Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-03-26T04:20:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
346332
Očekávaná návratnost
- 29876
Očekávaná koncová cena
316456

1 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Boots - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Boots - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Gauntlets - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Gauntlets - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Gauntlets - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Boots - Prodáváno za 166 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Boots - Prodáváno za 173 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Boots - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Gauntlets - Prodáváno za 163 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Gauntlets - Prodáváno za 178 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Greaves - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Greaves - Prodáváno za 168 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Greaves - Prodáváno za 165 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Gauntlets - Prodáváno za 159 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Gauntlets - Prodáváno za 156 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Pauldrons - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Boots - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Gauntlets - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Helm - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Helm - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Helm - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Helm - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Helm - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Helm - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Helm - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Helm - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Helm - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Helm - Prodáváno za 155 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 155 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 166 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 160 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 148 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 156 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 167 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Helm - Prodáváno za 149 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 152 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Helm - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Pauldrons - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Pauldrons - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Pauldrons - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Pauldrons - Prodáváno za 154 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Pauldrons - Prodáváno za 117 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Pauldrons - Prodáváno za 169 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Boots - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Boots - Prodáváno za 154 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Gauntlets - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Helm - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Helm - Prodáváno za 126 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Helm - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Helm - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 221 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Barbaric Boots - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Barbaric Boots - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Boots - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Boots - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 159 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Barbaric Gloves - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Barbaric Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Barbaric Gloves - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Barbaric Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Barbaric Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Barbaric Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Barbaric Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Barbaric Helm - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Barbaric Helm - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Barbaric Helm - Prodáváno za 80 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1241 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Gladiator Boots - Prodáváno za 4692 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Gladiator Helm - Prodáváno za 968 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Pauldrons - Prodáváno za 139 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Pauldrons - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Boots - Prodáváno za 145 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Greaves - Prodáváno za 150 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Gauntlets - Prodáváno za 155 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Gauntlets - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Gladiator Helm - Prodáváno za 253 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Fire - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of Svanir - Prodáváno za 215 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 184 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Legplates - Prodáváno za 1709 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Helm - Prodáváno za 794 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Splint Helm - Prodáváno za 163 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Gauntlets - Prodáváno za 1311 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Boots - Prodáváno za 1197 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Helm - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Pauldrons - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 1326 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 152 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Boots - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Gladiator Boots - Prodáváno za 1025 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 143 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Gloves - Prodáváno za 264 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Gladiator Gauntlets - Prodáváno za 911 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 122 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 151 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Barbaric Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Gladiator Helm - Prodáváno za 860 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
34.063.032.4

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
34.063.032.4

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (87 za)
Iron Ore (197 za)
Mithril Ore (56 za)
Platinum Ore (107 za)
Jute Scrap (76 za)
Wool Scrap (256 za)
Cotton Scrap (129 za)
Linen Scrap (217 za)
Silk Scrap (26 za)
Tiny Venom Sac (6 za)
Small Venom Sac (57 za)
Full Venom Sac (695 za)
Potent Venom Sac (85 za)
Smooth Scale (299 za)
Large Scale (84 za)
Vial of Weak Blood (8 za)
Vial of Thin Blood (138 za)
Vial of Blood (703 za)
Vial of Thick Blood (720 za)
Tiny Totem (7 za)
Small Totem (141 za)
Totem (715 za)
Bone Chip (6 za)
Tiny Claw (8 za)
Sharp Claw (637 za)
Large Claw (86 za)
Fang (642 za)
Molten Shard (1099 za)
Corrupted Core (50 za)
Remaining Cost
34.063.032.4

