Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-02-21T11:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
62578
Očekávaná návratnost
- 22053
Očekávaná koncová cena
40525

1 Rabid Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1762 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1734 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1742 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Boots - Prodáváno za 1790 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Boots - Prodáváno za 1622 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Boots - Prodáváno za 1746 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1768 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1619 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1477 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Helm - Prodáváno za 1548 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Helm - Prodáváno za 1623 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Helm - Prodáváno za 1800 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Helm - Prodáváno za 1822 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
62578

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
62578

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (188 za)
Bolt of Gossamer (35 za)
Remaining Cost
62578

Předchystáno (Kup na tržišti)

Orichalcum Boot Casing (107 za)
Orichalcum Gauntlet Plates (126 za)
Orichalcum Helmet Lining (47 za)
Orichalcum Helmet Casing (10 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (4488 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (4487 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (4743 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (4289 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 3 Orichalcum Helmet Lining
Vytvoř: 3 Orichalcum Helmet Casing
Vytvoř: 3 Orichalcum Pauldron Casing
Vytvoř: 3 Orichalcum Pauldron Lining
Vytvoř: 3 Orichalcum Boot Lining
Vytvoř: 3 Orichalcum Gauntlet Lining
Vytvoř: 2 Orichalcum Boot Casing
Vytvoř: 2 Orichalcum Gauntlet Plates
Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!