Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-04-22T11:40:04+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Jewelcrafting

Základní cena
106905
Očekávaná návratnost
- 23865
Očekávaná koncová cena
83040

1 Tiger's Eye Copper Stud - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
1 Tiger's Eye Copper Ring - Prodáváno za 112 za pomocí Max Buyout
1 Malachite Copper Ring - Prodáváno za 96 za pomocí Max Buyout
1 Garnet Copper Stud - Prodáváno za 595 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Band - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Turquoise Copper Stud - Prodáváno za 102 za pomocí Max Buyout
16 Malachite Copper Stud - Prodáváno za 115 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Malachite Copper Amulet - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Silver Ring - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Peridot Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Ring - Prodáváno za 206 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Gold Ring - Prodáváno za 223 za pomocí Max Buyout
1 Carnelian Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 51 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Amethyst Gold Ring - Prodáváno za 599 za pomocí Max Buyout
1 Peridot Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Amethyst Gold Earring - Prodáváno za 187 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Band - Prodáváno za 340 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Ring - Prodáváno za 113 za pomocí Max Buyout
1 Pearl Copper Stud - Prodáváno za 101 za pomocí Max Buyout
1 Amethyst Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Amber Copper Stud - Prodáváno za 93 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Silver Ring - Prodáváno za 102 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Silver Band - Prodáváno za 106 za pomocí Max Buyout
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Lapis Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Topaz Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Beryl Platinum Ring - Prodáváno za 159 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Ring - Prodáváno za 162 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Ring - Prodáváno za 153 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Platinum Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Platinum Earring - Prodáváno za 156 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Platinum Earring - Prodáváno za 147 za pomocí Max Buyout
1 Ruby Platinum Earring - Prodáváno za 756 za pomocí Max Buyout
1 Sapphire Platinum Earring - Prodáváno za 138 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Beryl Platinum Earring - Prodáváno za 159 za pomocí Max Buyout
1 Coral Platinum Earring - Prodáváno za 209 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 127 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 148 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 161 za pomocí Max Buyout
1 Chrysocola Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Sapphire Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Coral Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Emerald Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Beryl Mithril Earring - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Beryl Mithril Amulet - Prodáváno za 164 za pomocí Max Buyout
1 Emerald Mithril Amulet - Prodáváno za 122 za pomocí Max Buyout
1 Spinel Gold Ring - Prodáváno za 135 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Silver Earring - Prodáváno za 85 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Spinel Gold Earring - Prodáváno za 113 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Amber Jewel - Prodáváno za 30 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Malachite Jewel - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Garnet Jewel - Prodáváno za 251 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Turquoise Jewel - Prodáváno za 19 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Tiger's Eye Jewel - Prodáváno za 149 za pomocí Max Buyout
1 Brilliant Chrysocola Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Brilliant Emerald Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Brilliant Ruby Jewel - Prodáváno za 142 za pomocí Max Buyout
1 Brilliant Sapphire Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Adorned Pearl - Prodáváno za 158 za pomocí Max Buyout
1 Ornate Chrysocola Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Opal Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Ornate Emerald Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
2 Ornate Beryl Jewel - Prodáváno za 90 za pomocí Vendor (prodejce)
5 Embellished Ornate Beryl Jewel - Prodáváno za 521 za pomocí Max Buyout
6 Embellished Brilliant Beryl Jewel - Prodáváno za 760 za pomocí Max Buyout
1 Adorned Snowflake - Prodáváno za 16 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Snowflake Copper Amulet - Prodáváno za 96 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Snowflake Silver Earring - Prodáváno za 130 za pomocí Max Buyout
1 Snowflake Silver Ring - Prodáváno za 198 za pomocí Max Buyout
1 Azurite Mithril Amulet - Prodáváno za 264 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Azurite Mithril Earring - Prodáváno za 165 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Azurite Mithril Earring - Prodáváno za 1852 za pomocí Max Buyout
1 Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 110 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Embellished Brilliant Azurite Jewel - Prodáváno za 629 za pomocí Max Buyout
1 Sunstone Silver Earring - Prodáváno za 110 za pomocí Max Buyout
1 Sunstone Gold Earring - Prodáváno za 555 za pomocí Max Buyout
1 Sunstone Gold Earring - Prodáváno za 170 za pomocí Max Buyout
1 Opal Mithril Earring - Prodáváno za 434 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

