Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-03-30T02:40:03+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
316327
Očekávaná návratnost
- 23741
Očekávaná koncová cena
292586

5 Rough Sharpening Stone - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
1 Vital Bronze Axe - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Axe - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Axe - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Axe - Prodáváno za 225 za pomocí Max Buyout
1 Vital Bronze Mace - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Bronze Shield - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Vital Bronze Shield - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Bronze Shield - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Vital Bronze Shield - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Shield - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Shield - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Shield - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Shield - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Dagger - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Dagger - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Dagger - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Honed Steel Dagger - Prodáváno za 345 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Dagger - Prodáváno za 213 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Steel Dagger - Prodáváno za 260 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Mace - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Mace - Prodáváno za 198 za pomocí Max Buyout
1 Honed Iron Mace - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Shield - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Shield - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Shield - Prodáváno za 236 za pomocí Max Buyout
1 Honed Iron Shield - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Iron Shield - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Shield - Prodáváno za 197 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Steel Shield - Prodáváno za 226 za pomocí Max Buyout
1 Honed Steel Shield - Prodáváno za 194 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Steel Shield - Prodáváno za 219 za pomocí Max Buyout
1 Honed Steel Shield - Prodáváno za 330 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Shield - Prodáváno za 219 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Steel Shield - Prodáváno za 242 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Steel Shield - Prodáváno za 207 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Axe - Prodáváno za 162 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Axe - Prodáváno za 345 za pomocí Max Buyout
1 Honed Iron Axe - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Hammer - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Honed Iron Hammer - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Hammer - Prodáváno za 209 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Steel Hammer - Prodáváno za 243 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Spear - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Honed Iron Spear - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Spear - Prodáváno za 515 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Steel Spear - Prodáváno za 243 za pomocí Max Buyout
1 Malign Bronze Shield - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Malign Bronze Shield - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Shield - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Dagger - Prodáváno za 260 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Dagger - Prodáváno za 207 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Shield - Prodáváno za 209 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Shield - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Dagger - Prodáváno za 292 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Shield - Prodáváno za 140 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Shield - Prodáváno za 209 za pomocí Max Buyout
4 Major Sigil of Strength - Prodáváno za 123 za pomocí Max Buyout
2 Minor Sigil of Strength - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Minor Sigil of Benevolence - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Major Sigil of Benevolence - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
9 Major Sigil of Doom - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
6 Major Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 152 za pomocí Max Buyout
3 Minor Sigil of Doom - Prodáváno za 58 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Giver's Iron Axe - Prodáváno za 144 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Ogre Scimitar - Prodáváno za 946 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Iron Spear - Prodáváno za 215 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Ogre Bulwark - Prodáváno za 577 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Iron Shield - Prodáváno za 243 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Iron Shield - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Bandit Mallet - Prodáváno za 181 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Iron Hammer - Prodáváno za 231 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Darksteel Greatsword - Prodáváno za 3287 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Ogre Dirk - Prodáváno za 2383 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Iron Dagger - Prodáváno za 246 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Bronze Axe - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Bronze Dagger - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Bronze Shield - Prodáváno za 35 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Darksteel Dagger - Prodáváno za 301 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Darksteel Sword - Prodáváno za 284 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Shield - Prodáváno za 261 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Shield - Prodáváno za 218 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Darksteel Shield - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Max Buyout

KUP U VENDORA (prodejce)

15 Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
96 Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
72 Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 199 za)

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

4 Bronze Ingot (230 za)
160 Copper Ore (115 za)
501 Iron Ore (235 za)
94 Mithril Ore (58 za)
144 Platinum Ore (174 za)
36 Green Wood Log (62 za)
42 Hard Wood Log (261 za)
52 Soft Wood Log (204 za)
18 Seasoned Wood Log (311 za)
3 Pile of Glittering Dust (38 za)
8 Venom Sac (21 za)
6 Full Venom Sac (399 za)
3 Tiny Scale (21 za)
3 Vial of Thin Blood (109 za)
3 Vial of Blood (85 za)
6 Vial of Thick Blood (416 za)
3 Tiny Totem (13 za)
3 Small Totem (130 za)
8 Bone (19 za)
6 Tiny Claw (8 za)
6 Sharp Claw (415 za)
3 Small Fang (111 za)
2 Onyx Sliver (501 za)
1 Onyx Fragment (3300 za)
4 Onyx Core (513 za)
4 Molten Sliver (749 za)
1 Molten Fragment (3390 za)
2 Molten Shard (2186 za)
8 Molten Core (318 za)
1 Destroyer Fragment (2231 za)
6 Destroyer Shard (2593 za)
3 Destroyer Core (480 za)
2 Crystal Sliver (539 za)
1 Crystal Fragment (3847 za)
4 Crystal Shard (1644 za)
8 Crystal Core (64 za)
9 Tiny Snowflake (3 za)
8 Delicate Snowflake (5 za)
8 Glittering Snowflake (16 za)
32 Unique Snowflake (38 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

