Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-03-30T02:40:03+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Artificing

Základní cena
246900
Očekávaná návratnost
- 24381
Očekávaná koncová cena
222519

135 Weak Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Minor Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Minor Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Strong Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Strong Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Apprentice Tuning Crystal - Prodáváno za 4 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Journeyman Tuning Crystal - Prodáváno za 12 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Standard Tuning Crystal - Prodáváno za 17 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Krait Trident - Prodáváno za 2385 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Trident - Prodáváno za 2459 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Trident - Prodáváno za 2414 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Trident - Prodáváno za 2401 za pomocí Max Buyout
9 Carrion Hard Wood Trident - Prodáváno za 311 za pomocí Max Buyout
3 Major Sigil of Frailty - Prodáváno za 173 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Elemental Slaying - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Impact - Prodáváno za 162 za pomocí Max Buyout
39 Ruminant Tonic - Prodáváno za 9 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Assassin's Krait Trident - Prodáváno za 2388 za pomocí Max Buyout

KUP U VENDORA (prodejce)

202 Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
18 Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 3360

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

27 Gold Ore (47 za)
118 Mithril Ore (58 za)
63 Platinum Ore (174 za)
90 Elder Wood Log (181 za)
81 Hard Wood Log (261 za)
13 Rugged Leather Section (465 za)
216 Pile of Glittering Dust (38 za)
216 Pile of Shimmering Dust (149 za)
175 Pile of Radiant Dust (422 za)
27 Pile of Luminous Dust (711 za)
27 Venom Sac (21 za)
27 Full Venom Sac (399 za)
15 Potent Venom Sac (21 za)
15 Large Scale (22 za)
54 Vial of Weak Blood (11 za)
27 Vial of Thin Blood (109 za)
27 Tiny Totem (13 za)
27 Small Totem (130 za)
15 Intricate Totem (22 za)
27 Heavy Bone (202 za)
15 Large Claw (29 za)
15 Large Fang (23 za)
8 Onyx Core (513 za)
8 Glacial Core (87 za)
3 Crystal Core (64 za)
27 Mushroom (57 za)
54 Head of Lettuce (3 za)
54 Spinach Leaf (280 za)
67 Slab of Red Meat (10 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
54 Jug of Water (8 za)
216 Pile of Glittering Dust (38 za)
54 Vial of Weak Blood (11 za)
27 Tiny Totem (13 za)
27 Slab of Red Meat (10 za)

Cena: 9855 (Kumulativní cena: 9855)


Level: 0

Objev:

Pile of Glittering Dust (6)

Vytvoř: 26 Apprentice Tuning Crystal

Level: 25

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Outlaw Slaying

Level: 50

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Demon Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
27 Mushroom (57 za)
54 Jug of Water (8 za)
216 Pile of Shimmering Dust (149 za)
27 Vial of Thin Blood (109 za)
27 Small Totem (130 za)
27 Slab of Red Meat (10 za)

Cena: 40878 (Kumulativní cena: 50733)


Level: 75

Objev:

Pile of Shimmering Dust (6)

Vytvoř: 26 Journeyman Tuning Crystal

Level:100

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Vial of Thin Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Outlaw Slaying

Level:125

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Totem (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Grawl Slaying


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
40 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (3 za)
27 Spinach Leaf (280 za)
13 Rugged Leather Section (465 za)
175 Pile of Radiant Dust (422 za)
27 Venom Sac (21 za)
13 Slab of Red Meat (10 za)

Cena: 88553 (Kumulativní cena: 139286)


Level:150

Objev:

Pile of Radiant Dust (6)

Vytvoř: 26 Standard Tuning Crystal

Level:175

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potion of Nightmare Court Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 12 Ruminant Tonic


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (3 za)
27 Spinach Leaf (280 za)
27 Gold Ore (47 za)
63 Platinum Ore (174 za)
81 Hard Wood Log (261 za)
18 Lump of Primordium (48 za)
27 Pile of Luminous Dust (711 za)
27 Full Venom Sac (399 za)
27 Heavy Bone (202 za)

Cena: 77733 (Kumulativní cena: 217019)


Level:225

Vytvoř: 27 Hard Wood Plank
Vytvoř: 18 Darksteel Ingot
Vytvoř: 9 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 9 Darksteel Trident Head
Vytvoř: 9 Hard Trident Shaft
Vytvoř: 9 Carrion Hard Inscription
Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Vytvoř: 8 Carrion Hard Wood Trident

Level:250

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Full Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Nightmare Court Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Gold Ore (1)
Platinum Ore (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Dredge Slaying


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
118 Mithril Ore (58 za)
90 Elder Wood Log (181 za)
15 Potent Venom Sac (21 za)
15 Large Scale (22 za)
15 Intricate Totem (22 za)
8 Onyx Core (513 za)
8 Glacial Core (87 za)
3 Crystal Core (64 za)
15 Large Claw (29 za)
15 Large Fang (23 za)

Cena: 29881 (Kumulativní cena: 246900)


Level:300

Vytvoř: 59 Mithril Ingot
Vytvoř: 30 Elder Wood Plank
Vytvoř: 5 Mithril Trident Head
Vytvoř: 5 Elder Trident Shaft
Objev:

Mithril Ingot (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 2 Major Sigil of Frailty

Level:325

Objev:

Mithril Ingot (1)
Onyx Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Impact

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Mithril Ingot (1)
Glacial Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Elemental Slaying

Level:375

Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Cleric's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Cleric's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!