Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-06-21T02:20:04+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Cooking - Bez srdíčka

Základní cena
52395
Očekávaná návratnost
- 1281
Očekávaná koncová cena
51114

1 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout
19 Cup of Potato Fries - Prodáváno za 9 za pomocí Minimální prodejní cena
14 Deluxe Burger - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
1 Ball of Cookie Dough - Prodáváno za 193 za pomocí Max Buyout
81 Grape Pie - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
27 Pepper Steak - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
54 Blackberry Cookie - Prodáváno za 9 za pomocí Minimální prodejní cena
81 Plate of Coriander Crusted Meat Dinner - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
81 Mixed Berry Pie - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Raspberry Peach Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
27 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
27 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
52395

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 238
Remaining Cost
52395

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (89 za)
Stick of Butter (218 za)
Egg (59 za)
Head of Garlic (206 za)
Vanilla Bean (76 za)
Head of Lettuce (7 za)
Strawberry (24 za)
Raspberry (35 za)
Chili Pepper (45 za)
Rosemary Sprig (49 za)
Sesame Seed (99 za)
Tarragon Leaves (22 za)
Coriander Seed (108 za)
Blackberry (11 za)
Slab of Red Meat (39 za)
Passion Fruit (11 za)
Remaining Cost
52395

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bowl of Grape Pie Filling (2 za)
Bowl of Cauliflower Sautee (17 za)
Raspberry Peach Compote (63 za)
Bowl of Mixed Berry Pie Filling (36 za)


Vytvoř
Level: 0

Vytvoř: 54 Ball of Dough

Level: 25

Objev:

Potato (1)
Packet of Salt (1)

Vytvoř: 18 Cup of Potato Fries

Level: 50

Vytvoř: 28 Ball of Cookie Dough

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Pepper Steak

Level:125

Vytvoř: 28 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Objev:

Ball of Dough (1)
Bowl of Grape Pie Filling (1)

Vytvoř: 26 Grape Pie

Level:200

Objev:

Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Sesame Seed Bun (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 13 Deluxe Burger
Vytvoř: 14 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Ball of Cookie Dough (1)
Blackberry (1)

Vytvoř: 26 Blackberry Cookie

Level:250

Objev:

Head of Garlic (1)
Coriander Seed (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Plate of Coriander Crusted Meat

Level:275

Objev:

Plate of Coriander Crusted Meat (1)
Bowl of Cauliflower Sautee (1)

Vytvoř: 26 Plate of Coriander Crusted Meat Dinner

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Egg (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry Peach Compote (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Raspberry Peach Bread

Level:350

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Passion Fruit Compote

Level:375

Objev:

Ball of Dough (1)
Bowl of Mixed Berry Pie Filling (1)

Vytvoř: 26 Mixed Berry Pie

Level:400

Nic. Vše hotovo!