Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-11-20T02:00:04+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Huntsman

Základní cena
325020
Očekávaná návratnost
- 13964
Očekávaná koncová cena
311056

15 Apprentice Maintenance Oil - Prodáváno za 4 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Precise Green Wood Longbow - Prodáváno za 47 za pomocí Max Buyout
13 Precise Green Wood Torch - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
9 Valkyrie Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 59 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carrion Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 159 za pomocí Max Buyout
19 Berserker's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
27 Rejuvenating Soft Wood Torch - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Paralyzation - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
4 Minor Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
8 Major Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
14 Minor Sigil of Celerity - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
8 Major Sigil of Celerity - Prodáváno za 118 za pomocí Max Buyout
9 Giver's Soft Wood Torch - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
13 Giver's Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
6 Giver's Ogre Harbinger - Prodáváno za 595 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 199 za)

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (97 za)
Iron Ore (199 za)
Mithril Ore (36 za)
Platinum Ore (129 za)
Elder Wood Log (152 za)
Green Wood Log (32 za)
Hard Wood Log (110 za)
Soft Wood Log (119 za)
Seasoned Wood Log (178 za)
Pile of Glittering Dust (55 za)
Vial of Thick Blood (641 za)
Tiny Claw (7 za)
Large Fang (91 za)
Onyx Core (157 za)
Pile of Soiled Essence (323 za)
Pile of Foul Essence (3026 za)
Pile of Vile Essence (67 za)
Corrupted Fragment (838 za)
Corrupted Core (65 za)
Glittering Snowflake (36 za)
Unique Snowflake (79 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Darksteel Warhorn Mouthpiece (249 za)
Rawhide String (199 za)
Soft Torch Handle (331 za)
Elder Wood Dowel (25 za)
Green Wood Dowel (27 za)
Precise Bronze Plated Inscription (421 za)
Carrion Hard Inscription (822 za)
Rejuvenating Soft Inscription (98 za)
Giver's Iron-Plated Inscription (1698 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
9 Jug of Water (8 za)
19 Rawhide String (199 za)
60 Copper Ore (97 za)
6 Lump of Tin (8 za)
306 Green Wood Log (32 za)
19 Green Wood Dowel (27 za)
13 Precise Bronze Plated Inscription (421 za)
12 Pile of Glittering Dust (55 za)
57 Tiny Claw (7 za)

Cena: 26558 (Kumulativní cena: 26558)


Level: 0

Vytvoř:102 Green Wood Plank
Vytvoř: 6 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 19 Green Longbow Stave
Vytvoř: 13 Green Torch Handle
Vytvoř: 13 Bronze Torch Head
Objev:

Jug of Water (3)
Pile of Glittering Dust (4)

Vytvoř: 2 Apprentice Maintenance Oil

Level: 25

Vytvoř: 19 Precise Green Inscription
Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Precise Green Wood Longbow

Level: 50

Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 12 Precise Green Wood Torch


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
27 Soft Torch Handle (331 za)
243 Iron Ore (199 za)
52 Soft Wood Log (119 za)
27 Rejuvenating Soft Inscription (98 za)
2 Pile of Soiled Essence (323 za)
13 Giver's Iron-Plated Inscription (1698 za)

Cena: 88848 (Kumulativní cena: 115406)


Level: 75

Vytvoř: 81 Iron Ingot
Vytvoř: 26 Soft Wood Plank
Vytvoř: 27 Iron Torch Head
Vytvoř: 13 Iron Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 13 Iron Horn
Objev:

Iron Ingot (1)
Pile of Soiled Essence (2)


Level:100

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Rejuvenating Soft Inscription (1)

Vytvoř: 26 Rejuvenating Soft Wood Torch

Level:125

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Giver's Iron-Plated Inscription (1)

Vytvoř: 12 Giver's Soft Wood Warhorn


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
186 Iron Ore (199 za)
108 Seasoned Wood Log (178 za)
62 Lump of Coal (16 za)
13 Pile of Foul Essence (3026 za)
4 Corrupted Fragment (838 za)
72 Glittering Snowflake (36 za)

Cena: 102512 (Kumulativní cena: 217918)


Level:150

Vytvoř: 62 Steel Ingot
Vytvoř: 36 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 9 Seasoned Torch Handle
Vytvoř: 9 Steel Torch Head
Objev:

Steel Ingot (1)
Corrupted Fragment (1)

Vytvoř: 3 Minor Sigil of Icebrood Slaying

Level:175

Objev:

Steel Ingot (1)
Pile of Foul Essence (1)

Vytvoř: 12 Minor Sigil of Celerity

Level:200

Vytvoř: 9 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Giver's Steel-Plated Inscription
Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Giver's Steel-Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Giver's Soft Wood Torch


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Darksteel Warhorn Mouthpiece (249 za)
138 Platinum Ore (129 za)
249 Hard Wood Log (110 za)
1 Carrion Hard Inscription (822 za)
69 Lump of Primordium (48 za)
57 Vial of Thick Blood (641 za)
48 Unique Snowflake (79 za)

Cena: 89904 (Kumulativní cena: 307822)


Level:225

Vytvoř: 83 Hard Wood Plank
Vytvoř: 69 Darksteel Ingot
Vytvoř: 19 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 26 Darksteel Horn
Vytvoř: 25 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Carrion Hard Inscription (1)


Level:250

Vytvoř: 19 Berserker's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 18 Berserker's Hard Wood Warhorn

Level:275

Vytvoř: 6 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 6 Giver's Darksteel Imbued Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)

Vytvoř: 5 Giver's Ogre Harbinger


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
84 Mithril Ore (36 za)
54 Elder Wood Log (152 za)
9 Elder Wood Dowel (25 za)
8 Onyx Core (157 za)
8 Pile of Vile Essence (67 za)
8 Corrupted Core (65 za)
27 Large Fang (91 za)

Cena: 16226 (Kumulativní cena: 324048)


Level:300

Vytvoř: 42 Mithril Ingot
Vytvoř: 18 Elder Wood Plank
Vytvoř: 9 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 9 Mithril Horn
Vytvoř: 9 Valkyrie Elder Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Elder Inscription (1)

Vytvoř: 8 Valkyrie Elder Wood Warhorn

Level:325

Objev:

Mithril Ingot (1)
Onyx Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Paralyzation

Level:350

Objev:

Mithril Ingot (1)
Corrupted Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Icebrood Slaying

Level:375

Objev:

Mithril Ingot (1)
Pile of Vile Essence (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Celerity

Level:400

Nic. Vše hotovo!