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Helmet Casing (79 za)
Bronze Chain Boot Lining (109 za)
Bronze Pauldron Lining (88 za)
Bronze Chain Glove Lining (122 za)
Bronze Pauldron Casing (196 za)
Bronze Chain Glove Panel (333 za)
Iron Casque Casing (468 za)
Steel Splint Helmet Casing (580 za)
Darksteel Boot Casing (460 za)
Darksteel Helmet Casing (22 za)
Mighty Jute Insignia (129 za)
Precise Jute Insignia (105 za)
Resilient Jute Insignia (127 za)
Vital Embroidered Jute Insignia (258 za)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1648 za)
Vigorous Wool Insignia (640 za)
Healing Jute Insignia (111 za)
Hunter's Wool Insignia (651 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1664 za)
Strong Wool Insignia (540 za)
Honed Wool Insignia (595 za)
Honed Embroidered Wool Insignia (1683 za)
Strong Cotton Insignia (1899 za)
Hearty Cotton Insignia (2152 za)
Strong Embroidered Cotton Insignia (3378 za)
Honed Embroidered Cotton Insignia (3350 za)
Hunter's Cotton Insignia (1000 za)
Vigorous Cotton Insignia (1014 za)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (3383 za)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (3217 za)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (3258 za)
Berserker's Linen Insignia (2260 za)
Rampager's Linen Insignia (2215 za)
Assassin's Silk Insignia (237 za)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (3141 za)
Carrion Embroidered Silk Insignia (3121 za)
Berserker's Silk Insignia (278 za)
Valkyrie Silk Insignia (115 za)
Rampager's Silk Insignia (241 za)
Carrion Silk Insignia (115 za)
Cleric's Silk Insignia (303 za)
Ravaging Cotton Insignia (1007 za)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (3199 za)
Healing Embroidered Jute Insignia (264 za)
Malign Jute Insignia (120 za)
Hearty Wool Insignia (681 za)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1671 za)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (5243 za)
Assassin's Intricate Silk Insignia (4348 za)
Knight's Intricate Silk Insignia (4404 za)
Rejuvenating Wool Insignia (544 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (1899 za)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (3299 za)
Ravaging Intricate Cotton Insignia (5050 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (148 za)
Giver's Embroidered Linen Insignia (6985 za)
Wool Patch (1264 za)
Jute Patch (260 za)
Silk Patch (962 za)
Snowflake (87 za)
Lucent Mote (10 za)
Charm of Potence (4089 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
9 Bronze Helmet Casing (79 za)
1 Bronze Chain Boot Lining (109 za)
4 Bronze Pauldron Lining (88 za)
2 Bronze Chain Glove Lining (122 za)
7 Bronze Pauldron Casing (196 za)
2 Bronze Chain Glove Panel (333 za)
40 Copper Ore (87 za)
4 Lump of Tin (8 za)
80 Jute Scrap (76 za)
19 Spool of Jute Thread (8 za)
2 Mighty Jute Insignia (129 za)
2 Precise Jute Insignia (105 za)
1 Resilient Jute Insignia (127 za)
1 Vital Embroidered Jute Insignia (258 za)
2 Healing Jute Insignia (111 za)
1 Healing Embroidered Jute Insignia (264 za)
1 Malign Jute Insignia (120 za)
17 Tiny Venom Sac (6 za)
3 Vial of Weak Blood (8 za)
14 Tiny Totem (7 za)
20 Bone Chip (6 za)
6 Tiny Claw (8 za)
1 Giver's Embroidered Jute Insignia (148 za)
3 Jute Patch (260 za)

Cena: 15977 (Kumulativní cena: 15977)


Level: 0

Vytvoř: 40 Bolt of Jute
Vytvoř: 8 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 4 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 5 Bronze Chain Boot Panel
Vytvoř: 4 Vital Jute Insignia
Vytvoř: 4 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 3 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 3 Bronze Chain Glove Lining
Vytvoř: 3 Bronze Chain Glove Panel
Vytvoř: 1 Mighty Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 25

Vytvoř: 9 Bronze Helmet Lining
Vytvoř: 2 Healing Jute Insignia
Vytvoř: 2 Precise Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 3 Bronze Pauldron Lining
Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Vital Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Healing Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Iron Casque Casing (468 za)
102 Iron Ore (197 za)
78 Wool Scrap (256 za)
24 Spool of Wool Thread (16 za)
2 Vigorous Embroidered Wool Insignia (1648 za)
1 Vigorous Wool Insignia (640 za)
1 Hunter's Wool Insignia (651 za)
1 Hunter's Embroidered Wool Insignia (1664 za)
3 Strong Wool Insignia (540 za)
4 Honed Wool Insignia (595 za)
1 Honed Embroidered Wool Insignia (1683 za)
1 Hearty Wool Insignia (681 za)
1 Hearty Embroidered Wool Insignia (1671 za)
3 Rejuvenating Wool Insignia (544 za)
27 Small Venom Sac (57 za)
3 Vial of Thin Blood (138 za)
3 Small Totem (141 za)
3 Wool Patch (1264 za)

Cena: 63468 (Kumulativní cena: 79445)


Level: 75

Vytvoř: 39 Bolt of Wool
Vytvoř: 34 Iron Ingot
Vytvoř: 12 Iron Casque Lining
Vytvoř: 10 Iron Casque Casing
Vytvoř: 5 Iron Scale Boot Lining
Vytvoř: 5 Iron Scale Boot Panel
Vytvoř: 4 Iron Pauldron Casing
Vytvoř: 4 Iron Pauldron Lining
Vytvoř: 3 Iron Scale Armguard Panel
Vytvoř: 3 Iron Scale Armguard Lining
Vytvoř: 1 Ravaging Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Vigorous Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 1 Strong Wool Insignia
Vytvoř: 1 Rejuvenating Wool Insignia
Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Vytvoř: 3 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Honed Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Steel Splint Helmet Casing (580 za)
99 Iron Ore (197 za)
94 Cotton Scrap (129 za)
33 Lump of Coal (16 za)
25 Spool of Cotton Thread (24 za)
3 Strong Cotton Insignia (1899 za)
2 Hearty Cotton Insignia (2152 za)
1 Strong Embroidered Cotton Insignia (3378 za)
1 Honed Embroidered Cotton Insignia (3350 za)
1 Hunter's Cotton Insignia (1000 za)
1 Vigorous Cotton Insignia (1014 za)
1 Hearty Embroidered Cotton Insignia (3383 za)
1 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (3217 za)
1 Vigorous Embroidered Cotton Insignia (3258 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (1007 za)
1 Ravaging Embroidered Cotton Insignia (3199 za)
3 Rejuvenating Cotton Insignia (1899 za)
1 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (3299 za)
1 Ravaging Intricate Cotton Insignia (5050 za)
3 Vial of Blood (703 za)
3 Totem (715 za)
9 Fang (642 za)
35 Snowflake (87 za)

