Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-02-24T17:20:03+00:00

NA/EU price data only
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
279313
Očekávaná návratnost
- 21530
Očekávaná koncová cena
257783

1 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Boots - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Boots - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Gauntlets - Prodáváno za 143 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Gauntlets - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Gauntlets - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Boots - Prodáváno za 684 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Boots - Prodáváno za 512 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Gauntlets - Prodáváno za 234 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Gauntlets - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Greaves - Prodáváno za 186 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Greaves - Prodáváno za 209 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Gauntlets - Prodáváno za 209 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Gauntlets - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Pauldrons - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Pauldrons - Prodáváno za 215 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Boots - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Gauntlets - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Helm - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Helm - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Helm - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Helm - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Helm - Prodáváno za 209 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Helm - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Helm - Prodáváno za 211 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Helm - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Helm - Prodáváno za 209 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 210 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 193 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 196 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Helm - Prodáváno za 211 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Pauldrons - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Pauldrons - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Pauldrons - Prodáváno za 156 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Pauldrons - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Pauldrons - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Pauldrons - Prodáváno za 193 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Pauldrons - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Pauldrons - Prodáváno za 199 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Boots - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Gauntlets - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Helm - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 196 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Helm - Prodáváno za 206 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 186 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 149 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 179 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 223 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 188 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 196 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 156 za pomocí Max Buyout
2 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Pauldrons - Prodáváno za 195 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Pauldrons - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Greaves - Prodáváno za 166 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Gauntlets - Prodáváno za 191 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 209 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 200 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 198 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Gladiator Helm - Prodáváno za 1882 za pomocí Max Buyout
2 Minor Rune of the Earth - Prodáváno za 5 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Major Rune of the Earth - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Fire - Prodáváno za 8 za pomocí Max Buyout
13 Major Rune of the Fire - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Krait - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of Svanir - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of Svanir - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Warrior - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Guardian - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
11 Major Rune of the Brawler - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 318 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Splint Helm - Prodáváno za 177 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Boots - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Gauntlets - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Helm - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Pauldrons - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
6 Major Rune of Altruism - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Pauldrons - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 209 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 196 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 214 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 209 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Gladiator Helm - Prodáváno za 967 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 203 za pomocí Max Buyout

KUP U VENDORA (prodejce)

1 Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
35 Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
19 Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
9 Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
13 Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
22 Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
31 Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

455 , Master Craftsman or Vendor
NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 10 za)

Total : 455

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

1 Iron Ingot (803 za)
20 Copper Ore (134 za)
180 Iron Ore (276 za)
60 Mithril Ore (49 za)
62 Platinum Ore (215 za)
42 Jute Scrap (97 za)
72 Wool Scrap (264 za)
84 Cotton Scrap (260 za)
40 Linen Scrap (403 za)
14 Tiny Venom Sac (5 za)
8 Small Venom Sac (65 za)
6 Full Venom Sac (467 za)
1 Tiny Scale (20 za)
9 Scale (45 za)
8 Vial of Weak Blood (13 za)
6 Vial of Thin Blood (122 za)
3 Vial of Blood (53 za)
3 Tiny Totem (14 za)
3 Small Totem (123 za)
3 Totem (145 za)
17 Bone Chip (9 za)
11 Tiny Claw (8 za)
15 Claw (14 za)
9 Sharp Claw (455 za)
6 Small Fang (117 za)
3 Fang (50 za)
1 Charged Fragment (2979 za)
6 Onyx Sliver (499 za)
1 Onyx Core (549 za)
1 Molten Sliver (1233 za)
12 Molten Shard (2864 za)
7 Molten Core (478 za)
6 Glacial Core (123 za)
6 Crystal Shard (1651 za)
8 Crystal Core (118 za)
2 Pile of Filthy Essence (3187 za)
7 Pile of Vile Essence (75 za)
1 Corrupted Fragment (1209 za)
1 Corrupted Core (93 za)
3 Glittering Snowflake (16 za)
5 Unique Snowflake (40 za)
6 Pristine Snowflake (85 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

