Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-10-18T20:00:06+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
282607
Očekávaná návratnost
- 31968
Očekávaná koncová cena
250639

1 Mighty Seeker Boots - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Boots - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Gloves - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Gloves - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Gloves - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Gloves - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Gloves - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Outlaw Gloves - Prodáváno za 231 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Gloves - Prodáváno za 279 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Gloves - Prodáváno za 282 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Gloves - Prodáváno za 282 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Gloves - Prodáváno za 317 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Gloves - Prodáváno za 361 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Shoulders - Prodáváno za 355 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Shoulders - Prodáváno za 383 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Mask - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Mask - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Mask - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Mask - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Mask - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Outlaw Mask - Prodáváno za 206 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Mask - Prodáváno za 323 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Mask - Prodáváno za 286 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Mask - Prodáváno za 320 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Mask - Prodáváno za 416 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Mask - Prodáváno za 445 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Mask - Prodáváno za 389 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Leather Mask - Prodáváno za 381 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Mask - Prodáváno za 393 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Mask - Prodáváno za 288 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Leather Mask - Prodáváno za 331 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Mask - Prodáváno za 331 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Leather Mask - Prodáváno za 406 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Gloves - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Gloves - Prodáváno za 193 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Gloves - Prodáváno za 314 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Boots - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Shoulders - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Shoulders - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Shoulders - Prodáváno za 174 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Shoulders - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Shoulders - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Shoulders - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Shoulders - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Shoulders - Prodáváno za 333 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Shoulders - Prodáváno za 338 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Shoulders - Prodáváno za 270 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Shoulders - Prodáváno za 341 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Outlaw Shoulders - Prodáváno za 208 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Shoulders - Prodáváno za 283 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Mask - Prodáváno za 165 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Mask - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Mask - Prodáváno za 250 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Mask - Prodáváno za 194 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Mask - Prodáváno za 311 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Gloves - Prodáváno za 578 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Gloves - Prodáváno za 344 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Shoulders - Prodáváno za 325 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Rascal Mask - Prodáváno za 564 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 494 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 552 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 300 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 348 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Mask - Prodáváno za 362 za pomocí Max Buyout
2 Mighty Seeker Gloves - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Gloves - Prodáváno za 289 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Gloves - Prodáváno za 292 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Shoulders - Prodáváno za 226 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Shoulders - Prodáváno za 371 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 383 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Mask - Prodáváno za 282 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of Speed - Prodáváno za 14 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of Speed - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
2 Minor Rune of the Ice - Prodáváno za 7 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Ice - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
2 Major Rune of the Ogre - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Wurm - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Wurm - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Ranger - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Ranger - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Thief - Prodáváno za 12 za pomocí Max Buyout
5 Major Rune of the Thief - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of Altruism - Prodáváno za 7 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of Altruism - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Noble Shoulders - Prodáváno za 2839 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Leather Shoulders - Prodáváno za 407 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Noble Mask - Prodáváno za 426 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Leather Mask - Prodáváno za 267 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Outlaw Mask - Prodáváno za 334 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Noble Gloves - Prodáváno za 1285 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Leather Gloves - Prodáváno za 426 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Noble Boots - Prodáváno za 3165 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Seeker Gloves - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Seeker Mask - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Seeker Shoulders - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Gloves - Prodáváno za 353 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Shoulders - Prodáváno za 253 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 317 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 651 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Mask - Prodáváno za 243 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Mask - Prodáváno za 364 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 1998 za)

