Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-08-19T19:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
76349
Očekávaná návratnost
- 12887
Očekávaná koncová cena
63462

47 Superior Rune of the Undead - Prodáváno za 65 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rabid Exalted Mantle - Prodáváno za 1762 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Masque - Prodáváno za 1448 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 1764 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 1354 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Pants - Prodáváno za 1939 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 1565 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
76349

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
76349

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (3853 za)
Bolt of Gossamer (34 za)
Pile of Putrid Essence (375 za)
Remaining Cost
76349

Předchystáno (Kup na tržišti)

Shaman's Intricate Gossamer Insignia (7970 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (7467 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (9490 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (7847 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 4 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 4 Gossamer Pants Lining
Vytvoř: 1 Gossamer Epaulet Padding
Vytvoř: 1 Gossamer Epaulet Panel
Vytvoř: 1 Gossamer Helm Strap
Vytvoř: 1 Gossamer Helm Padding
Objev:

Bolt of Gossamer (1)
Pile of Putrid Essence (1)

Vytvoř: 22 Superior Rune of the Undead

Level:425

Vytvoř: 24 Superior Rune of the Undead
Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!