Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-06-18T02:00:04+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
303368
Očekávaná návratnost
- 25832
Očekávaná koncová cena
277536

1 Mighty Seeker Boots - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Boots - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Boots - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Boots - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Boots - Prodáváno za 98 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Gloves - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Gloves - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Gloves - Prodáváno za 22 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Gloves - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Gloves - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Gloves - Prodáváno za 221 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Gloves - Prodáváno za 243 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Gloves - Prodáváno za 1026 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Leather Gloves - Prodáváno za 277 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Gloves - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Gloves - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Leather Gloves - Prodáváno za 266 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Shoulders - Prodáváno za 800 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Shoulders - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Shoulders - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Mask - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Mask - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Mask - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Mask - Prodáváno za 25 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Strong Outlaw Mask - Prodáváno za 275 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Mask - Prodáváno za 309 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Mask - Prodáváno za 311 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Mask - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Mask - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Mask - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Mask - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Mask - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Gloves - Prodáváno za 21 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Boots - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Shoulders - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Shoulders - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Shoulders - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Shoulders - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Shoulders - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Shoulders - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Shoulders - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Shoulders - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Shoulders - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Shoulders - Prodáváno za 138 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Shoulders - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Outlaw Shoulders - Prodáváno za 243 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Shoulders - Prodáváno za 312 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Shoulders - Prodáváno za 313 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Shoulders - Prodáváno za 260 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Shoulders - Prodáváno za 251 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Outlaw Shoulders - Prodáváno za 226 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Shoulders - Prodáváno za 238 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Shoulders - Prodáváno za 306 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Mask - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Mask - Prodáváno za 217 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Gloves - Prodáváno za 383 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Gloves - Prodáváno za 393 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Gloves - Prodáváno za 546 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Shoulders - Prodáváno za 483 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Shoulders - Prodáváno za 331 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Rascal Mask - Prodáváno za 626 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 225 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 487 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 283 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 311 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Mask - Prodáváno za 570 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 464 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 561 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 564 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 566 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Gloves - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Shoulders - Prodáváno za 155 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Shoulders - Prodáváno za 269 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Shoulders - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Mask - Prodáváno za 221 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Mask - Prodáváno za 282 za pomocí Max Buyout
2 Minor Rune of Speed - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
2 Minor Rune of the Ice - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Ice - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Ogre - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Wurm - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Wurm - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Engineer - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Ranger - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Thief - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
7 Major Rune of the Thief - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Noble Shoulders - Prodáváno za 2234 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Leather Shoulders - Prodáváno za 99 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Giver's Leather Pants - Prodáváno za 1271 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Noble Mask - Prodáváno za 238 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Giver's Noble Gloves - Prodáváno za 770 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Leather Gloves - Prodáváno za 311 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Seeker Gloves - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Gloves - Prodáváno za 383 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Shoulders - Prodáváno za 267 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Shoulders - Prodáváno za 484 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Mask - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Mask - Prodáváno za 131 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
303368

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
303368

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Iron Ore (225 za)
Jute Scrap (101 za)
Rawhide Leather Section (77 za)
Thin Leather Section (289 za)
Thick Leather Section (54 za)
Coarse Leather Section (148 za)
Rugged Leather Section (399 za)
Wool Scrap (315 za)
Cotton Scrap (137 za)
Linen Scrap (303 za)
Tiny Venom Sac (7 za)
Full Venom Sac (642 za)
Tiny Scale (12 za)
Smooth Scale (219 za)
Vial of Weak Blood (8 za)
Vial of Thin Blood (129 za)
Vial of Blood (669 za)
Vial of Thick Blood (634 za)
Tiny Totem (10 za)
Heavy Bone (230 za)
Sharp Claw (625 za)
Small Fang (129 za)
Sharp Fang (214 za)
Large Fang (65 za)
Charged Sliver (1071 za)
Charged Fragment (3540 za)
Onyx Core (90 za)
Glacial Sliver (1117 za)
Glacial Fragment (3782 za)
Glacial Shard (3650 za)
Glacial Core (61 za)
Destroyer Fragment (2691 za)
Crystal Fragment (3231 za)
Crystal Shard (2138 za)
Crystal Core (71 za)
Corrupted Fragment (1494 za)
Corrupted Shard (3499 za)
Corrupted Core (57 za)
Remaining Cost
303368

Předchystáno (Kup na tržišti)

