Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-02-24T17:20:03+00:00

NA/EU price data only
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Artificing

Základní cena
251990
Očekávaná návratnost
- 26002
Očekávaná koncová cena
225988

135 Weak Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Minor Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Minor Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Strong Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Strong Potion of Dredge Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Apprentice Tuning Crystal - Prodáváno za 4 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Journeyman Tuning Crystal - Prodáváno za 12 za pomocí Vendor (prodejce)
12 Ravaging Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Trident - Prodáváno za 2400 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Trident - Prodáváno za 2469 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Trident - Prodáváno za 2406 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Trident - Prodáváno za 2395 za pomocí Max Buyout
9 Carrion Hard Wood Trident - Prodáváno za 289 za pomocí Max Buyout
3 Major Sigil of Frailty - Prodáváno za 159 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Elemental Slaying - Prodáváno za 166 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Impact - Prodáváno za 166 za pomocí Max Buyout
39 Ruminant Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Trident - Prodáváno za 2429 za pomocí Max Buyout

KUP U VENDORA (prodejce)

202 Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
24 Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
18 Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 3360

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

27 Gold Ore (58 za)
72 Iron Ore (276 za)
118 Mithril Ore (49 za)
63 Platinum Ore (215 za)
90 Elder Wood Log (201 za)
81 Hard Wood Log (412 za)
72 Seasoned Wood Log (337 za)
13 Rugged Leather Section (454 za)
216 Pile of Glittering Dust (45 za)
216 Pile of Shimmering Dust (157 za)
13 Pile of Radiant Dust (514 za)
27 Pile of Luminous Dust (900 za)
27 Venom Sac (19 za)
27 Full Venom Sac (467 za)
15 Potent Venom Sac (28 za)
15 Large Scale (30 za)
54 Vial of Weak Blood (13 za)
27 Vial of Thin Blood (122 za)
27 Tiny Totem (14 za)
27 Small Totem (123 za)
15 Large Bone (30 za)
27 Heavy Bone (207 za)
15 Large Claw (29 za)
15 Large Fang (24 za)
8 Onyx Core (549 za)
8 Glacial Core (123 za)
3 Crystal Core (118 za)
27 Mushroom (35 za)
54 Head of Lettuce (6 za)
54 Spinach Leaf (292 za)
67 Slab of Red Meat (9 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

12 Ravaging Seasoned Inscription (19 za)Vytvoř
Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
54 Jug of Water (8 za)
216 Pile of Glittering Dust (45 za)
54 Vial of Weak Blood (13 za)
27 Tiny Totem (14 za)
27 Slab of Red Meat (9 za)

Cena: 11475 (Kumulativní cena: 11475)


Level: 0

Objev:

Pile of Glittering Dust (6)

Vytvoř: 26 Apprentice Tuning Crystal

Level: 25

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Outlaw Slaying

Level: 50

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Demon Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
27 Mushroom (35 za)
54 Jug of Water (8 za)
216 Pile of Shimmering Dust (157 za)
27 Vial of Thin Blood (122 za)
27 Small Totem (123 za)
27 Slab of Red Meat (9 za)

Cena: 42147 (Kumulativní cena: 53622)


Level: 75

Objev:

Pile of Shimmering Dust (6)

Vytvoř: 26 Journeyman Tuning Crystal

Level:100

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Vial of Thin Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Outlaw Slaying

Level:125

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Totem (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Grawl Slaying


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
40 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (6 za)
27 Spinach Leaf (292 za)
72 Iron Ore (276 za)
72 Seasoned Wood Log (337 za)
13 Rugged Leather Section (454 za)
24 Lump of Coal (16 za)
12 Ravaging Seasoned Inscription (19 za)
13 Pile of Radiant Dust (514 za)
27 Venom Sac (19 za)
13 Slab of Red Meat (9 za)

Cena: 66328 (Kumulativní cena: 119950)


Level:150

Vytvoř: 24 Steel Ingot
Vytvoř: 24 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 12 Steel Trident Head
Vytvoř: 12 Seasoned Trident Shaft
Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 11 Ravaging Seasoned Wood Trident

Level:175

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potion of Nightmare Court Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 12 Ruminant Tonic


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (6 za)
27 Spinach Leaf (292 za)
27 Gold Ore (58 za)
63 Platinum Ore (215 za)
81 Hard Wood Log (412 za)
18 Lump of Primordium (48 za)
27 Pile of Luminous Dust (900 za)
27 Full Venom Sac (467 za)
27 Heavy Bone (207 za)

Cena: 100323 (Kumulativní cena: 220273)


Level:225

Vytvoř: 27 Hard Wood Plank
Vytvoř: 18 Darksteel Ingot
Vytvoř: 9 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 9 Darksteel Trident Head
Vytvoř: 9 Hard Trident Shaft
Vytvoř: 9 Carrion Hard Inscription
Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Vytvoř: 8 Carrion Hard Wood Trident

Level:250

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Full Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Nightmare Court Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Gold Ore (1)
Platinum Ore (1)
Pile of Luminous Dust (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Dredge Slaying


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
118 Mithril Ore (49 za)
90 Elder Wood Log (201 za)
15 Potent Venom Sac (28 za)
15 Large Scale (30 za)
8 Onyx Core (549 za)
8 Glacial Core (123 za)
3 Crystal Core (118 za)
15 Large Bone (30 za)
15 Large Claw (29 za)
15 Large Fang (24 za)

Cena: 31717 (Kumulativní cena: 251990)


Level:300

Vytvoř: 59 Mithril Ingot
Vytvoř: 30 Elder Wood Plank
Vytvoř: 5 Mithril Trident Head
Vytvoř: 5 Elder Trident Shaft
Objev:

Mithril Ingot (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 2 Major Sigil of Frailty

Level:325

Objev:

Mithril Ingot (1)
Onyx Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Impact

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Mithril Ingot (1)
Glacial Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Elemental Slaying

Level:375

Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!