Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-07-28T16:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Všechny srdíčka

Základní cena
28504
Očekávaná návratnost
- 5947
Očekávaná koncová cena
22557

28 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
3 Cup of Potato Fries - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
3 Deluxe Burger - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
2 Roasted Meaty Sandwich - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
2 Cheeseburger - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Avocado Salsa - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
2 Bowl of Tomato Zucchini Soup - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
2 Bowl of Fancy Creamy Mushroom Soup - Prodáváno za 17 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Bowl of Dilled Clam Chowder - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
3 Veggie Burger - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Filet of Sesame Roasted Meat - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
2 Pepper Steak Dinner - Prodáváno za 8 za pomocí Max Buyout
16 Bowl of Blueberry Apple Compote - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
20 Bowl of Strawberry Apple Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
2 Cherry Pie - Prodáváno za 2 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Griffon Egg Omelet - Prodáváno za 14 za pomocí Max Buyout
1 Sage Stuffed Mushroom - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
25 Bowl of Cherry Vanilla Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Dilled Poultry Piccata - Prodáváno za 8 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
2 Bowl of Chili and Avocado - Prodáváno za 4 za pomocí Max Buyout
2 Bowl of Meat and Cabbage Stew - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Blackberry Pear Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
3 Mixed Berry Pie - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
27 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
46 Tarragon Stuffed Poultry - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Asparagus and Sage Salad - Prodáváno za 387 za pomocí Max Buyout
4 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
21 Bowl of Mixed Berry Pie Filling - Prodáváno za 15 za pomocí Minimální prodejní cena
2 Bowl of Winter Vegetable Mix - Prodáváno za 3 za pomocí Max Buyout
26 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Blackberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
1 Slice of Cinnamon Toast - Prodáváno za 10 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Bowl of Salad a la Consortium - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
1 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 11 za pomocí Minimální prodejní cena

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
Apple Jack(16 per) - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Eona - Mabon Market(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
77 za 25
Lieutenant Summers - Nightguard Beach(Harathi Hinterlands 35-45)
Disa - Snowslide Ravine(Dredgehaunt Cliffs 40-50)
77 za 25
Fallen Angel Makayla - Stronghold of Ebonhawke(Fields of Ruin 30-40)
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
112 za 25
Braxa Scalehunter - Champion's Shield(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Ichtaca - Hunting Banks(Timberline Falls 50-60)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

Pochtecatl - Jelako Cliffrise(Bloodtide Coast 45-55) (368 za)

Total : 1365

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (65 za)
Stick of Butter (265 za)
Egg (124 za)
Mushroom (40 za)
Turnip (10 za)
Vanilla Bean (35 za)
Black Peppercorn (340 za)
Head of Lettuce (7 za)
Spinach Leaf (239 za)
Sage Leaf (21 za)
Thyme Leaf (192 za)
Walnut (8 za)
Strawberry (77 za)
Raspberry (35 za)
Blueberry (59 za)
Zucchini (7 za)
Chili Pepper (140 za)
Head of Cabbage (7 za)
Rosemary Sprig (41 za)
Dill Sprig (12 za)
Sesame Seed (214 za)
Cayenne Pepper (77 za)
Asparagus Spear (10 za)
Tarragon Leaves (13 za)
Parsnip (26 za)
Green Onion (8 za)
Rutabaga (95 za)
Blackberry (14 za)
Slab of Red Meat (8 za)
Slab of Poultry Meat (84 za)
Passion Fruit (11 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bowl of Sage Stuffing (26 za)
Pile of Cinnamon and Sugar (21 za)
Slice of Buttered Toast (12 za)
Slice of Garlic Bread (200 za)
Poultry Piccata (295 za)
Bowl of Cherry Pie Filling (6 za)
Bottle of Sesame Ginger Sauce (210 za)
Bowl of Salsa (291 za)
Bowl of Tomato Soup (140 za)
Bowl of Clam Chowder (291 za)
Bowl of Creamy Portobello Soup (35 za)
Bowl of Meat and Bean Chili (229 za)
Grape (30 za)
Bowl of Herbed Meat Stock (186 za)
Bottle of Tropical Dressing (48 za)


Vytvoř
Level: 0

Objev:

Apple (1)
Pile of Cinnamon and Sugar (1)

Objev:

Packet of Salt (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Mushroom (3)

Vytvoř: 3 Loaf of Bread
Vytvoř: 2 Ball of Dough
Vytvoř: 1 Pile of Salt and Pepper
Vytvoř: 35 Cinnamon Apple

Level: 25

Objev:

Potato (1)
Packet of Salt (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Cinnamon Apple (1)
Blueberry (1)

Vytvoř: 1 Bottle of Simple Dressing
Vytvoř: 2 Cup of Potato Fries
Vytvoř: 15 Bowl of Blueberry Apple Compote

Level: 50

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Basil Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Cheese Wedge (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Pile of Cinnamon and Sugar (1)
Slice of Buttered Toast (1)

Vytvoř: 22 Bowl of Blueberry Pie Filling

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Grilled Mushroom (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Cinnamon Apple (1)
Strawberry (1)

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Sage Stuffing (1)
Mushroom (3)

Vytvoř: 19 Bowl of Strawberry Apple Compote

Level:125

Objev:

Rice Ball (1)
Slice of Garlic Bread (1)
Pepper Steak (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Cherry (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 24 Bowl of Cherry Vanilla Compote

Level:175

Vytvoř: 28 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Objev:

Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Sesame Seed Bun (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Salsa (1)
Avocado (1)

Objev:

Bowl of Tomato Soup (1)
Zucchini (1)
Chili Pepper (1)
Dill Sprig (1)

Objev:

Thyme Leaf (1)
Bowl of Creamy Portobello Soup (1)
Dill Sprig (1)

Objev:

Bowl of Clam Chowder (1)
Dill Sprig (1)

Objev:

Bottle of Sesame Ginger Sauce (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Ball of Dough (1)
Bowl of Cherry Pie Filling (1)

Objev:

Poultry Piccata (1)
Dill Sprig (1)

Objev:

Bowl of Meat and Bean Chili (1)
Avocado (1)

Objev:

Head of Cabbage (1)
Bowl of Herbed Meat Stock (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Head of Lettuce (1)
Spinach Leaf (1)
Walnut (1)
Bottle of Tropical Dressing (1)

Vytvoř: 2 Deluxe Burger
Vytvoř: 3 Sesame Seed Bun

Level:225

Vytvoř: 28 Griffon Egg Omelet

Level:250

Objev:

Bag of Sugar (1)
Pear (1)
Blackberry (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Blackberry Pear Compote

Level:275

Vytvoř: 28 Bowl of Blackberry Pie Filling

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Cheese Wedge (1)
Loaf of Tarragon Bread (1)
Shallot (1)
Slab of Poultry Meat (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 22 Tarragon Stuffed Poultry

Level:375

Objev:

Ball of Dough (1)
Bowl of Mixed Berry Pie Filling (1)

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Sage Leaf (1)
Lemon (1)
Asparagus Spear (1)

Vytvoř: 22 Bowl of Mixed Berry Pie Filling
Vytvoř: 2 Bowl of Winter Vegetable Mix

Level:400

Nic. Vše hotovo!