Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-05-27T13:00:04+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
287336
Očekávaná návratnost
- 16210
Očekávaná koncová cena
271126

1 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Boots - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Boots - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Boots - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Gauntlets - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Gauntlets - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Gauntlets - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Boots - Prodáváno za 208 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Boots - Prodáváno za 180 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Boots - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Boots - Prodáváno za 172 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Boots - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Gauntlets - Prodáváno za 150 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Gauntlets - Prodáváno za 183 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Gauntlets - Prodáváno za 178 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Greaves - Prodáváno za 157 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Greaves - Prodáváno za 146 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Greaves - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Gauntlets - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Pauldrons - Prodáváno za 162 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Boots - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Gauntlets - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Helm - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Helm - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Helm - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Helm - Prodáváno za 37 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Helm - Prodáváno za 126 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Helm - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Helm - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Helm - Prodáváno za 167 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Helm - Prodáváno za 151 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Helm - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 143 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 161 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 152 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Helm - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Pauldrons - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Pauldrons - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Pauldrons - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Pauldrons - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Pauldrons - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Pauldrons - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Pauldrons - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Boots - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Gauntlets - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Helm - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Helm - Prodáváno za 145 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 125 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 169 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 216 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Pauldrons - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Pauldrons - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Boots - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Greaves - Prodáváno za 167 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Gauntlets - Prodáváno za 169 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 167 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 161 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
3 Minor Rune of the Earth - Prodáváno za 5 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Major Rune of the Earth - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
2 Minor Rune of the Fire - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Fire - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Krait - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
3 Minor Rune of Svanir - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of Svanir - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Warrior - Prodáváno za 10 za pomocí Max Buyout
6 Major Rune of the Warrior - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Brawler - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 448 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Splint Pauldrons - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Helm - Prodáváno za 680 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Splint Helm - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Gauntlets - Prodáváno za 1515 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Splint Gauntlets - Prodáváno za 165 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Boots - Prodáváno za 1610 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Splint Greaves - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Helm - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
28.073.036.6

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
28.073.036.6

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Iron Ingot (623 za)
Copper Ore (85 za)
Iron Ore (219 za)
Mithril Ore (38 za)
Platinum Ore (208 za)
Jute Scrap (94 za)
Wool Scrap (276 za)
Cotton Scrap (148 za)
Linen Scrap (309 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Full Venom Sac (592 za)
Tiny Scale (26 za)
Smooth Scale (246 za)
Large Scale (80 za)
Vial of Weak Blood (9 za)
Vial of Blood (694 za)
Tiny Totem (9 za)
Totem (709 za)
Bone Chip (6 za)
Bone Shard (39 za)
Tiny Claw (9 za)
Small Fang (137 za)
Fang (660 za)
Onyx Sliver (330 za)
Onyx Fragment (2843 za)
Onyx Shard (3278 za)
Onyx Core (125 za)
Molten Sliver (721 za)
Molten Fragment (3718 za)
Molten Shard (3457 za)
Molten Core (86 za)
Crystal Shard (1895 za)
Crystal Core (70 za)
Pile of Filthy Essence (2880 za)
Pile of Vile Essence (50 za)
Corrupted Fragment (1179 za)
Corrupted Core (57 za)
Remaining Cost
28.073.036.6

