Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-09-22T16:20:06+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Artificing

Základní cena
254848
Očekávaná návratnost
- 22325
Očekávaná koncová cena
232523

135 Weak Potion of Outlaw Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Minor Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Minor Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Strong Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
270 Strong Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Vigorous Soft Wood Scepter - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
13 Malign Green Wood Trident - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Trident - Prodáváno za 2641 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Trident - Prodáváno za 2642 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Trident - Prodáváno za 2657 za pomocí Max Buyout
9 Carrion Hard Wood Trident - Prodáváno za 117 za pomocí Max Buyout
3 Major Sigil of Frailty - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Elemental Slaying - Prodáváno za 121 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Impact - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
39 Ruminant Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Giver's Krait Trident - Prodáváno za 2656 za pomocí Max Buyout
12 Hunter's Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 207 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Trident - Prodáváno za 2642 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 208 za)

Total : 2688

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Iron Ore (259 za)
Mithril Ore (81 za)
Platinum Ore (291 za)
Elder Wood Log (185 za)
Green Wood Log (46 za)
Hard Wood Log (249 za)
Soft Wood Log (142 za)
Seasoned Wood Log (303 za)
Rugged Leather Section (520 za)
Pile of Glittering Dust (68 za)
Pile of Shimmering Dust (233 za)
Pile of Radiant Dust (739 za)
Pile of Luminous Dust (701 za)
Tiny Venom Sac (8 za)
Small Venom Sac (40 za)
Venom Sac (181 za)
Full Venom Sac (783 za)
Potent Venom Sac (125 za)
Vial of Weak Blood (12 za)
Tiny Totem (22 za)
Small Totem (149 za)
Large Bone (116 za)
Bone Shard (40 za)
Heavy Bone (501 za)
Large Claw (116 za)
Large Fang (114 za)
Onyx Core (208 za)
Glacial Core (75 za)
Crystal Core (127 za)
Beryl Shard (92 za)
Opal Shard (56 za)
Pristine Snowflake (124 za)
Mushroom (51 za)
Head of Lettuce (9 za)
Spinach Leaf (268 za)
Slab of Red Meat (10 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Trident Head (84 za)
Elder Trident Shaft (740 za)
Green Wood Dowel (14 za)
Soft Wood Dowel (99 za)
Hunter's Seasoned Inscription (194 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
54 Jug of Water (8 za)
13 Bronze Trident Head (84 za)
78 Green Wood Log (46 za)
13 Green Wood Dowel (14 za)
54 Pile of Glittering Dust (68 za)
39 Tiny Venom Sac (8 za)
54 Vial of Weak Blood (12 za)
27 Tiny Totem (22 za)
27 Slab of Red Meat (10 za)

Cena: 10790 (Kumulativní cena: 10790)


Level: 0

Vytvoř: 26 Green Wood Plank
Vytvoř: 13 Green Trident Shaft
Vytvoř: 13 Malign Green Inscription
Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Malign Green Inscription (1)

Vytvoř: 12 Malign Green Wood Trident

Level: 25

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Outlaw Slaying

Level: 50

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Demon Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
27 Mushroom (51 za)
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (9 za)
27 Spinach Leaf (268 za)
100 Soft Wood Log (142 za)
10 Soft Wood Dowel (99 za)
27 Pile of Shimmering Dust (233 za)
27 Small Venom Sac (40 za)
27 Small Totem (149 za)
30 Bone Shard (40 za)

Cena: 37072 (Kumulativní cena: 47862)


Level: 75

Vytvoř: 50 Soft Wood Plank
Vytvoř: 10 Soft Scepter Rod
Vytvoř: 10 Soft Scepter Core
Vytvoř: 10 Vigorous Soft Inscription
Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Vigorous Soft Inscription (1)

Vytvoř: 9 Vigorous Soft Wood Scepter

Level:100

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Small Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Nightmare Court Slaying

Level:125

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Totem (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Grawl Slaying


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
40 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (9 za)
27 Spinach Leaf (268 za)
72 Iron Ore (259 za)
72 Seasoned Wood Log (303 za)
13 Rugged Leather Section (520 za)
24 Lump of Coal (16 za)
12 Hunter's Seasoned Inscription (194 za)
13 Pile of Radiant Dust (739 za)
27 Venom Sac (181 za)
13 Slab of Red Meat (10 za)

Cena: 72359 (Kumulativní cena: 120221)


Level:150

Vytvoř: 24 Steel Ingot
Vytvoř: 24 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 12 Steel Trident Head
Vytvoř: 12 Seasoned Trident Shaft
Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 11 Hunter's Seasoned Wood Trident

Level:175

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potion of Nightmare Court Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 12 Ruminant Tonic


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (9 za)
27 Spinach Leaf (268 za)
36 Platinum Ore (291 za)
81 Hard Wood Log (249 za)
18 Lump of Primordium (48 za)
27 Pile of Luminous Dust (701 za)
27 Full Venom Sac (783 za)
27 Heavy Bone (501 za)
27 Beryl Shard (92 za)
27 Opal Shard (56 za)

Cena: 97011 (Kumulativní cena: 217232)


Level:225

Vytvoř: 27 Hard Wood Plank
Vytvoř: 18 Darksteel Ingot
Vytvoř: 9 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 9 Darksteel Trident Head
Vytvoř: 9 Hard Trident Shaft
Vytvoř: 9 Carrion Hard Inscription
Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Vytvoř: 8 Carrion Hard Wood Trident

Level:250

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Full Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Nightmare Court Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Beryl Shard (1)
Opal Shard (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Elemental Slaying


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Elder Trident Shaft (740 za)
118 Mithril Ore (81 za)
84 Elder Wood Log (185 za)
15 Potent Venom Sac (125 za)
8 Onyx Core (208 za)
8 Glacial Core (75 za)
3 Crystal Core (127 za)
15 Large Bone (116 za)
15 Large Claw (116 za)
15 Large Fang (114 za)
15 Pristine Snowflake (124 za)

Cena: 37408 (Kumulativní cena: 254640)


Level:300

Vytvoř: 59 Mithril Ingot
Vytvoř: 28 Elder Wood Plank
Vytvoř: 5 Mithril Trident Head
Vytvoř: 4 Elder Trident Shaft
Objev:

Mithril Ingot (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 2 Major Sigil of Frailty

Level:325

Objev:

Mithril Ingot (1)
Onyx Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Impact

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Mithril Ingot (1)
Glacial Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Elemental Slaying

Level:375

Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Giver's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Giver's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!