Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-10-18T20:00:06+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
290922
Očekávaná návratnost
- 112536
Očekávaná koncová cena
178386

27 Superior Rune of the Krait - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Pauldrons - Prodáváno za 2901 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Pauldrons - Prodáváno za 4417 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 3343 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 7164 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 2744 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Legs - Prodáváno za 3379 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Legs - Prodáváno za 9537 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Legs - Prodáváno za 3427 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Boots - Prodáváno za 2551 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Boots - Prodáváno za 4602 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Boots - Prodáváno za 3047 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Boots - Prodáváno za 5576 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Boots - Prodáváno za 2960 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Gauntlets - Prodáváno za 3601 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Gauntlets - Prodáváno za 6383 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 8758 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 3100 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Coat - Prodáváno za 3518 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Coat - Prodáváno za 10316 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Coat - Prodáváno za 3501 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Helm - Prodáváno za 2150 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Helm - Prodáváno za 3262 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Helm - Prodáváno za 2825 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Helm - Prodáváno za 5037 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Helm - Prodáváno za 2682 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (229 za)
Bolt of Gossamer (71 za)
Pile of Putrid Essence (427 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Shaman's Intricate Gossamer Insignia (9872 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (8697 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (12020 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (11897 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (9985 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 5 Orichalcum Helmet Lining
Vytvoř: 5 Orichalcum Helmet Casing
Vytvoř: 5 Orichalcum Pauldron Casing
Vytvoř: 5 Orichalcum Pauldron Lining
Vytvoř: 5 Orichalcum Boot Casing
Vytvoř: 5 Orichalcum Boot Lining
Vytvoř: 4 Orichalcum Gauntlet Lining
Vytvoř: 4 Orichalcum Gauntlet Plates
Vytvoř: 3 Orichalcum Legging Lining
Vytvoř: 3 Orichalcum Legging Panel
Vytvoř: 3 Orichalcum Chestplate Padding
Vytvoř: 3 Orichalcum Chestplate Panel
Objev:

Orichalcum Ingot (1)
Pile of Putrid Essence (1)

Vytvoř: 10 Superior Rune of the Krait

Level:425

Vytvoř: 16 Superior Rune of the Krait
Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!