Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-11-15T08:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
276063
Očekávaná návratnost
- 19571
Očekávaná koncová cena
256492

1 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Boots - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Boots - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Boots - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Gauntlets - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Boots - Prodáváno za 177 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Boots - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Boots - Prodáváno za 161 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Gauntlets - Prodáváno za 138 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Gauntlets - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Greaves - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Greaves - Prodáváno za 169 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Gauntlets - Prodáváno za 121 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Gauntlets - Prodáváno za 167 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Pauldrons - Prodáváno za 163 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Boots - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Gauntlets - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Helm - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Helm - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Helm - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Helm - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Scale Helm - Prodáváno za 156 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Helm - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Helm - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 150 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Helm - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Pauldrons - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Pauldrons - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Pauldrons - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Pauldrons - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Pauldrons - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Pauldrons - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Pauldrons - Prodáváno za 152 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Pauldrons - Prodáváno za 154 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Pauldrons - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Boots - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Boots - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Gauntlets - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Gauntlets - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Scale Helm - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 152 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 166 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 155 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 156 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 57 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Helm - Prodáváno za 173 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 159 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 156 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Pauldrons - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Pauldrons - Prodáváno za 168 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Boots - Prodáváno za 155 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Greaves - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Gauntlets - Prodáváno za 162 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Gauntlets - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
2 Minor Rune of the Earth - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Fire - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Fire - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Krait - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of Svanir - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of Svanir - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Warrior - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
6 Major Rune of the Warrior - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Brawler - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 451 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Splint Pauldrons - Prodáváno za 151 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Helm - Prodáváno za 1147 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Splint Helm - Prodáváno za 121 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Gauntlets - Prodáváno za 1334 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Boots - Prodáváno za 1203 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Helm - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Pauldrons - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Pauldrons - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Boots - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Gauntlets - Prodáváno za 142 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 163 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 126 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
276063

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
276063

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (190 za)
Iron Ingot (601 za)
Copper Ore (98 za)
Iron Ore (204 za)
Mithril Ore (49 za)
Platinum Ore (202 za)
Jute Scrap (71 za)
Wool Scrap (259 za)
Cotton Scrap (154 za)
Linen Scrap (299 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Tiny Scale (12 za)
Large Scale (60 za)
Vial of Weak Blood (9 za)
Vial of Blood (533 za)
Tiny Totem (9 za)
Totem (536 za)
Bone Chip (6 za)
Bone Shard (65 za)
Tiny Claw (9 za)
Onyx Sliver (344 za)
Onyx Fragment (2974 za)
Onyx Core (288 za)
Molten Sliver (727 za)
Molten Shard (3490 za)
Molten Core (74 za)
Crystal Core (78 za)
Pile of Filthy Essence (2738 za)
Pile of Vile Essence (58 za)
Corrupted Fragment (1719 za)
Corrupted Core (71 za)
Remaining Cost
276063