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Helmet Casing (67 za)
Bronze Chain Boot Lining (99 za)
Bronze Pauldron Lining (97 za)
Bronze Chain Glove Lining (164 za)
Bronze Pauldron Casing (204 za)
Bronze Chain Glove Panel (329 za)
Steel Splint Boot Lining (89 za)
Steel Splint Pauldron Lining (87 za)
Darksteel Pauldron Casing (725 za)
Darksteel Helmet Casing (49 za)
Darksteel Pauldron Lining (524 za)
Mighty Jute Insignia (141 za)
Precise Jute Insignia (118 za)
Resilient Jute Insignia (130 za)
Vital Jute Insignia (131 za)
Precise Embroidered Jute Insignia (247 za)
Resilient Embroidered Jute Insignia (337 za)
Healing Jute Insignia (125 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1542 za)
Strong Wool Insignia (536 za)
Honed Wool Insignia (719 za)
Strong Embroidered Wool Insignia (1600 za)
Honed Embroidered Wool Insignia (1499 za)
Strong Cotton Insignia (1989 za)
Strong Embroidered Cotton Insignia (2697 za)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (2597 za)
Berserker's Linen Insignia (2188 za)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (2928 za)
Healing Embroidered Jute Insignia (288 za)
Malign Jute Insignia (129 za)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1583 za)
Hearty Wool Insignia (698 za)
Assassin's Linen Insignia (1828 za)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (4687 za)
Rejuvenating Wool Insignia (598 za)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1598 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (2107 za)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (2803 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (150 za)
Giver's Embroidered Linen Insignia (6398 za)
Wool Patch (1332 za)
Jute Patch (283 za)
Snowflake (64 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
8 Bronze Helmet Casing (67 za)
3 Bronze Chain Boot Lining (99 za)
9 Bronze Pauldron Lining (97 za)
2 Bronze Chain Glove Lining (164 za)
9 Bronze Pauldron Casing (204 za)
2 Bronze Chain Glove Panel (329 za)
40 Copper Ore (85 za)
4 Lump of Tin (8 za)
60 Jute Scrap (94 za)
14 Spool of Jute Thread (8 za)
2 Mighty Jute Insignia (141 za)
3 Precise Jute Insignia (118 za)
2 Resilient Jute Insignia (130 za)
2 Vital Jute Insignia (131 za)
2 Precise Embroidered Jute Insignia (247 za)
1 Resilient Embroidered Jute Insignia (337 za)
3 Healing Jute Insignia (125 za)
1 Healing Embroidered Jute Insignia (288 za)
1 Malign Jute Insignia (129 za)
17 Tiny Venom Sac (5 za)
1 Tiny Scale (26 za)
3 Vial of Weak Blood (9 za)
3 Tiny Totem (9 za)
2 Onyx Sliver (330 za)
14 Bone Chip (6 za)
3 Tiny Claw (9 za)
1 Giver's Embroidered Jute Insignia (150 za)
2 Jute Patch (283 za)

Cena: 18145 (Kumulativní cena: 18145)


Level: 0

Vytvoř: 30 Bolt of Jute
Vytvoř: 4 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 6 Bronze Chain Boot Panel
Vytvoř: 3 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 3 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 3 Bronze Chain Glove Lining
Vytvoř: 3 Bronze Chain Glove Panel
Vytvoř: 2 Vital Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Ingot (1)
Tiny Scale (1)
Onyx Sliver (2)


Level: 25

Vytvoř: 8 Bronze Helmet Lining
Vytvoř: 1 Healing Jute Insignia
Vytvoř: 1 Precise Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Vital Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Resilient Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Iron Ingot (623 za)
108 Iron Ore (219 za)
68 Wool Scrap (276 za)
23 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Hunter's Embroidered Wool Insignia (1542 za)
4 Strong Wool Insignia (536 za)
1 Honed Wool Insignia (719 za)
1 Strong Embroidered Wool Insignia (1600 za)
3 Honed Embroidered Wool Insignia (1499 za)
1 Ravaging Embroidered Wool Insignia (1583 za)
4 Hearty Wool Insignia (698 za)
4 Rejuvenating Wool Insignia (598 za)
1 Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1598 za)
2 Onyx Sliver (330 za)
1 Molten Sliver (721 za)
16 Bone Shard (39 za)
3 Small Fang (137 za)
2 Wool Patch (1332 za)

Cena: 67981 (Kumulativní cena: 86126)


Level: 75

Vytvoř: 36 Iron Ingot
Vytvoř: 34 Bolt of Wool
Vytvoř: 10 Iron Casque Lining
Vytvoř: 10 Iron Casque Casing
Vytvoř: 6 Iron Scale Boot Lining
Vytvoř: 6 Iron Scale Boot Panel
Vytvoř: 4 Iron Scale Armguard Panel
Vytvoř: 4 Iron Scale Armguard Lining
Vytvoř: 3 Iron Pauldron Casing
Vytvoř: 3 Iron Pauldron Lining
Objev:

Iron Ingot (1)
Onyx Sliver (2)

Objev:

Iron Ingot (1)
Molten Sliver (1)


