Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-09-22T16:20:06+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Všechny srdíčka

Základní cena
29984
Očekávaná návratnost
- 3844
Očekávaná koncová cena
26140

27 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Cup of Potato Fries - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
6 Deluxe Burger - Prodáváno za 5 za pomocí Minimální prodejní cena
42 Roasted Meaty Sandwich - Prodáváno za 3 za pomocí Minimální prodejní cena
2 Cheeseburger - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Handful of Trail Mix - Prodáváno za 2 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Loaf of Zucchini Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Dilled Clam Chowder - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
3 Veggie Burger - Prodáváno za 4 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Filet of Sesame Roasted Meat - Prodáváno za 28 za pomocí Max Buyout
3 Sesame Roasted Dinner - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
13 Bowl of Blueberry Apple Compote - Prodáváno za 3 za pomocí Minimální prodejní cena
20 Bowl of Strawberry Apple Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
2 Cherry Pie - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
28 Griffon Egg Omelet - Prodáváno za 19 za pomocí Max Buyout
1 Pepper Steak - Prodáváno za 15 za pomocí Max Buyout
1 Sage Stuffed Mushroom - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Cherry Vanilla Compote - Prodáváno za 3 za pomocí Minimální prodejní cena
22 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
2 Bowl of Chili and Avocado - Prodáváno za 10 za pomocí Max Buyout
2 Bowl of Meat and Cabbage Stew - Prodáváno za 3 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Blackberry Pear Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
3 Peach Pie - Prodáváno za 3 za pomocí Max Buyout
3 Mixed Berry Pie - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
27 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
40 Tarragon Stuffed Poultry - Prodáváno za 3 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 12 za pomocí Max Buyout
7 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Mango Salsa - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
22 Bowl of Winter Vegetable Mix - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Blackberry Pie Filling - Prodáváno za 3 za pomocí Max Buyout
1 Slice of Cinnamon Toast - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
1 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
Apple Jack(16 per) - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Eona - Mabon Market(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
77 za 25
Lieutenant Pickins - Greystone Rise(Harathi Hinterlands 35-45)
Disa - Snowslide Ravine(Dredgehaunt Cliffs 40-50)
77 za 25
Lieutenant Summers - Nightguard Beach(Harathi Hinterlands 35-45)
Disa - Snowslide Ravine(Dredgehaunt Cliffs 40-50)
77 za 25
Fallen Angel Makayla - Stronghold of Ebonhawke(Fields of Ruin 30-40)
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
112 za 25
Braxa Scalehunter - Champion's Shield(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Ichtaca - Hunting Banks(Timberline Falls 50-60)
203 za 25
Agent Crandle - Fort Trinity(Straits of Devastation 70-75)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

154 , Scholar Tholin - Krongar Pass(Timberline Falls 50-60)
Pochtecatl - Jelako Cliffrise(Bloodtide Coast 45-55) (368 za)

Total : 1904

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (93 za)
Stick of Butter (201 za)
Egg (110 za)
Mushroom (51 za)
Turnip (15 za)
Vanilla Bean (66 za)
Head of Lettuce (9 za)
Walnut (9 za)
Strawberry (63 za)
Raspberry (50 za)
Blueberry (43 za)
Cinnamon Stick (41 za)
Zucchini (12 za)
Chili Pepper (179 za)
Head of Cabbage (7 za)
Rosemary Sprig (57 za)
Dill Sprig (17 za)
Sesame Seed (161 za)
Cayenne Pepper (142 za)
Tarragon Leaves (18 za)
Parsnip (31 za)
Green Onion (9 za)
Rutabaga (44 za)
Blackberry (29 za)
Slab of Red Meat (10 za)
Slab of Poultry Meat (123 za)
Passion Fruit (14 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bowl of Sage Stuffing (31 za)
Pile of Cinnamon and Sugar (33 za)
Slice of Buttered Toast (11 za)
Bowl of Cherry Pie Filling (9 za)
Bottle of Sesame Ginger Sauce (162 za)
Bowl of Spiced Mashed Yams (140 za)
Bowl of Salsa (177 za)
Bowl of Clam Chowder (194 za)
Bowl of Meat and Bean Chili (175 za)
Bowl of Herbed Meat Stock (233 za)


Vytvoř
Level: 0

Objev:

Apple (1)
Pile of Cinnamon and Sugar (1)

Objev:

Packet of Salt (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Mushroom (3)

Vytvoř: 23 Loaf of Bread
Vytvoř: 3 Ball of Dough
Vytvoř: 33 Pile of Cinnamon and Sugar
Vytvoř: 32 Cinnamon Apple

Level: 25

Objev:

Potato (1)
Packet of Salt (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Cinnamon Apple (1)
Blueberry (1)

Vytvoř: 12 Bowl of Blueberry Apple Compote

Level: 50

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Basil Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Loaf of Bread (1)
Cheese Wedge (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Pile of Cinnamon and Sugar (1)
Slice of Buttered Toast (1)

Vytvoř: 20 Roasted Meaty Sandwich
Vytvoř: 1 Bowl of Blueberry Pie Filling

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Grilled Mushroom (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Cinnamon Apple (1)
Strawberry (1)

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Sage Stuffing (1)
Mushroom (3)

Vytvoř: 19 Bowl of Strawberry Apple Compote

Level:125

Vytvoř: 28 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Egg (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Cherry (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 21 Loaf of Rosemary Bread

Level:175

Vytvoř: 28 Handful of Trail Mix

Level:200

Objev:

Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Sesame Seed Bun (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Salsa (1)
Avocado (1)

Objev:

Bowl of Clam Chowder (1)
Dill Sprig (1)

Objev:

Bottle of Sesame Ginger Sauce (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Spiced Mashed Yams (1)
Filet of Sesame Roasted Meat (1)

Objev:

Ball of Dough (1)
Bowl of Cherry Pie Filling (1)

Objev:

Bowl of Meat and Bean Chili (1)
Avocado (1)

Objev:

Head of Cabbage (1)
Bowl of Herbed Meat Stock (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 5 Deluxe Burger
Vytvoř: 1 Filet of Sesame Roasted Meat
Vytvoř: 6 Sesame Seed Bun

Level:225

Vytvoř: 28 Griffon Egg Omelet

Level:250

Objev:

Bag of Sugar (1)
Pear (1)
Blackberry (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Blackberry Pear Compote

Level:275

Vytvoř: 28 Bowl of Blackberry Pie Filling

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Cheese Wedge (1)
Loaf of Tarragon Bread (1)
Shallot (1)
Slab of Poultry Meat (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Avocado Salsa (1)
Mango (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 19 Tarragon Stuffed Poultry

Level:375

Objev:

Ball of Dough (1)
Bowl of Peach Pie Filling (1)

Objev:

Ball of Dough (1)
Bowl of Mixed Berry Pie Filling (1)

Vytvoř: 1 Bowl of Peach Pie Filling
Vytvoř: 1 Bowl of Mixed Berry Pie Filling
Vytvoř: 22 Bowl of Winter Vegetable Mix

Level:400

Nic. Vše hotovo!