NÁKUP RECEPTŮ

231 , Master Craftsman or Vendor
231 , Master Craftsman or Vendor

Total : 462
Remaining Cost
10695

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Copper Ingot (138 za)
Copper Ore (98 za)
Gold Ore (29 za)
Mithril Ore (75 za)
Platinum Ore (113 za)
Silver Ore (14 za)
Glob of Ectoplasm (2218 za)
Garnet Pebble (227 za)
Turquoise Pebble (222 za)
Malachite Pebble (219 za)
Tiger's Eye Pebble (236 za)
Peridot Nugget (192 za)
Lapis Nugget (190 za)
Sunstone Nugget (196 za)
Carnelian Lump (72 za)
Emerald Crystal (299 za)
Ruby Crystal (314 za)
Sapphire Crystal (455 za)
Pearl (239 za)
Amethyst Nugget (191 za)
Sunstone Lump (74 za)
Peridot Lump (61 za)
Topaz Lump (64 za)
Lapis Lump (59 za)
Coral Tentacle (305 za)
Chrysocola Crystal (306 za)
Beryl Crystal (299 za)
Opal Crystal (305 za)
Spinel Lump (60 za)
Amethyst Lump (71 za)
Amber Pebble (175 za)
Topaz Nugget (191 za)
Chrysocola Shard (105 za)
Emerald Shard (105 za)
Beryl Shard (100 za)
Ruby Shard (104 za)
Coral Chunk (103 za)
Opal Shard (106 za)
Sapphire Shard (103 za)
Spinel Nugget (192 za)
Remaining Cost
10695

Předchystáno (Kup na tržišti)

Copper Hook (275 za)
Copper Setting (299 za)
Mithril Setting (249 za)
Silver Setting (54 za)
Copper Chain (229 za)
Mithril Chain (318 za)
Copper Band (366 za)
Silver Band (69 za)
Copper Filigree (315 za)
Gold Filigree (97 za)
Mithril Filigree (219 za)
Platinum Filigree (374 za)
Adorned Malachite Jewel (39 za)
Intricate Peridot Jewel (99 za)
Intricate Amethyst Jewel (102 za)
Intricate Lapis Jewel (101 za)
Intricate Topaz Jewel (99 za)
Brilliant Chrysocola Jewel (130 za)
Brilliant Sapphire Jewel (130 za)
Adorned Snowflake (19 za)
Intricate Snowflake (105 za)
Azurite Crystal (431 za)
Brilliant Azurite Jewel (130 za)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (1593 za)
Snowflake (86 za)


Vytvoř

Tier 1. Level 0-75:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
3 Copper Hook (275 za)
4 Copper Setting (299 za)
2 Copper Chain (229 za)
3 Copper Band (366 za)
3 Copper Filigree (315 za)
4 Copper Ingot (138 za)
168 Copper Ore (98 za)
2 Garnet Pebble (227 za)
2 Turquoise Pebble (222 za)
18 Malachite Pebble (219 za)
3 Tiger's Eye Pebble (236 za)
1 Adorned Malachite Jewel (39 za)
3 Pearl (239 za)
2 Amber Pebble (175 za)
1 Adorned Snowflake (19 za)
1 Snowflake (86 za)

Cena: 28297 (Kumulativní cena: 28297)


Level: 0

Vytvoř: 84 Copper Ingot
Vytvoř: 22 Copper Setting
Vytvoř: 18 Copper Hook
Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Turquoise Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Amber Pebble (1)


Level: 25

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Band (1)
Pearl (1)

Objev:

Copper Hook (1)
Copper Setting (1)
Pearl (1)

Vytvoř: 15 Malachite Copper Stud

Level: 50

Vytvoř: 4 Copper Filigree
Objev:

Copper Setting (1)
Copper Chain (1)
Adorned Malachite Jewel (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Amber Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Malachite Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Garnet Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Turquoise Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Tiger's Eye Pebble (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Pearl (1)

Objev:

Copper Filigree (1)
Snowflake (1)

Objev:

Copper Setting (1)
Copper Chain (1)
Adorned Snowflake (1)Tier 2. Level 75-150:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Silver Setting (54 za)
1 Silver Band (69 za)
146 Silver Ore (14 za)
1 Peridot Nugget (192 za)
1 Lapis Nugget (190 za)
1 Sunstone Nugget (196 za)
1 Intricate Peridot Jewel (99 za)
1 Intricate Amethyst Jewel (102 za)
1 Intricate Lapis Jewel (101 za)
1 Intricate Topaz Jewel (99 za)
3 Amethyst Nugget (191 za)
2 Topaz Nugget (191 za)
1 Spinel Nugget (192 za)
1 Intricate Snowflake (105 za)
2 Snowflake (86 za)

Cena: 4570 (Kumulativní cena: 32867)


Level: 75

Vytvoř: 73 Silver Ingot
Vytvoř: 14 Silver Setting
Vytvoř: 9 Silver Hook
Vytvoř: 5 Silver Band
Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Sunstone Nugget (1)


Level:100

Vytvoř: 6 Silver Filigree
Objev:

Silver Filigree (1)
Peridot Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Amethyst Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Lapis Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Topaz Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Spinel Nugget (1)

Objev:

Silver Filigree (1)
Snowflake (2)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Snowflake (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Snowflake (1)


Level:125

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Amethyst Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Peridot Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Peridot Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Objev:

Silver Setting (1)
Silver Band (1)
Intricate Topaz Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Lapis Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Topaz Jewel (1)

Objev:

