Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-06-27T15:20:03+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
323166
Očekávaná návratnost
- 28035
Očekávaná koncová cena
295131

1 Mighty Seeker Boots - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Gloves - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Gloves - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Gloves - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Gloves - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Gloves - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Outlaw Gloves - Prodáváno za 249 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Gloves - Prodáváno za 249 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Gloves - Prodáváno za 286 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Gloves - Prodáváno za 282 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Gloves - Prodáváno za 310 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Gloves - Prodáváno za 343 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Gloves - Prodáváno za 323 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Shoulders - Prodáváno za 346 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Shoulders - Prodáváno za 328 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Shoulders - Prodáváno za 320 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Mask - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Mask - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Mask - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Mask - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Mask - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Mask - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Outlaw Mask - Prodáváno za 201 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Mask - Prodáváno za 293 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Mask - Prodáváno za 260 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Mask - Prodáváno za 269 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Mask - Prodáváno za 307 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Leather Mask - Prodáváno za 342 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Mask - Prodáváno za 297 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Mask - Prodáváno za 345 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Mask - Prodáváno za 326 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Leather Mask - Prodáváno za 310 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Mask - Prodáváno za 286 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Mask - Prodáváno za 284 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Leather Mask - Prodáváno za 338 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Mask - Prodáváno za 323 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Leather Mask - Prodáváno za 303 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Gloves - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Gloves - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Boots - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Shoulders - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Shoulders - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Shoulders - Prodáváno za 162 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Shoulders - Prodáváno za 125 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Shoulders - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Shoulders - Prodáváno za 283 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Shoulders - Prodáváno za 272 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Shoulders - Prodáváno za 216 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Shoulders - Prodáváno za 285 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Outlaw Shoulders - Prodáváno za 243 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Mask - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Mask - Prodáváno za 142 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Mask - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Mask - Prodáváno za 265 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Mask - Prodáváno za 238 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Gloves - Prodáváno za 314 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Gloves - Prodáváno za 437 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Shoulders - Prodáváno za 404 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Rascal Mask - Prodáváno za 448 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 450 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 458 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 314 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 442 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Mask - Prodáváno za 429 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 363 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Rascal Mask - Prodáváno za 332 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 330 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 429 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Gloves - Prodáváno za 280 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Gloves - Prodáváno za 341 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Shoulders - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Shoulders - Prodáváno za 328 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 332 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Mask - Prodáváno za 269 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Noble Mask - Prodáváno za 1050 za pomocí Max Buyout
2 Minor Rune of Speed - Prodáváno za 11 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Ice - Prodáváno za 6 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Ice - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
2 Major Rune of the Ogre - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Wurm - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Wurm - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Engineer - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Ranger - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Thief - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
5 Major Rune of the Thief - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of Altruism - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Noble Shoulders - Prodáváno za 2487 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Noble Mask - Prodáváno za 507 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Leather Mask - Prodáváno za 264 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Seeker Gloves - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Seeker Mask - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Gloves - Prodáváno za 433 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Shoulders - Prodáváno za 451 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 315 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Mask - Prodáváno za 280 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Mask - Prodáváno za 382 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

455 , Master Craftsman or Vendor
NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 19 za)

