Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-07-20T14:00:04+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Artificing

Základní cena
209944
Očekávaná návratnost
- 11602
Očekávaná koncová cena
198342

135 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Minor Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Minor Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Strong Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
270 Strong Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Vigorous Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
11 Ravaging Soft Wood Scepter - Prodáváno za 33 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Krait Trident - Prodáváno za 901 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Trident - Prodáváno za 884 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Trident - Prodáváno za 986 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Trident - Prodáváno za 888 za pomocí Max Buyout
9 Carrion Hard Wood Trident - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
15 Mighty Green Wood Trident - Prodáváno za 15 za pomocí Max Buyout
3 Major Sigil of Frailty - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
8 Major Sigil of Elemental Slaying - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
8 Major Sigil of Impact - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
39 Ruminant Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Assassin's Krait Trident - Prodáváno za 935 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
209944

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 3360
Remaining Cost
209944

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Iron Ore (223 za)
Mithril Ore (30 za)
Platinum Ore (220 za)
Elder Wood Log (143 za)
Green Wood Log (33 za)
Hard Wood Log (183 za)
Soft Wood Log (113 za)
Seasoned Wood Log (222 za)
Rugged Leather Section (446 za)
Pile of Glittering Dust (66 za)
Pile of Shimmering Dust (245 za)
Pile of Radiant Dust (799 za)
Pile of Luminous Dust (712 za)
Small Venom Sac (69 za)
Venom Sac (299 za)
Full Venom Sac (624 za)
Potent Venom Sac (68 za)
Large Scale (65 za)
Vial of Weak Blood (9 za)
Tiny Totem (10 za)
Small Totem (138 za)
Large Bone (66 za)
Bone (274 za)
Heavy Bone (185 za)
Tiny Claw (9 za)
Large Claw (77 za)
Large Fang (58 za)
Onyx Core (159 za)
Glacial Core (59 za)
Crystal Core (78 za)
Beryl Shard (100 za)
Opal Shard (80 za)
Mushroom (19 za)
Head of Lettuce (7 za)
Spinach Leaf (195 za)
Slab of Red Meat (33 za)
Remaining Cost
209944

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Trident Head (99 za)
Ravaging Soft Inscription (210 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
54 Jug of Water (8 za)
15 Bronze Trident Head (99 za)
90 Green Wood Log (33 za)
54 Pile of Glittering Dust (66 za)
42 Vial of Weak Blood (9 za)
54 Tiny Totem (10 za)
27 Tiny Claw (9 za)

Cena: 9612 (Kumulativní cena: 9612)


Level: 0

Vytvoř: 30 Green Wood Plank
Vytvoř: 15 Green Trident Shaft
Objev:

Bronze Trident Head (1)
Green Trident Shaft (1)
Vial of Weak Blood (1)

Vytvoř: 14 Mighty Green Wood Trident

Level: 25

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)
Tiny Claw (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying

Level: 50

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Demon Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
27 Mushroom (19 za)
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (7 za)
27 Spinach Leaf (195 za)
110 Soft Wood Log (113 za)
11 Ravaging Soft Inscription (210 za)
27 Pile of Shimmering Dust (245 za)
27 Small Venom Sac (69 za)
27 Small Totem (138 za)

Cena: 33343 (Kumulativní cena: 42955)


Level: 75

Vytvoř: 55 Soft Wood Plank
Vytvoř: 11 Soft Scepter Rod
Vytvoř: 11 Soft Scepter Core
Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Vytvoř: 10 Ravaging Soft Wood Scepter

Level:100

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Small Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Nightmare Court Slaying

Level:125

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Totem (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Grawl Slaying


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
40 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (7 za)
27 Spinach Leaf (195 za)
54 Iron Ore (223 za)
81 Seasoned Wood Log (222 za)
13 Rugged Leather Section (446 za)
18 Lump of Coal (16 za)
13 Pile of Radiant Dust (799 za)
27 Venom Sac (299 za)
27 Bone (274 za)
13 Slab of Red Meat (33 za)

Cena: 68171 (Kumulativní cena: 111126)


Level:150

Vytvoř: 27 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 18 Steel Ingot
Vytvoř: 9 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 9 Steel Trident Head
Vytvoř: 9 Seasoned Trident Shaft
Vytvoř: 9 Vigorous Seasoned Inscription
Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Vigorous Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 8 Vigorous Seasoned Wood Trident

Level:175

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potion of Nightmare Court Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 12 Ruminant Tonic


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (7 za)
27 Spinach Leaf (195 za)
36 Platinum Ore (220 za)
81 Hard Wood Log (183 za)
18 Lump of Primordium (48 za)
27 Pile of Luminous Dust (712 za)
27 Full Venom Sac (624 za)
27 Heavy Bone (185 za)
27 Beryl Shard (100 za)
27 Opal Shard (80 za)

Cena: 75420 (Kumulativní cena: 186546)


Level:225

Vytvoř: 27 Hard Wood Plank
Vytvoř: 18 Darksteel Ingot
Vytvoř: 9 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 9 Darksteel Trident Head
Vytvoř: 9 Hard Trident Shaft
Vytvoř: 9 Carrion Hard Inscription
Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Vytvoř: 8 Carrion Hard Wood Trident

Level:250

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Full Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Nightmare Court Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Beryl Shard (1)
Opal Shard (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Elemental Slaying


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
118 Mithril Ore (30 za)
90 Elder Wood Log (143 za)
15 Potent Venom Sac (68 za)
15 Large Scale (65 za)
8 Onyx Core (159 za)
8 Glacial Core (59 za)
3 Crystal Core (78 za)
15 Large Bone (66 za)
15 Large Claw (77 za)
15 Large Fang (58 za)

Cena: 23398 (Kumulativní cena: 209944)


Level:300

Vytvoř: 59 Mithril Ingot
Vytvoř: 30 Elder Wood Plank
Vytvoř: 5 Mithril Trident Head
Vytvoř: 5 Elder Trident Shaft
Objev:

Mithril Ingot (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 2 Major Sigil of Frailty

Level:325

Objev:

Mithril Ingot (1)
Onyx Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Impact

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Mithril Ingot (1)
Glacial Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Elemental Slaying

Level:375

Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!