Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-06-21T21:40:04+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
484650
Očekávaná návratnost
- 96401
Očekávaná koncová cena
388249

1 Superior Rune of the Ice - Prodáváno za 77 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3147 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3145 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3134 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3127 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3086 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 3145 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3066 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3110 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3145 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3116 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3143 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 3139 za pomocí Max Buyout
13 Rabid Emblazoned Helm - Prodáváno za 3291 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Helm - Prodáváno za 3391 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3136 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3061 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3073 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Helm - Prodáváno za 3377 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
484650

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
484650

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Thick Leather Section (47 za)
Cured Hardened Leather Square (3762 za)
Bolt of Gossamer (32 za)
Silk Scrap (34 za)
Pile of Incandescent Dust (268 za)
Glob of Ectoplasm (1599 za)
Glacial Lodestone (3090 za)
Remaining Cost
484650

Předchystáno (Kup na tržišti)

Thick Glove Lining (147 za)
Thick Mask Padding (200 za)
Hardened Helmet Padding (9 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (6999 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (11258 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (6148 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (9998 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (10060 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (6983 za)
Silk Patch (897 za)


Vytvoř
Level:<400

Vytvoř: 1 Thick Glove Panel
Vytvoř: 55 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 1 Thick Shoulderguard Panel
Vytvoř: 1 Thick Shoulderguard Padding
Vytvoř: 18 Bolt of Silk
Vytvoř: 1 Thick Boot Upper
Vytvoř: 2 Thick Boot Sole
Vytvoř: 1 Thick Mask Strap
Vytvoř: 1 Thick Trouser Padding
Vytvoř: 1 Thick Trouser Panel
Vytvoř: 4 Silk Patch

Level:400

Vytvoř: 18 Hardened Helmet Strap
Vytvoř: 17 Hardened Helmet Padding
Vytvoř: 6 Hardened Glove Lining
Vytvoř: 6 Hardened Glove Panel
Vytvoř: 6 Hardened Shoulderguard Panel
Vytvoř: 6 Hardened Shoulderguard Padding
Vytvoř: 5 Ineffable Silk Insignia
Objev:

Cured Hardened Leather Square (1)
Glacial Lodestone (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Thick Trouser Padding (1)
Thick Trouser Panel (1)
Ineffable Silk Insignia (1)
Glob of Ectoplasm (5)


Level:425

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 1 Rabid Emblazoned Helm

Level:450

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Thick Boot Upper (1)
Ineffable Silk Insignia (1)
Thick Boot Sole (2)
Glob of Ectoplasm (4)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Ineffable Silk Insignia (1)
Glob of Ectoplasm (4)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Ineffable Silk Insignia (1)
Glob of Ectoplasm (4)


Level:475

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Ineffable Silk Insignia (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Vytvoř: 11 Rabid Emblazoned Helm

Level:500

Nic. Vše hotovo!