Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-03-19T23:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
259926
Očekávaná návratnost
- 18217
Očekávaná koncová cena
241709

1 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Boots - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Boots - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Boots - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Gauntlets - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Gauntlets - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Gauntlets - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Gauntlets - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Boots - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Boots - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Gauntlets - Prodáváno za 167 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Gauntlets - Prodáváno za 195 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Greaves - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Greaves - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Greaves - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Gauntlets - Prodáváno za 174 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Gauntlets - Prodáváno za 182 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Pauldrons - Prodáváno za 560 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Pauldrons - Prodáváno za 172 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Boots - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Gauntlets - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Helm - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Helm - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Helm - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Helm - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Helm - Prodáváno za 174 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Helm - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Helm - Prodáváno za 159 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 144 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 172 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Pauldrons - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Pauldrons - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Pauldrons - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Pauldrons - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Pauldrons - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Pauldrons - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Pauldrons - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Boots - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Gauntlets - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Helm - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Helm - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 169 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 177 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Pauldrons - Prodáváno za 138 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Pauldrons - Prodáváno za 148 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Boots - Prodáváno za 189 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Greaves - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Gauntlets - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Gauntlets - Prodáváno za 155 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 152 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 152 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
2 Minor Rune of the Earth - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Earth - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
3 Minor Rune of the Fire - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Fire - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Krait - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
3 Minor Rune of Svanir - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
2 Major Rune of Svanir - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Warrior - Prodáváno za 10 za pomocí Max Buyout
6 Major Rune of the Warrior - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
11 Major Rune of the Brawler - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 700 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Splint Pauldrons - Prodáváno za 186 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Helm - Prodáváno za 1576 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Splint Helm - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Gauntlets - Prodáváno za 1517 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Splint Gauntlets - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Boots - Prodáváno za 1613 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Splint Greaves - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Helm - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of Altruism - Prodáváno za 6 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Pauldrons - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Boots - Prodáváno za 160 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Gauntlets - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (184 za)
Iron Ingot (640 za)
Iron Ore (214 za)
Mithril Ore (40 za)
Platinum Ore (236 za)
Jute Scrap (90 za)
Wool Scrap (268 za)
Cotton Scrap (135 za)
Linen Scrap (326 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (51 za)
Tiny Scale (33 za)
Large Scale (93 za)
Vial of Blood (596 za)
Bone Chip (7 za)
Tiny Claw (6 za)
Small Claw (51 za)
Onyx Sliver (419 za)
Onyx Fragment (2604 za)
Onyx Core (125 za)
Molten Sliver (590 za)
Molten Fragment (2592 za)
Molten Shard (2705 za)
Molten Core (81 za)
Glacial Fragment (2585 za)
Crystal Shard (1729 za)
Crystal Core (85 za)
Pile of Filthy Essence (2748 za)
Pile of Vile Essence (50 za)
Corrupted Fragment (696 za)
Corrupted Shard (2969 za)
Corrupted Core (53 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Helmet Lining (164 za)
Bronze Helmet Casing (73 za)
Bronze Chain Boot Lining (101 za)
Bronze Pauldron Lining (116 za)
Bronze Pauldron Casing (98 za)
Bronze Chain Glove Panel (339 za)
Iron Casque Casing (444 za)
Steel Splint Boot Lining (60 za)
Steel Splint Gauntlet Lining (89 za)
Steel Splint Helmet Casing (421 za)
Darksteel Boot Lining (409 za)
Darksteel Gauntlet Lining (400 za)
Darksteel Helmet Casing (196 za)
Mighty Jute Insignia (130 za)
Precise Jute Insignia (136 za)
Resilient Jute Insignia (157 za)
Vital Jute Insignia (138 za)
Mighty Embroidered Jute Insignia (292 za)
Precise Embroidered Jute Insignia (309 za)
Vital Embroidered Jute Insignia (309 za)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1496 za)
Healing Jute Insignia (68 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1429 za)
Strong Wool Insignia (588 za)
Strong Embroidered Wool Insignia (1570 za)
Honed Cotton Insignia (1696 za)
Hearty Cotton Insignia (1598 za)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1400 za)
Berserker's Linen Insignia (1799 za)
Rampager's Linen Insignia (1673 za)
Hearty Wool Insignia (306 za)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1573 za)
Assassin's Linen Insignia (897 za)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (4493 za)
Rejuvenating Wool Insignia (501 za)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1587 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (1599 za)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (2274 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (174 za)
Giver's Embroidered Linen Insignia (5969 za)
Wool Patch (1332 za)
Jute Patch (288 za)
Snowflake (49 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
9 Bronze Helmet Lining (164 za)
9 Bronze Helmet Casing (73 za)
1 Bronze Chain Boot Lining (101 za)
8 Bronze Pauldron Lining (116 za)
8 Bronze Pauldron Casing (98 za)
1 Bronze Chain Glove Panel (339 za)
23 Bronze Ingot (184 za)
40 Jute Scrap (90 za)
11 Spool of Jute Thread (8 za)
3 Mighty Jute Insignia (130 za)
1 Precise Jute Insignia (136 za)
3 Resilient Jute Insignia (157 za)
2 Vital Jute Insignia (138 za)
2 Mighty Embroidered Jute Insignia (292 za)
1 Precise Embroidered Jute Insignia (309 za)
1 Vital Embroidered Jute Insignia (309 za)
4 Healing Jute Insignia (68 za)
28 Tiny Venom Sac (5 za)
1 Tiny Scale (33 za)
2 Onyx Sliver (419 za)
6 Bone Chip (7 za)
9 Tiny Claw (6 za)
1 Giver's Embroidered Jute Insignia (174 za)
2 Jute Patch (288 za)

