Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-03-26T04:20:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Huntsman

Základní cena
475531
Očekávaná návratnost
- 23181
Očekávaná koncová cena
452350

5 Apprentice Maintenance Oil - Prodáváno za 4 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Quality Maintenance Oil - Prodáváno za 28 za pomocí Vendor (prodejce)
10 Vital Green Wood Warhorn - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
13 Vigorous Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 215 za pomocí Max Buyout
19 Healing Green Wood Warhorn - Prodáváno za 53 za pomocí Max Buyout
27 Strong Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
13 Honed Seasoned Wood Warhorn - Prodáváno za 156 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Whelk - Prodáváno za 845 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Whelk - Prodáváno za 4199 za pomocí Max Buyout
2 Carrion Hard Wood Torch - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
19 Rampager's Elder Wood Torch - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Rampager's Krait Brazier - Prodáváno za 1139 za pomocí Max Buyout
1 Knight's Krait Brazier - Prodáváno za 1190 za pomocí Max Buyout
5 Minor Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 43 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
13 Minor Sigil of Celerity - Prodáváno za 56 za pomocí Max Buyout
9 Major Sigil of Celerity - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
19 Assassin's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 82 za pomocí Max Buyout





The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
47.055.031.6

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

672 , Master Craftsman or Vendor
672 , Master Craftsman or Vendor

Total : 1344
Remaining Cost
47.055.031.6

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (87 za)
Iron Ore (197 za)
Mithril Ore (56 za)
Platinum Ore (107 za)
Elder Wood Log (181 za)
Green Wood Log (24 za)
Hard Wood Log (86 za)
Soft Wood Log (80 za)
Seasoned Wood Log (138 za)
Pile of Glittering Dust (71 za)
Pile of Incandescent Dust (274 za)
Potent Venom Sac (85 za)
Large Scale (84 za)
Tiny Totem (7 za)
Bone Chip (6 za)
Sharp Claw (637 za)
Pile of Foul Essence (892 za)
Pile of Filthy Essence (221 za)
Pile of Vile Essence (50 za)
Corrupted Fragment (237 za)
Corrupted Core (50 za)
Remaining Cost
47.055.031.6

Předchystáno (Kup na tržišti)

Bronze Warhorn Mouthpiece (108 za)
Bronze Plated Dowel (390 za)
Elder Wood Dowel (34 za)
Green Wood Dowel (32 za)
Vigorous Iron Plated Inscription (1950 za)
Honed Steel Plated Inscription (4844 za)
Strong Soft Inscription (100 za)
Carrion Hard Inscription (941 za)
Symbol of Control (4170 za)
Lucent Mote (10 za)
Symbol of Pain (3175 za)


Vytvoř





Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
3 Jug of Water (8 za)
29 Bronze Warhorn Mouthpiece (108 za)
10 Bronze Plated Dowel (390 za)
60 Copper Ore (87 za)
6 Lump of Tin (8 za)
174 Green Wood Log (24 za)
19 Green Wood Dowel (32 za)
4 Pile of Glittering Dust (71 za)
57 Tiny Totem (7 za)
80 Bone Chip (6 za)

Cena: 18271 (Kumulativní cena: 18271)


Level: 0

Vytvoř:103 Pile of Lucent Crystal
Vytvoř: 58 Green Wood Plank
Vytvoř: 6 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 29 Bronze Horn
Objev:

Jug of Water (3)
Pile of Glittering Dust (4)


Level: 25

Vytvoř: 19 Healing Green Inscription
Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Healing Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Healing Green Wood Warhorn

Level: 50

Vytvoř: 10 Vital Bronze Plated Inscription
Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Vital Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 9 Vital Green Wood Warhorn


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
240 Iron Ore (197 za)
160 Soft Wood Log (80 za)
13 Vigorous Iron Plated Inscription (1950 za)
27 Strong Soft Inscription (100 za)

Cena: 88130 (Kumulativní cena: 106401)


