Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2019-02-21T11:20:04+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
156544
Očekávaná návratnost
- 61675
Očekávaná koncová cena
94869

1 Rabid Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1762 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1734 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1812 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 2116 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1742 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Legs - Prodáváno za 1721 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Legs - Prodáváno za 1724 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Legs - Prodáváno za 1646 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Legs - Prodáváno za 6120 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Legs - Prodáváno za 1786 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Boots - Prodáváno za 1790 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Boots - Prodáváno za 1622 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Boots - Prodáváno za 1531 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Boots - Prodáváno za 2631 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Boots - Prodáváno za 1746 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1768 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1619 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1819 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 2436 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1477 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Coat - Prodáváno za 2131 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Coat - Prodáváno za 1980 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Coat - Prodáváno za 1713 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Coat - Prodáváno za 4581 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Coat - Prodáváno za 1687 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Helm - Prodáváno za 1548 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Helm - Prodáváno za 1623 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Helm - Prodáváno za 1800 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Helm - Prodáváno za 2188 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Helm - Prodáváno za 1822 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
156544

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
156544

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (188 za)
Bolt of Gossamer (37 za)
Remaining Cost
156544

Předchystáno (Kup na tržišti)

Orichalcum Chestplate Padding (23 za)
Orichalcum Chestplate Panel (701 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (4488 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (3499 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (4742 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (5900 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (4280 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 5 Orichalcum Helmet Lining
Vytvoř: 5 Orichalcum Helmet Casing
Vytvoř: 5 Orichalcum Pauldron Casing
Vytvoř: 5 Orichalcum Pauldron Lining
Vytvoř: 5 Orichalcum Boot Casing
Vytvoř: 5 Orichalcum Boot Lining
Vytvoř: 5 Orichalcum Gauntlet Lining
Vytvoř: 5 Orichalcum Gauntlet Plates
Vytvoř: 5 Orichalcum Legging Lining
Vytvoř: 5 Orichalcum Legging Panel
Vytvoř: 4 Orichalcum Chestplate Padding
Vytvoř: 4 Orichalcum Chestplate Panel
Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!