Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-12-11T11:20:04+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
244363
Očekávaná návratnost
- 28835
Očekávaná koncová cena
215528

1 Mighty Seeker Boots - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Boots - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Boots - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Boots - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Boots - Prodáváno za 277 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Boots - Prodáváno za 510 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Gloves - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Gloves - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Gloves - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Gloves - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Gloves - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Gloves - Prodáváno za 209 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Gloves - Prodáváno za 250 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Outlaw Gloves - Prodáváno za 327 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Gloves - Prodáváno za 232 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Gloves - Prodáváno za 298 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Leather Gloves - Prodáváno za 316 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Gloves - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Gloves - Prodáváno za 302 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Gloves - Prodáváno za 323 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Leather Gloves - Prodáváno za 398 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Shoulders - Prodáváno za 321 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Shoulders - Prodáváno za 442 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Shoulders - Prodáváno za 321 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Leather Shoulders - Prodáváno za 278 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Mask - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Mask - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Mask - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Mask - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Mask - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Mask - Prodáváno za 312 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Mask - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Mask - Prodáváno za 319 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Mask - Prodáváno za 299 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Mask - Prodáváno za 431 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Leather Mask - Prodáváno za 313 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Mask - Prodáváno za 391 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Mask - Prodáváno za 348 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Mask - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Leather Mask - Prodáváno za 441 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Gloves - Prodáváno za 306 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Gloves - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Gloves - Prodáváno za 160 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Boots - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Shoulders - Prodáváno za 116 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Shoulders - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Shoulders - Prodáváno za 162 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Shoulders - Prodáváno za 154 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Shoulders - Prodáváno za 124 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Shoulders - Prodáváno za 155 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Shoulders - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Outlaw Shoulders - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Shoulders - Prodáváno za 304 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Shoulders - Prodáváno za 308 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Shoulders - Prodáváno za 254 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Shoulders - Prodáváno za 312 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Shoulders - Prodáváno za 281 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Mask - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Gloves - Prodáváno za 528 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Gloves - Prodáváno za 373 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Gloves - Prodáváno za 374 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Shoulders - Prodáváno za 493 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Shoulders - Prodáváno za 447 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Rascal Mask - Prodáváno za 532 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 553 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 483 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 403 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 322 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Mask - Prodáváno za 424 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 479 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Gloves - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Gloves - Prodáváno za 330 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Shoulders - Prodáváno za 210 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Shoulders - Prodáváno za 327 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 429 za pomocí Max Buyout
2 Minor Rune of Speed - Prodáváno za 12 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of Speed - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Ice - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
2 Major Rune of the Ogre - Prodáváno za 72 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Wurm - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Wurm - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Engineer - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Ranger - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
6 Major Rune of the Thief - Prodáváno za 46 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Noble Shoulders - Prodáváno za 2414 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Leather Shoulders - Prodáváno za 438 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Noble Mask - Prodáváno za 492 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Leather Mask - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Noble Gloves - Prodáváno za 1295 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Leather Gloves - Prodáváno za 376 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Seeker Boots - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Seeker Gloves - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Seeker Mask - Prodáváno za 76 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Gloves - Prodáváno za 207 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Gloves - Prodáváno za 360 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Shoulders - Prodáváno za 202 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Shoulders - Prodáváno za 323 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 477 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Mask - Prodáváno za 209 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Mask - Prodáváno za 429 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 1996 za)

