Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-04-21T02:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
408757
Očekávaná návratnost
- 92914
Očekávaná koncová cena
315843

1 Rabid Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3070 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3223 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2885 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3231 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3124 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2596 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3141 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3079 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2962 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3015 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2249 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2855 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Helm - Prodáváno za 3040 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Helm - Prodáváno za 2506 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2552 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3162 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3105 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2589 za pomocí Max Buyout
21 Shaman's Emblazoned Helm - Prodáváno za 1930 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
408757

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
408757

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (4380 za)
Bolt of Gossamer (32 za)
Remaining Cost
408757

Předchystáno (Kup na tržišti)

Hardened Helmet Padding (9 za)
Hardened Helmet Strap (3420 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (4440 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (6582 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (4748 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (4871 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (6116 za)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (9900 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (4799 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 26 Hardened Helmet Padding
Vytvoř: 14 Hardened Helmet Strap
Vytvoř: 6 Hardened Glove Lining
Vytvoř: 6 Hardened Glove Panel
Vytvoř: 6 Hardened Shoulderguard Panel
Vytvoř: 6 Hardened Shoulderguard Padding
Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 2 Shaman's Emblazoned Helm

Level:425

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 1 Shaman's Emblazoned Helm

Level:450

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 17 Shaman's Emblazoned Helm

Level:500

Nic. Vše hotovo!