Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-02-20T01:20:04+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
280695
Očekávaná návratnost
- 25597
Očekávaná koncová cena
255098

1 Vital Seeker Boots - Prodáváno za 90 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Boots - Prodáváno za 293 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Gloves - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Gloves - Prodáváno za 44 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Gloves - Prodáváno za 62 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Gloves - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Gloves - Prodáváno za 55 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Outlaw Gloves - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Gloves - Prodáváno za 242 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Gloves - Prodáváno za 244 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Gloves - Prodáváno za 240 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Gloves - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Gloves - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Gloves - Prodáváno za 75 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Leather Gloves - Prodáváno za 402 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Shoulders - Prodáváno za 223 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Shoulders - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Shoulders - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Leather Shoulders - Prodáváno za 287 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Mask - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Mask - Prodáváno za 34 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Mask - Prodáváno za 157 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Mask - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Mask - Prodáváno za 39 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Mask - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Mask - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Mask - Prodáváno za 123 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Outlaw Mask - Prodáváno za 188 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Mask - Prodáváno za 260 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Mask - Prodáváno za 306 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Mask - Prodáváno za 311 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Leather Mask - Prodáváno za 247 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Mask - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Mask - Prodáváno za 104 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Mask - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Leather Mask - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Gloves - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Gloves - Prodáváno za 201 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Boots - Prodáváno za 71 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Shoulders - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Shoulders - Prodáváno za 149 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Shoulders - Prodáváno za 53 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Precise Seeker Shoulders - Prodáváno za 123 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Shoulders - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Shoulders - Prodáváno za 317 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Shoulders - Prodáváno za 317 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Shoulders - Prodáváno za 272 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Shoulders - Prodáváno za 234 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Outlaw Shoulders - Prodáváno za 239 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Mask - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Mask - Prodáváno za 218 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Rascal Gloves - Prodáváno za 619 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Gloves - Prodáváno za 374 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Gloves - Prodáváno za 384 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Gloves - Prodáváno za 528 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Shoulders - Prodáváno za 507 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Shoulders - Prodáváno za 521 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Rascal Mask - Prodáváno za 610 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 616 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 541 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 402 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 317 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Mask - Prodáváno za 541 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 455 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Rascal Mask - Prodáváno za 550 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 538 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 548 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Gloves - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Gloves - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Gloves - Prodáváno za 361 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Boots - Prodáváno za 267 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Shoulders - Prodáváno za 100 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Shoulders - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Shoulders - Prodáváno za 455 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 206 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Mask - Prodáváno za 237 za pomocí Max Buyout
2 Minor Rune of Speed - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Ice - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Ice - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of the Ogre - Prodáváno za 165 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Wurm - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Wurm - Prodáváno za 49 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Ranger - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Thief - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
6 Major Rune of the Thief - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Noble Shoulders - Prodáváno za 2408 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Noble Mask - Prodáváno za 474 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Leather Mask - Prodáváno za 119 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Seeker Gloves - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Seeker Mask - Prodáváno za 73 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Gloves - Prodáváno za 197 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Gloves - Prodáváno za 386 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Gloves - Prodáváno za 369 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Shoulders - Prodáváno za 243 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Shoulders - Prodáváno za 471 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Mask - Prodáváno za 410 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Mask - Prodáváno za 546 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Jute Scrap (98 za)
Rawhide Leather Section (87 za)
Thin Leather Section (294 za)
Thick Leather Section (81 za)
Coarse Leather Section (194 za)
Rugged Leather Section (487 za)
Wool Scrap (298 za)
Cotton Scrap (139 za)
Linen Scrap (325 za)
Tiny Venom Sac (8 za)
Small Venom Sac (46 za)
Vial of Weak Blood (8 za)
Tiny Totem (10 za)
Totem (557 za)
Bone Chip (6 za)
Tiny Claw (6 za)
Claw (160 za)
Sharp Claw (432 za)
Large Fang (95 za)
Charged Sliver (1070 za)
Charged Fragment (3320 za)
Onyx Core (153 za)
Glacial Sliver (1064 za)
Glacial Shard (3309 za)
Glacial Core (68 za)
Crystal Sliver (416 za)
Crystal Core (95 za)
Corrupted Fragment (1155 za)
Corrupted Shard (3012 za)
Corrupted Core (70 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Coarse Goggle Padding (500 za)
Coarse Goggle Strap (286 za)
Thin Boot Sole (310 za)
Rawhide Mask Padding (100 za)
Rawhide Mask Strap (278 za)
Rawhide Boot Upper (329 za)
Rawhide Shoulderguard Padding (94 za)
Rawhide Glove Lining (123 za)
Rawhide Boot Sole (194 za)
Rawhide Shoulderguard Panel (248 za)
Rugged Glove Lining (489 za)
Rugged Goggle Padding (1320 za)
Rugged Goggle Strap (900 za)
Precise Jute Insignia (142 za)
Resilient Jute Insignia (159 za)
Vital Jute Insignia (100 za)
Mighty Embroidered Jute Insignia (249 za)
Precise Embroidered Jute Insignia (247 za)
Vital Embroidered Jute Insignia (246 za)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1349 za)
Healing Jute Insignia (109 za)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1375 za)
Strong Wool Insignia (571 za)
Honed Wool Insignia (700 za)
Honed Cotton Insignia (1789 za)
Strong Cotton Insignia (1699 za)
Hearty Cotton Insignia (1803 za)
Hunter's Cotton Insignia (204 za)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1480 za)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (4028 za)
Berserker's Linen Insignia (1496 za)
Cleric's Linen Insignia (1480 za)
Rampager's Linen Insignia (1419 za)
Ravaging Cotton Insignia (205 za)
Malign Jute Insignia (144 za)
Hearty Wool Insignia (731 za)
Assassin's Linen Insignia (1450 za)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (3994 za)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (3987 za)
Carrion Linen Insignia (1213 za)
Knight's Linen Insignia (1183 za)
Valkyrie Linen Insignia (1013 za)
Carrion Embroidered Linen Insignia (3967 za)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (4000 za)
Rejuvenating Wool Insignia (483 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (1891 za)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1390 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (130 za)
Giver's Embroidered Linen Insignia (5998 za)
Wool Patch (1231 za)
Jute Patch (200 za)
Cotton Patch (142 za)
Snowflake (43 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
5 Rawhide Mask Padding (100 za)
3 Rawhide Mask Strap (278 za)
1 Rawhide Boot Upper (329 za)
5 Rawhide Shoulderguard Padding (94 za)
1 Rawhide Glove Lining (123 za)
4 Rawhide Boot Sole (194 za)
3 Rawhide Shoulderguard Panel (248 za)
42 Jute Scrap (98 za)
56 Rawhide Leather Section (87 za)
12 Spool of Jute Thread (8 za)
2 Precise Jute Insignia (142 za)
2 Resilient Jute Insignia (159 za)
3 Vital Jute Insignia (100 za)
1 Mighty Embroidered Jute Insignia (249 za)
1 Precise Embroidered Jute Insignia (247 za)
1 Vital Embroidered Jute Insignia (246 za)
2 Healing Jute Insignia (109 za)
2 Malign Jute Insignia (144 za)
11 Tiny Venom Sac (8 za)
14 Vial of Weak Blood (8 za)
8 Tiny Totem (10 za)
2 Crystal Sliver (416 za)
8 Bone Chip (6 za)
8 Tiny Claw (6 za)
2 Giver's Embroidered Jute Insignia (130 za)
5 Jute Patch (200 za)

