Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-08-24T10:20:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
464354
Očekávaná návratnost
- 103363
Očekávaná koncová cena
360991

27 Superior Rune of the Krait - Prodáváno za 276 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Pauldrons - Prodáváno za 2914 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Pauldrons - Prodáváno za 3213 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 3345 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 3252 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 2770 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Legs - Prodáváno za 4088 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Legs - Prodáváno za 4150 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Legs - Prodáváno za 4376 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Boots - Prodáváno za 3012 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Boots - Prodáváno za 3025 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Boots - Prodáváno za 2901 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Boots - Prodáváno za 4478 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Boots - Prodáváno za 1979 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Gauntlets - Prodáváno za 3600 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Gauntlets - Prodáváno za 3622 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 4013 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 8508 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 3527 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Coat - Prodáváno za 5791 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Coat - Prodáváno za 6569 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Helm - Prodáváno za 2992 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Helm - Prodáváno za 4096 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Helm - Prodáváno za 2963 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Helm - Prodáváno za 3992 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Helm - Prodáváno za 2735 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (500 za)
Bolt of Gossamer (123 za)
Pile of Putrid Essence (523 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

Shaman's Intricate Gossamer Insignia (16809 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (17999 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (14184 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (15499 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (17041 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 5 Orichalcum Helmet Lining
Vytvoř: 5 Orichalcum Helmet Casing
Vytvoř: 5 Orichalcum Pauldron Casing
Vytvoř: 5 Orichalcum Pauldron Lining
Vytvoř: 5 Orichalcum Boot Casing
Vytvoř: 5 Orichalcum Boot Lining
Vytvoř: 5 Orichalcum Gauntlet Lining
Vytvoř: 5 Orichalcum Gauntlet Plates
Vytvoř: 3 Orichalcum Legging Lining
Vytvoř: 3 Orichalcum Legging Panel
Vytvoř: 2 Orichalcum Chestplate Padding
Vytvoř: 2 Orichalcum Chestplate Panel
Objev:

Orichalcum Ingot (1)
Pile of Putrid Essence (1)

Vytvoř: 10 Superior Rune of the Krait

Level:425

Vytvoř: 16 Superior Rune of the Krait
Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!