Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-07-28T16:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Artificing

Základní cena
261305
Očekávaná návratnost
- 27352
Očekávaná koncová cena
233953

135 Weak Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Minor Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Minor Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Strong Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
270 Strong Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Apprentice Tuning Crystal - Prodáváno za 4 za pomocí Vendor (prodejce)
15 Ravaging Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
10 Ravaging Soft Wood Scepter - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Wand - Prodáváno za 4551 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Trident - Prodáváno za 2569 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Trident - Prodáváno za 2476 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Trident - Prodáváno za 2558 za pomocí Max Buyout
9 Carrion Hard Wood Trident - Prodáváno za 196 za pomocí Max Buyout
3 Major Sigil of Frailty - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Elemental Slaying - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Impact - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
39 Ruminant Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Giver's Krait Trident - Prodáváno za 2295 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Trident - Prodáváno za 2560 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 39 za)
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Iron Ore (218 za)
Mithril Ore (100 za)
Platinum Ore (280 za)
Elder Wood Log (324 za)
Hard Wood Log (207 za)
Soft Wood Log (125 za)
Rugged Leather Section (526 za)
Pile of Glittering Dust (43 za)
Pile of Shimmering Dust (197 za)
Pile of Radiant Dust (803 za)
Pile of Luminous Dust (995 za)
Small Venom Sac (37 za)
Venom Sac (90 za)
Full Venom Sac (617 za)
Potent Venom Sac (91 za)
Vial of Weak Blood (11 za)
Tiny Totem (20 za)
Small Totem (137 za)
Heavy Bone (335 za)
Large Claw (106 za)
Large Fang (94 za)
Onyx Core (214 za)
Glacial Core (57 za)
Crystal Core (84 za)
Beryl Shard (122 za)
Opal Shard (110 za)
Pristine Snowflake (84 za)
Mushroom (40 za)
Head of Lettuce (7 za)
Spinach Leaf (239 za)
Slab of Red Meat (8 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Elder Scepter Rod (1412 za)
Seasoned Trident Shaft (1198 za)
Elder Scepter Core (1057 za)
Soft Wood Dowel (89 za)
Ravaging Seasoned Inscription (152 za)
Carrion Mithril Imbued Inscription (5199 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
54 Jug of Water (8 za)
216 Pile of Glittering Dust (43 za)
54 Vial of Weak Blood (11 za)
27 Tiny Totem (20 za)
27 Slab of Red Meat (8 za)

Cena: 11070 (Kumulativní cena: 11070)


Level: 0

Objev:

Pile of Glittering Dust (6)

Vytvoř: 26 Apprentice Tuning Crystal

Level: 25

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Outlaw Slaying

Level: 50

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Demon Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
27 Mushroom (40 za)
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (7 za)
27 Spinach Leaf (239 za)
100 Soft Wood Log (125 za)
10 Soft Wood Dowel (89 za)
27 Pile of Shimmering Dust (197 za)
57 Small Venom Sac (37 za)
27 Small Totem (137 za)

Cena: 32671 (Kumulativní cena: 43741)


Level: 75

Vytvoř: 50 Soft Wood Plank
Vytvoř: 10 Soft Scepter Rod
Vytvoř: 10 Soft Scepter Core
Vytvoř: 10 Ravaging Soft Inscription
Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Vytvoř: 9 Ravaging Soft Wood Scepter

Level:100

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Small Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Nightmare Court Slaying

Level:125

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Totem (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Grawl Slaying


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
40 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (7 za)
27 Spinach Leaf (239 za)
15 Seasoned Trident Shaft (1198 za)
90 Iron Ore (218 za)
13 Rugged Leather Section (526 za)
30 Lump of Coal (16 za)
15 Ravaging Seasoned Inscription (152 za)
13 Pile of Radiant Dust (803 za)
27 Venom Sac (90 za)
13 Slab of Red Meat (8 za)

Cena: 67123 (Kumulativní cena: 110864)


Level:150

Vytvoř: 30 Steel Ingot
Vytvoř: 15 Steel Trident Head
Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Ravaging Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 14 Ravaging Seasoned Wood Trident

Level:175

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potion of Nightmare Court Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 12 Ruminant Tonic


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (7 za)
27 Spinach Leaf (239 za)
36 Platinum Ore (280 za)
81 Hard Wood Log (207 za)
18 Lump of Primordium (48 za)
27 Pile of Luminous Dust (995 za)
27 Full Venom Sac (617 za)
27 Heavy Bone (335 za)
27 Beryl Shard (122 za)
27 Opal Shard (110 za)

Cena: 93618 (Kumulativní cena: 204482)


Level:225

Vytvoř: 27 Hard Wood Plank
Vytvoř: 18 Darksteel Ingot
Vytvoř: 9 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 9 Darksteel Trident Head
Vytvoř: 9 Hard Trident Shaft
Vytvoř: 9 Carrion Hard Inscription
Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Vytvoř: 8 Carrion Hard Wood Trident

Level:250

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Full Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Nightmare Court Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Beryl Shard (1)
Opal Shard (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Elemental Slaying


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Elder Scepter Rod (1412 za)
1 Elder Scepter Core (1057 za)
106 Mithril Ore (100 za)
78 Elder Wood Log (324 za)
2 Carrion Mithril Imbued Inscription (5199 za)
15 Potent Venom Sac (91 za)
8 Onyx Core (214 za)
8 Glacial Core (57 za)
3 Crystal Core (84 za)
15 Large Claw (106 za)
15 Large Fang (94 za)
15 Pristine Snowflake (84 za)

Cena: 56784 (Kumulativní cena: 261266)


Level:300

Vytvoř: 53 Mithril Ingot
Vytvoř: 26 Elder Wood Plank
Vytvoř: 5 Mithril Trident Head
Vytvoř: 5 Elder Trident Shaft
Objev:

Mithril Ingot (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 2 Major Sigil of Frailty

Level:325

Objev:

Mithril Ingot (1)
Onyx Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Impact

Level:350

Vytvoř: 8 Mithril Plated Dowel
Objev:

Mithril Ingot (1)
Glacial Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Elemental Slaying

Level:375

Vytvoř: 1 Giver's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Elder Scepter Rod (1)
Elder Scepter Core (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Giver's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!