Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-07-22T00:20:06+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
255489
Očekávaná návratnost
- 17517
Očekávaná koncová cena
237972

1 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Boots - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Boots - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Gauntlets - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Gauntlets - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Gauntlets - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Boots - Prodáváno za 178 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Boots - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Boots - Prodáváno za 218 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Gauntlets - Prodáváno za 214 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Gauntlets - Prodáváno za 190 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Gauntlets - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Greaves - Prodáváno za 193 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Greaves - Prodáváno za 210 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Gauntlets - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Gauntlets - Prodáváno za 178 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Pauldrons - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Pauldrons - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Helm - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Helm - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Helm - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Helm - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Helm - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Helm - Prodáváno za 193 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Helm - Prodáváno za 213 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Helm - Prodáváno za 198 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 218 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 199 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 199 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 185 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 207 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Helm - Prodáváno za 178 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 151 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Helm - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Pauldrons - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Pauldrons - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Pauldrons - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Pauldrons - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Pauldrons - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Pauldrons - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Pauldrons - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Pauldrons - Prodáváno za 184 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Pauldrons - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Pauldrons - Prodáváno za 168 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Boots - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Boots - Prodáváno za 235 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Gauntlets - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Helm - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Helm - Prodáváno za 184 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 138 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Helm - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 146 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 323 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Tempered Scale Helm - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Helm - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 172 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Pauldrons - Prodáváno za 165 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Greaves - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Gauntlets - Prodáváno za 199 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 214 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Gladiator Helm - Prodáváno za 540 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Earth - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Earth - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
2 Minor Rune of the Fire - Prodáváno za 6 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Fire - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
2 Major Rune of the Krait - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of Svanir - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
7 Major Rune of Svanir - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Warrior - Prodáváno za 19 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Guardian - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Brawler - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Helm - Prodáváno za 991 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Splint Helm - Prodáváno za 121 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Boots - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Gauntlets - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Helm - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Pauldrons - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
6 Major Rune of Altruism - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Pauldrons - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Boots - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Gauntlets - Prodáváno za 218 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 201 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 207 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 149 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

455 , Master Craftsman or Vendor
NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 19 za)

Total : 455

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (219 za)
Iron Ingot (701 za)
Copper Ore (112 za)
Iron Ore (245 za)
Mithril Ore (48 za)
Platinum Ore (255 za)
Jute Scrap (114 za)
Wool Scrap (334 za)
Cotton Scrap (200 za)
Linen Scrap (253 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (31 za)
Full Venom Sac (591 za)
Tiny Scale (20 za)
Scale (193 za)
Vial of Weak Blood (11 za)
Vial of Blood (144 za)
Bone Chip (6 za)
Bone Shard (31 za)
Bone (37 za)
Heavy Bone (348 za)
Tiny Claw (6 za)
Charged Fragment (2829 za)
Onyx Sliver (489 za)
Onyx Core (341 za)
Molten Sliver (773 za)
Molten Shard (2495 za)
Molten Core (288 za)
Glacial Core (79 za)
Crystal Shard (1880 za)
Crystal Core (72 za)
Pile of Filthy Essence (2625 za)
Pile of Vile Essence (103 za)
Corrupted Fragment (957 za)
Corrupted Core (65 za)
Tiny Snowflake (5 za)
Glittering Snowflake (27 za)
Unique Snowflake (49 za)
Pristine Snowflake (85 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Helmet Casing (44 za)
Bronze Chain Boot Lining (122 za)
Bronze Pauldron Lining (143 za)
Bronze Chain Boot Panel (381 za)
Bronze Pauldron Casing (100 za)
Bronze Chain Glove Panel (349 za)
Iron Pauldron Casing (1199 za)
Steel Splint Helmet Casing (707 za)
Darksteel Boot Casing (640 za)
Darksteel Pauldron Casing (658 za)
Darksteel Boot Lining (496 za)
Darksteel Helmet Casing (113 za)
Darksteel Pauldron Lining (463 za)
Mighty Jute Insignia (167 za)
Precise Jute Insignia (162 za)
Resilient Jute Insignia (170 za)
Vital Jute Insignia (155 za)
Mighty Embroidered Jute Insignia (378 za)
Healing Jute Insignia (173 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (2000 za)
Strong Wool Insignia (454 za)
Honed Wool Insignia (490 za)
Strong Embroidered Wool Insignia (2100 za)
Honed Cotton Insignia (600 za)
Strong Cotton Insignia (449 za)
Strong Embroidered Cotton Insignia (600 za)
Honed Embroidered Cotton Insignia (636 za)
Hunter's Cotton Insignia (77 za)
Vigorous Cotton Insignia (77 za)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (607 za)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (615 za)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (467 za)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (3759 za)
Berserker's Linen Insignia (1903 za)
Cleric's Linen Insignia (2026 za)
Rampager's Linen Insignia (1768 za)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (613 za)
Healing Embroidered Jute Insignia (398 za)
Malign Jute Insignia (161 za)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (2039 za)
Hearty Wool Insignia (592 za)
Assassin's Linen Insignia (1799 za)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (3797 za)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (3761 za)
Carrion Linen Insignia (1493 za)
Carrion Embroidered Linen Insignia (3753 za)
Knight's Embroidered Linen Insignia (3768 za)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (3800 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (669 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (159 za)
Wool Patch (1961 za)
Jute Patch (333 za)
Cotton Patch (459 za)
Linen Patch (3029 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
7 Bronze Helmet Casing (44 za)
3 Bronze Chain Boot Lining (122 za)
9 Bronze Pauldron Lining (143 za)
3 Bronze Chain Boot Panel (381 za)
10 Bronze Pauldron Casing (100 za)
3 Bronze Chain Glove Panel (349 za)
1 Bronze Ingot (219 za)
20 Copper Ore (112 za)
2 Lump of Tin (8 za)
64 Jute Scrap (114 za)
15 Spool of Jute Thread (8 za)
2 Mighty Jute Insignia (167 za)
3 Precise Jute Insignia (162 za)
1 Resilient Jute Insignia (170 za)
2 Vital Jute Insignia (155 za)
1 Mighty Embroidered Jute Insignia (378 za)
1 Healing Jute Insignia (173 za)
1 Healing Embroidered Jute Insignia (398 za)
1 Malign Jute Insignia (161 za)
17 Tiny Venom Sac (5 za)
1 Tiny Scale (20 za)
6 Vial of Weak Blood (11 za)
2 Onyx Sliver (489 za)
14 Bone Chip (6 za)
11 Tiny Claw (6 za)
6 Tiny Snowflake (5 za)
2 Giver's Embroidered Jute Insignia (159 za)
3 Jute Patch (333 za)

