Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-08-19T19:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
258559
Očekávaná návratnost
- 46477
Očekávaná koncová cena
212082

21 Superior Rune of the Krait - Prodáváno za 65 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rabid Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1297 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1253 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1567 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 3468 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1626 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Legs - Prodáváno za 2550 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Legs - Prodáváno za 1339 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Legs - Prodáváno za 1809 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Legs - Prodáváno za 1372 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Boots - Prodáváno za 1154 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Boots - Prodáváno za 1363 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Boots - Prodáváno za 1683 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Boots - Prodáváno za 1543 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1630 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1753 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1952 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1679 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Coat - Prodáváno za 1847 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Coat - Prodáváno za 1705 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Coat - Prodáváno za 2153 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Coat - Prodáváno za 1815 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Helm - Prodáváno za 1496 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Helm - Prodáváno za 1332 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Helm - Prodáváno za 1379 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Helm - Prodáváno za 2816 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Helm - Prodáváno za 1531 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
258559

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
258559

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (309 za)
Bolt of Gossamer (34 za)
Pile of Putrid Essence (375 za)
Remaining Cost
258559

Předchystáno (Kup na tržišti)

Shaman's Intricate Gossamer Insignia (7970 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (7467 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (9490 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (11553 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (7847 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 5 Orichalcum Helmet Lining
Vytvoř: 5 Orichalcum Helmet Casing
Vytvoř: 5 Orichalcum Pauldron Casing
Vytvoř: 5 Orichalcum Pauldron Lining
Vytvoř: 4 Orichalcum Boot Casing
Vytvoř: 4 Orichalcum Boot Lining
Vytvoř: 4 Orichalcum Gauntlet Lining
Vytvoř: 4 Orichalcum Gauntlet Plates
Vytvoř: 4 Orichalcum Legging Lining
Vytvoř: 4 Orichalcum Legging Panel
Vytvoř: 4 Orichalcum Chestplate Padding
Vytvoř: 4 Orichalcum Chestplate Panel
Objev:

Orichalcum Ingot (1)
Pile of Putrid Essence (1)

Vytvoř: 10 Superior Rune of the Krait

Level:425

Vytvoř: 10 Superior Rune of the Krait
Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!