Level:100

Vytvoř: 1 Honed Wool Insignia
Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Vytvoř: 2 Vigorous Embroidered Wool Insignia
Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Honed Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Honed Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Honed Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Steel Splint Boot Lining (89 za)
1 Steel Splint Pauldron Lining (87 za)
102 Iron Ore (219 za)
64 Cotton Scrap (148 za)
34 Lump of Coal (16 za)
16 Spool of Cotton Thread (24 za)
3 Strong Cotton Insignia (1989 za)
1 Strong Embroidered Cotton Insignia (2697 za)
2 Vigorous Embroidered Cotton Insignia (2597 za)
1 Ravaging Embroidered Cotton Insignia (2928 za)
2 Rejuvenating Cotton Insignia (2107 za)
1 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (2803 za)
3 Vial of Blood (694 za)
3 Totem (709 za)
2 Onyx Fragment (2843 za)
1 Molten Fragment (3718 za)
3 Corrupted Fragment (1179 za)
6 Fang (660 za)
140 Snowflake (64 za)

Cena: 86787 (Kumulativní cena: 172913)


Level:150

Vytvoř: 35 Steel Ingot
Vytvoř: 32 Bolt of Cotton
Vytvoř: 8 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 8 Steel Splint Helmet Casing
Vytvoř: 5 Steel Splint Boot Casing
Vytvoř: 4 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 4 Steel Splint Boot Lining
Vytvoř: 3 Steel Splint Pauldron Casing
Vytvoř: 2 Steel Splint Pauldron Lining
Vytvoř: 2 Steel Splint Gauntlet Lining
Vytvoř: 2 Steel Splint Gauntlet Plates
Objev:

Steel Ingot (1)
Corrupted Fragment (1)

Vytvoř: 2 Minor Rune of Svanir

Level:175

Vytvoř: 2 Honed Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Strong Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Ingot (1)
Onyx Fragment (1)

Objev:

Steel Ingot (1)
Molten Fragment (1)

Vytvoř: 1 Minor Rune of the Earth

Level:200

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Darksteel Pauldron Casing (725 za)
2 Darksteel Helmet Casing (49 za)
1 Darksteel Pauldron Lining (524 za)
3 Iron Ore (219 za)
62 Platinum Ore (208 za)
52 Linen Scrap (309 za)
1 Lump of Coal (16 za)
17 Spool of Linen Thread (32 za)
4 Berserker's Linen Insignia (2188 za)
4 Assassin's Linen Insignia (1828 za)
1 Valkyrie Embroidered Linen Insignia (4687 za)
31 Lump of Primordium (48 za)
9 Full Venom Sac (592 za)
6 Smooth Scale (246 za)
2 Onyx Shard (3278 za)
2 Molten Shard (3457 za)
2 Crystal Shard (1895 za)
2 Pile of Filthy Essence (2880 za)
4 Giver's Embroidered Linen Insignia (6398 za)

Cena: 109183 (Kumulativní cena: 282096)


Level:225

Vytvoř: 31 Darksteel Ingot
Vytvoř: 26 Bolt of Linen
Vytvoř: 5 Darksteel Pauldron Casing
Vytvoř: 5 Darksteel Pauldron Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Gauntlet Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Gauntlet Plates
Vytvoř: 4 Darksteel Boot Casing
Vytvoř: 4 Darksteel Boot Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 2 Darksteel Helmet Casing
Vytvoř: 2 Knight's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Objev:

Steel Ingot (1)
Crystal Shard (2)


Level:250

Vytvoř: 3 Rampager's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Ingot (1)
Pile of Filthy Essence (2)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Ingot (1)
Onyx Shard (2)

Objev:

Darksteel Ingot (1)
Molten Shard (2)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
60 Mithril Ore (38 za)
6 Large Scale (80 za)
7 Onyx Core (125 za)
7 Molten Core (86 za)
8 Crystal Core (70 za)
7 Pile of Vile Essence (50 za)
1 Corrupted Core (57 za)

Cena: 5204 (Kumulativní cena: 287300)


Level:300

Vytvoř: 30 Mithril Ingot
Objev:

Mithril Ingot (1)
Large Scale (1)
Onyx Core (1)

Vytvoř: 5 Major Rune of the Warrior

Level:325

Objev:

Mithril Ingot (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Brawler

Level:350

Objev:

Mithril Ingot (1)
Pile of Vile Essence (1)

Objev:

Mithril Ingot (1)
Corrupted Core (1)

Vytvoř: 6 Major Rune of the Krait

Level:375

Objev:

Mithril Ingot (1)
Onyx Core (1)

Objev:

Mithril Ingot (1)
Molten Core (1)

Vytvoř: 6 Major Rune of the Fire

Level:400

Nic. Vše hotovo!