Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-07-21T13:00:04+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
301005
Očekávaná návratnost
- 17696
Očekávaná koncová cena
283309

1 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Boots - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Boots - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Boots - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Gauntlets - Prodáváno za 256 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Gauntlets - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Gauntlets - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Boots - Prodáváno za 180 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Boots - Prodáváno za 178 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Gauntlets - Prodáváno za 186 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Gauntlets - Prodáváno za 193 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Gauntlets - Prodáváno za 188 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Greaves - Prodáváno za 161 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Greaves - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Gauntlets - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Gauntlets - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Pauldrons - Prodáváno za 165 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Pauldrons - Prodáváno za 162 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Boots - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Gauntlets - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Helm - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Helm - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Helm - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Helm - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Helm - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Strong Scale Helm - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Helm - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 172 za pomocí Max Buyout
1 Honed Splint Helm - Prodáváno za 169 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Splint Helm - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Strong Splint Helm - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Splint Helm - Prodáváno za 165 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Splint Helm - Prodáváno za 143 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Pauldrons - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Pauldrons - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Healing Chain Pauldrons - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Pauldrons - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Chain Pauldrons - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Pauldrons - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Chain Pauldrons - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Precise Chain Pauldrons - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Vital Chain Pauldrons - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Honed Scale Pauldrons - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Boots - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Gauntlets - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Malign Chain Helm - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Scale Helm - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 169 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 169 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 125 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 162 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 154 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
2 Mighty Chain Boots - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Pauldrons - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Pauldrons - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Boots - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Boots - Prodáváno za 215 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Greaves - Prodáváno za 162 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Gauntlets - Prodáváno za 165 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Gauntlets - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Scale Helm - Prodáváno za 191 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Splint Helm - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
2 Minor Rune of the Earth - Prodáváno za 5 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Minor Rune of the Fire - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Fire - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Krait - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of Svanir - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of Svanir - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Warrior - Prodáváno za 12 za pomocí Max Buyout
6 Major Rune of the Warrior - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Brawler - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Pauldrons - Prodáváno za 239 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Splint Pauldrons - Prodáváno za 149 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Legplates - Prodáváno za 1759 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Helm - Prodáváno za 697 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Splint Helm - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Gauntlets - Prodáváno za 861 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Splint Gauntlets - Prodáváno za 180 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Gladiator Boots - Prodáváno za 1306 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Splint Greaves - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Helm - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Chain Pauldrons - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Pauldrons - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Pauldrons - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Boots - Prodáváno za 142 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Greaves - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Gauntlets - Prodáváno za 133 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Gauntlets - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Scale Helm - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Splint Helm - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Tempered Scale Helm - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
30.010.05.40000000002

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
30.010.05.40000000002

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (216 za)
Copper Ore (113 za)
Iron Ore (219 za)
Mithril Ore (34 za)
Platinum Ore (233 za)
Jute Scrap (105 za)
Wool Scrap (285 za)
Cotton Scrap (177 za)
Linen Scrap (341 za)
Full Venom Sac (616 za)
Tiny Scale (15 za)
Large Scale (62 za)
Vial of Weak Blood (7 za)
Vial of Thin Blood (134 za)
Vial of Blood (596 za)
Small Totem (135 za)
Totem (624 za)
Bone Chip (9 za)
Tiny Claw (9 za)
Sharp Claw (622 za)
Small Fang (137 za)
Fang (699 za)
Onyx Sliver (416 za)
Onyx Fragment (3734 za)
Onyx Core (145 za)
Molten Sliver (737 za)
Molten Shard (3494 za)
Molten Core (59 za)
Crystal Shard (2104 za)
Crystal Core (89 za)
Pile of Filthy Essence (3139 za)
Pile of Vile Essence (50 za)
Corrupted Fragment (1489 za)
Corrupted Core (50 za)
Remaining Cost
30.010.05.40000000002