Cena: 20098 (Kumulativní cena: 20098)


Level: 0

Vytvoř: 32 Bolt of Jute
Vytvoř: 2 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 5 Bronze Chain Glove Lining
Vytvoř: 3 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 2 Mighty Jute Insignia
Vytvoř: 2 Vital Jute Insignia
Vytvoř: 2 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 2 Bronze Chain Boot Panel
Vytvoř: 2 Bronze Chain Glove Panel
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Ingot (1)
Tiny Scale (1)
Onyx Sliver (2)


Level: 25

Vytvoř: 7 Bronze Helmet Lining
Vytvoř: 2 Giver's Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Precise Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 1 Bronze Pauldron Lining
Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Vital Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Precise Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
3 Iron Pauldron Casing (1199 za)
2 Iron Ingot (701 za)
93 Iron Ore (245 za)
56 Wool Scrap (334 za)
21 Spool of Wool Thread (16 za)
4 Hunter's Embroidered Wool Insignia (2000 za)
4 Strong Wool Insignia (454 za)
4 Honed Wool Insignia (490 za)
1 Strong Embroidered Wool Insignia (2100 za)
2 Ravaging Embroidered Wool Insignia (2039 za)
4 Hearty Wool Insignia (592 za)
8 Small Venom Sac (31 za)
1 Charged Fragment (2829 za)
2 Onyx Sliver (489 za)
2 Molten Sliver (773 za)
8 Bone Shard (31 za)
2 Wool Patch (1961 za)

Cena: 76917 (Kumulativní cena: 97015)


Level: 75

Vytvoř: 31 Iron Ingot
Vytvoř: 28 Bolt of Wool
Vytvoř: 7 Iron Casque Lining
Vytvoř: 7 Iron Casque Casing
Vytvoř: 5 Iron Pauldron Lining
Vytvoř: 5 Iron Scale Boot Lining
Vytvoř: 5 Iron Scale Boot Panel
Vytvoř: 4 Iron Scale Armguard Panel
Vytvoř: 4 Iron Scale Armguard Lining
Vytvoř: 2 Iron Pauldron Casing
Objev:

Iron Ingot (1)
Onyx Sliver (2)

Objev:

Iron Ingot (1)
Molten Sliver (1)

Vytvoř: 1 Minor Rune of the Fire

Level:100

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Ingot (1)
Charged Fragment (1)


