Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-12-11T11:00:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
49628
Očekávaná návratnost
- 16634
Očekávaná koncová cena
32994

43 Superior Rune of the Undead - Prodáváno za 65 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 2214 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 1954 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Pants - Prodáváno za 2702 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Pants - Prodáváno za 2323 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Pants - Prodáváno za 2172 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 2474 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bolt of Gossamer (64 za)
Pile of Putrid Essence (211 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Shaman's Intricate Gossamer Insignia (4983 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (7465 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (4493 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (5991 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (7305 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (4494 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 6 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 6 Gossamer Pants Lining
Objev:

Bolt of Gossamer (1)
Pile of Putrid Essence (1)

Vytvoř: 22 Superior Rune of the Undead

Level:425

Vytvoř: 20 Superior Rune of the Undead
Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!