Level: 75

Vytvoř: 80 Iron Ingot
Vytvoř: 80 Soft Wood Plank
Vytvoř: 40 Iron Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 40 Iron Horn

Level:100

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Strong Soft Inscription (1)

Vytvoř: 26 Strong Soft Wood Warhorn

Level:125

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Vigorous Iron Plated Inscription (1)

Vytvoř: 12 Vigorous Soft Wood Warhorn


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
78 Iron Ore (197 za)
78 Seasoned Wood Log (138 za)
26 Lump of Coal (16 za)
13 Honed Steel Plated Inscription (4844 za)
13 Pile of Foul Essence (892 za)
5 Corrupted Fragment (237 za)
13 Symbol of Control (4170 za)
180 Lucent Mote (10 za)
5 Symbol of Pain (3175 za)

Cena: 174184 (Kumulativní cena: 280585)


Level:150

Vytvoř: 26 Steel Ingot
Vytvoř: 26 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 13 Steel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 13 Steel Horn
Objev:

Corrupted Fragment (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Vytvoř: 4 Minor Sigil of Icebrood Slaying

Level:175

Objev:

Pile of Foul Essence (1)
Symbol of Control (1)
Pile of Lucent Crystal (1)

Vytvoř: 12 Minor Sigil of Celerity

Level:200

Objev:

Steel Warhorn Mouthpiece (1)
Steel Horn (1)
Honed Steel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 12 Honed Seasoned Wood Warhorn


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
84 Platinum Ore (107 za)
183 Hard Wood Log (86 za)
2 Carrion Hard Inscription (941 za)
42 Lump of Primordium (48 za)
16 Pile of Filthy Essence (221 za)
57 Sharp Claw (637 za)
8 Symbol of Control (4170 za)
400 Lucent Mote (10 za)

Cena: 105829 (Kumulativní cena: 386414)


Level:225

Vytvoř: 61 Hard Wood Plank
Vytvoř: 42 Darksteel Ingot
Vytvoř: 19 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 19 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 19 Darksteel Horn
Vytvoř: 2 Hard Torch Handle
Vytvoř: 2 Darksteel Torch Head
Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Vytvoř: 1 Carrion Hard Wood Torch

Level:250

Vytvoř: 19 Assassin's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Hard Wood Warhorn

Level:275

Objev:

Symbol of Control (1)
Pile of Filthy Essence (2)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Celerity


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
30 Jug of Water (8 za)
140 Mithril Ore (56 za)
186 Elder Wood Log (181 za)
19 Elder Wood Dowel (34 za)
8 Pile of Incandescent Dust (274 za)
87 Potent Venom Sac (85 za)
30 Large Scale (84 za)
1 Pile of Vile Essence (50 za)
8 Corrupted Core (50 za)
1 Symbol of Control (4170 za)
450 Lucent Mote (10 za)
8 Symbol of Pain (3175 za)

Cena: 89019 (Kumulativní cena: 475433)


Level:300

Vytvoř: 70 Mithril Ingot
Vytvoř: 62 Elder Wood Plank
Vytvoř: 21 Elder Torch Handle
Vytvoř: 21 Mithril Torch Head
Vytvoř: 2 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 2 Mithril Horn
Objev:

Pile of Incandescent Dust (4)
Jug of Water (15)

Vytvoř: 1 Quality Maintenance Oil

Level:325

Vytvoř: 19 Rampager's Elder Inscription
Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Elder Wood Torch

Level:350

Vytvoř: 8 Mithril Plated Dowel
Objev:

Corrupted Core (1)
Symbol of Pain (1)
Pile of Lucent Crystal (5)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Icebrood Slaying

Level:375

Vytvoř: 2 Knight's Mithril Imbued Inscription
Vytvoř: 2 Rampager's Mithril Imbued Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Rampager's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Elder Torch Handle (1)
Mithril Torch Head (1)
Knight's Mithril Imbued Inscription (1)

Objev:

Pile of Vile Essence (1)
Symbol of Control (1)
Pile of Lucent Crystal (5)


Level:400

Nic. Vše hotovo!