4 Bronze Helmet Lining (273 za)
7 Bronze Helmet Casing (50 za)
5 Bronze Chain Boot Lining (70 za)
10 Bronze Pauldron Lining (120 za)
3 Bronze Chain Glove Lining (95 za)
7 Bronze Chain Boot Panel (420 za)
10 Bronze Pauldron Casing (98 za)
3 Bronze Chain Glove Panel (460 za)
4 Iron Pauldron Casing (1334 za)
2 Iron Pauldron Lining (312 za)
1 Mighty Jute Insignia (140 za)
3 Precise Jute Insignia (132 za)
1 Resilient Jute Insignia (135 za)
1 Vital Jute Insignia (132 za)
1 Mighty Embroidered Jute Insignia (295 za)
1 Vigorous Embroidered Wool Insignia (1970 za)
3 Healing Jute Insignia (128 za)
2 Hunter's Embroidered Wool Insignia (1869 za)
2 Strong Wool Insignia (521 za)
2 Honed Wool Insignia (526 za)
1 Strong Embroidered Wool Insignia (1993 za)
1 Honed Embroidered Wool Insignia (1885 za)
3 Honed Cotton Insignia (344 za)
1 Hearty Cotton Insignia (349 za)
1 Strong Embroidered Cotton Insignia (706 za)
1 Honed Embroidered Cotton Insignia (700 za)
1 Hunter's Cotton Insignia (44 za)
1 Hearty Embroidered Cotton Insignia (707 za)
1 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (723 za)
1 Vigorous Embroidered Cotton Insignia (685 za)
3 Berserker's Linen Insignia (2007 za)
2 Rampager's Linen Insignia (1701 za)
1 Healing Embroidered Jute Insignia (298 za)
2 Malign Jute Insignia (126 za)
2 Hearty Wool Insignia (607 za)
1 Hearty Embroidered Wool Insignia (1923 za)
1 Assassin's Linen Insignia (1675 za)
1 Carrion Embroidered Linen Insignia (5003 za)
1 Rejuvenating Wool Insignia (605 za)
1 Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (2021 za)
3 Rejuvenating Cotton Insignia (508 za)
1 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (708 za)
1 Ravaging Intricate Wool Insignia (3588 za)
4 Giver's Embroidered Jute Insignia (110 za)
1 Wool Patch (1536 za)
3 Jute Patch (235 za)
2 Cotton Patch (800 za)
1 Linen Patch (3289 za)Vytvoř
Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
4 Bronze Helmet Lining (273 za)
7 Bronze Helmet Casing (50 za)
5 Bronze Chain Boot Lining (70 za)
10 Bronze Pauldron Lining (120 za)
3 Bronze Chain Glove Lining (95 za)
7 Bronze Chain Boot Panel (420 za)
10 Bronze Pauldron Casing (98 za)
3 Bronze Chain Glove Panel (460 za)
20 Copper Ore (134 za)
1 Lump of Tin (8 za)
42 Jute Scrap (97 za)
9 Spool of Jute Thread (8 za)
1 Mighty Jute Insignia (140 za)
3 Precise Jute Insignia (132 za)
1 Resilient Jute Insignia (135 za)
1 Vital Jute Insignia (132 za)
1 Mighty Embroidered Jute Insignia (295 za)
3 Healing Jute Insignia (128 za)
1 Healing Embroidered Jute Insignia (298 za)
2 Malign Jute Insignia (126 za)
14 Tiny Venom Sac (5 za)
1 Tiny Scale (20 za)
8 Vial of Weak Blood (13 za)
3 Tiny Totem (14 za)
2 Onyx Sliver (499 za)
17 Bone Chip (9 za)
11 Tiny Claw (8 za)
4 Giver's Embroidered Jute Insignia (110 za)
3 Jute Patch (235 za)

Cena: 20071 (Kumulativní cena: 20071)


Level: 0

Vytvoř: 21 Bolt of Jute
Vytvoř: 2 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 3 Vital Jute Insignia
Vytvoř: 3 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 3 Bronze Chain Glove Lining
Vytvoř: 3 Bronze Chain Glove Panel
Vytvoř: 2 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 2 Mighty Jute Insignia
Vytvoř: 1 Bronze Chain Boot Panel
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Ingot (1)
Tiny Scale (1)
Onyx Sliver (2)

Vytvoř: 2 Mighty Chain Boots

Level: 25

Vytvoř: 3 Bronze Helmet Lining
Vytvoř: 1 Precise Jute Insignia
Vytvoř: 1 Healing Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Vital Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Precise Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
4 Iron Pauldron Casing (1334 za)
2 Iron Pauldron Lining (312 za)
1 Iron Ingot (803 za)
75 Iron Ore (276 za)
72 Wool Scrap (264 za)
19 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Vigorous Embroidered Wool Insignia (1970 za)
2 Hunter's Embroidered Wool Insignia (1869 za)
2 Strong Wool Insignia (521 za)
2 Honed Wool Insignia (526 za)
1 Strong Embroidered Wool Insignia (1993 za)
1 Honed Embroidered Wool Insignia (1885 za)
2 Hearty Wool Insignia (607 za)
1 Hearty Embroidered Wool Insignia (1923 za)
1 Rejuvenating Wool Insignia (605 za)
1 Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (2021 za)
1 Ravaging Intricate Wool Insignia (3588 za)
8 Small Venom Sac (65 za)
6 Vial of Thin Blood (122 za)
3 Small Totem (123 za)
1 Charged Fragment (2979 za)
4 Onyx Sliver (499 za)
1 Molten Sliver (1233 za)
6 Small Fang (117 za)
1 Wool Patch (1536 za)

Cena: 77873 (Kumulativní cena: 97944)


Level: 75

Vytvoř: 36 Bolt of Wool
Vytvoř: 25 Iron Ingot
Vytvoř: 12 Iron Casque Lining
Vytvoř: 12 Iron Casque Casing
Vytvoř: 3 Iron Pauldron Lining
Vytvoř: 2 Iron Scale Boot Lining
Vytvoř: 2 Iron Scale Boot Panel
Vytvoř: 2 Iron Scale Armguard Panel
Vytvoř: 2 Iron Scale Armguard Lining
Vytvoř: 1 Iron Pauldron Casing
Objev:

