Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-12-16T05:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
87120
Očekávaná návratnost
- 26826
Očekávaná koncová cena
60294

1 Rabid Exalted Mantle - Prodáváno za 1949 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Mantle - Prodáváno za 2020 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Mantle - Prodáváno za 1709 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 1549 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 1633 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Exalted Pants - Prodáváno za 1836 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Exalted Pants - Prodáváno za 1917 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Exalted Pants - Prodáváno za 1773 za pomocí Max Buyout
8 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 1555 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
87120

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
87120

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bolt of Gossamer (40 za)
Remaining Cost
87120

Předchystáno (Kup na tržišti)

Gossamer Epaulet Padding (38 za)
Gossamer Epaulet Panel (3900 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (4000 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (6873 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (4041 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (4810 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (5897 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (4168 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 13 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 13 Gossamer Pants Lining
Vytvoř: 2 Gossamer Epaulet Padding
Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 2 Shaman's Exalted Pants

Level:425

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 5 Shaman's Exalted Pants

Level:450

Nic. Vše hotovo!