Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-04-20T06:20:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
274644
Očekávaná návratnost
- 21007
Očekávaná koncová cena
253637

1 Precise Seeker Boots - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Boots - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Gloves - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Gloves - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Gloves - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Gloves - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Gloves - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Outlaw Gloves - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Gloves - Prodáváno za 266 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Gloves - Prodáváno za 230 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Gloves - Prodáváno za 266 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Gloves - Prodáváno za 208 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Gloves - Prodáváno za 236 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Gloves - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Gloves - Prodáváno za 121 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Shoulders - Prodáváno za 223 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Shoulders - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Mask - Prodáváno za 36 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Mask - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Mask - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Mask - Prodáváno za 25 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Seeker Mask - Prodáváno za 134 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Mask - Prodáváno za 260 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Mask - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Gloves - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Boots - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Shoulders - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Shoulders - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Shoulders - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Shoulders - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Shoulders - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Shoulders - Prodáváno za 146 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Shoulders - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Shoulders - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Shoulders - Prodáváno za 324 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Shoulders - Prodáváno za 338 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Shoulders - Prodáváno za 324 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Outlaw Shoulders - Prodáváno za 262 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Shoulders - Prodáváno za 290 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Shoulders - Prodáváno za 226 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Mask - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Gloves - Prodáváno za 375 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Gloves - Prodáváno za 385 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Shoulders - Prodáváno za 328 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Rascal Mask - Prodáváno za 621 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 324 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 511 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 317 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 237 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Mask - Prodáváno za 554 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 549 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 558 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Gloves - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Gloves - Prodáváno za 107 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Boots - Prodáváno za 231 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Shoes - Prodáváno za 120 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Shoulders - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Shoulders - Prodáváno za 173 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 123 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Mask - Prodáváno za 208 za pomocí Max Buyout
2 Minor Rune of Speed - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of Speed - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
4 Minor Rune of the Ice - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Ice - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
2 Major Rune of the Ogre - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
5 Minor Rune of the Wurm - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Wurm - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Ranger - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
2 Minor Rune of the Thief - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
13 Major Rune of the Thief - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of Altruism - Prodáváno za 6 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Noble Shoulders - Prodáváno za 2412 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Leather Shoulders - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Noble Mask - Prodáváno za 811 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Giver's Noble Gloves - Prodáváno za 854 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Leather Gloves - Prodáváno za 378 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Seeker Gloves - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Gloves - Prodáváno za 324 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Gloves - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Gloves - Prodáváno za 375 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Shoulders - Prodáváno za 259 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Shoulders - Prodáváno za 477 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Mask - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Mask - Prodáváno za 303 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
274644

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
274644

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (89 za)
Rawhide Leather Section (71 za)
Thin Leather Section (250 za)
Thick Leather Section (79 za)
Coarse Leather Section (132 za)
Rugged Leather Section (444 za)
Cured Thick Leather Square (302 za)
Wool Scrap (280 za)
Cotton Scrap (163 za)
Linen Scrap (311 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Smooth Scale (305 za)
Vial of Thick Blood (515 za)
Tiny Totem (9 za)
Bone Chip (7 za)
Heavy Bone (259 za)
Tiny Claw (8 za)
Small Claw (50 za)
Sharp Fang (309 za)
Large Fang (70 za)
Charged Sliver (882 za)
Charged Fragment (2632 za)
Charged Shard (3122 za)
Onyx Shard (2888 za)
Onyx Core (58 za)
Glacial Sliver (802 za)
Glacial Fragment (2101 za)
Glacial Shard (3310 za)
Glacial Core (50 za)
Crystal Sliver (305 za)
Crystal Fragment (1931 za)
Crystal Shard (1390 za)
Crystal Core (73 za)
Corrupted Fragment (359 za)
Corrupted Shard (2824 za)
Corrupted Core (50 za)
Remaining Cost
274644

Předchystáno (Kup na tržišti)

