Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-09-21T19:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Artificing

Základní cena
223821
Očekávaná návratnost
- 14107
Očekávaná koncová cena
209714

135 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Minor Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Minor Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Strong Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
270 Strong Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Krait Trident - Prodáváno za 1020 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Krait Trident - Prodáváno za 1020 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Trident - Prodáváno za 973 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Trident - Prodáváno za 1020 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Trident - Prodáváno za 1024 za pomocí Max Buyout
9 Carrion Hard Wood Trident - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
15 Mighty Green Wood Trident - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
4 Major Sigil of Frailty - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Elemental Slaying - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Impact - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
39 Ruminant Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
9 Hunter's Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Trident - Prodáváno za 1024 za pomocí Max Buyout
11 Hunter's Soft Wood Scepter - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
223821

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
223821

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Iron Ore (198 za)
Mithril Ore (78 za)
Platinum Ore (200 za)
Elder Wood Log (256 za)
Green Wood Log (30 za)
Hard Wood Log (132 za)
Soft Wood Log (105 za)
Seasoned Wood Log (227 za)
Rugged Leather Section (344 za)
Pile of Glittering Dust (85 za)
Pile of Shimmering Dust (373 za)
Pile of Radiant Dust (1175 za)
Pile of Luminous Dust (945 za)
Small Venom Sac (72 za)
Venom Sac (262 za)
Full Venom Sac (477 za)
Large Scale (62 za)
Vial of Weak Blood (7 za)
Tiny Totem (10 za)
Small Totem (115 za)
Large Bone (58 za)
Heavy Bone (183 za)
Tiny Claw (9 za)
Claw (243 za)
Large Fang (54 za)
Onyx Core (195 za)
Glacial Core (56 za)
Crystal Core (60 za)
Beryl Shard (100 za)
Opal Shard (83 za)
Mushroom (20 za)
Head of Lettuce (8 za)
Spinach Leaf (140 za)
Slab of Red Meat (35 za)
Remaining Cost
223821

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Trident Head (204 za)
Elder Trident Shaft (998 za)
Hunter's Soft Inscription (169 za)
Cleric's Mithril Imbued Inscription (4454 za)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (3700 za)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (3469 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
54 Jug of Water (8 za)
15 Bronze Trident Head (204 za)
90 Green Wood Log (30 za)
54 Pile of Glittering Dust (85 za)
42 Vial of Weak Blood (7 za)
54 Tiny Totem (10 za)
27 Tiny Claw (9 za)

Cena: 11859 (Kumulativní cena: 11859)


Level: 0

Vytvoř: 30 Green Wood Plank
Vytvoř: 15 Green Trident Shaft
Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Vial of Weak Blood (1)

Vytvoř: 14 Mighty Green Wood Trident

Level: 25

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)
Tiny Claw (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying

Level: 50

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Demon Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
27 Mushroom (20 za)
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (8 za)
27 Spinach Leaf (140 za)
110 Soft Wood Log (105 za)
11 Hunter's Soft Inscription (169 za)
27 Pile of Shimmering Dust (373 za)
27 Small Venom Sac (72 za)
27 Small Totem (115 za)

Cena: 33497 (Kumulativní cena: 45356)


Level: 75

Vytvoř: 55 Soft Wood Plank
Vytvoř: 11 Soft Scepter Rod
Vytvoř: 11 Soft Scepter Core
Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Hunter's Soft Inscription (1)

Vytvoř: 10 Hunter's Soft Wood Scepter

Level:100

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Small Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Nightmare Court Slaying

Level:125

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Totem (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Grawl Slaying


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
40 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (8 za)
27 Spinach Leaf (140 za)
54 Iron Ore (198 za)
81 Seasoned Wood Log (227 za)
13 Rugged Leather Section (344 za)
18 Lump of Coal (16 za)
13 Pile of Radiant Dust (1175 za)
27 Venom Sac (262 za)
27 Claw (243 za)
13 Slab of Red Meat (35 za)

Cena: 67520 (Kumulativní cena: 112876)


Level:150

Vytvoř: 27 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 18 Steel Ingot
Vytvoř: 9 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 9 Steel Trident Head
Vytvoř: 9 Seasoned Trident Shaft
Vytvoř: 9 Hunter's Seasoned Inscription
Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 8 Hunter's Seasoned Wood Trident

Level:175

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potion of Nightmare Court Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 12 Ruminant Tonic


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (8 za)
27 Spinach Leaf (140 za)
36 Platinum Ore (200 za)
81 Hard Wood Log (132 za)
18 Lump of Primordium (48 za)
27 Pile of Luminous Dust (945 za)
27 Full Venom Sac (477 za)
27 Heavy Bone (183 za)
27 Beryl Shard (100 za)
27 Opal Shard (83 za)

Cena: 71460 (Kumulativní cena: 184336)


Level:225

Vytvoř: 27 Hard Wood Plank
Vytvoř: 18 Darksteel Ingot
Vytvoř: 9 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 9 Darksteel Trident Head
Vytvoř: 9 Hard Trident Shaft
Vytvoř: 9 Carrion Hard Inscription
Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Vytvoř: 8 Carrion Hard Wood Trident

Level:250

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Full Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Nightmare Court Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Beryl Shard (1)
Opal Shard (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Elemental Slaying


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
6 Elder Trident Shaft (998 za)
100 Mithril Ore (78 za)
36 Elder Wood Log (256 za)
1 Cleric's Mithril Imbued Inscription (4454 za)
1 Assassin's Mithril Imbued Inscription (3700 za)
1 Rampager's Mithril Imbued Inscription (3469 za)
15 Large Scale (62 za)
8 Onyx Core (195 za)
8 Glacial Core (56 za)
4 Crystal Core (60 za)
15 Large Bone (58 za)
15 Large Fang (54 za)

Cena: 39485 (Kumulativní cena: 223821)


Level:300

Vytvoř: 50 Mithril Ingot
Vytvoř: 12 Elder Wood Plank
Vytvoř: 6 Mithril Trident Head
Objev:

Mithril Ingot (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 3 Major Sigil of Frailty

Level:325

Objev:

Mithril Ingot (1)
Onyx Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Impact

Level:350

Vytvoř: 6 Mithril Plated Dowel
Objev:

Mithril Ingot (1)
Glacial Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Elemental Slaying

Level:375

Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Cleric's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!