Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-10-15T18:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
275676
Očekávaná návratnost
- 21183
Očekávaná koncová cena
254493

1 Mighty Seeker Boots - Prodáváno za 155 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Boots - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Boots - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Boots - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Boots - Prodáváno za 364 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Gloves - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Gloves - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Gloves - Prodáváno za 179 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Gloves - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Gloves - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Gloves - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Gloves - Prodáváno za 248 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Gloves - Prodáváno za 339 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Gloves - Prodáváno za 235 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Gloves - Prodáváno za 232 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Leather Gloves - Prodáváno za 258 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Gloves - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Gloves - Prodáváno za 149 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Gloves - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Shoulders - Prodáváno za 117 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Shoulders - Prodáváno za 142 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Shoulders - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Mask - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Mask - Prodáváno za 29 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Mask - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Mask - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Mask - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Mask - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Mask - Prodáváno za 357 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Mask - Prodáváno za 314 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Mask - Prodáváno za 294 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Mask - Prodáváno za 333 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Mask - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Mask - Prodáváno za 169 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Mask - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Gloves - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Gloves - Prodáváno za 201 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Boots - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Shoulders - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Shoulders - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Shoulders - Prodáváno za 37 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Shoulders - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Shoulders - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Shoulders - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Shoulders - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Shoulders - Prodáváno za 337 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Shoulders - Prodáváno za 337 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Shoulders - Prodáváno za 276 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Shoulders - Prodáváno za 254 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Mask - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Mask - Prodáváno za 316 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Mask - Prodáváno za 199 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Rascal Gloves - Prodáváno za 252 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Gloves - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Gloves - Prodáváno za 139 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Gloves - Prodáváno za 162 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Gloves - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Shoulders - Prodáváno za 176 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Shoulders - Prodáváno za 156 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Rascal Mask - Prodáváno za 252 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 317 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 235 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 229 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Mask - Prodáváno za 311 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Rascal Mask - Prodáváno za 67 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rejuvenating Outlaw Gloves - Prodáváno za 224 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Gloves - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Boots - Prodáváno za 280 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Shoulders - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Shoulders - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Mask - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
2 Minor Rune of Speed - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Ice - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Wurm - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Wurm - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Ranger - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Ranger - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
12 Major Rune of the Thief - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Noble Shoulders - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Leather Shoulders - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Noble Pants - Prodáváno za 2837 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Noble Mask - Prodáváno za 301 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Leather Mask - Prodáváno za 163 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Noble Gloves - Prodáváno za 651 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Leather Gloves - Prodáváno za 167 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Seeker Mask - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Gloves - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Gloves - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Gloves - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Shoulders - Prodáváno za 282 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Shoulders - Prodáváno za 221 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Mask - Prodáváno za 237 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Mask - Prodáváno za 208 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Mask - Prodáváno za 239 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Mask - Prodáváno za 560 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
275676

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
275676

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (97 za)
Rawhide Leather Section (73 za)
Thin Leather Section (274 za)
Thick Leather Section (56 za)
Coarse Leather Section (104 za)
Rugged Leather Section (312 za)
Wool Scrap (256 za)
Cotton Scrap (150 za)
Linen Scrap (307 za)
Tiny Venom Sac (7 za)
Full Venom Sac (480 za)
Tiny Scale (12 za)
Smooth Scale (204 za)
Vial of Blood (446 za)
Tiny Totem (10 za)
Bone Chip (6 za)
Tiny Claw (8 za)
Small Claw (68 za)
Sharp Claw (479 za)
Small Fang (106 za)
Large Fang (49 za)
Charged Sliver (800 za)
Charged Fragment (2313 za)
Onyx Fragment (2988 za)
Onyx Core (184 za)
Glacial Shard (3341 za)
Glacial Core (66 za)
Crystal Shard (1504 za)
Crystal Core (68 za)
Corrupted Fragment (1580 za)
Corrupted Shard (3028 za)
Corrupted Core (52 za)
Remaining Cost
275676

Předchystáno (Kup na tržišti)

