Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-02-21T11:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Leatherworking

Základní cena
428398
Očekávaná návratnost
- 28035
Očekávaná koncová cena
400363

10 Vigorous Outlaw Gloves - Prodáváno za 154 za pomocí Max Buyout
27 Strong Outlaw Gloves - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
10 Vital Seeker Mask - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
15 Healing Seeker Mask - Prodáváno za 25 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Strong Leather Mask - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
4 Vigorous Leather Mask - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
5 Malign Seeker Gloves - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
3 Valkyrie Rascal Mask - Prodáváno za 535 za pomocí Max Buyout
19 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 454 za pomocí Max Buyout
10 Valkyrie Prowler Mask - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Prowler Mask - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Prowler Mask - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Noble Mask - Prodáváno za 1147 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Ice - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
15 Major Rune of the Ice - Prodáváno za 162 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Thief - Prodáváno za 213 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
428398

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 672
Remaining Cost
428398

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (85 za)
Rawhide Leather Section (76 za)
Thin Leather Section (228 za)
Thick Leather Section (78 za)
Coarse Leather Section (152 za)
Rugged Leather Section (515 za)
Wool Scrap (231 za)
Cotton Scrap (138 za)
Linen Scrap (329 za)
Silk Scrap (27 za)
Potent Venom Sac (70 za)
Vial of Blood (705 za)
Vial of Thick Blood (568 za)
Bone Chip (6 za)
Bone Shard (74 za)
Sharp Fang (273 za)
Large Fang (65 za)
Glacial Sliver (360 za)
Glacial Shard (3098 za)
Glacial Core (57 za)
Crystal Shard (825 za)
Remaining Cost
428398

Předchystáno (Kup na tržišti)

Rawhide Mask Padding (89 za)
Rawhide Mask Strap (241 za)
Thick Mask Strap (295 za)
Healing Jute Insignia (115 za)
Strong Wool Insignia (452 za)
Vigorous Cotton Insignia (979 za)
Carrion Silk Insignia (95 za)
Malign Jute Insignia (130 za)
Wool Patch (1109 za)
Jute Patch (244 za)
Silk Patch (871 za)
Lucent Mote (10 za)
Charm of Skill (1935 za)
Pile of Lucent Crystal (99 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
10 Rawhide Mask Padding (89 za)
10 Rawhide Mask Strap (241 za)
70 Jute Scrap (85 za)
50 Rawhide Leather Section (76 za)
20 Spool of Jute Thread (8 za)
15 Healing Jute Insignia (115 za)
5 Malign Jute Insignia (130 za)
80 Bone Chip (6 za)
10 Jute Patch (244 za)

Cena: 18505 (Kumulativní cena: 18505)


Level: 0

Vytvoř: 89 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 35 Bolt of Jute
Vytvoř: 25 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 5 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 5 Rawhide Glove Strap
Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 4 Malign Seeker Gloves

Level: 25

Vytvoř: 15 Rawhide Mask Padding
Vytvoř: 15 Rawhide Mask Strap
Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Vytvoř: 14 Healing Seeker Mask

Level: 50

Vytvoř: 10 Vital Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Vital Seeker Mask


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
148 Thin Leather Section (228 za)
74 Wool Scrap (231 za)
37 Spool of Wool Thread (16 za)
27 Strong Wool Insignia (452 za)
2 Glacial Sliver (360 za)
80 Bone Shard (74 za)
10 Wool Patch (1109 za)
10 Lucent Mote (10 za)
1 Charm of Skill (1935 za)

Cena: 83399 (Kumulativní cena: 101904)


Level: 75

Vytvoř: 74 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 37 Bolt of Wool
Vytvoř: 37 Thin Glove Strap
Vytvoř: 37 Thin Glove Lining
Objev:

Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (1)
Glacial Sliver (2)


Level:100

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Vytvoř: 26 Strong Outlaw Gloves

Level:125

Vytvoř: 10 Vigorous Embroidered Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Vigorous Outlaw Gloves


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
46 Coarse Leather Section (152 za)
130 Cotton Scrap (138 za)
23 Spool of Cotton Thread (24 za)
4 Vigorous Cotton Insignia (979 za)
57 Vial of Blood (705 za)
16 Crystal Shard (825 za)
320 Lucent Mote (10 za)
8 Charm of Skill (1935 za)

Cena: 101465 (Kumulativní cena: 203369)


Level:150

Vytvoř: 65 Bolt of Cotton
Vytvoř: 23 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 23 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 23 Coarse Goggle Strap
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 3 Vigorous Leather Mask

Level:175

Vytvoř: 19 Strong Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Leather Mask

Level:200

Objev:

Charm of Skill (1)
Crystal Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Thief


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
44 Rugged Leather Section (515 za)
132 Linen Scrap (329 za)
22 Spool of Linen Thread (32 za)
57 Vial of Thick Blood (568 za)
16 Glacial Shard (3098 za)
9 Sharp Fang (273 za)
320 Lucent Mote (10 za)
8 Charm of Skill (1935 za)

Cena: 169873 (Kumulativní cena: 373242)


Level:225

Vytvoř: 66 Bolt of Linen
Vytvoř: 22 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 22 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 22 Rugged Goggle Strap
Vytvoř: 3 Valkyrie Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Vytvoř: 2 Valkyrie Rascal Mask

Level:250

Vytvoř: 19 Berserker's Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Berserker's Rascal Mask

Level:275

Objev:

Charm of Skill (1)
Glacial Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ice


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Thick Mask Strap (295 za)
120 Thick Leather Section (78 za)
243 Silk Scrap (27 za)
31 Spool of Silk Thread (48 za)
1 Carrion Silk Insignia (95 za)
57 Potent Venom Sac (70 za)
7 Glacial Core (57 za)
95 Large Fang (65 za)
12 Silk Patch (871 za)
240 Lucent Mote (10 za)
7 Charm of Skill (1935 za)
4 Pile of Lucent Crystal (99 za)

Cena: 55156 (Kumulativní cena: 428398)


Level:300

Vytvoř: 81 Bolt of Silk
Vytvoř: 30 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 31 Thick Mask Padding
Vytvoř: 30 Thick Mask Strap
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Carrion Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Prowler Mask

Level:350

Vytvoř: 10 Valkyrie Embroidered Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Embroidered Silk Insignia (1)

Vytvoř: 9 Valkyrie Prowler Mask

Level:375

Vytvoř: 1 Valkyrie Intricate Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Valkyrie Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Glacial Core (1)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 6 Major Rune of the Ice

Level:400

Nic. Vše hotovo!