4 Bronze Dagger Hilt (260 za)
2 Large Soft Haft (606 za)
4 Large Seasoned Haft (1555 za)
2 Bronze Shield Backing (418 za)
1 Iron Shield Boss (1168 za)
7 Green Wood Dowel (37 za)
1 Seasoned Wood Dowel (422 za)
3 Soft Wood Dowel (65 za)
1 Mighty Green Inscription (6 za)
1 Berserker's Mithril Plated Inscription (70 za)
1 Mighty Bronze Plated Inscription (434 za)
1 Strong Steel Plated Inscription (3726 za)
3 Strong Seasoned Inscription (13 za)
1 Rampager's Mithril Plated Inscription (70 za)
2 Precise Bronze Plated Inscription (418 za)
1 Honed Steel Plated Inscription (3618 za)
1 Precise Green Inscription (7 za)
2 Honed Seasoned Inscription (14 za)
1 Cleric's Mithril Plated Inscription (70 za)
3 Vital Bronze Plated Inscription (418 za)
1 Hearty Steel Plated Inscription (3821 za)
1 Vital Green Inscription (6 za)
1 Valkyrie Mithril Plated Inscription (69 za)
1 Resilient Bronze Plated Inscription (438 za)
2 Resilient Green Inscription (7 za)
1 Hunter's Seasoned Inscription (12 za)
1 Healing Green Inscription (7 za)
3 Strong Iron Plated Inscription (2378 za)
4 Strong Soft Inscription (12 za)
1 Hearty Soft Inscription (60 za)
4 Honed Soft Inscription (10 za)
4 Hearty Seasoned Inscription (13 za)
1 Hunter's Steel Plated Inscription (3599 za)
1 Assassin's Mithril Plated Inscription (70 za)
1 Knight's Mithril Plated Inscription (70 za)
1 Malign Green Inscription (6 za)
1 Malign Bronze Plated Inscription (433 za)
1 Healing Bronze Plated Inscription (433 za)
1 Assassin's Hard Inscription (1483 za)
2 Rejuvenating Seasoned Inscription (316 za)
4 Giver's Iron-Plated Inscription (2280 za)
1 Giver's Steel-Plated Inscription (3020 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
4 Bronze Dagger Hilt (260 za)
2 Bronze Shield Backing (418 za)
4 Bronze Ingot (230 za)
160 Copper Ore (115 za)
15 Lump of Tin (8 za)
36 Green Wood Log (62 za)
7 Green Wood Dowel (37 za)
1 Mighty Green Inscription (6 za)
1 Mighty Bronze Plated Inscription (434 za)
2 Precise Bronze Plated Inscription (418 za)
1 Precise Green Inscription (7 za)
3 Vital Bronze Plated Inscription (418 za)
1 Vital Green Inscription (6 za)
1 Resilient Bronze Plated Inscription (438 za)
2 Resilient Green Inscription (7 za)
1 Healing Green Inscription (7 za)
1 Malign Green Inscription (6 za)
1 Malign Bronze Plated Inscription (433 za)
1 Healing Bronze Plated Inscription (433 za)
3 Pile of Glittering Dust (38 za)
3 Tiny Scale (21 za)
3 Tiny Totem (13 za)
2 Onyx Sliver (501 za)
2 Crystal Sliver (539 za)
6 Tiny Claw (8 za)
9 Tiny Snowflake (3 za)

Cena: 30060 (Kumulativní cena: 30060)


Level: 0

Vytvoř: 16 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 12 Green Wood Plank
Vytvoř: 13 Bronze Shield Boss
Vytvoř: 11 Bronze Shield Backing
Vytvoř: 6 Small Green Haft
Vytvoř: 5 Bronze Axe Blade
Vytvoř: 4 Bronze Dagger Blade
Vytvoř: 1 Bronze Mace Head
Objev:

Bronze Ingot (3)
Pile of Glittering Dust (3)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Mighty Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Vital Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Ingot (1)
Onyx Sliver (2)


Level: 25

Vytvoř: 3 Giver's Green Inscription
Vytvoř: 2 Precise Green Inscription
Vytvoř: 1 Healing Green Inscription
Vytvoř: 1 Resilient Green Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Dagger Blade (1)
Bronze Dagger Hilt (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Dagger Blade (1)
Bronze Dagger Hilt (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Dagger Blade (1)
Bronze Dagger Hilt (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Ingot (1)
Crystal Sliver (2)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Giver's Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Dagger Blade (1)
Bronze Dagger Hilt (1)
Giver's Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Giver's Green Inscription (1)


Level: 50

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Resilient Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Large Soft Haft (606 za)
1 Iron Shield Boss (1168 za)
213 Iron Ore (235 za)
52 Soft Wood Log (204 za)
3 Soft Wood Dowel (65 za)
3 Strong Iron Plated Inscription (2378 za)
4 Strong Soft Inscription (12 za)
1 Hearty Soft Inscription (60 za)
4 Honed Soft Inscription (10 za)
3 Vial of Thin Blood (109 za)
3 Small Totem (130 za)
1 Onyx Fragment (3300 za)
4 Molten Sliver (749 za)
1 Crystal Fragment (3847 za)
3 Small Fang (111 za)
8 Delicate Snowflake (5 za)
4 Giver's Iron-Plated Inscription (2280 za)

Cena: 90873 (Kumulativní cena: 120933)


Level: 75

Vytvoř: 71 Iron Ingot
Vytvoř: 26 Soft Wood Plank
Vytvoř: 8 Small Soft Haft
Vytvoř: 6 Iron Shield Backing
Vytvoř: 5 Iron Shield Boss
Vytvoř: 4 Iron Mace Head
Vytvoř: 4 Iron Axe Blade
Vytvoř: 4 Large Soft Haft
Vytvoř: 3 Iron Spear Head
Vytvoř: 3 Iron Hammer Head
Objev:

Iron Ingot (1)
Molten Sliver (2)

Vytvoř: 1 Minor Sigil of Doom

Level:100

Vytvoř: 1 Strong Soft Inscription
Vytvoř: 1 Honed Soft Inscription
Vytvoř: 1 Rejuvenating Soft Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Shield Backing (1)
Iron Shield Boss (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Shield Backing (1)
Iron Shield Boss (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Shield Backing (1)
Iron Shield Boss (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Shield Backing (1)
Iron Shield Boss (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Ingot (1)
Onyx Fragment (1)


Level:125

Vytvoř: 1 Iron Plated Dowel
Vytvoř: 1 Giver's Iron-Plated Inscription
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Shield Backing (1)
Iron Shield Boss (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Ingot (1)
Crystal Fragment (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Giver's Iron-Plated Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Giver's Iron-Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Shield Backing (1)
Iron Shield Boss (1)
Giver's Iron-Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Giver's Iron-Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Giver's Iron-Plated Inscription (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
4 Large Seasoned Haft (1555 za)
288 Iron Ore (235 za)
18 Seasoned Wood Log (311 za)
96 Lump of Coal (16 za)
1 Seasoned Wood Dowel (422 za)
1 Strong Steel Plated Inscription (3726 za)
3 Strong Seasoned Inscription (13 za)
1 Honed Steel Plated Inscription (3618 za)
2 Honed Seasoned Inscription (14 za)
1 Hearty Steel Plated Inscription (3821 za)
1 Hunter's Seasoned Inscription (12 za)
4 Hearty Seasoned Inscription (13 za)
1 Hunter's Steel Plated Inscription (3599 za)
2 Rejuvenating Seasoned Inscription (316 za)
8 Venom Sac (21 za)
3 Vial of Blood (85 za)
1 Molten Fragment (3390 za)
1 Destroyer Fragment (2231 za)
8 Bone (19 za)
8 Glittering Snowflake (16 za)
1 Giver's Steel-Plated Inscription (3020 za)

Cena: 106327 (Kumulativní cena: 227260)


Level:150

Vytvoř: 96 Steel Ingot
Vytvoř: 6 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 12 Steel Shield Backing
Vytvoř: 12 Steel Shield Boss
Vytvoř: 5 Steel Dagger Blade
Vytvoř: 5 Steel Dagger Hilt
Vytvoř: 2 Steel Hammer Head
Vytvoř: 2 Steel Spear Head
Objev:

