Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-09-26T18:00:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
499327
Očekávaná návratnost
- 129042
Očekávaná koncová cena
370285

1 Rabid Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3801 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3846 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3958 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3745 za pomocí Max Buyout
43 Rabid Emblazoned Helm - Prodáváno za 2397 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Helm - Prodáváno za 3723 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3014 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3884 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (4492 za)
Bolt of Gossamer (115 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Hardened Shoulderguard Panel (5630 za)
Hardened Glove Panel (5450 za)
Hardened Helmet Padding (28 za)
Hardened Helmet Strap (3020 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (9985 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (5511 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (12600 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (13115 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 45 Hardened Helmet Padding
Vytvoř: 14 Hardened Helmet Strap
Vytvoř: 2 Hardened Glove Lining
Vytvoř: 2 Hardened Shoulderguard Padding
Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 2 Rabid Emblazoned Helm

Level:425

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 1 Rabid Emblazoned Helm

Level:450

Vytvoř: 18 Rabid Emblazoned Helm

Level:475

Vytvoř: 21 Rabid Emblazoned Helm

Level:500

Nic. Vše hotovo!