Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-04-22T11:40:04+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Weaponcrafting

Základní cena
363817
Očekávaná návratnost
- 22937
Očekávaná koncová cena
340880

1 Precise Bronze Axe - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Axe - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Axe - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Vigorous Iron Axe - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Mace - Prodáváno za 23 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Mace - Prodáváno za 26 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Mace - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Vital Bronze Shield - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Shield - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Shield - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Hammer - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Bronze Hammer - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Precise Bronze Hammer - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Bronze Spear - Prodáváno za 30 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Bronze Spear - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Mace - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Mace - Prodáváno za 31 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Honed Iron Mace - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Iron Mace - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Honed Steel Mace - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Mace - Prodáváno za 67 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Shield - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
1 Honed Steel Shield - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Shield - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Steel Shield - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Axe - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Axe - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
1 Honed Iron Axe - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Honed Steel Axe - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Axe - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Hammer - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Hammer - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Honed Iron Hammer - Prodáváno za 152 za pomocí Max Buyout
1 Honed Steel Hammer - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Hammer - Prodáváno za 144 za pomocí Max Buyout
1 Strong Iron Spear - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Honed Steel Spear - Prodáváno za 173 za pomocí Max Buyout
1 Strong Steel Spear - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Malign Bronze Mace - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Bronze Mace - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Iron Mace - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Iron Mace - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Malign Bronze Shield - Prodáváno za 40 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Axe - Prodáváno za 174 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Iron Axe - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Healing Bronze Hammer - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Healing Bronze Spear - Prodáváno za 72 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Darksteel Axe - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Dagger - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Mithril Dagger - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Dagger - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Mithril Dagger - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Mithril Sword - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Mace - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Darksteel Shield - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Shield - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Shield - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Darksteel Shield - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Darksteel Shield - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Mithril Shield - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Mithril Shield - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Berserker's Mithril Shield - Prodáváno za 62 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Cleric's Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rampager's Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Knight's Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Valkyrie Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Krait Shell - Prodáváno za 1615 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Krait Shell - Prodáváno za 5201 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Mithril Greatsword - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Darksteel Hammer - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Bronze Spear - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Mace - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Steel Shield - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Axe - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Hammer - Prodáváno za 149 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Iron Spear - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Strength - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Strength - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Benevolence - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
2 Major Sigil of Benevolence - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Doom - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Major Sigil of Destroyer Slaying - Prodáváno za 109 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Doom - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Iron Axe - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Iron Axe - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Bringer's Ogre Cleaver - Prodáváno za 1720 za pomocí Max Buyout
1 Bringer's Ogre Javelin - Prodáváno za 1068 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Iron Spear - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Bringer's Ogre Bulwark - Prodáváno za 435 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Iron Shield - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Darksteel Dagger - Prodáváno za 341 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Dagger - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Krait Ripper - Prodáváno za 1788 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Sword - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Mace - Prodáváno za 105 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Mace - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Mace - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Darksteel Mace - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Shield - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Shield - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Darksteel Shield - Prodáváno za 52 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Darksteel Shield - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Mithril Shield - Prodáváno za 132 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Krait Shell - Prodáváno za 1555 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Axe - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Axe - Prodáváno za 182 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Darksteel Axe - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Hammer - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Steel Hammer - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Assassin's Darksteel Hammer - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Iron Spear - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Darksteel Spear - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
36.038.017.2

KUP U VENDORA (prodejce)

Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 199 za)
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 2016
Remaining Cost
36.038.017.2

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (184 za)
Copper Ore (98 za)
Iron Ore (196 za)
Mithril Ore (75 za)
Platinum Ore (113 za)
Elder Wood Log (181 za)
Green Wood Log (27 za)
Hard Wood Log (90 za)
Soft Wood Log (83 za)
Seasoned Wood Log (122 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Potent Venom Sac (109 za)
Large Scale (106 za)
Vial of Weak Blood (8 za)
Tiny Totem (10 za)
Large Bone (99 za)
Bone Shard (80 za)
Heavy Bone (300 za)
Tiny Claw (9 za)
Claw (354 za)
Large Claw (94 za)
Large Fang (99 za)
Onyx Fragment (1042 za)
Onyx Shard (3601 za)
Molten Fragment (1842 za)
Molten Core (59 za)
Destroyer Fragment (528 za)
Destroyer Shard (705 za)
Crystal Fragment (1967 za)
Crystal Shard (1000 za)
Crystal Core (50 za)
Remaining Cost
36.038.017.2

