Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-11-15T07:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Všechny srdíčka

Základní cena
19844
Očekávaná návratnost
- 2405
Očekávaná koncová cena
17439

10 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 21 za pomocí Max Buyout
1 Cup of Potato Fries - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Bowl of Simple Salad - Prodáváno za 16 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Deluxe Burger - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
24 Pile of Paprika - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Grilled Portobello Mushroom - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
18 Loaf of Zucchini Bread - Prodáváno za 11 za pomocí Minimální prodejní cena
2 Bowl of Tomato Zucchini Soup - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
2 Bowl of Fancy Creamy Mushroom Soup - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Dilled Clam Chowder - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
3 Veggie Burger - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Filet of Sesame Roasted Meat - Prodáváno za 21 za pomocí Max Buyout
14 Bowl of Blueberry Apple Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Bowl of Strawberry Apple Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Griffon Egg Omelet - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Cherry Vanilla Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Dilled Poultry Piccata - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
1 Yam Fritter - Prodáváno za 15 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
2 Bowl of Chili and Avocado - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Blackberry Pear Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
27 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
10 Tarragon Stuffed Poultry - Prodáváno za 3 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Spicy Cheeseburger - Prodáváno za 4 za pomocí Max Buyout
1 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Asparagus and Sage Salad - Prodáváno za 31 za pomocí Minimální prodejní cena
22 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Bowl of Mango Salsa - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
8 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 4 za pomocí Max Buyout
26 Bowl of Mixed Berry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Blackberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Chili Pepper Popper - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Candied Apple - Prodáváno za 173 za pomocí Max Buyout
1 Bottle of Tropical Dressing - Prodáváno za 21 za pomocí Max Buyout
14 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
19844

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
Apple Jack(16 per) - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
77 za 25
Lieutenant Summers - Nightguard Beach(Harathi Hinterlands 35-45)
Disa - Snowslide Ravine(Dredgehaunt Cliffs 40-50)
77 za 25
Fallen Angel Makayla - Stronghold of Ebonhawke(Fields of Ruin 30-40)
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
112 za 25
Braxa Scalehunter - Champion's Shield(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Ichtaca - Hunting Banks(Timberline Falls 50-60)
203 za 25
Agent Crandle - Fort Trinity(Straits of Devastation 70-75)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
77 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

Pochtecatl - Jelako Cliffrise(Bloodtide Coast 45-55) (368 za)

Total : 1477
Remaining Cost
19844

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Piece of Candy Corn (27 za)
Potato (89 za)
Egg (60 za)
Mushroom (18 za)
Vanilla Bean (90 za)
Black Peppercorn (120 za)
Head of Lettuce (5 za)
Sage Leaf (9 za)
Thyme Leaf (88 za)
Strawberry (15 za)
Raspberry (20 za)
Blueberry (34 za)
Cinnamon Stick (70 za)
Yam (28 za)
Zucchini (7 za)
Chili Pepper (30 za)
Portobello Mushroom (32 za)
Rosemary Sprig (72 za)
Dill Sprig (9 za)
Sesame Seed (57 za)
Cayenne Pepper (114 za)
Asparagus Spear (15 za)
Tarragon Leaves (24 za)
Green Onion (8 za)
Blackberry (8 za)
Slab of Red Meat (45 za)
Slab of Poultry Meat (162 za)
Passion Fruit (11 za)
Remaining Cost
19844

Předchystáno (Kup na tržišti)

Pile of Cinnamon and Sugar (47 za)
Poultry Piccata (136 za)
Bottle of Sesame Ginger Sauce (70 za)
Bowl of Salsa (152 za)
Bowl of Tomato Soup (96 za)
Bowl of Clam Chowder (123 za)
Bowl of Creamy Portobello Soup (15 za)
Bowl of Meat and Bean Chili (120 za)
Grape (15 za)
Sesame Seed Bun (39 za)


Vytvoř
Level: 0

Objev:

Apple (1)
Pile of Cinnamon and Sugar (1)

Objev:

Packet of Salt (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Mushroom (3)

Objev:

Jug of Water (1)
Bag of Starch (1)
Piece of Candy Corn (5)

Vytvoř: 1 Loaf of Bread
Vytvoř: 14 Pile of Cinnamon and Sugar
Vytvoř: 4 Pile of Salt and Pepper
Vytvoř: 14 Cinnamon Apple

Level: 25

Objev:

Potato (1)
Packet of Salt (1)

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Head of Lettuce (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Cinnamon Apple (1)
Blueberry (1)

Objev:

Apple (1)
Bowl of Candy Corn Glaze (1)

Vytvoř: 3 Bottle of Simple Dressing
Vytvoř: 13 Bowl of Blueberry Apple Compote

Level: 50

Objev:

Cheese Wedge (1)
Chili Pepper (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Blueberry Pie Filling

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Grilled Mushroom (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Cinnamon Apple (1)
Strawberry (1)

Vytvoř: 24 Pile of Paprika

Level:125

Vytvoř: 28 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Jar of Vegetable Oil (1)
Pile of Salt and Pepper (1)
Portobello Mushroom (1)

Objev:

Egg (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Cherry (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Egg (1)
Packet of Baking Powder (1)
Yam (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 17 Loaf of Zucchini Bread

Level:175

Vytvoř: 28 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Objev:

Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Sesame Seed Bun (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Salsa (1)
Avocado (1)

Objev:

Bowl of Tomato Soup (1)
Zucchini (1)
Chili Pepper (1)
Dill Sprig (1)

Objev:

Thyme Leaf (1)
Bowl of Creamy Portobello Soup (1)
Dill Sprig (1)

Objev:

Bowl of Clam Chowder (1)
Dill Sprig (1)

Objev:

Bottle of Sesame Ginger Sauce (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Poultry Piccata (1)
Dill Sprig (1)

Objev:

Bowl of Meat and Bean Chili (1)
Avocado (1)

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Ginger Root (1)
Dill Sprig (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 9 Sesame Seed Bun

Level:225

Vytvoř: 28 Griffon Egg Omelet

Level:250

Objev:

Bag of Sugar (1)
Pear (1)
Blackberry (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Blackberry Pear Compote

Level:275

Vytvoř: 28 Bowl of Blackberry Pie Filling

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Cheese Wedge (1)
Loaf of Tarragon Bread (1)
Shallot (1)
Slab of Poultry Meat (1)

Objev:

Cheese Wedge (1)
Sesame Seed Bun (1)
Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Avocado Salsa (1)
Mango (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 4 Tarragon Stuffed Poultry
Vytvoř: 13 Raspberry Passion Fruit Compote

Level:375

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Sage Leaf (1)
Lemon (1)
Asparagus Spear (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Mixed Berry Pie Filling

Level:400

Nic. Vše hotovo!