Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-10-15T19:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
387407
Očekávaná návratnost
- 95608
Očekávaná koncová cena
291799

1 Rabid Emblazoned Gloves - Prodáváno za 1977 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2005 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 1782 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2092 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 1937 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 1523 za pomocí Max Buyout
33 Rabid Emblazoned Helm - Prodáváno za 2192 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Helm - Prodáváno za 2105 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Helm - Prodáváno za 1991 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 1929 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2021 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2103 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Helm - Prodáváno za 1807 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
38747

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
38747

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (4241 za)
Bolt of Gossamer (50 za)
Remaining Cost
38747

Předchystáno (Kup na tržišti)

Hardened Helmet Padding (9 za)
Hardened Helmet Strap (3399 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (3800 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (7991 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (3497 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (7450 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (8083 za)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (9076 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (4598 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 38 Hardened Helmet Padding
Vytvoř: 20 Hardened Helmet Strap
Vytvoř: 3 Hardened Glove Lining
Vytvoř: 3 Hardened Glove Panel
Vytvoř: 3 Hardened Shoulderguard Panel
Vytvoř: 3 Hardened Shoulderguard Padding
Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 2 Rabid Emblazoned Helm

Level:425

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 1 Rabid Emblazoned Helm

Level:450

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 8 Rabid Emblazoned Helm

Level:475

Vytvoř: 21 Rabid Emblazoned Helm

Level:500

Nic. Vše hotovo!