Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-07-20T14:20:04+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Huntsman

Základní cena
473937
Očekávaná návratnost
- 16085
Očekávaná koncová cena
457852

15 Apprentice Maintenance Oil - Prodáváno za 4 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Precise Green Wood Torch - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Strong Soft Wood Torch - Prodáváno za 50 za pomocí Max Buyout
27 Honed Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 161 za pomocí Max Buyout
9 Malign Green Wood Warhorn - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
9 Valkyrie Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 59 za pomocí Vendor (prodejce)
4 Carrion Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 84 za pomocí Max Buyout
27 Cleric's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Speed - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
8 Major Sigil of Paralyzation - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Minor Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
8 Major Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Minor Sigil of Celerity - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
8 Major Sigil of Celerity - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
6 Bringer's Ogre Harbinger - Prodáváno za 336 za pomocí Max Buyout
13 Hunter's Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 92 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
473937

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 101 za)
Remaining Cost
473937

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Bronze Ingot (190 za)
Iron Ingot (592 za)
Iron Ore (227 za)
Mithril Ore (30 za)
Platinum Ore (229 za)
Elder Wood Log (144 za)
Green Wood Log (29 za)
Hard Wood Log (183 za)
Soft Wood Log (113 za)
Seasoned Wood Log (229 za)
Pile of Glittering Dust (66 za)
Tiny Venom Sac (7 za)
Vial of Thin Blood (136 za)
Heavy Bone (172 za)
Tiny Claw (9 za)
Large Fang (57 za)
Charged Shard (3994 za)
Onyx Core (158 za)
Pile of Soiled Essence (357 za)
Pile of Vile Essence (50 za)
Corrupted Fragment (1488 za)
Corrupted Core (60 za)
Remaining Cost
473937

Předchystáno (Kup na tržišti)

Darksteel Horn (1060 za)
Elder Wood Dowel (28 za)
Green Wood Dowel (30 za)
Soft Wood Dowel (55 za)
Honed Seasoned Inscription (1415 za)
Hunter's Iron Plated Inscription (2320 za)
Cleric's Hard Inscription (1916 za)
Snowflake (69 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
9 Jug of Water (8 za)
83 Bronze Ingot (190 za)
222 Green Wood Log (29 za)
19 Green Wood Dowel (30 za)
12 Pile of Glittering Dust (66 za)
72 Tiny Venom Sac (7 za)
57 Tiny Claw (9 za)

Cena: 24659 (Kumulativní cena: 24659)


Level: 0

Vytvoř: 74 Green Wood Plank
Vytvoř: 19 Green Torch Handle
Vytvoř: 19 Bronze Torch Head
Vytvoř: 9 Bronze Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 9 Bronze Horn
Objev:

Jug of Water (3)
Pile of Glittering Dust (4)

Vytvoř: 2 Apprentice Maintenance Oil

Level: 25

Vytvoř: 19 Precise Green Inscription
Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Precise Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Precise Green Wood Torch

Level: 50

Vytvoř: 9 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 9 Malign Bronze Plated Inscription
Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Malign Green Wood Warhorn


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Iron Ingot (592 za)
192 Iron Ore (227 za)
128 Soft Wood Log (113 za)
19 Soft Wood Dowel (55 za)
13 Hunter's Iron Plated Inscription (2320 za)
57 Vial of Thin Blood (136 za)
2 Pile of Soiled Essence (357 za)

Cena: 98311 (Kumulativní cena: 122970)


Level: 75

Vytvoř: 64 Iron Ingot
Vytvoř: 64 Soft Wood Plank
Vytvoř: 19 Soft Torch Handle
Vytvoř: 19 Iron Torch Head
Vytvoř: 13 Iron Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 13 Iron Horn
Objev:

Iron Ingot (1)
Pile of Soiled Essence (2)


Level:100

Vytvoř: 19 Strong Soft Inscription
Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Vytvoř: 18 Strong Soft Wood Torch

Level:125

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Vytvoř: 12 Hunter's Soft Wood Warhorn


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
189 Iron Ore (227 za)
162 Seasoned Wood Log (229 za)
63 Lump of Coal (16 za)
27 Honed Seasoned Inscription (1415 za)
16 Charged Shard (3994 za)
1 Corrupted Fragment (1488 za)

Cena: 184606 (Kumulativní cena: 307576)


Level:150

Vytvoř: 63 Steel Ingot
Vytvoř: 54 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 27 Seasoned Torch Handle
Vytvoř: 27 Steel Torch Head
Objev:

Steel Ingot (1)
Corrupted Fragment (1)


Level:175

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Honed Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 26 Honed Seasoned Wood Torch

Level:200

Objev:

Steel Ingot (1)
Charged Shard (2)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Speed


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
31 Darksteel Horn (1060 za)
122 Platinum Ore (229 za)
84 Hard Wood Log (183 za)
27 Cleric's Hard Inscription (1916 za)
61 Lump of Primordium (48 za)
12 Heavy Bone (172 za)
270 Snowflake (69 za)

Cena: 151524 (Kumulativní cena: 459100)


Level:225

Vytvoř: 61 Darksteel Ingot
Vytvoř: 28 Hard Wood Plank
Vytvoř: 4 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 37 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 6 Darksteel Horn
Vytvoř: 4 Carrion Hard Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Vytvoř: 3 Carrion Hard Wood Warhorn

Level:250

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Cleric's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 26 Cleric's Hard Wood Warhorn

Level:275

Vytvoř: 6 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 6 Giver's Darksteel Imbued Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)

Vytvoř: 5 Bringer's Ogre Harbinger


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
84 Mithril Ore (30 za)
54 Elder Wood Log (144 za)
9 Elder Wood Dowel (28 za)
8 Onyx Core (158 za)
8 Pile of Vile Essence (50 za)
8 Corrupted Core (60 za)
27 Large Fang (57 za)

Cena: 14231 (Kumulativní cena: 473331)


Level:300

Vytvoř: 42 Mithril Ingot
Vytvoř: 18 Elder Wood Plank
Vytvoř: 9 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 9 Mithril Horn
Vytvoř: 9 Valkyrie Elder Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Elder Inscription (1)

Vytvoř: 8 Valkyrie Elder Wood Warhorn

Level:325

Objev:

Mithril Ingot (1)
Onyx Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Paralyzation

Level:350

Objev:

Mithril Ingot (1)
Corrupted Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Icebrood Slaying

Level:375

Objev:

Mithril Ingot (1)
Pile of Vile Essence (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Celerity

Level:400

Nic. Vše hotovo!