Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-04-28T17:40:03+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
336772
Očekávaná návratnost
- 113827
Očekávaná koncová cena
222945

24 Superior Rune of the Krait - Prodáváno za 65 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rabid Draconic Pauldrons - Prodáváno za 3836 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Pauldrons - Prodáváno za 3927 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 4004 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 7021 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 3906 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 3922 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Legs - Prodáváno za 4087 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Legs - Prodáváno za 3584 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Boots - Prodáváno za 3921 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Boots - Prodáváno za 3748 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Boots - Prodáváno za 2866 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Boots - Prodáváno za 8763 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Boots - Prodáváno za 2652 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Boots - Prodáváno za 3951 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Gauntlets - Prodáváno za 3921 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Gauntlets - Prodáváno za 3587 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 3980 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 9010 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 4034 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 3485 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Helm - Prodáváno za 3695 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Helm - Prodáváno za 3496 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Helm - Prodáváno za 3987 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Helm - Prodáváno za 5739 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Helm - Prodáváno za 4221 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Helm - Prodáváno za 2924 za pomocí Max Buyout

KUP U VENDORA (prodejce)

30 Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

70 Orichalcum Ingot (587 za)
32 Bolt of Gossamer (138 za)
24 Pile of Putrid Essence (309 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

1 Orichalcum Boot Casing (206 za)
1 Orichalcum Gauntlet Plates (298 za)
4 Shaman's Intricate Gossamer Insignia (10519 za)
4 Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (11764 za)
5 Rabid Intricate Gossamer Insignia (10181 za)
5 Magi's Intricate Gossamer Insignia (10477 za)
4 Soldier's Intricate Gossamer Insignia (11374 za)
4 Dire Intricate Gossamer Insignia (10877 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 6 Orichalcum Helmet Lining
Vytvoř: 6 Orichalcum Helmet Casing
Vytvoř: 6 Orichalcum Pauldron Casing
Vytvoř: 6 Orichalcum Pauldron Lining
Vytvoř: 6 Orichalcum Boot Lining
Vytvoř: 6 Orichalcum Gauntlet Lining
Vytvoř: 5 Orichalcum Boot Casing
Vytvoř: 5 Orichalcum Gauntlet Plates
Vytvoř: 2 Orichalcum Legging Lining
Vytvoř: 2 Orichalcum Legging Panel
Objev:

Orichalcum Ingot (1)
Pile of Putrid Essence (1)

Vytvoř: 10 Superior Rune of the Krait

Level:425

Vytvoř: 13 Superior Rune of the Krait
Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!