Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-04-20T06:20:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
165176
Očekávaná návratnost
- 50449
Očekávaná koncová cena
114727

19 Superior Rune of the Krait - Prodáváno za 65 za pomocí Vendor (prodejce)
1 Rabid Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1728 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1726 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1500 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 4396 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1462 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Legs - Prodáváno za 1937 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Legs - Prodáváno za 1882 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Legs - Prodáváno za 1870 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Legs - Prodáváno za 1831 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Boots - Prodáváno za 1666 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Boots - Prodáváno za 1587 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Boots - Prodáváno za 1617 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Boots - Prodáváno za 1454 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1584 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1697 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1912 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1704 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Coat - Prodáváno za 1612 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Coat - Prodáváno za 1948 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Coat - Prodáváno za 1819 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Coat - Prodáváno za 1626 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Helm - Prodáváno za 1754 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Helm - Prodáváno za 1771 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Helm - Prodáváno za 1871 za pomocí Max Buyout
1 Soldier's Draconic Helm - Prodáváno za 3258 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Helm - Prodáváno za 2002 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
165176

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
165176

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (219 za)
Bolt of Gossamer (34 za)
Pile of Putrid Essence (251 za)
Remaining Cost
165176

Předchystáno (Kup na tržišti)

Orichalcum Chestplate Panel (560 za)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (4926 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (4838 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (6110 za)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (7402 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (4898 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 5 Orichalcum Helmet Lining
Vytvoř: 5 Orichalcum Helmet Casing
Vytvoř: 5 Orichalcum Pauldron Casing
Vytvoř: 5 Orichalcum Pauldron Lining
Vytvoř: 4 Orichalcum Boot Casing
Vytvoř: 4 Orichalcum Boot Lining
Vytvoř: 4 Orichalcum Gauntlet Lining
Vytvoř: 4 Orichalcum Gauntlet Plates
Vytvoř: 4 Orichalcum Legging Lining
Vytvoř: 4 Orichalcum Legging Panel
Vytvoř: 4 Orichalcum Chestplate Padding
Vytvoř: 1 Orichalcum Chestplate Panel
Objev:

Orichalcum Ingot (1)
Pile of Putrid Essence (1)

Vytvoř: 10 Superior Rune of the Krait

Level:425

Vytvoř: 8 Superior Rune of the Krait
Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Soldier's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:500

Nic. Vše hotovo!