Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-04-21T02:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Cooking - Bez srdíčka

Základní cena
43072
Očekávaná návratnost
- 2572
Očekávaná koncová cena
40500

27 Roasted Rutabaga - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
14 Deluxe Burger - Prodáváno za 8 za pomocí Max Buyout
48 Roasted Meaty Sandwich - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
27 Bowl of Coleslaw - Prodáváno za 6 za pomocí Minimální prodejní cena
27 Pepper Steak - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
81 Plate of Coriander Crusted Meat Dinner - Prodáváno za 7 za pomocí Minimální prodejní cena
27 Chocolate Raspberry Cream - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Mixed Berry Pie Filling - Prodáváno za 3 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
27 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
43072

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 581
Remaining Cost
43072

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Head of Garlic (135 za)
Chocolate Bar (243 za)
Vanilla Bean (52 za)
Black Peppercorn (156 za)
Head of Lettuce (16 za)
Strawberry (19 za)
Raspberry (15 za)
Chili Pepper (53 za)
Head of Cabbage (9 za)
Rosemary Sprig (47 za)
Sesame Seed (55 za)
Tarragon Leaves (10 za)
Coriander Seed (79 za)
Rutabaga (79 za)
Blackberry (9 za)
Slab of Red Meat (29 za)
Passion Fruit (12 za)
Remaining Cost
43072

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bowl of Blueberry Pie Filling (128 za)
Bowl of Cauliflower Sautee (25 za)


Vytvoř
Level: 0

Vytvoř: 24 Loaf of Bread
Vytvoř: 54 Pile of Salt and Pepper

Level: 25

Vytvoř: 27 Bottle of Simple Dressing

Level: 50

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Basil Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 23 Roasted Meaty Sandwich

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Pepper Steak

Level:125

Vytvoř: 28 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Objev:

Bag of Sugar (1)
Bottle of Simple Dressing (1)
Bowl of Sour Cream (1)
Head of Cabbage (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Coleslaw

Level:200

Objev:

Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Sesame Seed Bun (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 13 Deluxe Burger
Vytvoř: 14 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Rutabaga (1)

Vytvoř: 26 Roasted Rutabaga

Level:250

Objev:

Head of Garlic (1)
Coriander Seed (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Plate of Coriander Crusted Meat

Level:275

Objev:

Plate of Coriander Crusted Meat (1)
Bowl of Cauliflower Sautee (1)

Vytvoř: 26 Plate of Coriander Crusted Meat Dinner

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Glass of Buttermilk (1)
Bag of Sugar (1)
Chocolate Bar (1)
Raspberry (1)

Vytvoř: 26 Chocolate Raspberry Cream

Level:350

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Passion Fruit Compote

Level:375

Vytvoř: 28 Bowl of Mixed Berry Pie Filling

Level:400

Nic. Vše hotovo!