Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-06-21T00:40:04+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Leatherworking

Základní cena
387269
Očekávaná návratnost
- 16247
Očekávaná koncová cena
371022

13 Vigorous Outlaw Gloves - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
19 Strong Outlaw Gloves - Prodáváno za 223 za pomocí Max Buyout
13 Precise Seeker Mask - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
8 Malign Seeker Gloves - Prodáváno za 21 za pomocí Max Buyout
9 Vital Seeker Shoulders - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
5 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 487 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Leather Gloves - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
2 Minor Rune of the Ice - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
16 Major Rune of the Ice - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
2 Minor Rune of the Wurm - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Wurm - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Ranger - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
14 Major Rune of the Thief - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Rascal Mask - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
387269

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
387269

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (100 za)
Rawhide Leather Section (81 za)
Thin Leather Section (281 za)
Thick Leather Section (59 za)
Coarse Leather Section (145 za)
Rugged Leather Section (408 za)
Wool Scrap (294 za)
Cotton Scrap (162 za)
Linen Scrap (335 za)
Tiny Venom Sac (7 za)
Vial of Thin Blood (137 za)
Totem (527 za)
Bone Chip (6 za)
Tiny Claw (8 za)
Sharp Claw (643 za)
Large Fang (57 za)
Onyx Core (107 za)
Glacial Sliver (1103 za)
Glacial Shard (3500 za)
Glacial Core (66 za)
Crystal Shard (2000 za)
Crystal Core (85 za)
Corrupted Fragment (1488 za)
Corrupted Core (50 za)
Remaining Cost
387269

Předchystáno (Kup na tržišti)

Thin Glove Lining (423 za)
Rawhide Shoulderguard Padding (100 za)
Rawhide Glove Strap (210 za)
Rugged Goggle Padding (1001 za)
Rugged Goggle Strap (596 za)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1554 za)
Knight's Linen Insignia (1048 za)
Jute Patch (308 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
9 Rawhide Shoulderguard Padding (100 za)
8 Rawhide Glove Strap (210 za)
110 Jute Scrap (100 za)
62 Rawhide Leather Section (81 za)
21 Spool of Jute Thread (8 za)
24 Tiny Venom Sac (7 za)
72 Bone Chip (6 za)
39 Tiny Claw (8 za)
9 Jute Patch (308 za)

Cena: 22454 (Kumulativní cena: 22454)


Level: 0

Vytvoř: 55 Bolt of Jute
Vytvoř: 31 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 8 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 8 Malign Jute Insignia
Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 7 Malign Seeker Gloves

Level: 25

Vytvoř: 13 Rawhide Mask Padding
Vytvoř: 13 Rawhide Mask Strap
Vytvoř: 13 Precise Jute Insignia
Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Vytvoř: 12 Precise Seeker Mask

Level: 50

Vytvoř: 9 Rawhide Shoulderguard Panel
Vytvoř: 9 Vital Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 8 Vital Seeker Shoulders


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
19 Thin Glove Lining (423 za)
132 Thin Leather Section (281 za)
64 Wool Scrap (294 za)
13 Spool of Wool Thread (16 za)
13 Vigorous Embroidered Wool Insignia (1554 za)
57 Vial of Thin Blood (137 za)
4 Glacial Sliver (1103 za)

Cena: 96576 (Kumulativní cena: 119030)


Level: 75

Vytvoř: 66 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 32 Bolt of Wool
Vytvoř: 32 Thin Glove Strap
Vytvoř: 13 Thin Glove Lining
Objev:

Cured Thin Leather Square (1)
Glacial Sliver (2)

Vytvoř: 1 Minor Rune of the Ice

Level:100

Vytvoř: 19 Strong Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Outlaw Gloves

Level:125

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 12 Vigorous Outlaw Gloves


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
96 Coarse Leather Section (145 za)
76 Cotton Scrap (162 za)
19 Spool of Cotton Thread (24 za)
57 Totem (527 za)
16 Crystal Shard (2000 za)
2 Corrupted Fragment (1488 za)

Cena: 91703 (Kumulativní cena: 210733)


Level:150

Vytvoř: 48 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 38 Bolt of Cotton
Vytvoř: 19 Coarse Glove Lining
Vytvoř: 19 Coarse Glove Panel
Objev:

Cured Coarse Leather Square (1)
Corrupted Fragment (1)

Vytvoř: 1 Minor Rune of the Wurm

Level:175

Vytvoř: 19 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Leather Gloves

Level:200

Objev:

Cured Coarse Leather Square (1)
Crystal Shard (2)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Thief


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
5 Rugged Goggle Padding (1001 za)
5 Rugged Goggle Strap (596 za)
54 Rugged Leather Section (408 za)
114 Linen Scrap (335 za)
19 Spool of Linen Thread (32 za)
5 Knight's Linen Insignia (1048 za)
16 Glacial Shard (3500 za)
57 Sharp Claw (643 za)

Cena: 166706 (Kumulativní cena: 377439)


Level:225

Vytvoř: 57 Bolt of Linen
Vytvoř: 27 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 19 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 19 Rugged Goggle Strap
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 4 Knight's Rascal Mask

Level:250

Vytvoř: 19 Assassin's Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Rascal Mask

Level:275

Objev:

Cured Rugged Leather Square (1)
Glacial Shard (2)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ice


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
120 Thick Leather Section (59 za)
8 Onyx Core (107 za)
8 Glacial Core (66 za)
6 Crystal Core (85 za)
8 Corrupted Core (50 za)
8 Large Fang (57 za)

Cena: 9830 (Kumulativní cena: 387269)


Level:300

Vytvoř: 30 Cured Thick Leather Square
Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 5 Major Rune of the Thief

Level:325

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Onyx Core (1)
Large Fang (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ranger

Level:350

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Corrupted Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Wurm

Level:375

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Glacial Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ice

Level:400

Nic. Vše hotovo!