Total : 455

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Iron Ore (231 za)
Jute Scrap (118 za)
Rawhide Leather Section (118 za)
Thin Leather Section (362 za)
Thick Leather Section (237 za)
Coarse Leather Section (439 za)
Rugged Leather Section (594 za)
Cured Thin Leather Square (697 za)
Cured Thick Leather Square (920 za)
Wool Scrap (339 za)
Cotton Scrap (203 za)
Linen Scrap (327 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Small Venom Sac (39 za)
Full Venom Sac (566 za)
Small Scale (110 za)
Scale (142 za)
Smooth Scale (338 za)
Vial of Weak Blood (11 za)
Vial of Thin Blood (107 za)
Vial of Blood (170 za)
Vial of Thick Blood (600 za)
Bone Chip (6 za)
Bone Shard (39 za)
Bone (38 za)
Heavy Bone (315 za)
Tiny Claw (8 za)
Sharp Claw (558 za)
Small Fang (99 za)
Sharp Fang (312 za)
Large Fang (72 za)
Charged Sliver (1100 za)
Charged Fragment (3094 za)
Onyx Shard (3637 za)
Onyx Core (210 za)
Glacial Sliver (1114 za)
Glacial Shard (2577 za)
Glacial Core (73 za)
Destroyer Fragment (3047 za)
Crystal Sliver (500 za)
Crystal Core (71 za)
Corrupted Fragment (906 za)
Corrupted Shard (3583 za)
Corrupted Core (58 za)
Tiny Snowflake (6 za)
Glittering Snowflake (21 za)
Unique Snowflake (43 za)
Pristine Snowflake (84 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Coarse Goggle Padding (809 za)
Rawhide Mask Padding (115 za)
Rawhide Mask Strap (346 za)
Rawhide Shoulderguard Padding (94 za)
Rawhide Glove Lining (125 za)
Rawhide Boot Sole (93 za)
Rawhide Shoulderguard Panel (353 za)
Rugged Goggle Strap (1000 za)
Mighty Jute Insignia (171 za)
Precise Jute Insignia (154 za)
Resilient Jute Insignia (167 za)
Vital Jute Insignia (172 za)
Mighty Embroidered Jute Insignia (372 za)
Vital Embroidered Jute Insignia (368 za)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1975 za)
Healing Jute Insignia (160 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (2075 za)
Strong Wool Insignia (558 za)
Honed Wool Insignia (533 za)
Honed Embroidered Wool Insignia (2086 za)
Honed Cotton Insignia (537 za)
Strong Cotton Insignia (525 za)
Hearty Cotton Insignia (681 za)
Strong Embroidered Cotton Insignia (615 za)
Honed Embroidered Cotton Insignia (626 za)
Vigorous Cotton Insignia (89 za)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (599 za)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (600 za)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (456 za)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (3577 za)
Berserker's Linen Insignia (1920 za)
Cleric's Linen Insignia (2152 za)
Rampager's Linen Insignia (1798 za)
Ravaging Cotton Insignia (87 za)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (598 za)
Healing Embroidered Jute Insignia (361 za)
Malign Jute Insignia (168 za)
Malign Embroidered Jute Insignia (340 za)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (2036 za)
Hearty Wool Insignia (673 za)
Hearty Embroidered Wool Insignia (2055 za)
Assassin's Linen Insignia (1810 za)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (3579 za)
Knight's Embroidered Linen Insignia (3586 za)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (3580 za)
Rejuvenating Wool Insignia (697 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (795 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (153 za)
Wool Patch (1958 za)
Jute Patch (355 za)
Cotton Patch (498 za)
Linen Patch (3404 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
5 Rawhide Mask Padding (115 za)
1 Rawhide Mask Strap (346 za)
5 Rawhide Shoulderguard Padding (94 za)
2 Rawhide Glove Lining (125 za)
4 Rawhide Boot Sole (93 za)
1 Rawhide Shoulderguard Panel (353 za)
48 Jute Scrap (118 za)
72 Rawhide Leather Section (118 za)
12 Spool of Jute Thread (8 za)
2 Mighty Jute Insignia (171 za)
2 Precise Jute Insignia (154 za)
2 Resilient Jute Insignia (167 za)
1 Vital Jute Insignia (172 za)
1 Mighty Embroidered Jute Insignia (372 za)
1 Vital Embroidered Jute Insignia (368 za)
2 Healing Jute Insignia (160 za)
2 Healing Embroidered Jute Insignia (361 za)
1 Malign Jute Insignia (168 za)
1 Malign Embroidered Jute Insignia (340 za)
14 Tiny Venom Sac (5 za)
3 Vial of Weak Blood (11 za)
2 Crystal Sliver (500 za)
11 Bone Chip (6 za)
8 Tiny Claw (8 za)
3 Tiny Snowflake (6 za)
1 Giver's Embroidered Jute Insignia (153 za)
3 Jute Patch (355 za)

