Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2017-02-24T17:20:03+00:00

NA/EU price data only
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
437171
Očekávaná návratnost
- 104240
Očekávaná koncová cena
332931

31 Superior Rune of the Krait - Prodáváno za 78 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Pauldrons - Prodáváno za 3314 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 2931 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 7225 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 3678 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 3171 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Legs - Prodáváno za 3378 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Legs - Prodáváno za 3037 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Boots - Prodáváno za 3662 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Boots - Prodáváno za 3150 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Boots - Prodáváno za 8210 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Boots - Prodáváno za 2646 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Boots - Prodáváno za 3157 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Gauntlets - Prodáváno za 3411 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 3014 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 10545 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 4589 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 3334 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Coat - Prodáváno za 3039 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Coat - Prodáváno za 3439 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Helm - Prodáváno za 3185 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Helm - Prodáváno za 2739 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Helm - Prodáváno za 3320 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Helm - Prodáváno za 6801 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Helm - Prodáváno za 3548 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Helm - Prodáváno za 3299 za pomocí Max Buyout

KUP U VENDORA (prodejce)

33 Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

85 Orichalcum Ingot (531 za)
31 Bolt of Gossamer (112 za)
31 Pile of Putrid Essence (299 za)

Předchystáno (Kup na tržišti)

6 Shaman's Intricate Gossamer Insignia (14063 za)
4 Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (16364 za)
6 Rabid Intricate Gossamer Insignia (13806 za)
4 Magi's Intricate Gossamer Insignia (16237 za)
4 Soldier's Intricate Gossamer Insignia (15769 za)
1 Dire Intricate Gossamer Insignia (16489 za)VytvořLevel:400

Vytvoř: 6 Orichalcum Helmet Lining
Vytvoř: 6 Orichalcum Helmet Casing
Vytvoř: 5 Orichalcum Pauldron Casing
Vytvoř: 5 Orichalcum Pauldron Lining
Vytvoř: 5 Orichalcum Boot Casing
Vytvoř: 5 Orichalcum Boot Lining
Vytvoř: 5 Orichalcum Gauntlet Lining
Vytvoř: 5 Orichalcum Gauntlet Plates
Vytvoř: 2 Orichalcum Legging Lining
Vytvoř: 2 Orichalcum Legging Panel
Vytvoř: 2 Orichalcum Chestplate Padding
Vytvoř: 2 Orichalcum Chestplate Panel
Objev:

Orichalcum Ingot (1)
Pile of Putrid Essence (1)

Vytvoř: 10 Superior Rune of the Krait

Level:425

Vytvoř: 20 Superior Rune of the Krait
Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!