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Helmet Casing (60 za)
Bronze Chain Boot Lining (104 za)
Bronze Pauldron Lining (98 za)
Bronze Chain Boot Panel (348 za)
Bronze Pauldron Casing (130 za)
Bronze Chain Glove Panel (370 za)
Iron Scale Armguard Lining (405 za)
Steel Splint Boot Lining (148 za)
Steel Splint Helmet Lining (634 za)
Steel Splint Helmet Casing (540 za)
Steel Splint Pauldron Lining (156 za)
Darksteel Pauldron Casing (814 za)
Darksteel Pauldron Lining (342 za)
Mighty Jute Insignia (78 za)
Precise Jute Insignia (137 za)
Resilient Jute Insignia (100 za)
Vital Jute Insignia (150 za)
Precise Embroidered Jute Insignia (402 za)
Vital Embroidered Jute Insignia (400 za)
Healing Jute Insignia (56 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1816 za)
Strong Wool Insignia (759 za)
Honed Wool Insignia (519 za)
Honed Cotton Insignia (1995 za)
Hearty Cotton Insignia (2249 za)
Strong Embroidered Cotton Insignia (3309 za)
Hunter's Cotton Insignia (875 za)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (3292 za)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (3529 za)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (3272 za)
Berserker's Linen Insignia (2204 za)
Cleric's Linen Insignia (2481 za)
Ravaging Cotton Insignia (879 za)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (3291 za)
Malign Jute Insignia (62 za)
Malign Embroidered Jute Insignia (300 za)
Hearty Wool Insignia (749 za)
Hearty Embroidered Wool Insignia (2115 za)
Assassin's Linen Insignia (2105 za)
Carrion Linen Insignia (1150 za)
Valkyrie Linen Insignia (1223 za)
Knight's Embroidered Linen Insignia (5078 za)
Rejuvenating Wool Insignia (517 za)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1375 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (2080 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (180 za)
Giver's Embroidered Linen Insignia (6347 za)
Jute Patch (320 za)
Snowflake (69 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
7 Bronze Helmet Casing (60 za)
5 Bronze Chain Boot Lining (104 za)
11 Bronze Pauldron Lining (98 za)
7 Bronze Chain Boot Panel (348 za)
11 Bronze Pauldron Casing (130 za)
3 Bronze Chain Glove Panel (370 za)
1 Bronze Ingot (216 za)
20 Copper Ore (113 za)
2 Lump of Tin (8 za)
50 Jute Scrap (105 za)
15 Spool of Jute Thread (8 za)
4 Mighty Jute Insignia (78 za)
2 Precise Jute Insignia (137 za)
4 Resilient Jute Insignia (100 za)
2 Vital Jute Insignia (150 za)
1 Precise Embroidered Jute Insignia (402 za)
1 Vital Embroidered Jute Insignia (400 za)
4 Healing Jute Insignia (56 za)
4 Malign Jute Insignia (62 za)
1 Malign Embroidered Jute Insignia (300 za)
1 Tiny Scale (15 za)
10 Vial of Weak Blood (7 za)
2 Onyx Sliver (416 za)
6 Bone Chip (9 za)
3 Tiny Claw (9 za)
2 Giver's Embroidered Jute Insignia (180 za)
1 Jute Patch (320 za)

Cena: 19394 (Kumulativní cena: 19394)


Level: 0

Vytvoř: 25 Bolt of Jute
Vytvoř: 2 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 5 Bronze Chain Glove Lining
Vytvoř: 3 Bronze Chain Boot Lining
Vytvoř: 2 Vital Jute Insignia
Vytvoř: 2 Bronze Chain Glove Panel
Vytvoř: 1 Bronze Chain Boot Panel
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Ingot (1)
Tiny Scale (1)
Onyx Sliver (2)

Vytvoř: 2 Mighty Chain Boots

Level: 25

Vytvoř: 7 Bronze Helmet Lining
Vytvoř: 1 Precise Jute Insignia
Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Boot Lining (1)
Bronze Chain Boot Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Chain Glove Lining (1)
Bronze Chain Glove Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Helmet Lining (1)
Bronze Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 1 Mighty Embroidered Jute Insignia
Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Bronze Pauldron Lining (1)
Bronze Pauldron Casing (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Iron Scale Armguard Lining (405 za)
117 Iron Ore (219 za)
62 Wool Scrap (285 za)
21 Spool of Wool Thread (16 za)
4 Hunter's Embroidered Wool Insignia (1816 za)
1 Strong Wool Insignia (759 za)
3 Honed Wool Insignia (519 za)
3 Hearty Wool Insignia (749 za)
1 Hearty Embroidered Wool Insignia (2115 za)
3 Rejuvenating Wool Insignia (517 za)
4 Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1375 za)
3 Vial of Thin Blood (134 za)
3 Small Totem (135 za)
2 Onyx Sliver (416 za)
1 Molten Sliver (737 za)
3 Small Fang (137 za)

Cena: 67814 (Kumulativní cena: 87208)


Level: 75

Vytvoř: 39 Iron Ingot
Vytvoř: 31 Bolt of Wool
Vytvoř: 7 Iron Casque Lining
Vytvoř: 7 Iron Casque Casing
Vytvoř: 6 Iron Scale Armguard Panel
Vytvoř: 5 Iron Scale Boot Lining
Vytvoř: 5 Iron Scale Boot Panel
Vytvoř: 5 Iron Scale Armguard Lining
Vytvoř: 4 Iron Pauldron Casing
Vytvoř: 4 Iron Pauldron Lining
Objev:

Iron Ingot (1)
Onyx Sliver (2)

Objev:

Iron Ingot (1)
Molten Sliver (1)


