Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-03-26T04:20:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Artificing

Základní cena
222566
Očekávaná návratnost
- 10811
Očekávaná koncová cena
211755

135 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Minor Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Minor Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Strong Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Strong Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Potent Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
120 Potent Potion of Ogre Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
11 Mighty Green Wood Scepter - Prodáváno za 19 za pomocí Max Buyout
9 Ravaging Seasoned Wood Scepter - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
9 Ravaging Soft Wood Scepter - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
6 Knight's Elder Wood Trident - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Trident - Prodáváno za 1133 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Trident - Prodáváno za 1156 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Trident - Prodáváno za 1156 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Trident - Prodáváno za 1173 za pomocí Max Buyout
9 Knight's Hard Wood Trident - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
39 Ruminant Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Assassin's Krait Trident - Prodáváno za 1181 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
222566

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 3360
Remaining Cost
222566

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Gold Ore (22 za)
Mithril Ore (56 za)
Platinum Ore (107 za)
Elder Wood Log (181 za)
Green Wood Log (24 za)
Hard Wood Log (86 za)
Soft Wood Log (80 za)
Seasoned Wood Log (138 za)
Thick Leather Section (68 za)
Rugged Leather Section (514 za)
Pile of Glittering Dust (71 za)
Pile of Shimmering Dust (278 za)
Pile of Radiant Dust (875 za)
Pile of Luminous Dust (694 za)
Pile of Incandescent Dust (274 za)
Small Venom Sac (57 za)
Venom Sac (438 za)
Full Venom Sac (695 za)
Potent Venom Sac (85 za)
Smooth Scale (299 za)
Large Scale (84 za)
Vial of Weak Blood (8 za)
Tiny Totem (7 za)
Small Totem (141 za)
Large Bone (86 za)
Tiny Claw (8 za)
Large Claw (86 za)
Large Fang (86 za)
Mushroom (13 za)
Head of Lettuce (6 za)
Spinach Leaf (140 za)
Sage Leaf (8 za)
Slab of Red Meat (26 za)
Remaining Cost
222566

Předchystáno (Kup na tržišti)

Elder Wood Dowel (34 za)
Mighty Green Inscription (18 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
54 Jug of Water (8 za)
165 Green Wood Log (24 za)
11 Mighty Green Inscription (18 za)
54 Pile of Glittering Dust (71 za)
27 Vial of Weak Blood (8 za)
54 Tiny Totem (7 za)
27 Tiny Claw (8 za)

Cena: 9234 (Kumulativní cena: 9234)


Level: 0

Vytvoř: 55 Green Wood Plank
Vytvoř: 11 Green Scepter Rod
Vytvoř: 11 Green Scepter Core
Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Mighty Green Inscription (1)

Vytvoř: 10 Mighty Green Wood Scepter

Level: 25

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)
Tiny Claw (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying

Level: 50

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Demon Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
27 Mushroom (13 za)
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (6 za)
27 Spinach Leaf (140 za)
108 Soft Wood Log (80 za)
27 Pile of Shimmering Dust (278 za)
54 Small Venom Sac (57 za)
27 Small Totem (141 za)

Cena: 27756 (Kumulativní cena: 36990)


Level: 75

Vytvoř: 54 Soft Wood Plank
Vytvoř: 9 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 9 Soft Scepter Rod
Vytvoř: 9 Soft Scepter Core
Vytvoř: 9 Ravaging Soft Inscription
Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Vytvoř: 8 Ravaging Soft Wood Scepter

Level:100

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Small Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Nightmare Court Slaying

Level:125

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Totem (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Grawl Slaying


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
40 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (6 za)
27 Spinach Leaf (140 za)
162 Seasoned Wood Log (138 za)
13 Rugged Leather Section (514 za)
13 Pile of Radiant Dust (875 za)
54 Venom Sac (438 za)
13 Slab of Red Meat (26 za)

Cena: 68665 (Kumulativní cena: 105655)


Level:150

Vytvoř: 54 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 9 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 9 Seasoned Scepter Rod
Vytvoř: 9 Seasoned Scepter Core
Vytvoř: 9 Ravaging Seasoned Inscription
Objev:

Seasoned Scepter Rod (1)
Seasoned Scepter Core (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 8 Ravaging Seasoned Wood Scepter

Level:175

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potion of Nightmare Court Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 12 Ruminant Tonic


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (6 za)
27 Spinach Leaf (140 za)
27 Gold Ore (22 za)
63 Platinum Ore (107 za)
81 Hard Wood Log (86 za)
18 Lump of Primordium (48 za)
27 Pile of Luminous Dust (694 za)
27 Full Venom Sac (695 za)
27 Smooth Scale (299 za)

Cena: 65115 (Kumulativní cena: 170770)


Level:225

Vytvoř: 27 Hard Wood Plank
Vytvoř: 18 Darksteel Ingot
Vytvoř: 9 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 9 Darksteel Trident Head
Vytvoř: 9 Hard Trident Shaft
Vytvoř: 9 Knight's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Knight's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 8 Knight's Hard Wood Trident

Level:250

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Full Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Nightmare Court Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Gold Ore (1)
Platinum Ore (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Dredge Slaying


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
51 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (6 za)
27 Spinach Leaf (140 za)
24 Sage Leaf (8 za)
104 Mithril Ore (56 za)
126 Elder Wood Log (181 za)
24 Thick Leather Section (68 za)
6 Elder Wood Dowel (34 za)
24 Pile of Incandescent Dust (274 za)
42 Potent Venom Sac (85 za)
33 Large Scale (84 za)
15 Large Bone (86 za)
15 Large Claw (86 za)
15 Large Fang (86 za)

Cena: 51796 (Kumulativní cena: 222566)


Level:300

Vytvoř: 52 Mithril Ingot
Vytvoř: 42 Elder Wood Plank
Vytvoř: 11 Mithril Trident Head
Vytvoř: 11 Elder Trident Shaft
Vytvoř: 6 Knight's Elder Inscription
Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Knight's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 5 Knight's Elder Wood Trident

Level:325

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Potent Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potent Potion of Nightmare Court Slaying

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Jug of Water (1)
Sage Leaf (1)
Thick Leather Section (1)
Pile of Incandescent Dust (1)

Vytvoř: 23 Potent Potion of Ogre Slaying

Level:375

Vytvoř: 1 Knight's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!