Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-03-30T02:40:03+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
264213
Očekávaná návratnost
- 18624
Očekávaná koncová cena
245589

1 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Boots - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Boots - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Boots - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Gauntlets - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Gauntlets - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Gauntlets - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Boots - Prodáváno za 549 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Boots - Prodáváno za 474 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Boots - Prodáváno za 215 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Gauntlets - Prodáváno za 243 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Gauntlets - Prodáváno za 343 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Greaves - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Greaves - Prodáváno za 208 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Greaves - Prodáváno za 215 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Gauntlets - Prodáváno za 209 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Gauntlets - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Gauntlets - Prodáváno za 205 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Pauldrons - Prodáváno za 207 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Pauldrons - Prodáváno za 196 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Pauldrons - Prodáváno za 198 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Helm - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Helm - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Helm - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Helm - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Helm - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Helm - Prodáváno za 213 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Helm - Prodáváno za 179 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Helm - Prodáváno za 211 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 209 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 200 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Helm - Prodáváno za 209 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Pauldrons - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Pauldrons - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Pauldrons - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Pauldrons - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Pauldrons - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Pauldrons - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Pauldrons - Prodáváno za 199 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Pauldrons - Prodáváno za 179 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Pauldrons - Prodáváno za 228 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Boots - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Boots - Prodáváno za 247 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Gauntlets - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Gauntlets - Prodáváno za 242 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Helm - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 197 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Helm - Prodáváno za 205 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 184 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 179 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Pauldrons - Prodáváno za 194 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Pauldrons - Prodáváno za 146 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Boots - Prodáváno za 219 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Gauntlets - Prodáváno za 228 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 208 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 203 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 202 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Earth - Prodáváno za 7 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Fire - Prodáváno za 6 za pomocí Max Buyout
15 Major Rune of the Fire - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Krait - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
2 Minor Rune of Svanir - Prodáváno za 6 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of Svanir - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Warrior - Prodáváno za 18 za pomocí Max Buyout
12 Major Rune of the Brawler - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 426 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Splint Pauldrons - Prodáváno za 203 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Splint Helm - Prodáváno za 188 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Splint Gauntlets - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Splint Greaves - Prodáváno za 266 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Boots - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Gauntlets - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Helm - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Pauldrons - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
6 Major Rune of Altruism - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Pauldrons - Prodáváno za 217 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Greaves - Prodáváno za 238 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 173 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 182 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 191 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 209 za pomocí Max Buyout

KUP U VENDORA (prodejce)

3 Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
44 Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
19 Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
13 Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
12 Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
21 Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
32 Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 11 za)

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

1 Bronze Ingot (230 za)
30 Copper Ore (115 za)
246 Iron Ore (235 za)
60 Mithril Ore (58 za)
64 Platinum Ore (174 za)
48 Jute Scrap (99 za)
60 Wool Scrap (253 za)
58 Cotton Scrap (345 za)
30 Linen Scrap (424 za)
8 Tiny Venom Sac (5 za)
9 Full Venom Sac (399 za)
1 Tiny Scale (21 za)
4 Vial of Weak Blood (11 za)
3 Vial of Thin Blood (109 za)
17 Bone Chip (6 za)
11 Tiny Claw (8 za)
8 Small Claw (41 za)
4 Onyx Sliver (501 za)
1 Molten Sliver (749 za)
14 Molten Shard (2186 za)
8 Molten Core (318 za)
6 Glacial Core (87 za)
8 Crystal Shard (1644 za)
8 Crystal Core (64 za)
2 Pile of Filthy Essence (2898 za)
7 Pile of Vile Essence (56 za)
2 Corrupted Fragment (1055 za)
1 Corrupted Core (58 za)
6 Glittering Snowflake (16 za)
5 Unique Snowflake (38 za)
6 Pristine Snowflake (72 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

