Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-01-18T05:40:04+00:00

NA/EU price data only
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Artificing

Základní cena
224248
Očekávaná návratnost
- 23736
Očekávaná koncová cena
200512

135 Weak Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Minor Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Minor Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Strong Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
270 Strong Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Apprentice Tuning Crystal - Prodáváno za 4 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Journeyman Tuning Crystal - Prodáváno za 12 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Krait Trident - Prodáváno za 2130 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Trident - Prodáváno za 2394 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Trident - Prodáváno za 2306 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Trident - Prodáváno za 2333 za pomocí Max Buyout
9 Valkyrie Hard Wood Trident - Prodáváno za 263 za pomocí Max Buyout
3 Major Sigil of Frailty - Prodáváno za 163 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Elemental Slaying - Prodáváno za 144 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Impact - Prodáváno za 151 za pomocí Max Buyout
39 Ruminant Tonic - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
12 Hunter's Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 222 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Trident - Prodáváno za 2295 za pomocí Max Buyout

KUP U VENDORA (prodejce)

202 Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
24 Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
18 Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 3360

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

72 Iron Ore (277 za)
118 Mithril Ore (45 za)
36 Platinum Ore (204 za)
90 Elder Wood Log (195 za)
81 Hard Wood Log (278 za)
72 Seasoned Wood Log (307 za)
13 Rugged Leather Section (447 za)
216 Pile of Glittering Dust (47 za)
216 Pile of Shimmering Dust (139 za)
13 Pile of Radiant Dust (459 za)
27 Pile of Luminous Dust (987 za)
27 Venom Sac (10 za)
27 Full Venom Sac (312 za)
15 Potent Venom Sac (41 za)
15 Large Scale (41 za)
54 Vial of Weak Blood (12 za)
27 Vial of Thin Blood (106 za)
27 Tiny Totem (15 za)
27 Small Totem (112 za)
15 Large Bone (42 za)
15 Large Claw (54 za)
27 Sharp Fang (139 za)
15 Large Fang (43 za)
8 Onyx Core (490 za)
8 Glacial Core (143 za)
3 Crystal Core (101 za)
27 Beryl Shard (113 za)
27 Opal Shard (108 za)
27 Mushroom (38 za)
54 Head of Lettuce (8 za)
54 Spinach Leaf (217 za)
67 Slab of Red Meat (8 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

12 Hunter's Seasoned Inscription (22 za)Vytvoř
Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
54 Jug of Water (8 za)
216 Pile of Glittering Dust (47 za)
54 Vial of Weak Blood (12 za)
27 Tiny Totem (15 za)
27 Slab of Red Meat (8 za)

Cena: 11853 (Kumulativní cena: 11853)


Level: 0

Objev:

Pile of Glittering Dust (6)

Vytvoř: 26 Apprentice Tuning Crystal

Level: 25

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Outlaw Slaying

Level: 50

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Demon Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
27 Mushroom (38 za)
54 Jug of Water (8 za)
216 Pile of Shimmering Dust (139 za)
27 Vial of Thin Blood (106 za)
27 Small Totem (112 za)
27 Slab of Red Meat (8 za)

Cena: 37584 (Kumulativní cena: 49437)


Level: 75

Objev:

Pile of Shimmering Dust (6)

Vytvoř: 26 Journeyman Tuning Crystal

Level:100

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Vial of Thin Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Outlaw Slaying

Level:125

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Totem (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Grawl Slaying


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
40 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (8 za)
27 Spinach Leaf (217 za)
72 Iron Ore (277 za)
72 Seasoned Wood Log (307 za)
13 Rugged Leather Section (447 za)
24 Lump of Coal (16 za)
12 Hunter's Seasoned Inscription (22 za)
13 Pile of Radiant Dust (459 za)
27 Venom Sac (10 za)
13 Slab of Red Meat (8 za)

Cena: 61243 (Kumulativní cena: 110680)


Level:150

Vytvoř: 24 Steel Ingot
Vytvoř: 24 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 12 Steel Trident Head
Vytvoř: 12 Seasoned Trident Shaft
Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 11 Hunter's Seasoned Wood Trident

Level:175

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potion of Nightmare Court Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 12 Ruminant Tonic


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (8 za)
27 Spinach Leaf (217 za)
36 Platinum Ore (204 za)
81 Hard Wood Log (278 za)
18 Lump of Primordium (48 za)
27 Pile of Luminous Dust (987 za)
27 Full Venom Sac (312 za)
27 Sharp Fang (139 za)
27 Beryl Shard (113 za)
27 Opal Shard (108 za)

Cena: 82026 (Kumulativní cena: 192706)


Level:225

Vytvoř: 27 Hard Wood Plank
Vytvoř: 18 Darksteel Ingot
Vytvoř: 9 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 9 Darksteel Trident Head
Vytvoř: 9 Hard Trident Shaft
Vytvoř: 9 Valkyrie Hard Inscription
Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Valkyrie Hard Inscription (1)

Vytvoř: 8 Valkyrie Hard Wood Trident

Level:250

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Full Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Nightmare Court Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Beryl Shard (1)
Opal Shard (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Elemental Slaying


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
118 Mithril Ore (45 za)
90 Elder Wood Log (195 za)
15 Potent Venom Sac (41 za)
15 Large Scale (41 za)
8 Onyx Core (490 za)
8 Glacial Core (143 za)
3 Crystal Core (101 za)
15 Large Bone (42 za)
15 Large Claw (54 za)
15 Large Fang (43 za)

Cena: 31542 (Kumulativní cena: 224248)


Level:300

Vytvoř: 59 Mithril Ingot
Vytvoř: 30 Elder Wood Plank
Vytvoř: 5 Mithril Trident Head
Vytvoř: 5 Elder Trident Shaft
Objev:

Mithril Ingot (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 2 Major Sigil of Frailty

Level:325

Objev:

Mithril Ingot (1)
Onyx Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Impact

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Mithril Ingot (1)
Glacial Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Elemental Slaying

Level:375

Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!