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Helmet Casing (96 za)
Bronze Chain Boot Lining (50 za)
Bronze Pauldron Lining (87 za)
Bronze Chain Boot Panel (330 za)
Bronze Pauldron Casing (125 za)
Bronze Chain Glove Panel (340 za)
Iron Casque Lining (850 za)
Steel Splint Helmet Casing (393 za)
Darksteel Boot Casing (878 za)
Darksteel Pauldron Casing (792 za)
Darksteel Gauntlet Plates (700 za)
Darksteel Helmet Casing (139 za)
Precise Jute Insignia (129 za)
Resilient Jute Insignia (130 za)
Vital Jute Insignia (130 za)
Precise Embroidered Jute Insignia (369 za)
Vital Embroidered Jute Insignia (328 za)
Healing Jute Insignia (118 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (2198 za)
Strong Wool Insignia (465 za)
Honed Wool Insignia (558 za)
Honed Cotton Insignia (1613 za)
Strong Cotton Insignia (1503 za)
Hearty Cotton Insignia (1609 za)
Strong Embroidered Cotton Insignia (2809 za)
Honed Embroidered Cotton Insignia (2870 za)
Hunter's Cotton Insignia (854 za)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (2799 za)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (2799 za)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (2785 za)
Berserker's Linen Insignia (1499 za)
Rampager's Linen Insignia (1641 za)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (2780 za)
Healing Embroidered Jute Insignia (335 za)
Malign Embroidered Jute Insignia (350 za)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (2196 za)
Hearty Wool Insignia (577 za)
Assassin's Linen Insignia (1602 za)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (4492 za)
Carrion Linen Insignia (599 za)
Rejuvenating Wool Insignia (514 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (1573 za)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (2805 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (140 za)
Giver's Embroidered Linen Insignia (6335 za)
Wool Patch (1499 za)
Snowflake (71 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
7 Bronze Helmet Casing (96 za)
3 Bronze Chain Boot Lining (50 za)
6 Bronze Pauldron Lining (87 za)
2 Bronze Chain Boot Panel (330 za)
11 Bronze Pauldron Casing (125 za)
2 Bronze Chain Glove Panel (340 za)
1 Bronze Ingot (190 za)
20 Copper Ore (98 za)
1 Lump of Tin (8 za)
82 Jute Scrap (71 za)
18 Spool of Jute Thread (8 za)
1 Precise Jute Insignia (129 za)
1 Resilient Jute Insignia (130 za)
1 Vital Jute Insignia (130 za)
1 Precise Embroidered Jute Insignia (369 za)
1 Vital Embroidered Jute Insignia (328 za)
2 Healing Jute Insignia (118 za)
1 Healing Embroidered Jute Insignia (335 za)
1 Malign Embroidered Jute Insignia (350 za)
12 Tiny Venom Sac (5 za)
7 Tiny Scale (12 za)
9 Vial of Weak Blood (9 za)
6 Tiny Totem (9 za)
2 Onyx Sliver (344 za)
9 Bone Chip (6 za)
6 Tiny Claw (9 za)
2 Giver's Embroidered Jute Insignia (140 za)

Cena: 15553 (Kumulativní cena: 15553)


Level: 0

Vytvoř: 41 Bolt of Jute
Vytvoř: 2 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 4 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 4 Bronze Chain Boot Panel
Vytvoř: 3 Vital Jute Insignia
Vytvoř: 3 Mighty Jute Insignia
Vytvoř: 3 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 3 Bronze Chain Glove Lining
Vytvoř: 1 Bronze Chain Glove Panel
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Ingot (1)
Tiny Scale (1)
Onyx Sliver (2)


Level: 25

Vytvoř: 7 Bronze Helmet Lining
Vytvoř: 2 Healing Jute Insignia
Vytvoř: 2 Precise Jute Insignia
Vytvoř: 2 Resilient Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 5 Bronze Pauldron Lining
Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Iron Casque Lining (850 za)
1 Iron Ingot (601 za)
120 Iron Ore (204 za)
56 Wool Scrap (259 za)
22 Spool of Wool Thread (16 za)
4 Hunter's Embroidered Wool Insignia (2198 za)
4 Strong Wool Insignia (465 za)
4 Honed Wool Insignia (558 za)
4 Ravaging Embroidered Wool Insignia (2196 za)
2 Hearty Wool Insignia (577 za)
4 Rejuvenating Wool Insignia (514 za)
2 Onyx Sliver (344 za)
1 Molten Sliver (727 za)
8 Bone Shard (65 za)
1 Wool Patch (1499 za)

Cena: 69099 (Kumulativní cena: 84652)


Level: 75

Vytvoř: 40 Iron Ingot
Vytvoř: 28 Bolt of Wool
Vytvoř: 7 Iron Casque Casing
Vytvoř: 6 Iron Casque Lining
Vytvoř: 6 Iron Scale Boot Lining
Vytvoř: 6 Iron Scale Boot Panel
Vytvoř: 5 Iron Pauldron Casing
Vytvoř: 5 Iron Pauldron Lining
Vytvoř: 5 Iron Scale Armguard Panel
Vytvoř: 5 Iron Scale Armguard Lining
Objev:

Iron Ingot (1)
Onyx Sliver (2)

Objev:

Iron Ingot (1)
Molten Sliver (1)