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (125 za)
Rawhide Leather Section (132 za)
Thin Leather Section (330 za)
Thick Leather Section (157 za)
Coarse Leather Section (375 za)
Rugged Leather Section (504 za)
Wool Scrap (330 za)
Cotton Scrap (160 za)
Linen Scrap (235 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Full Venom Sac (584 za)
Smooth Scale (204 za)
Vial of Weak Blood (6 za)
Vial of Blood (273 za)
Vial of Thick Blood (587 za)
Bone Chip (6 za)
Bone Shard (27 za)
Heavy Bone (267 za)
Tiny Claw (7 za)
Sharp Claw (512 za)
Tiny Fang (5 za)
Fang (350 za)
Large Fang (88 za)
Charged Fragment (2846 za)
Charged Shard (3395 za)
Onyx Sliver (413 za)
Onyx Shard (3403 za)
Onyx Core (191 za)
Glacial Sliver (1067 za)
Glacial Fragment (2919 za)
Glacial Shard (2988 za)
Glacial Core (89 za)
Crystal Sliver (425 za)
Crystal Core (81 za)
Corrupted Fragment (769 za)
Corrupted Shard (3322 za)
Corrupted Core (81 za)
Tiny Snowflake (6 za)
Delicate Snowflake (14 za)
Glittering Snowflake (16 za)
Unique Snowflake (70 za)
Pristine Snowflake (111 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Coarse Glove Lining (135 za)
Coarse Shoulderguard Padding (148 za)
Thin Glove Lining (486 za)
Thin Mask Panel (548 za)
Thin Mask Strap (1086 za)
Rawhide Mask Padding (108 za)
Rawhide Mask Strap (329 za)
Rawhide Shoulderguard Padding (69 za)
Rawhide Glove Lining (150 za)
Rawhide Boot Sole (85 za)
Rawhide Shoulderguard Panel (334 za)
Rawhide Glove Strap (375 za)
Rugged Boot Sole (348 za)
Rugged Glove Lining (175 za)
Mighty Jute Insignia (169 za)
Precise Jute Insignia (159 za)
Resilient Jute Insignia (171 za)
Vital Jute Insignia (89 za)
Resilient Embroidered Jute Insignia (400 za)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1699 za)
Healing Jute Insignia (170 za)
Hunter's Wool Insignia (174 za)
Strong Wool Insignia (450 za)
Honed Wool Insignia (515 za)
Honed Cotton Insignia (994 za)
Strong Cotton Insignia (801 za)
Hearty Cotton Insignia (1050 za)
Strong Embroidered Cotton Insignia (520 za)
Honed Embroidered Cotton Insignia (629 za)
Hunter's Cotton Insignia (94 za)
Vigorous Cotton Insignia (94 za)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (600 za)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (450 za)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (387 za)
Berserker's Linen Insignia (1740 za)
Cleric's Linen Insignia (1876 za)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (515 za)
Healing Embroidered Jute Insignia (310 za)
Malign Jute Insignia (168 za)
Ravaging Wool Insignia (176 za)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1699 za)
Hearty Wool Insignia (475 za)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1574 za)
Valkyrie Linen Insignia (1260 za)
Rejuvenating Wool Insignia (587 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (997 za)
Giver's Embroidered Wool Insignia (175 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (155 za)
Giver's Embroidered Linen Insignia (5000 za)
Wool Patch (1687 za)
Jute Patch (300 za)
Linen Patch (2836 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
7 Rawhide Mask Padding (108 za)
7 Rawhide Mask Strap (329 za)
8 Rawhide Shoulderguard Padding (69 za)
4 Rawhide Glove Lining (150 za)
6 Rawhide Boot Sole (85 za)
8 Rawhide Shoulderguard Panel (334 za)
5 Rawhide Glove Strap (375 za)
22 Jute Scrap (125 za)
34 Rawhide Leather Section (132 za)
9 Spool of Jute Thread (8 za)
2 Mighty Jute Insignia (169 za)
2 Precise Jute Insignia (159 za)
2 Resilient Jute Insignia (171 za)
4 Vital Jute Insignia (89 za)
1 Resilient Embroidered Jute Insignia (400 za)
2 Healing Jute Insignia (170 za)
2 Healing Embroidered Jute Insignia (310 za)
2 Malign Jute Insignia (168 za)
11 Tiny Venom Sac (5 za)
13 Vial of Weak Blood (6 za)
2 Onyx Sliver (413 za)
2 Crystal Sliver (425 za)
8 Bone Chip (6 za)
8 Tiny Claw (7 za)
1 Tiny Fang (5 za)
6 Tiny Snowflake (6 za)
1 Giver's Embroidered Jute Insignia (155 za)
4 Jute Patch (300 za)

Cena: 22937 (Kumulativní cena: 22937)


Level: 0

Vytvoř: 17 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 11 Bolt of Jute
Vytvoř: 5 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 4 Rawhide Glove Strap
Vytvoř: 3 Rawhide Boot Upper
Vytvoř: 1 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Mighty Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Vital Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Malign Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Objev:

Stretched Rawhide Leather Square (1)
Crystal Sliver (2)

Vytvoř: 2 Mighty Seeker Gloves

Level: 25

Vytvoř: 2 Giver's Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Rawhide Mask Padding
Vytvoř: 1 Rawhide Mask Strap
Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Stretched Rawhide Leather Square (1)
Tiny Fang (1)
Onyx Sliver (2)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Vital Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Precise Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Resilient Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Thin Glove Lining (486 za)
3 Thin Mask Panel (548 za)
6 Thin Mask Strap (1086 za)
68 Thin Leather Section (330 za)
46 Wool Scrap (330 za)
19 Spool of Wool Thread (16 za)
2 Vigorous Embroidered Wool Insignia (1699 za)
1 Hunter's Wool Insignia (174 za)
3 Strong Wool Insignia (450 za)
3 Honed Wool Insignia (515 za)
1 Ravaging Wool Insignia (176 za)
3 Ravaging Embroidered Wool Insignia (1699 za)
3 Hearty Wool Insignia (475 za)
3 Hearty Embroidered Wool Insignia (1574 za)
3 Rejuvenating Wool Insignia (587 za)
2 Glacial Sliver (1067 za)
1 Glacial Fragment (2919 za)
8 Bone Shard (27 za)
1 Delicate Snowflake (14 za)
1 Giver's Embroidered Wool Insignia (175 za)
1 Wool Patch (1687 za)

Cena: 73849 (Kumulativní cena: 96786)


