Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-09-21T20:00:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
292384
Očekávaná návratnost
- 16972
Očekávaná koncová cena
275412

1 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Boots - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Boots - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Gauntlets - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Gauntlets - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Gauntlets - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Boots - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Boots - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Boots - Prodáváno za 234 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Boots - Prodáváno za 162 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Gauntlets - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Gauntlets - Prodáváno za 196 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Gauntlets - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Greaves - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Greaves - Prodáváno za 165 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Greaves - Prodáváno za 163 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Gauntlets - Prodáváno za 217 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Gauntlets - Prodáváno za 179 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Gauntlets - Prodáváno za 174 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Pauldrons - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Boots - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Gauntlets - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Helm - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Helm - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Helm - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Helm - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Helm - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Helm - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Helm - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Helm - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Helm - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 143 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 143 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Pauldrons - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Pauldrons - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Pauldrons - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Pauldrons - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Pauldrons - Prodáváno za 165 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Pauldrons - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Boots - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Gauntlets - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Helm - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Helm - Prodáváno za 149 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Helm - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 169 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 155 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 167 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 157 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 145 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Pauldrons - Prodáváno za 121 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Pauldrons - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Boots - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Greaves - Prodáváno za 166 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Gauntlets - Prodáváno za 156 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Gauntlets - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 144 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
2 Minor Rune of the Earth - Prodáváno za 5 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Minor Rune of the Fire - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Fire - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Krait - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
3 Minor Rune of Svanir - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of Svanir - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Warrior - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Brawler - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Brawler - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 357 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Splint Pauldrons - Prodáváno za 149 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Helm - Prodáváno za 1275 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Splint Helm - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Gauntlets - Prodáváno za 1311 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Splint Gauntlets - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Boots - Prodáváno za 1195 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Splint Greaves - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Helm - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Pauldrons - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Boots - Prodáváno za 148 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Gauntlets - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 182 za pomocí Max Buyout





The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
29.023.084.8

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
29.023.084.8

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Iron Ingot (540 za)
Mithril Ingot (165 za)
Copper Ore (96 za)
Iron Ore (190 za)
Mithril Ore (90 za)
Platinum Ore (198 za)
Jute Scrap (95 za)
Wool Scrap (299 za)
Cotton Scrap (188 za)
Linen Scrap (356 za)
Tiny Venom Sac (7 za)
Large Scale (58 za)
Vial of Weak Blood (8 za)
Vial of Thin Blood (88 za)
Vial of Blood (490 za)
Tiny Totem (8 za)
Totem (475 za)
Bone Chip (8 za)
Tiny Claw (9 za)
Sharp Claw (389 za)
Onyx Sliver (412 za)
Onyx Fragment (3296 za)
Onyx Core (195 za)
Molten Sliver (730 za)
Molten Shard (3243 za)
Molten Core (80 za)
Crystal Fragment (3401 za)
Crystal Shard (2036 za)
Crystal Core (60 za)
Pile of Filthy Essence (2867 za)
Pile of Vile Essence (50 za)
Corrupted Fragment (1182 za)
Corrupted Core (50 za)
Remaining Cost
29.023.084.8

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Helmet Casing (4 za)
Bronze Chain Boot Lining (128 za)
Bronze Pauldron Lining (97 za)
Bronze Chain Glove Lining (183 za)
Bronze Chain Boot Panel (354 za)
Bronze Pauldron Casing (245 za)
Bronze Chain Glove Panel (330 za)
Iron Casque Lining (999 za)
Steel Splint Helmet Lining (472 za)
Darksteel Pauldron Casing (689 za)
Darksteel Pauldron Lining (569 za)
Mighty Jute Insignia (152 za)
Precise Jute Insignia (138 za)
Resilient Jute Insignia (162 za)
Vital Jute Insignia (153 za)
Precise Embroidered Jute Insignia (416 za)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (3075 za)
Healing Jute Insignia (136 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (3018 za)
Strong Wool Insignia (593 za)
Honed Wool Insignia (595 za)
Honed Embroidered Wool Insignia (3071 za)
Honed Cotton Insignia (1448 za)
Hearty Cotton Insignia (1596 za)
Strong Embroidered Cotton Insignia (2868 za)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (2913 za)
Berserker's Linen Insignia (1698 za)
Cleric's Linen Insignia (1799 za)
Rampager's Linen Insignia (1679 za)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (2999 za)
Healing Embroidered Jute Insignia (400 za)
Hearty Wool Insignia (611 za)
Carrion Linen Insignia (1149 za)
Valkyrie Linen Insignia (1159 za)
Carrion Embroidered Linen Insignia (4707 za)
Rejuvenating Wool Insignia (551 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (1419 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (200 za)
Giver's Embroidered Linen Insignia (6198 za)
Jute Patch (344 za)
Snowflake (73 za)


