Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-12-16T06:20:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
402151
Očekávaná návratnost
- 94575
Očekávaná koncová cena
307576

1 Rabid Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2470 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2625 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2037 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2543 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2221 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2616 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2487 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2468 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2085 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2357 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2142 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2538 za pomocí Max Buyout
21 Rabid Emblazoned Helm - Prodáváno za 2447 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Helm - Prodáváno za 2306 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2316 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2479 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2469 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2478 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2551 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
402151

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
402151

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (4287 za)
Bolt of Gossamer (42 za)
Remaining Cost
402151

Předchystáno (Kup na tržišti)

Hardened Helmet Padding (9 za)
Hardened Helmet Strap (3649 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (4100 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (6874 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (4041 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (4960 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (6535 za)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (10000 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (4167 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 26 Hardened Helmet Padding
Vytvoř: 20 Hardened Helmet Strap
Vytvoř: 6 Hardened Glove Lining
Vytvoř: 6 Hardened Glove Panel
Vytvoř: 6 Hardened Shoulderguard Panel
Vytvoř: 6 Hardened Shoulderguard Padding
Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 2 Rabid Emblazoned Helm

Level:425

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 1 Rabid Emblazoned Helm

Level:450

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 17 Rabid Emblazoned Helm

Level:500

Nic. Vše hotovo!