Level: 75

Vytvoř: 34 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 23 Bolt of Wool
Vytvoř: 7 Thin Glove Strap
Vytvoř: 7 Thin Shoulderguard Panel
Vytvoř: 7 Thin Shoulderguard Padding
Vytvoř: 7 Thin Mask Panel
Vytvoř: 5 Thin Glove Lining
Vytvoř: 4 Thin Mask Strap
Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Cured Thin Leather Square (1)
Glacial Sliver (2)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Giver's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Hunter's Wool Insignia (1)


Level:100

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Cured Thin Leather Square (1)
Glacial Fragment (1)
Delicate Snowflake (1)


Level:125

Vytvoř: 1 Vigorous Embroidered Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Coarse Glove Lining (135 za)
1 Coarse Shoulderguard Padding (148 za)
64 Coarse Leather Section (375 za)
72 Cotton Scrap (160 za)
18 Spool of Cotton Thread (24 za)
2 Honed Cotton Insignia (994 za)
2 Strong Cotton Insignia (801 za)
1 Hearty Cotton Insignia (1050 za)
1 Strong Embroidered Cotton Insignia (520 za)
1 Honed Embroidered Cotton Insignia (629 za)
1 Hunter's Cotton Insignia (94 za)
1 Vigorous Cotton Insignia (94 za)
1 Hearty Embroidered Cotton Insignia (600 za)
1 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (450 za)
1 Vigorous Embroidered Cotton Insignia (387 za)
1 Ravaging Embroidered Cotton Insignia (515 za)
3 Rejuvenating Cotton Insignia (997 za)
3 Vial of Blood (273 za)
1 Charged Fragment (2846 za)
1 Glacial Fragment (2919 za)
1 Corrupted Fragment (769 za)
3 Fang (350 za)
9 Glittering Snowflake (16 za)

Cena: 55837 (Kumulativní cena: 152623)


Level:150

Vytvoř: 36 Bolt of Cotton
Vytvoř: 32 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 13 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 13 Coarse Goggle Strap
Vytvoř: 4 Coarse Glove Panel
Vytvoř: 4 Coarse Shoulderguard Panel
Vytvoř: 3 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 3 Coarse Shoulderguard Padding
Vytvoř: 2 Coarse Glove Lining
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Vigorous Cotton Insignia (1)

Objev:

Cured Coarse Leather Square (1)
Corrupted Fragment (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 1 Strong Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Honed Cotton Insignia
Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cured Coarse Leather Square (1)
Charged Fragment (1)

Objev:

Cured Coarse Leather Square (1)
Glacial Fragment (1)


Level:200

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Honed Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Rugged Boot Sole (348 za)
1 Rugged Glove Lining (175 za)
56 Rugged Leather Section (504 za)
60 Linen Scrap (235 za)
15 Spool of Linen Thread (32 za)
2 Berserker's Linen Insignia (1740 za)
1 Cleric's Linen Insignia (1876 za)
1 Valkyrie Linen Insignia (1260 za)
3 Full Venom Sac (584 za)
6 Smooth Scale (204 za)
3 Vial of Thick Blood (587 za)
2 Charged Shard (3395 za)
2 Onyx Shard (3403 za)
2 Glacial Shard (2988 za)
2 Corrupted Shard (3322 za)
3 Heavy Bone (267 za)
9 Sharp Claw (512 za)
5 Unique Snowflake (70 za)
3 Giver's Embroidered Linen Insignia (5000 za)
1 Linen Patch (2836 za)

Cena: 104839 (Kumulativní cena: 257462)


Level:225

Vytvoř: 30 Bolt of Linen
Vytvoř: 28 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 8 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 8 Rugged Goggle Strap
Vytvoř: 4 Rugged Glove Panel
Vytvoř: 3 Rugged Shoulderguard Panel
Vytvoř: 3 Rugged Shoulderguard Padding
Vytvoř: 3 Rugged Glove Lining
Vytvoř: 2 Knight's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Rugged Boot Upper
Vytvoř: 1 Carrion Linen Insignia
Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Knight's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 3 Assassin's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Rampager's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Berserker's Linen Insignia
Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Cured Rugged Leather Square (1)
Onyx Shard (2)

Objev:

Cured Rugged Leather Square (1)
Corrupted Shard (2)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Vytvoř: 1 Giver's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Cured Rugged Leather Square (1)
Charged Shard (2)

Objev:

Cured Rugged Leather Square (1)
Glacial Shard (2)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Boot Upper (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)
Rugged Boot Sole (2)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
120 Thick Leather Section (157 za)
9 Onyx Core (191 za)
9 Glacial Core (89 za)
5 Crystal Core (81 za)
7 Corrupted Core (81 za)
8 Large Fang (88 za)
1 Pristine Snowflake (111 za)

Cena: 23147 (Kumulativní cena: 280609)


Level:300

Vytvoř: 30 Cured Thick Leather Square
Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Crystal Core (1)

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Glacial Core (1)
Pristine Snowflake (1)

Vytvoř: 4 Major Rune of the Thief

Level:325

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Onyx Core (1)
Large Fang (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ranger

Level:350

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Onyx Core (1)

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Corrupted Core (1)

Vytvoř: 6 Major Rune of the Wurm

Level:375

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Glacial Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ice

Level:400

Nic. Vše hotovo!