Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-04-20T06:20:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
94292
Očekávaná návratnost
- 19966
Očekávaná koncová cena
74326

16 Tiger's Eye Copper Stud - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Tiger's Eye Copper Ring - Prodáváno za 97 za pomocí Max Buyout
1 Turquoise Copper Ring - Prodáváno za 108 za pomocí Max Buyout
1 Malachite Copper Ring - Prodáváno za 81 za pomocí Max Buyout
1 Garnet Copper Stud - Prodáváno za 515 za pomocí Max Buyout
1 Turquoise Copper Stud - Prodáváno za 99 za pomocí Max Buyout
1 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 68 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malachite Copper Amulet - Prodáváno za 111 za pomocí Max Buyout
1 Turquoise Copper Amulet - Prodáváno za 267 za pomocí Max Buyout
1 Carnelian Silver Stud - Prodáváno za 151 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Silver Ring - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Peridot Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Ring - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
1 Carnelian Gold Earring - Prodáváno za 167 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 63 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Peridot Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 114 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 123 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Band - Prodáváno za 237 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Ring - Prodáváno za 86 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Stud - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 48 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Stud - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Ring - Prodáváno za 138 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Band - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 45 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Beryl Platinum Ring - Prodáváno za 160 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Ring - Prodáváno za 184 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Ring - Prodáváno za 152 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Ring - Prodáváno za 204 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Ring - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Platinum Earring - Prodáváno za 182 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Earring - Prodáváno za 182 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 128 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 137 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Sapphire Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ruby Mithril Earring - Prodáváno za 564 za pomocí Max Buyout
1 Coral Mithril Earring - Prodáváno za 175 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 201 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Amulet - Prodáváno za 141 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Amulet - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Spinel Silver Ring - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Amber Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Malachite Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Garnet Jewel - Prodáváno za 247 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Turquoise Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Tiger's Eye Jewel - Prodáváno za 192 za pomocí Max Buyout
2 Brilliant Chrysocola Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Brilliant Emerald Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Brilliant Ruby Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Gilded Amethyst Jewel - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Gilded Sunstone Jewel - Prodáváno za 68 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Brilliant Beryl Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Ruby Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Chrysocola Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Coral Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Opal Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Emerald Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Sapphire Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Beryl Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
4 Embellished Gilded Peridot Jewel - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
9 Embellished Ornate Emerald Jewel - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
6 Embellished Brilliant Chrysocola Jewel - Prodáváno za 765 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Snowflake - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Brilliant Snowflake - Prodáváno za 536 za pomocí Max Buyout
1 Snowflake Copper Amulet - Prodáváno za 96 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Snowflake Silver Earring - Prodáváno za 129 za pomocí Max Buyout
1 Snowflake Gold Earring - Prodáváno za 232 za pomocí Max Buyout
1 Azurite Mithril Amulet - Prodáváno za 264 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Azurite Mithril Earring - Prodáváno za 168 za pomocí Max Buyout
1 Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 624 za pomocí Max Buyout
1 Sunstone Gold Ring - Prodáváno za 427 za pomocí Max Buyout
1 Sunstone Silver Earring - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Sunstone Gold Earring - Prodáváno za 190 za pomocí Max Buyout
1 Opal Mithril Earring - Prodáváno za 344 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor
231 , Master Craftsman or Vendor
231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 693
Remaining Cost
94292

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ingot (130 za)
Gold Ore (52 za)
Mithril Ore (41 za)
Platinum Ore (184 za)
Silver Ore (8 za)
Glob of Ectoplasm (1513 za)
Garnet Pebble (118 za)
Turquoise Pebble (112 za)
Malachite Pebble (121 za)
Tiger's Eye Pebble (120 za)
Peridot Nugget (113 za)
Carnelian Nugget (109 za)
Lapis Nugget (116 za)
Sunstone Nugget (120 za)
Carnelian Lump (65 za)
Emerald Crystal (358 za)
Ruby Crystal (348 za)
Sapphire Crystal (326 za)
Pearl (130 za)
Amethyst Nugget (114 za)
Sunstone Lump (75 za)
Peridot Lump (50 za)
Topaz Lump (71 za)
Lapis Lump (60 za)
Coral Tentacle (320 za)
Chrysocola Crystal (251 za)
Beryl Crystal (333 za)
Opal Crystal (331 za)
Spinel Lump (63 za)
Amethyst Lump (90 za)
Amber Pebble (109 za)
Topaz Nugget (115 za)
Chrysocola Shard (59 za)
Emerald Shard (56 za)
Beryl Shard (80 za)
Ruby Shard (58 za)
Coral Chunk (110 za)
Opal Shard (60 za)
Sapphire Shard (58 za)
Spinel Nugget (112 za)
Remaining Cost
94292

Předchystáno (Kup na tržišti)

Mithril Hook (117 za)
Mithril Setting (135 za)
Copper Chain (199 za)
Mithril Chain (169 za)
Platinum Chain (1462 za)
Copper Band (336 za)
Mithril Band (169 za)
Copper Filigree (313 za)
Mithril Filigree (86 za)
Adorned Malachite Jewel (19 za)
Intricate Peridot Jewel (58 za)
Adorned Turquoise Jewel (22 za)
Intricate Topaz Jewel (57 za)
Brilliant Emerald Jewel (130 za)
Brilliant Ruby Jewel (130 za)
Intricate Spinel Jewel (57 za)
Adorned Snowflake (19 za)
Gilded Snowflake (80 za)
Azurite Crystal (341 za)
Brilliant Azurite Jewel (130 za)
Snowflake (59 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
3 Copper Chain (199 za)
2 Copper Band (336 za)
3 Copper Filigree (313 za)
115 Copper Ingot (130 za)
2 Garnet Pebble (118 za)
3 Turquoise Pebble (112 za)
3 Malachite Pebble (121 za)
18 Tiger's Eye Pebble (120 za)
1 Adorned Malachite Jewel (19 za)
1 Adorned Turquoise Jewel (22 za)
2 Pearl (130 za)
3 Amber Pebble (109 za)
1 Adorned Snowflake (19 za)
1 Snowflake (59 za)

