Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-02-24T17:00:03+00:00

NA/EU price data only
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Leatherworking

Základní cena
368874
Očekávaná návratnost
- 29915
Očekávaná koncová cena
338959

5 Vigorous Outlaw Gloves - Prodáváno za 180 za pomocí Max Buyout
10 Vigorous Outlaw Mask - Prodáváno za 220 za pomocí Max Buyout
19 Strong Leather Mask - Prodáváno za 250 za pomocí Max Buyout
7 Malign Seeker Gloves - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
9 Malign Seeker Shoulders - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
19 Malign Seeker Mask - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
3 Knight's Rascal Gloves - Prodáváno za 515 za pomocí Max Buyout
19 Rejuvenating Outlaw Gloves - Prodáváno za 200 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Ice - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Wurm - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Wurm - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Ranger - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
6 Major Rune of the Thief - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
7 Giver's Noble Mask - Prodáváno za 751 za pomocí Max Buyout
13 Giver's Leather Mask - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Rascal Mask - Prodáváno za 224 za pomocí Max Buyout

KUP U VENDORA (prodejce)

34 Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
7 Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
26 Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
32 Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 10 za)

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

66 Jute Scrap (97 za)
102 Rawhide Leather Section (89 za)
20 Thin Leather Section (258 za)
120 Thick Leather Section (200 za)
66 Coarse Leather Section (354 za)
52 Rugged Leather Section (454 za)
126 Wool Scrap (243 za)
192 Cotton Scrap (290 za)
142 Linen Scrap (445 za)
93 Tiny Venom Sac (5 za)
57 Vial of Blood (41 za)
57 Small Totem (102 za)
80 Bone Shard (59 za)
57 Sharp Claw (454 za)
8 Large Fang (24 za)
8 Onyx Core (579 za)
8 Glacial Core (121 za)
6 Crystal Core (116 za)
1 Corrupted Fragment (1205 za)
8 Corrupted Core (90 za)
39 Glittering Snowflake (16 za)
35 Unique Snowflake (41 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

24 Thin Glove Strap (796 za)
19 Rawhide Mask Padding (80 za)
9 Rawhide Shoulderguard Padding (29 za)
3 Rugged Glove Lining (584 za)
3 Rugged Glove Panel (1534 za)
5 Vigorous Wool Insignia (417 za)
19 Malign Jute Insignia (126 za)
3 Knight's Linen Insignia (1195 za)
10 Wool Patch (1534 za)
9 Jute Patch (236 za)
7 Linen Patch (3293 za)Vytvoř
Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
19 Rawhide Mask Padding (80 za)
9 Rawhide Shoulderguard Padding (29 za)
66 Jute Scrap (97 za)
102 Rawhide Leather Section (89 za)
7 Spool of Jute Thread (8 za)
19 Malign Jute Insignia (126 za)
93 Tiny Venom Sac (5 za)
9 Jute Patch (236 za)

Cena: 22300 (Kumulativní cena: 22300)


Level: 0

Vytvoř: 51 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 33 Bolt of Jute
Vytvoř: 7 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 7 Rawhide Glove Strap
Vytvoř: 7 Malign Jute Insignia
Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 6 Malign Seeker Gloves

Level: 25

Vytvoř: 19 Rawhide Mask Strap
Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Vytvoř: 18 Malign Seeker Mask

Level: 50

Vytvoř: 9 Rawhide Shoulderguard Panel
Vytvoř: 9 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 8 Malign Seeker Shoulders


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
24 Thin Glove Strap (796 za)
20 Thin Leather Section (258 za)
126 Wool Scrap (243 za)
34 Spool of Wool Thread (16 za)
5 Vigorous Wool Insignia (417 za)
57 Small Totem (102 za)
80 Bone Shard (59 za)
10 Wool Patch (1534 za)

Cena: 83385 (Kumulativní cena: 105685)


Level: 75

Vytvoř: 63 Bolt of Wool
Vytvoř: 10 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 24 Thin Glove Lining
Vytvoř: 10 Thin Mask Panel
Vytvoř: 10 Thin Mask Strap
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Vigorous Wool Insignia (1)

Vytvoř: 4 Vigorous Outlaw Gloves

Level:100

Vytvoř: 19 Rejuvenating Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Vytvoř: 18 Rejuvenating Outlaw Gloves

Level:125

Vytvoř: 10 Vigorous Embroidered Wool Insignia
Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Vigorous Outlaw Mask


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
66 Coarse Leather Section (354 za)
192 Cotton Scrap (290 za)
32 Spool of Cotton Thread (24 za)
57 Vial of Blood (41 za)
1 Corrupted Fragment (1205 za)
39 Glittering Snowflake (16 za)

Cena: 83978 (Kumulativní cena: 189663)


Level:150

Vytvoř: 96 Bolt of Cotton
Vytvoř: 33 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 32 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 32 Coarse Goggle Strap
Vytvoř: 13 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Cured Coarse Leather Square (1)
Corrupted Fragment (1)


Level:175

Vytvoř: 19 Strong Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 18 Strong Leather Mask

Level:200

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 12 Giver's Leather Mask


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
3 Rugged Glove Lining (584 za)
3 Rugged Glove Panel (1534 za)
52 Rugged Leather Section (454 za)
142 Linen Scrap (445 za)
26 Spool of Linen Thread (32 za)
3 Knight's Linen Insignia (1195 za)
57 Sharp Claw (454 za)
35 Unique Snowflake (41 za)
7 Linen Patch (3293 za)

Cena: 147933 (Kumulativní cena: 337596)


Level:225

Vytvoř: 71 Bolt of Linen
Vytvoř: 26 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 26 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 26 Rugged Goggle Strap
Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 2 Knight's Rascal Gloves

Level:250

Vytvoř: 19 Assassin's Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Rascal Mask

Level:275

Vytvoř: 7 Giver's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 6 Giver's Noble Mask


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
120 Thick Leather Section (200 za)
8 Onyx Core (579 za)
8 Glacial Core (121 za)
6 Crystal Core (116 za)
8 Corrupted Core (90 za)
8 Large Fang (24 za)

Cena: 31208 (Kumulativní cena: 368804)


Level:300

Vytvoř: 30 Cured Thick Leather Square
Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 5 Major Rune of the Thief

Level:325

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Onyx Core (1)
Large Fang (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ranger

Level:350

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Corrupted Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Wurm

Level:375

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Glacial Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ice

Level:400

Nic. Vše hotovo!