Cena: 17478 (Kumulativní cena: 17478)


Level: 0

Vytvoř: 28 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 21 Bolt of Jute
Vytvoř: 7 Rawhide Glove Strap
Vytvoř: 6 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 2 Mighty Jute Insignia
Vytvoř: 1 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 1 Rawhide Boot Upper
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Vital Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Malign Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Objev:

Stretched Rawhide Leather Square (1)
Crystal Sliver (2)


Level: 25

Vytvoř: 7 Rawhide Mask Strap
Vytvoř: 5 Rawhide Mask Padding
Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 2 Rawhide Shoulderguard Panel
Vytvoř: 1 Precise Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Vital Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Healing Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 1 Malign Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Precise Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
4 Thin Boot Sole (310 za)
80 Thin Leather Section (294 za)
52 Wool Scrap (298 za)
22 Spool of Wool Thread (16 za)
3 Vigorous Embroidered Wool Insignia (1349 za)
2 Hunter's Embroidered Wool Insignia (1375 za)
4 Strong Wool Insignia (571 za)
3 Honed Wool Insignia (700 za)
3 Hearty Wool Insignia (731 za)
4 Rejuvenating Wool Insignia (483 za)
24 Small Venom Sac (46 za)
2 Charged Sliver (1070 za)
2 Glacial Sliver (1064 za)
3 Wool Patch (1231 za)

Cena: 64979 (Kumulativní cena: 82457)


Level: 75

Vytvoř: 40 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 26 Bolt of Wool
Vytvoř: 7 Thin Glove Strap
Vytvoř: 7 Thin Glove Lining
Vytvoř: 7 Thin Shoulderguard Panel
Vytvoř: 7 Thin Shoulderguard Padding
Vytvoř: 6 Thin Mask Panel
Vytvoř: 6 Thin Mask Strap
Vytvoř: 2 Thin Boot Upper
Objev:

