Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-05-28T20:00:03+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Leatherworking

Základní cena
381271
Očekávaná návratnost
- 43509
Očekávaná koncová cena
337762

19 Strong Outlaw Mask - Prodáváno za 446 za pomocí Max Buyout
19 Honed Leather Mask - Prodáváno za 293 za pomocí Max Buyout
13 Malign Seeker Gloves - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
13 Vital Seeker Shoulders - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
19 Malign Seeker Mask - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
10 Ravaging Outlaw Mask - Prodáváno za 297 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 425 za pomocí Max Buyout
6 Vigorous Noble Mask - Prodáváno za 1051 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Ice - Prodáváno za 12 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Ice - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
2 Minor Rune of the Wurm - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Wurm - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Ranger - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
6 Major Rune of the Thief - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
7 Giver's Noble Mask - Prodáváno za 576 za pomocí Max Buyout
27 Assassin's Rascal Mask - Prodáváno za 323 za pomocí Max Buyout

KUP U VENDORA (prodejce)

29 Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
13 Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
35 Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
25 Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

455 , Master Craftsman or Vendor
NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 15 za)

Total : 455

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

64 Jute Scrap (121 za)
38 Rawhide Leather Section (123 za)
60 Thin Leather Section (395 za)
120 Thick Leather Section (143 za)
50 Coarse Leather Section (480 za)
70 Rugged Leather Section (559 za)
2 Cured Coarse Leather Square (940 za)
154 Wool Scrap (351 za)
138 Cotton Scrap (167 za)
140 Linen Scrap (290 za)
80 Small Venom Sac (38 za)
57 Vial of Thin Blood (102 za)
90 Bone (35 za)
57 Fang (175 za)
8 Large Fang (70 za)
8 Onyx Core (232 za)
2 Glacial Sliver (1126 za)
8 Glacial Core (77 za)
6 Crystal Core (94 za)
2 Corrupted Fragment (913 za)
8 Corrupted Core (72 za)
35 Unique Snowflake (41 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

19 Rawhide Mask Padding (99 za)
13 Rawhide Shoulderguard Padding (99 za)
13 Rawhide Shoulderguard Panel (358 za)
13 Rawhide Glove Strap (348 za)
13 Vital Embroidered Jute Insignia (200 za)
32 Malign Jute Insignia (100 za)
27 Assassin's Linen Insignia (1697 za)
1 Carrion Linen Insignia (1467 za)
10 Wool Patch (1965 za)
12 Cotton Patch (305 za)
7 Linen Patch (3212 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
19 Rawhide Mask Padding (99 za)
13 Rawhide Shoulderguard Padding (99 za)
13 Rawhide Shoulderguard Panel (358 za)
13 Rawhide Glove Strap (348 za)
64 Jute Scrap (121 za)
38 Rawhide Leather Section (123 za)
13 Spool of Jute Thread (8 za)
13 Vital Embroidered Jute Insignia (200 za)
32 Malign Jute Insignia (100 za)

Cena: 30668 (Kumulativní cena: 30668)


Level: 0

Vytvoř: 32 Bolt of Jute
Vytvoř: 19 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 13 Rawhide Glove Lining
Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 12 Malign Seeker Gloves

Level: 25

Vytvoř: 19 Rawhide Mask Strap
Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 18 Malign Seeker Mask

Level: 50

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 12 Vital Seeker Shoulders


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
60 Thin Leather Section (395 za)
154 Wool Scrap (351 za)
29 Spool of Wool Thread (16 za)
80 Small Venom Sac (38 za)
57 Vial of Thin Blood (102 za)
2 Glacial Sliver (1126 za)
10 Wool Patch (1965 za)

Cena: 108974 (Kumulativní cena: 139642)


Level: 75

Vytvoř: 77 Bolt of Wool
Vytvoř: 30 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 29 Thin Mask Panel
Vytvoř: 29 Thin Mask Strap
Objev:

Cured Thin Leather Square (1)
Glacial Sliver (2)


Level:100

Vytvoř: 19 Strong Wool Insignia
Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Strong Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Outlaw Mask

Level:125

Vytvoř: 10 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Ravaging Outlaw Mask


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
50 Coarse Leather Section (480 za)
2 Cured Coarse Leather Square (940 za)
138 Cotton Scrap (167 za)
25 Spool of Cotton Thread (24 za)
2 Corrupted Fragment (913 za)
90 Bone (35 za)
57 Fang (175 za)
12 Cotton Patch (305 za)

Cena: 68137 (Kumulativní cena: 207779)


Level:150

Vytvoř: 69 Bolt of Cotton
Vytvoř: 25 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 25 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 25 Coarse Goggle Strap
Objev:

Cured Coarse Leather Square (1)
Corrupted Fragment (1)

Vytvoř: 1 Minor Rune of the Wurm

Level:175

Vytvoř: 19 Honed Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Honed Leather Mask

Level:200

Vytvoř: 6 Vigorous Intricate Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Vigorous Intricate Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 5 Vigorous Noble Mask


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
70 Rugged Leather Section (559 za)
140 Linen Scrap (290 za)
35 Spool of Linen Thread (32 za)
27 Assassin's Linen Insignia (1697 za)
1 Carrion Linen Insignia (1467 za)
35 Unique Snowflake (41 za)
7 Linen Patch (3212 za)

Cena: 152055 (Kumulativní cena: 359834)


Level:225

Vytvoř: 70 Bolt of Linen
Vytvoř: 35 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 35 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 35 Rugged Goggle Strap
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Linen Insignia (1)


Level:250

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 26 Assassin's Rascal Mask

Level:275

Vytvoř: 7 Giver's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 6 Giver's Noble Mask


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
120 Thick Leather Section (143 za)
8 Onyx Core (232 za)
8 Glacial Core (77 za)
6 Crystal Core (94 za)
8 Corrupted Core (72 za)
8 Large Fang (70 za)

Cena: 21332 (Kumulativní cena: 381166)


Level:300

Vytvoř: 30 Cured Thick Leather Square
Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 5 Major Rune of the Thief

Level:325

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Onyx Core (1)
Large Fang (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ranger

Level:350

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Corrupted Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Wurm

Level:375

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Glacial Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ice

Level:400

Nic. Vše hotovo!