Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-04-21T02:20:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
83856
Očekávaná návratnost
- 28794
Očekávaná koncová cena
55062

1 Rabid Exalted Mantle - Prodáváno za 1756 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Masque - Prodáváno za 1759 za pomocí Max Buyout
9 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 1773 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 1888 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Pants - Prodáváno za 1875 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Pants - Prodáváno za 1928 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Pants - Prodáváno za 1807 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 1824 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
83856

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
83856

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bolt of Gossamer (32 za)
Remaining Cost
83856

Předchystáno (Kup na tržišti)

Gossamer Pants Panel (82 za)
Gossamer Helm Strap (4149 za)
Gossamer Epaulet Panel (3787 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (4540 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (5582 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (4100 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (4870 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (6114 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (4800 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 14 Gossamer Pants Lining
Vytvoř: 13 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 1 Gossamer Epaulet Padding
Vytvoř: 1 Gossamer Helm Padding
Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Helm Strap (1)
Gossamer Helm Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 3 Rabid Exalted Pants

Level:425

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 5 Rabid Exalted Pants

Level:450

Nic. Vše hotovo!