Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-11-20T02:00:04+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Artificing

Základní cena
184846
Očekávaná návratnost
- 17357
Očekávaná koncová cena
167489

135 Weak Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Minor Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Minor Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Strong Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
270 Strong Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
15 Vital Green Wood Trident - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
12 Ravaging Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 185 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Trident - Prodáváno za 1750 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Trident - Prodáváno za 1632 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Trident - Prodáváno za 1700 za pomocí Max Buyout
9 Carrion Hard Wood Trident - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
3 Major Sigil of Frailty - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Elemental Slaying - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Impact - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
39 Ruminant Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Giver's Krait Trident - Prodáváno za 1742 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Trident - Prodáváno za 1746 za pomocí Max Buyout
11 Hunter's Soft Wood Focus - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 74 za)

Total : 2688

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Iron Ore (199 za)
Mithril Ore (36 za)
Platinum Ore (129 za)
Elder Wood Log (152 za)
Green Wood Log (32 za)
Hard Wood Log (110 za)
Soft Wood Log (119 za)
Seasoned Wood Log (178 za)
Rugged Leather Section (474 za)
Pile of Glittering Dust (55 za)
Pile of Shimmering Dust (217 za)
Pile of Radiant Dust (732 za)
Pile of Luminous Dust (513 za)
Small Venom Sac (45 za)
Venom Sac (165 za)
Full Venom Sac (689 za)
Potent Venom Sac (92 za)
Vial of Weak Blood (10 za)
Tiny Totem (13 za)
Small Totem (125 za)
Large Bone (94 za)
Heavy Bone (260 za)
Large Claw (98 za)
Large Fang (91 za)
Onyx Core (157 za)
Glacial Core (111 za)
Crystal Core (112 za)
Beryl Shard (73 za)
Opal Shard (56 za)
Pristine Snowflake (106 za)
Mushroom (28 za)
Head of Lettuce (6 za)
Spinach Leaf (170 za)
Slab of Red Meat (8 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Trident Head (84 za)
Vital Green Inscription (6 za)
Hunter's Soft Inscription (101 za)
Ravaging Seasoned Inscription (202 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
54 Jug of Water (8 za)
15 Bronze Trident Head (84 za)
90 Green Wood Log (32 za)
15 Vital Green Inscription (6 za)
54 Pile of Glittering Dust (55 za)
54 Vial of Weak Blood (10 za)
27 Tiny Totem (13 za)
27 Slab of Red Meat (8 za)

Cena: 8739 (Kumulativní cena: 8739)


Level: 0

Vytvoř: 30 Green Wood Plank
Vytvoř: 15 Green Trident Shaft
Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Vital Green Inscription (1)

Vytvoř: 14 Vital Green Wood Trident

Level: 25

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Outlaw Slaying

Level: 50

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Demon Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
27 Mushroom (28 za)
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (6 za)
27 Spinach Leaf (170 za)
110 Soft Wood Log (119 za)
11 Hunter's Soft Inscription (101 za)
27 Pile of Shimmering Dust (217 za)
27 Small Venom Sac (45 za)
27 Small Totem (125 za)

Cena: 30590 (Kumulativní cena: 39329)


Level: 75

Vytvoř: 55 Soft Wood Plank
Vytvoř: 11 Soft Focus Casing
Vytvoř: 11 Soft Focus Core
Objev:

Soft Focus Casing (1)
Soft Focus Core (1)
Hunter's Soft Inscription (1)

Vytvoř: 10 Hunter's Soft Wood Focus

Level:100

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Small Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Nightmare Court Slaying

Level:125

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Totem (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Grawl Slaying


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
40 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (6 za)
27 Spinach Leaf (170 za)
72 Iron Ore (199 za)
72 Seasoned Wood Log (178 za)
13 Rugged Leather Section (474 za)
24 Lump of Coal (16 za)
12 Ravaging Seasoned Inscription (202 za)
13 Pile of Radiant Dust (732 za)
27 Venom Sac (165 za)
13 Slab of Red Meat (8 za)

Cena: 55261 (Kumulativní cena: 94590)


Level:150

Vytvoř: 24 Steel Ingot
Vytvoř: 24 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 12 Steel Trident Head
Vytvoř: 12 Seasoned Trident Shaft
Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 11 Ravaging Seasoned Wood Trident

Level:175

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potion of Nightmare Court Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 12 Ruminant Tonic


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (6 za)
27 Spinach Leaf (170 za)
36 Platinum Ore (129 za)
81 Hard Wood Log (110 za)
18 Lump of Primordium (48 za)
27 Pile of Luminous Dust (513 za)
27 Full Venom Sac (689 za)
27 Heavy Bone (260 za)
27 Beryl Shard (73 za)
27 Opal Shard (56 za)

Cena: 62559 (Kumulativní cena: 157149)


Level:225

Vytvoř: 27 Hard Wood Plank
Vytvoř: 18 Darksteel Ingot
Vytvoř: 9 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 9 Darksteel Trident Head
Vytvoř: 9 Hard Trident Shaft
Vytvoř: 9 Carrion Hard Inscription
Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Vytvoř: 8 Carrion Hard Wood Trident

Level:250

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Full Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Nightmare Court Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Beryl Shard (1)
Opal Shard (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Elemental Slaying


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
118 Mithril Ore (36 za)
90 Elder Wood Log (152 za)
15 Potent Venom Sac (92 za)
8 Onyx Core (157 za)
8 Glacial Core (111 za)
3 Crystal Core (112 za)
15 Large Bone (94 za)
15 Large Claw (98 za)
15 Large Fang (91 za)
15 Pristine Snowflake (106 za)

Cena: 27623 (Kumulativní cena: 184772)


Level:300

Vytvoř: 59 Mithril Ingot
Vytvoř: 30 Elder Wood Plank
Vytvoř: 5 Mithril Trident Head
Vytvoř: 5 Elder Trident Shaft
Objev:

Mithril Ingot (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 2 Major Sigil of Frailty

Level:325

Objev:

Mithril Ingot (1)
Onyx Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Impact

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Mithril Ingot (1)
Glacial Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Elemental Slaying

Level:375

Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Giver's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Giver's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!