Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-09-26T18:00:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Leatherworking

Základní cena
310870
Očekávaná návratnost
- 38657
Očekávaná koncová cena
272213

9 Mighty Seeker Gloves - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
27 Healing Seeker Gloves - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
10 Mighty Seeker Mask - Prodáváno za 444 za pomocí Max Buyout
19 Honed Outlaw Mask - Prodáváno za 267 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Leather Mask - Prodáváno za 344 za pomocí Max Buyout
19 Strong Leather Mask - Prodáváno za 317 za pomocí Max Buyout
10 Ravaging Outlaw Mask - Prodáváno za 282 za pomocí Max Buyout
2 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 520 za pomocí Max Buyout
19 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 344 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Ice - Prodáváno za 6 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Ice - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Wurm - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Ranger - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
6 Major Rune of the Thief - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
7 Giver's Noble Mask - Prodáváno za 535 za pomocí Max Buyout
13 Giver's Leather Mask - Prodáváno za 221 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 1998 za)

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (103 za)
Thin Leather Section (305 za)
Thick Leather Section (87 za)
Coarse Leather Section (333 za)
Rugged Leather Section (501 za)
Wool Scrap (256 za)
Cotton Scrap (134 za)
Linen Scrap (206 za)
Small Venom Sac (33 za)
Smooth Scale (235 za)
Vial of Weak Blood (7 za)
Vial of Blood (242 za)
Vial of Thick Blood (500 za)
Small Fang (94 za)
Large Fang (95 za)
Onyx Core (199 za)
Glacial Sliver (926 za)
Glacial Core (71 za)
Crystal Core (88 za)
Corrupted Core (80 za)
Glittering Snowflake (35 za)
Unique Snowflake (60 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Coarse Goggle Padding (551 za)
Rawhide Mask Padding (80 za)
Rawhide Mask Strap (266 za)
Rawhide Glove Strap (225 za)
Mighty Jute Insignia (130 za)
Healing Jute Insignia (75 za)
Ravaging Cotton Insignia (79 za)
Wool Patch (1379 za)
Jute Patch (306 za)
Linen Patch (2500 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
10 Rawhide Mask Padding (80 za)
10 Rawhide Mask Strap (266 za)
36 Rawhide Glove Strap (225 za)
72 Jute Scrap (103 za)
36 Spool of Jute Thread (8 za)
9 Mighty Jute Insignia (130 za)
27 Healing Jute Insignia (75 za)
80 Vial of Weak Blood (7 za)
10 Jute Patch (306 za)

Cena: 26079 (Kumulativní cena: 26079)


Level: 0

Vytvoř: 36 Bolt of Jute
Vytvoř: 36 Rawhide Glove Lining
Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Vytvoř: 8 Mighty Seeker Gloves

Level: 25

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Vytvoř: 26 Healing Seeker Gloves

Level: 50

Vytvoř: 10 Mighty Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Mighty Seeker Mask


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
60 Thin Leather Section (305 za)
154 Wool Scrap (256 za)
29 Spool of Wool Thread (16 za)
80 Small Venom Sac (33 za)
2 Glacial Sliver (926 za)
57 Small Fang (94 za)
10 Wool Patch (1379 za)

Cena: 81828 (Kumulativní cena: 107907)


Level: 75

Vytvoř: 77 Bolt of Wool
Vytvoř: 30 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 29 Thin Mask Panel
Vytvoř: 29 Thin Mask Strap
Objev:

Cured Thin Leather Square (1)
Glacial Sliver (2)


Level:100

Vytvoř: 19 Honed Wool Insignia
Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Honed Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Honed Outlaw Mask

Level:125

Vytvoř: 10 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Ravaging Outlaw Mask


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Coarse Goggle Padding (551 za)
66 Coarse Leather Section (333 za)
192 Cotton Scrap (134 za)
32 Spool of Cotton Thread (24 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (79 za)
57 Vial of Blood (242 za)
39 Glittering Snowflake (35 za)

Cena: 64263 (Kumulativní cena: 172170)


Level:150

Vytvoř: 96 Bolt of Cotton
Vytvoř: 33 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 33 Coarse Goggle Strap
Vytvoř: 32 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 13 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 19 Strong Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Leather Mask

Level:200

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 12 Giver's Leather Mask


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
56 Rugged Leather Section (501 za)
154 Linen Scrap (206 za)
28 Spool of Linen Thread (32 za)
6 Smooth Scale (235 za)
57 Vial of Thick Blood (500 za)
35 Unique Snowflake (60 za)
7 Linen Patch (2500 za)

Cena: 110186 (Kumulativní cena: 282356)


Level:225

Vytvoř: 77 Bolt of Linen
Vytvoř: 28 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 28 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 28 Rugged Goggle Strap
Vytvoř: 2 Knight's Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 1 Knight's Rascal Mask

Level:250

Vytvoř: 19 Berserker's Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Berserker's Rascal Mask

Level:275

Vytvoř: 7 Giver's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 6 Giver's Noble Mask


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
120 Thick Leather Section (87 za)
8 Onyx Core (199 za)
8 Glacial Core (71 za)
6 Crystal Core (88 za)
8 Corrupted Core (80 za)
8 Large Fang (95 za)

Cena: 14528 (Kumulativní cena: 296884)


Level:300

Vytvoř: 30 Cured Thick Leather Square
Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 5 Major Rune of the Thief

Level:325

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Onyx Core (1)
Large Fang (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ranger

Level:350

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Corrupted Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Wurm

Level:375

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Glacial Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ice

Level:400

Nic. Vše hotovo!