Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-03-30T02:40:03+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
927294
Očekávaná návratnost
- 163134
Očekávaná koncová cena
764160

1 Superior Rune of the Thief - Prodáváno za 1626 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Gloves - Prodáváno za 5199 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Gloves - Prodáváno za 5723 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 6348 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 4767 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 5174 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 5196 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 5160 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 4725 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 4607 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 5385 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 5161 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 5173 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Helm - Prodáváno za 5265 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Helm - Prodáváno za 5083 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Helm - Prodáváno za 5274 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 5125 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Emblazoned Helm - Prodáváno za 4506 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 5192 za pomocí Max Buyout
15 Shaman's Emblazoned Helm - Prodáváno za 4563 za pomocí Max Buyout

KUP U VENDORA (prodejce)

32 Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
27 Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

44 Thick Leather Section (268 za)
31 Cured Hardened Leather Square (11375 za)
52 Bolt of Gossamer (120 za)
21 Silk Scrap (86 za)
24 Pile of Incandescent Dust (282 za)
22 Glob of Ectoplasm (3012 za)
1 Crystal Lodestone (2267 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

1 Thick Shoulderguard Panel (2128 za)
1 Thick Glove Lining (194 za)
1 Thick Glove Panel (2105 za)
1 Hardened Helmet Padding (11 za)
15 Hardened Helmet Strap (8560 za)
17 Shaman's Intricate Gossamer Insignia (9799 za)
3 Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (10999 za)
3 Rabid Intricate Gossamer Insignia (9986 za)
3 Magi's Intricate Gossamer Insignia (10094 za)
3 Soldier's Intricate Gossamer Insignia (9993 za)
1 Settler's Intricate Gossamer Insignia (20649 za)
3 Dire Intricate Gossamer Insignia (9998 za)
2 Silk Patch (1454 za)


Vytvoř
Level:<400

Vytvoř: 1 Thick Shoulderguard Padding
Vytvoř: 7 Bolt of Silk
Vytvoř: 1 Thick Mask Padding
Vytvoř: 1 Thick Mask Strap
Vytvoř: 11 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 1 Silk Patch

Level:400

Vytvoř: 20 Hardened Helmet Padding
Vytvoř: 6 Hardened Helmet Strap
Vytvoř: 6 Hardened Glove Lining
Vytvoř: 6 Hardened Glove Panel
Vytvoř: 6 Hardened Shoulderguard Panel
Vytvoř: 6 Hardened Shoulderguard Padding
Vytvoř: 3 Ineffable Silk Insignia
Objev:

Cured Hardened Leather Square (1)
Crystal Lodestone (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 2 Shaman's Emblazoned Helm

Level:425

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Ineffable Silk Insignia (1)
Glob of Ectoplasm (4)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Ineffable Silk Insignia (1)
Glob of Ectoplasm (4)

Vytvoř: 1 Shaman's Emblazoned Helm

Level:450

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Ineffable Silk Insignia (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Vytvoř: 11 Shaman's Emblazoned Helm

Level:500

Nic. Vše hotovo!