Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-04-21T02:20:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Leatherworking

Základní cena
454849
Očekávaná návratnost
- 31640
Očekávaná koncová cena
423209

5 Vital Seeker Gloves - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
19 Precise Seeker Mask - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
4 Ravaging Leather Mask - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
10 Ravaging Outlaw Gloves - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
27 Honed Outlaw Shoulders - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
10 Malign Seeker Mask - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
2 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 521 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 583 za pomocí Max Buyout
4 Knight's Prowler Mask - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Ice - Prodáváno za 178 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Wurm - Prodáváno za 186 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Thief - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
8 Giver's Noble Mask - Prodáváno za 277 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Gloves - Prodáváno za 273 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Prowler Mask - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
454849

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
454849

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (86 za)
Rawhide Leather Section (69 za)
Thin Leather Section (235 za)
Thick Leather Section (70 za)
Coarse Leather Section (181 za)
Rugged Leather Section (494 za)
Wool Scrap (268 za)
Cotton Scrap (124 za)
Linen Scrap (280 za)
Silk Scrap (28 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (78 za)
Full Venom Sac (641 za)
Totem (588 za)
Large Claw (97 za)
Glacial Core (50 za)
Crystal Shard (1009 za)
Corrupted Core (63 za)
Remaining Cost
454849

Předchystáno (Kup na tržišti)

Thin Glove Lining (431 za)
Rawhide Mask Padding (63 za)
Rawhide Mask Strap (229 za)
Rugged Goggle Strap (895 za)
Precise Jute Insignia (110 za)
Vital Jute Insignia (135 za)
Hunter's Wool Insignia (618 za)
Honed Wool Insignia (580 za)
Knight's Silk Insignia (176 za)
Ravaging Cotton Insignia (1034 za)
Carrion Linen Insignia (1337 za)
Giver's Embroidered Linen Insignia (6995 za)
Wool Patch (1228 za)
Jute Patch (234 za)
Lucent Mote (10 za)
Charm of Skill (2398 za)
Charm of Potence (3887 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
29 Rawhide Mask Padding (63 za)
10 Rawhide Mask Strap (229 za)
48 Jute Scrap (86 za)
58 Rawhide Leather Section (69 za)
5 Spool of Jute Thread (8 za)
19 Precise Jute Insignia (110 za)
5 Vital Jute Insignia (135 za)
80 Tiny Venom Sac (5 za)
10 Jute Patch (234 za)

Cena: 17792 (Kumulativní cena: 17792)


Level: 0

Vytvoř: 96 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 29 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 24 Bolt of Jute
Vytvoř: 5 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 5 Rawhide Glove Strap
Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Vital Jute Insignia (1)

Vytvoř: 4 Vital Seeker Gloves

Level: 25

Vytvoř: 19 Rawhide Mask Strap
Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Vytvoř: 18 Precise Seeker Mask

Level: 50

Vytvoř: 10 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Malign Seeker Mask


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Thin Glove Lining (431 za)
152 Thin Leather Section (235 za)
74 Wool Scrap (268 za)
37 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Hunter's Wool Insignia (618 za)
27 Honed Wool Insignia (580 za)
80 Small Venom Sac (78 za)
10 Wool Patch (1228 za)

Cena: 91373 (Kumulativní cena: 109165)


Level: 75

Vytvoř: 76 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 37 Bolt of Wool
Vytvoř: 27 Thin Shoulderguard Panel
Vytvoř: 27 Thin Shoulderguard Padding
Vytvoř: 11 Thin Glove Strap
Vytvoř: 10 Thin Glove Lining
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Vytvoř: 26 Honed Outlaw Shoulders

Level:125

Vytvoř: 10 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Ravaging Outlaw Gloves


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
46 Coarse Leather Section (181 za)
130 Cotton Scrap (124 za)
23 Spool of Cotton Thread (24 za)
4 Ravaging Cotton Insignia (1034 za)
57 Totem (588 za)
16 Crystal Shard (1009 za)
320 Lucent Mote (10 za)
8 Charm of Skill (2398 za)

Cena: 101178 (Kumulativní cena: 210343)


Level:150

Vytvoř: 65 Bolt of Cotton
Vytvoř: 23 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 23 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 23 Coarse Goggle Strap
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 3 Ravaging Leather Mask

Level:175

Vytvoř: 19 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Leather Mask

Level:200

Objev:

Charm of Skill (1)
Crystal Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Thief


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Rugged Goggle Strap (895 za)
54 Rugged Leather Section (494 za)
154 Linen Scrap (280 za)
29 Spool of Linen Thread (32 za)
2 Carrion Linen Insignia (1337 za)
57 Full Venom Sac (641 za)
8 Giver's Embroidered Linen Insignia (6995 za)

Cena: 167685 (Kumulativní cena: 378028)


Level:225

Vytvoř: 77 Bolt of Linen
Vytvoř: 27 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 29 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 27 Rugged Goggle Strap
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Vytvoř: 1 Carrion Rascal Mask

Level:250

Vytvoř: 19 Rampager's Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Rascal Mask

Level:275

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 7 Giver's Noble Mask


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
92 Thick Leather Section (70 za)
195 Silk Scrap (28 za)
23 Spool of Silk Thread (48 za)
4 Knight's Silk Insignia (176 za)
8 Glacial Core (50 za)
8 Corrupted Core (63 za)
57 Large Claw (97 za)
640 Lucent Mote (10 za)
8 Charm of Skill (2398 za)
8 Charm of Potence (3887 za)

Cena: 76821 (Kumulativní cena: 454849)


Level:300

Vytvoř: 65 Bolt of Silk
Vytvoř: 23 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 23 Thick Mask Padding
Vytvoř: 23 Thick Mask Strap
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Knight's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 3 Knight's Prowler Mask

Level:325

Vytvoř: 19 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Prowler Mask

Level:350

Objev:

Corrupted Core (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Wurm

Level:375

Objev:

Glacial Core (1)
Charm of Skill (1)
Pile of Lucent Crystal (4)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ice

Level:400

Nic. Vše hotovo!