Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-02-24T17:20:03+00:00

NA/EU price data only
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Leatherworking

Základní cena
983528
Očekávaná návratnost
- 120333
Očekávaná koncová cena
863195

1 Superior Rune of the Ice - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Superior Rune of the Wurm - Prodáváno za 4593 za pomocí Max Buyout
1 Superior Rune of the Thief - Prodáváno za 2545 za pomocí Max Buyout
1 Superior Rune of Altruism - Prodáváno za 510 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Gloves - Prodáváno za 5525 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Gloves - Prodáváno za 5624 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 6998 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 5649 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 5544 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Gloves - Prodáváno za 6008 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 5053 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 5043 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 11050 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 5748 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 5524 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Shoulders - Prodáváno za 5539 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Emblazoned Helm - Prodáváno za 5190 za pomocí Max Buyout
1 Dire Emblazoned Helm - Prodáváno za 5561 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Emblazoned Helm - Prodáváno za 8160 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 4762 za pomocí Max Buyout
1 Settler's Emblazoned Helm - Prodáváno za 5051 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Emblazoned Helm - Prodáváno za 5549 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Emblazoned Helm - Prodáváno za 5042 za pomocí Max Buyout

KUP U VENDORA (prodejce)

20 Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
52 Spool of Silk Thread (48 za from Vendor (prodejce))

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

132 Thick Leather Section (195 za)
35 Cured Hardened Leather Square (8811 za)
28 Bolt of Gossamer (112 za)
30 Silk Scrap (40 za)
98 Pile of Incandescent Dust (305 za)
66 Glob of Ectoplasm (3391 za)
2 Glacial Lodestone (5948 za)
1 Crystal Lodestone (2714 za)
1 Corrupted Lodestone (5949 za)
1 Flawless Snowflake (55 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

2 Thick Boot Sole (246 za)
3 Thick Shoulderguard Panel (1449 za)
1 Thick Boot Upper (1488 za)
3 Thick Glove Lining (150 za)
3 Thick Shoulderguard Padding (158 za)
1 Hardened Helmet Strap (6900 za)
3 Shaman's Intricate Gossamer Insignia (14063 za)
3 Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (16364 za)
3 Rabid Intricate Gossamer Insignia (13806 za)
3 Magi's Intricate Gossamer Insignia (16237 za)
3 Soldier's Intricate Gossamer Insignia (15769 za)
1 Settler's Intricate Gossamer Insignia (24576 za)
3 Dire Intricate Gossamer Insignia (16489 za)
1 Cleric's Adventurer's Spectacles (13899 za)
1 Rampager's Adventurer's Scarf (19413 za)
14 Silk Patch (1197 za)VytvořLevel:<400

Vytvoř: 3 Thick Glove Panel
Vytvoř: 33 Cured Thick Leather Square
Vytvoř: 1 Thick Boot Upper
Vytvoř: 10 Bolt of Silk
Vytvoř: 2 Thick Boot Sole
Vytvoř: 1 Thick Mask Padding
Vytvoř: 1 Thick Mask Strap
Vytvoř: 2 Silk Patch

Level:400

Vytvoř: 8 Hardened Helmet Padding
Vytvoř: 7 Hardened Helmet Strap
Vytvoř: 6 Hardened Glove Lining
Vytvoř: 6 Hardened Glove Panel
Vytvoř: 6 Hardened Shoulderguard Panel
Vytvoř: 6 Hardened Shoulderguard Padding
Vytvoř: 4 Ineffable Silk Insignia
Vytvoř: 3 Ineffable Embroidered Silk Insignia
Vytvoř: 2 Ineffable Intricate Silk Insignia
Objev:

Cured Hardened Leather Square (1)
Glacial Lodestone (1)

Objev:

Cured Hardened Leather Square (1)
Corrupted Lodestone (1)

Objev:

Cured Hardened Leather Square (1)
Crystal Lodestone (1)

Objev:

Cured Hardened Leather Square (1)
Glacial Lodestone (1)
Flawless Snowflake (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Cleric's Adventurer's Spectacles (1)
Rampager's Adventurer's Scarf (1)


Level:425

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Ineffable Silk Insignia (1)
Glob of Ectoplasm (4)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Ineffable Silk Insignia (1)
Glob of Ectoplasm (4)


Level:450

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Helmet Padding (1)
Hardened Helmet Strap (1)
Settler's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Glove Lining (1)
Hardened Glove Panel (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Hardened Shoulderguard Panel (1)
Hardened Shoulderguard Padding (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Ineffable Intricate Silk Insignia (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Ineffable Intricate Silk Insignia (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Thick Boot Upper (1)
Ineffable Silk Insignia (1)
Thick Boot Sole (2)
Glob of Ectoplasm (4)

Objev:

Thick Mask Padding (1)
Thick Mask Strap (1)
Ineffable Silk Insignia (1)
Glob of Ectoplasm (5)

Objev:

Thick Boot Upper (1)
Ineffable Embroidered Silk Insignia (1)
Thick Boot Sole (2)
Glob of Ectoplasm (4)

Objev:

Thick Glove Lining (1)
Thick Glove Panel (1)
Ineffable Embroidered Silk Insignia (1)
Glob of Ectoplasm (4)

Objev:

Thick Shoulderguard Panel (1)
Thick Shoulderguard Padding (1)
Ineffable Embroidered Silk Insignia (1)
Glob of Ectoplasm (4)


Level:500

Nic. Vše hotovo!