Neobnovujte tuto stránku. Může se změnit. Aktualizováno: 2018-10-15T18:40:05+00:00

NA/EU price data only
\
Kdykoliv uvidíte tuto ikonu ARROW můžete si rozkliknout více informací.

Normalní průvodce: Armorcrafting

Základní cena
176690
Očekávaná návratnost
- 48198
Očekávaná koncová cena
128492

9 Superior Rune of the Krait - Prodáváno za 65 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1387 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1423 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1739 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Pauldrons - Prodáváno za 1629 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Legs - Prodáváno za 1321 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Legs - Prodáváno za 1457 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Legs - Prodáváno za 1706 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Boots - Prodáváno za 1660 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Boots - Prodáváno za 1354 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Boots - Prodáváno za 1697 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Boots - Prodáváno za 1637 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1567 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1421 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1718 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Gauntlets - Prodáváno za 1641 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Coat - Prodáváno za 1761 za pomocí Max Buyout
1 Dire Draconic Coat - Prodáváno za 1715 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Coat - Prodáváno za 1898 za pomocí Max Buyout
1 Rabid Draconic Helm - Prodáváno za 1265 za pomocí Max Buyout
9 Dire Draconic Helm - Prodáváno za 1426 za pomocí Max Buyout
1 Magi's Draconic Helm - Prodáváno za 1666 za pomocí Max Buyout
1 Cavalier's Draconic Helm - Prodáváno za 1564 za pomocí Max Buyout
1 Shaman's Draconic Helm - Prodáváno za 1553 za pomocí Max Buyout

The API key you enter needs 'inventories' permission to work. You can generate a key here.

Clicking the button will update the quantities of all items in your bank and material storage that are used in this guide.

Name of an item and its per unit cost.
Remaining Cost
176690

KUP U VENDORA (prodejce)

Spool of Gossamer Thread (64 za from Vendor (prodejce))
Remaining Cost
176690

POTŘEBNÝ MATERIÁL(Zjistěte, jestli nemáte v bance nebo Nakupte na tržišti)

Orichalcum Ingot (267 za)
Bolt of Gossamer (52 za)
Pile of Putrid Essence (322 za)
Remaining Cost
176690

Předchystáno (Kup na tržišti)

Shaman's Intricate Gossamer Insignia (4589 za)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (7999 za)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (4581 za)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (7494 za)
Dire Intricate Gossamer Insignia (4019 za)


Vytvoř
Level:400

Vytvoř: 13 Orichalcum Helmet Lining
Vytvoř: 13 Orichalcum Helmet Casing
Vytvoř: 4 Orichalcum Pauldron Casing
Vytvoř: 4 Orichalcum Pauldron Lining
Vytvoř: 4 Orichalcum Boot Casing
Vytvoř: 4 Orichalcum Boot Lining
Vytvoř: 4 Orichalcum Gauntlet Lining
Vytvoř: 4 Orichalcum Gauntlet Plates
Vytvoř: 3 Orichalcum Legging Lining
Vytvoř: 3 Orichalcum Legging Panel
Vytvoř: 3 Orichalcum Chestplate Padding
Vytvoř: 3 Orichalcum Chestplate Panel
Objev:

Orichalcum Ingot (1)
Pile of Putrid Essence (1)

Vytvoř: 7 Superior Rune of the Krait

Level:425

Vytvoř: 1 Superior Rune of the Krait
Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:450

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Legging Lining (1)
Orichalcum Legging Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Rabid Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Dire Intricate Gossamer Insignia (1)


Level:475

Objev:

Orichalcum Pauldron Casing (1)
Orichalcum Pauldron Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Boot Casing (1)
Orichalcum Boot Lining (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Gauntlet Lining (1)
Orichalcum Gauntlet Plates (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Chestplate Padding (1)
Orichalcum Chestplate Panel (1)
Shaman's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Magi's Intricate Gossamer Insignia (1)

Objev:

Orichalcum Helmet Lining (1)
Orichalcum Helmet Casing (1)
Cavalier's Intricate Gossamer Insignia (1)

Vytvoř: 8 Dire Draconic Helm

Level:500

Nic. Vše hotovo!