Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-08-19T19:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
348098
Očekávaná návratnost
- 13894
Očekávaná koncová cena
334204

1 Vital Bronze Axe - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Axe - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Vital Bronze Mace - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Mace - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Vital Bronze Shield - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Shield - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Shield - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Shield - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Vital Bronze Hammer - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Hammer - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Vital Bronze Spear - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Spear - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Dagger - Prodáváno za 447 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Dagger - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Mace - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Mace - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
1 Honed Iron Mace - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Mace - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Shield - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Shield - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Steel Shield - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Steel Shield - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Honed Steel Shield - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Steel Shield - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Steel Shield - Prodáváno za 166 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Steel Shield - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Steel Shield - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Bronze Axe - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Axe - Prodáváno za 148 za pomocí Max Buyout
1 Honed Iron Axe - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Axe - Prodáváno za 123 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Hammer - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Honed Steel Hammer - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Hammer - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Spear - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Honed Iron Spear - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Iron Spear - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Spear - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Malign Bronze Mace - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Malign Bronze Mace - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Hearty Iron Mace - Prodáváno za 154 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Iron Mace - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Malign Bronze Shield - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Malign Bronze Shield - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Shield - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Malign Bronze Axe - Prodáváno za 27 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Iron Axe - Prodáváno za 218 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Iron Axe - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Iron Hammer - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ravaging Iron Spear - Prodáváno za 163 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Axe - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Dagger - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Dagger - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Mace - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Darksteel Shield - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Shield - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Shield - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Darksteel Shield - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Darksteel Shield - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Darksteel Shield - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Hammer - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Spear - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Dagger - Prodáváno za 143 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Mace - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Shield - Prodáváno za 41 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Shield - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Axe - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Hammer - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Hammer - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Spear - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Spear - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
7 Major Sigil of Strength - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Strength - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Minor Sigil of Benevolence - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Major Sigil of Benevolence - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
8 Major Sigil of Doom - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Minor Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
9 Major Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
3 Minor Sigil of Doom - Prodáváno za 58 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Bringer's Ogre Cleaver - Prodáváno za 682 za pomocí Max Buyout
1 Bringer's Ogre Bulwark - Prodáváno za 285 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Iron Shield - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Bringer's Ogre Dirk - Prodáváno za 1460 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Bronze Axe - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Bronze Hammer - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Bronze Mace - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Bronze Shield - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Darksteel Dagger - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Mace - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Darksteel Mace - Prodáváno za 117 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Shield - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Shield - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Darksteel Shield - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Axe - Prodáváno za 233 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
348098

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 198 za)
Remaining Cost
348098

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (194 za)
Iron Ore (225 za)
Mithril Ore (44 za)
Platinum Ore (209 za)
Green Wood Log (41 za)
Hard Wood Log (159 za)
Soft Wood Log (114 za)
Seasoned Wood Log (230 za)
Tiny Venom Sac (7 za)
Full Venom Sac (565 za)
Tiny Scale (18 za)
Tiny Totem (9 za)
Totem (546 za)
Tiny Claw (9 za)
Claw (301 za)
Sharp Claw (553 za)
Small Fang (121 za)
Fang (613 za)
Onyx Sliver (461 za)
Onyx Shard (4432 za)
Onyx Core (126 za)
Molten Sliver (736 za)
Molten Fragment (4841 za)
Molten Core (78 za)
Destroyer Fragment (2695 za)
Destroyer Shard (3072 za)
Destroyer Core (124 za)
Crystal Fragment (3577 za)
Crystal Shard (2161 za)
Crystal Core (64 za)
Remaining Cost
348098

Předchystáno (Kup na tržišti)

