Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-11-17T21:00:04+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
545222
Očekávaná návratnost
- 133397
Očekávaná koncová cena
411825

1 Superior Rune of the Ice - Prodáváno za 65 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rabid Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3119 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3524 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3881 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3358 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3881 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3303 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Boots - Prodáváno za 6668 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3309 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 2795 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 4040 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3451 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3798 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3371 za pomocí Max Buyout
20 Rabid Emblazoned Helm - Prodáváno za 3450 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Helm - Prodáváno za 2622 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3441 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2949 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3524 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3298 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Cured Hardened Leather Square (5051 za)
Bolt of Gossamer (70 za)
Glacial Lodestone (3198 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Hardened Boot Sole (2800 za)
Hardened Helmet Padding (19 za)
Hardened Helmet Strap (4169 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (7000 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (7884 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (6775 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (7448 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (8199 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (7177 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 24 Hardened Helmet Padding
Vytvoř: 23 Hardened Helmet Strap
Vytvoř: 6 Hardened Glove Lining
Vytvoř: 6 Hardened Glove Panel
Vytvoř: 6 Hardened Shoulderguard Panel
Vytvoř: 6 Hardened Shoulderguard Padding
Vytvoř: 1 Hardened Boot Upper
Objev:

Cured Hardened Leather Square (1)
Glacial Lodestone (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 1 Rabid Emblazoned Helm

Level:425

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 1 Rabid Emblazoned Helm

Level:450

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Hardened Boot Upper (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)
Hardened Boot Sole (2)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 17 Rabid Emblazoned Helm

Level:500

Nic. Vše hotovo!