Steel Ingot (1)
Destroyer Fragment (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)


Level:175

Vytvoř: 1 Strong Seasoned Inscription
Objev:

Steel Dagger Blade (1)
Steel Dagger Hilt (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Dagger Blade (1)
Steel Dagger Hilt (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Dagger Blade (1)
Steel Dagger Hilt (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Dagger Blade (1)
Steel Dagger Hilt (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Ingot (1)
Molten Fragment (1)


Level:200

Vytvoř: 3 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 1 Giver's Steel-Plated Inscription
Vytvoř: 1 Vigorous Steel Plated Inscription
Vytvoř: 1 Ravaging Steel Plated Inscription
Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Strong Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Hearty Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Honed Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Vigorous Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Giver's Steel-Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Dagger Blade (1)
Steel Dagger Hilt (1)
Giver's Steel-Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
144 Platinum Ore (174 za)
42 Hard Wood Log (261 za)
1 Assassin's Hard Inscription (1483 za)
72 Lump of Primordium (48 za)
6 Full Venom Sac (399 za)
6 Vial of Thick Blood (416 za)
2 Molten Shard (2186 za)
6 Destroyer Shard (2593 za)
4 Crystal Shard (1644 za)
6 Sharp Claw (415 za)
32 Unique Snowflake (38 za)

Cena: 76059 (Kumulativní cena: 303319)


Level:225

Vytvoř: 72 Darksteel Ingot
Vytvoř: 14 Hard Wood Plank
Vytvoř: 6 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 4 Darksteel Shield Backing
Vytvoř: 4 Darksteel Shield Boss
Vytvoř: 4 Darksteel Dagger Blade
Vytvoř: 4 Darksteel Dagger Hilt
Vytvoř: 2 Darksteel Sword Hilt
Vytvoř: 2 Darksteel Sword Blade
Vytvoř: 1 Darksteel Greatsword Blade
Vytvoř: 1 Darksteel Greatsword Hilt
Objev:

Darksteel Ingot (1)
Crystal Shard (2)

Vytvoř: 1 Major Sigil of Benevolence

Level:250

Vytvoř: 2 Rampager's Hard Inscription
Vytvoř: 2 Assassin's Hard Inscription
Vytvoř: 2 Berserker's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Dagger Blade (1)
Darksteel Dagger Hilt (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Dagger Blade (1)
Darksteel Dagger Hilt (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Ingot (1)
Destroyer Shard (2)

Objev:

Darksteel Dagger Blade (1)
Darksteel Dagger Hilt (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Sword Hilt (1)
Darksteel Sword Blade (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 2 Major Sigil of Destroyer Slaying

Level:275

Vytvoř: 4 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 4 Giver's Darksteel Imbued Inscription
Objev:

Darksteel Ingot (1)
Molten Shard (2)

Objev:

Darksteel Sword Hilt (1)
Darksteel Sword Blade (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)

Objev:

Darksteel Greatsword Blade (1)
Darksteel Greatsword Hilt (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)

Objev:

Darksteel Dagger Blade (1)
Darksteel Dagger Hilt (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
94 Mithril Ore (58 za)
1 Berserker's Mithril Plated Inscription (70 za)
1 Rampager's Mithril Plated Inscription (70 za)
1 Cleric's Mithril Plated Inscription (70 za)
1 Valkyrie Mithril Plated Inscription (69 za)
1 Assassin's Mithril Plated Inscription (70 za)
1 Knight's Mithril Plated Inscription (70 za)
4 Onyx Core (513 za)
8 Molten Core (318 za)
3 Destroyer Core (480 za)
8 Crystal Core (64 za)

Cena: 12419 (Kumulativní cena: 315738)


Level:300

Vytvoř: 47 Mithril Ingot
Vytvoř: 6 Mithril Shield Backing
Vytvoř: 6 Mithril Shield Boss
Objev:

Mithril Ingot (1)
Onyx Core (1)

Vytvoř: 3 Major Sigil of Strength

Level:325

Objev:

Mithril Ingot (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Benevolence

Level:350

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Cleric's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Berserker's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Knight's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Ingot (1)
Destroyer Core (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)

Vytvoř: 2 Major Sigil of Destroyer Slaying

Level:375

Objev:

Mithril Ingot (1)
Molten Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Doom

Level:400

Nic. Vše hotovo!