Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-01-18T05:40:04+00:00

NA/EU price data only
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Huntsman

Základní cena
414016
Očekávaná návratnost
- 26754
Očekávaná koncová cena
387262

65 Apprentice Maintenance Oil - Prodáváno za 4 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Journeyman Maintenance Oil - Prodáváno za 12 za pomocí Vendor (prodejce)
13 Vigorous Soft Wood Torch - Prodáváno za 150 za pomocí Max Buyout
9 Ravaging Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 202 za pomocí Max Buyout
19 Honed Soft Wood Torch - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout
13 Malign Green Wood Longbow - Prodáváno za 135 za pomocí Max Buyout
9 Knight's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 225 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Paralyzation - Prodáváno za 148 za pomocí Max Buyout
4 Minor Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
8 Major Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 152 za pomocí Max Buyout
13 Minor Sigil of Celerity - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
8 Major Sigil of Celerity - Prodáváno za 138 za pomocí Max Buyout
19 Giver's Green Wood Torch - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
6 Giver's Ogre Blaze - Prodáváno za 1807 za pomocí Max Buyout
27 Assassin's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout

KUP U VENDORA (prodejce)

45 Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
62 Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
86 Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 39 za)

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

378 Iron Ore (277 za)
84 Mithril Ore (45 za)
172 Platinum Ore (204 za)
54 Elder Wood Log (195 za)
156 Green Wood Log (57 za)
240 Hard Wood Log (278 za)
128 Soft Wood Log (170 za)
108 Seasoned Wood Log (307 za)
52 Pile of Glittering Dust (47 za)
4 Pile of Shimmering Dust (139 za)
72 Venom Sac (10 za)
27 Large Scale (41 za)
57 Small Fang (96 za)
8 Onyx Core (490 za)
13 Pile of Foul Essence (2640 za)
8 Pile of Vile Essence (96 za)
4 Corrupted Fragment (1197 za)
8 Corrupted Core (109 za)
57 Tiny Snowflake (2 za)
48 Unique Snowflake (29 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

13 Rawhide String (11 za)
19 Green Torch Handle (240 za)
19 Bronze Torch Head (397 za)
9 Elder Wood Dowel (36 za)
19 Green Wood Dowel (40 za)
19 Soft Wood Dowel (49 za)
1 Knight's Hard Inscription (894 za)
13 Vigorous Iron Plated Inscription (1672 za)
13 Malign Bronze Plated Inscription (300 za)
27 Assassin's Hard Inscription (978 za)Vytvoř
Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
39 Jug of Water (8 za)
13 Rawhide String (11 za)
19 Green Torch Handle (240 za)
19 Bronze Torch Head (397 za)
156 Green Wood Log (57 za)
19 Green Wood Dowel (40 za)
13 Malign Bronze Plated Inscription (300 za)
52 Pile of Glittering Dust (47 za)
57 Tiny Snowflake (2 za)

Cena: 28668 (Kumulativní cena: 28668)


Level: 0

Vytvoř: 52 Green Wood Plank
Vytvoř: 13 Green Longbow Stave
Objev:

Jug of Water (3)
Pile of Glittering Dust (4)

Vytvoř: 12 Apprentice Maintenance Oil

Level: 25

Vytvoř: 19 Giver's Green Inscription
Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Giver's Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Giver's Green Wood Torch

Level: 50

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Malign Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 12 Malign Green Wood Longbow


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
6 Jug of Water (8 za)
192 Iron Ore (277 za)
128 Soft Wood Log (170 za)
19 Soft Wood Dowel (49 za)
13 Vigorous Iron Plated Inscription (1672 za)
4 Pile of Shimmering Dust (139 za)
57 Small Fang (96 za)

Cena: 103687 (Kumulativní cena: 132355)


Level: 75

Vytvoř: 64 Soft Wood Plank
Vytvoř: 64 Iron Ingot
Vytvoř: 32 Soft Torch Handle
Vytvoř: 32 Iron Torch Head
Objev:

Pile of Shimmering Dust (4)
Jug of Water (6)


Level:100

Vytvoř: 19 Honed Soft Inscription
Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Honed Soft Inscription (1)

Vytvoř: 18 Honed Soft Wood Torch

Level:125

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Vigorous Iron Plated Inscription (1)

Vytvoř: 12 Vigorous Soft Wood Torch


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
186 Iron Ore (277 za)
108 Seasoned Wood Log (307 za)
62 Lump of Coal (16 za)
72 Venom Sac (10 za)
13 Pile of Foul Essence (2640 za)
4 Corrupted Fragment (1197 za)

Cena: 125498 (Kumulativní cena: 257853)


Level:150

Vytvoř: 62 Steel Ingot
Vytvoř: 36 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 9 Steel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 9 Steel Horn
Objev:

Steel Ingot (1)
Corrupted Fragment (1)

Vytvoř: 3 Minor Sigil of Icebrood Slaying

Level:175

Objev:

Steel Ingot (1)
Pile of Foul Essence (1)

Vytvoř: 12 Minor Sigil of Celerity

Level:200

Vytvoř: 9 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Ravaging Steel Plated Inscription
Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Ravaging Steel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Ravaging Seasoned Wood Warhorn


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
172 Platinum Ore (204 za)
240 Hard Wood Log (278 za)
1 Knight's Hard Inscription (894 za)
27 Assassin's Hard Inscription (978 za)
86 Lump of Primordium (48 za)
48 Unique Snowflake (29 za)

Cena: 134628 (Kumulativní cena: 392481)


Level:225

Vytvoř: 86 Darksteel Ingot
Vytvoř: 80 Hard Wood Plank
Vytvoř: 28 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 28 Darksteel Horn
Vytvoř: 6 Hard Torch Handle
Vytvoř: 6 Darksteel Torch Head
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Knight's Hard Inscription (1)


Level:250

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 26 Assassin's Hard Wood Warhorn

Level:275

Vytvoř: 6 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 6 Giver's Darksteel Imbued Inscription
Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)

Vytvoř: 5 Giver's Ogre Blaze


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
84 Mithril Ore (45 za)
54 Elder Wood Log (195 za)
9 Elder Wood Dowel (36 za)
27 Large Scale (41 za)
8 Onyx Core (490 za)
8 Pile of Vile Essence (96 za)
8 Corrupted Core (109 za)

Cena: 21301 (Kumulativní cena: 413782)


Level:300

Vytvoř: 42 Mithril Ingot
Vytvoř: 18 Elder Wood Plank
Vytvoř: 9 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 9 Mithril Horn
Vytvoř: 9 Knight's Elder Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Knight's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 8 Knight's Elder Wood Warhorn

Level:325

Objev:

Mithril Ingot (1)
Onyx Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Paralyzation

Level:350

Objev:

Mithril Ingot (1)
Corrupted Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Icebrood Slaying

Level:375

Objev:

Mithril Ingot (1)
Pile of Vile Essence (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Celerity

Level:400

Nic. Vše hotovo!