Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-09-26T18:00:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
234045
Očekávaná návratnost
- 24408
Očekávaná koncová cena
209637

1 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Boots - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Boots - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Gauntlets - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Gauntlets - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Boots - Prodáváno za 226 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Boots - Prodáváno za 216 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Boots - Prodáváno za 232 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Gauntlets - Prodáváno za 251 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Gauntlets - Prodáváno za 217 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Gauntlets - Prodáváno za 220 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Greaves - Prodáváno za 243 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Greaves - Prodáváno za 174 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Gauntlets - Prodáváno za 166 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Gauntlets - Prodáváno za 208 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Pauldrons - Prodáváno za 199 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Pauldrons - Prodáváno za 231 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Boots - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Gauntlets - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Helm - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Helm - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Helm - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Helm - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Helm - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Helm - Prodáváno za 198 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Helm - Prodáváno za 195 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Helm - Prodáváno za 220 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Helm - Prodáváno za 200 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Helm - Prodáváno za 217 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 237 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 247 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 226 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 207 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 213 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 218 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 226 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 160 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 184 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Helm - Prodáváno za 203 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Pauldrons - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Pauldrons - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Pauldrons - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Pauldrons - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Pauldrons - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Pauldrons - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Pauldrons - Prodáváno za 221 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Pauldrons - Prodáváno za 205 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Pauldrons - Prodáváno za 209 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Pauldrons - Prodáváno za 225 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Boots - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Boots - Prodáváno za 256 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Gauntlets - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Gauntlets - Prodáváno za 207 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Helm - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 238 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Helm - Prodáváno za 199 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 195 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 154 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 209 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 243 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 214 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
2 Minor Rune of the Earth - Prodáváno za 7 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Fire - Prodáváno za 8 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Fire - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Krait - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of Svanir - Prodáváno za 7 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of Svanir - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Warrior - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Brawler - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 4250 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Splint Pauldrons - Prodáváno za 214 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Helm - Prodáváno za 451 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Splint Helm - Prodáváno za 163 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Gauntlets - Prodáváno za 1505 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Boots - Prodáváno za 1605 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Boots - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Gauntlets - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Helm - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Pauldrons - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
6 Major Rune of Altruism - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 195 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 216 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 225 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 201 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 195 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 1998 za)

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Iron Ingot (666 za)
Copper Ore (81 za)
Iron Ore (236 za)
Mithril Ore (32 za)
Platinum Ore (228 za)
Jute Scrap (103 za)
Wool Scrap (256 za)
Cotton Scrap (134 za)
Linen Scrap (206 za)
Tiny Venom Sac (8 za)
Small Venom Sac (33 za)
Full Venom Sac (574 za)
Tiny Scale (14 za)
Small Scale (115 za)
Scale (355 za)
Smooth Scale (235 za)
Vial of Weak Blood (7 za)
Vial of Thin Blood (97 za)
Vial of Blood (242 za)
Vial of Thick Blood (500 za)
Small Totem (142 za)
Totem (380 za)
Bone Chip (7 za)
Bone Shard (39 za)
Tiny Claw (8 za)
Sharp Claw (583 za)
Small Fang (94 za)
Fang (274 za)
Onyx Sliver (411 za)
Onyx Fragment (3010 za)
Molten Sliver (742 za)
Molten Shard (2668 za)
Molten Core (80 za)
Glacial Core (71 za)
Crystal Shard (2048 za)
Crystal Core (88 za)
Pile of Filthy Essence (2755 za)
Pile of Vile Essence (69 za)
Corrupted Fragment (1295 za)
Corrupted Core (80 za)
Tiny Snowflake (5 za)
Glittering Snowflake (35 za)
Unique Snowflake (60 za)
Pristine Snowflake (103 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Helmet Lining (322 za)
Bronze Helmet Casing (51 za)
Bronze Chain Boot Lining (109 za)
Bronze Pauldron Lining (132 za)
Bronze Chain Glove Lining (147 za)
Bronze Pauldron Casing (176 za)
Iron Pauldron Casing (1203 za)
Steel Splint Gauntlet Lining (99 za)
Darksteel Pauldron Lining (170 za)
Mighty Jute Insignia (130 za)
Precise Jute Insignia (130 za)
Resilient Jute Insignia (146 za)
Vital Jute Insignia (149 za)
Vital Embroidered Jute Insignia (298 za)
Healing Jute Insignia (75 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1599 za)
Strong Wool Insignia (485 za)
Honed Wool Insignia (488 za)
Strong Embroidered Wool Insignia (1600 za)
Honed Embroidered Wool Insignia (1497 za)
Strong Embroidered Cotton Insignia (540 za)
Honed Embroidered Cotton Insignia (630 za)
Hunter's Cotton Insignia (91 za)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (595 za)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (558 za)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (349 za)
Ravaging Cotton Insignia (79 za)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (487 za)
Malign Jute Insignia (156 za)
Malign Embroidered Jute Insignia (301 za)
Hearty Wool Insignia (550 za)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1495 za)
Knight's Embroidered Linen Insignia (4395 za)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (709 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (121 za)
Giver's Embroidered Linen Insignia (6339 za)
Wool Patch (1379 za)
Jute Patch (306 za)
Linen Patch (2500 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
4 Bronze Helmet Lining (322 za)
8 Bronze Helmet Casing (51 za)
3 Bronze Chain Boot Lining (109 za)
6 Bronze Pauldron Lining (132 za)
2 Bronze Chain Glove Lining (147 za)
9 Bronze Pauldron Casing (176 za)
50 Copper Ore (81 za)
5 Lump of Tin (8 za)
50 Jute Scrap (103 za)
13 Spool of Jute Thread (8 za)
2 Mighty Jute Insignia (130 za)
2 Precise Jute Insignia (130 za)
1 Resilient Jute Insignia (146 za)
1 Vital Jute Insignia (149 za)
2 Vital Embroidered Jute Insignia (298 za)
4 Healing Jute Insignia (75 za)
2 Malign Jute Insignia (156 za)
1 Malign Embroidered Jute Insignia (301 za)
3 Tiny Venom Sac (8 za)
1 Tiny Scale (14 za)
14 Vial of Weak Blood (7 za)
2 Onyx Sliver (411 za)
9 Bone Chip (7 za)
11 Tiny Claw (8 za)
3 Tiny Snowflake (5 za)
3 Giver's Embroidered Jute Insignia (121 za)
2 Jute Patch (306 za)