Coarse Glove Panel (497 za)
Thin Shoulderguard Panel (999 za)
Thin Shoulderguard Padding (555 za)
Rawhide Mask Padding (90 za)
Rawhide Boot Upper (299 za)
Rawhide Shoulderguard Padding (92 za)
Rawhide Boot Sole (88 za)
Rawhide Shoulderguard Panel (113 za)
Rugged Goggle Strap (674 za)
Mighty Jute Insignia (149 za)
Precise Jute Insignia (99 za)
Resilient Jute Insignia (142 za)
Vital Jute Insignia (141 za)
Precise Embroidered Jute Insignia (367 za)
Resilient Embroidered Jute Insignia (365 za)
Vital Embroidered Jute Insignia (299 za)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1763 za)
Vigorous Wool Insignia (459 za)
Healing Jute Insignia (140 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1598 za)
Strong Wool Insignia (598 za)
Honed Wool Insignia (500 za)
Honed Embroidered Wool Insignia (1779 za)
Honed Cotton Insignia (2023 za)
Hearty Cotton Insignia (2177 za)
Strong Embroidered Cotton Insignia (3028 za)
Vigorous Cotton Insignia (815 za)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (3082 za)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (4981 za)
Berserker's Linen Insignia (2000 za)
Cleric's Linen Insignia (2300 za)
Rampager's Linen Insignia (1998 za)
Ravaging Cotton Insignia (813 za)
Healing Embroidered Jute Insignia (308 za)
Malign Jute Insignia (146 za)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1699 za)
Hearty Wool Insignia (700 za)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1785 za)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (4966 za)
Carrion Embroidered Linen Insignia (4870 za)
Knight's Embroidered Linen Insignia (4934 za)
Rejuvenating Wool Insignia (590 za)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1598 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (2000 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (197 za)
Giver's Embroidered Linen Insignia (6423 za)
Jute Patch (297 za)
Snowflake (67 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
4 Rawhide Mask Padding (90 za)
1 Rawhide Boot Upper (299 za)
11 Rawhide Shoulderguard Padding (92 za)
12 Rawhide Boot Sole (88 za)
11 Rawhide Shoulderguard Panel (113 za)
42 Jute Scrap (101 za)
58 Rawhide Leather Section (77 za)
13 Spool of Jute Thread (8 za)
2 Mighty Jute Insignia (149 za)
4 Precise Jute Insignia (99 za)
2 Resilient Jute Insignia (142 za)
3 Vital Jute Insignia (141 za)
1 Precise Embroidered Jute Insignia (367 za)
1 Resilient Embroidered Jute Insignia (365 za)
1 Vital Embroidered Jute Insignia (299 za)
3 Healing Jute Insignia (140 za)
1 Healing Embroidered Jute Insignia (308 za)
1 Malign Jute Insignia (146 za)
17 Tiny Venom Sac (7 za)
6 Tiny Scale (12 za)
6 Vial of Weak Blood (8 za)
3 Tiny Totem (10 za)
1 Giver's Embroidered Jute Insignia (197 za)
1 Jute Patch (297 za)

Cena: 16851 (Kumulativní cena: 16851)


Level: 0

Vytvoř: 29 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 21 Bolt of Jute
Vytvoř: 7 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 7 Rawhide Glove Strap
Vytvoř: 5 Rawhide Boot Upper
Vytvoř: 3 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 2 Mighty Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Mighty Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Vital Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Malign Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)


Level: 25

Vytvoř: 5 Rawhide Mask Strap
Vytvoř: 2 Resilient Jute Insignia
Vytvoř: 1 Rawhide Mask Padding
Vytvoř: 1 Healing Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Precise Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Resilient Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Healing Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Resilient Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Thin Shoulderguard Panel (999 za)
1 Thin Shoulderguard Padding (555 za)
1 Iron Ore (225 za)
70 Thin Leather Section (289 za)
56 Wool Scrap (315 za)
19 Spool of Wool Thread (16 za)
1 Vigorous Embroidered Wool Insignia (1763 za)
1 Vigorous Wool Insignia (459 za)
2 Hunter's Embroidered Wool Insignia (1598 za)
2 Strong Wool Insignia (598 za)
2 Honed Wool Insignia (500 za)
1 Honed Embroidered Wool Insignia (1779 za)
2 Ravaging Embroidered Wool Insignia (1699 za)
2 Hearty Wool Insignia (700 za)
1 Hearty Embroidered Wool Insignia (1785 za)
2 Rejuvenating Wool Insignia (590 za)
2 Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1598 za)
3 Vial of Thin Blood (129 za)
2 Charged Sliver (1071 za)
2 Glacial Sliver (1117 za)
1 Destroyer Fragment (2691 za)
1 Crystal Fragment (3231 za)
3 Small Fang (129 za)

Cena: 71377 (Kumulativní cena: 88228)


Level: 75

Vytvoř: 35 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 28 Bolt of Wool
Vytvoř: 10 Thin Shoulderguard Panel
Vytvoř: 10 Thin Shoulderguard Padding
Vytvoř: 7 Thin Mask Panel
Vytvoř: 7 Thin Mask Strap
Vytvoř: 2 Thin Glove Strap
Vytvoř: 2 Thin Glove Lining
Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Vigorous Wool Insignia (1)