Level:100

Vytvoř: 1 Strong Wool Insignia
Vytvoř: 1 Rejuvenating Wool Insignia
Vytvoř: 1 Honed Wool Insignia
Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Pauldron Casing (1)
Iron Pauldron Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Boot Lining (1)
Iron Scale Boot Panel (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Scale Armguard Panel (1)
Iron Scale Armguard Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Casque Lining (1)
Iron Casque Casing (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Steel Splint Boot Lining (148 za)
2 Steel Splint Helmet Lining (634 za)
2 Steel Splint Helmet Casing (540 za)
2 Steel Splint Pauldron Lining (156 za)
96 Iron Ore (219 za)
72 Cotton Scrap (177 za)
32 Lump of Coal (16 za)
16 Spool of Cotton Thread (24 za)
3 Honed Cotton Insignia (1995 za)
1 Hearty Cotton Insignia (2249 za)
1 Strong Embroidered Cotton Insignia (3309 za)
1 Hunter's Cotton Insignia (875 za)
1 Hearty Embroidered Cotton Insignia (3292 za)
1 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (3529 za)
1 Vigorous Embroidered Cotton Insignia (3272 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (879 za)
1 Ravaging Embroidered Cotton Insignia (3291 za)
1 Rejuvenating Cotton Insignia (2080 za)
12 Vial of Blood (596 za)
3 Totem (624 za)
1 Onyx Fragment (3734 za)
1 Corrupted Fragment (1489 za)
3 Fang (699 za)
140 Snowflake (69 za)

Cena: 92385 (Kumulativní cena: 179593)


Level:150

Vytvoř: 36 Bolt of Cotton
Vytvoř: 33 Steel Ingot
Vytvoř: 10 Steel Splint Helmet Lining
Vytvoř: 10 Steel Splint Helmet Casing
Vytvoř: 4 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 4 Steel Splint Boot Casing
Vytvoř: 3 Steel Splint Pauldron Casing
Vytvoř: 3 Steel Splint Gauntlet Lining
Vytvoř: 3 Steel Splint Gauntlet Plates
Vytvoř: 2 Steel Splint Boot Lining
Vytvoř: 1 Steel Splint Pauldron Lining
Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Ingot (1)
Corrupted Fragment (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 4 Strong Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Rejuvenating Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Honed Cotton Insignia
Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Ingot (1)
Onyx Fragment (1)


Level:200

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Pauldron Casing (1)
Steel Splint Pauldron Lining (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Gauntlet Lining (1)
Steel Splint Gauntlet Plates (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Boot Casing (1)
Steel Splint Boot Lining (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Steel Splint Helmet Lining (1)
Steel Splint Helmet Casing (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Darksteel Pauldron Casing (814 za)
4 Darksteel Pauldron Lining (342 za)
3 Iron Ore (219 za)
72 Platinum Ore (233 za)
44 Linen Scrap (341 za)
1 Lump of Coal (16 za)
17 Spool of Linen Thread (32 za)
3 Berserker's Linen Insignia (2204 za)
1 Cleric's Linen Insignia (2481 za)
2 Assassin's Linen Insignia (2105 za)
1 Carrion Linen Insignia (1150 za)
1 Valkyrie Linen Insignia (1223 za)
1 Knight's Embroidered Linen Insignia (5078 za)
36 Lump of Primordium (48 za)
9 Full Venom Sac (616 za)
2 Molten Shard (3494 za)
2 Crystal Shard (2104 za)
2 Pile of Filthy Essence (3139 za)
6 Sharp Claw (622 za)
5 Giver's Embroidered Linen Insignia (6347 za)

Cena: 116960 (Kumulativní cena: 296553)


Level:225

Vytvoř: 36 Darksteel Ingot
Vytvoř: 22 Bolt of Linen
Vytvoř: 6 Darksteel Pauldron Casing
Vytvoř: 4 Darksteel Pauldron Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Gauntlet Lining
Vytvoř: 4 Darksteel Gauntlet Plates
Vytvoř: 4 Darksteel Boot Casing
Vytvoř: 4 Darksteel Boot Lining
Vytvoř: 2 Darksteel Helmet Lining
Vytvoř: 2 Darksteel Helmet Casing
Vytvoř: 1 Darksteel Legging Lining
Vytvoř: 1 Darksteel Legging Panel
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Steel Ingot (1)
Crystal Shard (2)


Level:250

Vytvoř: 3 Rampager's Linen Insignia
Vytvoř: 2 Assassin's Linen Insignia
Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Ingot (1)
Pile of Filthy Essence (2)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Ingot (1)
Molten Shard (2)

Objev:

Darksteel Pauldron Casing (1)
Darksteel Pauldron Lining (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Legging Lining (1)
Darksteel Legging Panel (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Helmet Lining (1)
Darksteel Helmet Casing (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Gauntlet Lining (1)
Darksteel Gauntlet Plates (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Darksteel Boot Casing (1)
Darksteel Boot Lining (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
60 Mithril Ore (34 za)
6 Large Scale (62 za)
6 Onyx Core (145 za)
8 Molten Core (59 za)
8 Crystal Core (89 za)
7 Pile of Vile Essence (50 za)
1 Corrupted Core (50 za)

Cena: 4866 (Kumulativní cena: 301419)


Level:300

Vytvoř: 30 Mithril Ingot
Objev:

Mithril Ingot (1)
Large Scale (1)
Onyx Core (1)

Vytvoř: 5 Major Rune of the Warrior

Level:325

Objev:

Mithril Ingot (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Brawler

Level:350

Objev:

Mithril Ingot (1)
Pile of Vile Essence (1)

Objev:

Mithril Ingot (1)
Corrupted Core (1)

Vytvoř: 6 Major Rune of the Krait

Level:375

Objev:

Mithril Ingot (1)
Molten Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Fire

Level:400

Nic. Vše hotovo!