Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-09-21T19:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Huntsman

Základní cena
435560
Očekávaná návratnost
- 18803
Očekávaná koncová cena
416757

10 Apprentice Maintenance Oil - Prodáváno za 4 za pomocí Vendor (prodejce)
110 Quality Maintenance Oil - Prodáváno za 31 za pomocí Max Buyout
9 Mighty Green Wood Torch - Prodáváno za 48 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Precise Green Wood Torch - Prodáváno za 21 za pomocí Max Buyout
27 Honed Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
27 Hearty Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 163 za pomocí Max Buyout
27 Berserker's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 52 za pomocí Max Buyout
9 Carrion Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
8 Major Sigil of Speed - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Paralyzation - Prodáváno za 166 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
8 Major Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Celerity - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
9 Hunter's Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
43.055.060.2

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
43.055.060.2

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (78 za)
Iron Ore (198 za)
Mithril Ore (78 za)
Platinum Ore (200 za)
Green Wood Log (30 za)
Hard Wood Log (132 za)
Soft Wood Log (105 za)
Seasoned Wood Log (227 za)
Pile of Glittering Dust (85 za)
Pile of Incandescent Dust (243 za)
Vial of Weak Blood (7 za)
Heavy Bone (183 za)
Tiny Claw (9 za)
Small Claw (68 za)
Charged Shard (3914 za)
Onyx Core (195 za)
Pile of Vile Essence (50 za)
Corrupted Fragment (1183 za)
Corrupted Core (50 za)
Remaining Cost
43.055.060.2

Předchystáno (Kup na tržišti)

Green Wood Dowel (30 za)
Honed Soft Inscription (85 za)
Hearty Seasoned Inscription (1338 za)
Berserker's Hard Inscription (1092 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
6 Jug of Water (8 za)
170 Copper Ore (78 za)
16 Lump of Tin (8 za)
222 Green Wood Log (30 za)
19 Green Wood Dowel (30 za)
8 Pile of Glittering Dust (85 za)
72 Vial of Weak Blood (7 za)
57 Tiny Claw (9 za)

Cena: 22371 (Kumulativní cena: 22371)


Level: 0

Vytvoř: 74 Green Wood Plank
Vytvoř: 17 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 28 Green Torch Handle
Vytvoř: 28 Bronze Torch Head
Objev:

Jug of Water (3)
Pile of Glittering Dust (4)

Vytvoř: 1 Apprentice Maintenance Oil

Level: 25

Vytvoř: 19 Precise Green Inscription
Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Precise Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Precise Green Wood Torch

Level: 50

Vytvoř: 9 Bronze Plated Dowel
Vytvoř: 9 Mighty Bronze Plated Inscription
Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Mighty Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Mighty Green Wood Torch


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
297 Iron Ore (198 za)
180 Soft Wood Log (105 za)
27 Honed Soft Inscription (85 za)
72 Small Claw (68 za)

Cena: 84897 (Kumulativní cena: 107268)


Level: 75

Vytvoř: 99 Iron Ingot
Vytvoř: 90 Soft Wood Plank
Vytvoř: 36 Iron Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 36 Iron Horn

Level:100

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Honed Soft Inscription (1)

Vytvoř: 26 Honed Soft Wood Warhorn

Level:125

Vytvoř: 9 Iron Plated Dowel
Vytvoř: 9 Hunter's Iron Plated Inscription
Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Hunter's Iron Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Hunter's Soft Wood Warhorn


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
189 Iron Ore (198 za)
162 Seasoned Wood Log (227 za)
63 Lump of Coal (16 za)
27 Hearty Seasoned Inscription (1338 za)
16 Charged Shard (3914 za)
1 Corrupted Fragment (1183 za)

Cena: 175137 (Kumulativní cena: 282405)


Level:150

Vytvoř: 63 Steel Ingot
Vytvoř: 54 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 27 Seasoned Torch Handle
Vytvoř: 27 Steel Torch Head
Objev:

Steel Ingot (1)
Corrupted Fragment (1)


Level:175

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Hearty Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 26 Hearty Seasoned Wood Torch

Level:200

Objev:

Steel Ingot (1)
Charged Shard (2)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Speed


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
198 Platinum Ore (200 za)
270 Hard Wood Log (132 za)
27 Berserker's Hard Inscription (1092 za)
99 Lump of Primordium (48 za)
72 Heavy Bone (183 za)

Cena: 122652 (Kumulativní cena: 405057)


Level:225

Vytvoř: 99 Darksteel Ingot
Vytvoř: 90 Hard Wood Plank
Vytvoř: 36 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 36 Darksteel Horn

Level:250

Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Berserker's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 26 Berserker's Hard Wood Warhorn

Level:275

Vytvoř: 9 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Carrion Darksteel Plated Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Carrion Darksteel Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Carrion Hard Wood Warhorn


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
330 Jug of Water (8 za)
48 Mithril Ore (78 za)
88 Pile of Incandescent Dust (243 za)
8 Onyx Core (195 za)
8 Pile of Vile Essence (50 za)
8 Corrupted Core (50 za)

Cena: 30128 (Kumulativní cena: 435185)


Level:300

Vytvoř: 24 Mithril Ingot
Objev:

Pile of Incandescent Dust (4)
Jug of Water (15)

Vytvoř: 21 Quality Maintenance Oil

Level:325

Objev:

Mithril Ingot (1)
Onyx Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Paralyzation

Level:350

Objev:

Mithril Ingot (1)
Corrupted Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Icebrood Slaying

Level:375

Objev:

Mithril Ingot (1)
Pile of Vile Essence (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Celerity

Level:400

Nic. Vše hotovo!