Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-09-22T16:20:06+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Cooking - Bez srdíčka

Základní cena
63894
Očekávaná návratnost
- 1434
Očekávaná koncová cena
62460

1 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
22 Cup of Potato Fries - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
14 Deluxe Burger - Prodáváno za 5 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Ball of Cookie Dough - Prodáváno za 266 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Strawberry Apple Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
81 Grape Pie - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
27 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
54 Blackberry Cookie - Prodáváno za 8 za pomocí Minimální prodejní cena
54 Orange Coconut Cake - Prodáváno za 4 za pomocí Minimální prodejní cena
42 Mixed Berry Pie - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Raspberry Peach Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Jar of Orange Sauce - Prodáváno za 3 za pomocí Max Buyout
27 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

Total : 140

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (93 za)
Stick of Butter (201 za)
Egg (110 za)
Vanilla Bean (66 za)
Head of Lettuce (9 za)
Strawberry (63 za)
Raspberry (50 za)
Rosemary Sprig (57 za)
Sesame Seed (161 za)
Orange (64 za)
Tarragon Leaves (18 za)
Blackberry (29 za)
Slab of Red Meat (10 za)
Passion Fruit (14 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Cinnamon Apple (74 za)
Bowl of Grape Pie Filling (126 za)
Bowl of Blueberry Pie Filling (86 za)
Raspberry Peach Compote (127 za)
Orange Cake (140 za)
Bowl of Orange Coconut Frosting (193 za)


Vytvoř
Level: 0

Vytvoř: 41 Ball of Dough

Level: 25

Objev:

Potato (1)
Packet of Salt (1)

Vytvoř: 21 Cup of Potato Fries

Level: 50

Vytvoř: 28 Ball of Cookie Dough

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Bag of Sugar (1)
Cinnamon Apple (1)
Strawberry (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Strawberry Apple Compote

Level:125

Vytvoř: 28 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Objev:

Ball of Dough (1)
Bowl of Grape Pie Filling (1)

Vytvoř: 26 Grape Pie

Level:200

Objev:

Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Sesame Seed Bun (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 13 Deluxe Burger
Vytvoř: 14 Sesame Seed Bun

Level:225

Objev:

Ball of Cookie Dough (1)
Blackberry (1)

Vytvoř: 26 Blackberry Cookie

Level:250

Vytvoř: 28 Jar of Orange Sauce

Level:275

Objev:

Orange Cake (1)
Bowl of Orange Coconut Frosting (1)

Vytvoř: 26 Orange Coconut Cake

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Egg (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry Peach Compote (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Raspberry Peach Bread

Level:350

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Passion Fruit Compote

Level:375

Objev:

Ball of Dough (1)
Bowl of Mixed Berry Pie Filling (1)

Vytvoř: 13 Mixed Berry Pie
Vytvoř: 14 Bowl of Mixed Berry Pie Filling

Level:400

Nic. Vše hotovo!