Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-10-18T20:00:06+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
91429
Očekávaná návratnost
- 23091
Očekávaná koncová cena
68338

47 Superior Rune of the Undead - Prodáváno za 65 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 1716 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 4510 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Pants - Prodáváno za 3447 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Pants - Prodáváno za 3258 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Pants - Prodáváno za 3690 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 3415 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bolt of Gossamer (71 za)
Pile of Putrid Essence (427 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Shaman's Intricate Gossamer Insignia (9872 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (12270 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (8697 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (12020 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (11897 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (9985 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 6 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 6 Gossamer Pants Lining
Objev:

Bolt of Gossamer (1)
Pile of Putrid Essence (1)

Vytvoř: 22 Superior Rune of the Undead

Level:425

Vytvoř: 24 Superior Rune of the Undead
Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!