Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-05-26T09:40:04+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Huntsman

Základní cena
420423
Očekávaná návratnost
- 11949
Očekávaná koncová cena
408474

20 Apprentice Maintenance Oil - Prodáváno za 4 za pomocí Vendor (prodejce)
13 Precise Green Wood Longbow - Prodáváno za 74 za pomocí Max Buyout
19 Healing Green Wood Torch - Prodáváno za 20 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Honed Soft Wood Torch - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
27 Strong Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 95 za pomocí Max Buyout
13 Ravaging Soft Wood Warhorn - Prodáváno za 94 za pomocí Max Buyout
9 Carrion Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 59 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Carrion Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 83 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Speed - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
8 Major Sigil of Paralyzation - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Minor Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
8 Major Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Minor Sigil of Celerity - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
16 Major Sigil of Celerity - Prodáváno za 108 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Assassin's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 57 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
42.04.023.2

KUP U VENDORA (prodejce)

Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
42.04.023.2

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Iron Ingot (622 za)
Copper Ore (95 za)
Iron Ore (214 za)
Mithril Ore (33 za)
Platinum Ore (214 za)
Rawhide Leather Section (73 za)
Elder Wood Log (148 za)
Green Wood Log (25 za)
Hard Wood Log (185 za)
Soft Wood Log (85 za)
Seasoned Wood Log (215 za)
Pile of Glittering Dust (81 za)
Tiny Totem (8 za)
Large Bone (65 za)
Sharp Claw (615 za)
Small Fang (134 za)
Charged Shard (3651 za)
Onyx Core (133 za)
Pile of Soiled Essence (325 za)
Pile of Filthy Essence (2879 za)
Pile of Vile Essence (50 za)
Corrupted Fragment (1200 za)
Corrupted Core (50 za)
Remaining Cost
42.04.023.2

Předchystáno (Kup na tržišti)

Darksteel Warhorn Mouthpiece (350 za)
Green Torch Handle (79 za)
Elder Wood Dowel (25 za)
Green Wood Dowel (25 za)
Soft Wood Dowel (45 za)
Strong Seasoned Inscription (612 za)
Precise Bronze Plated Inscription (577 za)
Carrion Hard Inscription (1109 za)
Ravaging Iron Plated Inscription (1860 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
12 Jug of Water (8 za)
19 Green Torch Handle (79 za)
80 Copper Ore (95 za)
8 Lump of Tin (8 za)
52 Rawhide Leather Section (73 za)
156 Green Wood Log (25 za)
19 Green Wood Dowel (25 za)
13 Precise Bronze Plated Inscription (577 za)
16 Pile of Glittering Dust (81 za)
57 Tiny Totem (8 za)

Cena: 26685 (Kumulativní cena: 26685)


Level: 0

Vytvoř: 52 Green Wood Plank
Vytvoř: 26 Stretched Rawhide Leather Square
Vytvoř: 8 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 19 Bronze Torch Head
Vytvoř: 13 Green Longbow Stave
Vytvoř: 13 Rawhide String
Objev:

Jug of Water (3)
Pile of Glittering Dust (4)

Vytvoř: 3 Apprentice Maintenance Oil

Level: 25

Vytvoř: 19 Healing Green Inscription
Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Healing Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Healing Green Wood Torch

Level: 50

Objev:

Green Longbow Stave (1)
Rawhide String (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 12 Precise Green Wood Longbow


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Iron Ingot (622 za)
192 Iron Ore (214 za)
128 Soft Wood Log (85 za)
19 Soft Wood Dowel (45 za)
13 Ravaging Iron Plated Inscription (1860 za)
2 Pile of Soiled Essence (325 za)
57 Small Fang (134 za)

Cena: 85913 (Kumulativní cena: 112598)


Level: 75

Vytvoř: 64 Iron Ingot
Vytvoř: 64 Soft Wood Plank
Vytvoř: 19 Soft Torch Handle
Vytvoř: 19 Iron Torch Head
Vytvoř: 13 Iron Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 13 Iron Horn
Objev:

Iron Ingot (1)
Pile of Soiled Essence (2)


Level:100

Vytvoř: 19 Honed Soft Inscription
Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Honed Soft Inscription (1)

Vytvoř: 18 Honed Soft Wood Torch

Level:125

Objev:

Iron Warhorn Mouthpiece (1)
Iron Horn (1)
Ravaging Iron Plated Inscription (1)

Vytvoř: 12 Ravaging Soft Wood Warhorn


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
189 Iron Ore (214 za)
162 Seasoned Wood Log (215 za)
63 Lump of Coal (16 za)
27 Strong Seasoned Inscription (612 za)
16 Charged Shard (3651 za)
1 Corrupted Fragment (1200 za)

Cena: 152424 (Kumulativní cena: 265022)


Level:150

Vytvoř: 63 Steel Ingot
Vytvoř: 54 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 27 Seasoned Torch Handle
Vytvoř: 27 Steel Torch Head
Objev:

Steel Ingot (1)
Corrupted Fragment (1)


Level:175

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 26 Strong Seasoned Wood Torch

Level:200

Objev:

Steel Ingot (1)
Charged Shard (2)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Speed


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
2 Darksteel Warhorn Mouthpiece (350 za)
96 Platinum Ore (214 za)
183 Hard Wood Log (185 za)
2 Carrion Hard Inscription (1109 za)
48 Lump of Primordium (48 za)
16 Pile of Filthy Essence (2879 za)
57 Sharp Claw (615 za)

Cena: 140740 (Kumulativní cena: 405762)


Level:225

Vytvoř: 61 Hard Wood Plank
Vytvoř: 48 Darksteel Ingot
Vytvoř: 19 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 21 Darksteel Horn
Vytvoř: 19 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Vytvoř: 1 Carrion Hard Wood Warhorn

Level:250

Vytvoř: 19 Assassin's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Assassin's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 18 Assassin's Hard Wood Warhorn

Level:275

Objev:

Darksteel Ingot (1)
Pile of Filthy Essence (2)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Celerity


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
84 Mithril Ore (33 za)
54 Elder Wood Log (148 za)
9 Elder Wood Dowel (25 za)
8 Onyx Core (133 za)
8 Pile of Vile Essence (50 za)
8 Corrupted Core (50 za)
27 Large Bone (65 za)

Cena: 14608 (Kumulativní cena: 420370)


Level:300

Vytvoř: 42 Mithril Ingot
Vytvoř: 18 Elder Wood Plank
Vytvoř: 9 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 9 Mithril Horn
Vytvoř: 9 Carrion Elder Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Carrion Elder Inscription (1)

Vytvoř: 8 Carrion Elder Wood Warhorn

Level:325

Objev:

Mithril Ingot (1)
Onyx Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Paralyzation

Level:350

Objev:

Mithril Ingot (1)
Corrupted Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Icebrood Slaying

Level:375

Objev:

Mithril Ingot (1)
Pile of Vile Essence (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Celerity

Level:400

Nic. Vše hotovo!