Cena: 20959 (Kumulativní cena: 20959)


Level: 0

Vytvoř: 29 Copper Setting
Vytvoř: 21 Copper Hook
Vytvoř: 3 Copper Band
Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Turquoise Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Turquoise Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Amber Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Amber Pebble (1)


Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Pearl (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Pearl (1)

Vytvoř: 15 Tiger's Eye Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 3 Copper Filigree
Objev:

Copper Setting (1)
Copper Chain (1)
Adorned Malachite Jewel (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Chain (1)
Adorned Turquoise Jewel (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Amber Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Turquoise Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Snowflake (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Chain (1)
Adorned Snowflake (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
148 Silver Ore (8 za)
1 Peridot Nugget (113 za)
1 Carnelian Nugget (109 za)
1 Lapis Nugget (116 za)
1 Sunstone Nugget (120 za)
1 Intricate Peridot Jewel (58 za)
1 Intricate Topaz Jewel (57 za)
3 Amethyst Nugget (114 za)
2 Topaz Nugget (115 za)
1 Spinel Nugget (112 za)
1 Intricate Spinel Jewel (57 za)
2 Snowflake (59 za)

Cena: 2616 (Kumulativní cena: 23575)


Level: 75

Vytvoř: 74 Silver Ingot
Vytvoř: 14 Silver Setting
Vytvoř: 10 Silver Hook
Vytvoř: 4 Silver Band
Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Sunstone Nugget (1)


Level:100

Vytvoř: 7 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Carnelian Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Peridot Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Lapis Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Spinel Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Snowflake (2)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Snowflake (1)


Level:125

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Carnelian Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Peridot Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Peridot Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Topaz Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Topaz Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Spinel Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Spinel Jewel (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
136 Gold Ore (52 za)
1 Carnelian Lump (65 za)
3 Sunstone Lump (75 za)
21 Peridot Lump (50 za)
3 Topaz Lump (71 za)
1 Lapis Lump (60 za)
1 Spinel Lump (63 za)
2 Amethyst Lump (90 za)
1 Gilded Snowflake (80 za)

Cena: 9008 (Kumulativní cena: 32583)


Level:150

Vytvoř: 68 Gold Ingot
Vytvoř: 11 Gold Setting
Vytvoř: 9 Gold Hook
Vytvoř: 2 Gold Band
Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Sunstone Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Sunstone Lump (1)


Level:175

Vytvoř: 11 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Carnelian Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Peridot Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Lapis Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Sunstone Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Spinel Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Snowflake (1)


Level:200

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Carnelian Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Lapis Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Topaz Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Spinel Jewel (1)

Vytvoř: 4 Embellished Gilded Peridot Jewel


Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Platinum Chain (1462 za)
122 Platinum Ore (184 za)
3 Chrysocola Shard (59 za)
49 Emerald Shard (56 za)
3 Beryl Shard (80 za)
1 Ruby Shard (58 za)
1 Coral Chunk (110 za)
1 Opal Shard (60 za)
1 Sapphire Shard (58 za)

Cena: 27357 (Kumulativní cena: 59940)


Level:225

Vytvoř: 61 Platinum Ingot
Vytvoř: 7 Platinum Setting
Vytvoř: 3 Platinum Hook
Vytvoř: 3 Platinum Band
Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Chain (1)
Emerald Shard (1)


Level:250

Vytvoř: 16 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Ruby Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Coral Chunk (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Opal Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Sapphire Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Beryl Shard (1)


Level:275

Vytvoř: 9 Embellished Ornate Emerald Jewel


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
3 Mithril Hook (117 za)
2 Mithril Setting (135 za)
2 Mithril Chain (169 za)
1 Mithril Band (169 za)
10 Mithril Filigree (86 za)
114 Mithril Ore (41 za)
8 Glob of Ectoplasm (1513 za)
2 Emerald Crystal (358 za)
1 Ruby Crystal (348 za)
1 Sapphire Crystal (326 za)
1 Brilliant Emerald Jewel (130 za)
1 Brilliant Ruby Jewel (130 za)
1 Coral Tentacle (320 za)
36 Chrysocola Crystal (251 za)
3 Beryl Crystal (333 za)
1 Opal Crystal (331 za)
6 Azurite Crystal (341 za)
2 Brilliant Azurite Jewel (130 za)
16 Snowflake (59 za)

Cena: 34352 (Kumulativní cena: 94292)


Level:300

Vytvoř: 57 Mithril Ingot
Vytvoř: 12 Mithril Setting
Vytvoř: 7 Mithril Hook
Vytvoř: 1 Mithril Band
Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Band (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Chrysocola Crystal (1)


Level:325

Vytvoř: 8 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Ruby Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Sapphire Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Coral Tentacle (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Opal Crystal (1)

Vytvoř: 2 Brilliant Chrysocola Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Chrysocola Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Sapphire Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Ruby Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Coral Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Emerald Jewel (1)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Brilliant Azurite Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Azurite Jewel (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Azurite Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Opal Jewel (1)


Level:375

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Snowflake (16)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)

Vytvoř: 6 Embellished Brilliant Chrysocola Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!