Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-08-24T10:20:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
284639
Očekávaná návratnost
- 30249
Očekávaná koncová cena
254390

1 Mighty Seeker Boots - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Boots - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Boots - Prodáváno za 91 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Boots - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Boots - Prodáváno za 274 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Boots - Prodáváno za 255 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Shoes - Prodáváno za 333 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Shoes - Prodáváno za 313 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Gloves - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Gloves - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Gloves - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Gloves - Prodáváno za 89 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Outlaw Gloves - Prodáváno za 223 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Gloves - Prodáváno za 271 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Gloves - Prodáváno za 269 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Gloves - Prodáváno za 188 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Gloves - Prodáváno za 304 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Gloves - Prodáváno za 334 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Gloves - Prodáváno za 219 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Gloves - Prodáváno za 323 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Shoulders - Prodáváno za 320 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Shoulders - Prodáváno za 344 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Shoulders - Prodáváno za 290 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Mask - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Mask - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Mask - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Precise Seeker Mask - Prodáváno za 66 za pomocí Max Buyout
1 Resilient Seeker Mask - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Mask - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Outlaw Mask - Prodáváno za 217 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Mask - Prodáváno za 303 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Mask - Prodáváno za 240 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Mask - Prodáváno za 280 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Mask - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Mask - Prodáváno za 367 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Mask - Prodáváno za 272 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Leather Mask - Prodáváno za 336 za pomocí Max Buyout
1 Honed Leather Mask - Prodáváno za 321 za pomocí Max Buyout
1 Strong Leather Mask - Prodáváno za 269 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Leather Mask - Prodáváno za 229 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Leather Mask - Prodáváno za 337 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Gloves - Prodáváno za 644 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Gloves - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Gloves - Prodáváno za 201 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Boots - Prodáváno za 838 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Boots - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Shoulders - Prodáváno za 58 za pomocí Max Buyout
1 Healing Seeker Shoulders - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Mighty Seeker Shoulders - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Vital Seeker Shoulders - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Shoulders - Prodáváno za 312 za pomocí Max Buyout
1 Strong Outlaw Shoulders - Prodáváno za 306 za pomocí Max Buyout
1 Honed Outlaw Shoulders - Prodáváno za 283 za pomocí Max Buyout
1 Hearty Outlaw Shoulders - Prodáváno za 220 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Shoulders - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Vigorous Outlaw Shoulders - Prodáváno za 272 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Mask - Prodáváno za 171 za pomocí Max Buyout
1 Malign Seeker Mask - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Ravaging Outlaw Mask - Prodáváno za 169 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Gloves - Prodáváno za 491 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Gloves - Prodáváno za 367 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Boots - Prodáváno za 447 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Shoulders - Prodáváno za 419 za pomocí Max Buyout
1 Valkyrie Rascal Mask - Prodáváno za 485 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 431 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Rascal Mask - Prodáváno za 487 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Rascal Mask - Prodáváno za 297 za pomocí Max Buyout
1 Berserker's Rascal Mask - Prodáváno za 325 za pomocí Max Buyout
1 Cleric's Rascal Mask - Prodáváno za 334 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Rascal Mask - Prodáváno za 437 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Outlaw Gloves - Prodáváno za 280 za pomocí Max Buyout
1 Rejuvenating Leather Mask - Prodáváno za 318 za pomocí Max Buyout
2 Minor Rune of Speed - Prodáváno za 14 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of Speed - Prodáváno za 146 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Ice - Prodáváno za 7 za pomocí Max Buyout
9 Major Rune of the Ice - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
2 Major Rune of the Ogre - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
3 Minor Rune of the Wurm - Prodáváno za 5 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Wurm - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Engineer - Prodáváno za 8 za pomocí Max Buyout
8 Major Rune of the Ranger - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
1 Minor Rune of the Thief - Prodáváno za 17 za pomocí Max Buyout
5 Major Rune of the Thief - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Major Rune of Altruism - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Noble Shoulders - Prodáváno za 2835 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Leather Shoulders - Prodáváno za 328 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Noble Mask - Prodáváno za 533 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Leather Mask - Prodáváno za 229 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Noble Gloves - Prodáváno za 1970 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Leather Gloves - Prodáváno za 374 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Seeker Boots - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Seeker Gloves - Prodáváno za 88 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Seeker Mask - Prodáváno za 70 za pomocí Max Buyout
1 Giver's Seeker Shoulders - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Gloves - Prodáváno za 232 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Gloves - Prodáváno za 345 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Outlaw Shoulders - Prodáváno za 303 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Shoulders - Prodáváno za 452 za pomocí Max Buyout
1 Hunter's Leather Mask - Prodáváno za 342 za pomocí Max Buyout
1 Assassin's Rascal Mask - Prodáváno za 389 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Wool Thread (16 za from Vendor (prodejce))
Spool of Jute Thread (8 za from Vendor (prodejce))
Spool of Linen Thread (32 za from Vendor (prodejce))
Spool of Cotton Thread (24 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 999 za)

