Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-01-17T21:20:04+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
222827
Očekávaná návratnost
- 15642
Očekávaná koncová cena
207185

1 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Boots - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Boots - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Boots - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Gauntlets - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Gauntlets - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Gauntlets - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Boots - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Boots - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Boots - Prodáváno za 206 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Gauntlets - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Gauntlets - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Gauntlets - Prodáváno za 198 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Greaves - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Greaves - Prodáváno za 148 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Greaves - Prodáváno za 190 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Gauntlets - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Gauntlets - Prodáváno za 188 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Pauldrons - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Pauldrons - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Boots - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Gauntlets - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Helm - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Helm - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Helm - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Helm - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Helm - Prodáváno za 176 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Helm - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 126 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 121 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Helm - Prodáváno za 138 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Helm - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Pauldrons - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Pauldrons - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Pauldrons - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Pauldrons - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Pauldrons - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Pauldrons - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Pauldrons - Prodáváno za 184 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Pauldrons - Prodáváno za 174 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Pauldrons - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Pauldrons - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Boots - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Boots - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Gauntlets - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Gauntlets - Prodáváno za 182 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Helm - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Helm - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 169 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 166 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Pauldrons - Prodáváno za 121 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Boots - Prodáváno za 185 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Gauntlets - Prodáváno za 169 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Gauntlets - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 182 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 143 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 149 za pomocí Max Buyout
2 Minor Rune of the Earth - Prodáváno za 5 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Major Rune of the Earth - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
2 Minor Rune of the Fire - Prodáváno za 6 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Fire - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Krait - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of Svanir - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of Svanir - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Warrior - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
6 Major Rune of the Warrior - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Guardian - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Brawler - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 500 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Splint Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Gauntlets - Prodáváno za 1518 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Boots - Prodáváno za 1613 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Helm - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Pauldrons - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 1996 za)

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (86 za)
Iron Ore (200 za)
Mithril Ore (41 za)
Platinum Ore (150 za)
Jute Scrap (89 za)
Wool Scrap (276 za)
Cotton Scrap (115 za)
Linen Scrap (325 za)
Tiny Venom Sac (8 za)
Tiny Scale (46 za)
Large Scale (83 za)
Vial of Weak Blood (9 za)
Tiny Totem (10 za)
Bone Chip (11 za)
Tiny Claw (8 za)
Charged Fragment (2500 za)
Onyx Sliver (359 za)
Onyx Fragment (2591 za)
Onyx Core (156 za)
Molten Sliver (368 za)
Molten Fragment (3183 za)
Molten Shard (2426 za)
Molten Core (113 za)
Crystal Shard (1395 za)
Crystal Core (90 za)
Pile of Filthy Essence (1962 za)
Pile of Vile Essence (50 za)
Corrupted Fragment (992 za)
Corrupted Core (50 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Helmet Lining (263 za)
Bronze Helmet Casing (38 za)
Bronze Chain Boot Lining (88 za)
Bronze Pauldron Lining (110 za)
Bronze Chain Glove Lining (125 za)
Bronze Pauldron Casing (89 za)
Bronze Chain Glove Panel (307 za)
Steel Splint Helmet Lining (453 za)
Steel Splint Helmet Casing (586 za)
Darksteel Boot Casing (474 za)
Darksteel Pauldron Casing (398 za)
Darksteel Boot Lining (374 za)
Darksteel Gauntlet Lining (508 za)
Darksteel Gauntlet Plates (450 za)
Darksteel Helmet Casing (28 za)
Darksteel Pauldron Lining (540 za)
Mighty Jute Insignia (118 za)
Precise Jute Insignia (114 za)
Resilient Jute Insignia (130 za)
Vital Jute Insignia (130 za)
Vital Embroidered Jute Insignia (295 za)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (668 za)
Healing Jute Insignia (128 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1225 za)
Strong Wool Insignia (545 za)
Honed Cotton Insignia (1594 za)
Strong Cotton Insignia (1199 za)
Hearty Cotton Insignia (1655 za)
Strong Embroidered Cotton Insignia (879 za)
Honed Embroidered Cotton Insignia (889 za)
Vigorous Cotton Insignia (123 za)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (886 za)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (877 za)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (876 za)
Berserker's Linen Insignia (1400 za)
Rampager's Linen Insignia (1459 za)
Ravaging Cotton Insignia (123 za)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (888 za)
Malign Jute Insignia (140 za)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1000 za)
Hearty Wool Insignia (597 za)
Assassin's Linen Insignia (1000 za)
Carrion Linen Insignia (817 za)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (3895 za)
Rejuvenating Wool Insignia (496 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (1646 za)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (876 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (130 za)
Giver's Embroidered Linen Insignia (5739 za)
Jute Patch (208 za)
Linen Patch (1627 za)
Snowflake (26 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Bronze Helmet Lining (263 za)
7 Bronze Helmet Casing (38 za)
2 Bronze Chain Boot Lining (88 za)
10 Bronze Pauldron Lining (110 za)
2 Bronze Chain Glove Lining (125 za)
10 Bronze Pauldron Casing (89 za)
2 Bronze Chain Glove Panel (307 za)
40 Copper Ore (86 za)
4 Lump of Tin (8 za)
48 Jute Scrap (89 za)
13 Spool of Jute Thread (8 za)
4 Mighty Jute Insignia (118 za)
3 Precise Jute Insignia (114 za)
3 Resilient Jute Insignia (130 za)
2 Vital Jute Insignia (130 za)
1 Vital Embroidered Jute Insignia (295 za)
3 Healing Jute Insignia (128 za)
1 Malign Jute Insignia (140 za)
14 Tiny Venom Sac (8 za)
1 Tiny Scale (46 za)
8 Vial of Weak Blood (9 za)
11 Tiny Totem (10 za)
2 Onyx Sliver (359 za)
3 Bone Chip (11 za)
11 Tiny Claw (8 za)
2 Giver's Embroidered Jute Insignia (130 za)
4 Jute Patch (208 za)

