Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-03-26T03:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Cooking - Všechny srdíčka

Základní cena
15463
Očekávaná návratnost
- 3916
Očekávaná koncová cena
11547

26 Bowl of Baker's Dry Ingredients - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Cup of Potato Fries - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Bowl of Simple Salad - Prodáváno za 20 za pomocí Minimální prodejní cena
10 Deluxe Burger - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Grape Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
17 Pile of Paprika - Prodáváno za 2 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Zucchini Bread - Prodáváno za 12 za pomocí Minimální prodejní cena
2 Bowl of Fancy Creamy Mushroom Soup - Prodáváno za 1 za pomocí Max Buyout
9 Veggie Burger - Prodáváno za 2 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Filet of Sesame Roasted Meat - Prodáváno za 8 za pomocí Max Buyout
2 Pepper Steak Dinner - Prodáváno za 25 za pomocí Minimální prodejní cena
17 Bowl of Blueberry Apple Compote - Prodáváno za 4 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Bowl of Strawberry Apple Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Griffon Egg Omelet - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Sage Stuffed Mushroom - Prodáváno za 4 za pomocí Minimální prodejní cena
20 Bowl of Cherry Vanilla Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Yam Fritter - Prodáváno za 8 za pomocí Max Buyout
1 Loaf of Rosemary Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
27 Bowl of Blackberry Pear Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
27 Raspberry Peach Compote - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Spicy Cheeseburger - Prodáváno za 3 za pomocí Max Buyout
20 Spicier Flank Steak - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
27 Loaf of Tarragon Bread - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Bowl of Mango Salsa - Prodáváno za 9 za pomocí Max Buyout
28 Bowl of Mixed Berry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
26 Bowl of Strawberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
28 Bowl of Blackberry Pie Filling - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena
1 Raspberry Passion Fruit Compote - Prodáváno za 1 za pomocí Minimální prodejní cena

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
15463

KUP U VENDORA (prodejce)

Poznámka: 11 Basil Leaf(např.) znamená, že máte koupit 1 balení Basil Leaf a zněho Vám pak 14 ks zbyde

35 za 25
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
Apple Jack(16 per) - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
35 za 25
Yoal - Quetzal(Caledon Forest 1-15)
Researcher Hrappa - Voloxian Passage(Metrica Province 1-15)
Milton Book - Cornucopian Fields(Gendarran Fields 25-35)
77 za 25
Lieutenant Summers - Nightguard Beach(Harathi Hinterlands 35-45)
Disa - Snowslide Ravine(Dredgehaunt Cliffs 40-50)
77 za 25
Fallen Angel Makayla - Stronghold of Ebonhawke(Fields of Ruin 30-40)
154 za 25
Nrocroc Chief - Apostate Wastes(Fireheart Rise 60-70)
112 za 25
Braxa Scalehunter - Champion's Shield(Iron Marches 50-60)
203 za 25
Agent Crandle - Fort Trinity(Straits of Devastation 70-75)
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
35 za 25
Master Craftsman or Vendor
49 za 25
Master Craftsman or Vendor
Bag of Flour (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Baking Powder (8 za from Vendor (prodejce))
Packet of Salt (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Sugar (8 za from Vendor (prodejce))
Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vinegar (8 za from Vendor (prodejce))
Jar of Vegetable Oil (8 za from Vendor (prodejce))
Bag of Starch (8 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

Pochtecatl - Jelako Cliffrise(Bloodtide Coast 45-55) (368 za)

Total : 1337
Remaining Cost
15463

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Potato (86 za)
Egg (47 za)
Mushroom (10 za)
Vanilla Bean (32 za)
Black Peppercorn (150 za)
Head of Lettuce (6 za)
Thyme Leaf (43 za)
Strawberry (14 za)
Raspberry (10 za)
Blueberry (30 za)
Cinnamon Stick (65 za)
Yam (14 za)
Zucchini (7 za)
Chili Pepper (40 za)
Rosemary Sprig (39 za)
Dill Sprig (8 za)
Sesame Seed (48 za)
Cayenne Pepper (33 za)
Tarragon Leaves (10 za)
Green Onion (8 za)
Blackberry (8 za)
Slab of Red Meat (23 za)
Passion Fruit (11 za)
Remaining Cost
15463

