Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-03-20T00:00:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Artificing

Základní cena
212019
Očekávaná návratnost
- 11841
Očekávaná koncová cena
200178

135 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Minor Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Minor Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Strong Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
270 Strong Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
12 Vigorous Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
11 Ravaging Soft Wood Scepter - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Krait Trident - Prodáváno za 1020 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Trident - Prodáváno za 909 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Trident - Prodáváno za 949 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Trident - Prodáváno za 909 za pomocí Max Buyout
9 Carrion Hard Wood Trident - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
15 Mighty Green Wood Trident - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
3 Major Sigil of Frailty - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Elemental Slaying - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Impact - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
39 Ruminant Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Assassin's Krait Trident - Prodáváno za 969 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 3360

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Iron Ore (212 za)
Mithril Ore (41 za)
Platinum Ore (232 za)
Elder Wood Log (175 za)
Green Wood Log (21 za)
Hard Wood Log (180 za)
Soft Wood Log (99 za)
Seasoned Wood Log (240 za)
Rugged Leather Section (468 za)
Pile of Glittering Dust (99 za)
Pile of Shimmering Dust (408 za)
Pile of Radiant Dust (961 za)
Pile of Luminous Dust (613 za)
Small Venom Sac (51 za)
Venom Sac (225 za)
Full Venom Sac (529 za)
Potent Venom Sac (97 za)
Large Scale (88 za)
Vial of Weak Blood (9 za)
Tiny Totem (8 za)
Small Totem (137 za)
Intricate Totem (116 za)
Heavy Bone (277 za)
Tiny Claw (8 za)
Large Claw (98 za)
Large Fang (81 za)
Onyx Core (124 za)
Glacial Core (60 za)
Crystal Core (82 za)
Beryl Shard (100 za)
Opal Shard (61 za)
Mushroom (22 za)
Head of Lettuce (5 za)
Spinach Leaf (194 za)
Slab of Red Meat (14 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Trident Head (85 za)
Vigorous Seasoned Inscription (213 za)
Ravaging Soft Inscription (81 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
54 Jug of Water (8 za)
15 Bronze Trident Head (85 za)
90 Green Wood Log (21 za)
54 Pile of Glittering Dust (99 za)
42 Vial of Weak Blood (9 za)
54 Tiny Totem (8 za)
27 Tiny Claw (8 za)

Cena: 9969 (Kumulativní cena: 9969)


Level: 0

Vytvoř: 30 Green Wood Plank
Vytvoř: 15 Green Trident Shaft
Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Vial of Weak Blood (1)

Vytvoř: 14 Mighty Green Wood Trident

Level: 25

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)
Tiny Claw (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying

Level: 50

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Demon Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
27 Mushroom (22 za)
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (5 za)
27 Spinach Leaf (194 za)
110 Soft Wood Log (99 za)
11 Ravaging Soft Inscription (81 za)
27 Pile of Shimmering Dust (408 za)
27 Small Venom Sac (51 za)
27 Small Totem (137 za)

Cena: 34272 (Kumulativní cena: 44241)


Level: 75

Vytvoř: 55 Soft Wood Plank
Vytvoř: 11 Soft Scepter Rod
Vytvoř: 11 Soft Scepter Core
Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Vytvoř: 10 Ravaging Soft Wood Scepter

Level:100

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Small Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Nightmare Court Slaying

Level:125

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Totem (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Grawl Slaying


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
40 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (5 za)
27 Spinach Leaf (194 za)
72 Iron Ore (212 za)
72 Seasoned Wood Log (240 za)
13 Rugged Leather Section (468 za)
24 Lump of Coal (16 za)
12 Vigorous Seasoned Inscription (213 za)
13 Pile of Radiant Dust (961 za)
27 Venom Sac (225 za)
13 Slab of Red Meat (14 za)

Cena: 66011 (Kumulativní cena: 110252)


Level:150

Vytvoř: 24 Steel Ingot
Vytvoř: 24 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 12 Steel Trident Head
Vytvoř: 12 Seasoned Trident Shaft
Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Vigorous Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 11 Vigorous Seasoned Wood Trident

Level:175

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potion of Nightmare Court Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 12 Ruminant Tonic


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (5 za)
27 Spinach Leaf (194 za)
36 Platinum Ore (232 za)
81 Hard Wood Log (180 za)
18 Lump of Primordium (48 za)
27 Pile of Luminous Dust (613 za)
27 Full Venom Sac (529 za)
27 Heavy Bone (277 za)
27 Beryl Shard (100 za)
27 Opal Shard (61 za)

Cena: 72261 (Kumulativní cena: 182513)


Level:225

Vytvoř: 27 Hard Wood Plank
Vytvoř: 18 Darksteel Ingot
Vytvoř: 9 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 9 Darksteel Trident Head
Vytvoř: 9 Hard Trident Shaft
Vytvoř: 9 Carrion Hard Inscription
Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Vytvoř: 8 Carrion Hard Wood Trident

Level:250

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Full Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Nightmare Court Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Beryl Shard (1)
Opal Shard (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Elemental Slaying


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
118 Mithril Ore (41 za)
90 Elder Wood Log (175 za)
15 Potent Venom Sac (97 za)
15 Large Scale (88 za)
15 Intricate Totem (116 za)
8 Onyx Core (124 za)
8 Glacial Core (60 za)
3 Crystal Core (82 za)
15 Large Claw (98 za)
15 Large Fang (81 za)

Cena: 29506 (Kumulativní cena: 212019)


Level:300

Vytvoř: 59 Mithril Ingot
Vytvoř: 30 Elder Wood Plank
Vytvoř: 5 Mithril Trident Head
Vytvoř: 5 Elder Trident Shaft
Objev:

Mithril Ingot (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 2 Major Sigil of Frailty

Level:325

Objev:

Mithril Ingot (1)
Onyx Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Impact

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Mithril Ingot (1)
Glacial Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Elemental Slaying

Level:375

Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Cleric's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Cleric's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!