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Iron Ore (251 za)
Jute Scrap (124 za)
Rawhide Leather Section (107 za)
Thin Leather Section (317 za)
Thick Leather Section (165 za)
Coarse Leather Section (319 za)
Rugged Leather Section (537 za)
Stretched Rawhide Leather Square (205 za)
Wool Scrap (321 za)
Cotton Scrap (156 za)
Linen Scrap (239 za)
Tiny Venom Sac (5 za)
Smooth Scale (455 za)
Vial of Weak Blood (9 za)
Vial of Blood (252 za)
Vial of Thick Blood (771 za)
Bone Chip (6 za)
Heavy Bone (417 za)
Small Claw (37 za)
Sharp Claw (714 za)
Fang (310 za)
Sharp Fang (437 za)
Large Fang (105 za)
Charged Sliver (1120 za)
Charged Fragment (2999 za)
Charged Shard (3598 za)
Onyx Shard (3849 za)
Onyx Core (208 za)
Glacial Sliver (1133 za)
Glacial Shard (3092 za)
Glacial Core (76 za)
Destroyer Fragment (2599 za)
Crystal Sliver (514 za)
Crystal Core (105 za)
Corrupted Fragment (425 za)
Corrupted Shard (3723 za)
Corrupted Core (66 za)
Tiny Snowflake (4 za)
Glittering Snowflake (31 za)
Unique Snowflake (52 za)
Pristine Snowflake (98 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Coarse Boot Sole (307 za)
Coarse Shoulderguard Padding (160 za)
Thin Boot Sole (350 za)
Thin Shoulderguard Panel (1192 za)
Thin Shoulderguard Padding (567 za)
Rawhide Mask Padding (100 za)
Rawhide Mask Strap (300 za)
Rawhide Boot Upper (382 za)
Rawhide Shoulderguard Padding (65 za)
Rawhide Glove Lining (145 za)
Rawhide Boot Sole (79 za)
Rawhide Shoulderguard Panel (310 za)
Rugged Boot Sole (399 za)
Rugged Glove Lining (144 za)
Mighty Jute Insignia (166 za)
Precise Jute Insignia (148 za)
Resilient Jute Insignia (149 za)
Vital Jute Insignia (150 za)
Mighty Embroidered Jute Insignia (325 za)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1999 za)
Healing Jute Insignia (153 za)
Strong Wool Insignia (500 za)
Honed Wool Insignia (440 za)
Strong Embroidered Wool Insignia (2030 za)
Honed Cotton Insignia (1008 za)
Strong Cotton Insignia (695 za)
Hearty Cotton Insignia (766 za)
Strong Embroidered Cotton Insignia (543 za)
Honed Embroidered Cotton Insignia (620 za)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (496 za)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (494 za)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (353 za)
Cleric's Linen Insignia (2894 za)
Rampager's Linen Insignia (1250 za)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (499 za)
Healing Embroidered Jute Insignia (397 za)
Malign Jute Insignia (169 za)
Malign Embroidered Jute Insignia (299 za)
Ravaging Wool Insignia (175 za)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1998 za)
Hearty Wool Insignia (638 za)
Assassin's Linen Insignia (2068 za)
Carrion Linen Insignia (1577 za)
Carrion Embroidered Linen Insignia (4897 za)
Rejuvenating Wool Insignia (696 za)
Rejuvenating Cotton Insignia (1269 za)
Giver's Embroidered Jute Insignia (141 za)
Wool Patch (1896 za)
Jute Patch (317 za)
Linen Patch (2101 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
9 Rawhide Mask Padding (100 za)
9 Rawhide Mask Strap (300 za)
1 Rawhide Boot Upper (382 za)
5 Rawhide Shoulderguard Padding (65 za)
2 Rawhide Glove Lining (145 za)
14 Rawhide Boot Sole (79 za)
5 Rawhide Shoulderguard Panel (310 za)
16 Jute Scrap (124 za)
52 Rawhide Leather Section (107 za)
1 Stretched Rawhide Leather Square (205 za)
11 Spool of Jute Thread (8 za)
2 Mighty Jute Insignia (166 za)
3 Precise Jute Insignia (148 za)
3 Resilient Jute Insignia (149 za)
3 Vital Jute Insignia (150 za)
1 Mighty Embroidered Jute Insignia (325 za)
1 Healing Jute Insignia (153 za)
1 Healing Embroidered Jute Insignia (397 za)
2 Malign Jute Insignia (169 za)
2 Malign Embroidered Jute Insignia (299 za)
19 Tiny Venom Sac (5 za)
3 Vial of Weak Blood (9 za)
2 Crystal Sliver (514 za)
16 Bone Chip (6 za)
3 Tiny Snowflake (4 za)
3 Giver's Embroidered Jute Insignia (141 za)
4 Jute Patch (317 za)

