Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-05-28T20:20:03+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
262633
Očekávaná návratnost
- 17731
Očekávaná koncová cena
244902

1 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Boots - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Boots - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Boots - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Gauntlets - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Gauntlets - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Gauntlets - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Boots - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Boots - Prodáváno za 189 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Boots - Prodáváno za 222 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Gauntlets - Prodáváno za 228 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Gauntlets - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Gauntlets - Prodáváno za 223 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Greaves - Prodáváno za 200 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Greaves - Prodáváno za 205 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Greaves - Prodáváno za 215 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Gauntlets - Prodáváno za 177 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Gauntlets - Prodáváno za 169 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Gauntlets - Prodáváno za 211 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Pauldrons - Prodáváno za 165 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Pauldrons - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Pauldrons - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Helm - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Helm - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Helm - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Helm - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Helm - Prodáváno za 176 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Helm - Prodáváno za 202 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Helm - Prodáváno za 228 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Helm - Prodáváno za 195 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Helm - Prodáváno za 218 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 218 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 152 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 178 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 194 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 190 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 157 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Helm - Prodáváno za 199 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Pauldrons - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Pauldrons - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Pauldrons - Prodáváno za 324 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Pauldrons - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Pauldrons - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Pauldrons - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Pauldrons - Prodáváno za 209 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Pauldrons - Prodáváno za 183 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Boots - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Gauntlets - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Helm - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Helm - Prodáváno za 189 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 209 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 151 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 142 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 157 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 202 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 215 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 209 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Gladiator Helm - Prodáváno za 534 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Earth - Prodáváno za 6 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Earth - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
2 Minor Rune of the Fire - Prodáváno za 6 za pomocí Max Buyout
6 Major Rune of the Fire - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Krait - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of Svanir - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of Svanir - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Warrior - Prodáváno za 19 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Guardian - Prodáváno za 6 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Trooper - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Brawler - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 508 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Splint Helm - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Boots - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Gauntlets - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Helm - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Pauldrons - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
6 Major Rune of Altruism - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Pauldrons - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Boots - Prodáváno za 155 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 169 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Gauntlets - Prodáváno za 214 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 191 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 198 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout

KUP U VENDORA (prodejce)

3 Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
32 Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
21 Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
16 Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
14 Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
22 Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
33 Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

455 , Master Craftsman or Vendor
NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 15 za)

Total : 455

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

1 Bronze Ingot (241 za)
2 Iron Ingot (733 za)
30 Copper Ore (121 za)
195 Iron Ore (249 za)
60 Mithril Ore (68 za)
66 Platinum Ore (187 za)
64 Jute Scrap (120 za)
62 Wool Scrap (350 za)
82 Cotton Scrap (189 za)
36 Linen Scrap (294 za)
17 Tiny Venom Sac (5 za)
8 Small Venom Sac (40 za)
4 Tiny Scale (17 za)
3 Scale (235 za)
3 Vial of Weak Blood (12 za)
9 Vial of Blood (176 za)
1 Vial of Thick Blood (680 za)
17 Bone Chip (6 za)
23 Bone (37 za)
3 Heavy Bone (340 za)
11 Tiny Claw (5 za)
8 Small Claw (40 za)
3 Fang (190 za)
1 Charged Fragment (2501 za)
4 Onyx Sliver (485 za)
8 Onyx Core (207 za)
2 Molten Sliver (797 za)
14 Molten Shard (2099 za)
6 Glacial Core (74 za)
2 Crystal Shard (1713 za)
8 Crystal Core (90 za)
2 Pile of Filthy Essence (2898 za)
7 Pile of Vile Essence (68 za)
1 Corrupted Fragment (912 za)
1 Corrupted Core (70 za)
3 Glittering Snowflake (21 za)
5 Unique Snowflake (41 za)
6 Pristine Snowflake (84 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

