Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-05-28T20:00:03+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Rychlý průvodce: Huntsman

Základní cena
377223
Očekávaná návratnost
- 14173
Očekávaná koncová cena
363050

35 Apprentice Maintenance Oil - Prodáváno za 4 za pomocí Vendor (prodejce)
25 Journeyman Maintenance Oil - Prodáváno za 12 za pomocí Vendor (prodejce)
19 Precise Green Wood Torch - Prodáváno za 32 za pomocí Max Buyout
27 Strong Soft Wood Torch - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
9 Valkyrie Elder Wood Warhorn - Prodáváno za 60 za pomocí Max Buyout
6 Carrion Hard Wood Torch - Prodáváno za 59 za pomocí Max Buyout
8 Major Sigil of Paralyzation - Prodáváno za 139 za pomocí Max Buyout
17 Minor Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
16 Major Sigil of Icebrood Slaying - Prodáváno za 144 za pomocí Max Buyout
13 Minor Sigil of Celerity - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
8 Major Sigil of Celerity - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
13 Giver's Soft Wood Torch - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
9 Giver's Soft Wood Torch - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
6 Giver's Ogre Harbinger - Prodáváno za 595 za pomocí Max Buyout

KUP U VENDORA (prodejce)

51 Jug of Water (8 za from Vendor (prodejce))
10 Lump of Tin (8 za from Vendor (prodejce))
62 Lump of Coal (16 za from Vendor (prodejce))
50 Lump of Primordium (48 za from Vendor (prodejce))

NÁKUP RECEPTŮ

NÁKUP RECEPTŮ (Kup na tržišti: 193 za)

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

110 Copper Ore (121 za)
186 Iron Ore (242 za)
84 Mithril Ore (59 za)
100 Platinum Ore (186 za)
54 Elder Wood Log (175 za)
114 Green Wood Log (64 za)
126 Hard Wood Log (227 za)
160 Soft Wood Log (207 za)
108 Seasoned Wood Log (288 za)
28 Pile of Glittering Dust (47 za)
20 Pile of Shimmering Dust (144 za)
18 Heavy Bone (339 za)
57 Tiny Claw (5 za)
27 Large Fang (70 za)
8 Onyx Core (232 za)
13 Pile of Foul Essence (3360 za)
8 Pile of Vile Essence (71 za)
26 Corrupted Sliver (444 za)
4 Corrupted Fragment (913 za)
16 Corrupted Shard (3809 za)
8 Corrupted Core (72 za)
72 Glittering Snowflake (21 za)
48 Unique Snowflake (41 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

40 Iron Torch Head (683 za)
9 Elder Wood Dowel (32 za)
19 Green Wood Dowel (54 za)
27 Strong Soft Inscription (10 za)
13 Giver's Iron-Plated Inscription (1016 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
21 Jug of Water (8 za)
110 Copper Ore (121 za)
10 Lump of Tin (8 za)
114 Green Wood Log (64 za)
19 Green Wood Dowel (54 za)
28 Pile of Glittering Dust (47 za)
26 Corrupted Sliver (444 za)
57 Tiny Claw (5 za)

Cena: 35033 (Kumulativní cena: 35033)


Level: 0

Vytvoř: 38 Green Wood Plank
Vytvoř: 11 Bronze Ingot (Vytvoří 5x Ingot najednou)
Vytvoř: 19 Green Torch Handle
Vytvoř: 19 Bronze Torch Head
Objev:

Jug of Water (3)
Pile of Glittering Dust (4)

Vytvoř: 6 Apprentice Maintenance Oil

Level: 25

Vytvoř: 19 Precise Green Inscription
Objev:

Green Torch Handle (1)
Bronze Torch Head (1)
Precise Green Inscription (1)

Vytvoř: 18 Precise Green Wood Torch

Level: 50

Objev:

Bronze Ingot (1)
Corrupted Sliver (2)

Vytvoř: 12 Minor Sigil of Icebrood Slaying


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
30 Jug of Water (8 za)
40 Iron Torch Head (683 za)
160 Soft Wood Log (207 za)
27 Strong Soft Inscription (10 za)
20 Pile of Shimmering Dust (144 za)
13 Giver's Iron-Plated Inscription (1016 za)

Cena: 77038 (Kumulativní cena: 112071)


