Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-01-19T01:00:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Všechny srdíčka

Základní cena
19537
Očekávaná návratnost
- 3079
Očekávaná koncová cena
16458

27 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 19 za pomocí Max Buyout
6 Cup of Potato Fries - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
8 Deluxe Burger - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
2 Bowl of Fancy Creamy Mushroom Soup - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Dilled Clam Chowder - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
60 Veggie Burger - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Filet of Sesame Roasted Meat - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
3 Sesame Roasted Dinner - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout
2 Pepper Steak Dinner - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
10 Bowl of Blueberry Apple Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
1 Bowl of Strawberry Apple Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Griffon Egg Omelet - Prodáváno za 14 za pomocí Max Buyout
1 Sage Stuffed Mushroom - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
25 Bowl of Cherry Vanilla Compote - Prodáváno za 3 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
2 Bowl of Chili and Avocado - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
27 Bowl of Blackberry Pear Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
27 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
2 Tarragon Stuffed Poultry - Prodáváno za 5 za pomocí Minimální prodejní cena
23 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 24 za pomocí Max Buyout
26 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Mixed Berry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
26 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Blackberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 6 za pomocí Minimální prodejní cena

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
Apple Jack(16 per) - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
77 za 25
Lieutenant Summers - Nightguard Beach(Harathi Hinterlands 35-45)
Disa - Snowslide Ravine(Dredgehaunt Cliffs 40-50)
77 za 25
Fallen Angel Makayla - Stronghold of Ebonhawke(Fields of Ruin 30-40)
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
112 za 25
Braxa Scalehunter - Champion's Shield(Iron Marches 50-60)
112 za 25
Ichtaca - Hunting Banks(Timberline Falls 50-60)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

Pochtecatl - Jelako Cliffrise(Bloodtide Coast 45-55) (368 za)

Total : 1316

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (76 za)
Egg (44 za)
Mushroom (20 za)
Vanilla Bean (27 za)
Head of Lettuce (5 za)
Thyme Leaf (109 za)
Strawberry (41 za)
Raspberry (21 za)
Blueberry (30 za)
Cinnamon Stick (52 za)
Chili Pepper (79 za)
Rosemary Sprig (31 za)
Dill Sprig (8 za)
Sesame Seed (96 za)
Cayenne Pepper (59 za)
Tarragon Leaves (12 za)
Green Onion (8 za)
Blackberry (11 za)
Slab of Red Meat (8 za)
Slab of Poultry Meat (123 za)
Passion Fruit (11 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bowl of Sage Stuffing (35 za)
Pile of Cinnamon and Sugar (34 za)
Slice of Garlic Bread (130 za)
Bottle of Sesame Ginger Sauce (109 za)
Bowl of Spiced Mashed Yams (88 za)
Bowl of Clam Chowder (149 za)
Bowl of Creamy Portobello Soup (13 za)
Bowl of Meat and Bean Chili (158 za)
Grape (25 za)


Vytvoř
Level: 0

Objev:

Apple (1)
Pile of Cinnamon and Sugar (1)

Objev:

Packet of Salt (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Mushroom (3)

Vytvoř: 20 Loaf of Bread
Vytvoř: 10 Pile of Cinnamon and Sugar
Vytvoř: 10 Cinnamon Apple
Vytvoř: 19 Grilled Mushroom

Level: 25

Objev:

Potato (1)
Packet of Salt (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Cinnamon Apple (1)
Blueberry (1)

Vytvoř: 5 Cup of Potato Fries
Vytvoř: 9 Bowl of Blueberry Apple Compote

Level: 50

Vytvoř: 28 Bowl of Blueberry Pie Filling

Level: 75

Vytvoř: 27 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Grilled Mushroom (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Cinnamon Apple (1)
Strawberry (1)

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Sage Stuffing (1)
Mushroom (3)

Vytvoř: 19 Veggie Burger

Level:125

Objev:

Rice Ball (1)
Slice of Garlic Bread (1)
Pepper Steak (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Cherry (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 24 Bowl of Cherry Vanilla Compote

Level:175

Vytvoř: 28 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Objev:

Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Sesame Seed Bun (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Thyme Leaf (1)
Bowl of Creamy Portobello Soup (1)
Dill Sprig (1)

Objev:

Bowl of Clam Chowder (1)
Dill Sprig (1)

Objev:

Bottle of Sesame Ginger Sauce (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Spiced Mashed Yams (1)
Filet of Sesame Roasted Meat (1)

Objev:

Bowl of Meat and Bean Chili (1)
Avocado (1)

Vytvoř: 7 Deluxe Burger
Vytvoř: 1 Filet of Sesame Roasted Meat
Vytvoř: 8 Sesame Seed Bun

Level:225

Vytvoř: 28 Griffon Egg Omelet

Level:250

Objev:

Bag of Sugar (1)
Pear (1)
Blackberry (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Blackberry Pear Compote

Level:275

Vytvoř: 28 Bowl of Blackberry Pie Filling

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Cheese Wedge (1)
Loaf of Tarragon Bread (1)
Shallot (1)
Slab of Poultry Meat (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 22 Spicier Flank Steak

Level:375

Vytvoř: 28 Bowl of Mixed Berry Pie Filling

Level:400

Nic. Vše hotovo!