Vytvoř





Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
12 Bronze Helmet Casing (4 za)
2 Bronze Chain Boot Lining (128 za)
5 Bronze Pauldron Lining (97 za)
1 Bronze Chain Glove Lining (183 za)
2 Bronze Chain Boot Panel (354 za)
5 Bronze Pauldron Casing (245 za)
2 Bronze Chain Glove Panel (330 za)
30 Copper Ore (96 za)
3 Lump of Tin (8 za)
88 Jute Scrap (95 za)
19 Spool of Jute Thread (8 za)
1 Mighty Jute Insignia (152 za)
2 Precise Jute Insignia (138 za)
1 Resilient Jute Insignia (162 za)
2 Vital Jute Insignia (153 za)
1 Precise Embroidered Jute Insignia (416 za)
2 Healing Jute Insignia (136 za)
1 Healing Embroidered Jute Insignia (400 za)
20 Tiny Venom Sac (7 za)
17 Vial of Weak Blood (8 za)
6 Tiny Totem (8 za)
14 Bone Chip (8 za)
6 Tiny Claw (9 za)
1 Giver's Embroidered Jute Insignia (200 za)
3 Jute Patch (344 za)

Cena: 18687 (Kumulativní cena: 18687)


Level: 0

Vytvoř: 44 Bolt of Jute
Vytvoř: 3 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 4 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 4 Bronze Chain Glove Lining
Vytvoř: 3 Mighty Jute Insignia
Vytvoř: 3 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 3 Bronze Chain Boot Panel
Vytvoř: 3 Bronze Chain Glove Panel
Vytvoř: 2 Vital Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)


Level: 25

Vytvoř: 12 Bronze Helmet Lining
Vytvoř: 2 Healing Jute Insignia
Vytvoř: 2 Precise Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Vital Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)



Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
3 Iron Casque Lining (999 za)
2 Iron Ingot (540 za)
117 Iron Ore (190 za)
44 Wool Scrap (299 za)
18 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Vigorous Embroidered Wool Insignia (3075 za)
4 Hunter's Embroidered Wool Insignia (3018 za)
2 Strong Wool Insignia (593 za)
4 Honed Wool Insignia (595 za)
3 Honed Embroidered Wool Insignia (3071 za)
1 Hearty Wool Insignia (611 za)
4 Rejuvenating Wool Insignia (551 za)
6 Vial of Thin Blood (88 za)
2 Onyx Sliver (412 za)
2 Molten Sliver (730 za)
1 Crystal Fragment (3401 za)

Cena: 76705 (Kumulativní cena: 95392)


Level: 75

Vytvoř: 39 Iron Ingot
Vytvoř: 22 Bolt of Wool
Vytvoř: 6 Iron Scale Boot Lining
Vytvoř: 6 Iron Scale Boot Panel
Vytvoř: 5 Iron Pauldron Casing
Vytvoř: 5 Iron Pauldron Lining
Vytvoř: 5 Iron Scale Armguard Panel
Vytvoř: 5 Iron Scale Armguard Lining
Vytvoř: 5 Iron Casque Casing
Vytvoř: 2 Iron Casque Lining
Objev:

Iron Ingot (1)
Onyx Sliver (2)

Objev:

Iron Ingot (1)
Molten Sliver (1)

Vytvoř: 1 Minor Rune of the Fire

Level:100

Vytvoř: 2 Strong Wool Insignia
Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Honed Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Honed Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Honed Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Ingot (1)
Crystal Fragment (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)



Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
4 Steel Splint Helmet Lining (472 za)
114 Iron Ore (190 za)
54 Cotton Scrap (188 za)
38 Lump of Coal (16 za)
17 Spool of Cotton Thread (24 za)
4 Honed Cotton Insignia (1448 za)
3 Hearty Cotton Insignia (1596 za)
3 Strong Embroidered Cotton Insignia (2868 za)
1 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (2913 za)
1 Ravaging Embroidered Cotton Insignia (2999 za)
3 Rejuvenating Cotton Insignia (1419 za)
3 Vial of Blood (490 za)
3 Totem (475 za)
1 Onyx Fragment (3296 za)
3 Corrupted Fragment (1182 za)
140 Snowflake (73 za)

Cena: 84026 (Kumulativní cena: 179418)


Level:150

Vytvoř: 39 Steel Ingot
Vytvoř: 27 Bolt of Cotton
Vytvoř: 8 Steel Splint Helmet Casing
Vytvoř: 5 Steel Splint Gauntlet Lining
Vytvoř: 5 Steel Splint Gauntlet Plates
Vytvoř: 5 Steel Splint Boot Casing
Vytvoř: 5 Steel Splint Boot Lining
Vytvoř: 4 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 4 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 3 Steel Splint Pauldron Casing
Vytvoř: 3 Steel Splint Pauldron Lining
Objev:

Steel Ingot (1)
Corrupted Fragment (1)

Vytvoř: 2 Minor Rune of Svanir

Level:175

Vytvoř: 1 Rejuvenating Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Strong Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Ingot (1)
Onyx Fragment (1)


Level:200

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)



Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Darksteel Pauldron Casing (689 za)
2 Darksteel Pauldron Lining (569 za)
3 Iron Ore (190 za)
70 Platinum Ore (198 za)
42 Linen Scrap (356 za)
1 Lump of Coal (16 za)
17 Spool of Linen Thread (32 za)
3 Berserker's Linen Insignia (1698 za)
2 Cleric's Linen Insignia (1799 za)
3 Rampager's Linen Insignia (1679 za)
1 Carrion Linen Insignia (1149 za)
1 Valkyrie Linen Insignia (1159 za)
2 Carrion Embroidered Linen Insignia (4707 za)
35 Lump of Primordium (48 za)
2 Molten Shard (3243 za)
2 Crystal Shard (2036 za)
2 Pile of Filthy Essence (2867 za)
9 Sharp Claw (389 za)
4 Giver's Embroidered Linen Insignia (6198 za)

Cena: 104174 (Kumulativní cena: 283592)


Level:225

Vytvoř: 35 Darksteel Ingot
Vytvoř: 21 Bolt of Linen
Vytvoř: 6 Darksteel Pauldron Casing
Vytvoř: 6 Darksteel Pauldron Lining
Vytvoř: 6 Darksteel Boot Casing
Vytvoř: 6 Darksteel Boot Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Gauntlet Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Gauntlet Plates
Vytvoř: 1 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 1 Darksteel Helmet Casing
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Steel Ingot (1)
Crystal Shard (2)


Level:250

Vytvoř: 3 Assassin's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Ingot (1)
Pile of Filthy Essence (2)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Ingot (1)
Molten Shard (2)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)



Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
20 Mithril Ingot (165 za)
24 Mithril Ore (90 za)
8 Large Scale (58 za)
8 Onyx Core (195 za)
8 Molten Core (80 za)
8 Crystal Core (60 za)
7 Pile of Vile Essence (50 za)
1 Corrupted Core (50 za)

Cena: 9004 (Kumulativní cena: 292596)


Level:300

Vytvoř: 12 Mithril Ingot
Objev:

Mithril Ingot (1)
Large Scale (1)
Onyx Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Warrior

Level:325

Objev:

Mithril Ingot (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Brawler

Level:350

Objev:

Mithril Ingot (1)
Pile of Vile Essence (1)

Objev:

Mithril Ingot (1)
Corrupted Core (1)

Vytvoř: 6 Major Rune of the Krait

Level:375

Objev:

Mithril Ingot (1)
Molten Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Fire

Level:400

Nic. Vše hotovo!