Cena: 93267 (Kumulativní cena: 172712)


Level:150

Vytvoř: 47 Bolt of Cotton
Vytvoř: 33 Steel Ingot
Vytvoř: 16 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 15 Steel Splint Helmet Casing
Vytvoř: 4 Steel Splint Boot Casing
Vytvoř: 4 Steel Splint Boot Lining
Vytvoř: 3 Steel Splint Gauntlet Lining
Vytvoř: 3 Steel Splint Gauntlet Plates
Vytvoř: 2 Steel Splint Pauldron Casing
Vytvoř: 2 Steel Splint Pauldron Lining
Vytvoř: 1 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 3 Honed Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Strong Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Intricate Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Darksteel Boot Casing (460 za)
1 Darksteel Helmet Casing (22 za)
72 Platinum Ore (107 za)
74 Linen Scrap (217 za)
23 Spool of Linen Thread (32 za)
3 Berserker's Linen Insignia (2260 za)
1 Rampager's Linen Insignia (2215 za)
1 Assassin's Embroidered Linen Insignia (5243 za)
36 Lump of Primordium (48 za)
9 Full Venom Sac (695 za)
9 Smooth Scale (299 za)
3 Vial of Thick Blood (720 za)
2 Molten Shard (1099 za)
12 Sharp Claw (637 za)
5 Giver's Embroidered Linen Insignia (6985 za)
40 Lucent Mote (10 za)
1 Charm of Potence (4089 za)

Cena: 101308 (Kumulativní cena: 274020)


Level:225

Vytvoř: 37 Bolt of Linen
Vytvoř: 36 Darksteel Ingot
Vytvoř: 6 Darksteel Pauldron Casing
Vytvoř: 6 Darksteel Pauldron Lining
Vytvoř: 5 Darksteel Boot Lining
Vytvoř: 5 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Gauntlet Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Gauntlet Plates
Vytvoř: 4 Darksteel Boot Casing
Vytvoř: 4 Darksteel Helmet Casing
Vytvoř: 3 Knight's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Darksteel Legging Lining
Vytvoř: 1 Darksteel Legging Panel
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 4 Assassin's Linen Insignia
Vytvoř: 3 Rampager's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Berserker's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Objev:

Charm of Potence (1)
Molten Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (4)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Legging Lining (1)
Darksteel Legging Panel (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
98 Mithril Ore (56 za)
129 Silk Scrap (26 za)
30 Spool of Silk Thread (48 za)
3 Assassin's Silk Insignia (237 za)
3 Rampager's Embroidered Silk Insignia (3141 za)
4 Carrion Embroidered Silk Insignia (3121 za)
4 Berserker's Silk Insignia (278 za)
1 Valkyrie Silk Insignia (115 za)
3 Rampager's Silk Insignia (241 za)
1 Carrion Silk Insignia (115 za)
1 Cleric's Silk Insignia (303 za)
4 Assassin's Intricate Silk Insignia (4348 za)
3 Knight's Intricate Silk Insignia (4404 za)
3 Potent Venom Sac (85 za)
8 Large Scale (84 za)
1 Corrupted Core (50 za)
3 Large Claw (86 za)
1 Silk Patch (962 za)
40 Lucent Mote (10 za)
1 Charm of Potence (4089 za)

Cena: 72558 (Kumulativní cena: 346578)


Level:300

Vytvoř: 49 Mithril Ingot
Vytvoř: 43 Bolt of Silk
Vytvoř: 11 Mithril Helmet Lining
Vytvoř: 11 Mithril Helmet Casing
Vytvoř: 7 Mithril Pauldron Casing
Vytvoř: 7 Mithril Pauldron Lining
Vytvoř: 7 Mithril Boot Casing
Vytvoř: 7 Mithril Boot Lining
Vytvoř: 5 Mithril Gauntlet Lining
Vytvoř: 5 Mithril Gauntlet Plates
Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Valkyrie Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Carrion Silk Insignia (1)


Level:325

Vytvoř: 1 Rampager's Silk Insignia
Vytvoř: 1 Assassin's Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Berserker's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Cleric's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Assassin's Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Silk Insignia (1)


Level:350

Vytvoř: 1 Knight's Embroidered Silk Insignia
Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Carrion Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Knight's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Rampager's Embroidered Silk Insignia (1)

Objev:

Corrupted Core (1)
Charm of Potence (1)
Pile of Lucent Crystal (4)


Level:375

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Knight's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Knight's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Knight's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Pauldron Casing (1)
Mithril Pauldron Lining (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Boot Casing (1)
Mithril Boot Lining (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Gauntlet Lining (1)
Mithril Gauntlet Plates (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)

Objev:

Mithril Helmet Lining (1)
Mithril Helmet Casing (1)
Assassin's Intricate Silk Insignia (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!