Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-01-18T05:40:04+00:00

NA/EU price data only
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
272904
Očekávaná návratnost
- 20252
Očekávaná koncová cena
252652

1 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Boots - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Boots - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Boots - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Gauntlets - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Gauntlets - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Gauntlets - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Gauntlets - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Boots - Prodáváno za 624 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Boots - Prodáváno za 687 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Boots - Prodáváno za 642 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Gauntlets - Prodáváno za 213 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Gauntlets - Prodáváno za 228 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Gauntlets - Prodáváno za 266 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Greaves - Prodáváno za 191 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Greaves - Prodáváno za 242 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Greaves - Prodáváno za 210 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Gauntlets - Prodáváno za 223 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Gauntlets - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Gauntlets - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Pauldrons - Prodáváno za 207 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Pauldrons - Prodáváno za 172 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Pauldrons - Prodáváno za 209 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Helm - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Helm - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Helm - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Helm - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Helm - Prodáváno za 195 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Helm - Prodáváno za 193 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Helm - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Helm - Prodáváno za 198 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Helm - Prodáváno za 236 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 197 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 190 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 184 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 198 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 195 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Helm - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Pauldrons - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Pauldrons - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Pauldrons - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Pauldrons - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Pauldrons - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Pauldrons - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Pauldrons - Prodáváno za 195 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Pauldrons - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Boots - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Gauntlets - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Helm - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 160 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Helm - Prodáváno za 199 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 220 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 258 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 194 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 154 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 179 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 223 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 177 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 180 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 196 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 516 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 260 za pomocí Max Buyout
4 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Pauldrons - Prodáváno za 161 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Gauntlets - Prodáváno za 142 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 199 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 195 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 182 za pomocí Max Buyout
2 Minor Rune of the Earth - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
7 Major Rune of the Earth - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Fire - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
6 Major Rune of the Fire - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Krait - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
2 Minor Rune of Svanir - Prodáváno za 6 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of Svanir - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Warrior - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Guardian - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Brawler - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Splint Pauldrons - Prodáváno za 183 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Splint Helm - Prodáváno za 178 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Boots - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Gauntlets - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Helm - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Pauldrons - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
6 Major Rune of Altruism - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 221 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 196 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 214 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 191 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 149 za pomocí Max Buyout

KUP U VENDORA (prodejce)

1 Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
35 Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
17 Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
11 Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
16 Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
21 Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
39 Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

1 Bronze Ingot (279 za)
10 Copper Ore (148 za)
210 Iron Ore (277 za)
60 Mithril Ore (45 za)
78 Platinum Ore (204 za)
32 Jute Scrap (99 za)
62 Wool Scrap (260 za)
74 Cotton Scrap (310 za)
36 Linen Scrap (440 za)
8 Tiny Venom Sac (5 za)
1 Tiny Scale (40 za)
4 Vial of Weak Blood (12 za)
3 Vial of Thin Blood (106 za)
3 Vial of Blood (38 za)
3 Small Totem (112 za)
14 Bone Chip (9 za)
11 Tiny Claw (8 za)
8 Small Claw (42 za)
3 Small Fang (96 za)
3 Fang (41 za)
1 Charged Fragment (2843 za)
6 Onyx Sliver (554 za)
7 Onyx Core (490 za)
1 Molten Sliver (1400 za)
10 Molten Shard (2661 za)
1 Molten Core (528 za)
6 Glacial Core (143 za)
2 Crystal Shard (1724 za)
8 Crystal Core (101 za)
2 Pile of Filthy Essence (2766 za)
7 Pile of Vile Essence (96 za)
2 Corrupted Fragment (1197 za)
1 Corrupted Core (109 za)
6 Glittering Snowflake (17 za)
6 Pristine Snowflake (58 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