Předchystáno (Kup na tržišti)

Iron Mace Head (1579 za)
Small Soft Haft (244 za)
Bronze Shield Backing (329 za)
Mithril Shield Backing (299 za)
Steel Shield Backing (996 za)
Bronze Shield Boss (386 za)
Mithril Shield Boss (292 za)
Steel Shield Boss (1137 za)
Elder Wood Dowel (35 za)
Green Wood Dowel (37 za)
Berserker's Elder Inscription (273 za)
Strong Seasoned Inscription (1725 za)
Rampager's Mithril Plated Inscription (2139 za)
Precise Bronze Plated Inscription (567 za)
Rampager's Elder Inscription (212 za)
Precise Green Inscription (7 za)
Honed Seasoned Inscription (1612 za)
Cleric's Mithril Plated Inscription (2246 za)
Cleric's Elder Inscription (315 za)
Vital Green Inscription (18 za)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (2079 za)
Valkyrie Elder Inscription (223 za)
Resilient Green Inscription (8 za)
Hunter's Seasoned Inscription (1171 za)
Healing Green Inscription (7 za)
Hunter's Iron Plated Inscription (2066 za)
Strong Soft Inscription (151 za)
Hunter's Soft Inscription (265 za)
Hearty Soft Inscription (234 za)
Honed Soft Inscription (172 za)
Hearty Seasoned Inscription (1835 za)
Rampager's Hard Inscription (2220 za)
Cleric's Hard Inscription (2219 za)
Berserker's Hard Inscription (2173 za)
Assassin's Elder Inscription (213 za)
Malign Green Inscription (11 za)
Healing Bronze Plated Inscription (566 za)
Ravaging Iron Plated Inscription (2075 za)
Ravaging Soft Inscription (266 za)
Assassin's Darksteel Plated Inscription (3507 za)
Rampager's Darksteel Plated Inscription (3500 za)
Assassin's Hard Inscription (1961 za)
Rejuvenating Soft Inscription (169 za)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1746 za)
Giver's Iron-Plated Inscription (2284 za)
Giver's Steel-Plated Inscription (4794 za)
Snowflake (86 za)
Lucent Mote (10 za)
Symbol of Enhancement (1397 za)
Symbol of Pain (3707 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
5 Bronze Shield Backing (329 za)
2 Bronze Shield Boss (386 za)
51 Bronze Ingot (184 za)
40 Copper Ore (98 za)
4 Lump of Tin (8 za)
126 Green Wood Log (27 za)
5 Green Wood Dowel (37 za)
4 Precise Bronze Plated Inscription (567 za)
1 Precise Green Inscription (7 za)
1 Vital Green Inscription (18 za)
4 Resilient Green Inscription (8 za)
3 Healing Green Inscription (7 za)
1 Malign Green Inscription (11 za)
4 Healing Bronze Plated Inscription (566 za)
8 Tiny Venom Sac (5 za)
1 Vial of Weak Blood (8 za)
3 Tiny Totem (10 za)
12 Tiny Claw (9 za)

Cena: 24147 (Kumulativní cena: 24147)


Level: 0

Vytvoř: 42 Green Wood Plank
Vytvoř: 29 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 4 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 11 Small Green Haft
Vytvoř: 9 Large Green Haft
Vytvoř: 6 Bronze Mace Head
Vytvoř: 5 Bronze Hammer Head
Vytvoř: 5 Bronze Axe Blade
Vytvoř: 4 Bronze Spear Head
Vytvoř: 3 Bronze Shield Boss
Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Vital Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Malign Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Vial of Weak Blood (1)


Level: 25

Vytvoř: 4 Precise Green Inscription
Vytvoř: 1 Healing Green Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Resilient Green Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Precise Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Shield Backing (1)
Bronze Shield Boss (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Healing Green Inscription (1)


Level: 50

Vytvoř: 1 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 1 Malign Bronze Plated Inscription
Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Mace Head (1)
Small Green Haft (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Axe Blade (1)
Small Green Haft (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Bronze Hammer Head (1)
Large Green Haft (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)

Objev:

Large Green Haft (1)
Bronze Spear Head (1)
Healing Bronze Plated Inscription (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
3 Iron Mace Head (1579 za)
1 Small Soft Haft (244 za)
180 Iron Ore (196 za)
88 Soft Wood Log (83 za)
4 Hunter's Iron Plated Inscription (2066 za)
4 Strong Soft Inscription (151 za)
1 Hunter's Soft Inscription (265 za)
1 Hearty Soft Inscription (234 za)
3 Honed Soft Inscription (172 za)
2 Ravaging Iron Plated Inscription (2075 za)
1 Ravaging Soft Inscription (266 za)
4 Rejuvenating Soft Inscription (169 za)
1 Onyx Fragment (1042 za)
1 Crystal Fragment (1967 za)
8 Bone Shard (80 za)
1 Giver's Iron-Plated Inscription (2284 za)
20 Lucent Mote (10 za)
2 Symbol of Enhancement (1397 za)

Cena: 71467 (Kumulativní cena: 95614)


Level: 75

Vytvoř: 60 Iron Ingot
Vytvoř: 44 Soft Wood Plank
Vytvoř: 14 Small Soft Haft
Vytvoř: 7 Iron Axe Blade
Vytvoř: 7 Large Soft Haft
Vytvoř: 5 Iron Mace Head
Vytvoř: 4 Iron Hammer Head
Vytvoř: 3 Iron Spear Head
Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Soft Inscription (1)


Level:100

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hearty Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Honed Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Objev:

Onyx Fragment (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:125

Vytvoř: 1 Iron Plated Dowel
Vytvoř: 1 Vigorous Iron Plated Inscription
Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Vigorous Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Crystal Fragment (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Giver's Iron-Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Mace Head (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Axe Blade (1)
Small Soft Haft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Iron Hammer Head (1)
Large Soft Haft (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Objev:

Large Soft Haft (1)
Iron Spear Head (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Steel Shield Backing (996 za)
1 Steel Shield Boss (1137 za)
219 Iron Ore (196 za)
102 Seasoned Wood Log (122 za)
73 Lump of Coal (16 za)
5 Strong Seasoned Inscription (1725 za)
5 Honed Seasoned Inscription (1612 za)
1 Hunter's Seasoned Inscription (1171 za)
1 Hearty Seasoned Inscription (1835 za)
1 Rejuvenating Seasoned Inscription (1746 za)
2 Onyx Shard (3601 za)
1 Molten Fragment (1842 za)
1 Destroyer Fragment (528 za)
32 Claw (354 za)
3 Giver's Steel-Plated Inscription (4794 za)
70 Lucent Mote (10 za)
1 Symbol of Enhancement (1397 za)
2 Symbol of Pain (3707 za)

Cena: 125895 (Kumulativní cena: 221509)


Level:150

Vytvoř: 73 Steel Ingot
Vytvoř: 34 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 7 Small Seasoned Haft
Vytvoř: 6 Steel Shield Boss
Vytvoř: 6 Large Seasoned Haft
Vytvoř: 5 Steel Shield Backing
Vytvoř: 4 Steel Axe Blade
Vytvoř: 3 Steel Mace Head
Vytvoř: 3 Steel Hammer Head
Vytvoř: 3 Steel Spear Head
Objev:

Destroyer Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Hunter's Seasoned Inscription (1)


Level:175

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Rejuvenating Seasoned Inscription (1)

Objev:

Molten Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)


Level:200

Vytvoř: 4 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 4 Hunter's Steel Plated Inscription
Objev:

Symbol of Enhancement (1)
Onyx Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Giver's Steel-Plated Inscription (1)

Objev:

Large Seasoned Haft (1)
Steel Spear Head (1)
Giver's Steel-Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Giver's Steel-Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Mace Head (1)
Small Seasoned Haft (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Shield Backing (1)
Steel Shield Boss (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Axe Blade (1)
Small Seasoned Haft (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)

Objev:

Steel Hammer Head (1)
Large Seasoned Haft (1)
Hunter's Steel Plated Inscription (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
152 Platinum Ore (113 za)
78 Hard Wood Log (90 za)
1 Rampager's Hard Inscription (2220 za)
1 Cleric's Hard Inscription (2219 za)
4 Berserker's Hard Inscription (2173 za)
1 Assassin's Darksteel Plated Inscription (3507 za)
1 Rampager's Darksteel Plated Inscription (3500 za)
6 Assassin's Hard Inscription (1961 za)
76 Lump of Primordium (48 za)
2 Destroyer Shard (705 za)
2 Crystal Shard (1000 za)
8 Heavy Bone (300 za)
135 Snowflake (86 za)
100 Lucent Mote (10 za)
1 Symbol of Enhancement (1397 za)
1 Symbol of Pain (3707 za)

