Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-11-17T20:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
233261
Očekávaná návratnost
- 17254
Očekávaná koncová cena
216007

1 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Boots - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Boots - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Gauntlets - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Gauntlets - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Gauntlets - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Boots - Prodáváno za 221 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Boots - Prodáváno za 209 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Boots - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Gauntlets - Prodáváno za 211 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Gauntlets - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Gauntlets - Prodáváno za 321 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Gauntlets - Prodáváno za 211 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Greaves - Prodáváno za 189 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Greaves - Prodáváno za 213 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Gauntlets - Prodáváno za 203 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Pauldrons - Prodáváno za 200 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Boots - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Helm - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Helm - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Helm - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Helm - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Helm - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Helm - Prodáváno za 215 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Helm - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 166 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 258 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 191 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 186 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Helm - Prodáváno za 138 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 161 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Helm - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Pauldrons - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Pauldrons - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Pauldrons - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Pauldrons - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Pauldrons - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Pauldrons - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Pauldrons - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Pauldrons - Prodáváno za 199 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Pauldrons - Prodáváno za 232 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Boots - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Gauntlets - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Helm - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Pauldrons - Prodáváno za 188 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Pauldrons - Prodáváno za 211 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Boots - Prodáváno za 144 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Greaves - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Gauntlets - Prodáváno za 176 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Gauntlets - Prodáváno za 219 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 229 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 210 za pomocí Max Buyout
2 Minor Rune of the Earth - Prodáváno za 7 za pomocí Max Buyout
2 Major Rune of the Earth - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
3 Minor Rune of the Fire - Prodáváno za 7 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Fire - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Krait - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of Svanir - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
2 Major Rune of Svanir - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Warrior - Prodáváno za 9 za pomocí Max Buyout
11 Major Rune of the Brawler - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 593 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Splint Pauldrons - Prodáváno za 209 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Splint Helm - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Gauntlets - Prodáváno za 1539 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Splint Gauntlets - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Boots - Prodáváno za 1608 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Splint Greaves - Prodáváno za 194 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Boots - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Gauntlets - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Helm - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Pauldrons - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
6 Major Rune of Altruism - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Pauldrons - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Boots - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Gauntlets - Prodáváno za 210 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 185 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (174 za)
Iron Ore (195 za)
Mithril Ore (36 za)
Platinum Ore (131 za)
Jute Scrap (98 za)
Wool Scrap (294 za)
Cotton Scrap (149 za)
Linen Scrap (258 za)
Tiny Scale (23 za)
Vial of Weak Blood (8 za)
Vial of Blood (368 za)
Tiny Totem (11 za)
Bone Chip (6 za)
Small Claw (42 za)
Onyx Sliver (407 za)
Onyx Fragment (2653 za)
Onyx Shard (3012 za)
Onyx Core (132 za)
Molten Sliver (768 za)
Molten Fragment (3080 za)
Molten Shard (2387 za)
Molten Core (111 za)
Glacial Core (111 za)
Crystal Shard (1383 za)
Crystal Core (130 za)
Pile of Filthy Essence (2466 za)
Pile of Vile Essence (55 za)
Corrupted Fragment (862 za)
Corrupted Shard (2769 za)
Corrupted Core (67 za)
Tiny Snowflake (8 za)
Glittering Snowflake (36 za)
Pristine Snowflake (103 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Helmet Lining (291 za)
Bronze Helmet Casing (23 za)
Bronze Chain Boot Lining (97 za)
Bronze Pauldron Lining (100 za)
Bronze Chain Glove Lining (164 za)
Bronze Pauldron Casing (147 za)
Iron Scale Armguard Panel (922 za)
Iron Casque Casing (389 za)
Steel Splint Boot Lining (170 za)
Mighty Jute Insignia (147 za)
Precise Jute Insignia (127 za)
Resilient Jute Insignia (150 za)
Vital Jute Insignia (160 za)
Mighty Embroidered Jute Insignia (300 za)
Precise Embroidered Jute Insignia (328 za)
Healing Jute Insignia (137 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1606 za)
Strong Wool Insignia (463 za)
Honed Wool Insignia (475 za)
Strong Embroidered Wool Insignia (1677 za)
Honed Cotton Insignia (1353 za)
Strong Cotton Insignia (964 za)
Hearty Cotton Insignia (1168 za)
Strong Embroidered Cotton Insignia (533 za)
Vigorous Cotton Insignia (100 za)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (571 za)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (446 za)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (361 za)
Berserker's Linen Insignia (1741 za)
Rampager's Linen Insignia (1699 za)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (429 za)
Healing Embroidered Jute Insignia (293 za)
Malign Jute Insignia (130 za)
Malign Embroidered Jute Insignia (300 za)
Hearty Wool Insignia (585 za)
Assassin's Linen Insignia (1825 za)
Carrion Embroidered Linen Insignia (4136 za)
Rejuvenating Wool Insignia (510 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (1150 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (133 za)
Giver's Embroidered Linen Insignia (5848 za)
Wool Patch (1514 za)
Jute Patch (291 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Bronze Helmet Lining (291 za)
7 Bronze Helmet Casing (23 za)
2 Bronze Chain Boot Lining (97 za)
11 Bronze Pauldron Lining (100 za)
1 Bronze Chain Glove Lining (164 za)
11 Bronze Pauldron Casing (147 za)
23 Bronze Ingot (174 za)
52 Jute Scrap (98 za)
13 Spool of Jute Thread (8 za)
1 Mighty Jute Insignia (147 za)
4 Precise Jute Insignia (127 za)
1 Resilient Jute Insignia (150 za)
1 Vital Jute Insignia (160 za)
1 Mighty Embroidered Jute Insignia (300 za)
1 Precise Embroidered Jute Insignia (328 za)
2 Healing Jute Insignia (137 za)
1 Healing Embroidered Jute Insignia (293 za)
4 Malign Jute Insignia (130 za)
1 Malign Embroidered Jute Insignia (300 za)
1 Tiny Scale (23 za)
9 Vial of Weak Blood (8 za)
3 Tiny Totem (11 za)
2 Onyx Sliver (407 za)
17 Bone Chip (6 za)
3 Tiny Snowflake (8 za)
3 Giver's Embroidered Jute Insignia (133 za)
1 Jute Patch (291 za)