Coarse Glove Lining (231 za)
Thin Boot Sole (349 za)
Thin Boot Upper (885 za)
Thin Mask Panel (423 za)
Thin Mask Strap (897 za)
Rawhide Mask Padding (90 za)
Rawhide Mask Strap (238 za)
Rawhide Shoulderguard Padding (93 za)
Rawhide Boot Sole (98 za)
Rawhide Shoulderguard Panel (211 za)
Rugged Glove Lining (484 za)
Rugged Goggle Padding (1245 za)
Rugged Goggle Strap (481 za)
Mighty Jute Insignia (139 za)
Precise Jute Insignia (134 za)
Resilient Jute Insignia (144 za)
Vital Jute Insignia (140 za)
Vital Embroidered Jute Insignia (351 za)
Healing Jute Insignia (140 za)
Hunter's Wool Insignia (425 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (2458 za)
Strong Wool Insignia (474 za)
Honed Wool Insignia (523 za)
Honed Embroidered Wool Insignia (2497 za)
Honed Cotton Insignia (1597 za)
Strong Cotton Insignia (1485 za)
Hearty Cotton Insignia (1539 za)
Hunter's Cotton Insignia (848 za)
Berserker's Linen Insignia (1650 za)
Cleric's Linen Insignia (2080 za)
Rampager's Linen Insignia (1636 za)
Ravaging Cotton Insignia (790 za)
Malign Jute Insignia (140 za)
Ravaging Wool Insignia (429 za)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (2100 za)
Hearty Wool Insignia (567 za)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (4765 za)
Valkyrie Linen Insignia (1144 za)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (4770 za)
Rejuvenating Wool Insignia (494 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (1310 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (208 za)
Giver's Embroidered Linen Insignia (5957 za)
Wool Patch (1536 za)
Jute Patch (332 za)
Snowflake (72 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
7 Rawhide Mask Padding (90 za)
2 Rawhide Mask Strap (238 za)
6 Rawhide Shoulderguard Padding (93 za)
10 Rawhide Boot Sole (98 za)
3 Rawhide Shoulderguard Panel (211 za)
46 Jute Scrap (97 za)
76 Rawhide Leather Section (73 za)
14 Spool of Jute Thread (8 za)
3 Mighty Jute Insignia (139 za)
2 Precise Jute Insignia (134 za)
2 Resilient Jute Insignia (144 za)
1 Vital Jute Insignia (140 za)
2 Vital Embroidered Jute Insignia (351 za)
3 Healing Jute Insignia (140 za)
2 Malign Jute Insignia (140 za)
11 Tiny Venom Sac (7 za)
3 Tiny Scale (12 za)
3 Tiny Totem (10 za)
17 Bone Chip (6 za)
14 Tiny Claw (8 za)
1 Giver's Embroidered Jute Insignia (208 za)
3 Jute Patch (332 za)

Cena: 17475 (Kumulativní cena: 17475)


Level: 0

Vytvoř: 38 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 23 Bolt of Jute
Vytvoř: 7 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 7 Rawhide Glove Strap
Vytvoř: 5 Rawhide Boot Upper
Vytvoř: 3 Vital Jute Insignia
Vytvoř: 1 Malign Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Mighty Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Vital Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Malign Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)


Level: 25

Vytvoř: 6 Rawhide Mask Strap
Vytvoř: 2 Precise Jute Insignia
Vytvoř: 1 Rawhide Mask Padding
Vytvoř: 1 Healing Jute Insignia
Vytvoř: 1 Resilient Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Precise Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Healing Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 4 Rawhide Shoulderguard Panel
Vytvoř: 1 Rawhide Shoulderguard Padding
Vytvoř: 1 Vital Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Precise Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
4 Thin Boot Sole (349 za)
2 Thin Boot Upper (885 za)
2 Thin Mask Panel (423 za)
2 Thin Mask Strap (897 za)
70 Thin Leather Section (274 za)
56 Wool Scrap (256 za)
20 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Hunter's Wool Insignia (425 za)
2 Hunter's Embroidered Wool Insignia (2458 za)
4 Strong Wool Insignia (474 za)
2 Honed Wool Insignia (523 za)
2 Honed Embroidered Wool Insignia (2497 za)
1 Ravaging Wool Insignia (429 za)
3 Ravaging Embroidered Wool Insignia (2100 za)
3 Hearty Wool Insignia (567 za)
4 Rejuvenating Wool Insignia (494 za)
2 Charged Sliver (800 za)
1 Onyx Fragment (2988 za)
8 Small Claw (68 za)
4 Small Fang (106 za)
1 Wool Patch (1536 za)

Cena: 70417 (Kumulativní cena: 87892)