Cena: 21527 (Kumulativní cena: 21527)


Level: 0

Vytvoř: 26 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 8 Bolt of Jute
Vytvoř: 7 Rawhide Glove Strap
Vytvoř: 6 Rawhide Boot Upper
Vytvoř: 5 Rawhide Glove Lining
Vytvoř: 1 Malign Jute Insignia
Vytvoř: 1 Mighty Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Mighty Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Vital Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Malign Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Objev:

Stretched Rawhide Leather Square (1)
Crystal Sliver (2)


Level: 25

Vytvoř: 1 Giver's Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Precise Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Resilient Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Mighty Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Vital Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Precise Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Resilient Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Healing Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Malign Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)


Level: 50

Vytvoř: 2 Malign Embroidered Jute Insignia
Vytvoř: 2 Vital Embroidered Jute Insignia
Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Glove Lining (1)
Rawhide Glove Strap (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Boot Upper (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)
Rawhide Boot Sole (2)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Healing Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Mighty Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Vital Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Mask Padding (1)
Rawhide Mask Strap (1)
Malign Embroidered Jute Insignia (1)

Objev:

Rawhide Shoulderguard Padding (1)
Rawhide Shoulderguard Panel (1)
Giver's Embroidered Jute Insignia (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
4 Thin Boot Sole (350 za)
1 Thin Shoulderguard Panel (1192 za)
1 Thin Shoulderguard Padding (567 za)
1 Iron Ore (251 za)
80 Thin Leather Section (317 za)
48 Wool Scrap (321 za)
21 Spool of Wool Thread (16 za)
3 Vigorous Embroidered Wool Insignia (1999 za)
4 Strong Wool Insignia (500 za)
4 Honed Wool Insignia (440 za)
1 Strong Embroidered Wool Insignia (2030 za)
1 Ravaging Wool Insignia (175 za)
3 Ravaging Embroidered Wool Insignia (1998 za)
3 Hearty Wool Insignia (638 za)
1 Rejuvenating Wool Insignia (696 za)
2 Charged Sliver (1120 za)
2 Glacial Sliver (1133 za)
1 Destroyer Fragment (2599 za)
16 Small Claw (37 za)
2 Wool Patch (1896 za)