Cena: 83272 (Kumulativní cena: 304781)


Level:225

Vytvoř: 76 Darksteel Ingot
Vytvoř: 26 Hard Wood Plank
Vytvoř: 8 Darksteel Shield Backing
Vytvoř: 8 Darksteel Shield Boss
Vytvoř: 5 Small Hard Haft
Vytvoř: 4 Large Hard Haft
Vytvoř: 3 Darksteel Axe Blade
Vytvoř: 2 Darksteel Spear Head
Vytvoř: 2 Darksteel Hammer Head
Vytvoř: 2 Darksteel Mace Head
Vytvoř: 1 Darksteel Dagger Blade
Vytvoř: 1 Darksteel Dagger Hilt
Objev:

Symbol of Enhancement (1)
Crystal Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (5)


Level:250

Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Hammer Head (1)
Large Hard Haft (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Objev:

Symbol of Pain (1)
Destroyer Shard (2)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Darksteel Dagger Blade (1)
Darksteel Dagger Hilt (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Mace Head (1)
Small Hard Haft (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Darksteel Hammer Head (1)
Large Hard Haft (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Objev:

Large Hard Haft (1)
Darksteel Spear Head (1)
Assassin's Hard Inscription (1)


Level:275

Vytvoř: 4 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 3 Giver's Darksteel Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Rampager's Darksteel Plated Inscription (1)

Objev:

Darksteel Axe Blade (1)
Small Hard Haft (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)

Objev:

Large Hard Haft (1)
Darksteel Spear Head (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)

Objev:

Darksteel Shield Backing (1)
Darksteel Shield Boss (1)
Assassin's Darksteel Plated Inscription (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Mithril Shield Backing (299 za)
1 Mithril Shield Boss (292 za)
272 Mithril Ore (75 za)
72 Elder Wood Log (181 za)
3 Elder Wood Dowel (35 za)
2 Berserker's Elder Inscription (273 za)
1 Rampager's Mithril Plated Inscription (2139 za)
3 Rampager's Elder Inscription (212 za)
1 Cleric's Mithril Plated Inscription (2246 za)
2 Cleric's Elder Inscription (315 za)
1 Valkyrie Mithril Plated Inscription (2079 za)
1 Valkyrie Elder Inscription (223 za)
1 Assassin's Elder Inscription (213 za)
3 Potent Venom Sac (109 za)
8 Large Scale (106 za)
1 Molten Core (59 za)
1 Crystal Core (50 za)
23 Large Bone (99 za)
44 Large Claw (94 za)
23 Large Fang (99 za)
100 Lucent Mote (10 za)
1 Symbol of Enhancement (1397 za)
1 Symbol of Pain (3707 za)

Cena: 58918 (Kumulativní cena: 363699)


Level:300

Vytvoř:136 Mithril Ingot
Vytvoř: 24 Elder Wood Plank
Vytvoř: 13 Mithril Shield Backing
Vytvoř: 13 Mithril Shield Boss
Vytvoř: 6 Mithril Dagger Blade
Vytvoř: 6 Mithril Dagger Hilt
Vytvoř: 2 Mithril Sword Hilt
Vytvoř: 2 Mithril Sword Blade
Vytvoř: 1 Mithril Greatsword Blade
Vytvoř: 1 Mithril Greatsword Hilt
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Elder Inscription (1)


Level:325

Vytvoř: 2 Assassin's Elder Inscription
Vytvoř: 1 Rampager's Elder Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Sword Hilt (1)
Mithril Sword Blade (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Cleric's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Berserker's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Greatsword Blade (1)
Mithril Greatsword Hilt (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Objev:

Crystal Core (1)
Symbol of Enhancement (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Sword Hilt (1)
Mithril Sword Blade (1)
Assassin's Elder Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Elder Inscription (1)


Level:350

Vytvoř: 12 Mithril Plated Dowel
Vytvoř: 1 Assassin's Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Plated Inscription
Vytvoř: 1 Knight's Mithril Plated Inscription
Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Carrion Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Cleric's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Rampager's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Knight's Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Plated Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Plated Inscription (1)


Level:375

Vytvoř: 2 Assassin's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Carrion Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 1 Valkyrie Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Carrion Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Valkyrie Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Molten Core (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Objev:

Mithril Dagger Blade (1)
Mithril Dagger Hilt (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Shield Backing (1)
Mithril Shield Boss (1)
Assassin's Mithril Imbued Inscription (1)


Level:400

Nic. Vše hotovo!