Cena: 22537 (Kumulativní cena: 22537)


Level: 0

Vytvoř: 36 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 24 Bolt of Jute
Vytvoř: 7 Rawhide Glove Strap
Vytvoř: 5 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 2 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 2 Rawhide Boot Upper
Vytvoř: 1 Vital Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Mighty Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Malign Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Objev:

Stretched Rawhide Leather Square (1)
Crystal Sliver (2)


Level: 25

Vytvoř: 9 Rawhide Mask Strap
Vytvoř: 5 Rawhide Mask Padding
Vytvoř: 1 Giver's Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 4 Rawhide Shoulderguard Panel
Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Vital Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Precise Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Iron Ore (231 za)
70 Thin Leather Section (362 za)
1 Cured Thin Leather Square (697 za)
66 Wool Scrap (339 za)
21 Spool of Wool Thread (16 za)
2 Vigorous Embroidered Wool Insignia (1975 za)
1 Hunter's Embroidered Wool Insignia (2075 za)
2 Strong Wool Insignia (558 za)
2 Honed Wool Insignia (533 za)
1 Honed Embroidered Wool Insignia (2086 za)
2 Ravaging Embroidered Wool Insignia (2036 za)
2 Hearty Wool Insignia (673 za)
1 Hearty Embroidered Wool Insignia (2055 za)
3 Rejuvenating Wool Insignia (697 za)
8 Small Venom Sac (39 za)
3 Small Scale (110 za)
3 Vial of Thin Blood (107 za)
2 Charged Sliver (1100 za)
2 Glacial Sliver (1114 za)
1 Destroyer Fragment (3047 za)
8 Bone Shard (39 za)
3 Small Fang (99 za)
2 Wool Patch (1958 za)

Cena: 81798 (Kumulativní cena: 104335)


Level: 75

Vytvoř: 35 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 33 Bolt of Wool
Vytvoř: 9 Thin Mask Panel
Vytvoř: 9 Thin Mask Strap
Vytvoř: 6 Thin Glove Strap
Vytvoř: 6 Thin Glove Lining
Vytvoř: 6 Thin Shoulderguard Panel
Vytvoř: 6 Thin Shoulderguard Padding
Objev:

Cured Thin Leather Square (1)
Charged Sliver (2)

Objev:

Cured Thin Leather Square (1)
Glacial Sliver (2)


Level:100

Vytvoř: 1 Honed Wool Insignia
Vytvoř: 1 Strong Wool Insignia
Vytvoř: 1 Hearty Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Ore (1)
Cured Thin Leather Square (1)
Destroyer Fragment (1)


Level:125

Vytvoř: 1 Vigorous Embroidered Wool Insignia
Vytvoř: 1 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Honed Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Coarse Goggle Padding (809 za)
64 Coarse Leather Section (439 za)
76 Cotton Scrap (203 za)
21 Spool of Cotton Thread (24 za)
3 Honed Cotton Insignia (537 za)
2 Strong Cotton Insignia (525 za)
1 Hearty Cotton Insignia (681 za)
1 Strong Embroidered Cotton Insignia (615 za)
1 Honed Embroidered Cotton Insignia (626 za)
1 Vigorous Cotton Insignia (89 za)
1 Hearty Embroidered Cotton Insignia (599 za)
1 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (600 za)
1 Vigorous Embroidered Cotton Insignia (456 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (87 za)
1 Ravaging Embroidered Cotton Insignia (598 za)
3 Rejuvenating Cotton Insignia (795 za)
6 Scale (142 za)
3 Vial of Blood (170 za)
1 Charged Fragment (3094 za)
1 Corrupted Fragment (906 za)
15 Bone (38 za)
3 Glittering Snowflake (21 za)
2 Cotton Patch (498 za)