Cena: 76569 (Kumulativní cena: 98096)


Level: 75

Vytvoř: 40 Cured Thin Leather Square
Vytvoř: 24 Bolt of Wool
Vytvoř: 8 Thin Glove Strap
Vytvoř: 8 Thin Glove Lining
Vytvoř: 6 Thin Shoulderguard Panel
Vytvoř: 6 Thin Shoulderguard Padding
Vytvoř: 5 Thin Mask Panel
Vytvoř: 5 Thin Mask Strap
Vytvoř: 2 Thin Boot Upper
Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Ravaging Wool Insignia (1)

Objev:

Cured Thin Leather Square (1)
Charged Sliver (2)

Objev:

Cured Thin Leather Square (1)
Glacial Sliver (2)


Level:100

Objev:

Thin Boot Upper (1)
Strong Wool Insignia (1)
Thin Boot Sole (2)

Objev:

Thin Boot Upper (1)
Honed Wool Insignia (1)
Thin Boot Sole (2)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Strong Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Honed Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hearty Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Rejuvenating Wool Insignia (1)

Objev:

Iron Ore (1)
Cured Thin Leather Square (1)
Destroyer Fragment (1)


Level:125

Vytvoř: 2 Hunter's Embroidered Wool Insignia
Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Strong Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Vigorous Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Mask Panel (1)
Thin Mask Strap (1)
Ravaging Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Glove Strap (1)
Thin Glove Lining (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)

Objev:

Thin Shoulderguard Panel (1)
Thin Shoulderguard Padding (1)
Hunter's Embroidered Wool Insignia (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
4 Coarse Boot Sole (307 za)
2 Coarse Shoulderguard Padding (160 za)
70 Coarse Leather Section (319 za)
66 Cotton Scrap (156 za)
19 Spool of Cotton Thread (24 za)
2 Honed Cotton Insignia (1008 za)
3 Strong Cotton Insignia (695 za)
4 Hearty Cotton Insignia (766 za)
1 Strong Embroidered Cotton Insignia (543 za)
1 Honed Embroidered Cotton Insignia (620 za)
1 Hearty Embroidered Cotton Insignia (496 za)
1 Hunter's Embroidered Cotton Insignia (494 za)
1 Vigorous Embroidered Cotton Insignia (353 za)
1 Ravaging Embroidered Cotton Insignia (499 za)
1 Rejuvenating Cotton Insignia (1269 za)
3 Vial of Blood (252 za)
1 Charged Fragment (2999 za)
3 Corrupted Fragment (425 za)
3 Fang (310 za)
9 Glittering Snowflake (31 za)

Cena: 52308 (Kumulativní cena: 150404)


Level:150

Vytvoř: 35 Cured Coarse Leather Square
Vytvoř: 33 Bolt of Cotton
Vytvoř: 11 Coarse Goggle Padding
Vytvoř: 11 Coarse Goggle Strap
Vytvoř: 4 Coarse Shoulderguard Panel
Vytvoř: 4 Coarse Glove Lining
Vytvoř: 4 Coarse Glove Panel
Vytvoř: 3 Giver's Embroidered Cotton Insignia
Vytvoř: 2 Coarse Shoulderguard Padding
Vytvoř: 2 Coarse Boot Upper
Objev:

Cured Coarse Leather Square (1)
Corrupted Fragment (1)

Vytvoř: 2 Minor Rune of the Wurm

Level:175

Vytvoř: 1 Strong Cotton Insignia
Vytvoř: 1 Honed Cotton Insignia
Objev:

Coarse Boot Upper (1)
Strong Cotton Insignia (1)
Coarse Boot Sole (2)

Objev:

Coarse Boot Upper (1)
Hearty Cotton Insignia (1)
Coarse Boot Sole (2)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Honed Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hearty Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Rejuvenating Cotton Insignia (1)

Objev:

Cured Coarse Leather Square (1)
Charged Fragment (1)