Level: 75

Vytvoř: 80 Soft Wood Plank
Vytvoř: 40 Soft Torch Handle
Objev:

Pile of Shimmering Dust (4)
Jug of Water (6)

Vytvoř: 4 Journeyman Maintenance Oil

Level:100

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Strong Soft Inscription (1)

Vytvoř: 26 Strong Soft Wood Torch

Level:125

Objev:

Soft Torch Handle (1)
Iron Torch Head (1)
Giver's Iron-Plated Inscription (1)

Vytvoř: 12 Giver's Soft Wood Torch


Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
186 Iron Ore (242 za)
108 Seasoned Wood Log (288 za)
62 Lump of Coal (16 za)
13 Pile of Foul Essence (3360 za)
4 Corrupted Fragment (913 za)
72 Glittering Snowflake (21 za)

Cena: 125952 (Kumulativní cena: 238023)


Level:150

Vytvoř: 62 Steel Ingot
Vytvoř: 36 Seasoned Wood Plank
Vytvoř: 9 Seasoned Torch Handle
Vytvoř: 9 Steel Torch Head
Objev:

Steel Ingot (1)
Corrupted Fragment (1)

Vytvoř: 3 Minor Sigil of Icebrood Slaying

Level:175

Objev:

Steel Ingot (1)
Pile of Foul Essence (1)

Vytvoř: 12 Minor Sigil of Celerity

Level:200

Vytvoř: 9 Steel Plated Dowel
Vytvoř: 9 Giver's Steel-Plated Inscription
Objev:

Seasoned Torch Handle (1)
Steel Torch Head (1)
Giver's Steel-Plated Inscription (1)

Vytvoř: 8 Giver's Soft Wood Torch


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
100 Platinum Ore (186 za)
126 Hard Wood Log (227 za)
50 Lump of Primordium (48 za)
16 Corrupted Shard (3809 za)
18 Heavy Bone (339 za)
48 Unique Snowflake (41 za)

Cena: 118616 (Kumulativní cena: 356639)


Level:225

Vytvoř: 50 Darksteel Ingot
Vytvoř: 42 Hard Wood Plank
Vytvoř: 6 Hard Wood Dowel
Vytvoř: 6 Darksteel Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 6 Darksteel Horn
Vytvoř: 6 Hard Torch Handle
Vytvoř: 6 Darksteel Torch Head
Vytvoř: 6 Carrion Hard Inscription
Objev:

Hard Torch Handle (1)
Darksteel Torch Head (1)
Carrion Hard Inscription (1)

Vytvoř: 5 Carrion Hard Wood Torch

Level:250

Objev:

Darksteel Ingot (1)
Corrupted Shard (2)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Icebrood Slaying

Level:275

Vytvoř: 6 Darksteel Plated Dowel
Vytvoř: 6 Giver's Darksteel Imbued Inscription
Objev:

Darksteel Warhorn Mouthpiece (1)
Darksteel Horn (1)
Giver's Darksteel Imbued Inscription (1)

Vytvoř: 5 Giver's Ogre Harbinger


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
84 Mithril Ore (59 za)
54 Elder Wood Log (175 za)
9 Elder Wood Dowel (32 za)
8 Onyx Core (232 za)
8 Pile of Vile Essence (71 za)
8 Corrupted Core (72 za)
27 Large Fang (70 za)

Cena: 19584 (Kumulativní cena: 376223)


Level:300

Vytvoř: 42 Mithril Ingot
Vytvoř: 18 Elder Wood Plank
Vytvoř: 9 Mithril Warhorn Mouthpiece
Vytvoř: 9 Mithril Horn
Vytvoř: 9 Valkyrie Elder Inscription
Objev:

Mithril Warhorn Mouthpiece (1)
Mithril Horn (1)
Valkyrie Elder Inscription (1)

Vytvoř: 8 Valkyrie Elder Wood Warhorn

Level:325

Objev:

Mithril Ingot (1)
Onyx Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Paralyzation

Level:350

Objev:

Mithril Ingot (1)
Corrupted Core (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Icebrood Slaying

Level:375

Objev:

Mithril Ingot (1)
Pile of Vile Essence (1)

Vytvoř: 7 Major Sigil of Celerity

Level:400

Nic. Vše hotovo!