5 Bronze Helmet Lining (280 za)
7 Bronze Helmet Casing (40 za)
6 Bronze Chain Boot Lining (91 za)
10 Bronze Pauldron Lining (115 za)
1 Bronze Chain Glove Lining (127 za)
10 Bronze Chain Boot Panel (447 za)
10 Bronze Pauldron Casing (91 za)
4 Bronze Chain Glove Panel (445 za)
2 Iron Scale Armguard Lining (334 za)
2 Iron Pauldron Lining (349 za)
1 Steel Splint Boot Lining (477 za)
1 Darksteel Helmet Casing (109 za)
2 Darksteel Pauldron Lining (753 za)
3 Mighty Jute Insignia (124 za)
3 Precise Jute Insignia (119 za)
4 Resilient Jute Insignia (125 za)
2 Vital Jute Insignia (122 za)
1 Mighty Embroidered Jute Insignia (250 za)
3 Vigorous Embroidered Wool Insignia (1500 za)
1 Healing Jute Insignia (125 za)
3 Strong Wool Insignia (447 za)
3 Honed Wool Insignia (473 za)
1 Strong Embroidered Wool Insignia (1595 za)
1 Honed Embroidered Wool Insignia (1653 za)
3 Honed Cotton Insignia (306 za)
3 Strong Cotton Insignia (296 za)
4 Hearty Cotton Insignia (325 za)
1 Strong Embroidered Cotton Insignia (709 za)
1 Honed Embroidered Cotton Insignia (714 za)
1 Hearty Embroidered Cotton Insignia (685 za)
1 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (697 za)
1 Vigorous Embroidered Cotton Insignia (576 za)
3 Berserker's Linen Insignia (1344 za)
2 Cleric's Linen Insignia (1674 za)
4 Rampager's Linen Insignia (1297 za)
1 Ravaging Embroidered Cotton Insignia (709 za)
1 Healing Embroidered Jute Insignia (277 za)
4 Malign Jute Insignia (49 za)
1 Ravaging Embroidered Wool Insignia (1646 za)
1 Hearty Wool Insignia (564 za)
1 Hearty Embroidered Wool Insignia (1600 za)
3 Assassin's Linen Insignia (1301 za)
1 Carrion Linen Insignia (910 za)
1 Valkyrie Linen Insignia (918 za)
4 Knight's Embroidered Linen Insignia (3902 za)
2 Rejuvenating Wool Insignia (531 za)
1 Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1703 za)
1 Rejuvenating Cotton Insignia (481 za)
1 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (727 za)
4 Giver's Embroidered Jute Insignia (100 za)
1 Wool Patch (1470 za)
3 Jute Patch (211 za)Vytvoř
Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
5 Bronze Helmet Lining (280 za)
7 Bronze Helmet Casing (40 za)
6 Bronze Chain Boot Lining (91 za)
10 Bronze Pauldron Lining (115 za)
1 Bronze Chain Glove Lining (127 za)
10 Bronze Chain Boot Panel (447 za)
10 Bronze Pauldron Casing (91 za)
4 Bronze Chain Glove Panel (445 za)
1 Bronze Ingot (279 za)
10 Copper Ore (148 za)
1 Lump of Tin (8 za)
32 Jute Scrap (99 za)
11 Spool of Jute Thread (8 za)
3 Mighty Jute Insignia (124 za)
3 Precise Jute Insignia (119 za)
4 Resilient Jute Insignia (125 za)
2 Vital Jute Insignia (122 za)
1 Mighty Embroidered Jute Insignia (250 za)
1 Healing Jute Insignia (125 za)
1 Healing Embroidered Jute Insignia (277 za)
4 Malign Jute Insignia (49 za)
8 Tiny Venom Sac (5 za)
1 Tiny Scale (40 za)
4 Vial of Weak Blood (12 za)
2 Onyx Sliver (554 za)
14 Bone Chip (9 za)
11 Tiny Claw (8 za)
4 Giver's Embroidered Jute Insignia (100 za)
3 Jute Patch (211 za)

Cena: 20490 (Kumulativní cena: 20490)


Level: 0

Vytvoř: 16 Bolt of Jute
Vytvoř: 1 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 5 Bronze Chain Glove Lining
Vytvoř: 4 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 2 Vital Jute Insignia
Vytvoř: 2 Bronze Chain Glove Panel
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Ingot (1)
Tiny Scale (1)
Onyx Sliver (2)

Vytvoř: 4 Mighty Chain Boots

Level: 25

Vytvoř: 2 Bronze Helmet Lining
Vytvoř: 1 Precise Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Precise Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Vital Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Iron Scale Armguard Lining (334 za)
2 Iron Pauldron Lining (349 za)
105 Iron Ore (277 za)
62 Wool Scrap (260 za)
17 Spool of Wool Thread (16 za)
3 Vigorous Embroidered Wool Insignia (1500 za)
3 Strong Wool Insignia (447 za)
3 Honed Wool Insignia (473 za)
1 Strong Embroidered Wool Insignia (1595 za)
1 Honed Embroidered Wool Insignia (1653 za)
1 Ravaging Embroidered Wool Insignia (1646 za)
1 Hearty Wool Insignia (564 za)
1 Hearty Embroidered Wool Insignia (1600 za)
2 Rejuvenating Wool Insignia (531 za)
1 Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1703 za)
3 Vial of Thin Blood (106 za)
3 Small Totem (112 za)
1 Charged Fragment (2843 za)
4 Onyx Sliver (554 za)
1 Molten Sliver (1400 za)
8 Small Claw (42 za)
3 Small Fang (96 za)
1 Wool Patch (1470 za)

Cena: 73133 (Kumulativní cena: 93623)


Level: 75

Vytvoř: 35 Iron Ingot
Vytvoř: 31 Bolt of Wool
Vytvoř: 11 Iron Casque Lining
Vytvoř: 11 Iron Casque Casing
Vytvoř: 4 Iron Scale Armguard Panel
Vytvoř: 3 Iron Scale Boot Lining
Vytvoř: 3 Iron Scale Boot Panel
Vytvoř: 3 Iron Pauldron Casing
Vytvoř: 2 Iron Scale Armguard Lining
Vytvoř: 1 Iron Pauldron Lining
Objev:

