Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-12-12T19:00:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Leatherworking

Základní cena
364701
Očekávaná návratnost
- 36521
Očekávaná koncová cena
328180

10 Healing Seeker Mask - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Outlaw Mask - Prodáváno za 384 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Leather Mask - Prodáváno za 227 za pomocí Max Buyout
5 Malign Seeker Gloves - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
10 Malign Seeker Mask - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
13 Hearty Outlaw Mask - Prodáváno za 264 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Noble Gloves - Prodáváno za 5168 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Noble Gloves - Prodáváno za 1030 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Noble Shoulders - Prodáváno za 918 za pomocí Max Buyout
7 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 314 za pomocí Max Buyout
13 Knight's Prowler Mask - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
27 Berserker's Prowler Mask - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Noble Mask - Prodáváno za 954 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Noble Mask - Prodáváno za 1105 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Noble Mask - Prodáváno za 943 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 122 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Outlaw Mask - Prodáváno za 300 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Wurm - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
8 Giver's Noble Mask - Prodáváno za 414 za pomocí Max Buyout
13 Giver's Leather Mask - Prodáváno za 166 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Noble Mask - Prodáváno za 725 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
36471

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
36471

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (54 za)
Rawhide Leather Section (70 za)
Thin Leather Section (269 za)
Thick Leather Section (52 za)
Coarse Leather Section (136 za)
Rugged Leather Section (408 za)
Wool Scrap (109 za)
Cotton Scrap (91 za)
Linen Scrap (270 za)
Silk Scrap (20 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Tiny Totem (7 za)
Small Totem (131 za)
Totem (602 za)
Bone Shard (60 za)
Heavy Bone (198 za)
Corrupted Shard (554 za)
Remaining Cost
36471

Předchystáno (Kup na tržišti)

Coarse Goggle Strap (163 za)
Knight's Embroidered Silk Insignia (166 za)
Berserker's Silk Insignia (19 za)
Ravaging Cotton Insignia (864 za)
Hearty Embroidered Wool Insignia (2028 za)
Carrion Intricate Silk Insignia (3500 za)
Assassin's Intricate Silk Insignia (3500 za)
Rampager's Intricate Silk Insignia (3500 za)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (3500 za)
Giver's Embroidered Linen Insignia (6452 za)
Jute Patch (285 za)
Snowflake (78 za)
Lucent Mote (26 za)
Charm of Potence (4026 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
120 Jute Scrap (54 za)
60 Rawhide Leather Section (70 za)
25 Spool of Jute Thread (8 za)
95 Tiny Venom Sac (5 za)
30 Tiny Totem (7 za)
10 Jute Patch (285 za)

Cena: 14415 (Kumulativní cena: 14415)


Level: 0

Vytvoř: 60 Bolt of Jute
Vytvoř: 32 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 30 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 5 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 5 Rawhide Glove Strap
Vytvoř: 5 Malign Jute Insignia
Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 4 Malign Seeker Gloves

Level: 25

Vytvoř: 20 Rawhide Mask Padding
Vytvoř: 20 Rawhide Mask Strap
Vytvoř: 10 Healing Jute Insignia
Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Healing Seeker Mask

Level: 50

Vytvoř: 10 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Malign Seeker Mask


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
66 Thin Leather Section (269 za)
172 Wool Scrap (109 za)
33 Spool of Wool Thread (16 za)
13 Hearty Embroidered Wool Insignia (2028 za)
57 Small Totem (131 za)
3 Bone Shard (60 za)

Cena: 71041 (Kumulativní cena: 85456)


Level: 75

Vytvoř: 86 Bolt of Wool
Vytvoř: 33 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 33 Thin Mask Panel
Vytvoř: 33 Thin Mask Strap
Vytvoř: 1 Vigorous Wool Insignia
Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Vigorous Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 19 Rejuvenating Wool Insignia
Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Outlaw Mask

Level:125

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 12 Hearty Outlaw Mask


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
20 Coarse Goggle Strap (163 za)
26 Coarse Leather Section (136 za)
196 Cotton Scrap (91 za)
33 Spool of Cotton Thread (24 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (864 za)
57 Totem (602 za)
455 Snowflake (78 za)

Cena: 96092 (Kumulativní cena: 181548)


Level:150

Vytvoř: 98 Bolt of Cotton
Vytvoř: 13 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 33 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 13 Coarse Goggle Strap
Vytvoř: 13 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 19 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Leather Mask

Level:200

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 12 Giver's Leather Mask


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
30 Rugged Leather Section (408 za)
74 Linen Scrap (270 za)
15 Spool of Linen Thread (32 za)
16 Corrupted Shard (554 za)
21 Heavy Bone (198 za)
8 Giver's Embroidered Linen Insignia (6452 za)
320 Lucent Mote (26 za)
8 Charm of Potence (4026 za)

Cena: 137866 (Kumulativní cena: 319414)


Level:225

Vytvoř: 37 Bolt of Linen
Vytvoř: 15 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 15 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 15 Rugged Goggle Strap
Vytvoř: 7 Carrion Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Vytvoř: 6 Carrion Rascal Mask

Level:250

Objev:

Charm of Potence (1)
Corrupted Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Wurm

Level:275

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 7 Giver's Noble Mask


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
200 Thick Leather Section (52 za)
273 Silk Scrap (20 za)
47 Spool of Silk Thread (48 za)
13 Knight's Embroidered Silk Insignia (166 za)
27 Berserker's Silk Insignia (19 za)
3 Carrion Intricate Silk Insignia (3500 za)
1 Assassin's Intricate Silk Insignia (3500 za)
2 Rampager's Intricate Silk Insignia (3500 za)
1 Valkyrie Intricate Silk Insignia (3500 za)

Cena: 45287 (Kumulativní cena: 364701)


Level:300

Vytvoř: 91 Bolt of Silk
Vytvoř: 50 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 44 Thick Mask Padding
Vytvoř: 44 Thick Mask Strap
Vytvoř: 2 Thick Glove Lining
Vytvoř: 2 Thick Glove Panel
Vytvoř: 1 Thick Shoulderguard Panel
Vytvoř: 1 Thick Shoulderguard Padding

Level:325

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 26 Berserker's Prowler Mask

Level:350

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 12 Knight's Prowler Mask

Level:375

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Carrion Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!