7 Bronze Helmet Casing (35 za)
3 Bronze Chain Boot Lining (119 za)
8 Bronze Pauldron Lining (165 za)
1 Bronze Chain Glove Lining (206 za)
2 Bronze Chain Boot Panel (391 za)
10 Bronze Pauldron Casing (91 za)
3 Bronze Chain Glove Panel (396 za)
1 Iron Casque Casing (540 za)
1 Steel Splint Helmet Casing (692 za)
1 Darksteel Pauldron Casing (555 za)
1 Darksteel Pauldron Lining (400 za)
2 Mighty Jute Insignia (169 za)
3 Precise Jute Insignia (162 za)
2 Resilient Jute Insignia (167 za)
1 Vital Jute Insignia (166 za)
1 Mighty Embroidered Jute Insignia (289 za)
1 Vigorous Embroidered Wool Insignia (2081 za)
1 Healing Jute Insignia (167 za)
3 Hunter's Embroidered Wool Insignia (2020 za)
4 Strong Wool Insignia (547 za)
4 Honed Wool Insignia (568 za)
1 Strong Embroidered Wool Insignia (2113 za)
1 Honed Embroidered Wool Insignia (2076 za)
3 Honed Cotton Insignia (643 za)
1 Strong Cotton Insignia (527 za)
3 Hearty Cotton Insignia (786 za)
1 Strong Embroidered Cotton Insignia (611 za)
1 Hearty Embroidered Cotton Insignia (604 za)
1 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (607 za)
4 Berserker's Linen Insignia (2089 za)
4 Rampager's Linen Insignia (1950 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (45 za)
1 Ravaging Embroidered Cotton Insignia (611 za)
1 Healing Embroidered Jute Insignia (314 za)
1 Malign Jute Insignia (168 za)
3 Hearty Wool Insignia (634 za)
4 Assassin's Linen Insignia (2098 za)
1 Carrion Embroidered Linen Insignia (3600 za)
1 Rejuvenating Wool Insignia (665 za)
1 Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (2099 za)
1 Rejuvenating Cotton Insignia (788 za)
1 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (542 za)
4 Giver's Embroidered Jute Insignia (120 za)
2 Wool Patch (1966 za)
3 Jute Patch (279 za)
3 Cotton Patch (395 za)
1 Linen Patch (3363 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
7 Bronze Helmet Casing (35 za)
3 Bronze Chain Boot Lining (119 za)
8 Bronze Pauldron Lining (165 za)
1 Bronze Chain Glove Lining (206 za)
2 Bronze Chain Boot Panel (391 za)
10 Bronze Pauldron Casing (91 za)
3 Bronze Chain Glove Panel (396 za)
1 Bronze Ingot (241 za)
30 Copper Ore (121 za)
3 Lump of Tin (8 za)
64 Jute Scrap (120 za)
16 Spool of Jute Thread (8 za)
2 Mighty Jute Insignia (169 za)
3 Precise Jute Insignia (162 za)
2 Resilient Jute Insignia (167 za)
1 Vital Jute Insignia (166 za)
1 Mighty Embroidered Jute Insignia (289 za)
1 Healing Jute Insignia (167 za)
1 Healing Embroidered Jute Insignia (314 za)
1 Malign Jute Insignia (168 za)
17 Tiny Venom Sac (5 za)
4 Tiny Scale (17 za)
3 Vial of Weak Blood (12 za)
2 Onyx Sliver (485 za)
17 Bone Chip (6 za)
11 Tiny Claw (5 za)
4 Giver's Embroidered Jute Insignia (120 za)
3 Jute Patch (279 za)

Cena: 21606 (Kumulativní cena: 21606)


Level: 0

Vytvoř: 32 Bolt of Jute
Vytvoř: 3 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 4 Bronze Chain Boot Panel
Vytvoř: 4 Bronze Chain Glove Lining
Vytvoř: 3 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 3 Vital Jute Insignia
Vytvoř: 3 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 2 Bronze Chain Glove Panel
Vytvoř: 1 Mighty Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Ingot (1)
Tiny Scale (1)
Onyx Sliver (2)


Level: 25

Vytvoř: 7 Bronze Helmet Lining
Vytvoř: 1 Precise Jute Insignia
Vytvoř: 1 Resilient Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 2 Bronze Pauldron Lining
Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Precise Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Vital Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Iron Casque Casing (540 za)
2 Iron Ingot (733 za)
99 Iron Ore (249 za)
62 Wool Scrap (350 za)
21 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Vigorous Embroidered Wool Insignia (2081 za)
3 Hunter's Embroidered Wool Insignia (2020 za)
4 Strong Wool Insignia (547 za)
4 Honed Wool Insignia (568 za)
1 Strong Embroidered Wool Insignia (2113 za)
1 Honed Embroidered Wool Insignia (2076 za)
3 Hearty Wool Insignia (634 za)
1 Rejuvenating Wool Insignia (665 za)
1 Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (2099 za)
8 Small Venom Sac (40 za)
1 Charged Fragment (2501 za)
2 Onyx Sliver (485 za)
2 Molten Sliver (797 za)
8 Small Claw (40 za)
2 Wool Patch (1966 za)

Cena: 79786 (Kumulativní cena: 101392)


Level: 75

Vytvoř: 33 Iron Ingot
Vytvoř: 31 Bolt of Wool
Vytvoř: 10 Iron Casque Lining
Vytvoř: 9 Iron Casque Casing
Vytvoř: 4 Iron Scale Boot Lining
Vytvoř: 4 Iron Scale Boot Panel
Vytvoř: 4 Iron Scale Armguard Panel
Vytvoř: 4 Iron Scale Armguard Lining
Vytvoř: 3 Iron Pauldron Casing
Vytvoř: 3 Iron Pauldron Lining
Objev:

Iron Ingot (1)
Onyx Sliver (2)

Objev:

Iron Ingot (1)
Molten Sliver (1)

Vytvoř: 1 Minor Rune of the Fire

Level:100

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Ingot (1)
Charged Fragment (1)


Level:125

Vytvoř: 1 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Vytvoř: 1 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Honed Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Steel Splint Helmet Casing (692 za)
93 Iron Ore (249 za)
82 Cotton Scrap (189 za)
31 Lump of Coal (16 za)
22 Spool of Cotton Thread (24 za)
3 Honed Cotton Insignia (643 za)
1 Strong Cotton Insignia (527 za)
3 Hearty Cotton Insignia (786 za)
1 Strong Embroidered Cotton Insignia (611 za)
1 Hearty Embroidered Cotton Insignia (604 za)
1 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (607 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (45 za)
1 Ravaging Embroidered Cotton Insignia (611 za)
1 Rejuvenating Cotton Insignia (788 za)
1 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (542 za)
3 Scale (235 za)
9 Vial of Blood (176 za)
1 Corrupted Fragment (912 za)
23 Bone (37 za)
3 Fang (190 za)
3 Glittering Snowflake (21 za)
3 Cotton Patch (395 za)

Cena: 54863 (Kumulativní cena: 156255)


Level:150

Vytvoř: 41 Bolt of Cotton
Vytvoř: 32 Steel Ingot
Vytvoř: 13 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 12 Steel Splint Helmet Casing
Vytvoř: 3 Steel Splint Boot Casing
Vytvoř: 3 Steel Splint Boot Lining
Vytvoř: 3 Steel Splint Gauntlet Lining
Vytvoř: 3 Steel Splint Gauntlet Plates
Vytvoř: 3 Steel Splint Pauldron Casing
Vytvoř: 3 Steel Splint Pauldron Lining
Vytvoř: 1 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Ingot (1)
Corrupted Fragment (1)


Level:175

Vytvoř: 3 Strong Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Honed Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Hearty Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Vytvoř: 1 Vigorous Intricate Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Vigorous Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Vigorous Intricate Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Darksteel Pauldron Casing (555 za)
1 Darksteel Pauldron Lining (400 za)
3 Iron Ore (249 za)
66 Platinum Ore (187 za)
36 Linen Scrap (294 za)
1 Lump of Coal (16 za)
14 Spool of Linen Thread (32 za)
4 Berserker's Linen Insignia (2089 za)
4 Rampager's Linen Insignia (1950 za)
4 Assassin's Linen Insignia (2098 za)
1 Carrion Embroidered Linen Insignia (3600 za)
33 Lump of Primordium (48 za)
1 Vial of Thick Blood (680 za)
14 Molten Shard (2099 za)
2 Crystal Shard (1713 za)
2 Pile of Filthy Essence (2898 za)
3 Heavy Bone (340 za)
5 Unique Snowflake (41 za)
1 Linen Patch (3363 za)

Cena: 98700 (Kumulativní cena: 254955)


Level:225

Vytvoř: 33 Darksteel Ingot
Vytvoř: 18 Bolt of Linen
Vytvoř: 5 Darksteel Pauldron Casing
Vytvoř: 5 Darksteel Pauldron Lining
Vytvoř: 3 Darksteel Boot Casing
Vytvoř: 3 Darksteel Boot Lining
Vytvoř: 3 Darksteel Gauntlet Lining
Vytvoř: 3 Darksteel Gauntlet Plates
Vytvoř: 3 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 3 Darksteel Helmet Casing
Vytvoř: 1 Carrion Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Ingot (1)
Vial of Thick Blood (1)
Molten Shard (2)

Objev:

Steel Ingot (1)
Crystal Shard (2)


Level:250

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Ingot (1)
Pile of Filthy Essence (2)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Vytvoř: 1 Giver's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Ingot (1)
Molten Shard (2)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 5 Major Rune of the Fire


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
60 Mithril Ore (68 za)
8 Onyx Core (207 za)
6 Glacial Core (74 za)
8 Crystal Core (90 za)
7 Pile of Vile Essence (68 za)
1 Corrupted Core (70 za)
6 Pristine Snowflake (84 za)

Cena: 7950 (Kumulativní cena: 262905)


Level:300

Vytvoř: 30 Mithril Ingot
Objev:

Mithril Ingot (1)
Glacial Core (1)
Pristine Snowflake (1)

Vytvoř: 5 Major Rune of Altruism

Level:325

Objev:

Mithril Ingot (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Brawler

Level:350

Objev:

Mithril Ingot (1)
Pile of Vile Essence (1)

Objev:

Mithril Ingot (1)
Corrupted Core (1)

Vytvoř: 6 Major Rune of the Krait

Level:375

Objev:

Mithril Ingot (1)
Onyx Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Earth

Level:400

Nic. Vše hotovo!