Level:100

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Vytvoř: 1 Vigorous Embroidered Wool Insignia
Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Steel Splint Helmet Casing (393 za)
96 Iron Ore (204 za)
78 Cotton Scrap (154 za)
32 Lump of Coal (16 za)
22 Spool of Cotton Thread (24 za)
1 Honed Cotton Insignia (1613 za)
3 Strong Cotton Insignia (1503 za)
3 Hearty Cotton Insignia (1609 za)
1 Strong Embroidered Cotton Insignia (2809 za)
1 Honed Embroidered Cotton Insignia (2870 za)
1 Hunter's Cotton Insignia (854 za)
1 Hearty Embroidered Cotton Insignia (2799 za)
1 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (2799 za)
1 Vigorous Embroidered Cotton Insignia (2785 za)
1 Ravaging Embroidered Cotton Insignia (2780 za)
3 Rejuvenating Cotton Insignia (1573 za)
1 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (2805 za)
3 Vial of Blood (533 za)
3 Totem (536 za)
1 Onyx Fragment (2974 za)
1 Corrupted Fragment (1719 za)
70 Snowflake (71 za)

Cena: 82068 (Kumulativní cena: 166720)


Level:150

Vytvoř: 39 Bolt of Cotton
Vytvoř: 32 Steel Ingot
Vytvoř: 13 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 12 Steel Splint Helmet Casing
Vytvoř: 3 Steel Splint Pauldron Casing
Vytvoř: 3 Steel Splint Pauldron Lining
Vytvoř: 3 Steel Splint Boot Casing
Vytvoř: 3 Steel Splint Boot Lining
Vytvoř: 3 Steel Splint Gauntlet Lining
Vytvoř: 3 Steel Splint Gauntlet Plates
Vytvoř: 2 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Steel Ingot (1)
Corrupted Fragment (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 1 Strong Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Ingot (1)
Onyx Fragment (1)


Level:200

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Darksteel Boot Casing (878 za)
1 Darksteel Pauldron Casing (792 za)
1 Darksteel Gauntlet Plates (700 za)
2 Darksteel Helmet Casing (139 za)
66 Platinum Ore (202 za)
54 Linen Scrap (299 za)
22 Spool of Linen Thread (32 za)
4 Berserker's Linen Insignia (1499 za)
4 Rampager's Linen Insignia (1641 za)
4 Assassin's Linen Insignia (1602 za)
2 Rampager's Embroidered Linen Insignia (4492 za)
4 Carrion Linen Insignia (599 za)
33 Lump of Primordium (48 za)
2 Molten Shard (3490 za)
2 Pile of Filthy Essence (2738 za)
4 Giver's Embroidered Linen Insignia (6335 za)

Cena: 102558 (Kumulativní cena: 269278)


Level:225

Vytvoř: 33 Darksteel Ingot
Vytvoř: 27 Bolt of Linen
Vytvoř: 6 Darksteel Pauldron Lining
Vytvoř: 6 Darksteel Boot Lining
Vytvoř: 5 Darksteel Pauldron Casing
Vytvoř: 5 Darksteel Gauntlet Lining
Vytvoř: 5 Darksteel Boot Casing
Vytvoř: 5 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Gauntlet Plates
Vytvoř: 3 Darksteel Helmet Casing
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Carrion Linen Insignia (1)


Level:250

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Ingot (1)
Pile of Filthy Essence (2)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Ingot (1)
Molten Shard (2)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
60 Mithril Ore (49 za)
6 Large Scale (60 za)
6 Onyx Core (288 za)
8 Molten Core (74 za)
8 Crystal Core (78 za)
7 Pile of Vile Essence (58 za)
1 Corrupted Core (71 za)

Cena: 6721 (Kumulativní cena: 275999)


Level:300

Vytvoř: 30 Mithril Ingot
Objev:

Mithril Ingot (1)
Large Scale (1)
Onyx Core (1)

Vytvoř: 5 Major Rune of the Warrior

Level:325

Objev:

Mithril Ingot (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Brawler

Level:350

Objev:

Mithril Ingot (1)
Pile of Vile Essence (1)

Objev:

Mithril Ingot (1)
Corrupted Core (1)

Vytvoř: 6 Major Rune of the Krait

Level:375

Objev:

Mithril Ingot (1)
Molten Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Fire

Level:400

Nic. Vše hotovo!