Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-03-26T16:40:03+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
86295
Očekávaná návratnost
- 19092
Očekávaná koncová cena
67203

52 Superior Rune of the Undead - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 2608 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 3660 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Pants - Prodáváno za 2576 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Pants - Prodáváno za 3851 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 3017 za pomocí Max Buyout

KUP U VENDORA (prodejce)

15 Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

77 Bolt of Gossamer (113 za)
52 Pile of Putrid Essence (343 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

1 Shaman's Intricate Gossamer Insignia (11737 za)
1 Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (12083 za)
1 Rabid Intricate Gossamer Insignia (11000 za)
1 Magi's Intricate Gossamer Insignia (11986 za)
1 Dire Intricate Gossamer Insignia (11992 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 5 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 5 Gossamer Pants Lining
Objev:

Bolt of Gossamer (1)
Pile of Putrid Essence (1)

Vytvoř: 22 Superior Rune of the Undead

Level:425

Vytvoř: 29 Superior Rune of the Undead
Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!