1 Bronze Helmet Lining (291 za)
7 Bronze Helmet Casing (26 za)
3 Bronze Chain Boot Lining (106 za)
10 Bronze Pauldron Lining (123 za)
2 Bronze Chain Glove Lining (123 za)
3 Bronze Chain Boot Panel (390 za)
10 Bronze Pauldron Casing (78 za)
2 Bronze Chain Glove Panel (400 za)
3 Iron Scale Boot Lining (330 za)
1 Iron Scale Armguard Lining (338 za)
2 Steel Splint Helmet Lining (1210 za)
2 Mighty Jute Insignia (140 za)
3 Precise Jute Insignia (133 za)
3 Resilient Jute Insignia (135 za)
1 Vital Jute Insignia (135 za)
1 Mighty Embroidered Jute Insignia (288 za)
1 Healing Jute Insignia (137 za)
3 Strong Wool Insignia (544 za)
4 Honed Wool Insignia (400 za)
1 Strong Embroidered Wool Insignia (2538 za)
1 Honed Embroidered Wool Insignia (2588 za)
4 Honed Cotton Insignia (491 za)
4 Strong Cotton Insignia (550 za)
4 Hearty Cotton Insignia (486 za)
1 Hearty Embroidered Cotton Insignia (629 za)
3 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (618 za)
1 Vigorous Embroidered Cotton Insignia (620 za)
3 Berserker's Linen Insignia (1570 za)
2 Cleric's Linen Insignia (1998 za)
1 Healing Embroidered Jute Insignia (271 za)
4 Malign Jute Insignia (68 za)
1 Ravaging Embroidered Wool Insignia (2529 za)
2 Hearty Wool Insignia (569 za)
4 Hearty Embroidered Wool Insignia (2500 za)
3 Assassin's Linen Insignia (1611 za)
4 Rejuvenating Wool Insignia (400 za)
1 Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (2511 za)
2 Rejuvenating Cotton Insignia (663 za)
2 Giver's Embroidered Cotton Insignia (511 za)
4 Giver's Embroidered Jute Insignia (100 za)
1 Wool Patch (1629 za)
3 Jute Patch (244 za)
1 Linen Patch (3251 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Bronze Helmet Lining (291 za)
7 Bronze Helmet Casing (26 za)
3 Bronze Chain Boot Lining (106 za)
10 Bronze Pauldron Lining (123 za)
2 Bronze Chain Glove Lining (123 za)
3 Bronze Chain Boot Panel (390 za)
10 Bronze Pauldron Casing (78 za)
2 Bronze Chain Glove Panel (400 za)
1 Bronze Ingot (230 za)
30 Copper Ore (115 za)
3 Lump of Tin (8 za)
48 Jute Scrap (99 za)
13 Spool of Jute Thread (8 za)
2 Mighty Jute Insignia (140 za)
3 Precise Jute Insignia (133 za)
3 Resilient Jute Insignia (135 za)
1 Vital Jute Insignia (135 za)
1 Mighty Embroidered Jute Insignia (288 za)
1 Healing Jute Insignia (137 za)
1 Healing Embroidered Jute Insignia (271 za)
4 Malign Jute Insignia (68 za)
8 Tiny Venom Sac (5 za)
1 Tiny Scale (21 za)
4 Vial of Weak Blood (11 za)
2 Onyx Sliver (501 za)
17 Bone Chip (6 za)
11 Tiny Claw (8 za)
4 Giver's Embroidered Jute Insignia (100 za)
3 Jute Patch (244 za)

Cena: 18193 (Kumulativní cena: 18193)


Level: 0

Vytvoř: 24 Bolt of Jute
Vytvoř: 3 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 4 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 4 Bronze Chain Boot Panel
Vytvoř: 3 Vital Jute Insignia
Vytvoř: 3 Bronze Chain Glove Lining
Vytvoř: 3 Bronze Chain Glove Panel
Vytvoř: 1 Mighty Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Ingot (1)
Tiny Scale (1)
Onyx Sliver (2)

Vytvoř: 1 Mighty Chain Boots

Level: 25

Vytvoř: 6 Bronze Helmet Lining
Vytvoř: 1 Precise Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Vital Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Precise Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
3 Iron Scale Boot Lining (330 za)
1 Iron Scale Armguard Lining (338 za)
114 Iron Ore (235 za)
60 Wool Scrap (253 za)
19 Spool of Wool Thread (16 za)
3 Strong Wool Insignia (544 za)
4 Honed Wool Insignia (400 za)
1 Strong Embroidered Wool Insignia (2538 za)
1 Honed Embroidered Wool Insignia (2588 za)
1 Ravaging Embroidered Wool Insignia (2529 za)
2 Hearty Wool Insignia (569 za)
4 Hearty Embroidered Wool Insignia (2500 za)
4 Rejuvenating Wool Insignia (400 za)
1 Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (2511 za)
3 Vial of Thin Blood (109 za)
2 Onyx Sliver (501 za)
1 Molten Sliver (749 za)
8 Small Claw (41 za)
1 Wool Patch (1629 za)

Cena: 73773 (Kumulativní cena: 91966)


