Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-02-24T17:20:03+00:00

NA/EU price data only
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
103426
Očekávaná návratnost
- 17910
Očekávaná koncová cena
85516

57 Superior Rune of the Undead - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 3022 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Pants - Prodáváno za 3393 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Pants - Prodáváno za 3152 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Pants - Prodáváno za 3061 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 1577 za pomocí Max Buyout

KUP U VENDORA (prodejce)

15 Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

82 Bolt of Gossamer (112 za)
57 Pile of Putrid Essence (299 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

1 Shaman's Intricate Gossamer Insignia (14063 za)
1 Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (16364 za)
1 Rabid Intricate Gossamer Insignia (13806 za)
1 Magi's Intricate Gossamer Insignia (16237 za)
1 Soldier's Intricate Gossamer Insignia (15769 za)VytvořLevel:400

Vytvoř: 5 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 5 Gossamer Pants Lining
Objev:

Bolt of Gossamer (1)
Pile of Putrid Essence (1)

Vytvoř: 22 Superior Rune of the Undead

Level:425

Vytvoř: 34 Superior Rune of the Undead
Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!