Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-02-21T12:00:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
410421
Očekávaná návratnost
- 92026
Očekávaná koncová cena
318395

1 Rabid Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2683 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2839 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2412 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2857 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2483 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 2140 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2759 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2702 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2320 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2648 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2651 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2404 za pomocí Max Buyout
17 Rabid Emblazoned Helm - Prodáváno za 2665 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Helm - Prodáváno za 2788 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2714 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2804 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2606 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2155 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2756 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
41421

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
41421

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (4399 za)
Bolt of Gossamer (35 za)
Pile of Incandescent Dust (304 za)
Glob of Ectoplasm (1705 za)
Remaining Cost
41421

Předchystáno (Kup na tržišti)

Thick Shoulderguard Panel (570 za)
Thick Glove Lining (117 za)
Thick Glove Panel (593 za)
Thick Shoulderguard Padding (104 za)
Hardened Helmet Padding (9 za)
Hardened Helmet Strap (3696 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (4387 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (6588 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (4339 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (4641 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (5995 za)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (10062 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (4377 za)
Silk Patch (875 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 22 Hardened Helmet Padding
Vytvoř: 19 Hardened Helmet Strap
Vytvoř: 6 Hardened Glove Lining
Vytvoř: 6 Hardened Glove Panel
Vytvoř: 6 Hardened Shoulderguard Panel
Vytvoř: 6 Hardened Shoulderguard Padding
Vytvoř: 2 Ineffable Silk Insignia
Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 2 Rabid Emblazoned Helm

Level:425

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 1 Rabid Emblazoned Helm

Level:450

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Ineffable Silk Insignia (1)
Glob of Ectoplasm (4)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Ineffable Silk Insignia (1)
Glob of Ectoplasm (4)

Vytvoř: 13 Rabid Emblazoned Helm

Level:500

Nic. Vše hotovo!