Cena: 15961 (Kumulativní cena: 15961)


Level: 0

Vytvoř: 24 Bolt of Jute
Vytvoř: 4 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 6 Bronze Chain Boot Panel
Vytvoř: 4 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 3 Bronze Chain Glove Lining
Vytvoř: 3 Bronze Chain Glove Panel
Vytvoř: 2 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 1 Vital Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Ingot (1)
Tiny Scale (1)
Onyx Sliver (2)


Level: 25

Vytvoř: 6 Bronze Helmet Lining
Vytvoř: 1 Precise Jute Insignia
Vytvoř: 1 Healing Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Precise Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Healing Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
117 Iron Ore (200 za)
54 Wool Scrap (276 za)
21 Spool of Wool Thread (16 za)
4 Vigorous Embroidered Wool Insignia (668 za)
1 Hunter's Embroidered Wool Insignia (1225 za)
4 Strong Wool Insignia (545 za)
4 Ravaging Embroidered Wool Insignia (1000 za)
4 Hearty Wool Insignia (597 za)
4 Rejuvenating Wool Insignia (496 za)
1 Charged Fragment (2500 za)
2 Onyx Sliver (359 za)
1 Molten Sliver (368 za)

Cena: 56675 (Kumulativní cena: 72636)


Level: 75

Vytvoř: 39 Iron Ingot
Vytvoř: 27 Bolt of Wool
Vytvoř: 6 Iron Casque Lining
Vytvoř: 6 Iron Casque Casing
Vytvoř: 5 Iron Scale Boot Lining
Vytvoř: 5 Iron Scale Boot Panel
Vytvoř: 5 Iron Scale Armguard Panel
Vytvoř: 5 Iron Scale Armguard Lining
Vytvoř: 5 Iron Pauldron Casing
Vytvoř: 5 Iron Pauldron Lining
Objev:

Iron Ingot (1)
Onyx Sliver (2)

Objev:

Iron Ingot (1)
Molten Sliver (1)


Level:100

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Ingot (1)
Charged Fragment (1)


Level:125

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Steel Splint Helmet Lining (453 za)
1 Steel Splint Helmet Casing (586 za)
96 Iron Ore (200 za)
70 Cotton Scrap (115 za)
32 Lump of Coal (16 za)
21 Spool of Cotton Thread (24 za)
4 Honed Cotton Insignia (1594 za)
4 Strong Cotton Insignia (1199 za)
1 Hearty Cotton Insignia (1655 za)
1 Strong Embroidered Cotton Insignia (879 za)
1 Honed Embroidered Cotton Insignia (889 za)
1 Vigorous Cotton Insignia (123 za)
1 Hearty Embroidered Cotton Insignia (886 za)
1 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (877 za)
2 Vigorous Embroidered Cotton Insignia (876 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (123 za)
1 Ravaging Embroidered Cotton Insignia (888 za)
2 Rejuvenating Cotton Insignia (1646 za)
1 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (876 za)
1 Onyx Fragment (2591 za)
1 Molten Fragment (3183 za)
1 Corrupted Fragment (992 za)
35 Snowflake (26 za)