Cena: 18460 (Kumulativní cena: 18460)


Level: 0

Vytvoř: 25 Bolt of Jute
Vytvoř: 5 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 6 Bronze Chain Boot Panel
Vytvoř: 5 Bronze Chain Glove Panel
Vytvoř: 3 Vital Jute Insignia
Vytvoř: 3 Bronze Chain Glove Lining
Vytvoř: 3 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 2 Mighty Jute Insignia
Vytvoř: 1 Malign Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Ingot (1)
Tiny Scale (1)
Onyx Sliver (2)


Level: 25

Vytvoř: 4 Bronze Helmet Lining
Vytvoř: 1 Giver's Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Precise Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 3 Bronze Pauldron Lining
Vytvoř: 1 Mighty Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Precise Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Iron Pauldron Casing (1203 za)
2 Iron Ingot (666 za)
90 Iron Ore (236 za)
74 Wool Scrap (256 za)
22 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Hunter's Embroidered Wool Insignia (1599 za)
3 Strong Wool Insignia (485 za)
2 Honed Wool Insignia (488 za)
1 Strong Embroidered Wool Insignia (1600 za)
1 Honed Embroidered Wool Insignia (1497 za)
3 Hearty Wool Insignia (550 za)
4 Hearty Embroidered Wool Insignia (1495 za)
8 Small Venom Sac (33 za)
3 Small Scale (115 za)
3 Vial of Thin Blood (97 za)
3 Small Totem (142 za)
2 Onyx Sliver (411 za)
1 Molten Sliver (742 za)
8 Bone Shard (39 za)
6 Small Fang (94 za)
2 Wool Patch (1379 za)

Cena: 65555 (Kumulativní cena: 84015)


Level: 75

Vytvoř: 37 Bolt of Wool
Vytvoř: 30 Iron Ingot
Vytvoř: 10 Iron Casque Lining
Vytvoř: 10 Iron Casque Casing
Vytvoř: 4 Iron Pauldron Lining
Vytvoř: 4 Iron Scale Boot Lining
Vytvoř: 4 Iron Scale Boot Panel
Vytvoř: 4 Iron Scale Armguard Panel
Vytvoř: 4 Iron Scale Armguard Lining
Vytvoř: 2 Iron Pauldron Casing
Objev:

Iron Ingot (1)
Onyx Sliver (2)

Objev:

Iron Ingot (1)
Molten Sliver (1)


