Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-04-28T17:40:03+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
81082
Očekávaná návratnost
- 20122
Očekávaná koncová cena
60960

52 Superior Rune of the Undead - Prodáváno za 65 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 3035 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 3096 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Pants - Prodáváno za 3627 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Pants - Prodáváno za 3649 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 3335 za pomocí Max Buyout

KUP U VENDORA (prodejce)

15 Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

77 Bolt of Gossamer (138 za)
52 Pile of Putrid Essence (309 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

1 Shaman's Intricate Gossamer Insignia (10519 za)
1 Rabid Intricate Gossamer Insignia (10181 za)
1 Magi's Intricate Gossamer Insignia (10477 za)
1 Soldier's Intricate Gossamer Insignia (11374 za)
1 Dire Intricate Gossamer Insignia (10877 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 5 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 5 Gossamer Pants Lining
Objev:

Bolt of Gossamer (1)
Pile of Putrid Essence (1)

Vytvoř: 22 Superior Rune of the Undead

Level:425

Vytvoř: 29 Superior Rune of the Undead
Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Nic. Vše hotovo!