Cena: 61225 (Kumulativní cena: 165560)


Level:150

Vytvoř: 38 Bolt of Cotton
Vytvoř: 32 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 14 Coarse Goggle Strap
Vytvoř: 13 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 4 Coarse Shoulderguard Panel
Vytvoř: 4 Coarse Shoulderguard Padding
Vytvoř: 4 Coarse Glove Lining
Vytvoř: 4 Coarse Glove Panel
Vytvoř: 1 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)

Objev:

Cured Coarse Leather Square (1)
Corrupted Fragment (1)


Level:175

Vytvoř: 2 Hearty Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Strong Cotton Insignia
Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cured Coarse Leather Square (1)
Charged Fragment (1)


Level:200

Vytvoř: 1 Vigorous Intricate Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Honed Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Vigorous Intricate Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Rugged Goggle Strap (1000 za)
54 Rugged Leather Section (594 za)
72 Linen Scrap (327 za)
18 Spool of Linen Thread (32 za)
1 Berserker's Embroidered Linen Insignia (3577 za)
1 Berserker's Linen Insignia (1920 za)
1 Cleric's Linen Insignia (2152 za)
2 Rampager's Linen Insignia (1798 za)
2 Assassin's Linen Insignia (1810 za)
1 Rampager's Embroidered Linen Insignia (3579 za)
1 Knight's Embroidered Linen Insignia (3586 za)
1 Valkyrie Embroidered Linen Insignia (3580 za)
3 Full Venom Sac (566 za)
3 Smooth Scale (338 za)
3 Vial of Thick Blood (600 za)
4 Onyx Shard (3637 za)
2 Glacial Shard (2577 za)
2 Corrupted Shard (3583 za)
3 Heavy Bone (315 za)
3 Sharp Claw (558 za)
4 Sharp Fang (312 za)
10 Unique Snowflake (43 za)
2 Linen Patch (3404 za)

Cena: 125291 (Kumulativní cena: 290851)


Level:225

Vytvoř: 36 Bolt of Linen
Vytvoř: 27 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 12 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 11 Rugged Goggle Strap
Vytvoř: 3 Rugged Shoulderguard Panel
Vytvoř: 3 Rugged Shoulderguard Padding
Vytvoř: 3 Rugged Glove Lining
Vytvoř: 3 Rugged Glove Panel
Vytvoř: 1 Valkyrie Linen Insignia
Vytvoř: 1 Carrion Linen Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Objev:

Cured Rugged Leather Square (1)
Sharp Fang (1)
Onyx Shard (2)


Level:250

Vytvoř: 1 Assassin's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Berserker's Linen Insignia
Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Cured Rugged Leather Square (1)
Onyx Shard (2)

Objev:

Cured Rugged Leather Square (1)
Corrupted Shard (2)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Vytvoř: 2 Giver's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Cured Rugged Leather Square (1)
Glacial Shard (2)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
104 Thick Leather Section (237 za)
4 Cured Thick Leather Square (920 za)
9 Onyx Core (210 za)
9 Glacial Core (73 za)
5 Crystal Core (71 za)
7 Corrupted Core (58 za)
8 Large Fang (72 za)
1 Pristine Snowflake (84 za)

Cena: 32296 (Kumulativní cena: 323147)


Level:300

Vytvoř: 26 Cured Thick Leather Square
Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Crystal Core (1)

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Glacial Core (1)
Pristine Snowflake (1)

Vytvoř: 4 Major Rune of the Thief

Level:325

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Onyx Core (1)
Large Fang (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ranger

Level:350

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Onyx Core (1)

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Corrupted Core (1)

Vytvoř: 6 Major Rune of the Wurm

Level:375

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Glacial Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ice

Level:400

Nic. Vše hotovo!