Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-12-16T05:00:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
155457
Očekávaná návratnost
- 59531
Očekávaná koncová cena
95926

1 Rabid Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1747 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1600 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1803 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 2072 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1735 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Legs - Prodáváno za 1711 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Legs - Prodáváno za 1694 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Legs - Prodáváno za 1843 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Legs - Prodáváno za 2130 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Legs - Prodáváno za 1782 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Boots - Prodáváno za 1777 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Boots - Prodáváno za 1589 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Boots - Prodáváno za 1819 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Boots - Prodáváno za 2540 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Boots - Prodáváno za 1744 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1757 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1598 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1819 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 4006 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1652 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Coat - Prodáváno za 1929 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Coat - Prodáváno za 1966 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Coat - Prodáváno za 2179 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Coat - Prodáváno za 4576 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Coat - Prodáváno za 1531 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Helm - Prodáváno za 1712 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Helm - Prodáváno za 1588 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Helm - Prodáváno za 1791 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Helm - Prodáváno za 2028 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Helm - Prodáváno za 1813 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
155457

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
155457

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (201 za)
Bolt of Gossamer (39 za)
Remaining Cost
155457

Předchystáno (Kup na tržišti)

Orichalcum Chestplate Panel (745 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (3900 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (3740 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (4807 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (5896 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (4169 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 5 Orichalcum Helmet Lining
Vytvoř: 5 Orichalcum Helmet Casing
Vytvoř: 5 Orichalcum Pauldron Casing
Vytvoř: 5 Orichalcum Pauldron Lining
Vytvoř: 5 Orichalcum Boot Casing
Vytvoř: 5 Orichalcum Boot Lining
Vytvoř: 5 Orichalcum Gauntlet Lining
Vytvoř: 5 Orichalcum Gauntlet Plates
Vytvoř: 5 Orichalcum Legging Lining
Vytvoř: 5 Orichalcum Legging Panel
Vytvoř: 5 Orichalcum Chestplate Padding
Vytvoř: 4 Orichalcum Chestplate Panel
Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:425

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!