Cena: 60393 (Kumulativní cena: 133029)


Level:150

Vytvoř: 35 Bolt of Cotton
Vytvoř: 33 Steel Ingot
Vytvoř: 13 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 13 Steel Splint Helmet Casing
Vytvoř: 3 Steel Splint Boot Casing
Vytvoř: 3 Steel Splint Boot Lining
Vytvoř: 3 Steel Splint Gauntlet Lining
Vytvoř: 3 Steel Splint Gauntlet Plates
Vytvoř: 2 Steel Splint Pauldron Casing
Vytvoř: 2 Steel Splint Pauldron Lining
Vytvoř: 1 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Ingot (1)
Corrupted Fragment (1)


Level:175

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Ingot (1)
Onyx Fragment (1)

Objev:

Steel Ingot (1)
Molten Fragment (1)


Level:200

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Darksteel Boot Casing (474 za)
1 Darksteel Pauldron Casing (398 za)
4 Darksteel Boot Lining (374 za)
1 Darksteel Gauntlet Lining (508 za)
1 Darksteel Gauntlet Plates (450 za)
2 Darksteel Helmet Casing (28 za)
1 Darksteel Pauldron Lining (540 za)
3 Iron Ore (200 za)
66 Platinum Ore (150 za)
32 Linen Scrap (325 za)
1 Lump of Coal (16 za)
14 Spool of Linen Thread (32 za)
4 Berserker's Linen Insignia (1400 za)
3 Rampager's Linen Insignia (1459 za)
4 Assassin's Linen Insignia (1000 za)
3 Carrion Linen Insignia (817 za)
3 Valkyrie Embroidered Linen Insignia (3895 za)
33 Lump of Primordium (48 za)
2 Molten Shard (2426 za)
2 Crystal Shard (1395 za)
4 Pile of Filthy Essence (1962 za)
1 Giver's Embroidered Linen Insignia (5739 za)
2 Linen Patch (1627 za)
90 Snowflake (26 za)

Cena: 81806 (Kumulativní cena: 214835)


Level:225

Vytvoř: 33 Darksteel Ingot
Vytvoř: 16 Bolt of Linen
Vytvoř: 5 Darksteel Pauldron Casing
Vytvoř: 5 Darksteel Pauldron Lining
Vytvoř: 5 Darksteel Gauntlet Lining
Vytvoř: 5 Darksteel Gauntlet Plates
Vytvoř: 5 Darksteel Boot Casing
Vytvoř: 2 Darksteel Boot Lining
Vytvoř: 2 Darksteel Helmet Lining
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Steel Ingot (1)
Crystal Shard (2)


Level:250

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Ingot (1)
Pile of Filthy Essence (2)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Vytvoř: 1 Major Rune of the Krait

Level:275

Vytvoř: 2 Giver's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Ingot (1)
Molten Shard (2)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
60 Mithril Ore (41 za)
6 Large Scale (83 za)
7 Onyx Core (156 za)
7 Molten Core (113 za)
8 Crystal Core (90 za)
7 Pile of Vile Essence (50 za)
1 Corrupted Core (50 za)

Cena: 5961 (Kumulativní cena: 220796)


Level:300

Vytvoř: 30 Mithril Ingot
Objev:

Mithril Ingot (1)
Large Scale (1)
Onyx Core (1)

Vytvoř: 5 Major Rune of the Warrior

Level:325

Objev:

Mithril Ingot (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Brawler

Level:350

Objev:

Mithril Ingot (1)
Pile of Vile Essence (1)

Objev:

Mithril Ingot (1)
Corrupted Core (1)

Vytvoř: 6 Major Rune of the Krait

Level:375

Objev:

Mithril Ingot (1)
Onyx Core (1)

Objev:

Mithril Ingot (1)
Molten Core (1)

Vytvoř: 6 Major Rune of the Fire

Level:400

Nic. Vše hotovo!