Cena: 16809 (Kumulativní cena: 16809)


Level: 0

Vytvoř: 20 Bolt of Jute
Vytvoř: 6 Bronze Chain Boot Panel
Vytvoř: 6 Bronze Chain Glove Lining
Vytvoř: 5 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 5 Bronze Chain Glove Panel
Vytvoř: 4 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 2 Vital Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Ingot (1)
Tiny Scale (1)
Onyx Sliver (2)


Level: 25

Vytvoř: 3 Precise Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 2 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
3 Iron Casque Casing (444 za)
1 Iron Ingot (640 za)
99 Iron Ore (214 za)
60 Wool Scrap (268 za)
21 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Vigorous Embroidered Wool Insignia (1496 za)
3 Hunter's Embroidered Wool Insignia (1429 za)
4 Strong Wool Insignia (588 za)
1 Strong Embroidered Wool Insignia (1570 za)
4 Hearty Wool Insignia (306 za)
1 Hearty Embroidered Wool Insignia (1573 za)
4 Rejuvenating Wool Insignia (501 za)
1 Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1587 za)
8 Small Venom Sac (51 za)
2 Onyx Sliver (419 za)
2 Molten Sliver (590 za)
1 Glacial Fragment (2585 za)
8 Small Claw (51 za)
2 Wool Patch (1332 za)
2 Snowflake (49 za)

Cena: 63848 (Kumulativní cena: 80657)


Level: 75

Vytvoř: 33 Iron Ingot
Vytvoř: 30 Bolt of Wool
Vytvoř: 9 Iron Casque Lining
Vytvoř: 6 Iron Casque Casing
Vytvoř: 4 Iron Pauldron Casing
Vytvoř: 4 Iron Pauldron Lining
Vytvoř: 4 Iron Scale Boot Lining
Vytvoř: 4 Iron Scale Boot Panel
Vytvoř: 4 Iron Scale Armguard Panel
Vytvoř: 4 Iron Scale Armguard Lining
Objev:

Iron Ingot (1)
Onyx Sliver (2)

Objev:

Iron Ingot (1)
Molten Sliver (1)

Vytvoř: 1 Minor Rune of the Fire

Level:100

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Ingot (1)
Glacial Fragment (1)
Snowflake (2)


