Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-05-26T09:40:04+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Všechny srdíčka

Základní cena
21717
Očekávaná návratnost
- 3662
Očekávaná koncová cena
18055

27 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
15 Cup of Potato Fries - Prodáváno za 9 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Deluxe Burger - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
2 Roasted Meaty Sandwich - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
21 Pile of Paprika - Prodáváno za 10 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Zucchini Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
3 Veggie Burger - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Bowl of Apple Sauce - Prodáváno za 3 za pomocí Max Buyout
7 Bowl of Blueberry Apple Compote - Prodáváno za 6 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Bowl of Strawberry Apple Compote - Prodáváno za 5 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Griffon Egg Omelet - Prodáváno za 18 za pomocí Max Buyout
1 Pepper Steak - Prodáváno za 3 za pomocí Max Buyout
20 Bowl of Cherry Vanilla Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
1 Yam Fritter - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 13 za pomocí Minimální prodejní cena
27 Bowl of Blackberry Pear Compote - Prodáváno za 13 za pomocí Minimální prodejní cena
27 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
16 Tarragon Stuffed Poultry - Prodáváno za 5 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Asparagus and Sage Salad - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
19 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Bowl of Mango Salsa - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
23 Sesame Seed Bun - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
26 Bowl of Mixed Berry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Blackberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Candied Apple - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
13 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
21717

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
Apple Jack(16 per) - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
77 za 25
Lieutenant Summers - Nightguard Beach(Harathi Hinterlands 35-45)
Disa - Snowslide Ravine(Dredgehaunt Cliffs 40-50)
77 za 25
Fallen Angel Makayla - Stronghold of Ebonhawke(Fields of Ruin 30-40)
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
112 za 25
Braxa Scalehunter - Champion's Shield(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Ichtaca - Hunting Banks(Timberline Falls 50-60)
203 za 25
Agent Crandle - Fort Trinity(Straits of Devastation 70-75)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

Pochtecatl - Jelako Cliffrise(Bloodtide Coast 45-55) (368 za)

Total : 1484
Remaining Cost
21717

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Piece of Candy Corn (34 za)
Potato (65 za)
Egg (54 za)
Mushroom (18 za)
Vanilla Bean (54 za)
Black Peppercorn (193 za)
Head of Lettuce (5 za)
Sage Leaf (11 za)
Strawberry (24 za)
Raspberry (38 za)
Blueberry (48 za)
Cinnamon Stick (65 za)
Yam (29 za)
Zucchini (7 za)
Chili Pepper (42 za)
Rosemary Sprig (56 za)
Sesame Seed (40 za)
Cayenne Pepper (173 za)
Asparagus Spear (9 za)
Tarragon Leaves (18 za)
Green Onion (8 za)
Blackberry (14 za)
Slab of Red Meat (34 za)
Slab of Poultry Meat (135 za)
Passion Fruit (11 za)
Remaining Cost
21717

Předchystáno (Kup na tržišti)

Pile of Cinnamon and Sugar (45 za)
Bowl of Salsa (149 za)
Grape (24 za)


Vytvoř
Level: 0

Objev:

Apple (1)
Pile of Cinnamon and Sugar (1)

Objev:

Packet of Salt (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Mushroom (3)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Jug of Water (1)
Apple (1)

Objev:

Jug of Water (1)
Bag of Starch (1)
Piece of Candy Corn (5)

Vytvoř: 4 Loaf of Bread
Vytvoř: 7 Pile of Cinnamon and Sugar
Vytvoř: 1 Pile of Salt and Pepper
Vytvoř: 7 Cinnamon Apple

Level: 25

Objev:

Potato (1)
Packet of Salt (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Cinnamon Apple (1)
Blueberry (1)

Objev:

Apple (1)
Bowl of Candy Corn Glaze (1)

Vytvoř: 1 Bottle of Simple Dressing
Vytvoř: 14 Cup of Potato Fries
Vytvoř: 6 Bowl of Blueberry Apple Compote

Level: 50

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Basil Leaf (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Blueberry Pie Filling

Level: 75

Vytvoř: 28 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Grilled Mushroom (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Cinnamon Apple (1)
Strawberry (1)

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 21 Pile of Paprika

Level:125

Vytvoř: 28 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Egg (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Cherry (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Egg (1)
Packet of Baking Powder (1)
Yam (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 19 Bowl of Cherry Vanilla Compote

Level:175

Vytvoř: 28 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Objev:

Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Sesame Seed Bun (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Salsa (1)
Avocado (1)

Vytvoř: 24 Sesame Seed Bun

Level:225

Vytvoř: 28 Griffon Egg Omelet

Level:250

Objev:

Bag of Sugar (1)
Pear (1)
Blackberry (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Blackberry Pear Compote

Level:275

Vytvoř: 28 Bowl of Blackberry Pie Filling

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Cheese Wedge (1)
Loaf of Tarragon Bread (1)
Shallot (1)
Slab of Poultry Meat (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Avocado Salsa (1)
Mango (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 7 Tarragon Stuffed Poultry
Vytvoř: 12 Raspberry Passion Fruit Compote

Level:375

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Sage Leaf (1)
Lemon (1)
Asparagus Spear (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Mixed Berry Pie Filling

Level:400

Nic. Vše hotovo!