mask

Level:275

Objev:

Cured Rugged Leather Square (1)
Glacial Shard (2)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ice


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
120 Thick Leather Section (184 za)
8 Onyx Core (490 za)
8 Glacial Core (143 za)
6 Crystal Core (101 za)
8 Corrupted Core (109 za)
8 Large Fang (43 za)

Cena: 28966 (Kumulativní cena: 388530)


Level:300

Vytvoř: 30 Cured Thick Leather Square
Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 5 Major Rune of the Thief

Level:325

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Onyx Core (1)
Large Fang (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ranger

Level:350

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Corrupted Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Wurm

Level:375

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Glacial Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ice

Level:400

Nic. Vše hotovo!