Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-04-20T10:00:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Leatherworking

Základní cena
341851
Očekávaná návratnost
- 24923
Očekávaná koncová cena
316928

13 Vigorous Leather Gloves - Prodáváno za 402 za pomocí Max Buyout
13 Precise Seeker Mask - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
4 Vigorous Outlaw Mask - Prodáváno za 193 za pomocí Max Buyout
6 Malign Seeker Gloves - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
8 Malign Seeker Shoulders - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
7 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 324 za pomocí Max Buyout
27 Rejuvenating Outlaw Mask - Prodáváno za 208 za pomocí Max Buyout
13 Minor Rune of Speed - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Ice - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
5 Minor Rune of the Wurm - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
16 Major Rune of the Wurm - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Ranger - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Thief - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
8 Giver's Noble Mask - Prodáváno za 811 za pomocí Max Buyout
10 Hunter's Outlaw Gloves - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
341851

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
341851

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (79 za)
Rawhide Leather Section (70 za)
Thin Leather Section (252 za)
Coarse Leather Section (133 za)
Rugged Leather Section (438 za)
Cured Thick Leather Square (255 za)
Wool Scrap (280 za)
Cotton Scrap (164 za)
Linen Scrap (286 za)
Tiny Venom Sac (8 za)
Heavy Bone (259 za)
Tiny Claw (9 za)
Small Claw (49 za)
Large Fang (74 za)
Charged Fragment (2639 za)
Onyx Core (78 za)
Glacial Core (52 za)
Crystal Core (70 za)
Corrupted Fragment (358 za)
Corrupted Shard (2823 za)
Corrupted Core (50 za)
Remaining Cost
341851

Předchystáno (Kup na tržišti)

Thin Mask Strap (779 za)
Vigorous Wool Insignia (457 za)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (2176 za)
Rejuvenating Wool Insignia (523 za)
Giver's Embroidered Linen Insignia (5993 za)
Wool Patch (1390 za)
Jute Patch (274 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
118 Jute Scrap (79 za)
82 Rawhide Leather Section (70 za)
27 Spool of Jute Thread (8 za)
82 Tiny Venom Sac (8 za)
39 Tiny Claw (9 za)
8 Jute Patch (274 za)

Cena: 18477 (Kumulativní cena: 18477)


Level: 0

Vytvoř: 59 Bolt of Jute
Vytvoř: 41 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 6 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 6 Rawhide Glove Strap
Vytvoř: 6 Malign Jute Insignia
Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 5 Malign Seeker Gloves

Level: 25

Vytvoř: 13 Rawhide Mask Padding
Vytvoř: 13 Rawhide Mask Strap
Vytvoř: 13 Precise Jute Insignia
Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Vytvoř: 12 Precise Seeker Mask

Level: 50

Vytvoř: 8 Rawhide Shoulderguard Padding
Vytvoř: 8 Rawhide Shoulderguard Panel
Vytvoř: 8 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 7 Malign Seeker Shoulders


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
31 Thin Mask Strap (779 za)
40 Thin Leather Section (252 za)
82 Wool Scrap (280 za)
41 Spool of Wool Thread (16 za)
4 Vigorous Wool Insignia (457 za)
27 Rejuvenating Wool Insignia (523 za)
80 Small Claw (49 za)
10 Wool Patch (1390 za)

Cena: 91614 (Kumulativní cena: 110091)


Level: 75

Vytvoř: 41 Bolt of Wool
Vytvoř: 20 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 31 Thin Mask Panel
Vytvoř: 10 Thin Glove Strap
Vytvoř: 10 Thin Glove Lining
Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Vigorous Wool Insignia (1)

Vytvoř: 3 Vigorous Outlaw Mask

Level:100

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Vytvoř: 26 Rejuvenating Outlaw Mask

Level:125

Vytvoř: 10 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Hunter's Outlaw Gloves


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
88 Coarse Leather Section (133 za)
26 Cotton Scrap (164 za)
13 Spool of Cotton Thread (24 za)
13 Vigorous Embroidered Cotton Insignia (2176 za)
13 Charged Fragment (2639 za)
5 Corrupted Fragment (358 za)

Cena: 80665 (Kumulativní cena: 190756)


Level:150

Vytvoř: 44 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 13 Bolt of Cotton
Vytvoř: 13 Coarse Glove Lining
Vytvoř: 13 Coarse Glove Panel
Objev:

Cured Coarse Leather Square (1)
Corrupted Fragment (1)

Vytvoř: 4 Minor Rune of the Wurm

Level:175

Objev:

Cured Coarse Leather Square (1)
Charged Fragment (1)

Vytvoř: 12 Minor Rune of Speed

Level:200

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 12 Vigorous Leather Gloves


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
46 Rugged Leather Section (438 za)
74 Linen Scrap (286 za)
15 Spool of Linen Thread (32 za)
16 Corrupted Shard (2823 za)
21 Heavy Bone (259 za)
8 Giver's Embroidered Linen Insignia (5993 za)

Cena: 140343 (Kumulativní cena: 331099)


Level:225

Vytvoř: 37 Bolt of Linen
Vytvoř: 23 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 15 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 15 Rugged Goggle Strap
Vytvoř: 7 Carrion Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Vytvoř: 6 Carrion Rascal Mask

Level:250

Objev:

Cured Rugged Leather Square (1)
Corrupted Shard (2)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Wurm

Level:275

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 7 Giver's Noble Mask


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
32 Cured Thick Leather Square (255 za)
8 Onyx Core (78 za)
8 Glacial Core (52 za)
8 Crystal Core (70 za)
8 Corrupted Core (50 za)
8 Large Fang (74 za)

Cena: 10752 (Kumulativní cena: 341851)


Level:300

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Thief

Level:325

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Onyx Core (1)
Large Fang (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ranger

Level:350

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Corrupted Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Wurm

Level:375

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Glacial Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ice

Level:400

Nic. Vše hotovo!