Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-10-15T19:00:04+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce

Základní cena
50410
Očekávaná návratnost
- 11667
Očekávaná koncová cena
38743

36 Superior Rune of the Undead - Prodáváno za 65 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rabid Exalted Mantle - Prodáváno za 1507 za pomocí Max Buyout
1 Dire Exalted Mantle - Prodáváno za 1414 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Mantle - Prodáváno za 1337 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Exalted Pants - Prodáváno za 1361 za pomocí Max Buyout
2 Dire Exalted Pants - Prodáváno za 1191 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Exalted Pants - Prodáváno za 1326 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
5410

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
5410

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bolt of Gossamer (51 za)
Pile of Putrid Essence (299 za)
Remaining Cost
5410

Předchystáno (Kup na tržišti)

Gossamer Epaulet Panel (2303 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (4205 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (4080 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (4015 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 4 Gossamer Pants Panel
Vytvoř: 4 Gossamer Pants Lining
Vytvoř: 3 Gossamer Epaulet Padding
Objev:

Bolt of Gossamer (1)
Pile of Putrid Essence (1)

Vytvoř: 22 Superior Rune of the Undead

Level:425

Vytvoř: 13 Superior Rune of the Undead
Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Epaulet Padding (1)
Gossamer Epaulet Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Gossamer Pants Panel (1)
Gossamer Pants Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 1 Dire Exalted Pants

Level:450

Nic. Vše hotovo!