Level: 75

Vytvoř: 38 Iron Ingot
Vytvoř: 30 Bolt of Wool
Vytvoř: 10 Iron Casque Lining
Vytvoř: 10 Iron Casque Casing
Vytvoř: 5 Iron Scale Boot Panel
Vytvoř: 4 Iron Pauldron Casing
Vytvoř: 4 Iron Pauldron Lining
Vytvoř: 4 Iron Scale Armguard Panel
Vytvoř: 3 Iron Scale Armguard Lining
Vytvoř: 2 Iron Scale Boot Lining
Objev:

Iron Ingot (1)
Onyx Sliver (2)

Objev:

Iron Ingot (1)
Molten Sliver (1)


Level:100

Vytvoř: 1 Strong Wool Insignia
Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Vytvoř: 1 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Honed Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Steel Splint Helmet Lining (1210 za)
120 Iron Ore (235 za)
58 Cotton Scrap (345 za)
40 Lump of Coal (16 za)
21 Spool of Cotton Thread (24 za)
4 Honed Cotton Insignia (491 za)
4 Strong Cotton Insignia (550 za)
4 Hearty Cotton Insignia (486 za)
1 Hearty Embroidered Cotton Insignia (629 za)
3 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (618 za)
1 Vigorous Embroidered Cotton Insignia (620 za)
2 Rejuvenating Cotton Insignia (663 za)
2 Corrupted Fragment (1055 za)
6 Glittering Snowflake (16 za)
2 Giver's Embroidered Cotton Insignia (511 za)

Cena: 65539 (Kumulativní cena: 157505)


Level:150

Vytvoř: 44 Steel Ingot
Vytvoř: 29 Bolt of Cotton
Vytvoř: 8 Steel Splint Helmet Casing
Vytvoř: 6 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 6 Steel Splint Pauldron Casing
Vytvoř: 6 Steel Splint Pauldron Lining
Vytvoř: 5 Steel Splint Boot Casing
Vytvoř: 5 Steel Splint Boot Lining
Vytvoř: 4 Steel Splint Gauntlet Lining
Vytvoř: 4 Steel Splint Gauntlet Plates
Vytvoř: 2 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Steel Ingot (1)
Corrupted Fragment (1)

Vytvoř: 1 Minor Rune of Svanir

Level:175

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)


Level:200

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
12 Iron Ore (235 za)
64 Platinum Ore (174 za)
30 Linen Scrap (424 za)
4 Lump of Coal (16 za)
12 Spool of Linen Thread (32 za)
3 Berserker's Linen Insignia (1570 za)
2 Cleric's Linen Insignia (1998 za)
3 Assassin's Linen Insignia (1611 za)
32 Lump of Primordium (48 za)
9 Full Venom Sac (399 za)
14 Molten Shard (2186 za)
8 Crystal Shard (1644 za)
2 Pile of Filthy Essence (2898 za)
5 Unique Snowflake (38 za)
1 Linen Patch (3251 za)

Cena: 98783 (Kumulativní cena: 256288)


Level:225

Vytvoř: 32 Darksteel Ingot
Vytvoř: 15 Bolt of Linen
Vytvoř: 5 Darksteel Pauldron Casing
Vytvoř: 5 Darksteel Pauldron Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Boot Casing
Vytvoř: 4 Darksteel Boot Lining
Vytvoř: 3 Darksteel Gauntlet Lining
Vytvoř: 3 Darksteel Gauntlet Plates
Objev:

Steel Ingot (1)
Crystal Shard (2)

Vytvoř: 3 Major Rune of the Brawler

Level:250

Vytvoř: 3 Rampager's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Ingot (1)
Pile of Filthy Essence (2)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Vytvoř: 1 Giver's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Darksteel Ingot (1)
Molten Shard (2)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Vytvoř: 6 Major Rune of the Fire


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
60 Mithril Ore (58 za)
8 Molten Core (318 za)
6 Glacial Core (87 za)
8 Crystal Core (64 za)
7 Pile of Vile Essence (56 za)
1 Corrupted Core (58 za)
6 Pristine Snowflake (72 za)

Cena: 7940 (Kumulativní cena: 264228)


Level:300

Vytvoř: 30 Mithril Ingot
Objev:

Mithril Ingot (1)
Glacial Core (1)
Pristine Snowflake (1)

Vytvoř: 5 Major Rune of Altruism

Level:325

Objev:

Mithril Ingot (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Brawler

Level:350

Objev:

Mithril Ingot (1)
Pile of Vile Essence (1)

Objev:

Mithril Ingot (1)
Corrupted Core (1)

Vytvoř: 6 Major Rune of the Krait

Level:375

Objev:

Mithril Ingot (1)
Molten Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Fire

Level:400

Nic. Vše hotovo!