Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-01-17T17:00:05+00:00

NA/EU price data only
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
81156
Očekávaná návratnost
- 19948
Očekávaná koncová cena
61208

52 Superior Rune of the Undead - Prodáváno za 65 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 2921 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 3312 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Pants - Prodáváno za 3553 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Pants - Prodáváno za 3795 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 2987 za pomocí Max Buyout

KUP U VENDORA (prodejce)

15 Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

77 Bolt of Gossamer (100 za)
52 Pile of Putrid Essence (334 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

1 Shaman's Intricate Gossamer Insignia (11197 za)
1 Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (12060 za)
1 Rabid Intricate Gossamer Insignia (10292 za)
1 Magi's Intricate Gossamer Insignia (10000 za)
1 Dire Intricate Gossamer Insignia (11579 za)



Vytvoř



Level:400

Vytvoř: 5 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 5 Gossamer Pants Lining
Objev:

Bolt of Gossamer (1)
Pile of Putrid Essence (1)

Vytvoř: 22 Superior Rune of the Undead

Level:425

Vytvoř: 29 Superior Rune of the Undead
Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!