Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-08-19T19:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
115189
Očekávaná návratnost
- 24223
Očekávaná koncová cena
90966

1 Tiger's Eye Copper Stud - Prodáváno za 69 za pomocí Max Buyout
1 Tiger's Eye Copper Ring - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Malachite Copper Ring - Prodáváno za 80 za pomocí Max Buyout
1 Garnet Copper Stud - Prodáváno za 425 za pomocí Max Buyout
16 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 61 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Carnelian Silver Stud - Prodáváno za 151 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Ring - Prodáváno za 226 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Amulet - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Carnelian Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Peridot Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 123 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Band - Prodáváno za 257 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Ring - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Stud - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 38 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Stud - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Band - Prodáváno za 103 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 42 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Beryl Platinum Ring - Prodáváno za 199 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Ring - Prodáváno za 191 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Ring - Prodáváno za 174 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Ring - Prodáváno za 198 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Ring - Prodáváno za 200 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Ring - Prodáváno za 198 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Emerald Mithril Ring - Prodáváno za 178 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Platinum Earring - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Earring - Prodáváno za 208 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 87 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 79 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Max Buyout
1 Sapphire Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ruby Mithril Earring - Prodáváno za 514 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 169 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 233 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 3084 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Amulet - Prodáváno za 148 za pomocí Max Buyout
1 Spinel Silver Ring - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Spinel Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Amber Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Malachite Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Gilded Peridot Jewel - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Garnet Jewel - Prodáváno za 312 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Turquoise Jewel - Prodáváno za 20 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Tiger's Eye Jewel - Prodáváno za 146 za pomocí Max Buyout
1 Brilliant Sapphire Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Pearl - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Gilded Amethyst Jewel - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Brilliant Coral Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Brilliant Opal Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Ruby Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Chrysocola Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Coral Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Ornate Opal Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Emerald Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Sapphire Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Beryl Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
3 Embellished Gilded Peridot Jewel - Prodáváno za 218 za pomocí Max Buyout
9 Embellished Ornate Opal Jewel - Prodáváno za 348 za pomocí Max Buyout
5 Embellished Brilliant Sapphire Jewel - Prodáváno za 773 za pomocí Max Buyout
2 Adorned Snowflake - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Brilliant Snowflake - Prodáváno za 515 za pomocí Max Buyout
1 Snowflake Copper Earring - Prodáváno za 367 za pomocí Max Buyout
1 Snowflake Silver Earring - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout
1 Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 680 za pomocí Max Buyout
1 Sunstone Gold Ring - Prodáváno za 871 za pomocí Max Buyout
1 Sunstone Silver Earring - Prodáváno za 64 za pomocí Max Buyout
1 Sunstone Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Sunstone Gold Earring - Prodáváno za 854 za pomocí Max Buyout
1 Sunstone Gold Earring - Prodáváno za 136 za pomocí Max Buyout





The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor
231 , Master Craftsman or Vendor
231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 693
Remaining Cost
115189

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ore (105 za)
Gold Ore (59 za)
Mithril Ore (44 za)
Platinum Ore (209 za)
Silver Ore (12 za)
Glob of Ectoplasm (1890 za)
Garnet Pebble (152 za)
Turquoise Pebble (164 za)
Malachite Pebble (147 za)
Tiger's Eye Pebble (150 za)
Peridot Nugget (124 za)
Carnelian Nugget (127 za)
Lapis Nugget (127 za)
Sunstone Nugget (126 za)
Carnelian Lump (67 za)
Emerald Crystal (338 za)
Ruby Crystal (356 za)
Sapphire Crystal (334 za)
Pearl (180 za)
Amethyst Nugget (124 za)
Sunstone Lump (103 za)
Peridot Lump (62 za)
Topaz Lump (64 za)
Lapis Lump (64 za)
Coral Tentacle (378 za)
Chrysocola Crystal (346 za)
Beryl Crystal (356 za)
Opal Crystal (357 za)
Spinel Lump (62 za)
Amethyst Lump (138 za)
Amber Pebble (119 za)
Topaz Nugget (129 za)
Chrysocola Shard (73 za)
Emerald Shard (72 za)
Beryl Shard (92 za)
Ruby Shard (72 za)
Coral Chunk (95 za)
Opal Shard (70 za)
Sapphire Shard (72 za)
Spinel Nugget (121 za)
Remaining Cost
115189

Předchystáno (Kup na tržišti)

Copper Hook (320 za)
Copper Setting (392 za)
Gold Chain (369 za)
Gold Filigree (190 za)
Mithril Filigree (123 za)
Platinum Filigree (700 za)
Intricate Topaz Jewel (57 za)
Brilliant Chrysocola Jewel (130 za)
Brilliant Emerald Jewel (130 za)
Brilliant Beryl Jewel (130 za)
Embellished Brilliant Emerald Jewel (1543 za)
Adorned Snowflake (19 za)
Azurite Crystal (353 za)
Snowflake (68 za)


Vytvoř





Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
5 Copper Hook (320 za)
1 Copper Setting (392 za)
206 Copper Ore (105 za)
2 Garnet Pebble (152 za)
1 Turquoise Pebble (164 za)
18 Malachite Pebble (147 za)
3 Tiger's Eye Pebble (150 za)
3 Pearl (180 za)
2 Amber Pebble (119 za)
1 Adorned Snowflake (19 za)
2 Snowflake (68 za)