Cena: 17758 (Kumulativní cena: 17758)


Level: 0

Vytvoř: 26 Bolt of Jute
Vytvoř: 6 Bronze Chain Boot Panel
Vytvoř: 5 Bronze Chain Glove Panel
Vytvoř: 4 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 4 Bronze Chain Glove Lining
Vytvoř: 3 Vital Jute Insignia
Vytvoř: 3 Mighty Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Ingot (1)
Tiny Scale (1)
Onyx Sliver (2)


Level: 25

Vytvoř: 5 Bronze Helmet Lining
Vytvoř: 1 Giver's Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Healing Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 1 Vital Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
3 Iron Scale Armguard Panel (922 za)
4 Iron Casque Casing (389 za)
93 Iron Ore (195 za)
56 Wool Scrap (294 za)
22 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Hunter's Embroidered Wool Insignia (1606 za)
4 Strong Wool Insignia (463 za)
4 Honed Wool Insignia (475 za)
4 Strong Embroidered Wool Insignia (1677 za)
2 Hearty Wool Insignia (585 za)
4 Rejuvenating Wool Insignia (510 za)
2 Onyx Sliver (407 za)
2 Molten Sliver (768 za)
24 Small Claw (42 za)
3 Wool Patch (1514 za)

Cena: 62449 (Kumulativní cena: 80207)


Level: 75

Vytvoř: 31 Iron Ingot
Vytvoř: 28 Bolt of Wool
Vytvoř: 6 Iron Scale Armguard Lining
Vytvoř: 6 Iron Casque Lining
Vytvoř: 5 Iron Pauldron Casing
Vytvoř: 5 Iron Pauldron Lining
Vytvoř: 5 Iron Scale Boot Lining
Vytvoř: 5 Iron Scale Boot Panel
Vytvoř: 3 Iron Scale Armguard Panel
Vytvoř: 2 Iron Casque Casing
Objev:

Iron Ingot (1)
Onyx Sliver (2)

Objev:

Iron Ingot (1)
Molten Sliver (1)