Level:125

Vytvoř: 1 Vigorous Embroidered Wool Insignia
Vytvoř: 1 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Steel Splint Helmet Casing (707 za)
93 Iron Ore (245 za)
80 Cotton Scrap (200 za)
31 Lump of Coal (16 za)
23 Spool of Cotton Thread (24 za)
4 Honed Cotton Insignia (600 za)
3 Strong Cotton Insignia (449 za)
1 Strong Embroidered Cotton Insignia (600 za)
1 Honed Embroidered Cotton Insignia (636 za)
1 Hunter's Cotton Insignia (77 za)
1 Vigorous Cotton Insignia (77 za)
1 Hearty Embroidered Cotton Insignia (607 za)
1 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (615 za)
1 Vigorous Embroidered Cotton Insignia (467 za)
1 Ravaging Embroidered Cotton Insignia (613 za)
4 Rejuvenating Cotton Insignia (669 za)
3 Scale (193 za)
3 Vial of Blood (144 za)
1 Corrupted Fragment (957 za)
15 Bone (37 za)
3 Glittering Snowflake (27 za)
2 Cotton Patch (459 za)

Cena: 54884 (Kumulativní cena: 151899)


Level:150

Vytvoř: 40 Bolt of Cotton
Vytvoř: 32 Steel Ingot
Vytvoř: 14 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 12 Steel Splint Helmet Casing
Vytvoř: 3 Steel Splint Boot Casing
Vytvoř: 3 Steel Splint Boot Lining
Vytvoř: 3 Steel Splint Gauntlet Lining
Vytvoř: 3 Steel Splint Gauntlet Plates
Vytvoř: 3 Steel Splint Pauldron Casing
Vytvoř: 3 Steel Splint Pauldron Lining
Vytvoř: 1 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Ingot (1)
Corrupted Fragment (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 1 Strong Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Hearty Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Vytvoř: 1 Vigorous Intricate Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Vigorous Intricate Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
4 Darksteel Boot Casing (640 za)
1 Darksteel Pauldron Casing (658 za)
1 Darksteel Boot Lining (496 za)
5 Darksteel Helmet Casing (113 za)
1 Darksteel Pauldron Lining (463 za)
3 Iron Ore (245 za)
34 Platinum Ore (255 za)
68 Linen Scrap (253 za)
1 Lump of Coal (16 za)
19 Spool of Linen Thread (32 za)
1 Berserker's Embroidered Linen Insignia (3759 za)
2 Berserker's Linen Insignia (1903 za)
1 Cleric's Linen Insignia (2026 za)
3 Rampager's Linen Insignia (1768 za)
4 Assassin's Linen Insignia (1799 za)
1 Assassin's Embroidered Linen Insignia (3797 za)
1 Rampager's Embroidered Linen Insignia (3761 za)
1 Carrion Linen Insignia (1493 za)
1 Carrion Embroidered Linen Insignia (3753 za)
1 Knight's Embroidered Linen Insignia (3768 za)
1 Valkyrie Embroidered Linen Insignia (3800 za)
17 Lump of Primordium (48 za)
3 Full Venom Sac (591 za)
2 Molten Shard (2495 za)
2 Crystal Shard (1880 za)
2 Pile of Filthy Essence (2625 za)
6 Heavy Bone (348 za)
5 Unique Snowflake (49 za)
1 Linen Patch (3029 za)

Cena: 96389 (Kumulativní cena: 248288)


Level:225

Vytvoř: 34 Bolt of Linen
Vytvoř: 17 Darksteel Ingot
Vytvoř: 12 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 7 Darksteel Helmet Casing
Vytvoř: 3 Darksteel Boot Lining
Vytvoř: 2 Darksteel Pauldron Casing
Vytvoř: 2 Darksteel Pauldron Lining
Vytvoř: 2 Darksteel Gauntlet Lining
Vytvoř: 2 Darksteel Gauntlet Plates
Vytvoř: 2 Carrion Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Steel Ingot (1)
Crystal Shard (2)


Level:250

Vytvoř: 1 Rampager's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Ingot (1)
Pile of Filthy Essence (2)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Vytvoř: 1 Giver's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Ingot (1)
Molten Shard (2)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
60 Mithril Ore (48 za)
1 Onyx Core (341 za)
7 Molten Core (288 za)
6 Glacial Core (79 za)
8 Crystal Core (72 za)
1 Pile of Vile Essence (103 za)
7 Corrupted Core (65 za)
6 Pristine Snowflake (85 za)

Cena: 7355 (Kumulativní cena: 255643)


Level:300

Vytvoř: 30 Mithril Ingot
Objev:

Mithril Ingot (1)
Glacial Core (1)
Pristine Snowflake (1)

Vytvoř: 5 Major Rune of Altruism

Level:325

Objev:

Mithril Ingot (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Brawler

Level:350

Objev:

Mithril Ingot (1)
Pile of Vile Essence (1)

Objev:

Mithril Ingot (1)
Corrupted Core (1)

Vytvoř: 6 Major Rune of Svanir

Level:375

Objev:

Mithril Ingot (1)
Onyx Core (1)

Objev:

Mithril Ingot (1)
Molten Core (1)

Vytvoř: 6 Major Rune of the Fire

Level:400

Nic. Vše hotovo!