Level:125

Vytvoř: 1 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Vytvoř: 1 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Steel Splint Boot Lining (60 za)
1 Steel Splint Gauntlet Lining (89 za)
3 Steel Splint Helmet Casing (421 za)
105 Iron Ore (214 za)
58 Cotton Scrap (135 za)
35 Lump of Coal (16 za)
17 Spool of Cotton Thread (24 za)
2 Honed Cotton Insignia (1696 za)
4 Hearty Cotton Insignia (1598 za)
4 Strong Embroidered Cotton Insignia (1400 za)
4 Rejuvenating Cotton Insignia (1599 za)
1 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (2274 za)
3 Vial of Blood (596 za)
1 Onyx Fragment (2604 za)
1 Molten Fragment (2592 za)
3 Corrupted Fragment (696 za)
140 Snowflake (49 za)

Cena: 72726 (Kumulativní cena: 153383)


Level:150

Vytvoř: 38 Steel Ingot
Vytvoř: 29 Bolt of Cotton
Vytvoř: 7 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 5 Steel Splint Boot Casing
Vytvoř: 4 Steel Splint Helmet Casing
Vytvoř: 4 Steel Splint Gauntlet Plates
Vytvoř: 4 Steel Splint Pauldron Casing
Vytvoř: 4 Steel Splint Pauldron Lining
Vytvoř: 4 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 3 Steel Splint Boot Lining
Vytvoř: 3 Steel Splint Gauntlet Lining
Objev:

Steel Ingot (1)
Corrupted Fragment (1)

Vytvoř: 2 Minor Rune of Svanir

Level:175

Vytvoř: 1 Strong Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Ingot (1)
Onyx Fragment (1)

Objev:

Steel Ingot (1)
Molten Fragment (1)


Level:200

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Darksteel Boot Lining (409 za)
1 Darksteel Gauntlet Lining (400 za)
1 Darksteel Helmet Casing (196 za)
9 Iron Ore (214 za)
60 Platinum Ore (236 za)
30 Linen Scrap (326 za)
3 Lump of Coal (16 za)
13 Spool of Linen Thread (32 za)
2 Berserker's Linen Insignia (1799 za)
3 Rampager's Linen Insignia (1673 za)
4 Assassin's Linen Insignia (897 za)
2 Valkyrie Embroidered Linen Insignia (4493 za)
30 Lump of Primordium (48 za)
2 Molten Shard (2705 za)
6 Crystal Shard (1729 za)
2 Pile of Filthy Essence (2748 za)
2 Corrupted Shard (2969 za)
4 Giver's Embroidered Linen Insignia (5969 za)

Cena: 101060 (Kumulativní cena: 254443)


Level:225

Vytvoř: 30 Darksteel Ingot
Vytvoř: 15 Bolt of Linen
Vytvoř: 5 Darksteel Pauldron Casing
Vytvoř: 5 Darksteel Pauldron Lining
Vytvoř: 5 Darksteel Boot Casing
Vytvoř: 4 Darksteel Boot Lining
Vytvoř: 3 Darksteel Gauntlet Plates
Vytvoř: 2 Darksteel Gauntlet Lining
Vytvoř: 2 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 1 Darksteel Helmet Casing
Objev:

Steel Ingot (1)
Crystal Shard (2)

Vytvoř: 2 Major Rune of the Brawler

Level:250

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Ingot (1)
Pile of Filthy Essence (2)

Objev:

Darksteel Ingot (1)
Corrupted Shard (2)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Ingot (1)
Molten Shard (2)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
60 Mithril Ore (40 za)
6 Large Scale (93 za)
7 Onyx Core (125 za)
7 Molten Core (81 za)
8 Crystal Core (85 za)
7 Pile of Vile Essence (50 za)
1 Corrupted Core (53 za)

Cena: 5483 (Kumulativní cena: 259926)


Level:300

Vytvoř: 30 Mithril Ingot
Objev:

Mithril Ingot (1)
Large Scale (1)
Onyx Core (1)

Vytvoř: 5 Major Rune of the Warrior

Level:325

Objev:

Mithril Ingot (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Brawler

Level:350

Objev:

Mithril Ingot (1)
Pile of Vile Essence (1)

Objev:

Mithril Ingot (1)
Corrupted Core (1)

Vytvoř: 6 Major Rune of the Krait

Level:375

Objev:

Mithril Ingot (1)
Onyx Core (1)

Objev:

Mithril Ingot (1)
Molten Core (1)

Vytvoř: 6 Major Rune of the Fire

Level:400

Nic. Vše hotovo!