Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-08-24T10:20:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
119159
Očekávaná návratnost
- 23500
Očekávaná koncová cena
95659

52 Superior Rune of the Undead - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 4284 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 4349 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Pants - Prodáváno za 4010 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Pants - Prodáváno za 3480 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 3997 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bolt of Gossamer (123 za)
Pile of Putrid Essence (523 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Shaman's Intricate Gossamer Insignia (16809 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (17999 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (14184 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (15499 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (17041 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 5 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 5 Gossamer Pants Lining
Objev:

Bolt of Gossamer (1)
Pile of Putrid Essence (1)

Vytvoř: 22 Superior Rune of the Undead

Level:425

Vytvoř: 29 Superior Rune of the Undead
Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!