Cena: 28119 (Kumulativní cena: 28119)


Level: 0

Vytvoř:103 Copper Ingot
Vytvoř: 23 Copper Setting
Vytvoř: 16 Copper Hook
Vytvoř: 3 Copper Band
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Amber Pebble (1)


Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Pearl (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Pearl (1)

Vytvoř: 15 Malachite Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 8 Copper Filigree
Objev:

Copper Filigree (1)
Amber Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Turquoise Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Pearl (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Snowflake (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Adorned Snowflake (1)

Vytvoř: 1 Adorned Snowflake


Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
154 Silver Ore (12 za)
1 Peridot Nugget (124 za)
1 Carnelian Nugget (127 za)
1 Lapis Nugget (127 za)
2 Sunstone Nugget (126 za)
1 Intricate Topaz Jewel (57 za)
3 Amethyst Nugget (124 za)
2 Topaz Nugget (129 za)
2 Spinel Nugget (121 za)
2 Snowflake (68 za)

Cena: 3543 (Kumulativní cena: 31662)


Level: 75

Vytvoř: 77 Silver Ingot
Vytvoř: 14 Silver Setting
Vytvoř: 11 Silver Hook
Vytvoř: 3 Silver Band
Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Sunstone Nugget (1)


Level:100

Vytvoř: 9 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Carnelian Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Peridot Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Lapis Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Sunstone Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Spinel Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Snowflake (2)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Snowflake (1)

Vytvoř: 1 Intricate Spinel Jewel

Level:125

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Carnelian Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Peridot Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Topaz Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Topaz Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Spinel Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Spinel Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Sunstone Jewel (1)



Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Gold Chain (369 za)
8 Gold Filigree (190 za)
112 Gold Ore (59 za)
1 Carnelian Lump (67 za)
3 Sunstone Lump (103 za)
18 Peridot Lump (62 za)
4 Topaz Lump (64 za)
1 Lapis Lump (64 za)
1 Spinel Lump (62 za)
2 Amethyst Lump (138 za)

Cena: 10647 (Kumulativní cena: 42309)


Level:150

Vytvoř: 56 Gold Ingot
Vytvoř: 12 Gold Setting
Vytvoř: 9 Gold Hook
Vytvoř: 2 Gold Band
Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Chain (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Sunstone Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Sunstone Lump (1)


Level:175

Vytvoř: 4 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Carnelian Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Peridot Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Lapis Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Sunstone Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Spinel Lump (1)

Vytvoř: 2 Gilded Peridot Jewel

Level:200

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Carnelian Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Lapis Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Topaz Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Spinel Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Sunstone Jewel (1)

Vytvoř: 3 Embellished Gilded Peridot Jewel


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
7 Platinum Filigree (700 za)
106 Platinum Ore (209 za)
3 Chrysocola Shard (73 za)
4 Emerald Shard (72 za)
3 Beryl Shard (92 za)
1 Ruby Shard (72 za)
1 Coral Chunk (95 za)
47 Opal Shard (70 za)
1 Sapphire Shard (72 za)

Cena: 31366 (Kumulativní cena: 73675)


Level:225

Vytvoř: 53 Platinum Ingot
Vytvoř: 7 Platinum Setting
Vytvoř: 3 Platinum Hook
Vytvoř: 3 Platinum Band
Vytvoř: 1 Platinum Chain
Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Chain (1)
Emerald Shard (1)


Level:250

Vytvoř: 10 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Ruby Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Coral Chunk (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Opal Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Sapphire Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Beryl Shard (1)

Vytvoř: 1 Ornate Opal Jewel

Level:275

Vytvoř: 9 Embellished Ornate Opal Jewel


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
4 Mithril Filigree (123 za)
160 Mithril Ore (44 za)
7 Glob of Ectoplasm (1890 za)
3 Emerald Crystal (338 za)
1 Ruby Crystal (356 za)
27 Sapphire Crystal (334 za)
1 Brilliant Chrysocola Jewel (130 za)
1 Brilliant Emerald Jewel (130 za)
1 Coral Tentacle (378 za)
2 Chrysocola Crystal (346 za)
2 Beryl Crystal (356 za)
1 Opal Crystal (357 za)
1 Brilliant Beryl Jewel (130 za)
3 Embellished Brilliant Emerald Jewel (1543 za)
6 Azurite Crystal (353 za)
16 Snowflake (68 za)

Cena: 41514 (Kumulativní cena: 115189)


Level:300

Vytvoř: 80 Mithril Ingot
Vytvoř: 13 Mithril Setting
Vytvoř: 9 Mithril Hook
Vytvoř: 4 Mithril Band
Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Beryl Crystal (1)


Level:325

Vytvoř: 12 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Ruby Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Sapphire Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Coral Tentacle (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Opal Crystal (1)

Vytvoř: 1 Brilliant Sapphire Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Brilliant Chrysocola Jewel (1)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Brilliant Emerald Jewel (1)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Brilliant Beryl Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Chrysocola Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Sapphire Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Ruby Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Emerald Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Beryl Jewel (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Azurite Crystal (1)


Level:375

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Emerald Jewel (3)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Snowflake (16)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)

Vytvoř: 5 Embellished Brilliant Sapphire Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!