Darksteel Dagger Hilt (399 za)
Iron Dagger Hilt (399 za)
Small Green Haft (160 za)
Large Seasoned Haft (815 za)
Darksteel Shield Backing (800 za)
Steel Shield Backing (801 za)
Darksteel Shield Boss (800 za)
Steel Shield Boss (1299 za)
Iron Spear Head (1700 za)
Green Wood Dowel (43 za)
Soft Wood Dowel (94 za)
Strong Steel Plated Inscription (5457 za)
Strong Seasoned Inscription (1499 za)
Knight's Darksteel Plated Inscription (3493 za)
Honed Steel Plated Inscription (5284 za)
Precise Green Inscription (7 za)
Honed Seasoned Inscription (1845 za)
Vital Bronze Plated Inscription (738 za)
Valkyrie Darksteel Plated Inscription (3483 za)
Resilient Bronze Plated Inscription (748 za)
Hunter's Seasoned Inscription (1019 za)
Healing Green Inscription (7 za)
Hunter's Iron Plated Inscription (2330 za)
Strong Soft Inscription (100 za)
Hearty Soft Inscription (184 za)
Honed Soft Inscription (173 za)
Hearty Seasoned Inscription (1961 za)
Ravaging Steel Plated Inscription (4974 za)
Vigorous Seasoned Inscription (1030 za)
Vigorous Steel Plated Inscription (4943 za)
Carrion Darksteel Plated Inscription (3388 za)
Carrion Hard Inscription (849 za)
Berserker's Hard Inscription (1597 za)
Malign Green Inscription (8 za)
Healing Bronze Plated Inscription (747 za)
Ravaging Iron Plated Inscription (2199 za)
Hearty Iron Plated Inscription (2400 za)
Assassin's Hard Inscription (1645 za)
Rejuvenating Soft Inscription (100 za)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1790 za)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (5299 za)
Giver's Green Inscription (15 za)
Snowflake (68 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Small Green Haft (160 za)
91 Bronze Ingot (194 za)
96 Green Wood Log (41 za)
6 Green Wood Dowel (43 za)
2 Precise Green Inscription (7 za)
5 Vital Bronze Plated Inscription (738 za)
1 Resilient Bronze Plated Inscription (748 za)
2 Healing Green Inscription (7 za)
2 Malign Green Inscription (8 za)
1 Healing Bronze Plated Inscription (747 za)
19 Tiny Venom Sac (7 za)
3 Tiny Scale (18 za)
3 Tiny Totem (9 za)
2 Onyx Sliver (461 za)
9 Tiny Claw (9 za)
4 Giver's Green Inscription (15 za)

Cena: 28674 (Kumulativní cena: 28674)


Level: 0

Vytvoř: 32 Green Wood Plank
Vytvoř: 9 Bronze Shield Backing
Vytvoř: 9 Bronze Shield Boss
Vytvoř: 9 Small Green Haft
Vytvoř: 6 Bronze Mace Head
Vytvoř: 5 Bronze Axe Blade
Vytvoř: 5 Large Green Haft
Vytvoř: 3 Bronze Hammer Head
Vytvoř: 2 Bronze Spear Head
Vytvoř: 1 Malign Green Inscription
Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Ingot (1)
Onyx Sliver (2)


Level: 25

Vytvoř: 3 Precise Green Inscription
Vytvoř: 1 Healing Green Inscription
Vytvoř: 1 Resilient Green Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Giver's Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Giver's Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Giver's Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Giver's Green Inscription (1)


Level: 50

Vytvoř: 2 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 2 Malign Bronze Plated Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Iron Dagger Hilt (399 za)
4 Iron Spear Head (1700 za)
171 Iron Ore (225 za)
80 Soft Wood Log (114 za)
1 Soft Wood Dowel (94 za)
2 Hunter's Iron Plated Inscription (2330 za)
5 Strong Soft Inscription (100 za)
1 Hearty Soft Inscription (184 za)
2 Honed Soft Inscription (173 za)
4 Ravaging Iron Plated Inscription (2199 za)
2 Hearty Iron Plated Inscription (2400 za)
5 Rejuvenating Soft Inscription (100 za)
4 Molten Sliver (736 za)
1 Crystal Fragment (3577 za)
3 Small Fang (121 za)

Cena: 81957 (Kumulativní cena: 110631)


Level: 75

Vytvoř: 57 Iron Ingot
Vytvoř: 40 Soft Wood Plank
Vytvoř: 12 Small Soft Haft
Vytvoř: 8 Large Soft Haft
Vytvoř: 6 Iron Mace Head
Vytvoř: 6 Iron Axe Blade
Vytvoř: 3 Iron Hammer Head
Vytvoř: 2 Iron Dagger Blade
Vytvoř: 1 Iron Spear Head
Objev:

Iron Ingot (1)
Molten Sliver (2)

Vytvoř: 1 Minor Sigil of Doom

Level:100

Vytvoř: 1 Honed Soft Inscription
Objev:

Iron Dagger Blade (1)
Iron Dagger Hilt (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Dagger Blade (1)
Iron Dagger Hilt (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)


Level:125

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hearty Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Hearty Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Ingot (1)
Crystal Fragment (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
5 Large Seasoned Haft (815 za)
6 Steel Shield Backing (801 za)
1 Steel Shield Boss (1299 za)
219 Iron Ore (225 za)
30 Seasoned Wood Log (230 za)
73 Lump of Coal (16 za)
1 Strong Steel Plated Inscription (5457 za)
6 Strong Seasoned Inscription (1499 za)
1 Honed Steel Plated Inscription (5284 za)
1 Honed Seasoned Inscription (1845 za)
1 Hunter's Seasoned Inscription (1019 za)
1 Hearty Seasoned Inscription (1961 za)
1 Ravaging Steel Plated Inscription (4974 za)
1 Vigorous Seasoned Inscription (1030 za)
1 Vigorous Steel Plated Inscription (4943 za)
2 Rejuvenating Seasoned Inscription (1790 za)
1 Rejuvenating Steel Plated Inscription (5299 za)
3 Totem (546 za)
2 Onyx Shard (4432 za)
1 Molten Fragment (4841 za)
1 Destroyer Fragment (2695 za)
8 Claw (301 za)
3 Fang (613 za)
35 Snowflake (68 za)