Level:200

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Strong Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hearty Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Ravaging Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Honed Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Vigorous Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Shoulderguard Panel (1)
Coarse Shoulderguard Padding (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Glove Lining (1)
Coarse Glove Panel (1)
Giver's Embroidered Cotton Insignia (1)

Objev:

Coarse Goggle Padding (1)
Coarse Goggle Strap (1)
Hunter's Embroidered Cotton Insignia (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Rugged Boot Sole (399 za)
1 Rugged Glove Lining (144 za)
58 Rugged Leather Section (537 za)
58 Linen Scrap (239 za)
16 Spool of Linen Thread (32 za)
1 Cleric's Linen Insignia (2894 za)
4 Rampager's Linen Insignia (1250 za)
2 Assassin's Linen Insignia (2068 za)
1 Carrion Linen Insignia (1577 za)
1 Carrion Embroidered Linen Insignia (4897 za)
3 Smooth Scale (455 za)
3 Vial of Thick Blood (771 za)
2 Charged Shard (3598 za)
2 Onyx Shard (3849 za)
2 Glacial Shard (3092 za)
2 Corrupted Shard (3723 za)
3 Heavy Bone (417 za)
3 Sharp Claw (714 za)
3 Sharp Fang (437 za)
15 Unique Snowflake (52 za)
3 Linen Patch (2101 za)

Cena: 108955 (Kumulativní cena: 259359)


Level:225

Vytvoř: 29 Bolt of Linen
Vytvoř: 29 Cured Rugged Leather Square
Vytvoř: 9 Rugged Goggle Padding
Vytvoř: 9 Rugged Goggle Strap
Vytvoř: 4 Rugged Glove Panel
Vytvoř: 3 Rugged Shoulderguard Panel
Vytvoř: 3 Rugged Shoulderguard Padding
Vytvoř: 3 Rugged Glove Lining
Vytvoř: 1 Rugged Boot Upper
Vytvoř: 1 Carrion Linen Insignia
Vytvoř: 1 Valkyrie Linen Insignia
Vytvoř: 1 Knight's Linen Insignia
Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Valkyrie Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Knight's Linen Insignia (1)


Level:250

Vytvoř: 1 Assassin's Linen Insignia
Vytvoř: 1 Berserker's Linen Insignia
Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Boot Upper (1)
Rampager's Linen Insignia (1)
Rugged Boot Sole (2)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Rampager's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Berserker's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Cleric's Linen Insignia (1)

Objev:

Cured Rugged Leather Square (1)
Onyx Shard (2)

Objev:

Cured Rugged Leather Square (1)
Corrupted Shard (2)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Assassin's Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Assassin's Linen Insignia (1)


Level:275

Vytvoř: 3 Giver's Embroidered Linen Insignia
Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Carrion Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Cured Rugged Leather Square (1)
Charged Shard (2)

Objev:

Cured Rugged Leather Square (1)
Glacial Shard (2)

Objev:

Rugged Shoulderguard Panel (1)
Rugged Shoulderguard Padding (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Goggle Padding (1)
Rugged Goggle Strap (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)

Objev:

Rugged Glove Lining (1)
Rugged Glove Panel (1)
Giver's Embroidered Linen Insignia (1)Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
120 Thick Leather Section (165 za)
9 Onyx Core (208 za)
9 Glacial Core (76 za)
5 Crystal Core (105 za)
7 Corrupted Core (66 za)
8 Large Fang (105 za)
1 Pristine Snowflake (98 za)

Cena: 24281 (Kumulativní cena: 283640)


Level:300

Vytvoř: 30 Cured Thick Leather Square
Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Crystal Core (1)

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Glacial Core (1)
Pristine Snowflake (1)

Vytvoř: 4 Major Rune of the Thief

Level:325

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Onyx Core (1)
Large Fang (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ranger

Level:350

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Onyx Core (1)

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Corrupted Core (1)

Vytvoř: 6 Major Rune of the Wurm

Level:375

Objev:

Cured Thick Leather Square (1)
Glacial Core (1)

Vytvoř: 7 Major Rune of the Ice

Level:400

Nic. Vše hotovo!