Iron Ingot (1)
Onyx Sliver (2)

Objev:

Iron Ingot (1)
Molten Sliver (1)

Vytvoř: 1 Minor Rune of the Earth

Level:100

Vytvoř: 1 Honed Wool Insignia
Vytvoř: 1 Strong Wool Insignia
Vytvoř: 1 Rejuvenating Wool Insignia
Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Ingot (1)
Charged Fragment (1)


Level:125

Vytvoř: 1 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Honed Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Steel Splint Boot Lining (477 za)
102 Iron Ore (277 za)
74 Cotton Scrap (310 za)
34 Lump of Coal (16 za)
21 Spool of Cotton Thread (24 za)
3 Honed Cotton Insignia (306 za)
3 Strong Cotton Insignia (296 za)
4 Hearty Cotton Insignia (325 za)
1 Strong Embroidered Cotton Insignia (709 za)
1 Honed Embroidered Cotton Insignia (714 za)
1 Hearty Embroidered Cotton Insignia (685 za)
1 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (697 za)
1 Vigorous Embroidered Cotton Insignia (576 za)
1 Ravaging Embroidered Cotton Insignia (709 za)
1 Rejuvenating Cotton Insignia (481 za)
1 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (727 za)
3 Vial of Blood (38 za)
2 Corrupted Fragment (1197 za)
3 Fang (41 za)
6 Glittering Snowflake (17 za)

Cena: 63856 (Kumulativní cena: 157479)


Level:150

Vytvoř: 37 Bolt of Cotton
Vytvoř: 35 Steel Ingot
Vytvoř: 12 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 12 Steel Splint Helmet Casing
Vytvoř: 4 Steel Splint Pauldron Casing
Vytvoř: 4 Steel Splint Pauldron Lining
Vytvoř: 3 Steel Splint Boot Casing
Vytvoř: 3 Steel Splint Gauntlet Lining
Vytvoř: 3 Steel Splint Gauntlet Plates
Vytvoř: 2 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 2 Steel Splint Boot Lining
Objev:

Steel Ingot (1)
Corrupted Fragment (1)

Vytvoř: 1 Minor Rune of Svanir

Level:175

Vytvoř: 1 Strong Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Honed Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Darksteel Helmet Casing (109 za)
2 Darksteel Pauldron Lining (753 za)
3 Iron Ore (277 za)
78 Platinum Ore (204 za)
36 Linen Scrap (440 za)
1 Lump of Coal (16 za)
16 Spool of Linen Thread (32 za)
3 Berserker's Linen Insignia (1344 za)
2 Cleric's Linen Insignia (1674 za)
4 Rampager's Linen Insignia (1297 za)
3 Assassin's Linen Insignia (1301 za)
1 Carrion Linen Insignia (910 za)
1 Valkyrie Linen Insignia (918 za)
4 Knight's Embroidered Linen Insignia (3902 za)
39 Lump of Primordium (48 za)
10 Molten Shard (2661 za)
2 Crystal Shard (1724 za)
2 Pile of Filthy Essence (2766 za)

Cena: 106095 (Kumulativní cena: 263574)


Level:225

Vytvoř: 39 Darksteel Ingot
Vytvoř: 18 Bolt of Linen
Vytvoř: 7 Darksteel Pauldron Casing
Vytvoř: 5 Darksteel Pauldron Lining
Vytvoř: 5 Darksteel Boot Casing
Vytvoř: 5 Darksteel Boot Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Gauntlet Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Gauntlet Plates
Vytvoř: 2 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 1 Darksteel Helmet Casing
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Steel Ingot (1)
Crystal Shard (2)


Level:250

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Ingot (1)
Pile of Filthy Essence (2)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Ingot (1)
Molten Shard (2)

Vytvoř: 4 Major Rune of the Fire


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
60 Mithril Ore (45 za)
7 Onyx Core (490 za)
1 Molten Core (528 za)
6 Glacial Core (143 za)
8 Crystal Core (101 za)
7 Pile of Vile Essence (96 za)
1 Corrupted Core (109 za)
6 Pristine Snowflake (58 za)

Cena: 9453 (Kumulativní cena: 273027)


Level:300

Vytvoř: 30 Mithril Ingot
Objev:

Mithril Ingot (1)
Glacial Core (1)
Pristine Snowflake (1)

Vytvoř: 5 Major Rune of Altruism

Level:325

Objev:

Mithril Ingot (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Brawler

Level:350

Objev:

Mithril Ingot (1)
Pile of Vile Essence (1)

Objev:

Mithril Ingot (1)
Corrupted Core (1)

Vytvoř: 6 Major Rune of the Krait

Level:375

Objev:

Mithril Ingot (1)
Onyx Core (1)

Objev:

Mithril Ingot (1)
Molten Core (1)

Vytvoř: 6 Major Rune of the Earth

Level:400

Nic. Vše hotovo!