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Iron Ore (206 za)
Jute Scrap (104 za)
Rawhide Leather Section (78 za)
Thin Leather Section (292 za)
Thick Leather Section (59 za)
Coarse Leather Section (165 za)
Rugged Leather Section (500 za)
Wool Scrap (300 za)
Cotton Scrap (135 za)
Linen Scrap (319 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Vial of Weak Blood (8 za)
Bone Chip (6 za)
Heavy Bone (245 za)
Tiny Claw (8 za)
Large Fang (54 za)
Charged Sliver (1217 za)
Charged Fragment (3211 za)
Charged Shard (2732 za)
Onyx Shard (3128 za)
Onyx Core (112 za)
Glacial Shard (2693 za)
Glacial Core (98 za)
Destroyer Fragment (2274 za)
Crystal Core (109 za)
Corrupted Fragment (835 za)
Corrupted Shard (3016 za)
Corrupted Core (70 za)
Glittering Snowflake (40 za)
Unique Snowflake (78 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Coarse Glove Lining (148 za)
Thin Boot Sole (312 za)
Thin Shoulderguard Padding (499 za)
Rawhide Mask Padding (94 za)
Rawhide Mask Strap (230 za)
Rawhide Shoulderguard Padding (38 za)
Rawhide Glove Lining (110 za)
Rawhide Boot Sole (74 za)
Rawhide Shoulderguard Panel (247 za)
Rugged Goggle Strap (750 za)
Rugged Shoulderguard Padding (413 za)
Mighty Jute Insignia (136 za)
Precise Jute Insignia (127 za)
Resilient Jute Insignia (156 za)
Vital Jute Insignia (144 za)
Precise Embroidered Jute Insignia (309 za)
Resilient Embroidered Jute Insignia (347 za)
Vigorous Wool Insignia (373 za)
Healing Jute Insignia (135 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1591 za)
Strong Wool Insignia (155 za)
Honed Wool Insignia (514 za)
Strong Embroidered Wool Insignia (902 za)
Honed Cotton Insignia (1699 za)
Strong Cotton Insignia (1464 za)
Hearty Cotton Insignia (1706 za)
Honed Embroidered Cotton Insignia (401 za)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (422 za)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (357 za)
Berserker's Linen Insignia (1670 za)
Cleric's Linen Insignia (1954 za)
Rampager's Linen Insignia (1626 za)
Ravaging Cotton Insignia (100 za)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (399 za)
Healing Embroidered Jute Insignia (296 za)
Malign Jute Insignia (136 za)
Malign Embroidered Jute Insignia (275 za)
Hearty Wool Insignia (544 za)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1661 za)
Assassin's Linen Insignia (1450 za)
Carrion Linen Insignia (1051 za)
Knight's Linen Insignia (1399 za)
Valkyrie Linen Insignia (1494 za)
Carrion Embroidered Linen Insignia (3795 za)
Rejuvenating Wool Insignia (598 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (1509 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (130 za)
Jute Patch (284 za)
Linen Patch (1988 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
7 Rawhide Mask Padding (94 za)
7 Rawhide Mask Strap (230 za)
7 Rawhide Shoulderguard Padding (38 za)
3 Rawhide Glove Lining (110 za)
12 Rawhide Boot Sole (74 za)
1 Rawhide Shoulderguard Panel (247 za)
14 Jute Scrap (104 za)
80 Rawhide Leather Section (78 za)
11 Spool of Jute Thread (8 za)
3 Mighty Jute Insignia (136 za)
3 Precise Jute Insignia (127 za)
2 Resilient Jute Insignia (156 za)
2 Vital Jute Insignia (144 za)
1 Precise Embroidered Jute Insignia (309 za)
1 Resilient Embroidered Jute Insignia (347 za)
3 Healing Jute Insignia (135 za)
1 Healing Embroidered Jute Insignia (296 za)
3 Malign Jute Insignia (136 za)
1 Malign Embroidered Jute Insignia (275 za)
8 Tiny Venom Sac (5 za)
8 Vial of Weak Blood (8 za)
11 Bone Chip (6 za)
3 Tiny Claw (8 za)
3 Giver's Embroidered Jute Insignia (130 za)
3 Jute Patch (284 za)

Cena: 16648 (Kumulativní cena: 16648)


Level: 0

Vytvoř: 40 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 7 Bolt of Jute
Vytvoř: 8 Rawhide Glove Strap
Vytvoř: 6 Rawhide Boot Upper
Vytvoř: 5 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 1 Vital Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Mighty Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Vital Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Malign Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)


Level: 25

Vytvoř: 1 Precise Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Precise Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Healing Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 6 Rawhide Shoulderguard Panel
Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Vital Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Resilient Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
4 Thin Boot Sole (312 za)
1 Thin Shoulderguard Padding (499 za)
1 Iron Ore (206 za)
86 Thin Leather Section (292 za)
50 Wool Scrap (300 za)
22 Spool of Wool Thread (16 za)
2 Vigorous Wool Insignia (373 za)
3 Hunter's Embroidered Wool Insignia (1591 za)
4 Strong Wool Insignia (155 za)
3 Honed Wool Insignia (514 za)
4 Strong Embroidered Wool Insignia (902 za)
3 Hearty Wool Insignia (544 za)
2 Hearty Embroidered Wool Insignia (1661 za)
2 Rejuvenating Wool Insignia (598 za)
2 Charged Sliver (1217 za)
1 Destroyer Fragment (2274 za)

Cena: 64564 (Kumulativní cena: 81212)