Level:100

Vytvoř: 2 Honed Wool Insignia
Vytvoř: 1 Strong Wool Insignia
Vytvoř: 1 Hearty Wool Insignia
Vytvoř: 1 Rejuvenating Wool Insignia
Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Vytvoř: 1 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Vytvoř: 1 Vigorous Embroidered Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Honed Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Steel Splint Gauntlet Lining (99 za)
90 Iron Ore (236 za)
90 Cotton Scrap (134 za)
30 Lump of Coal (16 za)
19 Spool of Cotton Thread (24 za)
1 Strong Embroidered Cotton Insignia (540 za)
1 Honed Embroidered Cotton Insignia (630 za)
1 Hunter's Cotton Insignia (91 za)
1 Hearty Embroidered Cotton Insignia (595 za)
1 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (558 za)
1 Vigorous Embroidered Cotton Insignia (349 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (79 za)
1 Ravaging Embroidered Cotton Insignia (487 za)
1 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (709 za)
3 Scale (355 za)
12 Vial of Blood (242 za)
3 Totem (380 za)
1 Onyx Fragment (3010 za)
1 Corrupted Fragment (1295 za)
12 Fang (274 za)
6 Glittering Snowflake (35 za)

Cena: 51384 (Kumulativní cena: 135399)


Level:150

Vytvoř: 45 Bolt of Cotton
Vytvoř: 31 Steel Ingot
Vytvoř: 14 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 14 Steel Splint Helmet Casing
Vytvoř: 3 Steel Splint Pauldron Casing
Vytvoř: 3 Steel Splint Pauldron Lining
Vytvoř: 2 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 2 Steel Splint Boot Casing
Vytvoř: 2 Steel Splint Boot Lining
Vytvoř: 2 Steel Splint Gauntlet Plates
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Ingot (1)
Corrupted Fragment (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 4 Strong Cotton Insignia
Vytvoř: 4 Honed Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Hearty Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Ingot (1)
Onyx Fragment (1)


Level:200

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Darksteel Pauldron Lining (170 za)
3 Iron Ore (236 za)
64 Platinum Ore (228 za)
70 Linen Scrap (206 za)
1 Lump of Coal (16 za)
17 Spool of Linen Thread (32 za)
2 Knight's Embroidered Linen Insignia (4395 za)
32 Lump of Primordium (48 za)
12 Full Venom Sac (574 za)
6 Smooth Scale (235 za)
12 Vial of Thick Blood (500 za)
2 Molten Shard (2668 za)
2 Crystal Shard (2048 za)
2 Pile of Filthy Essence (2755 za)
6 Sharp Claw (583 za)
10 Unique Snowflake (60 za)
2 Giver's Embroidered Linen Insignia (6339 za)
2 Linen Patch (2500 za)

Cena: 91792 (Kumulativní cena: 227191)


Level:225

Vytvoř: 35 Bolt of Linen
Vytvoř: 32 Darksteel Ingot
Vytvoř: 6 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 6 Darksteel Helmet Casing
Vytvoř: 6 Darksteel Pauldron Casing
Vytvoř: 5 Darksteel Pauldron Lining
Vytvoř: 3 Darksteel Gauntlet Lining
Vytvoř: 3 Darksteel Gauntlet Plates
Vytvoř: 3 Darksteel Boot Casing
Vytvoř: 3 Darksteel Boot Lining
Vytvoř: 2 Knight's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Objev:

Steel Ingot (1)
Crystal Shard (2)


Level:250

Vytvoř: 4 Berserker's Linen Insignia
Vytvoř: 4 Rampager's Linen Insignia
Vytvoř: 2 Assassin's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Ingot (1)
Pile of Filthy Essence (2)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Vytvoř: 2 Giver's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Ingot (1)
Molten Shard (2)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
60 Mithril Ore (32 za)
8 Molten Core (80 za)
6 Glacial Core (71 za)
8 Crystal Core (88 za)
7 Pile of Vile Essence (69 za)
1 Corrupted Core (80 za)
6 Pristine Snowflake (103 za)

Cena: 4871 (Kumulativní cena: 232062)


Level:300

Vytvoř: 30 Mithril Ingot
Objev:

Mithril Ingot (1)
Glacial Core (1)
Pristine Snowflake (1)

Vytvoř: 5 Major Rune of Altruism

Level:325

Objev:

Mithril Ingot (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Brawler

Level:350

Objev:

Mithril Ingot (1)
Pile of Vile Essence (1)

Objev:

Mithril Ingot (1)
Corrupted Core (1)

Vytvoř: 6 Major Rune of the Krait

Level:375

Objev:

Mithril Ingot (1)
Molten Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Fire

Level:400

Nic. Vše hotovo!