Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-01-22T14:00:04+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Leatherworking

Základní cena
349652
Očekávaná návratnost
- 57832
Očekávaná koncová cena
291820

12 Mighty Seeker Gloves - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
10 Vigorous Outlaw Pants - Prodáváno za 725 za pomocí Max Buyout
27 Resilient Seeker Mask - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
27 Honed Leather Mask - Prodáváno za 142 za pomocí Max Buyout
13 Honed Leather Mask - Prodáváno za 125 za pomocí Max Buyout
10 Vital Seeker Shoulders - Prodáváno za 126 za pomocí Max Buyout
2 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 600 za pomocí Max Buyout
19 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 376 za pomocí Max Buyout
27 Rejuvenating Outlaw Pants - Prodáváno za 786 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Ice - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Wurm - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Ranger - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
6 Major Rune of the Thief - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
7 Giver's Noble Mask - Prodáváno za 449 za pomocí Max Buyout
7 Hunter's Outlaw Pants - Prodáváno za 919 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 232 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 1999 za)

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (98 za)
Rawhide Leather Section (80 za)
Thick Leather Section (75 za)
Coarse Leather Section (198 za)
Rugged Leather Section (493 za)
Wool Scrap (275 za)
Cotton Scrap (100 za)
Linen Scrap (288 za)
Vial of Thick Blood (399 za)
Bone Chip (6 za)
Bone Shard (42 za)
Heavy Bone (210 za)
Large Fang (77 za)
Onyx Core (233 za)
Glacial Core (70 za)
Crystal Core (86 za)
Corrupted Core (50 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Coarse Goggle Strap (316 za)
Thin Legging Panel (817 za)
Rawhide Mask Padding (80 za)
Rawhide Mask Strap (229 za)
Rawhide Shoulderguard Padding (38 za)
Rawhide Shoulderguard Panel (210 za)
Rugged Goggle Padding (803 za)
Rugged Goggle Strap (812 za)
Mighty Jute Insignia (108 za)
Resilient Jute Insignia (100 za)
Hunter's Wool Insignia (401 za)
Honed Cotton Insignia (1602 za)
Honed Embroidered Cotton Insignia (900 za)
Hunter's Cotton Insignia (130 za)
Rejuvenating Wool Insignia (525 za)
Wool Patch (1227 za)
Jute Patch (217 za)
Linen Patch (1745 za)
Snowflake (26 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
27 Rawhide Mask Padding (80 za)
27 Rawhide Mask Strap (229 za)
10 Rawhide Shoulderguard Padding (38 za)
10 Rawhide Shoulderguard Panel (210 za)
24 Jute Scrap (98 za)
48 Rawhide Leather Section (80 za)
12 Spool of Jute Thread (8 za)
12 Mighty Jute Insignia (108 za)
27 Resilient Jute Insignia (100 za)
80 Bone Chip (6 za)
10 Jute Patch (217 za)

Cena: 23757 (Kumulativní cena: 23757)


Level: 0

Vytvoř: 24 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 12 Bolt of Jute
Vytvoř: 12 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 12 Rawhide Glove Strap
Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Vytvoř: 11 Mighty Seeker Gloves

Level: 25

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Vytvoř: 26 Resilient Seeker Mask

Level: 50

Vytvoř: 10 Vital Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Vytvoř: 9 Vital Seeker Shoulders


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
44 Thin Legging Panel (817 za)
88 Wool Scrap (275 za)
88 Spool of Wool Thread (16 za)
7 Hunter's Wool Insignia (401 za)
27 Rejuvenating Wool Insignia (525 za)
80 Bone Shard (42 za)
10 Wool Patch (1227 za)

Cena: 94168 (Kumulativní cena: 117925)


Level: 75

Vytvoř: 44 Bolt of Wool
Vytvoř: 44 Thin Legging Padding
Objev:

Thin Legging Padding (1)
Thin Legging Panel (1)
Hunter's Wool Insignia (1)

Vytvoř: 6 Hunter's Outlaw Pants

Level:100

Objev:

Thin Legging Padding (1)
Thin Legging Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Vytvoř: 26 Rejuvenating Outlaw Pants

Level:125

Vytvoř: 10 Vigorous Embroidered Wool Insignia
Objev:

Thin Legging Padding (1)
Thin Legging Panel (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Vytvoř: 9 Vigorous Outlaw Pants


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Coarse Goggle Strap (316 za)
80 Coarse Leather Section (198 za)
164 Cotton Scrap (100 za)
41 Spool of Cotton Thread (24 za)
27 Honed Cotton Insignia (1602 za)
13 Honed Embroidered Cotton Insignia (900 za)
1 Hunter's Cotton Insignia (130 za)

Cena: 88624 (Kumulativní cena: 206549)


Level:150

Vytvoř: 82 Bolt of Cotton
Vytvoř: 40 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 41 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 40 Coarse Goggle Strap
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 26 Honed Leather Mask

Level:200

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Honed Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 12 Honed Leather Mask


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Rugged Goggle Padding (803 za)
2 Rugged Goggle Strap (812 za)
52 Rugged Leather Section (493 za)
146 Linen Scrap (288 za)
26 Spool of Linen Thread (32 za)
57 Vial of Thick Blood (399 za)
6 Heavy Bone (210 za)
7 Linen Patch (1745 za)
315 Snowflake (26 za)

Cena: 116154 (Kumulativní cena: 322703)


Level:225

Vytvoř: 73 Bolt of Linen
Vytvoř: 26 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 26 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 26 Rugged Goggle Strap
Vytvoř: 2 Carrion Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Vytvoř: 1 Carrion Rascal Mask

Level:250

Vytvoř: 19 Berserker's Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 18 Berserker's Rascal Mask

Level:275

Vytvoř: 7 Giver's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 6 Giver's Noble Mask


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
120 Thick Leather Section (75 za)
8 Onyx Core (233 za)
8 Glacial Core (70 za)
6 Crystal Core (86 za)
8 Corrupted Core (50 za)
8 Large Fang (77 za)

Cena: 12956 (Kumulativní cena: 335659)


Level:300

Vytvoř: 30 Cured Thick Leather Square
Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 5 Major Rune of the Thief

Level:325

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Onyx Core (1)
Large Fang (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ranger

Level:350

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Corrupted Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Wurm

Level:375

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Glacial Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ice

Level:400

Nic. Vše hotovo!