Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-06-21T02:00:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
70501
Očekávaná návratnost
- 11027
Očekávaná koncová cena
59474

43 Superior Rune of the Undead - Prodáváno za 65 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rabid Exalted Mantle - Prodáváno za 1459 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Mantle - Prodáváno za 1172 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 1304 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 1448 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Pants - Prodáváno za 1433 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 1416 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
751

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
751

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (3950 za)
Bolt of Gossamer (26 za)
Pile of Putrid Essence (379 za)
Remaining Cost
751

Předchystáno (Kup na tržišti)

Shaman's Intricate Gossamer Insignia (6666 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (6666 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (10003 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (6999 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 4 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 4 Gossamer Pants Lining
Vytvoř: 2 Gossamer Epaulet Padding
Vytvoř: 2 Gossamer Epaulet Panel
Objev:

Bolt of Gossamer (1)
Pile of Putrid Essence (1)

Vytvoř: 22 Superior Rune of the Undead

Level:425

Vytvoř: 20 Superior Rune of the Undead
Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!