Level: 75

Vytvoř: 35 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 28 Bolt of Wool
Vytvoř: 7 Thin Mask Panel
Vytvoř: 7 Thin Mask Strap
Vytvoř: 7 Thin Glove Strap
Vytvoř: 7 Thin Glove Lining
Vytvoř: 6 Thin Shoulderguard Panel
Vytvoř: 6 Thin Shoulderguard Padding
Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Cured Thin Leather Square (1)
Charged Sliver (2)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Vytvoř: 1 Honed Wool Insignia
Objev:

Thin Boot Upper (1)
Strong Wool Insignia (1)
Thin Boot Sole (2)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Upper (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)
Thin Boot Sole (2)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Vytvoř: 1 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Honed Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Honed Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Cured Thin Leather Square (1)
Onyx Fragment (1)
Small Fang (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Coarse Glove Lining (231 za)
74 Coarse Leather Section (104 za)
50 Cotton Scrap (150 za)
15 Spool of Cotton Thread (24 za)
3 Honed Cotton Insignia (1597 za)
1 Strong Cotton Insignia (1485 za)
3 Hearty Cotton Insignia (1539 za)
1 Hunter's Cotton Insignia (848 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (790 za)
3 Rejuvenating Cotton Insignia (1310 za)
6 Vial of Blood (446 za)
1 Charged Fragment (2313 za)
12 Crystal Shard (1504 za)
1 Corrupted Fragment (1580 za)
105 Snowflake (72 za)

Cena: 64656 (Kumulativní cena: 152548)


Level:150

Vytvoř: 37 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 25 Bolt of Cotton
Vytvoř: 7 Coarse Glove Panel
Vytvoř: 5 Coarse Shoulderguard Panel
Vytvoř: 5 Coarse Shoulderguard Padding
Vytvoř: 5 Coarse Glove Lining
Vytvoř: 5 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 5 Coarse Goggle Strap
Vytvoř: 3 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Cured Coarse Leather Square (1)
Corrupted Fragment (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 2 Strong Cotton Insignia
Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cured Coarse Leather Square (1)
Charged Fragment (1)


Level:200

Objev:

Cured Coarse Leather Square (1)
Crystal Shard (2)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 5 Major Rune of the Thief


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Rugged Glove Lining (484 za)
1 Rugged Goggle Padding (1245 za)
1 Rugged Goggle Strap (481 za)
72 Rugged Leather Section (312 za)
64 Linen Scrap (307 za)
20 Spool of Linen Thread (32 za)
3 Berserker's Linen Insignia (1650 za)
2 Cleric's Linen Insignia (2080 za)
2 Rampager's Linen Insignia (1636 za)
1 Assassin's Embroidered Linen Insignia (4765 za)
2 Valkyrie Linen Insignia (1144 za)
1 Valkyrie Embroidered Linen Insignia (4770 za)
3 Full Venom Sac (480 za)
6 Smooth Scale (204 za)
2 Glacial Shard (3341 za)
2 Corrupted Shard (3028 za)
9 Sharp Claw (479 za)
4 Giver's Embroidered Linen Insignia (5957 za)

Cena: 113192 (Kumulativní cena: 265740)


Level:225

Vytvoř: 36 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 32 Bolt of Linen
Vytvoř: 8 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 8 Rugged Goggle Strap
Vytvoř: 7 Rugged Glove Panel
Vytvoř: 5 Rugged Glove Lining
Vytvoř: 4 Rugged Shoulderguard Panel
Vytvoř: 4 Rugged Shoulderguard Padding
Vytvoř: 2 Knight's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Rugged Trouser Padding
Vytvoř: 1 Rugged Trouser Panel
Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 3 Assassin's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Linen Insignia
Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Cured Rugged Leather Square (1)
Corrupted Shard (2)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Cured Rugged Leather Square (1)
Glacial Shard (2)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Trouser Padding (1)
Rugged Trouser Panel (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
120 Thick Leather Section (56 za)
8 Onyx Core (184 za)
8 Glacial Core (66 za)
6 Crystal Core (68 za)
8 Corrupted Core (52 za)
8 Large Fang (49 za)

Cena: 9936 (Kumulativní cena: 275676)


Level:300

Vytvoř: 30 Cured Thick Leather Square
Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 5 Major Rune of the Thief

Level:325

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Onyx Core (1)
Large Fang (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ranger

Level:350

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Corrupted Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Wurm

Level:375

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Glacial Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ice

Level:400

Nic. Vše hotovo!