Coarse Boot Sole (263 za)
Thin Boot Sole (280 za)
Thin Glove Strap (998 za)
Thin Glove Lining (450 za)
Rawhide Mask Padding (97 za)
Rawhide Mask Strap (256 za)
Rawhide Shoulderguard Padding (87 za)
Rawhide Glove Lining (128 za)
Rawhide Boot Sole (80 za)
Rawhide Shoulderguard Panel (199 za)
Rugged Goggle Strap (688 za)
Mighty Jute Insignia (160 za)
Precise Jute Insignia (129 za)
Resilient Jute Insignia (140 za)
Vital Jute Insignia (154 za)
Precise Embroidered Jute Insignia (318 za)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1611 za)
Healing Jute Insignia (128 za)
Hunter's Wool Insignia (450 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1490 za)
Strong Wool Insignia (597 za)
Honed Wool Insignia (617 za)
Strong Embroidered Wool Insignia (1616 za)
Honed Embroidered Wool Insignia (1620 za)
Honed Cotton Insignia (1693 za)
Hearty Cotton Insignia (1791 za)
Berserker's Linen Insignia (1786 za)
Cleric's Linen Insignia (1951 za)
Rampager's Linen Insignia (1787 za)
Malign Jute Insignia (134 za)
Hearty Wool Insignia (674 za)
Assassin's Linen Insignia (1244 za)
Valkyrie Linen Insignia (1362 za)
Carrion Embroidered Linen Insignia (4195 za)
Knight's Embroidered Linen Insignia (4275 za)
Rejuvenating Wool Insignia (525 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (1397 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (175 za)
Giver's Embroidered Linen Insignia (5995 za)
Wool Patch (1388 za)
Jute Patch (275 za)
Snowflake (59 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
4 Rawhide Mask Padding (97 za)
1 Rawhide Mask Strap (256 za)
7 Rawhide Shoulderguard Padding (87 za)
2 Rawhide Glove Lining (128 za)
6 Rawhide Boot Sole (80 za)
4 Rawhide Shoulderguard Panel (199 za)
46 Jute Scrap (89 za)
68 Rawhide Leather Section (71 za)
11 Spool of Jute Thread (8 za)
1 Mighty Jute Insignia (160 za)
1 Precise Jute Insignia (129 za)
2 Resilient Jute Insignia (140 za)
1 Vital Jute Insignia (154 za)
1 Precise Embroidered Jute Insignia (318 za)
2 Healing Jute Insignia (128 za)
1 Malign Jute Insignia (134 za)
17 Tiny Venom Sac (5 za)
14 Tiny Totem (9 za)
2 Crystal Sliver (305 za)
14 Bone Chip (7 za)
17 Tiny Claw (8 za)
1 Giver's Embroidered Jute Insignia (175 za)
4 Jute Patch (275 za)

Cena: 15556 (Kumulativní cena: 15556)


Level: 0

Vytvoř: 34 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 23 Bolt of Jute
Vytvoř: 7 Rawhide Glove Strap
Vytvoř: 5 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 3 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 3 Rawhide Boot Upper
Vytvoř: 2 Vital Jute Insignia
Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Malign Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Objev:

Stretched Rawhide Leather Square (1)
Crystal Sliver (2)


Level: 25

Vytvoř: 5 Rawhide Mask Strap
Vytvoř: 3 Precise Jute Insignia
Vytvoř: 2 Healing Jute Insignia
Vytvoř: 2 Rawhide Mask Padding
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Precise Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Healing Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 4 Rawhide Shoulderguard Panel
Vytvoř: 1 Rawhide Shoulderguard Padding
Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Vital Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Precise Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Healing Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Thin Boot Sole (280 za)
1 Thin Glove Strap (998 za)
1 Thin Glove Lining (450 za)
82 Thin Leather Section (250 za)
44 Wool Scrap (280 za)
20 Spool of Wool Thread (16 za)
2 Vigorous Embroidered Wool Insignia (1611 za)
1 Hunter's Wool Insignia (450 za)
1 Hunter's Embroidered Wool Insignia (1490 za)
3 Strong Wool Insignia (597 za)
2 Honed Wool Insignia (617 za)
2 Strong Embroidered Wool Insignia (1616 za)
2 Honed Embroidered Wool Insignia (1620 za)
2 Hearty Wool Insignia (674 za)
4 Rejuvenating Wool Insignia (525 za)
2 Charged Sliver (882 za)
2 Glacial Sliver (802 za)
1 Glacial Fragment (2101 za)
1 Crystal Fragment (1931 za)
16 Small Claw (50 za)
2 Wool Patch (1388 za)
2 Snowflake (59 za)

Cena: 64349 (Kumulativní cena: 79905)


Level: 75

Vytvoř: 41 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 22 Bolt of Wool
Vytvoř: 8 Thin Glove Strap
Vytvoř: 8 Thin Glove Lining
Vytvoř: 8 Thin Shoulderguard Panel
Vytvoř: 8 Thin Shoulderguard Padding
Vytvoř: 3 Thin Mask Panel
Vytvoř: 3 Thin Mask Strap
Vytvoř: 1 Thin Boot Upper
Objev:

Cured Thin Leather Square (1)
Charged Sliver (2)