Objev:

Cured Thin Leather Square (1)
Charged Sliver (2)

Objev:

Cured Thin Leather Square (1)
Glacial Sliver (2)


Level:100

Vytvoř: 1 Strong Wool Insignia
Vytvoř: 1 Honed Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Ore (1)
Cured Thin Leather Square (1)
Destroyer Fragment (1)

Objev:

Cured Thin Leather Square (1)
Crystal Fragment (1)


Level:125

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Honed Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Rejuvenating Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Coarse Glove Panel (497 za)
70 Coarse Leather Section (148 za)
68 Cotton Scrap (137 za)
22 Spool of Cotton Thread (24 za)
3 Honed Cotton Insignia (2023 za)
1 Hearty Cotton Insignia (2177 za)
3 Strong Embroidered Cotton Insignia (3028 za)
1 Vigorous Cotton Insignia (815 za)
1 Hearty Embroidered Cotton Insignia (3082 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (813 za)
3 Rejuvenating Cotton Insignia (2000 za)
9 Vial of Blood (669 za)
1 Charged Fragment (3540 za)
1 Glacial Fragment (3782 za)
2 Crystal Shard (2138 za)
1 Corrupted Fragment (1494 za)
140 Snowflake (67 za)

Cena: 77731 (Kumulativní cena: 165959)


Level:150

Vytvoř: 35 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 34 Bolt of Cotton
Vytvoř: 7 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 7 Coarse Goggle Strap
Vytvoř: 7 Coarse Glove Lining
Vytvoř: 5 Coarse Shoulderguard Panel
Vytvoř: 5 Coarse Shoulderguard Padding
Vytvoř: 5 Coarse Glove Panel
Vytvoř: 4 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Coarse Trouser Padding
Vytvoř: 1 Coarse Trouser Panel
Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)

Objev:

Cured Coarse Leather Square (1)
Corrupted Fragment (1)


Level:175

Vytvoř: 3 Strong Cotton Insignia
Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cured Coarse Leather Square (1)
Charged Fragment (1)

Objev:

Cured Coarse Leather Square (1)
Glacial Fragment (1)


Level:200

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Cured Coarse Leather Square (1)
Crystal Shard (2)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Trouser Padding (1)
Coarse Trouser Panel (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Rugged Goggle Strap (674 za)
62 Rugged Leather Section (399 za)
82 Linen Scrap (303 za)
21 Spool of Linen Thread (32 za)
1 Berserker's Embroidered Linen Insignia (4981 za)
2 Berserker's Linen Insignia (2000 za)
2 Cleric's Linen Insignia (2300 za)
2 Rampager's Linen Insignia (1998 za)
1 Rampager's Embroidered Linen Insignia (4966 za)
1 Carrion Embroidered Linen Insignia (4870 za)
1 Knight's Embroidered Linen Insignia (4934 za)
3 Full Venom Sac (642 za)
3 Smooth Scale (219 za)
3 Vial of Thick Blood (634 za)
2 Glacial Shard (3650 za)
2 Corrupted Shard (3499 za)
3 Heavy Bone (230 za)
9 Sharp Claw (625 za)
3 Sharp Fang (214 za)
3 Giver's Embroidered Linen Insignia (6423 za)

Cena: 128286 (Kumulativní cena: 294245)


Level:225

Vytvoř: 41 Bolt of Linen
Vytvoř: 31 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 12 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 11 Rugged Goggle Strap
Vytvoř: 5 Rugged Glove Lining
Vytvoř: 5 Rugged Glove Panel
Vytvoř: 4 Rugged Shoulderguard Panel
Vytvoř: 4 Rugged Shoulderguard Padding
Vytvoř: 1 Valkyrie Linen Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Carrion Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 3 Assassin's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Berserker's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Linen Insignia
Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Cured Rugged Leather Square (1)
Corrupted Shard (2)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Cured Rugged Leather Square (1)
Glacial Shard (2)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
120 Thick Leather Section (54 za)
9 Onyx Core (90 za)
8 Glacial Core (61 za)
6 Crystal Core (71 za)
7 Corrupted Core (57 za)
8 Large Fang (65 za)

Cena: 9123 (Kumulativní cena: 303368)


Level:300

Vytvoř: 30 Cured Thick Leather Square
Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 5 Major Rune of the Thief

Level:325

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Onyx Core (1)
Large Fang (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ranger

Level:350

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Onyx Core (1)

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Corrupted Core (1)

Vytvoř: 6 Major Rune of the Wurm

Level:375

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Glacial Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ice

Level:400

Nic. Vše hotovo!