Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-04-20T11:40:04+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
411956
Očekávaná návratnost
- 74465
Očekávaná koncová cena
337491

1 Rabid Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2304 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Gloves - Prodáváno za 1931 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2571 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2219 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 1711 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2141 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 1802 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2807 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2580 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 1748 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 1707 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2876 za pomocí Max Buyout
17 Rabid Emblazoned Helm - Prodáváno za 2032 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Helm - Prodáváno za 2130 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2380 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2856 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2582 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 1763 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Helm - Prodáváno za 1813 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
411956

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
411956

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Thick Leather Section (68 za)
Cured Hardened Leather Square (3898 za)
Bolt of Gossamer (25 za)
Silk Scrap (39 za)
Pile of Incandescent Dust (285 za)
Glob of Ectoplasm (1525 za)
Remaining Cost
411956

Předchystáno (Kup na tržišti)

Hardened Helmet Strap (3188 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (4893 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (7683 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (4735 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (6210 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (7400 za)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (11799 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (4979 za)
Silk Patch (925 za)


Vytvoř
Level:<400

Vytvoř: 1 Thick Glove Lining
Vytvoř: 6 Bolt of Silk
Vytvoř: 1 Thick Glove Panel
Vytvoř: 14 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 1 Thick Shoulderguard Panel
Vytvoř: 1 Thick Shoulderguard Padding
Vytvoř: 1 Silk Patch

Level:400

Vytvoř: 23 Hardened Helmet Padding
Vytvoř: 19 Hardened Helmet Strap
Vytvoř: 6 Hardened Glove Lining
Vytvoř: 6 Hardened Glove Panel
Vytvoř: 6 Hardened Shoulderguard Panel
Vytvoř: 6 Hardened Shoulderguard Padding
Vytvoř: 2 Ineffable Silk Insignia
Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 2 Rabid Emblazoned Helm

Level:425

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 1 Rabid Emblazoned Helm

Level:450

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Ineffable Silk Insignia (1)
Glob of Ectoplasm (4)


Level:475

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Ineffable Silk Insignia (1)
Glob of Ectoplasm (4)

Vytvoř: 13 Rabid Emblazoned Helm

Level:500

Nic. Vše hotovo!