Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-12-12T19:00:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
57689
Očekávaná návratnost
- 22003
Očekávaná koncová cena
35686

1 Rabid Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1745 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1597 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1730 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Legs - Prodáváno za 1709 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Boots - Prodáváno za 1777 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Boots - Prodáváno za 1581 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Boots - Prodáváno za 1742 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1757 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1596 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1652 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Helm - Prodáváno za 1711 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Helm - Prodáváno za 1586 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Helm - Prodáváno za 1820 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
57689

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
57689

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (211 za)
Bolt of Gossamer (36 za)
Remaining Cost
57689

Předchystáno (Kup na tržišti)

Orichalcum Boot Casing (99 za)
Orichalcum Gauntlet Plates (167 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (3965 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (3952 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (3959 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 3 Orichalcum Helmet Lining
Vytvoř: 3 Orichalcum Helmet Casing
Vytvoř: 3 Orichalcum Pauldron Casing
Vytvoř: 3 Orichalcum Pauldron Lining
Vytvoř: 3 Orichalcum Boot Lining
Vytvoř: 3 Orichalcum Gauntlet Lining
Vytvoř: 2 Orichalcum Boot Casing
Vytvoř: 2 Orichalcum Gauntlet Plates
Vytvoř: 1 Orichalcum Legging Lining
Vytvoř: 1 Orichalcum Legging Panel
Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!