Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-01-19T01:00:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Huntsman

Základní cena
327769
Očekávaná návratnost
- 15814
Očekávaná koncová cena
311955

30 Apprentice Maintenance Oil - Prodáváno za 4 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Vital Green Wood Torch - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
19 Precise Green Wood Warhorn - Prodáváno za 54 za pomocí Max Buyout
27 Strong Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
27 Strong Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
9 Valkyrie Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 59 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Rampager's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
1 Carrion Hard Wood Torch - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
13 Rejuvenating Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Speed - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
8 Major Sigil of Paralyzation - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Minor Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
8 Major Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
8 Major Sigil of Celerity - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
6 Bringer's Ogre Harbinger - Prodáváno za 533 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 195 za)

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (88 za)
Iron Ore (204 za)
Mithril Ore (39 za)
Platinum Ore (156 za)
Elder Wood Log (156 za)
Green Wood Log (18 za)
Hard Wood Log (100 za)
Soft Wood Log (53 za)
Seasoned Wood Log (164 za)
Pile of Glittering Dust (75 za)
Full Venom Sac (458 za)
Bone Chip (6 za)
Tiny Claw (7 za)
Large Fang (73 za)
Charged Shard (2960 za)
Onyx Core (181 za)
Pile of Vile Essence (50 za)
Corrupted Fragment (1008 za)
Corrupted Core (50 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Warhorn Mouthpiece (118 za)
Bronze Plated Dowel (215 za)
Hard Torch Handle (598 za)
Darksteel Torch Head (570 za)
Elder Wood Dowel (25 za)
Green Wood Dowel (28 za)
Strong Seasoned Inscription (300 za)
Strong Soft Inscription (127 za)
Carrion Hard Inscription (926 za)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (1994 za)
Snowflake (22 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
18 Jug of Water (8 za)
19 Bronze Warhorn Mouthpiece (118 za)
10 Bronze Plated Dowel (215 za)
80 Copper Ore (88 za)
8 Lump of Tin (8 za)
174 Green Wood Log (18 za)
19 Green Wood Dowel (28 za)
24 Pile of Glittering Dust (75 za)
80 Bone Chip (6 za)
57 Tiny Claw (7 za)

Cena: 17983 (Kumulativní cena: 17983)


Level: 0

Vytvoř: 58 Green Wood Plank
Vytvoř: 8 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 19 Bronze Horn
Vytvoř: 10 Green Torch Handle
Vytvoř: 10 Bronze Torch Head
Objev:

Jug of Water (3)
Pile of Glittering Dust (4)

Vytvoř: 5 Apprentice Maintenance Oil

Level: 25

Vytvoř: 19 Precise Green Inscription
Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Precise Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Precise Green Wood Warhorn

Level: 50

Vytvoř: 10 Vital Bronze Plated Inscription
Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 9 Vital Green Wood Torch


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
240 Iron Ore (204 za)
160 Soft Wood Log (53 za)
27 Strong Soft Inscription (127 za)
13 Rejuvenating Iron Plated Inscription (1994 za)

Cena: 86791 (Kumulativní cena: 104774)


Level: 75

Vytvoř: 80 Iron Ingot
Vytvoř: 80 Soft Wood Plank
Vytvoř: 40 Iron Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 40 Iron Horn

Level:100

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Strong Soft Inscription (1)

Vytvoř: 26 Strong Soft Wood Warhorn

Level:125

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Rejuvenating Iron Plated Inscription (1)

Vytvoř: 12 Rejuvenating Soft Wood Warhorn


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
189 Iron Ore (204 za)
162 Seasoned Wood Log (164 za)
63 Lump of Coal (16 za)
27 Strong Seasoned Inscription (300 za)
16 Charged Shard (2960 za)
1 Corrupted Fragment (1008 za)

Cena: 122600 (Kumulativní cena: 227374)


Level:150

Vytvoř: 63 Steel Ingot
Vytvoř: 54 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 27 Seasoned Torch Handle
Vytvoř: 27 Steel Torch Head
Objev:

Steel Ingot (1)
Corrupted Fragment (1)


Level:175

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 26 Strong Seasoned Wood Torch

Level:200

Objev:

Steel Ingot (1)
Charged Shard (2)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Speed


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Hard Torch Handle (598 za)
1 Darksteel Torch Head (570 za)
136 Platinum Ore (156 za)
243 Hard Wood Log (100 za)
1 Carrion Hard Inscription (926 za)
68 Lump of Primordium (48 za)
57 Full Venom Sac (458 za)
270 Snowflake (22 za)

Cena: 82920 (Kumulativní cena: 310294)


Level:225

Vytvoř: 81 Hard Wood Plank
Vytvoř: 68 Darksteel Ingot
Vytvoř: 19 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 25 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 25 Darksteel Horn
Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Carrion Hard Inscription (1)


Level:250

Vytvoř: 19 Rampager's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Hard Wood Warhorn

Level:275

Vytvoř: 6 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 6 Giver's Darksteel Imbued Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)

Vytvoř: 5 Bringer's Ogre Harbinger


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
84 Mithril Ore (39 za)
54 Elder Wood Log (156 za)
9 Elder Wood Dowel (25 za)
8 Onyx Core (181 za)
8 Pile of Vile Essence (50 za)
8 Corrupted Core (50 za)
27 Large Fang (73 za)

Cena: 16144 (Kumulativní cena: 326438)


Level:300

Vytvoř: 42 Mithril Ingot
Vytvoř: 18 Elder Wood Plank
Vytvoř: 9 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 9 Mithril Horn
Vytvoř: 9 Valkyrie Elder Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Elder Inscription (1)

Vytvoř: 8 Valkyrie Elder Wood Warhorn

Level:325

Objev:

Mithril Ingot (1)
Onyx Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Paralyzation

Level:350

Objev:

Mithril Ingot (1)
Corrupted Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Icebrood Slaying

Level:375

Objev:

Mithril Ingot (1)
Pile of Vile Essence (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Celerity

Level:400

Nic. Vše hotovo!