Objev:

Cured Thin Leather Square (1)
Glacial Sliver (2)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Upper (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)
Thin Boot Sole (2)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Cured Thin Leather Square (1)
Crystal Fragment (1)

Objev:

Cured Thin Leather Square (1)
Glacial Fragment (1)
Snowflake (2)


Level:125

Vytvoř: 2 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Honed Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Honed Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Coarse Boot Sole (263 za)
72 Coarse Leather Section (132 za)
34 Cotton Scrap (163 za)
12 Spool of Cotton Thread (24 za)
3 Honed Cotton Insignia (1693 za)
2 Hearty Cotton Insignia (1791 za)
4 Rejuvenating Cotton Insignia (1397 za)
1 Charged Fragment (2632 za)
3 Glacial Fragment (2101 za)
12 Crystal Shard (1390 za)
5 Corrupted Fragment (359 za)
105 Snowflake (59 za)

Cena: 63714 (Kumulativní cena: 143619)


Level:150

Vytvoř: 36 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 17 Bolt of Cotton
Vytvoř: 4 Coarse Shoulderguard Panel
Vytvoř: 4 Coarse Shoulderguard Padding
Vytvoř: 4 Coarse Glove Lining
Vytvoř: 4 Coarse Glove Panel
Vytvoř: 3 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 3 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 3 Coarse Goggle Strap
Vytvoř: 1 Coarse Boot Upper
Objev:

Cured Coarse Leather Square (1)
Corrupted Fragment (1)

Vytvoř: 4 Minor Rune of the Wurm

Level:175

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Boot Upper (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)
Coarse Boot Sole (2)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cured Coarse Leather Square (1)
Charged Fragment (1)

Objev:

Cured Coarse Leather Square (1)
Glacial Fragment (1)

Vytvoř: 2 Minor Rune of the Ice

Level:200

Objev:

Cured Coarse Leather Square (1)
Crystal Shard (2)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Vytvoř: 5 Major Rune of the Thief


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Rugged Goggle Strap (688 za)
56 Rugged Leather Section (444 za)
60 Linen Scrap (311 za)
17 Spool of Linen Thread (32 za)
2 Berserker's Linen Insignia (1786 za)
1 Cleric's Linen Insignia (1951 za)
2 Rampager's Linen Insignia (1787 za)
3 Assassin's Linen Insignia (1244 za)
1 Valkyrie Linen Insignia (1362 za)
1 Carrion Embroidered Linen Insignia (4195 za)
1 Knight's Embroidered Linen Insignia (4275 za)
3 Smooth Scale (305 za)
3 Vial of Thick Blood (515 za)
2 Charged Shard (3122 za)
4 Onyx Shard (2888 za)
2 Glacial Shard (3310 za)
2 Corrupted Shard (2824 za)
3 Heavy Bone (259 za)
1 Sharp Fang (309 za)
3 Giver's Embroidered Linen Insignia (5995 za)

Cena: 119012 (Kumulativní cena: 262631)


Level:225

Vytvoř: 30 Bolt of Linen
Vytvoř: 28 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 10 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 9 Rugged Goggle Strap
Vytvoř: 4 Rugged Glove Lining
Vytvoř: 4 Rugged Glove Panel
Vytvoř: 3 Rugged Shoulderguard Panel
Vytvoř: 3 Rugged Shoulderguard Padding
Vytvoř: 1 Carrion Linen Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Objev:

Cured Rugged Leather Square (1)
Sharp Fang (1)
Onyx Shard (2)


Level:250

Vytvoř: 1 Berserker's Linen Insignia
Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Cured Rugged Leather Square (1)
Onyx Shard (2)

Objev:

Cured Rugged Leather Square (1)
Corrupted Shard (2)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Cured Rugged Leather Square (1)
Charged Shard (2)

Objev:

Cured Rugged Leather Square (1)
Glacial Shard (2)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
88 Thick Leather Section (79 za)
9 Cured Thick Leather Square (302 za)
9 Onyx Core (58 za)
8 Glacial Core (50 za)
7 Crystal Core (73 za)
7 Corrupted Core (50 za)
8 Large Fang (70 za)

Cena: 12013 (Kumulativní cena: 274644)


Level:300

Vytvoř: 22 Cured Thick Leather Square
Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 6 Major Rune of the Thief

Level:325

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Onyx Core (1)
Large Fang (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ranger

Level:350

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Onyx Core (1)

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Corrupted Core (1)

Vytvoř: 6 Major Rune of the Wurm

Level:375

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Glacial Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ice

Level:400

Nic. Vše hotovo!