Level: 75

Vytvoř: 43 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 25 Bolt of Wool
Vytvoř: 8 Thin Glove Strap
Vytvoř: 8 Thin Glove Lining
Vytvoř: 8 Thin Shoulderguard Panel
Vytvoř: 7 Thin Shoulderguard Padding
Vytvoř: 5 Thin Mask Panel
Vytvoř: 5 Thin Mask Strap
Vytvoř: 2 Thin Boot Upper
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Vigorous Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Vigorous Wool Insignia (1)

Objev:

Cured Thin Leather Square (1)
Charged Sliver (2)


Level:100

Objev:

Thin Boot Upper (1)
Strong Wool Insignia (1)
Thin Boot Sole (2)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Ore (1)
Cured Thin Leather Square (1)
Destroyer Fragment (1)


Level:125

Objev:

Thin Boot Upper (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)
Thin Boot Sole (2)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hearty Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Coarse Glove Lining (148 za)
74 Coarse Leather Section (165 za)
66 Cotton Scrap (135 za)
21 Spool of Cotton Thread (24 za)
3 Honed Cotton Insignia (1699 za)
3 Strong Cotton Insignia (1464 za)
3 Hearty Cotton Insignia (1706 za)
1 Honed Embroidered Cotton Insignia (401 za)
1 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (422 za)
3 Vigorous Embroidered Cotton Insignia (357 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (100 za)
1 Ravaging Embroidered Cotton Insignia (399 za)
3 Rejuvenating Cotton Insignia (1509 za)
1 Charged Fragment (3211 za)
1 Corrupted Fragment (835 za)
9 Glittering Snowflake (40 za)

Cena: 47705 (Kumulativní cena: 128917)


Level:150

Vytvoř: 37 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 33 Bolt of Cotton
Vytvoř: 9 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 9 Coarse Goggle Strap
Vytvoř: 7 Coarse Glove Panel
Vytvoř: 6 Coarse Shoulderguard Panel
Vytvoř: 6 Coarse Shoulderguard Padding
Vytvoř: 6 Coarse Glove Lining
Vytvoř: 3 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Cured Coarse Leather Square (1)
Corrupted Fragment (1)


Level:175

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cured Coarse Leather Square (1)
Charged Fragment (1)


Level:200

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Honed Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Rugged Goggle Strap (750 za)
1 Rugged Shoulderguard Padding (413 za)
58 Rugged Leather Section (500 za)
54 Linen Scrap (319 za)
17 Spool of Linen Thread (32 za)
2 Berserker's Linen Insignia (1670 za)
1 Cleric's Linen Insignia (1954 za)
3 Rampager's Linen Insignia (1626 za)
3 Assassin's Linen Insignia (1450 za)
2 Carrion Linen Insignia (1051 za)
1 Knight's Linen Insignia (1399 za)
1 Valkyrie Linen Insignia (1494 za)
1 Carrion Embroidered Linen Insignia (3795 za)
2 Charged Shard (2732 za)
2 Onyx Shard (3128 za)
2 Glacial Shard (2693 za)
2 Corrupted Shard (3016 za)
3 Heavy Bone (245 za)
15 Unique Snowflake (78 za)
3 Linen Patch (1988 za)

Cena: 103002 (Kumulativní cena: 231919)


Level:225

Vytvoř: 29 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 27 Bolt of Linen
Vytvoř: 9 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 7 Rugged Goggle Strap
Vytvoř: 5 Rugged Glove Lining
Vytvoř: 5 Rugged Glove Panel
Vytvoř: 4 Rugged Shoulderguard Panel
Vytvoř: 3 Rugged Shoulderguard Padding
Vytvoř: 1 Carrion Linen Insignia
Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Cured Rugged Leather Square (1)
Onyx Shard (2)

Objev:

Cured Rugged Leather Square (1)
Corrupted Shard (2)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Vytvoř: 3 Giver's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Cured Rugged Leather Square (1)
Charged Shard (2)

Objev:

Cured Rugged Leather Square (1)
Glacial Shard (2)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
120 Thick Leather Section (59 za)
9 Onyx Core (112 za)
8 Glacial Core (98 za)
6 Crystal Core (109 za)
7 Corrupted Core (70 za)
8 Large Fang (54 za)

Cena: 10448 (Kumulativní cena: 242367)


Level:300

Vytvoř: 30 Cured Thick Leather Square
Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 5 Major Rune of the Thief

Level:325

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Onyx Core (1)
Large Fang (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ranger

Level:350

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Onyx Core (1)

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Corrupted Core (1)

Vytvoř: 6 Major Rune of the Wurm

Level:375

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Glacial Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ice

Level:400

Nic. Vše hotovo!