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bowl of Sage Stuffing (38 za)
Slice of Garlic Bread (74 za)
Bottle of Sesame Ginger Sauce (52 za)
Bowl of Salsa (132 za)
Bowl of Creamy Portobello Soup (39 za)
Grape (11 za)
Sesame Seed Bun (36 za)


Vytvoř
Level: 0

Objev:

Apple (1)
Pile of Cinnamon and Sugar (1)

Objev:

Packet of Salt (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Mushroom (3)

Vytvoř: 3 Loaf of Bread
Vytvoř: 18 Pile of Cinnamon and Sugar
Vytvoř: 1 Pile of Salt and Pepper
Vytvoř: 17 Cinnamon Apple
Vytvoř: 2 Grilled Mushroom

Level: 25

Objev:

Potato (1)
Packet of Salt (1)

Objev:

Bottle of Simple Dressing (1)
Head of Lettuce (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Cinnamon Apple (1)
Blueberry (1)

Vytvoř: 1 Bottle of Simple Dressing
Vytvoř: 16 Bowl of Blueberry Apple Compote

Level: 50

Vytvoř: 28 Bowl of Blueberry Pie Filling

Level: 75

Vytvoř: 27 Bowl of Baker's Dry Ingredients

Level:100

Objev:

Loaf of Bread (1)
Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Grilled Mushroom (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Cinnamon Apple (1)
Strawberry (1)

Objev:

Bell Pepper (1)
Chili Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Sage Stuffing (1)
Mushroom (3)

Vytvoř: 17 Pile of Paprika
Vytvoř: 2 Veggie Burger

Level:125

Objev:

Rice Ball (1)
Slice of Garlic Bread (1)
Pepper Steak (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Strawberry Pie Filling

Level:150

Objev:

Egg (1)
Jar of Vegetable Oil (1)
Bowl of Baker's Dry Ingredients (1)
Zucchini (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Cherry (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Egg (1)
Packet of Baking Powder (1)
Yam (1)

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Rosemary Sprig (1)

Vytvoř: 19 Bowl of Cherry Vanilla Compote

Level:175

Vytvoř: 28 Bowl of Grape Pie Filling

Level:200

Objev:

Tomato (1)
Head of Lettuce (1)
Sesame Seed Bun (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Salsa (1)
Avocado (1)

Objev:

Thyme Leaf (1)
Bowl of Creamy Portobello Soup (1)
Dill Sprig (1)

Objev:

Bottle of Sesame Ginger Sauce (1)
Slab of Red Meat (1)

Vytvoř: 9 Deluxe Burger
Vytvoř: 10 Sesame Seed Bun

Level:225

Vytvoř: 28 Griffon Egg Omelet

Level:250

Objev:

Bag of Sugar (1)
Pear (1)
Blackberry (1)

Vytvoř: 26 Bowl of Blackberry Pear Compote

Level:275

Vytvoř: 28 Bowl of Blackberry Pie Filling

Level:300

Objev:

Bag of Flour (1)
Packet of Yeast (1)
Jug of Water (1)
Tarragon Leaves (1)

Vytvoř: 26 Loaf of Tarragon Bread

Level:325

Objev:

Bag of Sugar (1)
Raspberry (1)
Peach (1)

Vytvoř: 26 Raspberry Peach Compote

Level:350

Objev:

Cheese Wedge (1)
Sesame Seed Bun (1)
Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Cayenne Pepper (1)
Slab of Red Meat (1)

Objev:

Bowl of Avocado Salsa (1)
Mango (1)

Objev:

Bag of Sugar (1)
Vanilla Bean (1)
Raspberry (1)
Passion Fruit (1)

Vytvoř: 19 Spicier Flank Steak

Level:375

Vytvoř: 28 Bowl of Mixed Berry Pie Filling

Level:400

Nic. Vše hotovo!