Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-03-30T02:40:03+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Leatherworking

Základní cena
382388
Očekávaná návratnost
- 31403
Očekávaná koncová cena
350985

27 Honed Outlaw Gloves - Prodáváno za 249 za pomocí Max Buyout
19 Strong Leather Mask - Prodáváno za 261 za pomocí Max Buyout
8 Malign Seeker Gloves - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
9 Malign Seeker Shoulders - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
15 Malign Seeker Mask - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
2 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 444 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 267 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of Speed - Prodáváno za 7 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Ice - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Wurm - Prodáváno za 7 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Wurm - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Ranger - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
6 Major Rune of the Thief - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
7 Giver's Noble Mask - Prodáváno za 515 za pomocí Max Buyout
13 Giver's Leather Mask - Prodáváno za 221 za pomocí Max Buyout
10 Hunter's Outlaw Gloves - Prodáváno za 219 za pomocí Max Buyout

KUP U VENDORA (prodejce)

37 Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
23 Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
28 Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
32 Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 11 za)

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

76 Jute Scrap (99 za)
98 Rawhide Leather Section (91 za)
150 Thin Leather Section (251 za)
120 Thick Leather Section (268 za)
28 Coarse Leather Section (363 za)
56 Rugged Leather Section (465 za)
74 Wool Scrap (253 za)
192 Cotton Scrap (345 za)
150 Linen Scrap (424 za)
72 Tiny Venom Sac (5 za)
57 Full Venom Sac (399 za)
57 Vial of Blood (85 za)
80 Small Claw (41 za)
8 Large Fang (23 za)
2 Charged Sliver (789 za)
8 Onyx Core (513 za)
8 Glacial Core (87 za)
6 Crystal Core (64 za)
1 Corrupted Fragment (1055 za)
8 Corrupted Core (58 za)
39 Glittering Snowflake (16 za)
35 Unique Snowflake (38 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

19 Coarse Goggle Strap (567 za)
9 Rawhide Shoulderguard Padding (28 za)
27 Honed Wool Insignia (400 za)
23 Malign Jute Insignia (68 za)
2 Carrion Linen Insignia (1287 za)
10 Wool Patch (1629 za)
9 Jute Patch (244 za)
7 Linen Patch (3251 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
9 Rawhide Shoulderguard Padding (28 za)
76 Jute Scrap (99 za)
98 Rawhide Leather Section (91 za)
23 Spool of Jute Thread (8 za)
23 Malign Jute Insignia (68 za)
72 Tiny Venom Sac (5 za)
9 Jute Patch (244 za)

Cena: 20998 (Kumulativní cena: 20998)


Level: 0

Vytvoř: 49 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 38 Bolt of Jute
Vytvoř: 8 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 8 Rawhide Glove Strap
Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 7 Malign Seeker Gloves

Level: 25

Vytvoř: 15 Rawhide Mask Padding
Vytvoř: 15 Rawhide Mask Strap
Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 14 Malign Seeker Mask

Level: 50

Vytvoř: 9 Rawhide Shoulderguard Panel
Vytvoř: 9 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 8 Malign Seeker Shoulders


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
150 Thin Leather Section (251 za)
74 Wool Scrap (253 za)
37 Spool of Wool Thread (16 za)
27 Honed Wool Insignia (400 za)
2 Charged Sliver (789 za)
80 Small Claw (41 za)
10 Wool Patch (1629 za)

Cena: 88912 (Kumulativní cena: 109910)


Level: 75

Vytvoř: 75 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 37 Bolt of Wool
Vytvoř: 37 Thin Glove Strap
Vytvoř: 37 Thin Glove Lining
Objev:

Cured Thin Leather Square (1)
Charged Sliver (2)


Level:100

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Vytvoř: 26 Honed Outlaw Gloves

Level:125

Vytvoř: 10 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Hunter's Outlaw Gloves


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
19 Coarse Goggle Strap (567 za)
28 Coarse Leather Section (363 za)
192 Cotton Scrap (345 za)
32 Spool of Cotton Thread (24 za)
57 Vial of Blood (85 za)
1 Corrupted Fragment (1055 za)
39 Glittering Snowflake (16 za)

Cena: 94469 (Kumulativní cena: 204379)


Level:150

Vytvoř: 96 Bolt of Cotton
Vytvoř: 14 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 32 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 13 Coarse Goggle Strap
Vytvoř: 13 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Cured Coarse Leather Square (1)
Corrupted Fragment (1)


Level:175

Vytvoř: 19 Strong Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Leather Mask

Level:200

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 12 Giver's Leather Mask


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
56 Rugged Leather Section (465 za)
150 Linen Scrap (424 za)
28 Spool of Linen Thread (32 za)
2 Carrion Linen Insignia (1287 za)
57 Full Venom Sac (399 za)
35 Unique Snowflake (38 za)
7 Linen Patch (3251 za)

Cena: 139940 (Kumulativní cena: 344319)


Level:225

Vytvoř: 75 Bolt of Linen
Vytvoř: 28 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 28 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 28 Rugged Goggle Strap
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Vytvoř: 1 Carrion Rascal Mask

Level:250

Vytvoř: 19 Rampager's Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Rascal Mask

Level:275

Vytvoř: 7 Giver's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 6 Giver's Noble Mask


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
120 Thick Leather Section (268 za)
8 Onyx Core (513 za)
8 Glacial Core (87 za)
6 Crystal Core (64 za)
8 Corrupted Core (58 za)
8 Large Fang (23 za)

Cena: 37992 (Kumulativní cena: 382311)


Level:300

Vytvoř: 30 Cured Thick Leather Square
Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 5 Major Rune of the Thief

Level:325

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Onyx Core (1)
Large Fang (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ranger

Level:350

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Corrupted Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Wurm

Level:375

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Glacial Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ice

Level:400

Nic. Vše hotovo!