Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-04-20T06:20:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
50289
Očekávaná návratnost
- 14114
Očekávaná koncová cena
36175

43 Superior Rune of the Undead - Prodáváno za 65 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 1453 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 1969 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Pants - Prodáváno za 2252 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Pants - Prodáváno za 1870 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Pants - Prodáváno za 2149 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 1626 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
5289

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
5289

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bolt of Gossamer (34 za)
Pile of Putrid Essence (251 za)
Remaining Cost
5289

Předchystáno (Kup na tržišti)

Shaman's Intricate Gossamer Insignia (4926 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (7688 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (4838 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (6110 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (7402 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (4898 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 6 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 6 Gossamer Pants Lining
Objev:

Bolt of Gossamer (1)
Pile of Putrid Essence (1)

Vytvoř: 22 Superior Rune of the Undead

Level:425

Vytvoř: 20 Superior Rune of the Undead
Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!