Iron Ingot (1)
Onyx Sliver (2)

Objev:

Iron Ingot (1)
Molten Sliver (1)

Vytvoř: 1 Minor Rune of the Earth

Level:100

Vytvoř: 2 Honed Wool Insignia
Vytvoř: 2 Strong Wool Insignia
Vytvoř: 1 Rejuvenating Wool Insignia
Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Ingot (1)
Charged Fragment (1)


Level:125

Vytvoř: 1 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Honed Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Intricate Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
96 Iron Ore (276 za)
84 Cotton Scrap (260 za)
32 Lump of Coal (16 za)
22 Spool of Cotton Thread (24 za)
3 Honed Cotton Insignia (344 za)
1 Hearty Cotton Insignia (349 za)
1 Strong Embroidered Cotton Insignia (706 za)
1 Honed Embroidered Cotton Insignia (700 za)
1 Hunter's Cotton Insignia (44 za)
1 Hearty Embroidered Cotton Insignia (707 za)
1 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (723 za)
1 Vigorous Embroidered Cotton Insignia (685 za)
3 Rejuvenating Cotton Insignia (508 za)
1 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (708 za)
9 Scale (45 za)
3 Vial of Blood (53 za)
3 Totem (145 za)
1 Corrupted Fragment (1209 za)
15 Claw (14 za)
3 Fang (50 za)
3 Glittering Snowflake (16 za)
2 Cotton Patch (800 za)

Cena: 60770 (Kumulativní cena: 158714)


Level:150

Vytvoř: 42 Bolt of Cotton
Vytvoř: 35 Steel Ingot
Vytvoř: 13 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 13 Steel Splint Helmet Casing
Vytvoř: 3 Steel Splint Boot Casing
Vytvoř: 3 Steel Splint Boot Lining
Vytvoř: 3 Steel Splint Gauntlet Lining
Vytvoř: 3 Steel Splint Gauntlet Plates
Vytvoř: 3 Steel Splint Pauldron Casing
Vytvoř: 3 Steel Splint Pauldron Lining
Vytvoř: 1 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Steel Ingot (1)
Corrupted Fragment (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 3 Hearty Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Honed Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Strong Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Vytvoř: 1 Hunter's Intricate Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Intricate Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
9 Iron Ore (276 za)
62 Platinum Ore (215 za)
40 Linen Scrap (403 za)
3 Lump of Coal (16 za)
13 Spool of Linen Thread (32 za)
3 Berserker's Linen Insignia (2007 za)
2 Rampager's Linen Insignia (1701 za)
1 Assassin's Linen Insignia (1675 za)
1 Carrion Embroidered Linen Insignia (5003 za)
31 Lump of Primordium (48 za)
6 Full Venom Sac (467 za)
12 Molten Shard (2864 za)
6 Crystal Shard (1651 za)
2 Pile of Filthy Essence (3187 za)
9 Sharp Claw (455 za)
5 Unique Snowflake (40 za)
1 Linen Patch (3289 za)

Cena: 111021 (Kumulativní cena: 269735)


Level:225

Vytvoř: 31 Darksteel Ingot
Vytvoř: 20 Bolt of Linen
Vytvoř: 5 Darksteel Pauldron Casing
Vytvoř: 5 Darksteel Pauldron Lining
Vytvoř: 3 Darksteel Boot Casing
Vytvoř: 3 Darksteel Boot Lining
Vytvoř: 3 Darksteel Gauntlet Lining
Vytvoř: 3 Darksteel Gauntlet Plates
Vytvoř: 2 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 2 Darksteel Helmet Casing
Objev:

Steel Ingot (1)
Crystal Shard (2)

Vytvoř: 2 Major Rune of the Brawler

Level:250

Vytvoř: 3 Assassin's Linen Insignia
Vytvoř: 2 Rampager's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Ingot (1)
Pile of Filthy Essence (2)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Vytvoř: 1 Giver's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Ingot (1)
Molten Shard (2)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 5 Major Rune of the Fire


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
60 Mithril Ore (49 za)
1 Onyx Core (549 za)
7 Molten Core (478 za)
6 Glacial Core (123 za)
8 Crystal Core (118 za)
7 Pile of Vile Essence (75 za)
1 Corrupted Core (93 za)
6 Pristine Snowflake (85 za)

Cena: 9645 (Kumulativní cena: 279380)


Level:300

Vytvoř: 30 Mithril Ingot
Objev:

Mithril Ingot (1)
Glacial Core (1)
Pristine Snowflake (1)

Vytvoř: 5 Major Rune of Altruism

Level:325

Objev:

Mithril Ingot (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Brawler

Level:350

Objev:

Mithril Ingot (1)
Pile of Vile Essence (1)

Objev:

Mithril Ingot (1)
Corrupted Core (1)

Vytvoř: 6 Major Rune of the Krait

Level:375

Objev:

Mithril Ingot (1)
Onyx Core (1)

Objev:

Mithril Ingot (1)
Molten Core (1)

Vytvoř: 6 Major Rune of the Fire

Level:400

Nic. Vše hotovo!