Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-11-15T08:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Artificing

Základní cena
205434
Očekávaná návratnost
- 13272
Očekávaná koncová cena
192162

135 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Weak Potion of Demon Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Minor Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Minor Potion of Grawl Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
135 Strong Potion of Nightmare Court Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
270 Strong Potion of Elemental Slaying - Prodáváno za 2 za pomocí Vendor (prodejce)
11 Vital Green Wood Scepter - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
9 Vigorous Soft Wood Scepter - Prodáváno za 27 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Krait Trident - Prodáváno za 944 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Trident - Prodáváno za 663 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Trident - Prodáváno za 1130 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Trident - Prodáváno za 1032 za pomocí Max Buyout
9 Carrion Hard Wood Trident - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
3 Major Sigil of Frailty - Prodáváno za 258 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Elemental Slaying - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Impact - Prodáváno za 189 za pomocí Max Buyout
39 Ruminant Tonic - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
12 Hunter's Seasoned Wood Trident - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Trident - Prodáváno za 946 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
205434

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 3360
Remaining Cost
205434

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Iron Ore (204 za)
Mithril Ore (49 za)
Platinum Ore (202 za)
Elder Wood Log (180 za)
Green Wood Log (26 za)
Hard Wood Log (112 za)
Soft Wood Log (98 za)
Seasoned Wood Log (221 za)
Rugged Leather Section (347 za)
Pile of Glittering Dust (66 za)
Pile of Shimmering Dust (318 za)
Pile of Radiant Dust (882 za)
Pile of Luminous Dust (650 za)
Small Venom Sac (65 za)
Venom Sac (287 za)
Full Venom Sac (525 za)
Potent Venom Sac (50 za)
Large Scale (60 za)
Vial of Weak Blood (9 za)
Tiny Totem (9 za)
Small Totem (118 za)
Large Bone (49 za)
Bone Shard (65 za)
Heavy Bone (199 za)
Tiny Claw (9 za)
Large Claw (89 za)
Large Fang (48 za)
Onyx Core (288 za)
Glacial Core (79 za)
Crystal Core (78 za)
Beryl Shard (120 za)
Opal Shard (98 za)
Mushroom (18 za)
Head of Lettuce (6 za)
Spinach Leaf (136 za)
Slab of Red Meat (44 za)
Remaining Cost
205434

Předchystáno (Kup na tržišti)

Vital Green Inscription (12 za)
Hunter's Seasoned Inscription (995 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
54 Jug of Water (8 za)
165 Green Wood Log (26 za)
11 Vital Green Inscription (12 za)
54 Pile of Glittering Dust (66 za)
27 Vial of Weak Blood (9 za)
54 Tiny Totem (9 za)
27 Tiny Claw (9 za)

Cena: 9390 (Kumulativní cena: 9390)


Level: 0

Vytvoř: 55 Green Wood Plank
Vytvoř: 11 Green Scepter Rod
Vytvoř: 11 Green Scepter Core
Objev:

Green Scepter Rod (1)
Green Scepter Core (1)
Vital Green Inscription (1)

Vytvoř: 10 Vital Green Wood Scepter

Level: 25

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Tiny Totem (1)
Tiny Claw (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Sons of Svanir Slaying

Level: 50

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Glittering Dust (1)
Vial of Weak Blood (1)
Tiny Totem (1)

Vytvoř: 26 Weak Potion of Demon Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
27 Mushroom (18 za)
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (6 za)
27 Spinach Leaf (136 za)
108 Soft Wood Log (98 za)
27 Pile of Shimmering Dust (318 za)
27 Small Venom Sac (65 za)
27 Small Totem (118 za)
27 Bone Shard (65 za)

Cena: 30618 (Kumulativní cena: 40008)


Level: 75

Vytvoř: 54 Soft Wood Plank
Vytvoř: 9 Soft Wood Dowel
Vytvoř: 9 Soft Scepter Rod
Vytvoř: 9 Soft Scepter Core
Vytvoř: 9 Vigorous Soft Inscription
Objev:

Soft Scepter Rod (1)
Soft Scepter Core (1)
Vigorous Soft Inscription (1)

Vytvoř: 8 Vigorous Soft Wood Scepter

Level:100

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Small Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Nightmare Court Slaying

Level:125

Objev:

Mushroom (1)
Jug of Water (1)
Pile of Shimmering Dust (1)
Small Totem (1)

Vytvoř: 26 Minor Potion of Grawl Slaying


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
40 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (6 za)
27 Spinach Leaf (136 za)
72 Iron Ore (204 za)
72 Seasoned Wood Log (221 za)
13 Rugged Leather Section (347 za)
24 Lump of Coal (16 za)
12 Hunter's Seasoned Inscription (995 za)
13 Pile of Radiant Dust (882 za)
27 Venom Sac (287 za)
13 Slab of Red Meat (44 za)

Cena: 71376 (Kumulativní cena: 111384)


Level:150

Vytvoř: 24 Steel Ingot
Vytvoř: 24 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 12 Steel Trident Head
Vytvoř: 12 Seasoned Trident Shaft
Objev:

Steel Trident Head (1)
Seasoned Trident Shaft (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 11 Hunter's Seasoned Wood Trident

Level:175

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Potion of Nightmare Court Slaying

Level:200

Objev:

Jug of Water (1)
Rugged Leather Section (1)
Pile of Radiant Dust (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 12 Ruminant Tonic


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
54 Jug of Water (8 za)
27 Head of Lettuce (6 za)
27 Spinach Leaf (136 za)
36 Platinum Ore (202 za)
81 Hard Wood Log (112 za)
18 Lump of Primordium (48 za)
27 Pile of Luminous Dust (650 za)
27 Full Venom Sac (525 za)
27 Heavy Bone (199 za)
27 Beryl Shard (120 za)
27 Opal Shard (98 za)

Cena: 64458 (Kumulativní cena: 175842)


Level:225

Vytvoř: 27 Hard Wood Plank
Vytvoř: 18 Darksteel Ingot
Vytvoř: 9 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 9 Darksteel Trident Head
Vytvoř: 9 Hard Trident Shaft
Vytvoř: 9 Carrion Hard Inscription
Objev:

Darksteel Trident Head (1)
Hard Trident Shaft (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Vytvoř: 8 Carrion Hard Wood Trident

Level:250

Objev:

Jug of Water (1)
Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Full Venom Sac (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Nightmare Court Slaying

Level:275

Objev:

Jug of Water (1)
Pile of Luminous Dust (1)
Beryl Shard (1)
Opal Shard (1)

Vytvoř: 26 Strong Potion of Elemental Slaying


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
118 Mithril Ore (49 za)
90 Elder Wood Log (180 za)
15 Potent Venom Sac (50 za)
15 Large Scale (60 za)
8 Onyx Core (288 za)
8 Glacial Core (79 za)
3 Crystal Core (78 za)
15 Large Bone (49 za)
15 Large Claw (89 za)
15 Large Fang (48 za)

Cena: 29592 (Kumulativní cena: 205434)


Level:300

Vytvoř: 59 Mithril Ingot
Vytvoř: 30 Elder Wood Plank
Vytvoř: 5 Mithril Trident Head
Vytvoř: 5 Elder Trident Shaft
Objev:

Mithril Ingot (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 2 Major Sigil of Frailty

Level:325

Objev:

Mithril Ingot (1)
Onyx Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Impact

Level:350

Vytvoř: 10 Mithril Plated Dowel
Objev:

Mithril Ingot (1)
Glacial Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Elemental Slaying

Level:375

Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Trident Head (1)
Elder Trident Shaft (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!