Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-08-17T13:00:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
508303
Očekávaná návratnost
- 134644
Očekávaná koncová cena
373659

1 Superior Rune of the Thief - Prodáváno za 685 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Gloves - Prodáváno za 5082 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Gloves - Prodáváno za 5156 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 5113 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 5104 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 5101 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 5146 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 5110 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 5156 za pomocí Max Buyout
24 Rabid Emblazoned Helm - Prodáváno za 3067 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Helm - Prodáváno za 2130 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Helm - Prodáváno za 4932 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 5114 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 4852 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Helm - Prodáváno za 2355 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
50833

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
50833

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Thick Leather Section (53 za)
Cured Hardened Leather Square (3915 za)
Bolt of Gossamer (39 za)
Silk Scrap (49 za)
Pile of Incandescent Dust (202 za)
Glob of Ectoplasm (1874 za)
Crystal Lodestone (2728 za)
Remaining Cost
50833

Předchystáno (Kup na tržišti)

Thick Shoulderguard Padding (171 za)
Hardened Helmet Strap (2892 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (7802 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (13041 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (6696 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (10196 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (12530 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (7180 za)
Silk Patch (1020 za)


Vytvoř
Level:<400

Vytvoř: 1 Thick Shoulderguard Panel
Vytvoř: 30 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 1 Thick Glove Lining
Vytvoř: 9 Bolt of Silk
Vytvoř: 1 Thick Glove Panel
Vytvoř: 1 Thick Boot Upper
Vytvoř: 2 Thick Boot Sole
Vytvoř: 2 Silk Patch

Level:400

Vytvoř: 29 Hardened Helmet Padding
Vytvoř: 19 Hardened Helmet Strap
Vytvoř: 4 Hardened Glove Lining
Vytvoř: 4 Hardened Glove Panel
Vytvoř: 4 Hardened Shoulderguard Panel
Vytvoř: 4 Hardened Shoulderguard Padding
Vytvoř: 3 Ineffable Silk Insignia
Objev:

Cured Hardened Leather Square (1)
Crystal Lodestone (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 1 Rabid Emblazoned Helm

Level:425

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 1 Rabid Emblazoned Helm

Level:450

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Thick Boot Upper (1)
Ineffable Silk Insignia (1)
Thick Boot Sole (2)
Glob of Ectoplasm (4)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Ineffable Silk Insignia (1)
Glob of Ectoplasm (4)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Ineffable Silk Insignia (1)
Glob of Ectoplasm (4)


Level:475

Vytvoř: 21 Rabid Emblazoned Helm

Level:500

Nic. Vše hotovo!