Cena: 136574 (Kumulativní cena: 247205)


Level:150

Vytvoř: 73 Steel Ingot
Vytvoř: 10 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 2 Seasoned Wood Dowel
Vytvoř: 12 Steel Shield Boss
Vytvoř: 7 Steel Shield Backing
Vytvoř: 3 Steel Hammer Head
Vytvoř: 2 Steel Spear Head
Vytvoř: 2 Small Seasoned Haft
Vytvoř: 1 Steel Mace Head
Vytvoř: 1 Steel Axe Blade
Vytvoř: 1 Steel Dagger Blade
Vytvoř: 1 Steel Dagger Hilt
Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Vigorous Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Ingot (1)
Destroyer Fragment (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)


Level:175

Vytvoř: 1 Rejuvenating Seasoned Inscription
Vytvoř: 1 Honed Seasoned Inscription
Objev:

Steel Dagger Blade (1)
Steel Dagger Hilt (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Ingot (1)
Molten Fragment (1)


Level:200

Vytvoř: 2 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 1 Giver's Steel-Plated Inscription
Vytvoř: 1 Hunter's Steel Plated Inscription
Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Strong Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Honed Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Vigorous Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Rejuvenating Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Ingot (1)
Onyx Shard (2)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Giver's Steel-Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
3 Darksteel Dagger Hilt (399 za)
1 Darksteel Shield Backing (800 za)
1 Darksteel Shield Boss (800 za)
142 Platinum Ore (209 za)
66 Hard Wood Log (159 za)
1 Knight's Darksteel Plated Inscription (3493 za)
1 Valkyrie Darksteel Plated Inscription (3483 za)
1 Carrion Darksteel Plated Inscription (3388 za)
1 Carrion Hard Inscription (849 za)
6 Berserker's Hard Inscription (1597 za)
1 Assassin's Hard Inscription (1645 za)
71 Lump of Primordium (48 za)
6 Full Venom Sac (565 za)
2 Destroyer Shard (3072 za)
2 Crystal Shard (2161 za)
6 Sharp Claw (553 za)
135 Snowflake (68 za)

Cena: 95171 (Kumulativní cena: 342376)


Level:225

Vytvoř: 71 Darksteel Ingot
Vytvoř: 22 Hard Wood Plank
Vytvoř: 4 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 7 Darksteel Shield Backing
Vytvoř: 7 Darksteel Shield Boss
Vytvoř: 4 Darksteel Dagger Blade
Vytvoř: 4 Small Hard Haft
Vytvoř: 2 Darksteel Axe Blade
Vytvoř: 2 Darksteel Mace Head
Vytvoř: 2 Large Hard Haft
Vytvoř: 1 Darksteel Dagger Hilt
Vytvoř: 1 Darksteel Hammer Head
Vytvoř: 1 Darksteel Spear Head
Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Ingot (1)
Crystal Shard (2)


Level:250

Vytvoř: 2 Assassin's Hard Inscription
Vytvoř: 2 Rampager's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Dagger Blade (1)
Darksteel Dagger Hilt (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Dagger Blade (1)
Darksteel Dagger Hilt (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Hammer Head (1)
Large Hard Haft (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Large Hard Haft (1)
Darksteel Spear Head (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Ingot (1)
Destroyer Shard (2)

Objev:

Darksteel Dagger Blade (1)
Darksteel Dagger Hilt (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Assassin's Hard Inscription (1)


Level:275

Vytvoř: 3 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 3 Giver's Darksteel Imbued Inscription
Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Knight's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Valkyrie Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)

Objev:

Darksteel Dagger Blade (1)
Darksteel Dagger Hilt (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
60 Mithril Ore (44 za)
6 Onyx Core (126 za)
8 Molten Core (78 za)
8 Destroyer Core (124 za)
8 Crystal Core (64 za)

Cena: 5524 (Kumulativní cena: 347900)


Level:300

Vytvoř: 30 Mithril Ingot
Objev:

Mithril Ingot (1)
Onyx Core (1)

Vytvoř: 5 Major Sigil of Strength

Level:325

Objev:

Mithril Ingot (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Benevolence

Level:350

Objev:

Mithril Ingot (1)
Destroyer Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Destroyer Slaying

Level:375

Objev:

Mithril Ingot (1)
Molten Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Doom

Level:400

Nic. Vše hotovo!