Silver Hook (1)
Silver Setting (1)
Intricate Spinel Jewel (1)Tier 3. Level 150-225:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
3 Gold Filigree (97 za)
144 Gold Ore (29 za)
1 Carnelian Lump (72 za)
2 Sunstone Lump (74 za)
1 Peridot Lump (61 za)
3 Topaz Lump (64 za)
2 Lapis Lump (59 za)
2 Spinel Lump (60 za)
3 Amethyst Lump (71 za)

Cena: 5391 (Kumulativní cena: 38258)


Level:150

Vytvoř: 72 Gold Ingot
Vytvoř: 14 Gold Setting
Vytvoř: 10 Gold Hook
Vytvoř: 4 Gold Band
Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Sunstone Lump (1)


Level:175

Vytvoř: 6 Gold Filigree
Objev:

Gold Filigree (1)
Carnelian Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Peridot Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Lapis Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Topaz Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Amethyst Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Sunstone Lump (1)

Objev:

Gold Filigree (1)
Spinel Lump (1)

Vytvoř: 1 Gilded Lapis Jewel
Vytvoř: 1 Gilded Spinel Jewel

Level:200

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Gilded Lapis Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Carnelian Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Amethyst Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Lapis Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Peridot Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Topaz Jewel (1)

Objev:

Gold Setting (1)
Gold Band (1)
Gilded Spinel Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Spinel Jewel (1)

Objev:

Gold Hook (1)
Gold Setting (1)
Gilded Sunstone Jewel (1)Tier 4. Level 225-300:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
7 Platinum Filigree (374 za)
114 Platinum Ore (113 za)
3 Chrysocola Shard (105 za)
3 Emerald Shard (105 za)
30 Beryl Shard (100 za)
1 Ruby Shard (104 za)
1 Coral Chunk (103 za)
1 Opal Shard (106 za)
1 Sapphire Shard (103 za)

Cena: 19546 (Kumulativní cena: 57804)


Level:225

Vytvoř: 57 Platinum Ingot
Vytvoř: 10 Platinum Setting
Vytvoř: 7 Platinum Hook
Vytvoř: 3 Platinum Band
Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Setting (1)
Platinum Band (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Beryl Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Emerald Shard (1)


Level:250

Vytvoř: 7 Platinum Filigree
Objev:

Platinum Filigree (1)
Ruby Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Chrysocola Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Coral Chunk (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Opal Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Emerald Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Sapphire Shard (1)

Objev:

Platinum Filigree (1)
Beryl Shard (1)

Vytvoř: 2 Ornate Beryl Jewel

Level:275

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Ruby Jewel (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Sapphire Jewel (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Beryl Jewel (1)

Objev:

Platinum Hook (1)
Platinum Setting (1)
Ornate Coral Jewel (1)

Vytvoř: 5 Embellished Ornate Beryl Jewel


Tier 5. Level 300-400:

Poznámka: Pokud postupujete od začátku podle průvodce, pak už jste tyto materiály pořídil.
1 Mithril Setting (249 za)
3 Mithril Chain (318 za)
7 Mithril Filigree (219 za)
132 Mithril Ore (75 za)
7 Glob of Ectoplasm (2218 za)
4 Emerald Crystal (299 za)
1 Ruby Crystal (314 za)
1 Sapphire Crystal (455 za)
1 Brilliant Chrysocola Jewel (130 za)
1 Brilliant Sapphire Jewel (130 za)
1 Coral Tentacle (305 za)
2 Chrysocola Crystal (306 za)
33 Beryl Crystal (299 za)
1 Opal Crystal (305 za)
6 Azurite Crystal (431 za)
2 Brilliant Azurite Jewel (130 za)
3 Embellished Brilliant Azurite Jewel (1593 za)

Cena: 49101 (Kumulativní cena: 106905)


Level:300

Vytvoř: 66 Mithril Ingot
Vytvoř: 13 Mithril Setting
Vytvoř: 11 Mithril Hook
Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Emerald Crystal (1)


Level:325

Vytvoř: 9 Mithril Filigree
Objev:

Mithril Filigree (1)
Chrysocola Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Emerald Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Ruby Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Sapphire Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Beryl Crystal (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Coral Tentacle (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Opal Crystal (1)

Vytvoř: 1 Brilliant Emerald Jewel

Level:350

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Chrysocola Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Sapphire Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Coral Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Emerald Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Beryl Jewel (1)

Objev:

Mithril Setting (1)
Mithril Chain (1)
Brilliant Azurite Jewel (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Azurite Jewel (1)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Azurite Crystal (1)

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Brilliant Opal Jewel (1)


Level:375

Objev:

Mithril Hook (1)
Mithril Setting (1)
Embellished Brilliant Azurite Jewel (3)

Objev:

Mithril Filigree (1)
Glob of Ectoplasm (1)
Azurite Crystal (5)

Vytvoř: 6 Embellished Brilliant Beryl Jewel

Level:400

Nic. Vše hotovo!