Vytvoř: 1 Minor Rune of the Fire

Level:100

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Vytvoř: 3 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Steel Splint Boot Lining (170 za)
102 Iron Ore (195 za)
72 Cotton Scrap (149 za)
34 Lump of Coal (16 za)
20 Spool of Cotton Thread (24 za)
1 Honed Cotton Insignia (1353 za)
3 Strong Cotton Insignia (964 za)
2 Hearty Cotton Insignia (1168 za)
1 Strong Embroidered Cotton Insignia (533 za)
1 Vigorous Cotton Insignia (100 za)
1 Hearty Embroidered Cotton Insignia (571 za)
1 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (446 za)
1 Vigorous Embroidered Cotton Insignia (361 za)
1 Ravaging Embroidered Cotton Insignia (429 za)
4 Rejuvenating Cotton Insignia (1150 za)
3 Vial of Blood (368 za)
1 Onyx Fragment (2653 za)
1 Molten Fragment (3080 za)
1 Corrupted Fragment (862 za)
12 Glittering Snowflake (36 za)

Cena: 53564 (Kumulativní cena: 133771)


Level:150

Vytvoř: 37 Steel Ingot
Vytvoř: 36 Bolt of Cotton
Vytvoř: 11 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 11 Steel Splint Helmet Casing
Vytvoř: 4 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 4 Steel Splint Boot Casing
Vytvoř: 3 Steel Splint Pauldron Casing
Vytvoř: 3 Steel Splint Pauldron Lining
Vytvoř: 3 Steel Splint Gauntlet Lining
Vytvoř: 3 Steel Splint Gauntlet Plates
Vytvoř: 3 Steel Splint Boot Lining
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Ingot (1)
Corrupted Fragment (1)


Level:175

Vytvoř: 1 Strong Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Ingot (1)
Onyx Fragment (1)

Objev:

Steel Ingot (1)
Molten Fragment (1)


Level:200

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
9 Iron Ore (195 za)
66 Platinum Ore (131 za)
32 Linen Scrap (258 za)
3 Lump of Coal (16 za)
15 Spool of Linen Thread (32 za)
3 Berserker's Linen Insignia (1741 za)
4 Rampager's Linen Insignia (1699 za)
3 Assassin's Linen Insignia (1825 za)
2 Carrion Embroidered Linen Insignia (4136 za)
33 Lump of Primordium (48 za)
2 Onyx Shard (3012 za)
2 Molten Shard (2387 za)
6 Crystal Shard (1383 za)
2 Pile of Filthy Essence (2466 za)
2 Corrupted Shard (2769 za)
3 Giver's Embroidered Linen Insignia (5848 za)

Cena: 93645 (Kumulativní cena: 227416)


Level:225

Vytvoř: 33 Darksteel Ingot
Vytvoř: 16 Bolt of Linen
Vytvoř: 5 Darksteel Pauldron Casing
Vytvoř: 5 Darksteel Pauldron Lining
Vytvoř: 5 Darksteel Boot Casing
Vytvoř: 5 Darksteel Boot Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Gauntlet Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Gauntlet Plates
Vytvoř: 1 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 1 Darksteel Helmet Casing
Objev:

Steel Ingot (1)
Crystal Shard (2)

Vytvoř: 2 Major Rune of the Brawler

Level:250

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Ingot (1)
Pile of Filthy Essence (2)

Objev:

Darksteel Ingot (1)
Corrupted Shard (2)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Ingot (1)
Onyx Shard (2)

Objev:

Darksteel Ingot (1)
Molten Shard (2)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
60 Mithril Ore (36 za)
1 Onyx Core (132 za)
7 Molten Core (111 za)
6 Glacial Core (111 za)
8 Crystal Core (130 za)
7 Pile of Vile Essence (55 za)
1 Corrupted Core (67 za)
6 Pristine Snowflake (103 za)

Cena: 5845 (Kumulativní cena: 233261)


Level:300

Vytvoř: 30 Mithril Ingot
Objev:

Mithril Ingot (1)
Glacial Core (1)
Pristine Snowflake (1)

Vytvoř: 5 Major Rune of Altruism

Level:325

Objev:

Mithril Ingot (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Brawler

Level:350

Objev:

Mithril Ingot (1)
Pile of Vile Essence (1)

Objev:

Mithril Ingot (1)
Corrupted Core (1)

Vytvoř: 6 Major Rune of the Krait

Level:375

Objev:

Mithril Ingot (1)
Onyx Core (1)

Objev:

Mithril Ingot (1)
Molten Core (1)

Vytvoř: 6 Major Rune of the Fire

Level:400

Nic. Vše hotovo!