Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-03-30T02:40:03+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Huntsman

Základní cena
443582
Očekávaná návratnost
- 21984
Očekávaná koncová cena
421598

35 Apprentice Maintenance Oil - Prodáváno za 4 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Journeyman Maintenance Oil - Prodáváno za 12 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Artisan Maintenance Oil - Prodáváno za 24 za pomocí Max Buyout
13 Precise Green Wood Warhorn - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
27 Honed Soft Wood Torch - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
27 Strong Seasoned Wood Torch - Prodáváno za 212 za pomocí Max Buyout
9 Knight's Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 59 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Rampager's Hard Wood Warhorn - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Speed - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
13 Minor Sigil of Paralyzation - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
8 Major Sigil of Paralyzation - Prodáváno za 146 za pomocí Max Buyout
1 Minor Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
8 Major Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 148 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Celerity - Prodáváno za 148 za pomocí Max Buyout
19 Giver's Green Wood Torch - Prodáváno za 25 za pomocí Max Buyout
6 Giver's Ogre Blaze - Prodáváno za 685 za pomocí Max Buyout

KUP U VENDORA (prodejce)

39 Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
12 Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
63 Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
68 Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 199 za)

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

130 Copper Ore (115 za)
390 Iron Ore (235 za)
84 Mithril Ore (58 za)
136 Platinum Ore (174 za)
54 Elder Wood Log (181 za)
78 Green Wood Log (62 za)
243 Hard Wood Log (261 za)
108 Soft Wood Log (204 za)
162 Seasoned Wood Log (311 za)
28 Pile of Glittering Dust (38 za)
4 Pile of Shimmering Dust (149 za)
4 Pile of Luminous Dust (711 za)
57 Full Venom Sac (399 za)
27 Large Scale (22 za)
16 Charged Shard (3784 za)
13 Onyx Fragment (3300 za)
8 Onyx Core (513 za)
8 Pile of Vile Essence (56 za)
1 Corrupted Fragment (1055 za)
8 Corrupted Core (58 za)
57 Tiny Snowflake (3 za)
48 Unique Snowflake (38 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

19 Green Torch Handle (287 za)
9 Elder Wood Dowel (29 za)
19 Green Wood Dowel (37 za)
27 Strong Seasoned Inscription (13 za)
13 Precise Bronze Plated Inscription (418 za)
27 Honed Soft Inscription (10 za)


Vytvoř





Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
21 Jug of Water (8 za)
19 Green Torch Handle (287 za)
130 Copper Ore (115 za)
12 Lump of Tin (8 za)
78 Green Wood Log (62 za)
19 Green Wood Dowel (37 za)
13 Precise Bronze Plated Inscription (418 za)
28 Pile of Glittering Dust (38 za)
57 Tiny Snowflake (3 za)

Cena: 32883 (Kumulativní cena: 32883)


Level: 0

Vytvoř: 26 Green Wood Plank
Vytvoř: 13 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 19 Bronze Torch Head
Vytvoř: 13 Bronze Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 13 Bronze Horn
Objev:

Jug of Water (3)
Pile of Glittering Dust (4)

Vytvoř: 6 Apprentice Maintenance Oil

Level: 25

Vytvoř: 19 Giver's Green Inscription
Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Giver's Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Giver's Green Wood Torch

Level: 50

Objev:

Bronze Warhorn Mouthpiece (1)
Bronze Horn (1)
Precise Bronze Plated Inscription (1)

Vytvoř: 12 Precise Green Wood Warhorn


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
6 Jug of Water (8 za)
201 Iron Ore (235 za)
108 Soft Wood Log (204 za)
27 Honed Soft Inscription (10 za)
4 Pile of Shimmering Dust (149 za)
13 Onyx Fragment (3300 za)

Cena: 113081 (Kumulativní cena: 145964)


Level: 75

Vytvoř: 67 Iron Ingot
Vytvoř: 54 Soft Wood Plank
Vytvoř: 27 Soft Torch Handle
Vytvoř: 27 Iron Torch Head
Objev:

Pile of Shimmering Dust (4)
Jug of Water (6)


Level:100

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Honed Soft Inscription (1)

Vytvoř: 26 Honed Soft Wood Torch

Level:125

Objev:

Iron Ingot (1)
Onyx Fragment (1)

Vytvoř: 12 Minor Sigil of Paralyzation


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
189 Iron Ore (235 za)
162 Seasoned Wood Log (311 za)
63 Lump of Coal (16 za)
27 Strong Seasoned Inscription (13 za)
16 Charged Shard (3784 za)
1 Corrupted Fragment (1055 za)

Cena: 157755 (Kumulativní cena: 303719)


Level:150

Vytvoř: 63 Steel Ingot
Vytvoř: 54 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 27 Seasoned Torch Handle
Vytvoř: 27 Steel Torch Head
Objev:

Steel Ingot (1)
Corrupted Fragment (1)


Level:175

Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Strong Seasoned Inscription (1)

Vytvoř: 26 Strong Seasoned Wood Torch

Level:200

Objev:

Steel Ingot (1)
Charged Shard (2)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Speed


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
12 Jug of Water (8 za)
136 Platinum Ore (174 za)
243 Hard Wood Log (261 za)
68 Lump of Primordium (48 za)
4 Pile of Luminous Dust (711 za)
57 Full Venom Sac (399 za)
48 Unique Snowflake (38 za)

Cena: 117858 (Kumulativní cena: 421577)


Level:225

Vytvoř: 81 Hard Wood Plank
Vytvoř: 68 Darksteel Ingot
Vytvoř: 19 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 19 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 19 Darksteel Horn
Vytvoř: 6 Hard Torch Handle
Vytvoř: 6 Darksteel Torch Head
Objev:

Pile of Luminous Dust (4)
Jug of Water (12)


Level:250

Vytvoř: 19 Rampager's Hard Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Rampager's Hard Inscription (1)

Vytvoř: 18 Rampager's Hard Wood Warhorn

Level:275

Vytvoř: 6 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 6 Giver's Darksteel Imbued Inscription
Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)

Vytvoř: 5 Giver's Ogre Blaze


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
84 Mithril Ore (58 za)
54 Elder Wood Log (181 za)
9 Elder Wood Dowel (29 za)
27 Large Scale (22 za)
8 Onyx Core (513 za)
8 Pile of Vile Essence (56 za)
8 Corrupted Core (58 za)

Cena: 20517 (Kumulativní cena: 442094)


Level:300

Vytvoř: 42 Mithril Ingot
Vytvoř: 18 Elder Wood Plank
Vytvoř: 9 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 9 Mithril Horn
Vytvoř: 9 Knight's Elder Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Knight's Elder Inscription (1)

Vytvoř: 8 Knight's Elder Wood Warhorn

Level:325

Objev:

Mithril Ingot (1)
Onyx Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Paralyzation

Level:350

Objev:

Mithril Ingot (1)
Corrupted Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Icebrood Slaying

Level:375

Objev:

Mithril Ingot (1)
Pile of Vile Essence (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Celerity

Level:400

Nic. Vše hotovo!