Cured Thin Leather Square (1)
Charged Sliver (2)

Objev:

Cured Thin Leather Square (1)
Glacial Sliver (2)


Level:100

Objev:

Thin Boot Upper (1)
Strong Wool Insignia (1)
Thin Boot Sole (2)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Boot Upper (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)
Thin Boot Sole (2)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)


Level:125

Vytvoř: 3 Ravaging Embroidered Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Coarse Goggle Padding (500 za)
2 Coarse Goggle Strap (286 za)
72 Coarse Leather Section (194 za)
64 Cotton Scrap (139 za)
21 Spool of Cotton Thread (24 za)
3 Honed Cotton Insignia (1789 za)
3 Strong Cotton Insignia (1699 za)
3 Hearty Cotton Insignia (1803 za)
1 Hunter's Cotton Insignia (204 za)
3 Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1480 za)
1 Ravaging Cotton Insignia (205 za)
1 Rejuvenating Cotton Insignia (1891 za)
3 Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1390 za)
6 Totem (557 za)
1 Charged Fragment (3320 za)
1 Corrupted Fragment (1155 za)
16 Claw (160 za)
2 Cotton Patch (142 za)
35 Snowflake (43 za)

Cena: 63889 (Kumulativní cena: 146346)


Level:150

Vytvoř: 36 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 32 Bolt of Cotton
Vytvoř: 8 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 8 Coarse Goggle Strap
Vytvoř: 7 Coarse Glove Lining
Vytvoř: 7 Coarse Glove Panel
Vytvoř: 6 Coarse Shoulderguard Panel
Vytvoř: 6 Coarse Shoulderguard Padding
Vytvoř: 1 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Ravaging Cotton Insignia (1)

Objev:

Cured Coarse Leather Square (1)
Corrupted Fragment (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Cotton Insignia (1)


Level:175

Vytvoř: 2 Rejuvenating Cotton Insignia
Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cured Coarse Leather Square (1)
Charged Fragment (1)


Level:200

Vytvoř: 2 Hunter's Embroidered Cotton Insignia
Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Rugged Glove Lining (489 za)
1 Rugged Goggle Padding (1320 za)
1 Rugged Goggle Strap (900 za)
64 Rugged Leather Section (487 za)
66 Linen Scrap (325 za)
20 Spool of Linen Thread (32 za)
1 Berserker's Embroidered Linen Insignia (4028 za)
2 Berserker's Linen Insignia (1496 za)
3 Cleric's Linen Insignia (1480 za)
3 Rampager's Linen Insignia (1419 za)
2 Assassin's Linen Insignia (1450 za)
1 Assassin's Embroidered Linen Insignia (3994 za)
1 Rampager's Embroidered Linen Insignia (3987 za)
1 Carrion Linen Insignia (1213 za)
1 Knight's Linen Insignia (1183 za)
2 Valkyrie Linen Insignia (1013 za)
1 Carrion Embroidered Linen Insignia (3967 za)
1 Valkyrie Embroidered Linen Insignia (4000 za)
2 Glacial Shard (3309 za)
2 Corrupted Shard (3012 za)
3 Sharp Claw (432 za)
2 Giver's Embroidered Linen Insignia (5998 za)

Cena: 120888 (Kumulativní cena: 267234)


Level:225

Vytvoř: 33 Bolt of Linen
Vytvoř: 32 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 12 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 12 Rugged Goggle Strap
Vytvoř: 5 Rugged Glove Panel
Vytvoř: 4 Rugged Shoulderguard Panel
Vytvoř: 4 Rugged Shoulderguard Padding
Vytvoř: 4 Rugged Glove Lining
Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 1 Assassin's Linen Insignia
Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Cured Rugged Leather Square (1)
Corrupted Shard (2)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Valkyrie Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Cured Rugged Leather Square (1)
Glacial Shard (2)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Assassin's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
120 Thick Leather Section (81 za)
9 Onyx Core (153 za)
8 Glacial Core (68 za)
6 Crystal Core (95 za)
7 Corrupted Core (70 za)
8 Large Fang (95 za)

Cena: 13461 (Kumulativní cena: 280695)


Level:300

Vytvoř: 30 Cured Thick Leather Square
Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Crystal Core (1)

Vytvoř: 5 Major Rune of the Thief

Level:325

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Onyx Core (1)
Large Fang (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ranger

Level:350

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Onyx Core (1)

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Corrupted Core (1)

Vytvoř: 6 Major Rune of the Wurm

Level:375

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Glacial Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ice

Level:400

Nic. Vše hotovo!